Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

3 EYLÜL 1983 HABERLER MDP'NİN MİT I .FTVKKtf İ ADAYL ARI ADANA / Numaralı Seçim Bölgesi: Merkez, Karaıaş, Karaisalı, Feke, Saimbey//', Tufanbeyli. 1 Yılraaz Hocaoglu (Iktisatçı/ 2 Mehmet Ünaldı (Adana eskisenatörüj 3 Süreyya Kayar (Mali müşavir/ 3 Muslafa Asım Enhoş (Oğretmen) 4 Mehmet Sabur (Orman mühendisi) 5 Kenan Deger (Öğretmen) 6 Şevket Tokuş (inşaat yuk. muh.) 7 Hüseyin Tuncer (Emekli doktor albay) 2 Mahmut Allunakar (Emekli haricıyeci) 3 Sıtkı Erge (Tuccar) 4 Sabahattin Savcı (Ziraal yuk. mith., Dıyarbakır eski senatoru, Orman eskı Uakamı 5 Dr. Nafiz Vıldınm (Doktor, Diyarbakır eski Milletvekili) 6 Mehmet Hazer (fdareci, DM uyesi, Kars eski Sen.) 7 Recep Hakeri (avukat) İSTANBUL / Numaralı seçim bölgesi: Yalova, Adalar, Kadıkoy, Eminönu 1 Dogan Kasaroglu iGazelecİMDP Genel sekreteri, TRT eski Gen. Mud.) 2 Hüseyin Celal Yardımct (A vukat, yazar, Ağrı eski Milletvekili) 3 Arslan Dağar (Doktor) 4 EnisMuraloglu (DMMüyesi, hakım) 5 Fikrel Koc (Doktor) 2 Numaralı seçim bölgesi: Karıal, Üsküdar, Beykoz, Şıle 1 Saim Biılend lilusu Başbakan emekli oramiral) rucu uyesi, Kaslamonu eski Milletvekili) 2 Sadettin Agacık (Sanayici) 3 Muslafa Kemal Topcular (Zıraal yük. muh., Kastamonu eski Milletvekili) 4 Hüseyin Yılmaz Ekmekçi (Avukat) 3 Abdülkerim Yılmaz (Tuccar) 4 Nezir Devrimci (Turızmci) 5 Şeyhmus Necimoğlu (Çiftçi) MUĞLA 1 Süleyman Haldun Mentesoglu (tmar tskân, tçişleri eskı Bakanı) 2 Ahmet Buldanlı (Muğla eski Milletvekili) 3 Muzaffer tlhan (Tekniker) 4 Mehmel Kanat (DM Üyesi) 4 Fethi Bolayır (A vukalgazeteci) 5 Mithal Çevik (Arkeolog) 6 Turan L'ygun (Eczacı) 7 Aydemir Akkaleoglu (Ulaştırma Bakanlığı eski müşaviri) 2Hüseyin Düzgün (Almanya'da otel ışleımecisi) URFA IBahri Karakecili (Urfa eski Milletvekili) 2Salih Öncel (Doktor) 3Ali İhsan Bucak (Çiftçi) 4Mehmet Necmeltin Uçkan (Milli Eğitim Bakanlığı eski Müsteşarı) 5Bekir Sıtkı Hacıbozanoğlu (Avukat) TEKİRDAG lMehmet Karaevli (Tuccarçiflçi) 2Mehmet Kemal Noyan (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı eski Müsteşarı) ARTVİN 1 Hilmi Çdtikçioglu (Gazeteci) 2 Rasim Gezmiş (Emekli vali, eski parlamenter) 3 Ali Babur Ardahan (Gazeteci, 1961 Kurucu Meclis uyesi, Sobancı Holding Halkla tlişkiler Müdürü) KAYSERI 1 Nazım Dizdaroğlo (tnşaat teknikeri) I Hasan Hüseyin Oskaybaş (Sanayici) 3 Dr. Mehmet Sedat Turan (Doktor Ruh ve Sinı; Has. Müt.) 4 Seiahattin Erkap (Sendikacı) 5 Mahmut Ata Katı (Emekli »lbay> 6 Mehmel Türkyar (Ticaret) 7 Yılmaz G*Mtmoiiu(tnşaat mühendisi) EDİRNE 1 Mehmel Erden (Emekli valı) 2 Ali Dikmen (DM uyesi, emekli tümgeneral) 3 Tekin Özmen (Avukat) 4 Nejat Tuncer (Ziraatyuk. müh.) MUŞ 1 Nazmi Önder (DM Üyesi) 2 Erkan Cemaloglu (tktisatçı) 3 Lütfü Sabuncuoglu (Müteahhit) UŞAK lCelalettin Çizmeci (Dokıor) 2Mustafa Kemal Babür (Bayındırlık Bakanlığı eski Müşaviri) 3Salim Ozdemir Avrupa Konseyi Delil Hukuku Komitesi eski Başkanvekili) AYDEN 1 İskender Cenap Egt (Aydın eskı senatoru, Turizm ve Tanılma eskı Bakanı) 2 Ertuğrul Gökgiin (Veteriner hekim) 3 Erdogan Şimşek (Yönetici), 4 Halil Sıtkı Dalcan (Hukuk müşaviri) 5 Mehmet Safi Candaş (Iktisalçı) 6 Durmuş Güdiicü (Türkiye Emlak Kredı Bankası Gen. Md.den) ELAZIĞ 1 Hakkı Kütuk (Emniyet eski Genel Müd. Yardımcısı) 2 Dr. Nih«t tlhan (Veteriner, emekli general) 3 Fazıl Miimtaz Engin (îkıisaıçı) 4 Abdullah Naci Güray (Avukat) NEVŞEHİR 1 Güner Unal (Dış doktoru) 2 Hikmet Dognıl (Avukat) 3 Hasan Hayati Ülkün (Desiyap Yönetım Kurulu eski Üyesi) KIRKLARELİ 1 Mehmet AtagünMvuArar, Kırklareii eskı milletvekil) 2 Zafer Sunal (Eczacı) 3 Ahmet Can Bilgin (Maden Yük. Müh., Kütahya eski milletvekili) VAN 1Feril Melen (Eskı Başbakan eski Milli Savunma Bakanı, A vrupa Konseyi eski üyesi, Türkiye tş Bankası Yönetim Kurulu üyesi) 2Fevzi Necdet Erdinc (Erciş Belediyesi eski Başkanı) Salih tnal 3Salih İnal (DM üyesi) 4Mustafa Kaya (Çiftçi) 3lbrahim Aydın Perihan (Eczacı) 4Tevfik Taıar (tşletme profesörü) NİĞDE 1 Emin Alpkaya (Emekli Hava Orgenerali) 2 Reşit Daldal (Avukat) 3 Ahmet Yaşar (Eczacı) 4 Abdulkadir Sakarya (Ziraat Yüksek mühendisi) 5 Prof. Dr. Ali Kemal Gürsoy (Hukuk profesörü) Ahmt'l Samsunlu 4 Prof. Dr. Anmet Samsunlu (DM üyesi ve tmar ve tskan Bakanı) 5 Abdurranman Ali Girmen (Danışma Meclisi üyesi) 6 Hasan Batuman (Avukat) 7 Ali Gür (Em. kurmay albay) 2 Numaralı Seçim Bölgesi: Kozan, Ceyhan, Yumurtalık, Osmaniye, Bahçe, Kadirli 1 Mehmet Cengiz (Zıraal Yüksek Mühendısi) 2 Asaf Namlı (Tüccarçiftçi, Hacılar Belediyesi eski Başkanı) 3 Bekir Tunay (Damşma Meclisi üyesi) 4 Sadullah Sadi Bıçık (Tuccar) 5 Zija Hursil Kılıçarslan (Em. öğretmen) ERZİNCAN 1 Abdulhalim Sertbas ıEmekli hakım) 2 Zeynel Gündogdu (Tuccar) 3 Özcan Agaoglu (Ekonomist) KIRŞEHİR 1 Mehmet Sadi Erdem (DM uyesi) 2 Necip Torun (Zıraatçı) 3 Mural Üçler Bozkurt (Eczacı) tlhan Öztrak 2 İlhan Oztrak (Profesör doktor Devlet Bakanı ve hükümet sözcusu) 3 Kâzım Avdan (Em. Tümgeneral) 4 Ahmet Celalettin Çubukcn (Ziraal Yuk. Müh.) 5 Orhan Kurtuluş /Orman yüksek müh.) 6 Musa Atik (Em. vali) 7 Ahmet Evin (Arkeolog) 3 Sumarah seçim bölgesi: Bakırköy, Silivri 1 Arife Neda Tekinel (Avukal, MDP Kurucu Üyesi, tstanbul eski Milletvekili) 2 Naci Karaca (Avukat) 3 Emin Knl (Sendikacı) 4 Abidin Özginay (tktisatçı) 5 Osman Zeki Gümüsoglu (A vukat, Cumhuriyet Senatosu Fstanbul eski uyesi) 6 Oguz Özbek (Avukat, yazar) 7 Adil Cöroert (Yük. müh. mimar) 4 numarah seçim bölgesi: Çatalca, Şişli, Sarıyer 1 Namık KemalŞentürkr/s'O'töu/ eskı Valisi, kontenjan eski senatörü, MDP Kurucu Üyesi, MDP Genel Başkan Yardımcısı) 2 Yusuf Turan Altmoghı (MDP Kurucu Üyesi, MDP Teşkılat Başkan Yardımcısı) 3 İsmail Siyami Ersek (DM üyesi, doktor) 4 Prof. Dr. Selçuk Gürkaynak (Doktor) 5 Alaattin Öztopnz (YSE eski Genel Mudurü) 5 Numarah seçim bölgesi: Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Beyoğlu 1 tmren Aykut (DM üyesi, MDP Kurucu Üyesi, tşveren Sendikast Genel Sekreteri) 2 Hüseyin Hüsniı Çınar (Esnaf, MDP kurucu uyesı) 3 Atilla Onuk (A nadolu Ajansı eski Genel Müdürü) 4 Erdogan Cetasun (Yüksek Mimar) 5 Muharrem Balala (Tuccar) 6 Numaralı seçim bölgesi: Fatih, Eyüp, Zeytinburnu 1 Ahmet Memduh Yaşa (tktisatçı) 2 Tahsin Yılmaz Öztuna (Tarihçiyazar) 3 Erol Kaner (Gazeteci) 4 Mustafa Kuran (Avukat) 5 Zekeriya Beyaz (Din adamı) 6 Ali Nejat Alpay (DM üyesi, iktısatçı, yönetici) 7 Ismet Doyan (Sanayici) Farnk Sükan 3 Mehmet Fanık Sükan (Doktor, Konya eski milletvekili, tçişleri eski Bakanı, eski başbakan yardımcısı, 4 Naznn Yadigar Gökmtnoglu (A vukat) 5 Mehmel Önder (Tarihçi) 6 Mehmel Dogan (Eski ilköğretim müfettışi) BALIKESİR 1 Dr. Ahmet Ihsan Kınmlı (MDP Kurucu Üyesi ve Genel Başkan Yard. çocuk hast. müt.) 2 M. Fenni İslimyeli (DM uyesi, Balıkesir eski milletvekili, Ticaret eskı Bakanı) 3 Mustafa Kenuü Alver (Emekli başçavuştüccar) 4 Raif Eriş (Maliyeci, eski milletvekili) 5 Renda Akman (Yönetici) 6 tbrahim Barangil (emekli General, DM uyesı) 7 tlhmmi Mntlu (Eğitim uzmanı) ERZURUM 1 Sabahattin Eryurt (Emekli hakim/ 2 Hikmet Oral (Mimarmüteahhit) 3 Mahmul Fevzi Fırat (Ihracatçı) 4 Doç. Dr. AUmer Yarol (AtatUrk Üniversitesi eski Öğretim Üyesi) 5 İsmail Hakkı Yıldınm (Avukat, Erzurum eski Milletvekili, TBMM eski Başkan Vekili) 6 Osman Ali Hocagil (AvukatErzurum eski Senatörü) 7 Mustafa Nihal Diler (Emekli savcı, Erzurum eski Milletvekili) KOCAELÎ 1 Saim Feridun Güray (DM üyesi emekli hakıml 2 Remzi Aydın (Ticaret) 3 Mustafa Çınar (SS.K. eski müfeltişi) 4 Ferit Rasil Güçln (Emekli deniz albay) 5 AU Ayaı (Çiftçi) ORDU 1 Ali Mazhar Haznedar (DM üyesi) 2 Hamdi M*%AtnfTüccar,Ordueski Milletvekili) 3 Ismet Şenocak (tktisatçı) 4 Sami Soysal (Sanayici) 5 Ünal Sanhan (Reklam ve Halkla tlişkiler Uzmanı) 6 Yasuf Hikmet Tercan (Çiftçi) YOZGAT 1Hüseyin Mükerrem Hic (MDP kurucu üyesiiktisat profesörü) 2Mustafa Neşet Tanndag (Yozgat eski milletvekili) 3Osman Turgut ErkeUi (Sanayici) 4Sadettin Ansoy (Avukat) 5Mahmul (Tüccar) Mimtaz Çapanoglu TOKAT 1Bedrettin Karaerkek (Tokat eski Milletvekili) 2Kemalettin Boytaş (Turizm Bakanlığı eski Müsteşarı) 3Nazım Alkocooglu (Emekli Kd. Kur. Albay) 4Orhan Onur (Yargıtay eski üyesi) 5Hasan Cengiz G*nçler (Avukat) 6Murat Alpat (Tuccar, Turhal eski Belediye Başkanı) ADIYAMAN i Mehmet Arir Alalay (Avukal) 1 Abuzer Arslanlürk (Em. öğretmen) 3 Mehmel Kubilay (Avukat) 4 Hüseyin Tannverdi (Inşaal muh.) BÎLECİK 1 Mustafa Cinoglu (Tuccar) 2 Prof. Dr. Orhan Baysal (DM üyesi) KONYA / Noiu Seçim Bölgesi: Merkez, llgın, Akşehir, Yunak, Kadınham, Sarayönu, Cihanbeyli. Kulu, Doğanhisar 1 Vecihi Akı» (Emekli orgeneral) 2 M.Selcuk Aytan (Avukat, MDP kurucu üyesi Konya eski milletvekili) 3 Abdullah Asım tgneciler (DM üyesi, emekli vali) 4 Ali Rıdvan Bülbül (Gazeteci) 5 Behçel Ogur (Ziraat Yük. Müh.) 6 Salih Necdet Özdogan (DM uyesi, Ziraal Yük. Müh. 7 Mehmel Çicek (Tuccar) 2 Nolu seçim bölgesi: Beyşehir, Seydişehır, Bozkır, Hadım, Ermenek, Karaman, Çumra, Karapınar, Ereğli 1 Haydar Koyuncu (Avukat) 2 Ergna Göze (Avukat, gazeteci/ RIZE 1 Fehmi Memtşoglu (Makine mühendisi) 2 Turgut Halit Kunler (DM Üyesi) 3 Şadan Tuzca (DM Üyesi) 4 Ercüment Hikmet Basa (Sanayici) ZONGULDAK lNumaralı seçim bölgesi: Merkez, Ereğli, Çaycuma lAhmet Sebati Ataman (Zonguldak eski Milletvekili) 2Orhan Erçdik (Türktş Kurulu üyesi) Yönetim ESKİŞEHİR 1 Hüseyin Muammer Etingu (Doktor) 2 Ethem Ruhi Ayan (DM üyesi, emekli hava orgeneral) 3 Seiahattin Aktaş (Harita mühendisi) 4 Erdin Düzerat (Inşaıt mühendisi) 5 Muslafa Gerçeker (Beynelmilel futbol hakemi) BİNGOL 1 Mehmet Aydar (DM üyesi) 2 Burhaneddin Bilgin (tnşaat müteahhidi) 3 İbrahim Yddu (Petrolofls eski Gen.Müd. Yard.) TRABZON lSalih Zeki Ramoglu (Trabzon eski Milletvekli) 2Osman Bahadır (Adalet Bakanlığı eski Müşaviri) 3Selahattin Güven (Trabzon eskı Milletvekil) 4Sdahattin Alpat (Cumhurbaşkaniığı eskı Danışmanı) 5İZ2H Nazmi Eyüboglu (Emekli Kd. Albay) 6Mchmel Zeki Bakkaioglu (Emekli Yarbay) SAKARYA 1 Osman Salihoglu (Sakarya eski Senatörü, Cumhuriyet Senatosu eski Başkan vekili) 2 Ayhan Reyhan Sakalhogln (Avukat) 3 Mümin Kavalalıtf>A/ Üyesi) 4 Ertuğrul Eryılmaz (Köyışlen ve Kooperatifler Bakanlığı eski Müşaviri) 5 Ziyaettin Fatı (Tıp doktoru) AFYON 1 Münir Özsoy (Sanayicı) 2 Baki Durmaz (öğretmen) 3 Cemalettin Öztoptaş (A vukaı) 4 Saim Gullekin Turksoy (Hazine Avukatı) 5 Süleyman Kule (tnşaat mühendisi) 3Rıdvan Çimenoglu (Tüccar) 4Mustafa Saraç (Zonguldak eski Milletvekili) . 2 Numarah seçim bölgesi: Karabük, Safranbolu, Ûlus, Kurucaşile, Bartın, Devrek, Eflani 1S.Fevzi Fırat (MDP kurucu üyesi Zonguldak eski Milletvekili) 2Tank Remzi Ballan eski Senatörü) (Zonguldak BİTLİS 1 Kamran İnan (Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı hariciyeci) 2 Faik Tanmcıoğlu (Hukukçu) 3 Rafet İbrahimoglu (DM üyesi, Türkiye tşverenler Sendikaları Konfederasyonu eski Genel Sekreteri) GAZİANTEP 1 FtyzuUah \ıldınr 1 Avukat) 2 Mehmet Kılıç (EğitimciGaziantep eski Senatörü) 3 Tevfik Erdem (SendikacıÇalışma Bakanlığı Sendika Uzmanı) 4 Kemal Kalender (Emekli vali) 5 Hüseyin Erbay (Avukat) 6 Mehmet Metin ruhi (Diş hekimigazeteci) 7 Mehmet Boybeyi (tktisatçı) AGRI 1 2 3 4 Ruhi Şahin (tşadamı) Baki Eraslan (öğretmen) Ali .Naci Toker (İnşaat müh.) Şerafettin Saraçoglu (Maliyeci) SAMSUN / Numaralı seçim bölgesi: Merkez, Kavak, Çarşamba, Terme 1 Namık Kemal Tülazoghı (Doktor) 2 Mehmet Nüzhet L'lusoy (Samsun eskı milletvekili) 3 Mustafa Orhan Erdem (Emniyet eskı Müdürü) 4 Hasan Şevki Yücel (Samsun eski milletvekili) 5 Fikret Köksal (Yönetici) 2 Numarah seçim bölgesi: Bafra, Alaçam, Vezirköprü, Ladik 1 Ömer Güriş (Samsun eski MilletvekiH) 2 Bekir Özata (Emekli baş imam) 3 Ali Bahadır Sirel (Avukat) TUNCELİ lMehmet Topaloglu (Milli Eğitim Bakanlığı eski Müşaviri) BOLU 1 Tnrgut Yaşar Gülez (petrol yüksek mühendisi, Bayındırlık Enerji ve Tabbi Kaynaklar eski Bakanı) 2 Tandogan Tokgöz (tkisatçı DM üyesi, Bütçe Plan Komisyonu Başkanı) 3 Şerafettin Sannalbant (Orman yüksek mühendisi) 4 Şevkel Altan Bagışgil (Avukat) 5 Adil Turan (Elektrik mühendisi) 3Hamit Cepni (Tüccar) 4Lemi Özçatal (tnşaat mühendisi) AMASYA 1 Mustafa Macil Zeren (Ticaret eskı bakanı) 2 Tekin Celep (Eczacı) 3 Recep Mtrie (Ziraatyuk. müh.) 4 Rami Polat (Avukat) GİRESUN 1 Turgut Sera Tiralı (Gazetecitüccar) 2 Vusuf Hikmet Doma (Doktor) 3 Hidayet tpek (MüşavirGiresun eskı Milletvekili) 4 Seiahattin Orhon (DoktorGiresun eski Milletvekili) 5 Bahtiyar Uzunoglu (DM Üyesimaliyeci) Sunalp: Tam bir ahenk (Bastarafı 1. Sayfada) arasından 400 kisilik bir kadronun tesbiti cidden güç bir çahfmayı icab ettirdi. Bu çalışma, ilk 3 günumüzü aldı, ve üçüncü gün, sabah saat 10.00'da başlayıp bütıın gece devam etti. Toplantıya son verdiğimiz Zfanan sabahın 06'sı olmuştu. Kurulumuz, bu seçimleri genelde ittifakla neticelendirmeyi basarmıştır. Yabıız bir kaç ilde ekseriyetle neticeye varrrus bulunmaktayız ki, bu da aday adaylarımıztn birbirinden değerli zevattan teşekkül ettiğinin ve seçimi kılfarkıyla yaptığımızın bir delilidir. Bazı kuruculanmız, özel durumlan ve mecburiyet tahtında bulunmalan nedeniyle adayiık için müracaatta bulunmadılar. Bu kurucu üyeler, esasen kıırulma safhasında partiye katıldıklan zaman bu durumlannı beyan ve aday olamayacaklarını ısrarla ifade etmişlerdir. Bazı kuruculanmız ise, bu çok sıkışık durumda bilhassa mahalli adaylara yer verebilmemiz için adaylıktan feragat ettüer. Neticede siyasi kadro tesbitinde tam bir ahenk içerisinde çalışabilmemiz memnuniyeı verici oldu." MDP Genel Başkanı Sunalp daha sonra gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Sunalp bir gazetecinin TRT'nin açık oturum davetine katılıp katılmayacaklarım sorması üzerine şunları söyledi: "•Tam buraya intikal edeceğimiz sırada bu daveti aldık. Şartlar nedir, nasü bir toplantı olacaktır, bunlan mutlaka bilmem lazımdır. Bir meseleyi yetkilisiyk konuşup öyle karar veririm. " MDP tarafmdan belirlenen milletvekili aday adaylarmm meslek gruplarına göre dağılımı ise, MDP yöneticilerince verilen bitgilere göre şöyle: Avukathukukçu (80), mühendismimar (56), iktisatçtmaliyeci (38), yönetici (32), em. general ve subay (29), doktor (29), tüccariş adamı (29), gazeteci (19), eğitimci ve halkla ilişkiler uzmanı (17), sanayici (13), eczacı (11), çiftçi (11), öğretmenöğretim görevlisi (9), işçisendikacı (7), müteahhit (6), ilahiyatçı (3), ihracatçt (3), arkeolog (3), hariciyeci (3), turızmci (2). ANKARA / Numaralı Seçim Bölgesi: Çankaya 1 Ali Hüseyin Bozer (Gümrtik ve Tekel eski Bakanı) 2 Ertan Karasu (Gazeteci) 3 Cemil Erkök (Türkiye Boks ve Güreş Fed. eski Başkanı) 4 Arif Nüsretsay (Mimarmühendıs) 5 Hasan Yalıncakh (Eğitimci) 6 Şaban Başsoy (Emekli kurmay albay) 7 Behzat Erandaç (Avukat) 2 Numaralı Seçim Bölgesi: Yeııimahalle, Haymana, Polallı, Ayaş, Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül, Beypazarı, Nallıhan. 1 Davut Akça (tktisatçı) 2 Turan Mutlu (Yönetici, sanayici) 3 Hamdi Eriş (Tuccar) 4 Abdulkadir Özalp (Tuccar) 5 Rıfat Üslundağ (Eğitimci) 3 Numarah Seçim Bölgesi; Altındağ 1 Mehmel Necdet Evliyagil (Gazeteci) 2 Fahri Coker (Emekli hakim) 3 Mahmut Yaşar Toprakkale (Tuccar) 4 Mehmet Y. Bakır (Avukat) 5 Metin Taştanoglu (Hukukçu) 4 Numarolı Seçim Bölgesi: Merkez, Bala, Şereflikoçhısar, Keskin, Kırıkkale, Delıce, Sulakyurt, Kalecik, Elmadağ, Çubuk. 1 Eşref Akıncı (Emekli orgeneral) 2 Fikri Pehlivanlı (eskı parlamenter, eczacı) BURDUR 1 Ahmet Mukadder Çilogju (Tuccar, Burdur eski Milletvekili) 2 Nurrettin Boyacıoglu (Tuccar) 3 Abdullah Tokcan (Ticaret) GÜMÜŞHANE 1 Cihal Yenidogan (Gazeteci) 2 Zeki Başaga (Doktor) 3 Mumtaz Dogan (Tuccar) SDRT 1 Mehmel Naci Mimaroglu (Avukat) 2 Mehmet Abdnrrezak (Tuccar) 3 Fuat Yazgan (Gazeteci) 4 Fevzi Sayın (Çiftçi) BURSA / Numaraü seçim bölgesi: Merkez, Mudanya, Karacabey M.K.Paşa 1 Ali Osman Sönmez (Sanayici, Bursa Sanayi Odası Başkanı) 2 Prof. Dr. Ahmet Sabahattin Özbek (Eski senatör, tçişleri eski Bakanı, Tartm ve Orman Bakanı) 3 İsmet Tavgaç (Emekli albay) 4 Ahmet Memduh Üreyen (Bursa Esnaf Dernekleri Birliği Başkanı) 5 Osman Turker Çilingir (makine mühendisi) 6 Kadir Topuz (Sendikacı) 7 Sami Kocaoglu (tlahiyatçı) 2 Numaralı Seçim Bölgesi: Gemlik, Orhangazi, tznik, Yenişehir, İnegöl, Kale, Orhaneli 1 Mümin Gencoğlu (Tuccar) 2 Recai Dinçer (DM üyesi, ziraal yük. müh.) 3 İsmail Şeref Sümer (Sanayici) HAKKARİ 1 Ahmet Zeydan (ÇiftçiHakkâri eski Milletvekilı) 2 Mehmel Ataman (Çiftçi) KÜTAHYA 1 Abdurrahman Necati (Sanayici) 2 Mehmel Emin Alanyalı (Kütahya eski senatörü) 3 Nuri Korkmaz (Tuccar) 4 İsmail Hakkı Yddınm (Eski milletvekili, tuccar) 5 Kadir Kalfa (Ziraat Yük. Müh). İZMİR / Numaralı Seçim Bölgesi: Merkez, Seferihisar 1 Isılay Saygın (Mimar, Buca Belediyesi eski Başkanı) 2 Ömer Adnan Orel (DM üyesi, emekli Korgeneral) 3 İsmail Y'avuz Onursal (Gazeteci) 4 Necdet Onal Doganata (Avukat, tzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi) 5 Halil Şahin Kılımcı (Mali Müşavir/ 6 Hasan Hilmi Egilmez (Eczacıticaret) 7 Zihni Kocaman (Tuccar/ 2 Numarah Seçim Bölgesi: Bergama, Kınık, Dikili, Aliağa, Menemen, Foça, Karşıyaka, Bomova, Karaburun, Çeşme, Urla. 1 Turgut Sunalp (Emekli Orgeneral Büyükelçi. MDP Genel Başkanı) 2 Ahmet Suter (Bergama Tütun Ekicileri Birliği İdare Meclisi Başkanı/ 3 Kecep Kıişlü L nsal (Hukukçu) 4 Prof. Dr. Ahmel Feyyaz Gölcüklu (Hukuk profesörü, SBFBasın ve Yayın Yüksek Okulu eski müdürü, DM üyesi) 5 Sabit Çelik (Müteahhit yüksek inşaat teknisyen) 6 Turan Karaca (Avukat) 3 Numarah Seçim Bölgesi: Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz 1 Osman Nuri İnal (Avukat) 2 Dr. Ali İhsan Özge (Doktor) 3 Ali Galip Irmak (Kimya müh.) SINOP 1 Hilmi Biçer (Sinop eski Milletvekili) 2 Ülkü Dizdaroglu (Avukat) 3 Sabri Deniz (Emekli memur) HATAY 1 Mustafa Murat Sökmenoglu (tktisatçı) 2 Abdurrahman Demirtaş (Eğitimci) 3 Dr. Alaeddin Çilli (Doktor) 4 Dr. Mehmet Refık Karamustafalıoğlu (Doktor) 5 Mehmel Reşit Kuseyrioglu (Ziraat yük. müh.) StVAS 1 Muammer Yılmaz Asım Altug (tstanbul Ün. Hukuk Fak. Eski Dekam) 1 Yavuz Bfllenl Bakiler (Kültür Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı) 3 Yalçın Kasaroglu (Avukat) MALATYA 1 Ahmet Atılgan (1961 Kurucu Meclis Üyesi) 2 İsmail Şahin (Tuccar) 3 Abdullah Cahit Akın (Avukat) 4 Vahap Biber (Tuccar) 5 Ali Ayhan Yelioglu (Ekonomist) 6 Kadir Soyer (Eski icra memuru) ÇANAKKALE 1 Refet Sezgin (A vukat, Devlet ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı) 2 Mehmet Erol (Tuccar) 3 tbrahim Elhem Salkım (Mali müşavir) 4 Mustafa İzzet Çetin (Emekli subay) MANİSA 1 Nolu seçim bölgesi: Merkez, Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma 1 Mustafa İzci (MDP Kurucu ÜyesiSendikacı) 2 Aydın Zeki Tog (DM üyesihukukçu) 3 Dr. Fethi Kemal Alpdogan 4 Hasan Demir Soytürk (Gazeteci) 5 Sadık Ekici (Ziraat Yük. Müh.) 2 Numarah seçim bölgesi: Kırkağaç, Akhisar, Gördes, Demirci, Selengi, Kula 1 Necmi Ozgur (Manisa eski MilletvekiliUlaştırma eski Bakanı MDP Kurucu Üyesi) 2 Doç. Dr. Tayfun Tnrgay (DPT Yabancı Sermaye Proje Dairesi eski Başkanı) 3 Ahmet Vefik kitapçıgil (DM Başkan vekili, eski Vali) MDPkampfaturası UFUK GÜLDEMİR ANKARA MDP'nin beş gün altı gece Marmara Oteli'nde sürdürdüğü gizli toplantılarda, "Devletin yeniden MDP Urafından kurulacağı" sık sık vurgulandı. Partiye başvuruda bulunan bütün aday lar için 100 üzerinden oylama yapıldı. Bazı adaylar hakkında da "ihbar oldugu" için oylama yapılmadı. MDP'nin Marmara toplantısı aday sıralamalan konusunda çok tartışmalı geçti. Genel Başkan Yardımcısı Musa Öğiin, müdahale ederek: "Akrabalanmı bile safdışı ettim, genel başkanın ısranyla göre v alıyorum" dedi. MDP'nin Marmara Oteli'ndeki toplantıları Sunalp'in deyimiyle konulann derinliğine tartışıldığı "tarihi günler" oldu. Bu arada Ertan Karasu spor bir takım giyinmişse"Acabaspor bakanı mı olacak?", Dogan Kasaroglu, nzgili takım elbise giyinmişse "Karayollan Bakanlıgına raı getırilecek?" gıbi sorular hep gündemdeydi. MDP Genel Başkanı Sunalp bazen ağırlığını koydu, bazen de yumuşak davranarak, bir üyenin not defterine göre kuruculara "Sizleri behemahal ne kadar sevdigimi ve saydıgımı bilirsiniz" dedi. MDP'nin Marmara Oteli'ndeki Kurucular Kurulu toplantısının yönetimine göre, üyeler 15 gruba aynldılar. Her biri "muayyen ilin dosyalan ile mahallindeki durumlan hakkında" bir buçuk gün çalıştılar. Sonra yapılan genel toplantılarda komisyon sözcul'erı o böfgenın adayfarı hakkındakı "noktai nazariarını" anlattılar. Daha sonra liste yapıldı ve oya sunuldu. Bir üyenin not defterine göre üzerınde tartışılan Kerim B. adlı aday, "hükümeli bir gecede yıkıp bir gecede kurabilecek, isterse ABD'yi yerie bir edecek" güçteydi. Yine aynı aday için toplantıda "Paşam 350 bin kişi arasında" denmişti. 30 ağustos tarihli notlara göre devletin çökmesinin nedeni olarak da "12 eylül oncesinde ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak" gösteriliyordu. MDP'nin Marmara toplantısında üyelerin vaktini en çok adaylar üzerindeki oylamalar aldı. Bazı üyeler 100 puan alıp liste başı olurken, bazıları da sınıfta kaldı. Örneğin bazı illerin listeleri şu oylarla ortaya cıktı: Burdur: 566 Osman Dogan 45 (evet), 55 (hayır), 755 Nurettin Boyacıoglu (91), (?), Alaattin Tokcan (76), (24), Âhmel Ciloglu (100), (), 284 Faruk Kınaytürk (15), (85). Isparta: Yalçınkaya Varol (91), (9), Mehmet Aldan (82), (9), Ramazan Ertuğrul (16), (6), 3 milyon Güngör Çakmakçı (55), (2), Ahmet Suldur (), (24). Denizli: Mehmet Acatay (iyi), Tahir Bilgin (88), (12), Abdulkadir Selçuk (55), (24) Lami Önder (zayıf), İsmail Şengun (91), (9), Tahir Kutsi Makal (97), (3), Enver Oymak (iyi). Antalya: Ümit Haluk Bayulken (1. kontenjan), Mükerrem Hiç (2. kontenjan), Mustafa Aam Enkar (91), (9), Mustafa Sdmin (30), (48), Serda Kurdoğlu (33), (64), Selçuk Tokur (hakkında ihbar var), Hüseyin Tuncer (91), (9), Ali Güleç (55), (39), Kenan Deger (67), (27), Mehmet Selçuk (88), (12), Kadri Altay (91), (9), Faruk Öztürk (42), (45), Mehmet Pırıltı (36), (64), Celal Sönmez (67), (27), Rahmi Demirkan (48), (30). 29 ağustosta kontenjan tartışmaları sırasında Ertan Karasu, "Dogan'a evet ama kontenjansız" dedi. Karasu'nun Doğan Kasaroğlu'nukastedip etmediği anlaşılamadı. Sivas tartışılırken de, "sıra degişsin, Bülenl Baki'ye yer yok" sesleri duyuldu. MDP'nin gizli toplantı yapmak için 5 gün süreyle kapattığı Marmara Oteli'nin faturası 3 müyon lira tuttu. Sunalp'a göre "yüzde25 detenzilat" yapacaklarılı. ü'stelik otel kentten uzak olduğundan "basını idare eloıek de kolaydı." Ah şu gazeteciler olmasaydı! ÇANKIRI 1 Şerafettin Hatipoglu (Doktor) 2 Necati Arslanoglu (Muteahhiı) 3 Halil Baloğlu (tktisatçı) Zeki Özkaya 6 Zeki Ozkaya (DM üyesiZiraaı yük. muh.) 7 Talat Köseoglu (Avukat, Hatay esKİ Milletvekili) ÇORUM 1 Ali Ayhan Çetin (Avukat) 2 İlhan Evliyaoglu (Turizm ve Tanıtma Bakanı) 3 Sadık Tahtakdıc (Avukat) 4 Mahmut Acar (Sanayici) 5 Osman Çelik (Eczacı) ISPARTA 1 Mehmet Aldan (Emekli Valı) 2 Yalçınkaya Varol Emekli subayeczacı) 3 Ramazan Ertuğrul (Avukat) 4 Ali Giingör Çakmakçı (DM üyesiavukat) K. MARAŞ 1 Rıfal Beyazıt (Adalet eski BakanıMDP Kurucu Üyesi) 2 Ülkü Söylemezoglu (Iktisatçı) 3 Ömer Çıragil (A vukat) 4 M. Zekeriya Kürşat (K. Maraş eski milletvekili) 5 Atilla İmamoğlu (K. Maraş eskı Milletvekıli) 6 Ferhal Başdogan (Emekli Kur. albay, Jan, Gn. Kom. Asayış ve tsiıhbarat eski Başkanı) KARS 1 Musa Oğun (Emekli korgeneral, TR T eskı Genel Müdürü) 2 Turgut Güdekli (Kars Süt Fab. eski Mudurü, ticaret) 3 Musa Doğan (Ticaret, Kars eski Milletvekili) 4 Aziz Kaygısız (Emekli öğretmenKars Halk Eğitim Merkezi eski Başkanı, Sağlık Kolejı eski Müdüru) 5 Kemal Bozbay (Emekli \,ali) 6 Mehmel Sabri Güner (tktisatçı) DENİZLI Namık Kemal Yolga 3 Namık Kemal Yolga (Em. büyükelçi) 4 Hüseyin A. Ergün Zoriuluna (D.H.M. eskı genel müdüru) 5 Necati Özçelik (Çiftçi) 1 İsmail Şengun (tktisatçı, DM uyesı) 2 Mehmet Ayhan Acatay (tnşaat yük. muh.) 3 Enver Oymak (Eğitim uzmanı) 4 Tahir Bilgin (Emekli lise öğretmeni) 5 Tahir Kulsi Makal (Gazeteciyazar) İÇEL 1 Mehmet Kocabaş (Kımya mühendisi) 2 Önder Aktaş (Avukat) 3 Mehmet Hanifi Özdal (Orman yük. muh.) 4 Abdülkerim Zeki Kullay (tktısaıÇD ANTALYA 1 Ümit Haluk Bayulken (MilliSavunma Bakanı) 2 Kadri Allay (Emekli general/ MARDİN 1 Eyüp Yigittürk (Emekli albay, 1. Ordu Zırhlı Bırlikler dairesi eskı Başkanı) 2 Süleyman Çelebi (Avukat) DIYARBAKIR 1 Ahmet Sarp (Yüksek müh., DM uyesi) 5 Ali Kalav (Teknik oğrelmen/ 6 Dr. Kayhan Oktar (Operaıör doklor) 7 Cengiz Avci (Elektrik mühendisi/ KASTAMONU I Hüseyin Sabri Keskin (MDPKu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog