Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Atilla Şoför Kursu uzman ööreum kadrosu Bay. Bayan Oısıplin, Cıddıyet. lyinıyet. EOitımle. Ehliyet Şubemiz yoktur Fındıkzade, Oğuzhan Cad. No: 10 Tel.: 523 7911 Cumhu 60. Yıl Sayı: 21203 Kurucusu: Yunus Nadi (ö.§!SSÖ:V.S)'ye HA&RLI / KURSLARINA KAİ4JLA DEVAM ETMEKTE *~ BeşıkıaşİSTANBUL Tel: 160 25 İO 161 32 92 40 TL. 7 Eylül 1983 Çarşamba Sunalp: Biz faniyiz, parti ölümsüz Seçim dışı kalan iki lider buluştu: Sorunumuz ortak SODEP Genel Başkanı Cezmi Kartay. Yıldınm Avcı\t DYP Genel MerkezVnde ziyaret etti. Kartay\ "Ziyaretin bugttn oîmasmda başka bir anlam r a r " dedi. ANKARA (Curahuriyet Bürosu) SODEP Genel Başkanı Cezmi Kartay, yanında genel başkan yardımcısı Oktay Ekşi ve Genel Sekreter Ahmet Durakoglu olduğu halde Do&ruYol Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Görüşmeden sonra yapılan ortak açıklamada, "Yurt genelinde sağlıklı ve yasal olarak örgütlenmiş bulunan partilerimiz için seçime katılma hakkı kabul edilmemiştir. Bu durumda ortak sorunlar dogjnuştur" denildi. Dogru Yol Partisi Genel Merkezinde Kartay'ı DYP Genel Başkanı L)M üyesi Dr. Yüdınm Avcı ile basın sözcüsü Mehmet Muhsinoglu karşıladı. Kapıda Kartay ile Avcı kucaklaşarak opüştüler. Daha sonra Yıldınm Avcı'nın genel başkanlık odasında basına açık olarak 10 dakika kadar sohbet ettiler. Fotoğrafları çekilirken Kartay, "Neşeli görünmemizde yarar var" dedi. Yıldınm Avcı, yurt içi gezileri nedeniyle şimdiye kadar görüşmediklerini bu nedenle göruşme isteğinin gerçekleşmediğıni belirtince, Cezmi Kartay, "Bugün olmasında başka bir anlam var" şeklinde konuştu. Yıldırım Avcı, sohbet sırasında genel merkez binasının şimdilik ihtiyacı karşıladığını belirterek, "Fena da degil. Çünkb altında banka var. Finansman açığımız olmaz" biçiminde espri yaptı. Daha sonra DYP genel muhasibi Özden Özbilun ile daha önce veto edilen kurucu üye tsmail Kıral Göğiiş olduğu halde görüşmelerini surdürdüler. 12.30'da sona eren görüşmeden sonra DYP Genel Başkanı Avcı, memleketin birçok meselele(Arkası Sa. 6. Sü. 7'de) KUCAKLAŞTILAR Dofcnı Yol Partisi Genel Başkanı Yıldınm Avcı, Sosyal Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cezmi Kartay'ı kapıda karşıladı. tki partinin lideri bu kanşlaşraa sırasında kucaklaşarak opüştüler. Avct'nın odasındaki görüşmeden önce gazeteciler iki G«nel Başkanın fotoğraflarını çekerken, Kartay, "Neşeli gorünmemizde yarar var" dedi... (Fotograf: Rıza EZER) Dış Haberler Servisi ABD Başkanı Ronald Reagan, önceki gece televizyonda yaptığı konuşmada, Güney Kore yolcu uçağının düşurülmesi nedeniyle ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki bazı ikili anlaşmalann asMDP Genel Başkanı Edirne' kıya alındığını açıkladı. Dun Rede sosyalizm ve hümanizm agan'ın demecini yorumlayan üzerine görüş belirtti. "Ben, Moskova radyosu, Başkan Reinsanlarla karşılastığım zaman agan'ı Güney Kore uçağının traherkesi gayet iyi bilirim. O jedisini kendi askeri politikası için sömürmekle suçlarken, Güarada, hınzırlık yapmaya başladığı zaman biriki tecrü ney Kore hükümeti Reagan'ın açıklamasını memnuniyetle karbeden geçirir ondan sonra şıladı. ekarte ederim. Onun için inAmerikan Reuter ajansının sancıl bir adamım. Fakat hüyorumuna gore, ABD'nin kararmanistim demem. Sosyal laştırdığı yaptınmlar, daha önadalete fevkalade inanç bes ceki bunahmlardakilere oranla lerim, fakat sosyalistim de çok hafif. Ajans, ABD'nin yaptınmlannın Sovyetler'den çok mem" dedi. kendisine zarar verdiğini anladığını, bu nedenle ilk kez ılımlı DENİZ SOM davrandığını ileri sürüyor. EDIRNE/KIRKLARELİ Yaptığı televizyon konuşmaMDP Genel Başkanı Turgut Susında Sovyetler"i "katliam"la ve nalp, Trakya gezisi sırasında "insanlık suçu" işlemekle suçlaEdirne'de parti binasında açıklayan Başkan Reagan, Sovyetler'e malar yaptı, daha sonra bu sözkarşı önemli bir ekonomik yapleri üzerinde basın mensupları ile tırım açıklamadı. Reagan'ın sohbet etti. Kırklareli örgüjünü açıkladığı "yaptınmlar" şunlar: ziyaret ettikten sonra Istanbul'a ABD'nin Kiev'de, Sovyetler dondü. Birliği'nin de New York'ta bir Turgut Sunalp, önceki akşam konsolosluk açması ve ikili bir Edirne'de parti binasının çatı kakultur işbirliği anlaşması imzatında, MDP'nin "Kitle ve inanç \ lanması amaçlarıyla sürdürülen partisi olduğunu, şahıs partisi ol | görüşmelerin askıya alınması, madığını" belirtip, "Bugıin ben ] ulaştırma alanındaki bir anlaşliderliğînizi yapıyomm, yarın limanıu da iptali. derlikten ay rılabilirim. Ancak Başkan Reagan, hava trafiği(Arkası Sa. 7, Sü. l'de) nin güvenliğini sağlamak ama 269 ceset Sovyetler'le ABD arasında kalclı Reagan: Sovyetler: Reuter: Sovyetler dünyaya salaırdı Amerika trajediyi sömürüyor Amerika'nın misillemesi ılımlı tutumuna katılıyoruz Gtiney Kore: Amerika'nm nal Sovyetler'in üstlenmesi gereken manevi bir görevdir" dedi. Boeing 747 uçağının düşürulmesinin yalnızca ABD veya Kore'ye yönelik bir saldın olmadığını, bunun Sovyetler Birliği'nin bütün dünyaya saldırması olduğunu ileri süren Reagan, "bu davranışın insan haklannı ve insan hayatının değerini hiçe sayan, sürekli olarak diğer uluslar üzerinde egemenlik kurmaya çalışan bir toplumdan kaynaklanan barbarca bir davranış oldugunu" söyledi. Reagan, konuşmasında ABD'nin "dünyayı tehdit eden nükleer silahlann azaltılması çabalanndan vazgeçmeyeceğini" söyleyip, bu vesileyle kongreyi, Beyaz Saray'ın istediği askeri ödenekleri oylamayı kabul etmeye çağırdı. Sovyetler Birliği'nin Tokyo Maslahatgüzan lşenbay Abdurazakov Birleşik Amerika ve Japonya'nın Kore uçağıyla ilgili olarak yayınladıklan konuşma bantlannın sahte olduklannı iddia etti. Moskova radyosu, Başkan Reagan'ın "saldırgan" ve "nefret dolu" bir konuşma yaptığını belirterek, ABD'nin olayı kendi askeri politikası için sömürdüğü görüşünü savundu. Radyo. Reagan yönetiminin Sovyetler'e, Batı teknolojisinin verilmesini önleme çabalannı tekrarladığını söyledi. (Arkası Sa. II., Sü. 3'de) cıyla ve Sovyetler Birliği, "insanlığın adalet çagnlanna" kulak asmadığı sürece, Sovyet Havayolları Aeoroflot'un Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu'nun' normal bir üyesi olarak kabul edilmemesi için Batı ülkelerini ABD ile işbirliğine çağırdı. Reagan, Kanada tarafından alınan Sovyet havayollarının ülke üzerinden uçuşlannın 60 gün süreyle yasaklanması kararından "memnunluk duydugunu" da ıfade etti. Başkan Reagan, televizyon konuşmasını bir ara keserek Sovyet pilotlannın kaydedilen konuşmalannı televizyon seyircilerine dinletti. Ronald Reagan, "Sovyetler Birligi'nin, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan ve Afganistan'da yaptıklarından sonra dünyanın bu tiir insanlık dışı bir hoyratlıktan dolayı şaşırmaması gerektigini" söyledi. ABD'nin gelecek haftaya kadar Sovyetler'den ölen yolcuların ailelerine tazminat odenmesini isteyeceğini söyleyen Reagan, "bu tazmi MDP, istifa edenleri "davadan ayrılmış" kabul ediyor MDP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Kırımlı "50 milyonluk parlamento yok. Herkes milletvekili olamaz. İstifa edip davadan ayrılanların takdirini halka bırakıyorum'' dedi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) MDP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Kınmlı, milletvekili adayı seçilenlerin istifa etmelerine ilişkin olarak, "İstifa edeni davadan ayrılmıs olarak görür, takdirini halka bırakırım" dedi. "Cumhuriyet"in sorulannı yanıtlayan Kırımlı, Manisa ve Aydın'dan istifa edenlere ilişkin bir bilgi gelmediğini söyledi, şunları söyledi: "Bir siyasi parti fikri temsil eder. Kişi fikirlerin peşindedir. Kişi o fikri benimsiyorsa. partili olur. Her partili milletvekili olacak değildir. 50 milyonluk partamenter yok. Bütün üyeler parlamento olamaz. Politikada tecriibcsiz arkadaşlara tavsiyem şudur; partide bakan, genel başkan, genel kurul üyesi olarak da çalışır, nefer olarak da çalışılır. Partili sayısı kadar genel başkanlık, genel kurul üyeliği yoktur. Politika fazilet mucadelesidir. L'zun \adelidir. Sabırla beklemek lazımdır. Gayretini eksik el(Arkası Sa. 7, Sü. 8'de) it Sovyet askeri üsleri Japonlara göre uçak yanlış bilgilerle yüklüydü Kore uçağının en son bildirdiği nokta ile Japon ha beralma merkezinin radannda belirlenen uçağın yerinin çok farklı olduğu ortaya çıktı. Yanlışın nasıl yapıldığını anDış Haberler Servisi Japon Ulusal Savunma Ajansı'na ya layabilmek için bir Boeing kın kaynaklardan elde edilen bil 747'nin kalkışından önce ne tür giler, Güney Kore yolcu uçağı işlerin yapıldığına bir göz atmak nın uçuş programının verilme gerekiyor. Uçak pilotlan, kalkışsinde bir hata yapılmış olduğu tan önce uçuş hattı uzerindeki nu gösteriyor. Buna göre, Boeing referans noktalannın koordinat747 pilotunun uçuş koordinatla larını bilgisayara bildiriyor. Bu nnı verirken enlem ile boylam işlem sözkonusu noktaların endeğerlerini bilgisayara yanlış bil lem ve boylamlarının bilgisayadirdiği açığa çıkıyor. Japon ha ra verilmesiyle gerçekleşiyor. beralma servislerinin olayı az Boeing 747 uçağında uçuşu çok aydınlatabilecek tüm verileri programlayan üç bilgisayar var. topladıkları, ancak Sovyetlerin Gözlemciler sivil havacılık tariJapon haberalma sistemleTİnin hinde üç bilgisayarın aynı anda bazı sırlannı keşfedebilecekleri arızalandığının görülmediğini gerekçesiyle bu bilgileri açıkla belirtiyorlar. Kazanın öğrenilmesini izleyen ilk günlerde bilgimadıkları bildiriliyor. Uçuş koordinatlannın bilgisa sayarların bozulmuş olduğu yoyara yanlış verildiğinin öğrenil lundaki iddialar bu yüzden zamesi, olayların nasıl geliştiğini yıfhyor. Dolayısıyla pilotun hatamamen ortaya çıkarmasa da, ta yapmış olabileceği kanısı güçşimdiye kadar karanlık kalmış leniyor. (Arkası Sa. 11., Sü. 3'de) birçok noktayı aydınlatıyor. SOVYETLER BİRLİĞİ Ozal: 24 Ocakh aleyhime kullanan çok gülünç olur DİYARBAKIR. (THA) Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgui Özal, "seçimlerde kimse 24 Ocak kararlarını alayhime kullanamaz. Kullanmalan çok gülünç olur" dedi. Özal, "Bir kıstni ya da genel af diişıilülürken çok dikkatli olmak geV«kir" şeklinde konuştu. Diyarbakır'da kendisine yöneltüen soruları yanıtlayan Turgut Özal, "24 Ocak kararlannın önümüzdeki seçimlerde aleyhinizde kullanılacağı şeklinde bir intiba var..." yolundaki bir soru üzerine şöyle dedi: "24 Ocak kararian 19771978 ve 1979 yıllannda ağır enflasyonun altında ezilen ve i> ice zayıftayan orta direği ayakta tutmak. YENİ MECLİSE YENt POLIT1KAC1YA DOĞRU: KÜÇÜK SEÇİM ÇEVRELERİ BAĞIMSIZ ADA YLARIN VMUDUNU ARTIRDI. TEVHK ÇAVDAR1N YAZIS1 AnchorageSeul arası normal rota 6Sayiada ona iş, meslek, sosyal haklar (a MDP GENEL BAŞKANI nımak maksadıyla geliştirilmiştir. 24 Ocak kararian enflasyo İLE DEMOKRASİ nu aşağıya düşurdu, dar gelirli ÜZERİNE SÖYLEŞİ ler ve küçiik sermaye refaha ka SUNALP: vuştu. Kimse 24 Ocak kararları DEMOKRASİDE HER nı aleyhimize kullanamaz. Kul LLVSA GÖRE FARKLl lanmalan çok gülünç olur." VYGL'LAMA OLABİLİR Özal, "10 yıllık bir aradan BAĞIMSIZ ADA YLAR sonra kısmi ya da genel aftan söz edilebilir mi?" şeklindeki bir so NE DİYOR? ALİ İPAR: ru uzenne görüşlerini şöyle açık YASSIADA YÜZÜNDEN ladı: 20 YILDIR HİZMETTEN "Af Kanunu Türkiye'de bir MAHRUMDUM çok kere dejenere edilmiştir. YaHAÜL BAŞOL: HALKIN rar yerine zarar vermiş, demokratik rejimi sarsarak banşın bo SAĞDUYUSVNA zulmasına neden olmuşlur. Bu SIĞINIYORUM bakımdan bu (iir konular en hasHaberieri 7. Saytada (Arkası Sa. 6. Sü. 8'de) fJAPONYA Vr~ Tokyo 500 km PİLOT DOĞRL ROTAYI İZLEÖİCSNİ SAMYORDL1 Giiney Kore Hava Yollannın 007 sefer sayılı uçağı ara iniş yaptığı Alaskanın Anchorage havalimanından kalktıktan birsure sonra rotasından batıya rtogru sapmaya başladı. Haritatta koyu siyah çizgi uçagm izlediği rotayı. oteki çizgi izlemesi gereken roiayı gösteriyor. Çerçeve içine alınmış olan düşüş noktastna gelmeden az önce Japon hava kontrolörleriyle görüşen pilot, onlara normal rotadaki bir noktayı bildirmişti. Oysa Japon konlrolorleri, uçağın o sırada pilotun bildirdiği nokladan 450 kilomelre batıda bulundugunu saptadı. Lübnan olayına ABD iyice bulaştı Son 3 günlük çarpışmalarda 2'si Amerikalı 216 kişi öldü Dış Haberler Servisi Lübnan'da Israil'in Şuf Dağları'ndan çekilmesiyle yeniden başlavan çarpışmalar tüm hızıyla sürerken, Lubnan ordusu, Şuf Dağlan'ndaki Durzi mevzilerine karşı büyük bir saldırıya geçti. Dun sabahkı topçu düellosu sırasında iki Amerikan deniz piyadesi öldü, ikisi de yaralandı. Lübnan polisinin belirlemelerine göre 134 kişinin daha olmesiyle, üç günlük çarpışmalarda saptanabiien olü sayısı 216'ya, yarahlarınki 56l'e yükseldi. Şuf Dağlan'ndaki birçok köy ve kasabanın bağlantısı kesilmiş olduğundan, ölü sayısının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Önceki gün Lübnan'daki durumu görüşmek için El Fetih Merkez Komitesi'nin yaptığı bir toplantıdan sonra FKÖ'nün Başkomutan Vekili Abu Cihad. Lubnan ordusuna karşı savaşan Lubnanlı siyasal gruplara aktif destek sağlayacaklannı açıkladı. Abu Cihad, "Şuf Daglan'nda ve Beyrut'la direnen Lübnan halkına destek olmak için tüm imkânlanmızı kullanacagız" dedi. durulduğuna dikkat çekiyor. Dürziler Falanjistlerin elindeBu arada Suriye, tüm Arap ülki Bhamdun kasabasına karşı kelerine bir çağnda bulunarak, vojıın saldınlanm sürdürürken, Lübnan hükümetiyle diplomatik Israil yetkilileri, stratejik Bham ilişkilerin kesilmesini istedi. Sudun Jcasabasını DUrzilerin ele riye, Lübnan ile sınırını kapatgeçirmesi haünde bunun İs mış durumda. raii için "son derece kaygı veriSon çarpışmalar sırasında ci olacagı" uyansında bulundu. Dürzilerle sağa Falanjistler, birİsrail yetkilileri, böyle bir du birlerini katliamla suçladılar. rumda ne yapacaklannı belirtmi DUrzilerin siyasi temsilciliğini yorlar, ancak siyasal gözlemci yapan İlerici Sosyalist Partisi'ler, pazar günü Suriye tankları nden bildirildiğine göre, Kfar nın Şuf bölge&ine girme harekâ Matta kasabasında Falanjistler tının İsrail hava saldınsıyla dur (Arkası Sa. 11., Sü. 2'de) Garanti Bankası'nı Ayhan Şahenk'in Doğuş Grubu aldı Koç Holding bankadaki yüzde 62'lik hissesini Doğuş Grubu'na satarken, diğer ortak Sabancı Holding de anlaşmayı kabul etti. KENAN MORTAN ANKARA Atatürk Barajı ihalesinin adaylanndan biri olarak kabul edilen Doğuş Gıubu, Garanti Bankası'nı satın aldı. Konunun doğruluk derecesini görüşmek için lsviçre'nin Bern kentinde temas kurduğumuz Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Şahenk, "Hadise doğnıdur. Türk milletinin en biiyiik projesini yapmaya aday olan bir grubun ciddi bir bankası da bulunması gerekir. Haberi gazeteniz vasıtasıyla Tiirk kamuoyuna duyurmaktan mutluyum" dedi. Yaklaşık 1 aydır Vehbi Koç ile Ayhan Şahenk arasında muhtelif yerlerde gerçekleştirilen görüşmelerin geçtiğimiz cuma günu olumlu sonuca bağlandığı saptandı. Bunun üzerine, Koç Holding adına Vehbi Koç, Doğuş Limited Şirkeü adına Ayhan Şahenk tarafından imza edilen mukavele ile Koç Grubuna ait yüzde 62'lik pay senedi Doğuş Grubu'na satılmış oldu. Bankada halen Sabancı Holding'in de yüzde 35 payı bulunuyor. Ancak yasa gereği, Yönetim Kurulu Başkanı bundan böyle Doğuş Grubu tarafından atanacak. 1946 ytlında kurulmuş bulunan ve daha çok dağınık pay senetlerinden oluşan Garanti Bankası 1976 yılında Koç ve Sabancı gruplarının girişimleri sonucu yeni bir sermaye görüntüsü kazanmıştı. Son olarak Maliye Bakanlığı'nın getirmiş bulunduğu asgari sermaye koşuluyla sermayesini 2 milyardan 8 milvara çı(Arkası Sa. //.. Sü. 6'da) HP'de istifalar bitmiyor Haber Merkezi Halkçı Parti örgütundeki karışıklıklar sürerken, Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Aydar, "Kfiçiik rahatsızlıklar giderilecek" dedi. HP'nin Izmir ve Ordu örgütlerinde dün de istifalar oldu. tstifalar, milletvekili listesindeki sıralamalardan kaynaklanıyor. Iz(Arkası Sa. 7, Sü. 7'de) UGUR MUMCU GOZLEM Barut Fıçısı ... Sefer ve savaşta "Milli Mukavemet Birlikleri" kurulacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sefer ve savaş haünde Silahlı Kuvvetlerle birlikte her türlü düşman saldınsına karşı koymak ve orduyu desteklemek amacyla Milli Mukavemet Birlikleri kurulacak. Silahh Kuvvetler'in yanında vatandaşlar da fiilen yurt savunmasına katılacaklar. "Milli Mukavemet Birlikleri Yasa Tasansı" Danışma Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. önümüzdeki günlerde DM, Milli Savunma, Içişleri ve Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek olan Hükümet tasarı hazırladı Katı ve Acı ler olaylarda insanca düşünceter de açtsından önemi bilinmeyen ğil, siyasal çıkar ilişkileri hükü bir şey değildi. metlerin tutumlanm etkilemekWashingtoriun da olaydan sotedir. Nilekim olaya karşı en sert rumlu olduğuna ilişkin belırüler tepkiler gbsteren Washington'unortaya dokülünce hava değişti. Sovyetler'e buğday satışlannda Bu değişim Batı Avrupa ülkeleGüney Kore Havayolları'nın ve Cenevre görüşmelerindeki tu rinin tutumlanm etkileyecekttr. bir yolcu uçağını Sovyetter Bir lumunu değiştirmeyeceği birkaç Ne var ki, 269 masum insanın gün içinde anlaşıldı. hayatmı yitirmesine yolaçan bu liği'nin düşUrmesi biitün dünyada haklı tepkilere yolaçtı. Batı Yine bu birkaç gün içinde ola acı olaydan çıkarılacak dersler il basım olayı Chıaytt, havacılık yın niteliğini değiştırecek yeni insanlık adına pek parlak görüntarihinde bir leke, canavarhk" bilgiler ortaya atıldı. Washingmüyor. Gerek ABD olsun, gerek olarak niteledL Türkiye bu tep ton'dan açıklandığına göre, GtiSSCB olsun, kendi stratejik bölkilere katıldı. 29 mürettebat, 240 ney Kore yolcu uçağı ile birlikte gelerine yaklaştlmasınt bağışlayolcu hayatlarım yiıirmişlerdi. bir Amerikan casus uçağı da mıyorlar; bu gibi durumlarda inOrtada biryamlgı olsa bile ölenolay sırasında aynı çevrede uçusani düşunceleri bir yana bırakıp leri diriltmek olanaksızdı. yordu. Casus uçağıyla yolcu uça* • • Buna karşırt başta Hindistan ğı biçım bakımmdan birbirleri (ArkasiSa. 11., Sü. l'de) çok benziyorlardı. Güney Koüzere kimi 3. Dünya ülOLAYLAREN olmak "Bekle, gör" davrantşını neyolcu uçağı, en duyarlı bölgere keleri yeğlediler, Kuşkusuz her ülkeninler üzerinde uçarken, Sovyeilerniçin aldırmamışgöre bir dış politikası ARDINDAKI kendineVe ne yazık ki bu gibi in uyarılanna bö'lgesinin Sovyetn? Kamçatka vardtr. GERCEK Maliye Bakanı: Ban kerzedelere 50 bin lira peşin ödenmeyecek Kafaoğiu 100 bin bankerzedeye bankada 200 bin liralık vadeli hesap açılacağını söyledi. ANKARA (a.a.> Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğiu, bankerzedelerin 200 bin liraya kadar olan alacaklarının banka mevduatı haline getirileceğini söyledi. Kafaoğiu, "Bankerzedelere 29 ekim 1983 tarihinden iübaren 50'şer bin lira ödene(Arkası Sa. 11.. Sü. l'de) Günümüzün en önemli güncel konusu, Sovyet hava sahasında düşürülen Güney Kore uçağı olayıdır. Güney Kore uçağı niçin Sovyet hava sahasında dolaşmaktaydı? Akla gelen ilk olasılık, uçağın casusluk amacıyla Sovyet hava sahasına girmiş olabileceğiydi Bu durumda, uçağın "Mecburi inişe" zorlanmasi ve casusluk olayının, tıpkı 1960 yılındaki U2 olayı gibi ortaya çıkartılması Sovyetler'in eline çok büyük bir koz vermiş olacaktı. İçinde masum insanlann da bulunduğu uçağın düşurülmesi, olaya, haklı olarak cinayet damgası vuruyor ve Sovyetler'in elinden önemli bir propaganda olanağını alıyordu. Olayda kuçuK bir bıtyenığt vardı. Amerıkalılar, Sovyet pılotlann konuşmalarını ses bantlarına kaydetmışlerdı. Bu nasıl olmuştu?. Bu da bırcok ınsan için bilinmeyen uydularla haberleşme ve elektronık bılımının karmaşık teknığı ile açıklanmaktaydı. Amerikalı gazeteciler, olayın patlak verdiği anda bu soruyu soruyorlardr. Konuşmaları nasıl saptayabildiniz?. Bu sorunun yanıti kısa sürede alındt. Olay yerinde, Amerikalıların RC135 tıpı bir casus uçağı da keşif yapmaktaydı!. Bu uçak, düşurüten Boeıng747 uçağı ile de ben(Arkası Sa. 11., Sü. 7'de) tasarıya göre, Milli Mukavemet Birlikleri kurulduğu yerin ismiyle anılacak ve Genel Kurmay Başkanlığı'nın gereksinimine göre, Bakanlar Kurulu karanyla göreve çağrılacak. Birlikler Silahh Kuvvetler'in emir ve komutasında hareket edecekler. Silah ve teçhizat ise Milli Savunma Bakanlığı'nca karşılanacak. Silahlı Kuvvetler'in gereksinimi için ayrılan yaş gruplan dışında kalan her Türk vatandaşı askerlik çağı sonuna dek Milli Mukavemet Birlikleri içinde görev (Arkası Sa. 11., Sü. 2'de) Balığın denizin dibinden balıkçı tablasına kadar olan uzun yolculuğu 12. Sayfada Gırgırcılarla hamsi avında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog