Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

2 EKİM 1984 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/3 Ozetle Halefoğluj de Cuellar Ue görüştü BM Genel Kurulu 'nun yeni dönem çalışmalan nedeniyle New York 'ta bulunan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu dün Bm Genel Sekreteri Perez de Cuellar Ue görüştü. Görüşmede özeüikle Kıbns sorunu üzerinde duruldu. tslam Konferansı Genel Sekreteri Habip Satti Ue de göruşen Halefoğlu 'nun bugun ABD Dışişleri Bakant George Shultz la biraraya gelmesi bekleniyor Cezayir ve Libyah yetkililer Şamh gitti Radikaller buhıştu BEYRUT, (AP) Suriye Devlet Başkanı Hafız Esat, önceki gün Şam'da Libya Genelkurmay Başkanı Boubekr Yunes ve Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi Sekreteri Muhammed Şerif Masadiye Ue bir toplantı yaptı. Ürdun'ün Mısır'la diplomatik ilişki kurmasına karşı, tavır alan iki ülke yetkililerinin, Şam'daki diğer resmi yetki lilerle de görüştükleri bildiriliyor. Suriye Resmi Haber Ajansı, Yunes'in Suriye Savunma Bakanı Mustafa Tlas'la görüştüğünu kaydederken, göruşmenin içeriği hakkında bilgi vermedi. Bu uç radikal Arap ülkesi 1979'daki Camp David anlaşmasından sonra Mısır'la ilk olarak diplomatik ilişki kuran Ürdün'ü şiddetle kınıyorlar. Libya ve Suriye hükümetleri, Ürdun'ün cezalandırılması için Arap ülkelerinin bu ülkeyi boykot etmeleri çağrısında bulunmuşlardı. ABD'NIN POUTOCALARI TOPA TUTULDU Toplantının evsahibi Suriye ile tsrail'in Lübnan'dan çekilmek konusunda hâlâ görüş ayrılığmda bulunduklan belirtiliyor. Lübnan 'da yayınlanan bir gazete, Güney Lübnan konusunda ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Murphy'nin hazırladığı öne sürülen planın ana hatlarını verdi. ney Lübnan'dan çekilmesi konusunda Murphy'nin hazırladığı öne surülen bir planın ana hatlarını verdi. Gazetede yer alan oneriler arasmda İsrail birliklerinin Lübnan'dan Suriye'den önce çekilmesi. îsrail'in boşalttığı bölgelere İsrail yanlısı Güney Lübnan ordusunun yerleştirilmesi ve Lübnan ordusunun Güney Lübnan'a gelmek için İsrail'in onayını alması bulunuyor. Adlannın açıklanmasını istemeyen Lübnan hükumet kayw "The Guardian" ve "The Times" yandı Ingilıere'nin ünlii gazetelerinden "The Guardian" Ue "The Times' 'in basüdığı matbaada çıkan yangın sırasında gazetelerin dün piyasaya sürülecek olan nüshalanndan 250 bini yandı. Yangından kısa bir süre sonra "The Ti• mes'ln basımma yeniden başlandı. (a.a.) ESAT: "tsrail'den çekilmeyiz" once Toplantının hemen öncesinde îsrail'in "ÜrdünMısır yakınlaşflhpinler 'in Surigao Del Sur bölgesinde, hükumet kuvvetleri Ue masının Ortadoğu banşına katsolcu gerillalar çatıştı. 100 kadar kıda bulunacağmı" açıkladığı, geriUanın bir askeri konvoya sal ancak Suriye ve tsrail'in Lübdırması üzerine çıkan ve 30 da nan'dan çekilme konusundaki kika süren çatışmada, 13 kişinin görüşlerinin eskisi kadar ayrı olöldüğü bildirildi. Ancak ölenle duğu belirtiliyor. rin kaçının hükumet askeri, kaçının gerilla olduğu belirlenemedi. (*.*.) Filipinler'de çatışma: 13 ölü Üç ülkenin üst düzeydeki yetkililerinin Şam'da göriışmelerinden önce, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Murphy de kenti ziyaret etmişti. Murphy'nin Ortadoğu gezisi dokuz gün sürdü. Murphy'nin ziyaretinden önce İsrail, ABD'den kendi birlikleri Lübnan'dan çekildikten sonra Suriye sınırmın da güvence altına alınması için çaba harcamasını istemişti. Beyrut'ta yayınlanan bağımsız El Nahar gazetesi, îsrail'in Gü naklan, Israil, Lübnan ve Suriye'nin bu konuya üişkin görüşlerinin çok farkh olduğunu belirtiyorlar. Lübnan Özel Haber Ajansı, Suriye'nin, İsrail'in Lübnan üzerindeki keşif uçuşlanna son vermesini istediğini bildiriyor. Ajansa göre, Suriye Guney Lübnan konusunda herhangi bir rol oynamaya karşı çıkıyor. Tunus Dışişleri Bakanı Beji Caid Essebsi, "Ürdiin'le Mısır arasında yeniden diplomatik ilişki kurulması volundaki karann 1979da Bağdat'la toplanan Arap Doruğu kararlanyla çeliştiğini" sövledi. Essebsi, "Âra'p birlik ve dayanışmasına en çok gerek duyulduğu bir sırada boyle bir karann birliği zayıflatabilecefini" kaydetti. israil Başbakanı Şimon Peres de Bakanlar Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Ürdiin'le Mısır'ın yeniden diplomatik ilişkiye geçmesinin Ortadoğu'da banş sürecine katkıda bulunacagına inandığını" belirtti. Bu arada Kuveyt Parlamentosunun Kahire ile Amman arasındaki yakınlaşmanın protesto edilmesini istemesine rağmen Kuveyt hükümeti Ürdün'e 40 milyon dolar vermeyi kararlaştırdı. Avrupa'nuı boy hedefi Beagan önceki gün sona eren Ortak PazarOrta Amerika zirvesinde, Reagan yönetiminin dış politikası kınandı; Nikaragua'nın yardım programına dahil edilmesiyle ABD'ye doğrudan tavır alındı. Dün başlayan Sosyalist Enternasyonal'in Başkanı Willy Brandt da ABD'nin Orta Amerika ve ekonomik politikalarına cephe aldı. REAGAN Ates altında Dış Haberler Servisi Avrupalı dışişleri bakanlarının Orta Amerika ülkelerindeki meslektaşlarıyla yaptıklan Kosta Rika toplantısından sonra, dün başlayan Sosyalist Enternasyonal'de de ele alınan başlıca konu, Reagan yönetiminin dış ve ekonomik politikalan. Kosta Rika'nın başkenti San Jose'de önceki gün sona eren toplantıda, Avrupa ülkeleri dışişleri bakanları, ABD'nin Orta Amerika politikasım kınadılar. Ortak Pazar ülkeleri, Orta Amerika'ya yapacakları mali yardım programına ABD'nin baskılarını göz önune almayarak Nikaraguayı da kattılar. Böylece Ortak Pazar, Reagan yönetiminin Nikaragua'ya ilişkin politikasına karşı doğrudan tavır almış oldu. Cumartesi gunü yayınlanan sonuç bildirgesinde Ortak Pazar ülkeleri, " O r t a Amerika ülkelerinin banş içinde bir arada yaşama ve bölgesel biıtunleşme çabalannı destekleme" kararı aldı. Ancak sonuç metninde, somut malı yardım programları değil, destek vaadleri yer ahyor. AET Komisyon üyesi Edgard Pisani, Ortak Pazar ülkelerinm bölgede yaptıkları yardımı bu yıl 30 milyon dolardan 45 milyon dolara yukselteceklerini bildirdi. Sonuç bildirgesinde, Avrupa'nın katkıda bulunacağı gelişme programlarının "çok yanlı karakterde" olacağı vurgulanıyor. Böylece bu programa Nikaragua'nın da dahil edildiği anlatılmak isteniyor. Amerikan Dışişleri Bakanı George Shultz, Kosta Rika toplantısına çektiği bir telgrafta, Nikaragua'nın yardım programına dahil edilmemesini istemişti. Brezilya'nm en büyük kentlerinden Rio de Janeiro'da dün başlayan Sosyalist Enternasyonal'in açılışından önce bir basm toplantısı duzenleyen örgut Başkanı Willy Brandt, "Orta Amerika'ya herhangi bir tiir miidahale veya silahh saldırıyı" kınadı. Brandt, "Orta Amerika krizi ancak bölgenin ekonomik ve toplumsal duzeninde derin değişiklikler olursa çozumlenebUir" dedi. Brandt ayrıca, Reagan yönetiminin ekonomik politikasım eleştirerek, "ABD'nin butçe açığı >üksek ııluslararası faiz oranlanndan doğrudan sorumludur" dedi. Bu yuksek faiz oranlarının "Avrupa ve Latin Amerika'yı kurban ettiğini" belirten Brandt, "Yuksek faiz oranlarının piyasanın yarattığı bir sonuç olduğunu iddia edenlerle anlaşmtm miımkun değil" dedi. BRANDT Eleştiri yağmuru Gana^da 8 kişi idam edildi Gana 'da dün cinayet, silahh soygun ve ihanetle suçlanan sekiz kişi idam edildi. Gana radyosu, idam edUenler arasmda Gana Devlet Başkanı Jerre Rahlings'in yakın bir arkadaşmın da bulunduğunu belirtti. Radyo, uçuş teğmeni Robert Kojo Lee'nin bir sivili öldürmek suçundan idam edildiğini kaydetti. (a.a.) 20 bin Hintü çocuk cezaevlerinde Işçilerin Kurultayı başladı ingiUz Işçi Partisi kömür grevindeki olaylardan polisi sorumlu tııttu Altın Tapınak'ta yine olay çıktı "Hindistan 'ın Âmritsar kentinde üç gün önce ordunun boşalttığı Sihlerin kutsal ibadet yeri Altın Tapınak'ta dün olaylar çıktı. Hindistan haber ajanstntn büdirdiğine göre, bir grup genç Sih'in tapınağın bazı binalanm ele geçirmeye çalışması üzerine hükümet kuvvetleri tapınağa girdt ve bazı gençler gözaltma alındı. Olaym, Hindistan ordusunun iki gün önce tapmağı Sih dini liderlerine iade etmesini kutlamak amacıyla dün düzenlenen törenler sırasında meydana geldiği be. ürtildi. (ANKA) Işçi Partisi Lideri Kinnock son Hindistan'da binlerce çocuk, ya çeşitli suçlardan haftalardaki kamuoyu ya da anneleri hapiste olduğundan başka yaşama yoklamalarında olanakları bulunmadığı için hapiste bulunuyor. Başbakan Thatcher ile Dış Habeıier Servisi Hin cuklann dakılması ve banndınlarayı kapatıyordu. distan resmi makamlan hapisha masından daha önemli gorc\leKömür grevini nelerde halen iki ila uç bin ço ri olduğunu" iddia ediyorlar. cuğun bulunduğunu büdiriyor. destekleyince yine Bunun sonucunda yuzlerce Ancak gerçek rakamın resmi ve çocuk haftalar, aylar, yıllar boThatcher'in altı puan rilerin on katı kadar olduğu tah yunca hapishanelerde sefalet gerisinde kaldı. min ediliyor. Bu çocukların bir içinde yaşıyor, çalıştırılıyor, gebölumunü başka şekilde yaşama olanakları olmayan, bu nedenle hapis cezasına çarptınlmış anneleriyle birlikte hapishanede yaşamak zorunda olanlar oluşturuyor. Büyük çoğunluğu ise, yetim, terkedilmiş veya aileleri tarafından düenmeye gönderilmış 1015 yaş arasındaki çocuklar oluşturuyor. Bu çocuklar polis tarafından serserilik, yiyecek hırsızlığı, yankesicilik veya diğer suçlardan yakalanarak hapse atılıyor. Aslında, Hindistan'da bo>le çocukların hapse atılamayacağtna, hele hele yetişkin suçlularla birlikte asla kalamayacaklanna ilişkin bir kanun bulunuyor. Kanun çocuklann ailelerinin bulunarak iade edilmelerini ongörüyor. Eğer çocuklann aileleri bulunamazsa, bu durumda yetiştirme yurtlarına yerleştirilmeleri gerekiyor. nellikle kötü muamele gorüyor. tecavüze uğruyorlar. Bu çocukların akıbetlerinin ne olacağı sorunu, Hindistan gazeteleri tarafından birçok kez ele alındı. Londra'da bulunan "Kölelikle Miıcadele Derneği" konuyu Birleşmiş Milletler, Insan Hakları Komisyonu'nun Alt Komitesi'nde muzakereye koydu. Dış Haberler Servisi tngiltere'nin Blackpool kentinde dün başlayan Işçi Partisi Kurultay'ının birinci gününü kömur grevi belirledi. Partinin Ulusal Yürütme Komitesi'nin önceki gün hazırladığı ve Kurultay tarafından onaylanan bir önergede kömür grevi sırasında çıkan çatışmalardan yalnız polis sorumlu tutularak, radikal sol sendika liderı Arthur ScargilFin isteği kabul edildi. Sağcı Daily Express gazetesinin "Neil Kinnock liderliğindeki İşçi Partisi madencilerin lideri Arthur Kinnock'un boyundurugu altına girdi" biçiminde yorumladığı önergede lngiliz polisi grevci işçilere karşı "örgutlü şiddet" uygulamakla suçlanıyor. Dün sabah da bir ocakta yüz işçiyle pol's arasında çatışma çıkması üzerine 21 kişi tutuklandı. 183 bin üyeli Kömür İşçileri Sendikası'nm 12 martta başlattığı grev, İngiltere tarihinin en SUÇLU ARANIYOR Yediaydır süren kömür gre\inde uk sık meydana gelen çatışmalarda 300'den fazla işçi ve polis yaralandı. tşçi Partisi lideri Seil Kinnock, daha once işçileri de sorumlu tutuyordu. Şimdi sendikacılara boyun eğerek sadece polisin suçlanmasma katıldı. uzun ve en olaylı grevlen arasında yer alıyor. Grev, Devlet Komür lşletmesi'nin kâr getirmeyen ocaklan kapatarak 20 bin işçiyi işten çıkarma planında direnmesi üzerine başlamıştı. Olaylarda 7 bin işçi tutuklandı, 300'den fazla kişi yaralandı. Işçi Partisi lideri Neil Kinnock'un daha onceleri çatışmalardan işçileri de sorumlu tutmuş olması karşısında Scargill'in desteklediği önergenin kabul edilişi parti lideri için bir yenilgi olarak yorumlanıyor. Muhafazakâr yorumcular, Kinnock'un Kurultay'da yeni bir sağsol mücadelesinden korkarak maden işçilerinin radikal lideri Scargill'e boyun eğdiğini ileri surüyor. Lider Kinnock'un kamuoyu yoklamalarındaki desteği geçtiğimiz haftalarda surekli yükseliyordu. Ancak yeni yapılan iki kamuoyu yoklamasu Kinnock'un Başbakan Margaret Thatcher'in epey gerisine düştüğünü gösteriyor. Son yoklamalara göre tşçi Partisi yüzde 36 ile muhafazakârların epey gerisinde (yüzde 42) geliyor. Bu hafta boyunca sürecek olan tşçi Partisi Kurultay'mda bugun silahlanma konusuna geçilmesi bekleniyor. Cezayir ABD'den silah satın almak niyetinde Bir Amerikan askeri heyeti Cezayir'i resmen ziyaret ediyor. Gözlemciler 17 yıldan bu yana ilk kez gerçekleştirilen bu düzeydeki bir ziyaretin, iki ülke Uişkileri açısmdan olağan dışı bir olay olduğunu ifade ediyorlar. ABD Savunma Bakanhğı Uluslararası Güvenlik Müsıeşarı General Kenneth Burns başkanlığındaki heyttin Cezayir ziyareti sırasında, Cezayir'in ABD'den silah satın alması konusunun görüsüleceği tahmin ediliyor. Cezayir ordusunun elinde geneüikle Sovyet yapısı silahlar bulunuyor. Ancak soz konusu yasa alt kademedeki hükumet memurları tarafından çoğunlukla görmezlikten geliniyor. Memurlar, "Dunnadan serserilik yapan ço Hindistan hapishanelerinde bulunan binlerce çocuğun geleceğiyle ilgilenen başka bir orgüt de "Terre des Homraes" isimli Isveçli bir sosyal yardım orgutü. Uç yıldan daha uzun bir süredir, Hindistan Başbakanı İndira Gandi'yi mektup ve telgraf yağmuruna tutan sosyal yardım örgütü, sonuçta Batı Bengal hapishanelerinde bulunan çocuklann himayesini üstlenmeyi başarabildi. Bundan 25 yıl once kurulmuş olan yardım örgütu, bugün Asya, Afrika ve Latin Amerika'da bulunan 15'den fazla ülkenin terkedilmiş, hasıa ve aç çocuklarına, barınak, sağlık ve besin yardımlarında bulunuyor. Mısırda olaylardan sonra fiyat artışları durduruldu KAHİRE (THA) Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, önceki gün lskenderiye kentinde en az 40 kişinin yaralanması ve çok sayıda kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan protesto gösterilerinin ardından dün temel maddelerinin fiyat artışının durdurulmasım ve ekmek kalitesinde artış sağlanmasını istedi. Sol kanat partilerinden Ulusal tlerici Birliğin bir yetkilisi, önceki gün îskenderiye'nin Kafrel Davar kasabasında meydana gelen olaylarda 3 kişinin Öldüğünü öne sürmüş, ancak aynı gün bir açıklama yapan tçişleri Bakanhğı, söz konusu haberi doğrulamamıştı. Adlannın açıklanmasını istemeyen kaynaklar olaylann olduğu bölgeden verdikleri haberlerde sosyal sigorta primlerinin ve temel gıda maddelerinin fîyatlarının artışını protesto edenlerin üzerine polisin göz yaşartıcı gaz püskurttüğünü ve dağılmaları için havaya ateş açtığını belirttiler. Kaynaklar, b a a dükkânların camlannı kıran ve polise taş atan göstericilerin lskenderiye Kahire arasındaki tren yolunu kesmeye çalıştıklarını Mısır Içişleri Bakanhğı, olaylardan sonra yayınladığı bildiride "Bilinen radikal solculann olaylara öncülük ettiğini" açıkladı. Ancak ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi. Katil timsahın 12. kurbanı Batang Lupar nehrinde yaşayan ve nehir boyundaki köylerin halkını korku içinde bırakan sekiz metrelik "katil" timsahın on ikinci kurbanını da aldığı açıklandı. Polise göre, geçen hafta nehirden timsah tarafından parçalanmış bir erkek cesedi çıkanldı. Son yıllarda 11 kişinin nehirde dev timsah tarafından öldürülmesi üzerine polis botlan bir süreden beri Batang Lupar'da nöbet tutmaktaydı. Yöre halkının çevre Ue tek bağlantısı bu nehir üzerinden sağlandığı için dev timsahın varhğı ciddi bir sorun oluşturuyor. Fransa'da 30 bin kömür işçisi işten atuacak PARİS, (ANKA) İngiltere'den sonra Fransa'da da maden işçileri, zor günler geçiriyorlar. Fransa Ulusal Kömur Şirketi "Charbonnages De France", sürekli artan zaran bir ölçüde azaltmak amacıyla kârlı olmayan madenleri kapatmayı planlıyor. "Charbonnages De France"nin hazırladığı yeniden düzenleme planına göre, 1983 yılında 18 milyon tona ulaşan şirkete bağlı işletmelerin toplam üretimi, 1112 milyon tona düşürülecek. Beş yılhk planın öngördüğü önlemlerin daha çok ülkenin kuzeyindeki madenleri etkileyecegi de belirtiliyor. Kârlı olmayan madenlerin kapatılması ve üretimin büyük ölçüde düşürülmesi sonucu yaklaşık 30 bin madencinin işsiz kalacağı hesaplanıyor. "Charbonnages De France "nin halen 57 bin işçiyi istihdam ettiği, söz konusu planın uygulanması halinde şirkette çalışanların yarısından fazlasınm bu uygulamadan zarar goreceği belirtiliyor. Sanat Galerileri Ekimayında kapılannı açıyor. Tüm yurda yayünuş olan Akbank Sanat Galerileri, Akbank'ın süıdürdüğü küMr ve sanat etkirüikierinin en önenüi kohıdur. Akbank Sanat Galerileri, Ekim aymda üginç sergüerie tüm sanatseverlere kapüannı açıyor. Malta'da kiüsedevlet anlasmazlığı sürerken, kUiseye bağlı bir rahibin evinin önünde bomba patladı. Patlamada yaralanan olmadı. Malıa 'da bir parlamento üyesi ve bir din adammın yaralandığı şiddet olayları, piskoposlarm, sosyalist hükümeün özgür eğitim konusundaki karanna uymayı reddederek, 75 kilise okulunun açılışını ertelemeleri üzerine başlamıştı. (THA) Malta'da bir rahibin evi bombalandı ASIM YÜCESOY RESİM SERGİSİ "nJLİN KİPER RESİM SERGİSİ İst./Etiler Akbank Sanat Galensı 319 Ekim Kıalay/Ankara Akbank Sanat Galerisi 319 Ekim M. KEMAL GÖZEN RESİM SERGİSİ Iran'ın cepheye 200 bin asker daha yığdığı öne sürüldü • Japonya Ue Birleşik Arap Emirlikleri işbirliği Petrol araştmnalan alanmda Japonya Ue Birleşik Arap Emirlikleri arasmda işbirliği gelişiyor. Japonya Ulusal Petrol Şirketi'nin (1HAC) üst düzey yetkUüerinden oluşan bir heyet Ue bir devlet kunıluşu olan Abu D'abi Ulusal Petrol şirketi (AONOC) Ue ortak yatmm projelerini görüşüyor. (ANKA) E Almanyu'da yerel seçimde iktidar yenüdi Çin Halk Cumhuriyeti'nin, dün Pekin 'de düzenlenen görkemli torenlerle 35. kuruluş yüdönumu kutlandı. Çin 'de komünist yönetimin 35yaşını doldurması dolayısıyla düzenlenen büyük resmi geçitte, son zamanlarda Çin yöneticilerinin pek rağbet etmediği Mao büstlerinin dev bir örneği eller üstünde taşındı. 35. yudönümü dolayısıyla da 1959 yuından beri ilk kez sUahlar da sergilendi. Pekin 'de yüzbinlerce insanın doldurduğu caddelerde yapılan ve 2 saat süren resmi geçit sırasında en büyük ilgiyi kıtalararası menzilü ve birden çok başlık taşıyabilen CSS füzeleri gördü. Çin'de komünist yönetim tkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden alevlenen Çin iç savaşı, 1949 yılında, komünistlerin Guomindang kuvvetleriniyenip Formoza Adasına (bugünkü Tayvan) kaçmaya zorlaması üzerine kurulmuştu. (Telefoto: UP1) Izmır/Konak Akbank Sanat Galensı 319 Eltim Elazığ/Akbank Sanat Galensı 319 Ekim GÜLER AKALAN RESİM SERGİSİ İHSAN ÇAKia RESİM SERGİSİ HASAN RASTGELDI RESİM SERGİSİ İst/Bahariye Akbank Sanat Galerisi 526 Ekim İşt/Bebek Sanat Galerisi 1026 Ekim ÖZCAN ATAMERT RESİM SERGİSİ ÇlVl'İfl fİnİfr 11111 Dış HaberlerServisi Federal Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yapılan yerel seçimlerde iktidar koalisyonunu oluşturan iki parti ağır yenilgilere uğrarken, Yeşiller oyların yüzde 9'undan fazlasını alarak büyük bir başarı kazandı. Buna karşılık anamuhalefet partisi Sosyal Demokratlar bu eyalette oy kaybetmelerine rağmen, Hıristiyan Demokratlann yüzde 4 oy kaybına uğrayarak yüzde 42'ye düşmesi nedeniyle en büyük parti durumuna geldi. Ist/Osmanbey Akbank Sanat Galerisi 24 Elam9 Kasım NİHAT ERER RESİM SERGİSİ Ist/Nişantaşı Akbank Sanat Galerisi 31 Ekim16 Kaam (REPBO) AKBANK "Sanatın, sanatçının yanında" BAĞDAT TAHRAN, (AP/ ANKA) tran'ın aylardır beklenen son saldırısını başlatmak için cephenin güneyine 200 bin asker sevk ettiği iddia edildi. Irak 3. Ordu Komutanı Mahir Raşid, "İranlıların cepheye 20 türaen sevk ettiğini" sövledi. Askeri gözlemcilere gore, Iran'da bir tümen 10 ila 12 bin askerden oluşuyor. Bağdat'taki Batıh bir diplomat da İranlıların savaş kesiminin güneyinde tüneller kazdıklarını öne sürdü. Irak savaş uçaklannın cephenin güneyindeki İran askeri birliklerine saldırdığı, Irak Askeri Komutanlığı'nca öne sürüldü. Bu arada, Irak cephede meydana gelen çatışmalarda 3 İranlı askerin öldüğünü, belirlenemeyen sayıda askerin de yaralandığını belirtti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog