Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

57 Yıllık Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli ESBANK « tedbirli ve kararlı" 8 askeriıııizi daha şehit ettiler Teröristler Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde pusu bölgesinde operasyona giden bir araca ateş açtılar. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Hakkârı'nın Çukurca ilçesinde terorıstlenn saldmsı sonucunda 8 er şehıt oldu, bır astsubay ıle bir er de yaralandı Genelkurmay Sıkıyonetım Koordınasyon Daıresı Basın ve Halkla İhşkıler Şubesı'nden yapılan açıklamaya gore, olay, oncekı gun bolgeye operasyon amacıyla gıden bır araca ateş açılması sonucunda meydana geldı Genelkurtnay Sıkıyonetım Koordınasyon Dairesı Basın \e Halkla İhşkıler Şubesı'nın bu konudakı açıklaması şoyle* "9 Ekim 1984 gunu Çukurca bölgesinde operas>on maksadıyla bolgeye giden bir askeri araca pusu bolgesinden geçerken teroristlerce ateş açılması sonucu sekız er şehit olmuş, bir astsuba>, bir er yaralanmıştır. Olavla ilgilı olarak bolgede operasyonlara devam edilmekledir." Genelkurmay Sıkıyonetım Koordınasyon Başkanlığı'nın bu konudakı açıklamasına gore, şehıt olan erbaş ve erlerın kımhklen şoyle Jandarma Çavuş Osman Temiz, Jandarma Onbaşı Metin Akkuş, Jandarma erlen Mursel Ulunç, Cevdet Ozdemir, Hamit Deniz, Musa Aytan, Naci Çakar, Cengiz Karaca (şofor) Açıklamada terorıstlerın saldırısı sırasında yaralananların ıse Jandarma Astsubay Kıdemlı Çavuş Abdulkadir Ancı ıle Jandarma erı Sami Atay olduğu bıldınldı 7. Kolordu ve Sıkıydnetım Komutanhğı yetkılılerı, şehıt erlenn cenazelerının toprağa verilmek uzere dun geceden ıtıbaren memleketlerıne gonderılmeve başlandığını bıldırdıler Başbakan Turgut Özal TBMM çahşmalarından sonra bır soru uzerıne yoredekı operasyonun aralıksız surdurulduğunu ve terorıstlerın yakalanmasına çalışıldığını bıldırdı. Daha sonra TBMM Baskanı Necmettin Karaduman ıle goruşen Ozal normal bır goruşme yaptığını, olağanustu bır durumun soz konusu olmadığını soyledı Çukurova ilçesinde teronstlenn sekız enmızı pusuya duşurerek şehıt etmelerı uzerıne, Hakkârı'de uç gunluk yas ılan edıldı. Hakkân'de yas ılan edılmesıne ılışkın karar, Beledıye Meclısı'nın dunku toplantısında alındı. Hukumet Sozcusu Devlet Bakanı Mesut Yılmaz, Çukurca'da 8 erın olumuyle sonuçlanan olayla ılgılı olarak TBMM'de gazetecılerın sorusu uzerıne şöyle konuştu: (Arkası Sa. 8, Su.4'te) Cumhuriyet 61. Yıl; Sayı: 21595 Kurucusu: \ unus Nadi 50 TL. 11 Ekim 1984 Perşembe MERKEZ DERSANELERİ Unıvershe Hazırlık, Fen vc Askerı Lıselcr Anadolu Lıselerı Kayılları Devam Edıyor Isl 527 40 92 Edırne 3159 Çanakkale 2359 Teröristler, bir erimiz iie bir astsubayunızı da yaraladdar Evren: Ulke sıkıntılıbîr dıırum içînde Cumhurbaşkanı Kenan Evren, ulkenın ıçınde bulunduğu sıkmtılı duruma bulunacak "uygun hal çarelerı" ıle ılgılı olarak, "Bunun da parlamentomuz ve hukumeîımız ıçersınde bır netıceye bağlanacağı umıdındeyım" dedı. Evren, Bakanlar Kurulu 'nun başkanlık edecek. ANKARA, (a.a.) Cumhurbaşkanı kenan Evren butun sektorlerde \e kuruluşlarda bazı sıkıntılar bulunduğunu belırttıkten sonra, "Ama ulke zaten sıkıntılı bir durum içerisinde. Ülke sıkıntıdan kurtulamamış ki ona bağlı kuruluşlar sıkıntıdan kurtulabilsin" dedı. Evren, bu sıkıntılı duruma bulunacak "u>gun hal çareleri" ıle ılgılı olarak, "Bunun da parlamentomuz >e bugunku toplantısma hukumetımız içerisinde bir neticeye baglanacagı umıdındevim" şeklınde konuştu Bu arada Bakanlar Kurulu'nun bugunku toplantısma Cunıhurbaşkanı Kenan Evren'ın başkanlık edeceğı bıldınldı Cumhurbaşkanı Kenan Evren, yenı seçılen Yargıtay Başkanı Nihat Renda'yı dun makamında zıyaret ederek kutladı Cumhurbaşkanı, burada yaptı ğı konuşmasında, Istınaf Mahkemelerının henuz kurulmamış olmasının bır noksanlık olduğunu behrttı Cumhurbaşkanı Evren, "Bu ihti>aç hukumetimiz tarafından da herhalde kabul edilmiştir. Onumuzdeki gunlerde gerçekleşirse, bundan ben de mutlu olacagıra" dıye konuştu. Evren şoyle devam ettı "Adalet mulkun temelidirdiyoruz ve adalet teşkilatına girdigımiz zaman ılk gozumuze çarpan da budur. Tabii mulkun temelinin sağlam olabilmesi için, adaletin de sağlam olması gerekir. Eğer vatandaşlar arasında adalet duvgusu sarsılacak olursa, o zaman devlet bundan (Arkası Sa. 8, Su. 3'te) voniAonhn*]nJ,AskenYargltay y e n i a e n o a ş l a m j . Daıresı'nce haklarındakı mahkumıyet karan "eksik soruşturma" nedenıyle bozulan Barıs Derneğı davasmda samklann yargılanmasma dun yenıden başlandı Mahkeme 200'den fazla avukata radyo vautasıyla teblığ yapıldığına daır TRT'den cevap gelmedığım bellrterek <na" ve "Sanıklann tutukluluk > "Duruşmanm açıbnasma mahal olmadığı halinin devamına" karar verdı. Duruşma 30 ekim salı gunu saat 14.00'e ertelendı. sı Metrıs Baştabya duruşma salonunda yapılan yargüamaya ılk olarak Dernek Genel Başkanı Mahmut Şerafettin Diktrdem Cerrahpaşa Hastanesı 'nden, Reha Isvan da Metrıs Askerı Ceza ve Tutukevı'nden getırıldıler Dığer (Arkası Sa. 8, Su.4'te) Özal BBC'ye: Siyasal tutuklu yok Başbakan Turgut Özal BBC Dünya Servisi'nde yayınlanan demecinde, "siyasal tutuklu olarak tanıtılan kişiler aynen İtalya'daki Kızıl Tugaylar ya da Almanya'daki Baader Meinhof örgütündekiler gibi suç işlemiş kişilerdir" dedi. LO1SDRA (Cumhuriyet) Başbakan Turgut Ozal, BBC Dunya Semsı'nde yayınlanan demecinde, Turkıve'de siyasal tutuklu olmadığını, mahkumlara ışkence yapmanın yasak olduğunu ve "avdınlar dilekçesi" hakkında açüan davanın demokrasıye aykırı olmadığını soyledı BBC Yabancı Yavınlar Mudu ru Davıd Perment'e verdığı de meçte Başbakan Ozal, "Genellikle Turkive dışındaki insanlar. son 4 vıl içınde ulkede ne olup bıttiğini bilmi>orlar. >a da unutuvorlar. Siyasal tutuklu olarak tanıtılan kişiler aslında si>asal tutuklu degildir. Onlar avnen İtalva'daki Kızıl Tugajlar, >a da Almanva'daki Baader Meinhof orgutundekiler gıbı suç işlemiş kişilerdir" dedı Başbakan Ozal, pazartesı gecesı BBC'de yayınlanan demecinde ışkence konusuna değınırken, Turkıye'de yasaların ışkenceyı kesınhkle yasakladığını belırttıkten sonra, cezaevlerınde bazı yetkılı ve gardıyanların çok ı>ı eğıtılmemış olabıleceğını soyledı. Açıklamasına, "Bu,dunyanın her >erinde olur. Mahkumlara değişik yaklaşımlar soz konusudur" dıye devam eden Ozal, ışkence konusunda yakınma olduğu zaman bunların ıncelendığını ve bazı durumlarda gardıyan ve yetkılılerın yargıla nıp cezalandırıldığını sovledı je'deki kamuoyunun olanaklan sınırlandınlıvor. Ornegın, bır dilekçe ya>ınlavan 1356 aydın mahkemeye sevkedildi. Bu konuda neduşunuyorsunuz?" şeklındekı sorusuna ıse Ozal, "Bu kişiler devlet başkanı ve meclis başkanına bir dilekçe verebilijorlarsa, Turki>e'de demokrasinin olmadığını one suremezsınız. Dilekçe vermek demokratik bir vontem ise, belgede vasava aykırı >anları olup olmadığını incelemek de ve bu konuda sonışturma vapabılmek de demokrasive NATO TATBİKATI SAROS'DA SURÜYOR TATBİKATLA ILGILÎ DÎĞER HABER VE TEPKILER Gökova için dört parti birleşti Gökova bir doğa cenneti Halıkarnas Balıkçısı, "Bodrum ve Datça guzeldır, ama onların asıl guzellığı 45 mıllık Gökova Korfezı'ne gırış olmalarıdır." dıyor. HİKMET ÇETİNKA\A Halikarnas Balıkçısı Go kova'vı anlatırken şovle der Italja'yı gor de ol, derler. Yok canım, Gökova ve dolavlarını gor de >aşa... Muğla'yı a^ıp, Sakar geçıdını tırmanıp aşağıya sarkıldığında bır doğa ceiı.ıetı (Arkası Sa. 8, Su. 4'te) • Peres: BM banşgucu gönderirse Bekaa'dan çekilebiliriz. 3 Sayfada • ı\ukleer santral ihalesinde gelişme: Kanada fırması yeni oneriler verdL 6 Sayfada • IMF'yle "stand by" yerine "yapısal" ilişki. 9. Sayfada • Türkiye'de yatçüık Rahmi Koç'un yazıst. 11. Sayfada • F.Almanya'da Yeşiller kendini kabul ettirdi. 12. Sayfada 7. Sayfada BBC muhabırının, "Ancak Batı \vrupa'daki kanaate gore Turki (Arkası Sa. 8, Su. 4'te) Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye oylaması bugün AİVAP, SODEP, DYP ve MDP ilçe başkanlannın da yer aldıp bir heyet, pazar günü Ankara'ya giderek toplanan imzaları Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa iletecek. BODRUM (Cumhunvet Ege Burosu) Gökova Kortezı'nde kurulacak Kemerkoy Termik Santralı'nın yapımını engellemek ıçın çalışmalar surdurulu yor Son olarak Bodrum'da konuyla ılgılı bır komıte oluşturuldu Pazar gunu ANAP, SODEP, DYP ve MDP ılçe başkanlannın da yer aldığı bır heyet Ankara'ya giderek toplanan imzaları Cumhurbaşkanlığı ve BaşbakanUğa iletecek Gökova Korfezı'nde kuruUcak termık santralın yapımını engellemek amacıyla Bodrum Beledı\e Başkan Vekılı Adnan Toker başkanlığında bır komıte oluşturuldu Komıte toplantısında pazar gunu acılan ımza kampan> ası sonunda oluşan dılekçe\ı Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa sunmak amacıvla Ankara'ya gıdecekler Bodrum Beledıve Başkan Vekılı Adnan Toker, surdurduklerı çalışmalar uzerıne >u bılgılerı verdı ganın tapulu malı. Gokova'yı katletmeve kimsenin hakkı voktur. Bu dava hepimizin davasıdır. Bodrumluları, Gokovalıları, Marmarislileri ve Milaslıları (Arkası Sa. 8, Su. 4'te) "Gökova in»4liı<uılı O t s u , UO TürkiyeAET iUşkilerinde ü ü sınav günü HADİ ULUENGİN STRASBOURG Avrupa P a r l a m e n t o s u ' n u n bugun Strasbourg'da gerçekleştırılecek oturumunda Turkıye AET karma Komısyonu'nun yenıden kurulup kurulmayacağı saptanacak Tum gozlemcıler kararın aleyhte olması durumunda zaten "serin" olan Turkıye AET ılışkılerının "daha da soguyacagı" goruşunde bırleşırken, Strasbourg'da bulunan Turk mılletvekıllerının yaptığı kulıs faalıyetlerı sonucu bazı Avrupalı parlamenterler karar tasarısının "jumuşatılması" ıçın değışıklık onergesı vermış durumdalar Ingılız muhafazakâr mılletvekılı Taylor'un ımzasını taşıyan ılk onergede, Turkıye A.ET Karma Komısyonu uyelerının 18 olarak saptanması ıstenıyor Onergenın daha sonrakı bolumunde ıse şoyle denılıyor "Bazı Ortak Pazar ul(Arkası Sa. 8, Su. l'de) GÖKOVA ELDEN GIDIYOR, ALDIRAN YOK Haberi 8. Sayfada MA VI VE YEStL YOK OLACAK Gökova Korfezi şimdi mavi ve yesil. Eğer kimse manı olmaz da bu korfezde termik santral kurulursa ne mavi, neyeşil, ne tanm, ne de turizm kalacak. "Cennet" korfez, nefes alınmaz, boz renkte bir deniz kıyısına donecek. (Fotoğraf CUMHbRIYET) SSCB ABD'den israiVe 1 milyur dolarhk "ivedi" yurdun MSır milyar dolarhk ek ekonomık yardım taksıtlerle değıl, bır butun olarak verılecek Israıl Başbakanı Peres, "Isteklerımızin hemen hemen hepsı kabul edıldı" dedı. VVASHINGTON, (Ajanslar) Turkıve'ye ekonomık ve askerı yardım sağlanmasında vok "titiz" davranan Bırleşık Amerıka, Israıl'e derhal 1 milyar dolarhk ek ekonomık yardım vermeyı kabul ettı Ek yardımın Israü'ın talep ettığı gıbı taksıtle değıl. bır butun olarak sağlanaeağı bıldınldı Ivedı yardım konusu resmı bır zıyaret u,ın ABD' de bulunan Israıl Başbakanı Şimon Peres ıle Başkan Reagan arasında oncekı gun vapılan go ruşme sırasında karara bağlandı Reagan ıle Peres arasında yapılan goruşmede ayrıca, Bırleşık Amerıka'nın Israıl'e uzun vadede sağlavacağı ekonomık vardımı planlamak ıçın ortak bır grubun kurulması kararlaştırıldı Peres'ın Reagan vonetımınden askerı vardım talebınde bulunmadığı oğrenıldı Reagan'la konuştuktan sonra gazeteıilere bılgı veren Peres go(Arkası Sa.8, Su.4'te) Sovyetler, Güney'den sonra Kuzey Yemen'le de dost oldu Sovyet Devlet Başkanı Çernenko ıle Kuzey Yemen Devlet Başkanı Alı Abdullah Salıh, Moskova'da 20 yıllık "Dostluk ve Işbtrlığı Anlaşması" ımzaladı. nın muttefikı olarak tanındığı bılınıyor Bu aı,ıdan. "Batı \anlısı, kapitalist" bır ulke olarak tanınan Kuzey Yemen'le Sovyetler Bırlığı arasında 20 vıl surelı ışbırlıeı anlaşması ılaıvlc karşılandı Sovvet Devlet Başkanı Konstantin Çernenko ıle Kuzey ^ e men Devlet Başkanı \\i Abdullah Salıh arasında Moskova'da ımzalanan anlaşmanın suresı. ıkı taratın herhangı bır ıtırazı olmaması halınde, 20 yıldan sonra (Arkası Sa. 8, Su. 7'de) UĞUR MUMCU GOZLEM MOSKOV \ (AP> So\vei ler Bırlığı ıle Kuzev \ emen arasında ılk kez bır "dostluk \e işbırligı anlaşması" ımzalandı Moskova'da ımzalanan anlaşmanın sıvası, ekonomık. teknık ve bıhmsel alanları kapsadığt belırtıldı ancak askerı bır ışbırlığını kapsa>ıp kapsamadığı ko nusunda herhangı bır açıklama vapılmadı Sovveıler Bırlığı'nın Gunev Gune\ \emen den sonra huze) )emen ıle de doslluk anlaşması ımza Yemen'le uzun suredır ıvı ılışkı ler ıçınde olduğu, Gunev Ye layan S<>\ \etler Bırlığı bolgedekı eımen'ın, Ortadoğu'da Moskova'kınltk alamnı gemşletn. Borç Halefi... Ekonomık Işbırlığı ve Kalkınma Orgütu (OECD) Turkıye Yardım Konsorsıyumu Başkanı Mr RolfGeberth bakın ne dıyor Ozal a karşı ışadamı varmı? Bunlann adreslerını venn bana Benım konuştuğum butün işadamlan, hatîa Halıt Nann bıle Ozal'dan başka altematiflerı olmadığını soylüyor . Goruyorsunuz, bu uluslararası kuruluşlarla lyıce akraba olduk Eloğlu, Oza/'a karşı seçenek olmadığı kanısını paylaşıyor Ne dıyelım'? Bızım bazı solcularımız da boyle duşunuyor Bu konuda bazı solcularımız sağcılarımızı da sollayarak, Ozal'ı "sıvıl topJum oncusu' olarak selamlıyor Geberth gelmış boyle demış, çok mu Allahaşkına? (Arkası Sa. 8, Su. l'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog