Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

2 EKİM 1984 KÜLTÜR YAŞAM CUMHURİYET/5 İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Erol Erdinç: FtLİZ ALİ Kultür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı îstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile tstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 198485 mevsimine zamanmda başlayamayacaklanru ve açılışlann tehlikeye girdiğini öğrenir öğrenmez, konuyu aydıniığa kavuştunnak umuduyla ÎDSO'nun şefi Erol Erdinç'le bir söyleşi yapmaya karar verdik. Erol Erdinç, sorularımıza elinden geldiğince açık yanıtlar vermeye çahştı. Olayın su altında kalan boyutlannı su yüzüne çıkarmak sanınm biraz zor olacak. Erol Erdinç'e ilk sorumuz; "Mevsime İDSO'nun nasıl bir programla girecegi ve varsa sorunlann neler olduğu" yolundaydı... E.E. Yeni mevsimde dinleyicilerimize en iyi programlan, en iyi şef ve solistlerle sunmak en doğal amacımız ve isteğimizdir. Ne var kı son dört yıldır Ankara, tstanbul ve Izmir Senfoni Orkestralan'nın bütçeleri arasmdaki gözle görulür dengesizlik nedeniyle istediğimiz kalitede programlar yapamıyoruz. tDSO, 90 kişiyi aşan kadrosuyla, Turkiye'nin tek tam kadrolu Senfoni Orkestrası'dır. İstanbul, ayrıca Türkiye'nin en kalabalık kentidir bildiğiniz gibi. Senfonik konser dinleyicisi de hem bu nedenden, hem de Istanbul'a özgu çok uzun bir konser geleneğinin sürmesiyle orkestramıza daıma destek olan nitelikte ve niceliktedir. Boyle bir dinleyiciyi tatmin edecek kalitede solist ve şefle konserler gerçekleştirebilmek için daha çok paraya ihtiyacınnz var. İ D S O ' n u n nitelikleri gözönune alındığında hak ettiği mali ilgiye sahip olması gerekir. Orkestramınn bir de bina sorunu vardır. Ataturk Kültıir Merkezi'nde bildiğiniz gıbi ÎDSO'dan başka Opera, Bale, Tiyatro ve Devlet KJasik Turk Musikisi Korosu iş görmektedir. Bina aynca çeşitli kongreler için de zaman zaman kullanılmaktadır. OTkestramız, provalanm küçük bir salonda yapıp konser günü ilk defa büyük salona cıktığmda doğal olarak her seferinde akustik sorunlarla karşüaşmaktadır. Sanatçı bu kadar boşta bırakılamaz ra şefi olabilmek için opera ve baleyi çok iyi bilmek gerektiğine ınanıyorum. O sıralarda Turkiye'de bale şefi yoktu. Baleyi, bale pıyanistliğı yaparak oğrenmeye karar verdim. 196975 yıllan arasında önemli bale uzmanlanyla çalıştım. Dame Ninette de Valois, Anton Dolin, John Gilpin, Rodrigues gibi yaratıcılardan ve onemli Sovyet, İngilız ve Macar bale hocalarından çok şey öğrendim. Kompozisyon bolumunü bitırip Paris'e şeflık öğrenımi için gitüğimde, Paris'tekı Bale Akademileri'nde bale piyanisthğı için sınava girdiğımde, önce olumsuz tavır takınan bale hocalarının, ders için nasıl çalıştığımı duyduktan sonra tavır değiştirmelen ve en yuksek ucretle ışe almaları beni çok gururlandırmıştır. Duyduk Gördük Zorunlu bir tatil Bu yıl, istanbul Festivaline, Kultur Sarayı'nı hazırlama çalışmaları dolayısıyla konser mevsımi 5 mayısta kapandı. Yeni mevsime başlama hazırlıklarına girmemiz gereken şu sıralarda AKM'ye yeni ışık sistemi monte edileceğini, ayrıca 714 kasım tarihleri arasında bir Halı Kongresi (!) yapılacağını, bu nedenle opera ve baleyle İDSO'nun mevsime epe> gecikerek, belki 17 kasımda girebileceğinı öğrendik. Orkestra sanatçıları da herkes gibi tatil yapmayı sever, ama hiçbir sanatçı 6 ay gibi uzun bir süre mesleğinden ayn kalmayı kendine yediremez. Bu, bizler için zorunlu ve istemediğimız kadar uzun süren bır tatil oldu. Dünyanın hiçbir yennde bu kadar nıtelikli ve çok sayıda sanatçının böyle uzun sure boş bırakıldığı görülmemiştir. ZORUNLU TA TİL İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Erol Erdinç, yeni mevsime 17 kasımda girilebileceğini söylüyor. "Hiçbir sanatçı 6 ay mesleğinden ayn kalamaz" diyen Erdinç, bunun kendileri için zorunlu bir tatil olduğunu vurguluyor. Bale ritmini iyi bilmeli Bale piyanistliğinin özelliği nedir? E.E. Bale adımlannı ve bale repertuannı çok iyi tanımak ve bale ritmini iyi bilmek gerek. Ben caz da çaldığım ve emprovizasyon yapabıldiğım için derslerde hiçbir zaman nota kullanmadım. Gösterılen hareketleri hemen kavrayarak uygun muziğı buldum. Bunlar hem hocaları, hem dansçılan çok rahatlatan özelliklerdir. Mevsim yaz, yoüar sıcak. Araba kuüanırken bunabnısız. Amanl Bu fotoğraftakiycrigördük: Kavun, şeftali, buz gibi. Ardından bolca su. Biraz da golgede kestirelim.Sonrası: Aman tuvalet nerede? O da hazır! Yalnız sırası yanlts; soldan sağa kavun, şeftali, su, WC olacaktu.. (Fotoğraf: S.ORAL GÖNENÇ) Kim tanırdı Uruguayh futbolcuları? Fenerbahçeli Bombaa Bekır'in Almanya'daki bir maçını, rahmetli spor yazan ve ilk radyo spikerimiz Said Çelebi'nin kaleminden bu koşeye aktarmıştık. Yine Saıd Çelebı, 1935 yüının ünlu aylık dergisi "Aydabır"de, bu kez Beykozlu Kafacı İbrahım'in (Kelle), 1924 Paris Olimpiyatlan şampiyonu Uruguayh futbolcuları nasıl keşfettiğini, onlarla nasıl idman yapnğını anlatıyor: "... Paris o sene mahser halini almıstı... Hemen hemen bir çok sporcular Olimpiyat Köyti namı verdikleri Kolombia 'daki (Paris yakmlarmdaki Colombes) seyyar kulubelere dolmuşlardı. Bu koye girerken hemen ilk basta bizim bayrağımız görulürdü. Bizimkilerin tam karşı taraflannda Mısırlüar, daha asağıstnda Vruguayhlar... Uruguayh o zaman kim biliyordu? Butun civar odalara yerlesmis milletler yüzune bakmadığı gibi, bizden de yalnız Beykozlu Kafacı tbrahım meşgul oluyordu. Çok iyi kalpli Ibrahim, ta Uruguay'dan buraya masrafedip gelen bu oyunculara pek acıyor ve fazla golden kurtarmak için nasihatler ediyor, hatta ders bile veriyordu. İlk sırada bayrağımn Yunanlılara benzeyişinden, kendilerinin ne olduğunu anlayamadığımız bu kapı komşularımıza hepimiz yavas yavaş merhamet duymaya basladık ve ilk maça kadar tbrahim, her müsait zamanmda, şimdi dünyaca meşhur Petron'u, Skaron'u, Nazazı'yi karşısuıa alarak kafa oyunu gösteriyordu. tbrahım hakikaten kafada mahirdi. Antrenör Bıllı Hunter ile topu hiç yere düsürmeden yüzden fazla kafa atıştnı, yalnız Uruguaylılar değil, butün komsu milletler bile hayretle seyrederlerdi. tşte nihayet, Beykozlu Kafacı İbrahım'in de antrene ettiği Uruguay'ın ilk maç günü geldi... O seneleri hepimiz pek iyi hatırlanz, umumi listede hep Uruguay'a tesaduf etmek istediğimiz halde, en fazla korktuğumuz Çeklere kura vurmuş, bütün milletlerin de aynı fikir ile tesadufünu bekledikleri Uruguay ise Yugoslavlara çıkmıstı. O gün Yugoslav kaleciler çok çalışıyor, fakat bu gayretlere rağmen goüerin yediyi bulmasına mani olamtyordu. Bu adetten sonra Uruguaylılar gol yapmadılar, daha doğrusu yapmak istemediler.... Nihayet FransaUruguay maçı da geldi. Stad Colomb bir evvelki maçta bin meraklıyı guç bulmuşken, bugun bu yekun yetmis bine çıktvermişti... Çabucak bes gol oluverdi ve bundan sonra Fransız kalesine fazla top sokulmak istenmedi!.. Hollanda biraz sert çıktı, fakat meşhur Skaron 'un şutlanna kim dayanır? O günde bu oyuncu tarafından atılan birkaç şuttan iki tanesi bu çetin hasmı da eleyip aradan çıkarıverdi... Şimdi turnuvanın bir tarafında yukselen Isviçre'ye karşı Uruguay kalmıştı... tsviçrelilerin çok fazla gayretlerine rağmen üçuncuye kadar yukselen gollere mani olunamadı... lşte bizim Beykozlu Kafacı Ibrahım 'in talebeleri dunyanm kalbini böyle kazandı ve Uruguay'ı dünyaya böyle tamttı." IşSanat Galerileri'nde yeni sergiler... Ankara'da Baleyle olan ilişkisi Parıs'ten Ankara'ya döndu tDSO'nun sorunlannın en ğümde deneylerimden yararlakısa zamanda ve en iyi şekilde çözümlenmesini umarak isterseniz başka bir konuya gecelim. Nazan Akpınar Sibel özkaygısız "Resim" sergisi. (1 Ekim19Ekım) lşSanat Galerisı Meşrutiyet Cad. 10, Bakanhklar, Tel: 25 08 52 tstanbul'da Sirin orkestra şefliğinizi gecen yıl yönettiğiniz konserlerle hem konser dinleyicisi, hem de meslektaşlannız sanınm yeterince degerlendirmişlerdir. Geçen >ıl "Ba>adere" ve "Şehrazad" Balelerini yonettiğinizi, bu yıl da yine bale şefi olarak teklif aldığınızı öğrendik. Bale ile ilişkinizi öğrenebilir miyiz? E.E. 1969 yılında henuz Ankara Devlet Konservatuvarı'nda kompozısyon öğrencisi iken Devlet Opera ve Balesi'ne, bale piyanisti olarak girdim. Orkest Ressamlar Derneği "Resim, Seramik, özgun Baskı ve Heykel" sergisi. (1 Ekım 19Ekım) tş Sanat Galensı (.Parmakkapı): tstıklâl Cad. Yureklı Han, Kat 2, Beyoğlu, Tel: 144 20 21 narak uç yıl Devlet Opera ve Balesi'nde Bale Şefliği yaptım. Istanbul'a geldiğimde bu yonümu bır yıl boyunca pek değerlendıremedim. Bu mevsim İstanbul Devlet Opera ve Balesı Başkoregraflığı'na atanan Sonya Arslan, daha önceden de birlikte çalışmamıza guvenerek bana bırlikte çalışma teklifinde bulundu. tstanbul Devlet Opera ve Balesi yönetimı de bu teklifi olumlu karşılayınca çok sevdiğım mesleğime yeniden kavuşmak olanağı buldum. S«e tDSO ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ndeki çalışmalarınızda başanlar diler, teşekkur ederim. Ünsal Toker Aziz Tarzi "Resim" sergisi. (1 Ekım19 Ekım) İş Sanat Galerisı (Erenköy): Bağdat Cad. 2%/4, Erenköy, Tel 356 01 68 tzmır'de Turhan Selçuk'un karikatürleri arşivleniyor Kiiltur Servisi Turhan Selçuk'un 1941 yılından beri çizdiği yaklaşık otuz binı aşkın karikaturü, arşivci İlhami Giireşin tarafından yayın tarihine göre duzenlenerek arşivleniyor. Bilindiği gibi Turhan Selçuk, şimdiye kadar iç basında "Kırımzı Beyaz", "Şut","Akbaba". "Yeni İstanbul", " D o l ı n u ş " . " P a p a g a n " , " A k ş a m " , "Ban ş " , "Ozgur tnsan", "Cumhuriyet", "Milli>et", dış basında ise Amerika Birleşik De\letleri, Italya \e İsviçre'de yavımlanan mizah dergılerinde de karikatur çizdi. Üç aylık bir çalışma sonunda bitirilebi îeceğiplanlananarşivin kapsamı içine, 1957 yılından ben surmekte olan "Abdülcanbaz" ve diğer bant karikatürleri de alınıyor. Ayrıca bu çalışmalarla birlikte Hakan Derman, Turhan Selçuk'un sanatınıinceleyecek. HAYVANLAR f ( ISMAÎL GVLGEÇ SENCE HAYVM*\ pryE K.V tNSAN R4 Fatma Gülnar "Resim" sergisi. (1 Ekim19Ekım) lşSanat Galerisı Mimar Kemalettın Cad 2, Tel. 14 12 50/376 Ankara ve İstanbul tş Sanat Galerileri, bayram tatilleri ve pazar gunlen dışında her gün 12.00 19 00 arası, Izmir tş Sanat Galerisı bayram tatilleri, cumartesı ve pazar gunlen dışında her gun 9.00 18.00 arası açıktır. KİM KİME DUM DUMA ^ * J Q hflnıma İ!iz|p, duvara BEHÎÇ AK Sen ne kcnuşuyorsun? Bak v n.1 5onr k cm kafa aHıtn TÜRKİYE $ BAIMKASI GALERILER ÜMÎT SfiNHT •KHİKİ 528 66 29 526 10 00/412 HASAN KAVRUK Resim Sergisi 119 EHffl Istıklâ! Cad Paşabahçe yanı. Terkos Ç * mazı Yapıtcut Hanı Kat 1 No 2734 Beyofllulstanbul Telefon 144 96 33 i\ „ . ,, i\ SflNffTGHLERISI CİHANGİR SANAT ATÖLYESİ 1M485 lus ttnemi çahsmann 1 KasmTda baslayacakbr. • Desen »e yagiiBeya atötyesi • Deneysd atötye • Çeaıklar ve geuçlerle resim Cihangır Cad No 42/2 Tel 143 37 24 İRınizınkı diil Kolurndakı \z Ta 9a, n'aber? de btzdolabını cldu Resim Alınır Resim Satılır Istıklâl Cad Paşabahce yanı Tertos Çık rraa, Yapıkur Hanı Kat 1 No 2734 Beyojlulstanbul Telefon 144 96 33 URART SANAT GALERİSİ TARİHTE BUGUN Bakraç Sanat Galerisi 6 suluboya ustasının yapıtlarıyta açıtdt. MÜMTAZ ARIKA\ 2 Ekim 1963'TE BuauN,/OjeJVLUÇ SAf/AÇt'MH ÜNLÜ kCMUTANLARtNDAH REFET SEl£ (f*ÇA) İSTAN&tltPA ÖLDÜ.SAMSUN'A MUSTAFA KEMAL'LE ÇlKAA1LAR. Af&SlNDA OUM REFET 8EY, BİR Su£B SOMR4 İSTANBUL HÜKOMEVMCe 6Ö&EtfıND£N AUNACAKtf. ANCAK, MUpAFA feEMAL'. İN AMASYA GEMEL&ESİ'Nİ 6UÇJJJ/OEIKI2ALAM1Ç, MAUPACJLI6I SAVUNMUÇTV. Y/MB DE,AYC»N MA Selim resim seıgisi 4 24 Ekim 84 hergun 12»' !*>= (paur harıc REFET BELE'NIN ÖLUMÜ NECDET KALAY ftesbn SerçİsJ 1 Ettn 17 EMm VaİKonagı cad Pasaı 85 Tel 146 T 2 81 MEHMET GÜLER Resim Sergisi 425 Ekim SÜHA ÖZTARTAR SANAT GALERİSI FAZIL AHMET AKSOY NANCY ATAKAM HÛSEYİN BİLİŞİK RUZİN GERÇIH en galcri MUHSIN BILYAP Resim Sergisi (Akademik Dışı) 115 EKİM TAKSIM SANAT GALERİSİ i V£RlU>fâ/NC>£ YARARUUK. A/I^ sfis Ertuğrul Ateş Pentür Sergisi 5 EMm 20 Kasm 1984 Sıraselvıler Cad 77 Taksımlst Tel 143 40 90 ÖMER KALEŞİ resim sergisi 12 EMm 10 K I S M CAN GÖKNIL BERNA TÜREMEN 120 Etom Gsteri. Pszsr tariç 11.0019.00 a n » acıktır. VE İSmAlgULV TESLİM j ALAN O OLDU.CUMUUKJYET D&YKJNKI MUS1AF* *£M4l'E KABŞI TAMR TAKI L NANLAR AgAStUOA YER AIACAKTIRS 5 0 YIL ÖNCE Cumhurivet Çin askeri heyetinin ziyareti Sene başındanberı bulun dunyayı dolaşmakta olan ve dun şehrımıze gelen Çm askerî heyetı dun saat 12 de Taksımdekı Cumhurıyet abıdesıne bır çelenk koymuştur. îstanbul kumandanı Halıs Paşa dun Londra otelıne gıderek Çm heyetım zıyareı etmıştır. Oğleden sonra heyet Heybelıdeki Denız lısesını Ziyaret etmıştır. Heyet Londra otetınden çıkarken bır Türk tayyaresı otel uzerinden 2 Ekim 1934 sovlemışlerdır. 1934/984 otobuslenn Bakırköy, Eyupsultan cıhetlerıne ışlıyeceklen anlaşılmıştır. Kurtuluş Cad No 191 Tel 140 47 83 Sırasetvıler Bakraç Sokak No 15 Cihangır ALİ GALİP ONAT Resim Sergisi 115 Ekim 1984 Takslm Belediye Sanat Galerisi Kİ£E CîVDET PASA CAD 376 BEKK 165 74 97 Kİ£E CEVD£T PA$A CAO 376 BEBEK 165 74 97 UMTMuaM TÜRK Yeni telefonumuz RESSAMLARINA AİT TABLOLAR ALINACAKTIR Süleyman Velioğlu Tangül Akakıncı Tamer Akakıncı RESİM SERGİSİ 23 Eyl« 20 E U a Nıspetıye Cad 44/2 Etıter Tel 165 19 35 mısafırler şerefıne şayanı dikkat hava oyunlan yapmış ve Tepebaşı meydanmda toplanan halk tarafından şıddetle alkıslanmıştır. Çm heyetı bugun saat 10 da Yıldızdaki polıs mektebını Ziyaret edecektır. Çin zabitleri dört beş gun daha tstanbulda kaldıktan sonra Ankaraya gıdeceklerdır. Heyet azası zıyareüennın yarı resmî mahiyette olduğunu ve yeni Turkıyenin yuksek yaraııcısı Gazı Hazretlerme karşı derın bır hayranlık perverde ettiklerınden dolayı Ankaraya kadar gıdeceklerını Bostancı tramvayları işlemeğe başladı ÜskudarKadıköy halk tramvaylarıntn Bostancı hattı dun ışletmeğe açılmıştır. KadıkoyBostana hattında şırketın Avrupadan getırttıği son sısiem arabalar da çalışacaktır. Bostancıya tramvay işlemesı uzerine bu yolda seferler yapmakta olan oıobüslerın bır kısmı dun araba vapurıle tstanbula geçırılmıştır. Bu 165 74 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog