Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

57 Yıllık Esbank hizmette kararlı davranjşta tedbirli 8 ESBANK «tedbirli vc karanı" 61. Yıl; Sayı: 21598 Cu m hu r i yet Kurucusu: Yunus Nadi 50 IX. 14 Ekim 1984 Pazar L ^KAVRAM K İERSANESİ ™ » ^TJniversite Hazırlık Kurslan Lise sonlar 20 Ekim Beklemelüer 31 Ekim Akşam Kursu 26 Ekim Laleli/İSTANBUL 522 75 74 528 64 37 52 üde 92 karşüaşma her yertle fııtbol var Toplam 132 takımdan oluşan Üçüncü Türkiye Ligi bugün başlıyor. En çok maçın oynandığı kent îstanbul. Takımı olmayan tek il Hakkâri. Türkiye birinci, ikinci ve üçüncü futbol liglerinde toplam 199 takım var. Bu takımlarda toplam 2329 futbolcu takımlarının başarısı için ter dökecek. Bugüıı Sisco anlatıyor KIBRISTA EN SIÇAK GÜNLER UFUK GÛLDEMİR Özal: Türkiye büyüdükçe önümüze taş koyacaklar Güneydoğudaki olayları Türkiye'yi kıskananlann terörü olarak niteleyen Özal, bazı teröristlerin Barzani kampmda olduğuna ilişkin bilgiler bulunduğunu söyledi. CANAN YAZGANGtL AĞR1/İSTANBUL Başbakan Tnrgut Özal, Erzurum ve Ağn'ya yaptığı geziyi tamamlayarak dün Ankara uzerinden akşam İstanbul'a geldi. özal temeli 1976 yılında atılan, Ağrılıların deyimiyle, "fabrika olacağım hiç tahmin etmedikleri şeker fabrikasım" hizmete açarken, "Türkiye Uerledikçe, büyüdükçe dünyanın sayılı güçleri arası Ingiltere'de bombacı avı Takım sayısının artmasıyla birlikte l'inci Ligde 198, 2'nci Lig'de 539 ve 3'üncu Ligde 1652 olmak üzere toplam 2389 futbolcu takımlarının başarısı için ter dökecekler. Türkiye liglerinde bugün toplam 92 futbol karşılaşması yapılırken 52 ilde futbolseECEVIT'IN SO2V Kıbns çıkartmasının yapılacağı gece Ecevit, Sisco *ya verler statlan dolduracak. 12 şunlan söylüyordu:"Bu kez sayın Sisco,ne yapacağımıza biz karar vereceğiz". ~ ilin takımı ise deplasmanda oyBu sözler Amerikah arabuhıcuyu çok etkilemisti. narken, kendi seyircisi amatör maçlarla yetinecek. Türkiye'de Spor Serrisi Türkiye l'inci, Ligden 18, 2. Ligden 49 ve 3. liglere katılacak takımı olmayan Ligden 132 takımın katılmasıy tek il Hakkâri. 2'nci futbol liglerinden sonra buÇeşitli illerde çeşitli liglerde la birlikte Türkiye futbol liglegün 132 takımın katılması ile rinde mücadele eden takım sayısı maçlar yapılırken, en çok maç başlayacak 3'üncü Türkiye Ligi lstanbul'da oynanacak. Istan199'u buldu. ülkeyi futbola doyuracak. 1. bul'da 11 futbol karşılaşması yapılırken, Izmir'de 7, Ankara'da 4 futbol maçı yapılacak. lstanbul'da 11, Ankara'da 4 ve İzmir'de yapılacak 7 futbol maçına, ortalama 200 bin seyiryen, ihtiyacı olan, bu mağazaya geliyor, üccinin geleceği hesaplanırken, di Kıbns'ta darbe olabileceğine ilişkin retini ödemek koşuluyla ister toptan ister pedoğrulatamadığımız istihbaratlar ğer illerdeki futbol karşılaşmarakende dış politika satın alabiliyordu. Oralmaya başladığımızda, ABD ları ile birlikte pazar gününü neğin öğrencilerle güvenlik güçleri arasında stadyumlarda geçirecek futbol yönetimi olarak aldığımız önlemler çatısma çıkıp 83 öğrencinin öldüğü Liberya, sever sayısının yanm milyonu aşarasında, Yunan hükümetine ABD Kongresi'nin "öğrencilenn katilleri buLondra'ya dönen Thatcher: "Saldırı, hükümeti devirmeyi ması bekleniyor. girişecekleri bu tür bir hareketin lunup yargı önüne çıkarılmadan 45 milyon amaçlıyor. Bu tür olaylar, tüm halklartn tek düşmanımn Televizyon, bugünkü iki fut bizim desıeğimizi alamayacağını dolarlık Amerikan askeri ve ekonomik yarterorizm olduğunu gösteriyor" dedi. bol maçından da 30'ar dakikahatırlatmak vardı. drmını alamayacağı" tehdidi ile karşı karşıLONDRA, (Cumhuriyet) tngiliz polisi bombayı yerleştıhk naklen yayın yapacak. Bu yaya ise Washington'daki Liberya BüyükelçiABD Sovyet ilişkileri konusundaki Ingiltere'de iktidardaki Muhafarenleri bulmak için alarma geçyınlar, GalatasaraySakaryasi'nin gündelik alışverişini yapabıleceği yüztek politikası "iti ite kırdırmak" olan lerce dış politika mağazasından birisi de buzakâr Parti'nin Kongresi'nin son ti. Limanlarda ve hava meydanspor, TrabzonsporBeşiktaş günü Brighton'da, Başbakan lannda güvenlik önlemleri arttımaçlarından olacak. Makarios, darbeden 18 ay Önce ılımlı rasıydı. Bu işi yapmak, kendi Ulkesine karşı Margaret Thatcher ve kabine rüdı. lngiliz basını olaya büyük bir rota çizmeye başlamıştı. Yani lobi faaliyetinde bulunmak bu ülkenin ticaBugün başlayacak 3'üncü Uyelerinin kaldığı otelde 4 tepki gösterirken aralannda Ital Türkiye Ligi maçları ile birlikte ret geleneklerine göre ayıp olmadığı gibi son bizim şikâyetçi olduğumuz Makarios kişinin ölümüne, 34 kişiyan, Fransız, Amerikan hüku birçok il ve ilçe profesyonel futderece de saygın bir işti. Eger böyle olmasa gitmiş, yerine aklıselim sahibi biri nin de yaralanmasına yol açan metlerinin de bulunduğu birçok "Bugün ne iş yapıyorsunıız?" dıye sordubolun heyecanını yaşarken, ba gelmişti. bombah saldınnın şolaı sürüyor. (Arkası Sa. 6, Sü. 5'te) zı komşu il ve ilçe takımları arağumda Dr. Sisco, "Eskisi gibi. Dışişleri Basındaki yıllara dayalı rekabet WASHINGTON M Caddesinin üzerinkanlıfı'nda ne yapıyorsam, şimdi de onu yafutbol sahalarında kendini gösdeki lüks binarun 6. katındaki bürosunun kapıyorum" diye yarut vermezdi. terecek. Dikkatleri üzerine çeken pısında "Sisco Assodates" yazıyordu. Dr. Büroya girince bizi sekreteri Barbva ve sıkı güvenlik önlemleri alınan Joseph Sisco 1950 yüında Amerikan HabeThorküdsen karşıladı. Masasının üzerinde bu önemli maçlar şunlar: ralma Merkezi'nde (CLA) başlayan kamu 1984 Kongre Albumü vardı, duvarlarda da Çanakkale'de Çanakkalespor hizmetini 1976 yıLnda Dışişleri Bakan Yar yaşL Bruegel'den röprodüksiyonlar. Sabah dımcısı olarak tamamladıktan sonra bu bü kahvesini Sisco'nun Kızılay gezici kan bağış Bigaspor, Gümuşhane'de, Bayistasyonu küçüklüğündeki odasında içtik. burtGümüşhane, Ordu'da Or royu açmıştı. Burası bir dış politika mağazasıydı. tste Duvarlarda Japon estampları, Brejnev ile duFatsa, Amasya'da MerzifonÇomm, Artvin'de HopasporNE NEDtR? Artvinspor. Bugün yüzbinlerce kişi kahvelerden çıkıp stadlara koşacak ve kendi kentlerinin takımlanm destekleyecekler. Ancak bazı sahaların kapalı, bazı sahalann da inşaat halinde olması nedeniyle bazı futbolseverler kendi takımlarmı ancak deplasmana gidersealkışlayabilecekler. Bugünkü maçlarını deplasmanda yapacak olan takımlar şunlar. Erdekspor Balıkesir'de, Gölcükspor Izmit'te, Milasspor Muğla'da, Kuşadasıspor İzmir'de, Kilisspor Gaziantep'te, Bulancakspor Giresun'da, Fatsaspor Ünye'de, Iğdırspor Kars'ta, Kızıltepespor Mardin'de. Ecevit'in bir cümlesini hiç ıınutamayacağım! (Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) Sohbet, en son söylemesi gerekeni en başta söylemesiyle başladı, aralıksız dort saat sürdü: "Kıbns sorununun kısa vadede çözülecefine inannmomm. Bugünkü de facto statü kanımca beiirsiz bir tarihe kadar devam edecektir." Kıbns sorunu ile ilk ker ne zaman ve hangi olay nedeniyle OgBenmeye başladınız? SİSCO Dışişleri Bakanlığındaki görevime 1951 yılında başladım. Göreve başlar başlamaz ilk atandığım yer de Birleşmiş MUletler'deki daimi temsilciliğimız oldu. BM politikamız Kıbns sorunu ile yakından ilgilenmemizi gerektirdiğinden kendımi Kıbrıs sorununun içinde bulmam kaçınılmazdı. Kamu hizmetinden ayrıldıktan sonraki yıllarda da Kıbrıs sorununa ilgimin devam etmesini genç bir diplomatken kanımın zehirlenmiş olmasına borçlu olsam gerek. 1974 Kıbns Barış Harekatı sırasında devreye nasd girdiniz? Nasıl arabulucu oMnnuz? fArkası Sa.7, Sü.2'de) ŞEH/T ER HAMtT DENİZ TOPRAĞA VERİLDİ karşılıklı otururken, Mao ile el sıkışırken fo CALP: HÜKÜMET toğraflan. Gömleğinin yakalan düğmeli, OLA YLARI Oxford stili, kravatı da ham ipek. KÜÇÜMSÜYOR Haberlerl 6. Sayfada Katsayı 45~46'yu çıkıyor Katsayıya ilişkin kesin karar yarın Özal'ın başkanlığında yapılacak toplantıda verilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosa) Memurların aylıklarına esas olan katsayının 41'den 44'e yükseltilmesine ilişkin Maliye Bakanlığı önergesi Başbakan Turgut Özal tarafından "düşük" bulundu. özal, katsayınm "44'ün üstünde" beürlenmesi talimatını verdi. 1985 mali ydı butçe tasansının tüm buyuklükleri belli olurken, memurlann aybklanna esas olan katsayının kaç olacağı henüz tartışılıyor. Maliye Bakanlığı önceki gün Başbakan özal'a sunduğu seçenekler içinde katsayının ocak ayında 44, temmuz ayında da 47 olmasını önerdi. önceki (Arkası Sa. 6, Sü. 7'de) Özal düşük buldu Johnson mektubu Sohnson mektubunu yazmasaydık şunlar olurdu: 1. Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkabilirdi. 2. İki NATO üyesi arasında çıkan savaş NATO'nun sonu olurdu. 3. Bu çatışma Sovyetler Birliği tarafından alabildiğine kullanılabilirdi. KİM KtMDİR? Joseph Sisco: Kıbrıs sorununun unutulmaz "arabulucusu" BİR 'ALMANCI' KESİN DÖNÜŞ YAPTI Artık tarlaya dönemeyecek kadar kentli olmuş. Almanya'da madende çalıştığı için elinde bir sanatı da yok. Salim Akgöz, gurbet bittiğı için sevinçli. Şimdi Türkiye'ye alışmaya çalışıyor. Daha sonra da ticareti düşünüyor. Ama ne ticareti" Adabank'a kuruluş izni verîldi MSankanın önde gelen hissedarları arasında Kemal Uzan'ın olduğu belirtiliyor. Ekonomi Servisi Bakanlar Kurulu'nun Adabank Anonim Şirketi'nin kurulmasına izin veren 25.9.1984 tarihli karan Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Merkezi îstanbul'da bulunan ve 2.2 milyar lira sermaye ile kurulan Adabank'ın kuruluşu konusunda bilgisine başvurulan İstanbul iş ve Fınans çevrelerinin önde gelen isimleri haberi "bir siirpriz" olarak nitelediler. Johnson mektubu adı verilen belge, 3 Haziran 1964 tarihiyle, dönemin ABD Baskanı Lyndon Johnson tarafından Türkiye Başbakanı lsmet Inönü'ye gönderildi. Bu mektupla Türkiye'nin Kıbns'a soydaslarım Rum Yunan baskısından kurtarmak için yapmayı tasarladığı müdahale önlendi. Çok ağır bir diplomatik diile kaleme ahnmış mektup ortaya çıktığı zaman TürkABD ilişkileri tarihteki en büyük yarayı aldı. 3 Haziran 1964 tarihli ünlü mesaj ABD'nin Ankara Buyükelçisi Raymond Hare tarafmdan Inönü'ye üetildi. 13 Ocak 1966'da osırada Hürriyet'in Ankara Büro Temsilciliği'niyapan gazeteci Cüneyt Arcayürek tarafından bulunarak Hürriyet'te yayınlandı. Ertesi gün Cumhuriyet ve Mttliyet gazeteleri lsmet Inönü'nün yanıt mektubunu yaymladılar. Mektupta özellikle şu satırlar büyük tepki yaratmıştı: "... Bay Başbakan, askeriyardım sahasmda Türkiye ve BirUşik DevUtler arasında mevcut iki tarafu anlasmaya dikkatinizi çekmek (Arkası Sa. 7, Sü.8'de) Lyndon Johnson YALCIN PEKŞEN'in yazı dizisi yarın Cumhuriyet'te KTTlerde ilk grev kararı Kamu işyerlerinde ilk grev Öz DemirJs Sendikası tarafından TESTAŞ'ın Aydın'daki fabrikasında ve Sıkıyönetimin izin vermesi durumunda şirketin Ankara'daki genel müdürlüğünde yapılacak. IşSendika Servisi Özel sektöre ait iki tersanede başlayan ilk grevlerden sonra KİT'lerde de Uk grev karan alındı. Kamu işyerlerinde yeni toplu pazarlık döneminin ilk grevi TBMüt Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Kemal Or, Bakanhk ve YÖK görüşünün alındıktan sonra ek sınav konusunun komisyon gündemine gireceğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yuksek Öğretim Kurulu (YÖK), ANAP Elazığ Milletvekili Mehmet Özdemir'in üniversite öğrencilerıne ek sınav verilmesine ilişkin yasa önerisine eğitimde kalitenin giderek düş YOK ek sınav önerisine karşı mesine yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktı. Söz konusu yasa önerisini 4 universite rektoru de uygun bulmadıklannı açıkladılar. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamasına göre, söz konusu karar YÖK'an dun Bakan Vehbi Dinçerler'in başkanlığında yoptığı toplantıda ahndı. Açıklamada 8 Mart 1984 tarihinde yürurlüğe giren 2948 sayılı Af Kanunu'yla, başarısız öğrencılere tanınan hakkın, kendi ellerinde olmayan terör, anarşi ve benzeri nedenlerden dolayı kaybedilmiş haklarının iadesi amacı gudüldüğu, şimdikı yasa onerisinde yer alan hükümlerin ise eğitim kalitesini azaltıcı bir nitelik getırdiği belirtildi. Açık ANKA'nın haberine göre, bankanın kurucuları arasında önde gelen hissedann müteahhit Kemal Lîzan olduğu öğrenildi. Kemal Uzan, daha önce Yeni Hakİş üyesi ÖzDemirIş Sen Îstanbul ve Dunya gazeteleri ile dikası tarafından Türkiye Elek Hayat Dergisi'ni belirli surelertronik Sanayi A.Ş.'nin (TESTAŞ) le devralarak yayınlamıştı. Aydın'daki fabrikasında ve SıAdabank Türkiye'nin 50'nci kıyönetimin izin vermesi duru bankası olarak faaliyet göstere(Arkası Sa. 6, Sü. rte) cek. Kunış'u Tanımayan Kuşak... VFeçenterde bir iki tane 5 liralık bulmuştum cebimde. Tüy gibi hafif, en küçük esintide uçup gidecekmiş duygusunu insana veren 5 liralar... Kızıma vereyim dedim. On iki yaşındaki kızımın tepkisi, "Allahaşkına baba, n'apayım ben bunlan" oldu... 5 liraya dudak bükerken, haksız da sayılmazdı... Kuruş'u ise hıç görmemiş ve kullanmamıştı. Bir para birimı olarak ders kıtaplarından biliyordu... Ben de onun yaşlarındayken "para" ile hiç tanışmamıştım. On para'ları, kırk para'ları annemden dinlemişimdir. Ama ortası delik, san renkte 1 kuruş'la, 2.5kuruş'la ilkokulumuzun bahçesinde beze, simit aldığım günleri gayet iyi anımsıyorum... Ortası delik kuruşlar, bir ara, bazı genç kızların boyunlarını süslemiştı, kolye olarak. (Arkası Sa. 8, Sü. Vde) HASAN CEMAL • Bush'la Ferraro berabere kaldu • Bask'ta protesto gösterileri. 3. Sayfada • İstanbuVun 7 tepesi söylenti mi? 5. Sayfada • Yazar: 500 atıl tesise az destekle.trilyonluk ek üretim ve 60 bin kişiye iş sağlanır. 9. Sayfada • Halı Kongresi sona erdi, "Halıcılığımız, kızların çeyizlerinde yaşıyor." • 45 kişilik "dilekçe" heyeti Ankara seferine başlıyor. • Halikarnas Balıkçısı anıldı. 12. Sayfada UGUR MUMCU GOZLEM İğne ve Çuvaldız... "13 Southwark Str. London S.E. 1" Bu, ASALA'nın Londra adresidir. Ermeni terör örgütü "ASALA" birçok Batı ülkesinde dilediği gibi at oynatmaktadır. "ASALA" bir terör örgütü müdür? Evet bir terör örgütüdür. İngiliz hükümeti uluslararası teröre karşı mıdır? Evet karşıdır. İngittere, "IRA" adlı yeraltı örgütünün son saldınsını, haklı olarak, dehşet ve nefret ile karşılamıştır. Ölümden kıl payı kurtulan Başbakan Margaret Thatcher, olaydan hemen sonra Muhafazakâr Parti kongresinde yaptığı konuşmada terör ile savaşılması gereğıne değınmıştir. Demokrasıye bağlı herkes, Thatcher'ın bu dileğine duygu ve bilinci ile katılmaktadır. Biz Türkler, yıllardır Ermeni terör örgütlerinin kanlı ey(Arkası Sa. 8, Sü. Vde\ Turk kamuoyundaki büyük unünü, 20 Temmuz 1974 sabahı Türkiye'yi Kıbrıs Barış Harekâtı 'na başlamaktan ahkoymak için başlattığı arabuluculuk girişimleriyle yapan, dönemin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sisco, uluslararası diplomaside ABD'nin en yetkin isimlerinden biri olarak tamnırdı. Sisco, 19501951 yıllannda CÎA 'da istihbaran görevlisi olarak başladığı kamu hizmetlerini, 1976 yılında Ford yönetıminin Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak taLEFKOŞE, (a.a.) Fransa^ mamladı. nın Kıbns Rum Milli Muhafız Ordusu'nda kullanılmak üzere (Arkası Sa.7, Sü.S'de) Kıbns Rum kesimine "Exocet" füzeleri vereceği ve bu konudaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Lefkoşe'de iyi haber alan kaynaklara göre, Rum ordusuna lamada, " 5 . Beş Yıllık Kalkm verilecek "Exocet"lerle helikopma Planı'nın 526. maddesi, bü terler konusu, dün Rum kesimintün eğitim kademelerinde niteli de üst düze>rde ele alındı. ğin yüksekilmesi amacına yöneÖnceki gun Lefkoşe'ye gelen lik olduğu da dikkate alınarak Fransa Savunma Bakanı Cbarles söz konusu kanun teklifinin 6ğ Hernu. ile Rum yönetimi yetkiretim sistemimize fayda getirme lileri arasında yapılan görüşme>eceği kararına varılmıştır" de lerde, "Kıbrıs Rum Ordusu'nun nildi. vurucu gucünün" arttırılması TBMM Milli Eğitim Komis için ahnabilecek oteki önlemler yonu Başkanı Kemal Or, Bakan üzerinde de duruldu. hk ve YÖK gorüşunün alındık (Arkası Sa. 6, Sü. 6'da) tan sonra ek sınav konusunun komisyon gündemine gireceğini söyledi. TBMM'ye yüksekokul oğrencilerinden gelen dilekçeler konusunda "Cumhuriyet" muhabirinin sorusunu yanıtlayan Kemal Or şöyle dedi: "Öğrenciler dilekçelerinde sık sık değişen yönetmeliklere intibak sağlayamadıklannı. bu yönetmeliklerin eski öğrencilere de uygulandığını, vizelerin aynı ANKARA, (Cumhuriyet Bügunlerde yapıldığını, barınma, rosu) Motorlu kara taşıtlan kalabalık sınıf ve yetersiz öğre vergisi ile taşıt alım vergisinin tim üyesi gibi konulardan şikâ arttınlması ile ilgili çahşmalar yet edijorlar. Bu durumlar da süruyor. Motorlu taşıtlar vergidikkate alınarak, komisyon gö sindeki artış oranının Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Ankan rüşünü belirleyecektir." tarafından "yuksek bulunduğu" Kemal Or, ek sınav konusunbelirtildi. Yapılan çahşmalarla da kendi gorüşünün ne olduğu verginin 5 kat arttırılması kararyolundaki soruya ise, "TBMM laştırıldı. Daha önce aynı vergiMilli Eğitim Komisyonu Başkanin 10 kat arttırıldığı yolunda nı olarak onceden göruş belirtehaberler yayınlanmıştı. rek, uyelerimiz üzerinde bir etKonuyla ilgili olarak bir yetkide bulunmak isternem" yanıkili "Bakan Ankan tasarı haktını verdi. (Arkası Sa. 6, Sü. 2'de) (Arkası Sa. 6, Sü. 2'de) Kıbrıs Rum kesimi Fransa ile "Exocet" pazarlığında Motorlu taşıt vergisi 10 kattan 5 kata indiriüyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog