Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 8 HABERLER 3 EYLÜL 1983 HP'NIN MLLETVEKILI ADAYLARI ADANA / i\umaralı seçim bölgesi: Merkez, Karataş, Karaisalı, Feke, Saimbeyli, Tefanbeyli 1Nuri Korkmaz (Emekli Kurmay Albay, Çukobirlik eski Genel Müdür) 2Fehmi Araslı (Ekonomtstı 3Vehbi Baturhan (Dokıor) 4!.Cüneyt Canver (Avukot) 5 VHi Baz (Mali müsavir) 6 Kemal Dagtekin (Çiftçi) 7 Hilmi Öıgul(Avukat) 2 Sumarah seçim bölgesi: Kozon, Ceyhan, Yumurtalık, Osmaniye, Bahçe, Kadırli 1 Zeki Korkmaz (Çiftçi) 2Cengiz Özer (Gazeteci, Ceyhan tlçe Başkam) 3Melin Üslünel (Serbest) 4Osman Karavelioglu (Çiftçi, Kozan tlçe Başkam) STurgut Topaloglu (Çiftçi) 1Necdel Calp (Genel Başkan. I922'de KaramUrsel'de doğdu. Lıseyi İzmıt ve Ankara'da okudu. SBF'den sonrc Hukuk Fakültesim de bilirdi. 27 Mayıs I960'dan sonra Siirt Valiliği'ne atandı. Cemal Gursel ve Ismet İnönü 'nun Ozel Kalem Müdürlüğu 'nde bulundu. 1977'de 2. Ecevit hükümeti döneminde kısa bir süre hmir Valiliği'nde bulundu. 1978'de 3. Ecevit hükümeti döneminde yeniden Izmir Valiliği'ne atandı. Merkez Valisi iken Ulusu hükümetinde Başbakan Müsteşarltğı'na getirildi. Daho sonra emekli olarak IlP'nin kurucuları arasma katıldı. t'vli, çocuksuz. Ingilizce biliyorj 2Halil tbrahim Karal (Profesör, Danışma Meclisi üyesı ) 3Yaşar Aysev (Barış gazetesi sahibi) 4Dogan Sönmez (Serbest) 5Emin Sankaya (Serbest) 6Özdemir Kalpakçıoglu (Oazeteci) 7Kasım Ersoy (Emekli memur) 2 Sumaralı seçim bölgesi: Yenimahalle, Haymana, Polatlı, Ayaş, Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül, Beypazan, Sallıhan 1Kemal Aydar (Gazeteci, Genel Sekreter Yardımcısı) 2Rahmi Tunçagü (ldarecı) 3OrhanGürkan (Avukat) 4tsmail Ujur Eminler (Tüccar) 5Mehmet İgnebekçinY£meAr/7 memur) 3 Sumarah seçim bölgesi: Altmdağ 1 Mehmet Seyfi OkUy (Avukat) 2 Cemal Saltık (Genel sekreter Yardımcısı, gazeteci) 3 Neriman Elgin (Ev kadını) 4 Yusuf Gungör (Avukat) 5 Hilmi Yılmaz (Avukat) 4 Sumaralı seçim bölgesi: Merkez, Bâlâ ŞereflikoçhısarKeskin, Kırıkkale, Delice, Sulakyurt, Kalecik, Elmadağ, Çubuk 1 Niyazi Araz (tdareci) 2 Ceyhun Küıç (Serbest) 3 Kasım Parlar (Çiflçi) 4 Suna Tural (Emekli Oğretmen, eski milletvekili) 5 Mehmet Kılrçoglu (Müteahhit) BALIKESIR 1. Cahit Tulum (DM uvesı) 2 Oavut Abacıoglu (Memur) 3 Mehmet Şengöniil (Emekli memur) 4 Kartiç Hankapı (Avukat) ' 5 Seciye Dunın (Veıeriner) 6 Kemal Kologlu (emekli memur) 3 Ahmel Bican Tekin (Mali müşavır) ÇORUM 12345Besim Goçer (Emekli oğretmen) Ali Rıza Alakul /Emekli albay) Erdogan Kral (Avukaı) Nusrel Duran (Serbest) Bektaş Yalçın (tşçi) 3 Süleyman Ko>uncugıl (tuKseK mimar) 4 Ramazan Çakır (Oğretmen) 5 Cafer Aleş (Avukat) 6 Halit Yaşar Yiila (Emekli Albay) 7 Mehmet Yılmaz IAvukat) GIRESUN ı Hasbal Keskin (tmeklı komıser) 2 Ibrahim Türk (Tercüman) 3 Aslan Giir (diş teknisyeni) 4 Sacit Gültekin Karaibrahimoğlu (Emekli memur) 5 Galip Kemal Dedeoğlu (Emekli memur) ça, Karşıyaka, Bornova, Karaburun, Çeşme, Urla. 1 Mahmut Akkıhç (Profesör, Dr. vetehner, DM uyesi) 2 D. Emir Dayan (Çiftçi) 3 Ertugrul Solmamış (Senü:Ku<ı) 4 M. Ali tzbul (Çiftçi) 5 İbrahim Yılmaz (Sendikacı) 6 Kavahan Tokcan (Serbet) 3 Sumaralı seçim bölgesi: Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Odemış, Kiraz. 1 H. Yılmaz Önen (Emekli memur) 2 Hüsevin Aydemir'Emekli) 3 Hayrullah Olca (yazar) NEVŞEHİR lİsmet Şahin (Avukat) 2Huseyin Terain«lu (Gazeteci) 3 Ali Eğer (tşletmeci) TEKIRDAG 1 Saffet Can (A vukat), 2 Selçuk Akıncı (Eczacı, Çorlu tlçe Başkam) 3 Salih Alcan (Emekli oğretmen) 4 Yigit Erdem (Çorlu 5. Kolordu tnşaat Emlak Mudürü, emekliyarbay) NİĞDE IStileyman Koçbay (ögreımer.) 2 Suat Bayhan (Ziraat Yük.Müh.) 3Arif Toprak (Mali Müsavir) 4Nadir Ök (Emekli öubay) 5 Dede Öiıaıı t'FutOğrüj\i) BİLECİK 1 Yılmaz Dcmir fZıraat yük. müh.j 2 Hüseyin Zengin (Emekli astsubay) DENIZLI 1 H.Ibrahim Şahin (Avukat) 2 Mustafa Kani Bürkt(Emekli subay) 3 tbrahim Hakkı Aslan (Avukaı) 4 Mehmet Şahin Çagırgan (Avukat) 5 Cengiz Ayyavuz ftşletmeci) TOKAT ltlhan L'slu 2Bedirhan Özalp 3Cemal Özdemir 4Celal Yavaş 5Ömer Balak 6Orban Ulusoj BEVGOL 1 Haydar Lnsal (Avukat) 2 Faik Ertugrul (Eskı Belediye Bşk.) 3 Eşref Deyapoglu (Ziraatçı) GÜMÜŞHANE 1 Vecihi Alakul (Emekli subay) 2 Talat Canpolaf (Serbest) KARS 1 Sabri Koç (Emekli albay) 2 Halis Soylu (Doktor) 3 Özer Kuşhan (Emekli memur) 4 Mestani Ziya (Tüccar) 5 Fevzi Avsar (Doktor) 6 Sedal Ercan (Emekli oğretmen) ORDU 1 Bahriye Ü^ok (Öğretım üyesi, eski Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi) 2Şökriı Tezcan (Emekli hakim) 3Hüseyin Avni Sagesen (Bedert Terbiyesi eski Genel Müdür Yardımcısı, yüksek mühendis) 4Kemal Akata (Otel işletmecisi) 5Osman Hanın Kuyumcu (Mali müsavir) 6Abdutlah Kumnılu (Emekli müfet BİTLİS 1Ilhami Yıldınm 2Hikmet Gündüz DİYARBAKIR 1 Kadir Narin (Sendikacı) 2 Mahmut Uyamk (Avukat) 3 Sıddık Eser (Sendikacı) 4 Şehmuz Ateşogullan (Oğretmen) 5 Kamil Akça (ışletmeci) 6 Salih Sümer (Çiftçi) 7 Şükrii Erciyes (Manifaturacı) TRABZON 1 Mehmet Kara (Emekli suoay/ 2 Osman Zihni Kalafal (Serbest) 3 Kemal Zamanis (TDKG V temsılcisi) 4 Cahit Sefa Baysan (Emekli memur) 5 Yusuf Ziya Kazancıogtu (A vukat) HAKKARİ 1 Evliya Pariak (DM üyesi, oğretmen) 2 Cumhur Keskin (Avukat) ADIYAMAN lAhmet Sım Özbak (Avukat) 2Alıf Gursoy (Serbest) 3Mustafa YıMız (Serbest) 4M.Şefik Yıldınm (Coğrafyacı KASTAMONU 1 Emin Tutum (Mimar) 2 Ayhan Karadag (Müteahhit) 3 Feridun Hayali Demirtaş (tktisatçı) 4 M..Necati Okay (Avukat) BOLU llsmel Canlürk, 2Turgul Arapkirii 3Ahmet Sabit Tekin 4tbrahim Karadağ 5Özcan l'guroğlu HATAY 1 Ibsan Gurbuz (Ziraat muh.) 2 Mustafa Çelebi (Elektrik mühendisi) 3 Hasan Ökten (Avukat) 4 Mahmut Biçeo|ullan (Mimar) 5 Abdülkadir Kocabaş (Fabrikatör) 6 Mahraut Coskun (Mali müsavir) 7 Üstiin Çolak (Mali müsavir) EDİRNE 1 Ali Pirko (Emekli emniyet mudüru) 2 Muhitlin Yıldınm (Makina Yüksek Tekmkeri) 3 Hüsamettin Konuksever (Tüccar) 4 Ahmel Ergüder (tktisatçı) RİZE lTurgut Balta 2Ülkü Aral 3Erdogan K e n a n o ğ l u 4Şevket Turgav TUNCELI 1 Rıdvan Yıldınm (Emekli memur) 2 Musa Ates (Emekli memur) AFYON lM.Şükrii Yiizbaşıoğlu 2Yılmaz Carpgil, 3Halil lpek 4Muslafa Güzel 5Abdullah KeUe KAYSERİ 1 Mehmet Yüceler (Emeklimemur) 2 Muzaffer Yıldınm (Jktisaiçı) 3 Mehmet Öner (Serbest) 4 Ali Baran (Müsavir) 5 Şadi Ava Dog?n (Emekli memur) 6 Hasan Durmuş (Emekli oğretmen) 7 tbrahim Güven (Emekli memur) BURDUR 1 Ramazan Haydar Erçiftçi (DTCF Oğretim üyesi) 2 Mahmut Soylu (oğretmen) 3 Ramazan Ttşm'Eğitimci) URFA 1 Hadi Kaya (Avukat) 2 Mithat Melik (tktisatçı) 3 Halil Kılıç (Eczacı) 4 Mehmet Emin Gürtü (Avukat) 5 Mithat Kandemir (A vukat) SAKARYA 1 Targut Sözer (Doktor) 2 Mustafa Tıırgut Özer (Tüccar) 3 Dursun Başer (Tüccar) 4 Fasıl Turgul Hakan (A vukat) 5 Hüseyin Çetin (Teknisyen) AGRI ELAZIĞ 1234Ferit Ozdil (Orman muhendısı) tbrahim Türkkaya (Doktor) N.San Salük (Emekli memur) Mehmel Altıntaş (Hukukçu) ISPARTA 1 Tarhan Ozgul (Dışhekimı) 2 Tarnan Aydogaa (Serbest ticaret) (4 milletvekili çıkanlan Isparta'dan iki kişi gösterildi) BURSA / Sumarah seçim bölgesi: Merkez, Mudanya, Karacabey M.K.Pasa 1 Mehmet Kemal Gökçora (Ziraat yüksek mühendisi) 2 Mehmet Azizoglu (Serbest) 3 .Necati Akgiin (oğretmen) 4 Hiiseyin Kavas fSerbest meslek) 5 Murtaza Erol (Jandarma emekli subay ı) 6 Halit Demiröz (Pedagog) 7 Zeki Demirkale (Diş hekimi) 2 Sumarah seçim bölrcsi: Gemlik, OHumgazi, Iznik, Ytnisehir, Inegöl. Kale, Orhaneli 1 Sdami Yazgan (Emekli albay) 2 Kemal Yıldız (Serbest) 3 Mustafa Turhan (Serbest) KIRKLARELİ 1 Mustafa Öıtin (Hukukçu, 2 Ali Coşkun Yanardagoglu .V Mtrctafa Karaca (Serbest muhasip) U§AK 1 Hayri Erdem (Avukat) 2 Ümit toceefe (Avukat) 3 Ahmet Isık (Doktor) ERZİNCAN 1 Kamber Yıldır (Çiftçi) 2 Veysel Varol (Emekli memur) 3 Hüsamettin Yıldınm (Emekli memur) İÇEL 1 Muzaffer tztr (Muteanntt) 2 Edip Özgüneş (Avukat) 3 Süleyman Şimşek (oğretmen) 4 Oral Mavioglu (A vukat, eski milletvekili) 5 Abdullab Öztörk (Doktorp 6 Yetil Özkan (Serbest) 7 Mehmet Remzi Kıroglu (Emekli isçi) SAMSUN / Sumarah seçim bölgesi: Merkez, Kavak, Çarşamba, Terme 1 Fahrettin Uluç (Emekli hakim) 2 Ş.Mustafa Basalan (Emekli memur) 3 Nadir Elçi (Doktor) 4 Turhan Safrandal (Avukat) 5 Ismail Kaça(Müteahhıt) 2 Sumarah Seçim Bölgesi: Bafra, Alaçam, Vezirköprü, Ladik 1 Fahri Canbay (Eskı senatör) 2 Vedat Banoglu (Emekli veteriner) 3 Orhan Kayhan (Serbest ticaret) K1RŞEHİR 1 Mehmet Can Polat (Oğreimen) 2 Haci Yusuf Canpolat (A vukat) 3 Ahmel Yağmur (Tüccar) VAN 1 Salih Yıldız (Avukat. eski milletvekili ve eski Bakan) 2 İhsan Bedirhanoglu (Çiftçi) 3 Hilmi Sahar (Çiftçi) 4 Servettin Cabuklar (Serbest) ANTALYA lA.Rıza Akkoç 2Kadir YunusogJu 3Cemil Çevit 4Şaban Tad 5Necmetlin Emiroglu 6Mustafa Erkan Paşa Sanoğlu 1Pasa Sanoglu (DM Ağrı üyesi) 2İbrahim Taştemir (Avukat) 3Turgut Koç (Avukat) 4Muzaffer Yurtsever (Tüccar) ERZURUM lHilmi Nalbantoglu (Eski milletvekili) 2Sinan Güven 3Tayyar Küçük 4Şeıif Tolumgâç KOCAELİ 1 Mustafa Alpdündar (Sendıkaa, DM kontenjan üyesi) 2 Kemal Şadi Şirin (İl Başkam, sıvılaşlırılmıs dolum tesisleri sahibi) 3 Salih Güogörmez (sendikacı) 4 Feril Ataman (Kadastrocu) 5 llhan Cihanoglu (Kooperatifçı) YOZGAT 1 Yunus Şahin (Avukat) 2 thsan Başer (Serbest) 3 tsmail Akçay (Emekli yarbay) 4 Cahit Ayanoglu (Çiftçi) 5 Emin Ayaydın (Sendikacı) ARTVEV 1 Volkan Kaynak (Avukat) 2 Necati Muti (Serbest muhasebeci) 3 Mehmet Aitınkaya (Tüccar) İSTANBUL / Sumaralı seçim bölgesi: Yalova, Adalar, Kadıköy, Eminönü 1 Heşil Ülker (A vukat, eski milletvekili) 2Şeraftttin t'ğur (Parti kurucusu. emekli Hava Korgenerali) 3Ali Toprak 4Fuat Öge 5Halil Gültekin 2 Sumaralı seçim bölgesi: Kartal, Üsküdar, Beykoz, Şile 1GünseJi Özkaya (Parti kurucusu, Genel Başkan Yardımcısı, Türk Kadın/ar Birliği eski Başkam) 2Ata Burcu 3AliyeCidal 4Ömer Nt.ali Cengiz 5Ramazan Aydar 6Yaşar Bayraktar 3 Numarab teçim bölgesi: Bakırköv Si/ivri 1YılmazHastürk (Ziraat yüksek mühendisi, çiftçi, parti kurucusu) 2Sabri Batumlu (Eski milletvekili. avukat) 3Ümran Oyman 4Dogan Onur (Eski milletvekili, Yoltş federasyonu eski Teşkilatlandırma Sekreteri) 5Resat Ayanoglu 6Dursun Eki 7Has«n Karahasanoğlu 4 Sumaralı seçim bölgesi: Çatalca, Şişli, Sarıyer İAvnj Güler ÇANAKKALE 1 Şeref Bozkurt (Avukat) 2 Müjdat Gider (A vukat) 3 Hilmi Ankan (Mali Müsavir) 4 tlker Eroltu (Emekli albay, avukat) ESKİŞEHİR 1 Miinir Sevinç (Müteahhit) 2 Nuri Özel (Emekli memur) 3 Sermet Malkoç (Doktor) 4 Ayyuk Erenkaya (Emekli memur) 5 Necati Özkan (Çiftçi) SİİRT lRıza Tekin 2Müjdat Bayhan 3Suat Sacan AMASYA 1 Savaş Arpacıoglu (Eczacı) 2 Kazım Ufak (TicaretJ 3 Muhterem Akdag (thracatçı) 4 Fahri Köşk (Oğretmen) KONYA / Solu seçim bölgesi: Merkez. Ilgın, Aksehir, Yunak, Kadmham, Sarayönü, Cihanbeyli, Kulu, Doğanhısar 1Osman Erdem 2Hüseyin Keçdi 3Sıtkı Vural 4Sami Baysal 5Mehmet Güler 6Ali İhsan Demiralay 7Ziya Güzel 2 Solu seçim bölgesi: Beşehir, Seydişehir, Bozkır, Hadım, Ermenek, Karaman, Çumra, Karapınar, Ereğli 1Sabri Irmak (Parti kurucusu, DM Başkam Sadı lrmak'm oğlu) 2Niyazi Dinç 3Selim Erel 4Muslafa Konukseven 5Ziya Gülsen 6Kenan Şentürk ZONGULDAK / Sumaralı Seçim Bölgesi: Merkez, Ereğli, Çaycuma 1 İsa Vardal (DM Zonguldak üyesi, yargıç) 2 R.Ö/er Çakas (Sendikacı) 3 Muhteşem Vaaf Yücel (Gazeteci) 4 A.Cevdet Müftuoglu (Doktor) 2 Sumarah Secim Bölnesu Karabuk, Safranbolu. Ulus, Kurucaşile Bartm, Devrek, Eflani. 1 Cahit Karakaş (Eski Zonguldak milletvekili, TBMM eski Başkam, Yüksek Mühendis) 2 Mehmet Korfal (Maden mühendisi) 3 Necmi Özgül (Avukat) 4 Faik Büyükbayram (Emekli memur) AYDEV 1 HalU N. Seral (Çiftçi) 2 Osman Eskin Tipi (Mimar) 3 Muzaffer Tuncer (Avukat) 4 tbrahim Oyuk (Emekli oğretmen) 5 Ahmet Giivenç (Eczacı) 6 Mustafa Ülger (Iktısatçı) ANKARA 1 Sumarah seçim bölgesi.Çankaya ÇANKIRI 1 Bayram Bayrak (Çocuk eğılımcısi) 2 Mehmel Agah Çelenk (Memur) GAZİANTEP 1 Hs.^ri Osmanlıogln (Orman mühendisi) 2 Sermet Sıvacı (A vukat) SEVOP TURIZM • • • • 170615 Salajans HAI I \ L l k VI KT.Çİ Tl'RLAR S|l)l l)..cjc, Molıl Al \N\ A l'jnoraıııj MotıI Kl MKR Brldibi Molcl MAKMAKİS PiiMidon Moicl IK.500 I I 19.7.10 r.'.JOO " 2fi.000 ' • •••••• •••••••••• ••••••••••••••••••••a « •••••« •••••••••« ••••••••••••••••••••* • • • Öykütour KIBRIS'I EN IYI. EN UCUZ BİZ GEZDİRIYORUZ KURBAN BAYRAMI Olt K I B R I S Salamtı B»y. Mar* Monte, DenU Kın OMDnm FERI80TLA UCAKIA 1823EVİ0I i'VTOEVNH 1926EyrOI. 1A23EVML Her H a f u ve BAYRAMOA Y U R T j ç l TURLARI GELİN CÖRVŞELİM. BlRLtKTE KARAR VERELîM lımir Can. inumuf Sot<. 6/«3 TEL: 302026 2*0186 Y««ıt«fiır • ANK CiivenceJır' nooraiArtrl B E K L E N E N İNDİRİM stvA.ur"cE.m9 YEŞİL YOLCULUK BİR HAFTA KONAKLAMA Kas • Noet Baba Finike 13.300 Yf> Seketur Motel Phasehs • Kemer • Antalya 12.600 YP Can Motel hattmda unutulmaz bir gezi. 12.600 YP Mutlu Motel A YRINTILI BİLCI İÇİN 9.450 YP Berlin Motel İzmir C. Moda İshanı A. Bl. 8.750 YP Sun Kamp Kat: I.No: 105 KızılayAnkara Men Motel 24.150 YP 95 25 • TATİ L ÇEKİ ve TAKSİTLE ÖOEME* 18 4fi 41 FCTHİYE TIKİZ.M GtÜSTİH II OOST ACENTA ızm.r Cacl. 57/15 >Tel: 2 5 4 0 3 7 1 7 1 2 7 9 • K l ŞADASI Ku>Iur latıl Kı>vu 2 1 . 0 0 0 • H.IIIİVK Sckc lur 21.700' • FKTHİYt Dirlik Kamp 10.000" Her Hafta Uçak ve Feribotla KIBRIS Sılamıs Bay. Mare Monte. D«niz Kiıi Otell«nne »'7' ALANYA: dan Fctfı lye'ye... FETHIYE'aen Alanya'ya Yenıyeşıi, Masmavı " KURBAN BAVRAMI " ozel Turu 16/24 Eylul FLAŞ] fTUR izmir Cad. Menekse Sok. Moda işhanı A Blok Kat. 1, No. 101 ANKARA VE SEYAHAT TİCARET LTD. $TL KÜTAHYA 1 A. Hikmet Korkmaz (Gazeteci) 2 Mustafa Orhan (tşçi, sendikacı) 3 Hilmi Çabuk (Sakliyatçı) (Diğer ikı adayı bildirmedi) Özer Gtirbiiz 1Özer Gürbüz (Kurucu üye, DM Sinop üyesi, Genel Sekreter) 2H.Bartş Can 3Rasim Çakar Mehmet Can HP ile ilişkisi olmadıgını açıkladı ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Adalet eski Bakanlanndan Adana eski Milletvekili Mehmet Can, Halkçı Parti'den aday olduğuna ilişkin haberleri yalanladı. Mehmet Can, bu dönemde aktif politikaya atılmayacağını söyledi. Mehmet Can açıklamasını tatüde olması nedeniyle geç yaptığını belirtti. MALATYA 1 Ayhan Fırat (DM Malatya uyesi) 2 İlhan Dincel (Avukat) 3 Sabri Bolluk (Emekli albay) 4 Hüseyin Deniz (Emekli oğretmen) 5 Mevl'ut Gul (Avukat) 6 Abdurrahman Sıddık Coskun SİVAS 1 Mustafa Kemal Palaoglu (Eskı milletvekili, tdareci) 2 Şevki Taştan (Ticari danısman) 3 Rusen Isın (Mali müsavir) 4 Muharrem Nazenin (Emekli iscil 5 Arif Geyrol (Ziraat yüksek mühendisi) 6 Vedat Karadalı IA vukatI Yurtisi 16/25 Eylül Kusadası Kuştur Tatil Koyü 35.000,Antalya Kemer 36.500,Rocks Otel Beldibi Motel 35.500,T.C. Turizm Bankası TATİL KREDİ CEKLERİ KABULEOİLİR Ucakla KIBRIS 14/21 Eylül Denizkızı Otel 38.250, 25 55 42 18 22 52 KURBAN BAYRAMI ÖZEL TURLARIMIZ i MANİSA 1. Solu Seçim Bölgesi: Merkez, Turgutlu, Salihli, Aloşehir, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma 1 tbrahim Faik Dogançay (Diş hekimi) 2 Alaaltin Peker (İşletmea) 3 Mehmet Kolalı (emekli subay) 2 Sumarah seçim bölgesi: Kırkağaç, Akhisar, Gördes, Demirci, Selengi, Kula 1 Abdullah Çakırefe (Sendikacı) 2 Vakıf ÖzkalC/>o*ro^ 3 Abdurrahman Karamehmetoglu (Diş hekimi) 4 Hasan Akgar (Serbest) 5 Yalçın Dogan (serbest) AKA TUR ÎLE KURBAN BAYRAMIrCA KIBRIS Ucakla 7 gece yarım pansiyon 41.000,TL'den itibaren Feribotla 5 gece yarım pansiyon 31.500, TL'den itibaren ALTINYUNUS 7 gece yarım pansiyon Yunus Marina 7 gece tam pansiyon Yol dahil 50.000,47.000,32.000,31.000,33.000, ızm 26 56 56 23 67 20 Ataturk Bulvarı Atavurt Pauıı 1U/J0 Sjk4nlıKMr/Anıur4 TEL 170113 173028 HP, listelerini YSK'na (Baştarafı 1. Sayfada) Bu arada ikinci katta bir telaştır başladı. Nejat Eczacıbaşı, Calp'ı ziyaret edecekü. CalpEczacıbaşı görüşmesi 15 dakika sürdü, gazetecilerin fotoğraf çekmesi istenmedi. Görüşme sonrası gazetecilerden biri, Eczacıbaşı'na "Diğer partileri de ziyaret edecek misiniz?" diye sordu. Eczacıbaşı, gazetecinin suratına baktı. Calp, "Efendim bu gazeteci Cumhuriyet'ten konuşmayın " deyince, Eczacıbaşı hızla merdivenden inmeye başladı. Eczacıbaşı, ancak bahçe önündeki otomobiline bindikten sonra bir açıklama yaptı: "Efendim, Cumhuriyet 'in 60. yüı nedeniyle Eczacıbaşı yerli ve yabancı bilim adamlanna "İImin Işığında Ataturk" kitabım hazıriattı. Ankara'ya dağıtmaya geldim. Daha önce de MDP ve Anavatan Partileri Genel Başkanlarmı ziyaret ettim." EKSİKLER TAMAMLANIYOR Parti binasında listelerin hazırlanması telaşı süniyordu. 7 nüsha hazırlanan listeler ancak 16.40'da bazı eksikliklerle tamamlandı. Aday listesi, saat 17'ye7 dakika kala A ntalya plakalı gri bir Mercedes'e gö'ürüldü. Genel Sekreter Özer Gürbüz ile Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Fırat ve Kurucu üye Yaşar Aysev, soluk soluğa YSK'na girdiler. Gürbüz, Aysev ve Fırat bir yandan onca merdiveni koşarak çıktıklarından soluklanmaya çalışırken, bir yandan da ellerinde dağınık duran dosya.uraun belgelerin düşmemesine özen gösteriyorlardı. Gürbüz, Yazı İşleri Müdürü 'ne saati sorduktan sonra "Tam zamanında yetiştik, saat 17" dedi. HP yöneticilerine göre, Ankara Oteli ö'nünde meydana gelen bir trafık kazası, son anda aksiliklerin üstüste gelmesineneden olmuştu. HP yöneticileri, YSK Yazı tşleri Müdürlüğü'ne girer girmez, ellerindeki dosyaları ve yüzlerce kağıdı Müdür Saadet Mermer'in masasınm üstüne serdiler. Bu arada boş olan Hakkari dosyası bulunarak dosyaya kondu. Yaşar Aysev, elindeki HP'nin soğuk damgası ile Genel Merkez'de damgalanmamış olan belgeleri masanın üstünde damgalamaya başladı. Gazetecilerin bu durumu görüntülemeleri üzerine Özer Gürbüz, Fırat'adönerek, "Basın boyuna fotoğraf çekiyor'' dediği duyuldu. Dosyalar verilirken, birden 5 seçim bölgesine ilişkin belgelerin Genel Merkez'de unutulduğu anlaşıldı. Bunun üzerine dosyalar Genel Merkez'den getirildi. Basma dağmlacak listeler bir birine karıştı, listelerin daktilodayazılan 8. nüshası silik olduğundan bikçok İsim okunamadı. Bazı iller ise eksik verildi. Bastna tam listeyi vermekte güçlük çeken hatta birçok ilin listesini bulamayan HP görevlileri, dün basın mensupiarının eleştirilerin den kurtulmak için Genel Merkez'i erken saatte terkettiler. Bunun üzerine gazeteciler, birbirlerinden değişik listeleri °azetelerine yazdırdılar. ROMANYA 1 6 2 5 EYLÜL rVUmia, Aurora Otel'de Tam Pansiyon S150+19J00.TL. ALANYA'OAKvh» Bajrf. AJaaddin Otelde 1 hafu Tam Pansiyon 25.000, roL OAHIL Tülay Uney 2Tiilay Öney (DM üyesi) 3Aktaş Sankaya 4Kamer Koçak 5Mustafa Karaköse 5 Sumarah seçim bölgesi: Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Beyoğlu 1Kemal Özer (Sendikacı) 2tbrahim L'ral (Eski vali ve Emniyet Müdtirü) 3Secdet Keskiner 4Selahattin Yiğit 5Hüseyin Cavit Kus 6 Sumaralı seçim bölgesi: Fatih, Eyüp, Zevtinbumu 1Mucip Atakh (Parti kurucusu, eski MBM ve Kurucu Meclis üyesi, Eski Cumhuriyet Senatosu tabii üyesı) 2Bilal Şişman (Sendikacı) 3Fennani Allun (tşadamı) 4Senih Tongsir (Edebiyat öğretmeni, II Başkam) 5Ziya Uzer 6Bekir Kaya Demirci 7M.Şükrü Kaya AlanyaSUN MOTEL HAFTALIK KIBRIS Alanya BUYUK OTEL 7 gece tam pansiyon Yol dahil Side SIDE MOTEL 7 gece tam pansiyon Yol dahil THY, DENIZ YOLLARI ve TCDD BİLETLERİ A K A Turizm ve Seyahat L t d . Sti. Cinnah Caddesi 12/1 CANKAYAANKARA ••••••••••••••••••••••••••••••••• L'ÇAK PERtBOT Oomc 45.00ttTL. 35.000.TL. 30.000.TL. 40.000. TL. Mare Monte 29.000. TL. 39.000. TI.. Rock> 26.000. TL. 36.000. TL. 2 6 5 0 a TL. 35.000.TL. 0 C R E T E D A H İ L HtZMETLER Uçak ve fcribot il« gidi»dooü», Aakftn/M«rsin/Aı>Un otobui Ocreti. Kahah kafavaltıtun, akf«Lm yemeklari. İOm trmnferi<r ve Dı» Svythat Harcamalar VanLHİ dahiMü'. K, MARA$ 1 Mehmet Turhan Beyazıt (Avukat) 2 Ali Şahin (Avukat) 3 Mehmet Ocak (Doktor) 4 Fikref Durakb*şa (Emekli subay/ 5 Mehmet Hanifi Gütier(maliyeci) 6 Hikmet Ali Yıldınm (Emekli oğretmen) I SALIUR KURBAN BAYRAMI GEZILERI Bodrum SAH 30 bin 8 gün Bodrum YALIHAN 30 bin 8 gün Bodrum ALBATROS 25 bin 9 gün Datca FUDA 25 bin 9 gün Marmaris SELENA 30 bin 8 gün Fethiye LETOON 30 bin 8 gün Kusadası KUSTUR 35 bin 8gün Cesme DEGIRMEN 35 bin 8 gün BOLU ESKOP 17/20 EYLUL 20 bin 4 gün 1. Gün 07.00'de Yedıgoller'e hareket, oğle yemeği, gezi ve 17,00' de Bolu'ya hareket. Akşam yemeği Koru Otel'de. 2.Gün: Kahvaltıdan sonra tam gün ABANT. öğle yemeği, havuz, akşam yemeği ve eğlence ABANT Otel'de. 3. Gün: Kahvaltıdan sonra tam gün AKÇAKOCA. öğle yemeği AKÇAKOCA'da. Aksam yemeği ve veda gecesi KORU Otel'de. 4. Gün: Kahvaltıdan sonra BOLU GoLCUK'e hareket, öğle yemeği gö4 kenannda. Akşama doğru 17.00'de ANKARAVa hareket. İYİ TATİUER 5 Kjmaralı • 17 mctr«llk • Çıft dırekli • Guiet tıpi lOks MARDİN 1 Abdullah Timur (Avukat) 2 Yunus Kavak (Avukat) 3 Y'aşar Gölen (Avukat) 4 Yurdanur Aktuğ (Emekli Memur) 5 trfan Seven (Emekli Memur) MORNIIMG BREEZE yotı ile BOORUM'dan 6 1 1 Eylül • T»m Pansiyon • 39.500.TL 11 17 ey«K • Tjm P«nsfyon • 45.000,Tu 1724 Eyllü • T»m Pansiyon • 65.000, TL mavi yolculuk Tatil kredis» çeki kabul adilir,Gruplara indirim yapılır İZMİR / Sumaralı seçim bölgesi: Merkez, Seferıhisar 1 Rüştü Şardağ (Emekli oğretmen, gazeteci) 2 Naciye Aydın (Veto edilen Engin Aydın'm eşi, çiftçi) 3 Ali Aşkın Toktaş (Serbest) 4 Şahin Guner (Yüksek mühendis, müteahhit) 5 Sermet H. Yüzer (Emekli subay) 6 Fikrel Flora (Avukaı) 1 Ramazan Aslan (tşçi) MUGLA 1 İdris Gurpınar (Doktor) 2 Mehmet Reşat Titiz (Hukuk doktoru) 3 Behzat Fidan (Emekli memur) 4 Erol Temel Kuran (Avukat) İSTANBUL LONDRA İSTANBUL Gidis donus tam bilet 95.000, TL. &U3UR AMERİKA, KANADA VE A VUSTRA L YA 'YA Ataiflrk Bulv. 169/9, Bakanlıklar/Ankara T«ı : 17 06 15 • 17 58 52 EN UCUZ UÇAKBİLETLERİ SAL TUR'DA... 2 Sumarah seçim bölgesi: Bergama, »•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••* Kımk, Dikili, Aliağa, Menemen, Fo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SAIIUR MUŞ IAbdurrahman DiırTe (Emekli müftu) 2Cengiz Çetin (Avukaı) 3Nusrettin Tekin (Emekli zabıt katibı)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog