Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Atilla Şoför Kursu Uzman oğretım kadrosu Bay. Bayan Dısıplın Cıddıyet lyınıyet Eğıtımle. Ehlıyet Suoemız yoktur Fındıkzade. Oğuzhan Cad No: 10 T e L 523 79 11 Cu m h u r iyet 60. Yıl Sayı: 21201 Kurucusu: Yunus Nadi Cumhuriyet YILDIZ DERSANESİ (Ö.S.SÖ.Y.S)'ye,4lAZIRLIK KURSLARINA KAYITLAR DEVAM ETMEKTEDlR. BeşiktaşİSTANBVL Tel: 160 25 30 161 32 92 40 TL. 5 Eylül 1983 Pazartesi Doğru \o\ Başkanı: Hiçbir partiye destek olmayacağız Yüdınm Avcı, partisinin "kurulduğu günden beri ilan ettiği gibi hiçbir parti ile birleşmek, bazı formülleri gündemine almak veya herhangi bir partiyi seçim lerde desteklemek gibi, bir tutum ve davranış içinde olmayacağını" söyledi. Haber Merkeri Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Dr. Yıldınm Avcı, seçimlerde hiçbir partiyi desteklemeyeceklerini söyledi. Avcı, "Bir partiyi seçimlerde desteklemek gibi, kanunlann izin verdiği veya vermediği hiçbir tutum ve davranışın içinde olmadığını ve olmayacağım teyiden ifade etmek isterim" dedi. Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Yıldınm Avcı, bir soru uzerine "Doğru Yol Partisi, sadece ve sadece 6 kasım seçimleri için kurulmamıştır. Önemli olan milletin vereceği karar ve yapacagı değerlendirmedir" şeklinde yanıtladı. Soru: Milletvekili aday adaylan belirlendi. Seçime giremeyen partinizin bundan sonraki hedef ve tutumu ne olacak? Yanıt: Temel fîkir ve felsefesinden ve millete hizmet talebinden vazgeçmeyen Doğru Yol Partisi'nin, kurulduğu günden beri ilan ettiği gibi, hiçbir parti ile birleşmek, bazı formulleri gündemine almak veya herhangi bir partiyi seçimlerde desteklemek gibi, kanunlann izin verdiği veya vermediği hiçbir tutum ve davranışın içinde olmadığını ve olmayacağım teyiden ifade etmek isterim. Partimiz gücunü milletten alarak çıktığı Doğru Yol'a devam edecektir. Soru: Parti örgütünuz son gelişmeleri partiniz açısından nasıl değerlendirdi? Yanıt: Doğru Yol Partisi sadece ve sadece 6 kasım seçimleri için kunılmamıştır. Ve partiyi sadece seçim bürosu zannedenlerin biraraya gelerek açtıklan iki odalı bir parti de değildir. Davasına sahip milyonlarca vatandaşımızın teveccüh ve desteği partiraize yurt sathında vücut vermiştir. Böyle bir iman, inanç ve kararidıkla yola çıkanlann bayrak yanşının daha ilk safhasında ve sonra değişik bir tutum ve davranışa girmesi beklenemez. Teşkilatunızla, davasına sahip mihonlarca vatandaşımızla dimdik ayaktayız. Millet ve memlekete hizmet talebimizi sürdüriiyonız ve bu görevin geregini yerine getinneye devam edeceğiz. Soru: Partinize gönül verdiğini belirttiğiniz kitle ile, aday (Arkası Sa. 7, Sü. l'de) SEÇIM83 Seçime doğru Şeçım Yasası Heykel: Ortadoğu felakete gidiyor Arap dünyasının gelmiş geçmiş en büyiik gazetecisi yaptığınuz söyleşide "Irak'ın Lübnaniaşması demek, Suriye'nin Lübnaniaşması demektir." dedi CENGtZ ÇANDAR Muhammed Hasaneyn Heykel, Hilton Oteli'nde kaldığı Marmara Suit'inde oturmamız için yer gösterirken, "Günese dikkat edin, isterseniz oraya oturmaym. Giineş çok kuvvetli" diyor. "Ortadoğu'nnn guneşi her zaman yakıcıdır" karşılığını veriyoruz. Amacımız Heykel'in tepkisini ölçmek. Arap dünyasının bu gelmişgeçmiş en büyük gazetecisinin, Cemal Abdülnasır'ın sırdaşmın Türkiye'yi hangi gözle gördüğünü öğrenmek. Heykel Türkiye'yi nerede görüyor? Avrupa'da mı yoksa Ortadoğu'da mı? Türkiye'ye ilk gelişiniz mi? "Hayır. Bundan önce son kez 1950 yılında Cumhurbaskanı lnönü ile mülakat yapmak için gelmiştim. Seçimlerden önceydi. Yunan lç Savaşı'nı izledikten sonra buraya gelmiştim. Buradan hükümet darbesini izlemek için Suriye'ye geçmiştim." Yani ilk gelişiniz... "Aradan 33 yıl geçtiğine göre öyle sayüır." Elinden düşürmediği kocaman bir Havana purosundan bize de ikram ediyor ve söyleşimiz başuyor. Türkiye'ye 33 yılbk bir aradan sonra gelişini iki nedene bağlıyor: 1. (Eliyle önünde duran Anadolu Medeniyetleri broşürünü işaret ederek) Anadolu Medeniyetleri SergisJ adı verilen, benim Tnrkiye'nin lslam Mirası adını vermeyi tercih ettiğim sergiyi görmek için; 2. Akdeniz ülkelerinde demokrasiye geçiş konusunda bir çalışma yapıyorum. tspanya ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'de bu konuda gözlemlerde bulunmak için. Muhammed Hasaneyn Heykel, lspanya'daki demokrasiye geçişi gerçek bir demokratlaşma süreci olarak yorumluyor. Yunanistan'daki geçişi, lspanya'dakinden hayli farklı şartlar altında olmakla birlikte demokrasiye gerçekten geçişin bir başka örneği sayıyor. Türkiye'deki durum her ikisinden de çok farkh değjl mi? "Evet. Kesinlikle öyle." Türkiye örneği çok özgün. Ya da kendine özgü. "Ben çok özgün ya da çok kendine özgü (unique) diye bir tanımı kabul etmiyonım. Hiçbir ülkedeki gelişme tarihin gelişme yasalan dışında olamaz. Elbette, ber ttlke buna kendi özelliklerini, kendi rengini katar. Gelişme geciktirilebilir, gecikebilir ya da hızlanabilir. Ama mutlaka tarihi gelişme doğnıltusundan hiçbir ulke çıkamaz. Bu anlamdaki Türkiye'yi de özgün saymak isCemiyorum." Heykel, "Arap Gücü'nün Yükselişi ve Geri Çekilişi The Rise and Retreat of Arab Power" adı altında yazmakta olduğu bir kitaba malzeme ve tez sağlamak amaayla Akdeniz'de demokratlaşma süreçlerini izliyor. (Arkası Sa. 11., Sü. l'de) Seçnıenler m \erirken nVlerdeıı Liatrtcrin ahmda KİM KtMDİR? Heykel: Nasırhn sırdaşı Haber Merkezi Muhammed Hasaneyn Heykel, Arap dünyasının gelmiş geçmiş en nüfuzlu gazetecisi sayıldığı gibi, dünyanın en önde gelen birkaç gazetecisi arasında yer alıyor. 59 yaşındaki Heykel gazeteciliğinin yanısua, yakın tarihin en önemli olaylarında rol almış bir devlet adamı. 1957 yılından 1970'deki ölümune dek Mısır Devlet Başkanı ve Arap dünyası ile uluslararası politikanın dev ismi Cemal Abdülnasır'ın en yakınındaki kişiydi. 1970'de Nasır'ın ölü 16 sayfalık parasız ekimizi bugün bayinizden istemeyi unutmayınız Ankara Ticaret Odası Başkanı: Politika ağırlık kazanırken MDP BALOSUNDA ŞİŞESl 20 BİN LtRADAN 5 KASA VtSKİ SATILDI SUNALP: KENDİ NUTKVMV KENDİM HAZIRLAMA LIYIM FLAŞ IStMLER AÇISINDAN EN ZENGİN PARTİ MDP endişe verici . ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgut tlhan"Kamuoyunun politikaya aguiık verdiği bugünlerde ekonomimizde çörülen gelişmeler endişe vericidir" dedi. tlhan, dün yaptığı açıklamada, enflasyon hızmın yeniden tırmanmaya başladığını, bu yıl karşılanacak enflasyon oranının öngörülen oranı aşacağını üzün(Arkası Sa. 7, Sü. 7'de) Haberleri 7. Sayfada MİLLETVEKtU ADA YLAR1 ADA YLIKTAN 15 EYLÜLE KADAR ÇEKİLEBİLECEK YENt MECLİSE YENt POLİTİKAC1YA DOĞRU: ANAP YAP1SAL DEĞİŞİKLİK ÖNERİYOR. TEVFİK ÇAVDAR1N YAZ1SI Norveçhe Türkler ilk kez oy kullanıyor Norveç'te 12 eylüldeki yerel seçimlerde oy kullanacak 5 bin TütkHin yanı sıra,5 Türk de aday oldu. NORVEÇ.OSLO (Cumhuriyet) Norveç'te 12 eylül pazartesi günü yapılacak yerel seçimlerde ilk kez yabancılar oy kullanacak. Norveç parlamentosunda alınan karar uyannca seçme ve seçilme hakkı verilen yabancılar yerel seçimlerde ilk kez bu hakİarını kullanacaklar, ancak bu hak genel seçimler için geçerli değil. Bu konudabir çokîskandinav ülkesinden geri kalan Norveç'e oranla bu hak Danimarka'da 1976'da, lsveç'te ise 1979'da kabul edildi. Yerel seçimlerin çekişmeli ve ilginç geçmesi beklenen Norveç'in nüfusu 4 milyon. Norveç'te halen 80 bine yalun yabancı uynıklu insan yaşıyor ve bunların 5 bini Türk vatandaşı. Yerel seçimler için bir süredir süren propaganda çalışmalanna Türkler'in de yakm Ugi gösterdikleri bildiriliyor. 5 Türk vatandaşı ise yerel seçimlerde yerel yöneticiliğe aday olarak seçimlere katılıyor. Seçim oncesinde yabancılar arasında yapılan bir araştırmada az gelişmiş ülkelerden gelen yabancılann daha çok sol eğilimli partileri destekledikleri ortaya çıkarıldı. Norveç'te yapılan bir başka araştınna ise Norveç gençliğinin hızla sağa kaydığını ortaya koyuyor. (ArkasıSa. 11., Sü. l'de) Cumhuriyet sordu Kerim Ağa Han yanıtladı Sovyetlerin uçağı benzettiği öne sürüldü Dış Haberler Servisi Japonya'da yayınlanan "Yomirui Şimbun" gazetesi Güney Kore uçağını düşürdükleri ileri sürülen Sovyet pilotlarının bu yolcu uçağını ABD Hava Kuvvetlerine bağlı RC135 tipi bir keşif uçağıyla kanştırmış olabileceklerini iddia ediyor. Guney KoreveABD'de ise Sovyet aleyhtarı gösteriler surüyor. Batı blokunda yer alan ülkeler olay dolayısıyla Sovyetleri kınarken, Sovyetler Birliği'nin müttefiklerinin sessizüği ve Uçüncü Dünya ülkelerinin olaya kanşmamaya özen göstermesi dikkati çekiyor. • Amerikan yanlısı bir politi(Arkası Sa. 7, Sü. 7'de) İTsâyfada Bağımsız adaylık için başvuranların sayısı 483 oldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 6 kasım milletvekili genel seçimlerine katümak için başvuran bağımsız adaylann sayısı 356'dan 483'e yükselirken, dün ulaşan bu başvurulardan 29'unun eski parlamenter ve eski bakanlara ait olduğu gözlendi. Bağımsız milletvekilliği adaylığı için yapılan başvurularla ilgili listelerden bazılanmn Yüksek Seçim Kurulu'na dun ulaşması, bağımsız adaylannın sayısının 483'e yükselmesini sağladı. Dün ulaşan başvurularda millı boksörlerden CemaJ Kamacı'mn Sakarya ilinden bağımsız adaylık koyduğu görüldu. YSK'ya dün gelen başvurularda, Devlet Bakanlığı yaparken özel yaşantısıyla ilgili bir gazete yayınından sonra istifa eden eski parlamenter Muhammet Kelleci ile, yine Devlet Bakanlığı yapan Metin Musaoğlu ve Enver Akova'nın yer aldığı saptandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanlarından Esat Kırathoğlu da, dün bağımsız milletvekilliği için başvuran adaylar arasında yer aldı. Sakarya'dan adaylığını koyan jrıilli boksörlerden Cemal Kamacı 12 Eylül oncesinde de politikaya soyunmuştu. Bir süreden beri yurt dışında bulunan Cemal Kamacı, kapatılan Milli Selamet Partisi hakkında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesinde sürdurülen duruşmanın 1 Mayıs 1981'de yapılan ikincisini izlemeye gelmişti. Kamacı, "Ausburg'dan dunışmayı iriemek için geldim" demiş ve kısa süre sonra tekrar Ausburg'a dönmüştü. (Arkasî Sa. 7, Sü. 2'de) 2. sayfada Mimari çevre bütün Islam dünyasının ortak sorunu Ağa Han Mimarlık Ödülleri Topkapı Sarayı'nda düzenlenen bir törenle dağıtıldı Evren:lslam dünyası kültürünü tanıtmah Ödül dağıtım törenine katılan Cumhurbaskanı: "Kabul etmek gerekir ki İslam dünyası kendi kiiltiir varlığını tanıtmak için gerekli ilgiyi göstermemiştir." Kültttr Servisi Ağa Han Mimarlık ödülleri'nin dağıtımında Cumhurbaskanı Kenan Evren, dağıtım töreninin Türkiye'de yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirirken Kerim Ağa Han da, ödülün lslam dünyası için inşa eden herkese ama daha çok genç mimarlara seslendiğini söyledi. Cunhurbaşkanı, özetle şöyle konuştu: Sayın konuklar, insanlann, atalanndan gelen kultür birikimlerinden \ararlanarak veni eserler yaratması ve kultür değerierini ortaya cıkaıması, dünya kültüriine ne kadar biiyük bir hizmet sayılırsa. bu eserieri tanıtmak, bunlan yaymak ve özendirmek de o derecede önemli saydmalıdır. Kabul etmemiz gerekir ki, İslam dünyası, tarihe yön verdiği devirterde dahi, kendi kiiltiir varhğının tanıtılmasına yeterii ilgiyi göstermemistir. lslam sanat ve kültüninün önemi ve anfaunı, çoklukla tstamiyet dışmdaki çevrelerce ve tabiatıyla bu çevrelerin kendi yaklsşımlan doğnıltusunda incelenmiş ve degeriendirilmiştir. Halbuki. İslam dünyasının kendi kultür varlığını daha geniş sekilde ve kendi kavramlan içinde inceleyerek gozler önüne sermesi ben» kendisine hem dünya küHUrüne karşı önemli bir hizmet teşkil eder. İşte bu anlayış içinde, mimari alanda lslam kultür >e geleneklerinin güçlenmesini teşvik etmeyi, sürekli olarak değişen ekonomik ve sosyal koşullar karşısında tslam kültüninün benligini konımayı ve geteneksel İslam mimarisini surdürmeyi amaçlayan Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü takdirie karşılıyonız. Bu tür girişimleri İslam kültüninün az önce değindiğim ihmal döneminden sıynlması şeklinde yorumluyonım ve mimariık alanında çalışanlann tümüne başanlar diliyonım. Topkapı Sarayı ikinci avlusunda dün akşam düzenlenen ödül dağıtım törenine Cumhurbaskanı Kenan Evren ve Kerim Ağa Han'ın yanı sıra Ağa Han'ın eşi Begüm Ağa Han, kardeşi Amin Han, amcası Sadrettin Han ile Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak, Devlet Bakanı tlhan Öztrak, Devlet Bakanı Nimet Özdaş, Dışişleri Bakanı tlter TUrkmen, Kultür ve Turizm Bakanı tlhan Evliyaoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Sabahattin Özbek, Çalışma Bakanı Turhan Esener, Ulaştırma Bakanı Mustafa Aysan. Enerji Bakanı Fahir tlkel, lmar ve İskân Bakanı Ahmet Samsunlu, Bayındırhk Bakanı Tahsin Özalp, Istanbul Valisi Nevzat Ayaz, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Öztorun, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Recep Ergun, Belediye Başkanı Abdullar Tırtıl, Yabancı Misyon Şefleri ile Ağa Han ödülleri Yönetim Kurulu ve Jüri Üyeleri, çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu katıldı. Kerim Ağa Han konuşmasında özetle şunlan söyledi: "Kulrürel mirasmız tektir. Bütün dünyanın hayranlığını kazanmıştır. Geleneklerinize sahip çıkın ve bunu 21. yüzyıla yansıün. Gidişi değiştirmek istiyorsanız değiştirin. Kendi inşa edilmis çevresini denetim altında tutmak insanın ayncahğıdır. Belirsizlik (Arkası Sa. 7, Sü. 8'de) Kartay: Basın tasarısı sadece cezalandırıcı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclisi, Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden, 5680 sayılı Basın Yasası'nı değiştiren yasa tasarısı hakkında,siyasal partilerin Genel Başkanlan görüşlerini açıklamaya devam ediyorlar. Sosyal Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cezmi Kartay, parti Genel Başkanlan'na sorulan soruların tümünü içeren bir yanıt verdi. Hazırlanan tasarının haklı kuşkulara yol açacağım belirten Kartay'ın yanıtı aynen söyle: (Arkası Sa. 7, Sü. Tde) Kafaoğlu: tşçi şirketlerini zor dıırumdan kurtarmak için 15 milyar lira topluyoruz Maliye Bakanı zor durumdaki işçi şirketlerine yardım için oluşturulacak fona hiikümetin, Almanyanın ve Türk bankalannın beşer milyar lira verebileceğini söyledi. ANKARA, (THA) Yurtdışmda çalışan 154 bin 780 işçimiz ile yurtiçinden 199 bin 242 kişinin ortak olduğu 322 işçi şirketinin içinde bulunduğu ekonomik krizden kurtulmalannı sağlamak için 15 milyar liralık fon oluşturulacak. Maliye Sanayi ve Teknoloji, Gümrük ve Tekel ile Kultür ve Turizm Bakanlan'yla DPT Müsteşan'ndan oluşan Ekonomik Işler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun işçi şirketlerini destekleme çalışmalan doğrultusunda saptadığı öncelik ve kıstasların neler olacağı yolundaki sorulan yanıtlayan Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, şoyle dedi: "Bu konuda DESIYAB nezdinde bir fon oluştunılarak, bu durumdaki şirketlere Ekonomik tşler Yüksek Koordinasyon Kurulu 'nca belirlenecek esas ve kriterier çerçevesinde yardımda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu fonun S milyar liralık kısmının Türk hükümetince, yaklaşık S milyar liralık kısmının Alman hükümetince ve S milyar liralık kısmının da Türkiye tş Bankası, TC Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası tarafından sağlanabileceği düşünülmektedir. Türk hükümeti katkısının gerçekieştirilmesİDe başlamlmıştır.'1 Kafaoğlu, işçi şirketlerine yardımda gözönünde bulundurulacak kriter ve kıstasları şöyle açıkladı: "Şimdilik kesin olmamakla beraber kriter ve kıstaslar şunlardır: Milli ekonomimize kazandınlacak şirketlerin çok ortakh şirket hüviyetinde olmalan ön şarttır. Operasyon kapsamına girecek şirketlerin uretime en kısa sürede katkıda bulunabilir dunımda olması, ikinci tercih nedeni olarak düşünülmektedir. Ekonomik ve siyasi karar organlan tarafından belirlenecek sektörel öncelikleri bulunması 1 üçüncü öncelik olarak belirienmiştir. Aynca şirket bazında sektör içinde etkinhk dikkate alınacaktır. Yönetimi ehliyetli olan veya yönetimin güçlendirilmesi hususunda öneri ve yardımlara açık olan şirketlere öncelik verilecektir." Kafaoğlu açıklamasım şöyle tamamladı: "Özettikle ihracatta basan veya potansiyel tercih nedeni olacaktır. Dolaylı ve dolaysız isrihdam etkisi yüksek şirketlere ağıriık verilecektir. Şirketlerin banka ile iliskilerinin yoğunhığu yapılacak inceleme çahşmalannı hızlandıracagından zaman tasamıfu sağlanacak ve böykce (Arkası Sa. 7, Sü. 3'de) Ulusu ve Cantürk Malezyu'yu gitti ANKARA, (ajL) Başbakan Bülend Ulusu ve Ticaret Bakanı Kemal Cantürk Malezya Başbakanı Dato Seri Dr. Mahaphir Muhammed'in davetlisi olarak resmi bir ziyarette bulunmak üzere dün özel bir uçakla 24 kişilik bir heyetle Malezya'ya git(Arkası Sa. 7, Sü. 7'de) YAMAN GOÇ v J ördüklerimiz, orada da öyleyse, felâket... Arabasının kapısmı açıp çocuğunu rasgele çiş ettiriyor. Aman gitsinler de, nasıl giderlerse gitsinler, demişiz. Denüebilir ki, bugün Almanya'da bir iş savaşı değil, bir kultür savaşı var. Bekir Ylldız'ın dizi röportajı Bugün 8. Sayfada Bir Yazarm SAMİM KOCAGÖZ'ün ÇOCUKLUK, KURTULUŞ SAVAŞI, ÖĞRENCİLİK, GENÇLİK VE YAZARLIK ANILARI Anı röportaj Hikmet ÇETİNKAYA Bugün 4. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog