Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

57 Yıllık Esbank hizmette kararlı davranışta tedbirli S ESBANK "tedbirlive kararlı" 61. Yıl; Sayı: 21585 vl ınr IUI Kurucusu: Yunus Nadi Yeterli sayıda laboratuvar ve araç gereç yok. Bu yıizden yeterli öğretim yapılamıyor. • Medikososyal hizmetler yetersiz. Öğrencilere, hiçbir konuda rehberlik yapümıyor. Öğrenci başansız olduğunda, başansızlığmın nedenlehni araştıracak bir organizasyon yok. • Oğrencinin barınma sorunu, her yıl daha buyük boyutlara ulaşıyor. Yurt yapımında karmaşa gözleniyor. Birçok yeni universite kampüsü, fakülte binası bitişiğinde yurt binası olmaksızın yükselirken, Kredi ve Yurtlar Kurumu, yurt yapımında parasızlıktan kaplumbağa hızıyla ilerliyor. Birçok ev sahibi ıse, yaratılan imaj nedeniyle öğrenciye ev vermek istemiyor, verse de buyuk rakamlar istiyor. • Krediler, artan fiyatlar karşısında sembolik kaldı. • Öğrenciler, üniversitelerde çıkan yemek kalitesini duşuk ve besleyıcılikten uzak buluyorlar. Kimi kalabalık üniversitelerde salon yetersizliğinden öğrenciler bir saate varan surelerde yemek kuyruğunda bekhyor. • Kimi derslerin kitapları ya hiv bulunamıyor, ya da zamanında bulunamıyor. Öğrenciler öğretim üyelerinin teksirleri ya da ders sırasında tutulan notlar için binlerce lira fotokopi ucreti ödüyorlar. • öğrenciler, sorunlannı anlatabilmek için yöneticilere ulaşamıyorlar. Öğrenci işyeri ve benzeri hizmet kurumlanndakı görevliler ise, öğrencileri yeterince aydınlatamıyorlar. Bu da universite yönetimi ile öğrenciler arasındaki kopukluğa yol açıyor. • Toplam universite öğrencilerinin dörtte üçu Açıköğretim Fakültesi'ne kayıtlı. Üç yılda 90 bine ulaşan açıköğretim öğrencileri için televızyon ders saatlerinde ciddi bir artış yapılmadı. Bu yıl açıkoğretimin birinci ve ikinci sımflarının yanı sıra üçuncü sınıfın iktisat ve iş idaresi dallanndaki öğrencüeri de televızyondaki kısıtlı ders saatlerini bölüşecekler. • öğrenci affı kapsamına giren oğrenciler, başvurdukları universıtelerden zamanında yanıt alamadılar. Kimi fakülte ve yuksekokulda ise, universitelerin açılmasına karşılık hâlâ bu tip öğrencilerin durumları açıklığa kavuşmuş değil. Intibak işlemlerinin ise daha da uzaması bekleniyor. Öte yandan önce açıköğretime başvurmalan bildirilen Yaykurlu gençler, YÖK karanyla açıköğretıme kabul edilmediler. Bu öğrencilerin ilgili dallar(Arkast Sa.8, Su.2'de) 1j vl Universite Hazırlık Kursiarı Lise sonlar: 6 Ekim / Beklemelıler 8 Ekim / Akşam Kursu 5 Ekim KAVRAM DERSANESİ Lalelı/tstanbul 522 75 74 528 64 37 50 TL. 1 Ekim 1984 Pazartesi Dertli ders yılı tstanbul Haber Servisi Sorunlan her yıl "katlanarak" artan universiteler, bugün törenlerle öğretime açıhyor. Derslerin başlaması, kimi fakültelerde "özgun sorunlar" veya ekime sarkan eylul sınavlan nedeniyle bir sure gecikebilecek. Bu öğretim yılında toplam 27 üniversitede 20 bini aşkın öğretim elemanı görev alacak, 322 bin dolayında öğrenci öğrenim görecek. Uygulamalı sosyal bilımler dah, 150 bin dolayındaki öğrencisiyle en yüklü alan. Üç binı aşkm öğrencisiyle guzel sanatlar dallan son sırada yer alıyor. Kız öğrenciler toplam öğrencilerin iiçte birini oluşturuyor. Yaklaşık 90 bin öğrencisiyle Açıköğretim Fakultesi'nin bağlı olduğu Anadolu Üniversitesi en çok öğrenciye sahıp. özgün öğretim yapan öteki 26 universiteden en kalabalık olanı 42 bin öğrenciyle tstanbul Üniversitesi. Son sırada, yaklaşık 900 öğrencisiyle Van'daki Yüzüncü Yıl Universitesi geliyor. 198485 öğretim yılına gırilirken, önceki üç öğretim yüından değişik olarak; öğrencilerden alınacak harç miktarları, öğrenci affından hem yararlanıp hem yararlanamayan YAYKUR'lu gençlerin durumları ve benzeri belirsizlikler sayılmazsa üniversitelerdeki "işleyişin" genel hatlarıyla netleştiği ve kendi mantığı içınde şekillendiği gözlenıyor. 2547 sayılı Yükseköğretım Yasası'nın 6 Kasım 1981 tarıhinde yürürluğe gırmesinden bu yana yapılan yasal değişiklikler, üst üste çıkarılan yönetmelikler, 322 bin öğrencu, 20 bin öğretim üyesi ders başı yupıyor İŞTE SORUNLAR tJniversitelerin fiziki kapasiteleri, yetersiz. Öğrenciler ayakta ders yapacaklar. Kredi miktarı, artan fiyatlar karşısında sembolik kaldı. Öğrenciler, ders kitabı ve notlan bulmakta zorluk çekiyorlar. Foîokopiye binlerce fira ödemek zorunda kahyorlar. Öğrenciler bir sınavdan çıkıp ötekine giren "sınav makineleri" haline geldi. Öğretim üyeleri sınav kâğıdı okumaktan, derslere girmekten, bilimsel çalışma yapamaz hale geldiler. Barınma sorunu giderek büyüyor, yurtlar yetersiz. Aileler pansiyoner almdya çekiniyorlar. YÖK'ten üniversitelere yazıyla ya da telefonla yağdınlan yeni kararlar, direktifler universite yoneticilerini, idari personeli, öğretim üyesı ve öğrencileri gelişmeleri izleyemez hale getirmişti. Tum bu gelişmelerin yanı sıra, YÖK Başkanı Doğramacı'nın deyimiyle "reformn"dan bu yana üniversıtelerdekı sorunlann çözumlenmediği, buna karşılık "katlanarak" arttığı gözleniyor. îşte yeni öğretim yılına girilirken universite gündemindeki "klasikleşen" ve "yeni" sorunlardan birkaçı: • Üruversitelerde, fiziki koşullar yetersiz. öğrenciler anfilerde ustüste, ayakta ders dinlıyorlar. f\fi mnt* \fit\rriıniınf\rt tnönu Stadyumu'nda dun yapılan CalaıasarayFenerbahçe karsılaşmasmı izUU IIIU\ tlUJfl UgUllUU, teyebilmek için binlerce tstanbuüu önceki gece yansından başlayarak stat onunde kuyruğa girdüer. Bilet almak içm sabahı bekleyen her iki takımın taraftarlan arasmda sabaha karşı 02.00 sulannda söz atmayla baslayan tartısma, kısa surede kavgaya dönuştü. Olay, o sırada çevreden geçen guvenlik görevlilerince buyumeden bastınldu İnonü Stadı'nm önü karşüaşma nedeniyle neredeyse bir panayır yerine dönerken, bazı taraftarlarm çocuklan ya da küçuk kardeşleriyle birlikte geldikleri de goruldu. (Fotoğraf ASENA ÖZKAN) GafcrtasarayFenerbahçe dostça bitirdi: 11 Haberi Sportta Kitap yakan doktor, eylemini savundu 'Batı'dan intikam aldun SERPİL GÜNDÜZ 3. Islam Tıp Konferansı'nın önceki günkü oturumunda Birleçik Arap Emirlikleri'nden Dr Selim Ahmet Ali AlYafai tarafından yakılan kitabın lsviçre'nin Basel kentinde basılmış "The Encyclopedia of Islam" adlı ansiklopedi olduğu ortaya çıktı. Dr. AlYafai kitabın valnızca cildini yaktığıru belirtirken "İbni Sina'nın kitaplannı 400 yıl once yakmışlardı. 400 yıl sonra bunun intikamını aldım. Batıyla, Batının tıp âlemiyle hiçbir ilişkimiz kalmasın diye yaktıın..." dedi. Ingiltere'de 7 yıl öğrenim görduğunu ve Abu Dhabi'de Kulak Burun Boğaz dalında cerrah olarak çalıştığını behrten 44 yaşındakı Dr. Al Yafai kendisiyle görüşen Cumhuriyet muhabirine bu kitabı yazanların Hıristiyan ve Yahudi, dinsiz profesorler olduğunu bildirdi ve şunları söyledi: "Bu adamlar ABD ve Avrupa'da ders veren, tslam ilmini araştıran gayri müslim bilim adamlan. Bu kitap son 200 >ıldan beri yazılıp geliştirüiyor, ku Bu, Avrupalüara bir ihtar bir derstir. Böyle kitapların tümü yakılmah.Hz. Muhammed ve Kuran kitap yakmaya kesınlikle karşıdır. Bu nedenle sadece cilt kapağını yaktım. Kuran yasaklamasaydı hepsini yakardım. Ben bu kitabı Istanbul'da yakarak meşaleyi başlattım. Büyük bir mutlulukla ve severek yaktım. 131 milyon,bir garsonun Dünkü bazı koşularm "görülmemiş sürpriz" yapması üzerine 200 liralık kuponla altılı ganyan oynayan 32 yaşındaki garson Mustafa Arar, Türkiye'de bugüne kadar ödenen en büyük ikramiyeyi kazandu Haber Merkezi Şans oyunlannda şimdiye kadar verilen en büyuk ikramiyeyi bir garson yakaladı. Kadıköy Mühurdar'da "Asya" kahvehanesindeçalışan "Türkiye'nin en buyuk talihlisi" Mustafa Arar (32) altılı ganyandan tam 130 milyon 980 bin 672 lira alacak. Cumartesi günkü at yanşlannda altılı ganyanı bilen garson, bu büyük ikramiyeyi 200 liralık oynadığı kuponla kazandı. Haber dun hipodromda "bomba" gibi patladı. Herkes Mustafa Aral'ı Zeytinburnu'dan Kadıköy'e kadar aradı durdu, ama buiamadı. Jokey Kulübü'nün önceki günku altılı ganyan oyunu neden bu kadar yüksek para verdi? Tek neden bazı koşulardaki "görülmemiş sürpriz"lerdi. Yani yanşseverlerin deyimiyle "eşekler" kazanmıştı. Veliefendi'dekilerin "umudn" daha baştan yıkıldı. 1. ayaktakı koşuyu "Ayşem" kazanınca, tribunlerin bir bolumu boşaldı. tkınc ayaktaki koşuyu da, gene bir sürpriz yaratan "Yifter" kazandı. Üçuncu ayakta "Şener', dörduncu ayakta "Ahmet" beklenmedik şekilde finişi önde bitirıyordu. Çunkü yarışseverler, bu atlara hiç şans tanımıyorlardı. Hele " Ahmet "in birinciliği, tüm yanşçıları hiddetlendirdi ve ellerdeki kuponlar buruşturularak çöpe atıldı. Herkes "bu hafta altılı bilen çıkmaz, paralar yarına (pazar) devrolur" göruşundeydı. Ama dünkü yanşlan izlemeye gelenler, bir talihlinin olduğunu öğrenince adeta "küçük dillerini yuttular." Kazanan kupon, Kadıköy Rıhtım Caddesi, Uzun Hafız Sokak'taki 201 numaralı bayıden oynanmıştı. Baştan çıkan söylentiler, altıhyı bir kadının bildıği yolundaydı. Nitekim "meraklılar" ve basın mensuplan bir hipodromda bir Kadıköy'de koşuştururken, 35 yaşlannda bir kadın yanında iki erkek olduğu halde Veliefendi'de Müşterek Bahisler Müdürü Erden Odabaşı'na başvurdu. "Altılı bizde" dediler. ancak in(Arkası Sa.8, Su.4'de) "Altdı Ganyun9! Türkiye'nin rekor ikramiyesini verdi Abu DabUi Doktor Al YbfaL şaktan kuşağa bugünkü durnma uyarlaımor. 4 dilde, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Felemenkçe vazılmış. Son baskısı da yapılıjor. (K) harfine kadar gelmiş durumda. Bu kitap aslında Allah'a, Muslumunlığa, peygambere cephe alan bir kitap. Çok iyi hazırlanmış ve butun ıslam âlemine dagıtılmış. Islam halkını bolmeyi amaçlayan bir kitap ve Islam âlemini Batı medeniyetine düşman gosteren bir kitap. Batı aleminin beyin silahının tslama karşı etkili kullanüdığını gosteren bir kitap." Dr. AlYafai, kitabı "Islam aleminin Batıdan kopuşuntı sembolize elmek için yaktığım" belirtirken de şoyle konuştu: "Son 2 >ıld»n beri ben ve ar(Arkası Sa.8 Su.fda) Cumhuriyet HP'nin başından bir "Israil olayı" geçti. Şıvgın, Arıkan'ı "öptü mü, ısırdı mı?" ErdalİMÖBH Gezgialer ANAP Sivas'ta bir otobüs daha uçuruma yuvarlandı 14 kişi öldü Ünye'den Diyarbakır'a giderken, gece 00.30'da, 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otobüste Dicle Universitesi 'ne giden oğrenciler de bulunuyordu. SIVAS, (Cumhuriyet) Sivas'ta dün sabaha karşı yeni bir trafik kazası daha oldu. Aralarında Dicle Üniversitesi'ne okumaya giden öğrencilerin de bulunduğu 14 kişi can verdi. S ı vas ilinde 24 saat içinde meydana gelen ve ikisi de uçuruma yuvarlanan otobuslerde ölenlerin sayısı 26 oldu. SıvasSuşehri arasmda cuma gecesi 12 kişinin öldüğü kazadan sonra önceki gece yansı da Unye'den Diyarbakır'a gitmekte olan Musa Uzuo yonetimındekı 55 DF 003 plakalı otobüs, Sıvas yonünden Gurün'e inerken 10. küometrede 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Bağırsak deresi mevkiinde meydana gelen kazada 11 kişi olay yerınde, iki yolcu da kaldırıldığı hastanede öldü. Gürün Kaymakamı Kerem Al ile Cumhuriyet Savcısı Hakkı Koylü olay yerinde yaptıkları incelemede, olay sırasında otobüs şoförunün uykusuz olduğunun saptandığını, kazada ölenierden bazılarının bugun açılacak olan Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne okumaya giden öğ renciler olduğunu belirttiler. Ölenlerden kimlıkleri saptananlar şunlar: Yıldırım, Ali Rıza Şahin (19), Nezir Dikici, Mustafa Bnlut (30), Faruk Kaya, Ali Giınbatur, Huşeyin Özçelik (20) ve Ertuğnıl Özkan (teğmen), Mehmet Zeki Çöpoğlu (Malatya'da öldu). (Arkası Sa.8, Sü.4'de) Önceki günkü kazada 12 kişi ölmüştü İzmit HP U kongresinde Calp eleştirildi H P Genel Başkanı Calp, "Sosyal demokratlar arasındaki birleşme HP güçluyse HP'de SODEP güçlüyse SODEP'te olacaktır" dedi. Genel Sekreter Gürkan, "HP'nin Genel Kongre'den sonra parti olacağını" söyledi. KEMAL KÜÇÜK AHMET KURT tZMİT Halkçı Partı'nin Kocaeli 11 Kongresı dun yapıldı. Malatva'dan sonrakı bu ikinci kongrede Genel Başkan Necdet Calp ile Genel Sekreter Aydın Güven Gürkan bir araya geldiler, ancak uç sandalye arayla oturmalanna karşın konuşmadılar. Calp, kongreyi açış konuşmasında, "Sosyal demokratlar arasındaki biıieşrae guçlunun etrafında olacaktır. HP güçlüyse HP'nin, SODEP güçluyse SODEP etrafmda ya da bir başka partinin etrafmda toplanacaktır" dedi. Genel Sekreter Gürkan da, "Bu parti, par(Arkası Sa.8, Sü.S'te) SIYASEF 84 SODEP lideri bir taşla üç kuş vurmak istiyor, ama... Doların yükselişl Müzik Dünya ekonomisi doların keskin bıçağımn altında Livaneli: Birinci ilkem, özgürlük Ermeniler/ABD ABD'nin Ermeni politikasımn kökleri 100 yıl önceye dayanıyor ÖDÜL ALANLAR 21. Antaiya Film Festivali'nde dereceyegirenler poz verdi Cumhuriyet'in parasız ekini, istemeyi unutmayınız. kitabın girişinde tslam tıbbmı kotüleyen sozler olduğunu kürsude belırterek, bir tepsi istedi. Sonra garsonun ya da gorevlinin getirdiğı tepsiye kitabı koyarak yaktı. Ardmdan salondaki izteyicıler YÖK Başkanı Prof. thsan Doğramaa'mn "inek sutunün insanı şişmanlattığını ve ileriki yaslarda kalp hastauklarına neden olduğunu" behrten konuşmasını dinlediler. Kitap yakma törminden 2 gün sonra YÖK Başkanı Sayın Doğramacı, Türkiye'de ümversıtelerin açılış törenine katılacaktı. tstanbul Sheraton Oteli'nin Ancak, bugün apaçık ortaya çıgörkemli ve lıiks salonlarında kan gerçek şuydu: YÖK ile çağyapılan tslam 1\p Kongresi'nde daş universite arasındaki uçu29 Eylul 1984 Cumartesi gunu il rum, gun geçtıkçe buyuyordu. ginç bir olay yaşandı. Birleşik YÖK, Türkiye'de universite soArap Emirlikleri'nden gelen Dr. runlarım çözmekten çok, yeni Yafa% tngiltere'de yayınlanan bir sorunlar yaratmıştu OLAYLARIN ARDINDAKI GERÇEK Universitesi^ Ama YÖKlü Türkiye... Bu soruniarı kısa bir yazmm çerçevesıne sığdirmak zordur, ama satır baslarını şö'yle sıralayabihrız: 1Ülkedekı eğitim ve öğretim dıizenınin çarpıklığı YÖK'un kapılanna yüzbinlerce öğrenci yığmaktadır. 2Bu oğrencilerin fakültelefe dağıtılması, eğilimlerine ve yeteneklenne gore saptanmaktan uzaktır. 3YÖK kapılannın dışında kalan yüzbinlerce genç işsizlik sorunu ile karşı karşıyadır; ama smavı kazanıp yuksekoğretıme devam edebılenlerin soruniarı daha kıiçuk değiidir. 4Yurtlarda yersızlik, sınıflarda kalabalık, öğretim uyelerınde eksıklik surmektedır. 5YÖK, çağdaş bilım uretimınden yoksundur. Ve kalıplı kafalar yetıslirmenin ufuksuzluğunda genç ' ' « ' •»• •• (ArkasıŞa. 8, Su. J'de) Bir sinema dergisinin verdiği özel ödül nedeniyle Tarık Akan, yapımcı Türker İnanoğlu ve sinema yazarı Vecdi Sayar arasmda çok sert tartısma çıktı. CELAL BAŞLANGIÇ ANTALYA 21. Antaiya Film Festıvali'nin en başarılı duzenlemesi olarak goze çarpan "odiıl dağıUm toreni" olaylı geçti. "Bir Yudum Sevgi" filminin Altın Portakal aldığı film festivalinin ödul dağıtım gecesinde bir sinema dergisinin verdiği özel ödul tartışmaya yol açtı. Yılın en başarılı erkek oyuncusu seçilen Tarık Akan ile yapımcı Türker tnanoğln ve sinema ya Altın BortakaPda favoriler kazandı zarı Vecdi Sayar, kıliste çok sert bir biçimde tartıştılar. Araya giren sanatçılar olayın buyumesini ve bir kavgaya donuşmesini önledıler. Haldun Dormen tarafından başanyla duzenlenen, Halit Kıvanç'ın sunuculuğunu ustlendiZarfiar açıldı kça olayı izleyen oyuncular, yönetmenler ve diğer ği odul dağılım töreni, Erol Evsinema emekçılerınin heyecanı gin'in sahneye çıkmasıyla başladt. Halkın ücretsız girdiğı Antalda artıyordu. Zarftan adı çıkan >a Atatürk Stadı'nda yapılan tosanatçılar birer birer gelerek rende Seçicı Kurul'un yaptığı oyodullerım almaya başladılar. En lama sonucu belirledıği en iyı se (Arkası Sa.8, Su.3'te) naryo, en iyi erkek ve kadın oyuncular, en iyi yönetmen ve en iyi filmlerin adlan yazılı zarflar noter onunde kapatılarak ilk kez yapılan bir uygulamayla "kara kutu"ya kondu. Daha sonra program akışı içinde önce ödulü verecek sanatçıların filmlerinden kısa bir bölüm gosterilerek zarf açıldı ve ödül alacak sanatçılar birer birer sahneye çağrılmaya başlandı. Mutfakta yittık enflasyon yüzde 68 Eylul ayında sebze, meyve, patates, soğan ve ayçiçek yağıfîyatlarındagöriilen gerileme mutfak faturasında 2500 liralık bir ferahlama sağladı. Ağustosta 57.760 lira olan mutfak faturası, Eylülde 55.205 liraya indi. Haı i Ekono*ide
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog