Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

57 Yıllık Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli ESBANK u tedbirli ve Yedı aeı tören 61. Yıl; Sayı: 21597 Kurucusu: Yunus Nadi Karodunuın.* Cereyan eden Haber Merkezi Hakkâri'olaylar karşısmda Türk devleti nin Beytüşşebap ve Çukurca ilve toplumu daima kuvvetli çelerinde ayrılıkçı teröristler taolmuştur. Millet Meclisi de rafından pusuya düşürülerek şeUzerine düşen görevi yerine hit edilen bir yüzbaşı Ue sekiz ergetirecek ve istenen önlemleri den altısı dün memleketlerinde alacaktır. duzenlenen askeri törenlerle toprağa verildıler. SODEP: Uluslararası bazı güçlerin ülkemizin ve Bu arada, TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, dün ulusumuzun büttinlüğüne makamında düzenlediği basın yönelik faaliyetleri aynlıkçı ve toplantısında, Başbakan Turgut giicünü bilmez hainlerin Özal'ın Güneydoğu Anadolu'da eylemleri ile bir kez daha meydana gelen olaylarla ilgili ortaya çıkmıştır. kararlı" Cumhuriyet 50 TL. 13 Ekim 1984 Cumartesi olarak 17 ekim çarşamba günü Mecliste yapacağı açıklama sırasında otunımun gizli olması için bir istek gelmediğini söyledi ve "TBMM her şeye bâkim bir otoritedir" dedi. Beytüşşebap'ta 10 ekimde şehit edilen Jandanna Önyüzbaşı Yalçın Aydın ile Çukurca'da 9 ekimde şehit edilen erlerden Naci Çakır, dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazından sonra askeri törenle Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildiler. Binlerce yurttaşın katıldığı cenaze töreninde şehitlerin tabutlan bir süre eller üzerinde taşmdı ve daha sonra top arabasına kondu. Cenaze törenine şehit yuzbaşırun eşi Zeynep Aydın, çocuklan Devrim (10), Deniz (8), Kaya (1,5), babası Seyfettin Aydın, kardeşleri Mehrnet Aii, Güîizar, Emine, Nevzat, Fehmi Aydın, şehit erin babası Hacı Çakır, annesi Bakiye Çakır, sözlüsü Reraziye ile İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ve yüksek riıtbeli subaylar da katıldı. Şehit er Naci Çakır'ın tabutuna beyaz bir havlu ile gelin telleri kondu. Çukurca'da şehit edilen erlerimizden Jandarma Onbaşı Metin Akkuş Kütahya'nm Simav ilçesinde; Mttrsel L'lunç Ankara'nın Kırıkkale ilçesinde; Cevdet Özderair Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Mahmutture köyünde; Musa Aytan, Zonguldak'ın Ulus ilçesine bağü Elmah köyün(Arkası Sa. 8, Sü. 6'da) YILAYDIN DERSAJSfESİ Üniversite hazırlık kurslannın 1984/85 kayıtları devam ciiyor ine Sok. Mo. 36 Katlıkoy 3373506 337793' inyüzbaşı ve 8 erden 6'sı törenle toprağa verildi KIBRISTA EN SICAK GÜNLER Sisco anlatıyor 1964'ten 1974'e Kissinger'ın yardımcısıve Nixon'ın özel temsilcisi Joseph Sisco açıklıyor Adıyamari'da 2 PKK militanı ölü olarak ele geçti Ölü ele geçen şahısların 15 ağustostaki PKK hareketine katıldıkları, komşu bir iılkede eğitim gördükleri belirlendi. Sisco, Ecevit Ue Uk karşüaşmasında 18 Temmuz 1974, Londra'da Türk Büyükelçiliği. NIXON MEKTUBU , Kıbrıs'a çıkarma yapılırsa ambargo koyanz, demiştik Johnson mektubu yayımlanmasaydı, Türk Yunan savaşı çıkardı. Bu da NATO'nun sonu olurdu Sampson'un darbe yapacağını bir hafta önceden biliyorduk J o s e p h Sisco, Kıbrıs Barış Harekâtından bir gün önce 20"femmuz 1974'te Ankara'ya geldi. Amaç, Türkiye'nin Kıbns'a çıkarma yapmasını önlemekti. Ankara ile Atina arasmda mekik diplomasisi uygulamak istedi. Korutürk'e Nixon'ın mektubunu getırdi Ecevıt'i Barış Harekâtından vazgeçirmeye çalıştı. Sisco, 1974'te ABD Dışışleri Bakan Yardımcısı 1964te Johnson Mektubu'nıı kaleme aian eKibin içindeydi. Ozal: Tedbir ahnmıştır, heyecana gerek yok .'X güneydoğudaki son olaylarla ilgili olarak, "Bu hadiseler neden yapılıyor? Bihncisı bizleri heyecanlandırmak, ikincisi kendi isimlerini varsa yandaşlarına duyurmak için." dedi. Başbakan Ozal, UFUK GOLDEMİR, Joseph Sisco ile Mashingtoıfda konuştu BABANIN ACISI Hakkâri'nin Beytüşşebap ilçesinde teröristUrce şehit edilen Önyüzbaşı Yalçın Aydınhn cenazesi dün îstanbul'da törenle toprağa verildi. önyüzbaşı Aydaıin tabutuna yaslanıp ağlayan babası güçlükle teskin edildt (Fotoğraf: ENDER ERKEK) Haberleri 6. Sayfada Yarın Cumhuriyet'te Thatcher'ın kaldığı otelde bomba patladı, dört kişi öldü 4 Demîr Lady'ye başarısız suikast IRA'mn siyasi kanadı Sinn Fein lideri Geny Adams, "Bu bombalama, İrlanda'nın altı ilçesindeki Ingiliz işgalinin kaçuıılmaz bir sonucudur" dedi. Muhafazakâr Parti KongTesi, patlamaya rağmen dün de sürdürüldü. ' Başbakan Margaret Thatcher öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında, "Demokrasiyi terör yoluyla çökertme yolundaki tüm girişiraler başarısızlıga ugrayacakür" dedi. Konuşmasında, lRA'nın adını vermeyen Bayan Thatcher, "Bu insanlık dışı eylem, majestelerinin demokratik yoldan seçilmiş hukıimetini yok etmeyi amaçhyordu" Berry var. Sanayi ve Ticaret Bakanı Norman Tebbit de yaralılar arasında. Başbakan Thatcher, patlamadan yara almadan kurtuldu. Patlamanın sorumluluğunu, Kuzey İrlandah Katolik "Irlanda Cumhuriyetçi Ordusu" IRA üstlendi. kuzey Irlanda'run Belfast kentinde bir açıklama yapan dedi. lrlanda Cumhuriyeti Başkanı Garret Fitzgeraid ise, İRA'yı şiddetle kınayarak, "Bu tür olaylar, tüm halklann tek bir düşmanının oldugunu, bunun da terörizm olduğunu gösteriyor" dedi. IRA, Îngiltere egemenliğindeki Kuzey İrlanda'nın trlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini istiyor. Ayrıca ABD Başkanı Reagan ve diğer Batıh liderler de saldınyı kınayan mesajlar gönderüi. Patlama sonucu otelin ikinci katı tümüyle çöktü. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Patlamada Margaret Thatcher' in kaldığı odanın camlarının kınldığı ve odamn büyük ölçüde hasar görduğü bildiriliyor. Margaret Thatcher, olaydan hemen sonra çok sıkı bir polis kordonu altında otelden çıkarıldı. Başbakan'ın patlama sırasında kentte yapılan Muhafazakâr Parti Kongresi'nde yapacağı konuşmaya hazırlandığı bildiriliyor. Patlamadan sonra otelde panik meydana gelmediği ve polisin otelden çıkan bütün taşıt araçlannı durdurduğu kaydediliyor. Aynca kente giriş çıkışlann kontrol altına ahndığı belirtildi. tngiltere îçişleri Bakanı Leon Britton, "bombanın 1520 kflog(Arkası Sa. 8, Sü. l'de) Başbakan Thatcher ve hükü'met üyelerinin kaldığı otelde sabaha karşı meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Ölenler arasmda bir milletvekili, yaralananlar arasmda Sanayi ve Ticaret Bakanı Tebbit de var. Bombalı saldınyı îngiltere egemenliğindeki Kuzey Irlanda'mn lrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini isteyen İRA örgütü üstlendi. BRİGHTON (AP) Ingiltere*nin Brighton kentinde aralannda Başbakan Margaret Thatcher'ın da bulunduğu Muhafazakâr Parti Kongresi delegelerinın kaldığı otelde dun sabaha karşı bomba patladı. Patlamada 4 kişi öldü. 34 kişi de yaralandı. Olenlerin arasmda Muhafazakâr Parti Milletvekili Sir Anthony Umaliye Bakanlığı memur maaş katsayısında kademeli rakamlann uygulanmasını önerdi. Bu konuda kesin kararı Bakanlar Kurulu verecek. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan 1985 mali yılı bütçe yasa tasansmda memur maaşlanyla ilgili katsayının iki kademeli olarak belirlenmesi ve birinci 6 ayda 44, ikinci 6 ayda 47 olarak gösterilmesi hususu benimsendi. Dün akşam Maliye Bakanı Vural Ankan ve teknik heyet uzun görüşmelerden sonra memur maaşlarının katsayısının 1985 yılında iki kademeli, 44 ve 47 olarak gosterilmesini kararlaştırdı. Ancak Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan kademeli katsayı önerisi Bakanlar Kurulu' Maliye'nin önerisi: katsayı ocakta 44, temmuzda 47 nda ele ahnacak. Maliye Bakanhğı'nın saptadığı 44 ve 47 katsayının Bakanlar Kurulu'nda değiştirilebileceği ifade edildi. Bu konuda bir yetkili "Bizim yaptığımız hesaplara göre memur ve tüm emekii, dul, yetimlere uygulanacak olan 44 ve 47 katsayısı bütçe olanakları iyice araştırüdıktan sonra sunnlmuştur. Tabii ki hükümetin bunu değiştirme olanağı vardır. Yani Bakanlar Kurulu'nda bu katsayı olarak da tasanya konulabilir veya bizim de önerdiğimiz gibi iki kademelî olarak kullanma olanağı Bakanlar Kurulu'nun elindedir" diye konuştu. Otobüs devrüdi: 5 ölü 18 yarah Haber Merkezi Sarıkamış yakınlarında devrilen yolcu otobusünde 5 kişi öldü, 3'ü ağır 18 kişi de yaralandı. Kars'tan Istanbul'a gelmekte olan Mehrnet Kara yönetimindeki 34 FE 800 plakah yolcu otobüsü, dün saat 16.00 sıralarında Sankamış'ın Karakurt bucağma 1 kilometre kala aşırı hız yüzünden devrildi. Yoldan çıkarak takla atan otobüste yolculardan Hilmi Cankurt, Nahide Uraut, Sehme Koçan, Tahsin Sözer ve Enver Naci Kantaroğlu olay yerinde öldüler. Ağır yarah olarak Kars Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hikmet Çiftçi, Güler ve Kadir Akba'nın durumlarının iyiye gittiği bildirildi. Sankamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhittin Yıldınm, Şerafettin Er, tsmail (Arkası Sa. 11, Sü. 8'de) BİR 'ALMANÇI' KESİN DÖNÜŞ YAPTI B i r traktör, bir de başlık parası için gitmişti. Şunu da, bunu da alalım derken 15 yıl geçti. A r t ı k tarlaya dönemeyecek kadar kentli olmuş. Almanya'da madende çalıştığı için elinde bir sanatı da yok. Salim Akgöz, gurbet bittiği için sevinçli. Şimdi Türkiye'ye alışmaya çalışıyor. Daha sonra da ticareti düşünüyor. Ama ne ticareti? YALÇIN PEKŞEN'in yazı dizisi pazartesi Cumhuriyet'te Reagan 875 milyon dolarlık yardım paketini onayladı Başkan Reagan'ın vereceği bir dizi güvence, yardımın 215 milyon dolarlık hibe bölümü için söz konusu olacak. WASHINGTON, (AP) keri hibe yardımından oluşan ABD Başkanı Ronald Reagan, yardım son iki hafta içinde gizli Türkiye'ye yapılacak 875 milyon oturumlarla tasanyı hazırlayan Kongre Uzlaşma Komitesi taradolarlık yardımı onayladı. 175 fmdan belirlendi. Dün akşam ilk milyon dolarlık ekonomik kredefa acıklanan uzlaşma formüdi, 485 milyon dolarhk silah alım lune göre, yardımın sadece 215 kredisi ve 215 milyon dolarlık as• Mübarek: Banş sürecini tamamlamak istiyoruz. 3. Sayfada • Avcı'dan MDP'ye yanıt: Birleşme için adım atuu 6. Sayfada milyonluk hibe bölümü Başbakan'ın bir dizi konudaki güvencesine bağlanıyor. Başkanın şu güvenceleri vermesi gerekiyor: • ABD yönetiminin "Acil olarak kararlıhkla" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ilanını iptal ettirmek için baskı ya(Arkası Sa. 8, Sü. l'de) DİE ile Hazine Müşteşarhğı enflasyonda anlaşamadı ANKARA (a.a.) Toptan eşya fiyatlarındaki eylül ayındaki artış hızı, Devlet İstatistik Enstitüsu'nce yuzde 2.3, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı'nca da yüzde 2.9 olarak hesaplandı. DİE ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan dun ayrı ayrı yapılan açıklamalda, yılın ilk dokuz ayında toptan eş>a Tıyatları endeksinde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi verildi. Buna göre, dokuz aylık fiyat artışını DtE yüzde 40.9, mustesarlık ise yüzde 37.9 olarak belirledi. DlE'ye göre son 12 ay içindeki fiyat artış hızı yuzde 57.3'e erişti. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı da 1983 yılı eylül ayıiıdan 1984 yılının aynı ayına kadar fiyat artış hızını yüzde 56.2 olarak hesapladı. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı'nca derlenen toptan eşya fiyatları endeksinde 1983 yılı eylül ayında fiyat artışları yüzde 2.4 olarak belirlenmis, ayru tarih (Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) KALBİNDEN RAHA TSIZ Nobel Edebiyat Ödülü 'nün sahibi Jaroslav Seifert 83 yaştnda ve kalbinden rahatsız. Son siiıinden Şiir en başından bizimle, tıpkı sevmek gibi, açlık, veba ve savaş gibi. Kimileyin yüz kızartacak kadar budalaca dizelerim. Ama bahane aradığım yok, yalnızca yeğ tutuyorum güzel sözcükler aramayı öldürup yok etmeye Seıfert'ın Çekoslovakya'da yayınlanmayan ancak yeraltı dergilerintie çıkan ve dilden dıle doiaşan son şıırlerınden bırı Seifert, NobeVi aldığını hasta yutağında öğrendi Haberi 8. Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Maske... İngiliz Başbakanı Margaret Thatcher, önceki gün Brighton kentinde kaldığı otetde patlayan bombadan canını zor kurtardı. Dört kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı patlama sonunda altı katlı otelin üç katı çöktü; Thatcher'in kaldığı oda ve banyosu büyük hasar gördü. Thatcher ve yanında bulunan bakanlarla Muhafazakâr (Arkası Sa. 8, Sü. 2'de) Petrolİş 3 işyerinde gresv aşamasında BASİSEN ile tktisat Bankası arasında toplu • Unüever, Türkiye'de çay sözleşme imzalandı. uretimine hazırlanıyor. İstanbul Belediyesi'ndeki 9. Sayfada toplu sözleşmede anlaşma • Halikarnas Bahkçısı'na 11 umudu belirdi. İşSendika Servisi Pertoltş yıl sonra yeniden "merhaba" Sendikası 3 işyerinde toplam • Kahve ile içilen sigaranın 1310 işçi için grev kararı alabilzaran iki kat artıyor. mek üzere, bölge çalışma mü12. Sayfada (Arkası Sa. 8, Sü. 4'te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog