Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

57 Yıllık Esbank 1 hizmette kararlı i davranışta tedbirli ESBANK "tedtoirli ve lcararlı" Cu m h u r iyet 61. Yıl; Savı: 21596 Kurucusu: Yunus Nadi DÖRTLER DERSANESİ Üniversiteye Hazırlık Kurslan Lise sonlar 13 Ekim/Beklemeliler 22 Ekim Cağaloğiu / tstanbul 522 24 60 Başkentte yoğun bir gün yaşandı Bir şehit clalıa: Yüzbaşı Yalçın YZB. YALÇIN A YDIN Evli ve 3 çocukluydu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hakkâri'nin Beytüşşebap ilçesinde önceki gün aynlıkçı teröristlerin saldırısına uğrayan Beytüşşebap llçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Önyüzbaşısı Yalçın Aydın şehit edildi, jandarma eri Mustafa Özaslan da yaralandı. Geçen salı günü şehit edilen sekiz erimizle önceki gün öldürülen onyüzbaşı Yalçın Aydın'ın cenazeleri dün toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. 15 ağustos tarihinden beri şehit edilen askerlerimizin sayısı, ikisi yüzbaşı, biri başçavuş, 10'u da er olmak üzere 13'e yükseldi. Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinasyon Dairesi Basın ve Halkla Ilişkiler Şubesi'nin dün akşam üzeri, son olayla ılgili olarak yaptığı açıklama şöyle: "Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinasyon Dairesi Basın ve Halkla tlişkiler Şubesi'nden bildirilmiştir: "10 Ekim 1984 günü saal 16.30 sıralannda Beytüşşebap tlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Onyüzbaşı Yalçın Aydın ve jandarma er Mustafa Özaslan. askeri araçla AyvalTdan Beytüşşebap istikametinde giderken, teröristlerin ateş açması sonucu yaralanarak Diyarbakır Hastanesi'ne kaldırılmışlar ve Jandarma Onyüzbaşı Yalçın Aydın kaldırıldığı hastanede kurtanlamayarak şehit olmuştur. Şehit yüzbaşının cenazesi 11 Ekim 1984 günü Diyarbakır'da yapılan törenle tstanbul'a gönderilmiş olup İstanbul'da yapılacak askeri törenle toprağa verilecektir. 9 Ekim 1984 günü teröristlerce şehit edilen 8 jandarma erinin cenazeleri de 11 Ekim 1984 günü Diyarbakır'da yapılan askeri töreni müteakip memleketlerine gönderilmişlerdir." (Arkası Sa. 8, Sü. l'de) CUMHURBAŞKANFNIN BAŞKA NL1ĞINDA Bakanlar Kurulu, dün sabah Cumhurbaşkam Kenan Evren 'in başkanlığmda 2. S saat süren bir toplantı yaptı ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yönelik konulan görüştü. Cumhurbaşkam Evren, son gezisinde edindiği izlenimleri anlatarak bazı tavsiyelerde bulundu. Başbakan Turgut Özal da, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'mn isteklerinin çoğunun hükümet programında yer aldığını söyledi. (Telefoto: a.a.) 50 TL. 12 Ekim 1984 Cuma Bakkâri'nin Beytüşşebap ilçesinde ayrılıkçı teröristlerin bir baskınında Onyüzbaşı Yalçın Aydın şehit olurken, jandarma er Mustafa Özaslan da yaralandı. Salı günü Çukurca'da şehit edilen 8 erimizin cenazeleri Van da yapılan törenden sonra memleketlerine göndehldi. Onyüzbaşı Yalçın Aydın IstanbuVda toprağa verilecek. Cumhurbaşkam Evren'in başkanhk yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısı 2.5 saat sürdü. Çankaya Köşkü'nde Evren 'in başkanlığmda Başbakan Özal, Dışişleri Bakanı Halefoğlu ve Genelkurmay Başkanı Üruğ'un katıldığı 2.5 aaatlik bir toplantı daha yapıldı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başkent dün en üst düzeyde yapılan toplantılarla dolu yoğuiı ve hareketli bir gün yaşadı. Sabahtan itibaren gelişmeler şöyle: 1 Oımhurbaşkanı Kenan Evren'in başkanlığmda dün sabah toplanan Bakanlar Kurulu 2.5 saat süreyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki gelişmeleri görüştü. 2 Bakanlar Kurulu toplantısının hemen ardından Başbakan Turgut Özal Çankaya Köşkn'ne çıktı. Cumhurbaşkam Evren'in başkanlığmda Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Ünığ'un da katıldıklan 2.5 saatlik bir toplantı daha yapıldı. 3 TBMM'nin dünkü birleşiminde iki milletvekilinin güneydoğu olayları ile ilgili olarak gündem dışı konuşma yapmak (Arkası Sa. 8, Sü. l'de) Avrupa Parlamentosu, ilişkileri yine "askıda" tuttu başkanı Aycan Çakırogulları, Avrupa Parlamentosu dün fıararetli bir oturum sonucu "Aleyhimizdeki husus kaldırılTürkiyeAET Karma Parlamenter Kom'ısyonu'nun yeninuştu, Türkiye kendi çizdiği yolden kurulmasım, ancak komisyonunhükümetlerarası ilişda kararlılıkla yürümektedir" kilerin normalleşmesi ve Türkiye'nin durumunun yeniden derken, heyetin diğer üyeleri de ele alınmasından sonra işletilmesini kararlaştırdı. "Eski metne kıyasla, yetıi met Komhyona "evet" işlemesine "hayır" Türk Parlamenter Heyeti, kararı, "Türkiye lehine az da olsa, olumlu bir gelişme ve zaman kazanma" olarak niteiedi. HADİ ULUENGİN STRASBOURG Avrupa Parlamentosu dün hararetli bir otummdan sonra Türkiye ile AET arasındaki Karma Parlamenter Komisyonu'nun yeniden oluşturulmasını benimseyen, ancak bu komisyonun kurulması ve fıilen çalışmasmı "şimdilik askıya alan" bir karan kabul etti. Kararda, TürkiyeAET Karma Parlamenter Komisyonu'nun fîilen çalışması "Türkiye ile AET arasındaki hükümetler düzeyindeki ilişkilerin yeniden işler duruma gelmesi ve Türkiye'deki durumun Avrupa Parlamentosu'nda yeniden incelenmesi" şartına bağlandı. Böylece Türkiye'ye dönük tartışmalar şimdilik "ileri bir tarihe" ertelenmiş oldu. Strasbourg'daki Türk heyeti nin daha olumlu olduğunu ve Türkiye'nin zaman kazandığını" belirttiler. Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'ye ilişkin karar paragraf paragraf oylanırken, Karma Komisyon'un "Ancak Türkiye'de gerçek anlamda bir demokrasi kurulduktan sonra işlerlik kazanacagı" ibaresi 1 l l ' e karşı 113 oyla kabul edildi. Türkiye'ye bir anlamda "yeşil ışık" yakan bu karardan sonra çeşitli gruplann temsilcüeri kürsüye gelerek görüşlerini bildirdiler. Hıristiyan Demokrat Grup Başkanı ve CDU üyesi Egmon Klepsch, kararı savundu ve bunun "Türkiye'deki demokrasiyi desteklemek anlamına geldiğini" söyledi. Sosyalist Grup Başkanı Rudy Arndt karara karşı çıkarken, Liberal Grup Başkanı Slmone Veil çekimser kaldıklannı, ancak komisyonun kurulmasına karşı olduklarını belirtti. Bu arada "Gökkuşağı" adını taşıyan "Çevreci" ve "Yeşilci" milletvekillerinden oluşan grubun başkanı Alman Frederich Baringdorf yaptığı konuşmada CDU'lu Klepsch'i suçladı. Klepsch'in cevap vermesi ve Baringdorf'un yeniden söz istemesi üzerine, Parlamento Başkanı Fransız Pierre Pflimlin ile Yeşilçi milletvekili Baringdorf arasında (Arkası Sa.7, Sü.6'da) Hakkâri'nin Beytüşşebap ve Çukurdınlan sonucu şehit olan Jandarma Onyüzbaşı Yalçın Aydın ile jandarma erleri Naci Çakar ve Cengiz Karaca'nın cenazeleri dün saat 20.30'da uçakla tstanbul'a getirildi. Şehitlerin cenazeleri, daha sonra ambülanslarla Yeşilköy'den götürüldü. (Fotoğraf: a.a.) ^ (MaçeUrindea nbkÇ erdrisüeTinsal y y , Inönü, Avcı ve Sunalp, Süahlı Kuvvetlere başsağhğı dUedi ANKARA (a.a./ANKA) SODEP Genel Başkanı Erdal lnönü ve DYP Genel Başkanı Yıldınm Avcı, MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp, Hakkâri'de sekiz erin şehit edilmesi nedeniyle Türk Silahh kuvveıleri'ne başsağlığı dilediler. SODEP Genel Başkanı Erdal lnönü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Ünığ'a bir başsağlığı telgrafı göndererek şöyle dedi: "Güneydoğu sınır bolgemizde vatanın bütünlüğünü savunma görevi yaparken menfur bir saldınya uğrayarak şehit olan erbaş ve erlerimize rabmetler diliyor, yüksek şahsınızda bütün Silahlı Kuvvetlerimiz mensuplanna başsağlığı dileklerimizi ifade ediyonım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletin lam desteği ile vatanımıan bütünlüğünü, bölünmezliğini koruma gücüne inancımızı tekrar belirtiyor, saygılanmı su•uyonım." DYP Genel Başkanı Yıldınm Avcı da Türk Silahh Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerken yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Güneydoğu'da cereyan eden iizucü hadiseleri imkân nispetinde ve yakinen takip etmekteyiz. Bütün memleketseverleri üzen bu hadiselerin bir an önce sona erdirilerek. memleketimizdeki KAPALIÇARŞI BASKEVI DAVASI ~~~ZZI~ AŞALA Fevzi Öz, militamnı gizlemekle suçlanıyor İstanbul Haber Servisi Kapalıçarşı baskınmı gerçekleştiren iki kişinin ölümüne, 24 kişinin yaralanmasına neden olan bombanın elinde patlaması sonucu ölen ASALA militanı Mıgırdıç Magaryan'ı sakladığı savıyla Fevzi Oz'ün yargılanmasına, İstanbul Sıkıyönetim Komutanhğı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde başlandı. Başka suçtan tutuklu bulunan Fevzi Öz hakkında en az 40 yıl hapis cezası isteniyor. Fevzi öz'ün katıldığı dünkü oturumda iddianameyi okuyan Askeri Savcı, 16 Haziran 1983 tarihinde ASALA militanı olduğu anlaşılan Mıgırdıç Magaryan'ın Kapalıçarşı'da saat 11.30'da otomatik silahla çevreye rastgele ateş ettiğini ve tara(Arkası Sa.7, Sü.6'da) Yunanistanh NATO'yu şikuyet edeceğiz MMişişleri Sözcü Vekili Eralp, ayrıca Uluslararası Sivil Havaalık Örgütü'ne (ICAOj Türkiye'nin Yunanistan'ın keyfı tutumunu şikâyet ettiğini açıkladı. ANKARA (THA) Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Yalım Eralp, Yunanistan'ın keyfi tutumuyla ilgili olarak Türkiye'nin NATO ve NATO ülkeleri nezdinde girişimlerde bulunacağını söyledi. Eralp "Yunanistan'ı Sivil Havacılık Örgütü'nün Paris'te bulunan Avrupa Bölgesi Ofisi'ne şikâyet ettik. Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) Montreal'deki merkezine de durum bildirilecektir " dedi. Yalım Eralp, Türk askeri uçaklannın Yunan hava sahasını ihlal ettikleri iddiasıyla ilgili olarak Yunanistan'dan herhangi bir protestonun Ankara'ya ulaşmadığını bildirdi. Eralp, üç Yunan uçağının Türk hava sahasını ihlal etmesi üzerine Türkiye'nin Yunanistan'a çektiği protestoya da cevap almadıklannı söyledi. Yunanistan'ın keyfi tutum içinde olduğunu ve NATO ma(Arkası Sa.7, Sü.ö'da) Fevzi öz KAÇAK DOVTZLE YAKALANMIŞTI 9 ay hapis, 8dy meslekten men cezası İstanbul Haber Servisi Kürt îdris lakabı ile tanınan İdris Özbîr döviz bulundurmak suçundan 9 ay hapis, 90 bin lira para cezasına çarptınldı. Geçen yıl îdrıs Özbir'e ait iş Kürt tdrife yerlerinde yapılan aramalarda 7 bin ABD Doları ile 600 bin Hollanda Florini bulunmuştu. Yasal olmayan yollardan döviz bulundurduğu gerekçesi ile İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmakta olan İdris Özbir, dün gıyabında yapılan duruşma sonucunda Türk Parasını Koruma Kanunu'na aykırı hareket etmek suçundan 9 ay hapis, 90 bin lira para cezasına çarptınldı. Aynca 8 ay meslekten men cezasına da çarptınlan İdris Özbir hakkındaki cezalann kesin olduğu ve temyiz hakkının bulunmadığı belirtildi. ABD yardımı belirlendi: 700 milyon dolar "Güvenceli" yardım REAGAIVDAN İSTENEN GÜVENCELER l)Kıbrıslı Türklerin Maraş bölgesine yerleşmesinin önlenmesi doğrultusunda Türkiye'nin ağırlığını koyması... 2)Türkiye'nin ABD Senatosu'nun 278 sayıh kararına uyarak KKTC'yi resmen tammaktan vazgeçmesi... UFUK GÜLDEMIR VVASHİNGTON ABD Kongresi, 1985 mali yılında Türkiye'ye yapılacak askeri yardımı, Uzlaştırma Komitesi'nin önerdiği biçimiyle 700 milyon dolar olarak kabul etti. Kongrenin her iki kanadında (Temsilci(Arkası Sa. 8, Sü. 5'te) (Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) İdris Özbir HP GENEL BAŞKANI DOĞU ANADOLU'DA YLRT DIŞIINA DÖVİZSİZ ÇIKM1ŞTI Haberi 7. Sayfada • ABD, Orta Amerika için kolları sıvadı 3. Sayfada Bülent Ersoy'a 7 ay hapis, 5 ay meslekten men cezası bul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp beraat eden Bülent Ersoy, Yargıtay'ın beraat kararını bozması üzerine tekrar yargıç karşısına çıktı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nin beraati bozma kararında, "Ersoy'un sık sık yurt dışına çıktıgı ve bu nedenle tstanbul Haber Merkezi kanunlan ve dövizsiz çıkış yapıüövizsiz yurt dışına çıkmak su lamayacağını bilmesi gerektiği" çundan daha önce hakkında be belirtiliyor. Yargıtay'ın bozma raat kararı verilen Bülent Ersoy, kararına uyan mahkeme, Bülent yeniden yapılan yargılama sonu Ersoy'u önce 7 ay hapis cezasıcu 7 ay hapis cezasına çarptınl na çarptırdı, daha sonra bu cedı. Mahkeme Ersoy'un hapis ce zayı 35 bin lira para cazasına çezasım para cezasına çevirdi. virdi. Mahkeme ayrıca Ersoy'un Aynı suctan daha önce İstanirkası Sa. 8. Sü. 5te) • Şevket Yılmaz: Bu kanuniar değişmeli 6. Sayfada • Binicilik Federasyonu 'nda skandal 10. Sayfada • Mafya İtalya'da hükümeti karıştırdı 12. Sayfada UGUR MUMCU GOZLEM Haçlı Kini... NobeVi Çek ozan Seifert aldı ABDULLAH GÜRGÜN STOCKHOLM Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi Çekoslovak ozan Jaroslav Seifert oldu. Bu ödülü alan ilk Çekoslovak olan Seifert 83 yaşında ve ülkesinin başkenti (Arkası Sa.7, Sü.6'da) t Bunların hiçbiri rastlantı değil; Ermeni sorunu, Kıbrıs düğümü, Ege uyuşmazhğı ve ayrımcı güçlerce sürdürülen saldırılar hep aynı günlere denk düşüyor. Yabancıların "destabilization" dedikleri koşullar işte bu koşullardır. İç ve dış teröre ek olarak çok yönlü baskılar ile devletlerin güçsüzleştirilmesi çabalarına "destabilization" denil(Arkası Sa. 11. Sü. 7'de) Bülent Ersoy JAROSLA V SEİFERT 60 yıl mücadele, 30 eser.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog