Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 6 HABERLER 3 EYLÜL 1983 ANAP'IN Htiri.FTVF.Kirt ADAYLARI ADANA / Numarah Sefim Bölgesi: Merkez, Karakaş, Karaisalı, Feke, Saimbeyli, Turfanbeyli. 1 Ahmet Akgün Albayrak (tdareci) 2 Ledin Barias (Hukukçu) 3 Nurettin Yaganoglu (Avukat) 4 Mehmet Cahit Kavak (tktisatçı, kurucu üyeyken veto edilmifti. 1949'da Mardin'de doğdu. tstanbul Hukuk Fakültesi mezunu, Minnesota Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve politik büimlerde master yaptı. 1977'den beri Fransız Novotel Grubu 'nun Amerika bölümünde görevli. Bekar, tngüizce ve Arapça biliyor.) 5 Necdet Ayas (Tekstil mühendisi) 6 Ersin Kocak (Eczacı) 7 Fevri Çapar (Naktiyeci) 2 Numarah Seçim Bölgesi: Kozan, Ceyhan, Yumurtalık, Osmaniye, Bahçe, Kadirli. 1 Ahmet Şevket Gedik (Diş nbbi) 2 Ahmet Remzi Çerci (Avukat) 3 Mustafa Dogan (Yüksek matematik kompütur programcısı) 4 Hasan Huseyin Çetin (Veteriner hekim) 5 Dnran AU Yddınm (Avukat) 6 Mustafa Çakaloglu (Avukat) 7 Oktay Kiremitçi (tnşaat mühendisi, müteahhit) ARTVİN 1 Nevzat Bıyıkh (Emekli işçi, Testş eski teşkilât sekreteri) 2 Ahmet Dogru (Orman yüksek mühendisi, Tanm ve Orman Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı) 3 Cengiz Zengin (Mali müşavir) 2 A'yhan Uysal (tnşaat yüksek mühendisi, müteahhit) 3 Nadir Pazarfoaşı (Mali müşavir) 4 Necabettin Ergenekon (Emekli subay, tstanbul eski iljandarma komutanı) GİRESUN 1 Ergün Ozdemir (Operatör doktor) 2 Mehmet Ali Karadeniz (Orman yüksek mühendisi) 3 Yavuz Köymen (tktisatçı, müheahhit) 4 Bıırhan Kara (Tıp doktoru) 5 Ahmet Çalık (Emekli başkomiser) ÇANKIRI 1 tlker Tnnçay (Emekli subay) 2 Ahmet Özkan (Müteahhit, sanayici) 3 Saffet Sakarya (Gazeteci) 2 Osman Aydın (Sendıkacı) 3 Adil KUçük (Serbest meslek) 4 Gazi Baran (Avukat) 5 Altınok Esen (Yüksek mühendis, mimar), 6 Abdurrahman Bozkır (Tüccar, iktisatçı) 7 Nihat Harmancı (Mali müşavir) 2 Nolu seçim bölgesi: Beyşehir, Seydişehir, Bozkır, Hadım, Ermenek, Karaman, Çumra, Karapınar, Ereğli 1 Saffet Sert (tnşaat mühendisi, müteahhit) 2 Kemal Or (Eğitimci, PTTeski müsaviri) 3 Durmuş Alagöz (Gazeteci) 4 Mustafa Dilek (Mali müşavir) 5 Veli Alanlı (Emekli hakim) 6 Hüseyin Çalık (Avukat) 2 Nihat Akpak (tşletmeci) 3 Mustafa Küıçaslan (Eczacı) 4 Aydın Aykuz (Müteahhit) 5 Ömer Ünal (Oğretmen) SAMSUN / Numarah seçim bölgesi: Merkez, Kavak, Çarşamba, Terme 1 Mehmet Aydın (İktisatçı, kurucular kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu uyesi) 2 Mehmet Şahin (Avukat) 3 tlyas Aktaş (Avukat) 4 Reşat Yazıcı (Gazeteci, yazar) 5 Necati özkoç (Müteahhit) 2 Numarah seçim bölgesi: Bafra, Alaçam, Vezirköprü, Ladik 1 Süleyman Yagcıoglu (Diş Tabibi) 2 Berati Erdogan (Mateahhit) 3 Şadi Uyar (Müteahhit) 3 Mehmet Zeki Uzun (Avukat) 4 Sdim Kocaker (Çiftçi, müteahhit) 5 tbrahim tkikat (Çiftçi, Ziraat yüksek mühendisi) 6 Kemal Kazova (Çiftçi, besici/ TRABZON 1 Prof. Dr. Yusuf Yazıa (Tıp doktoru, emekli subay) 2 Eyiip Aşık (Makine mühendisi) 3 Fahrettin Kurt (Müteahhit) 4 Avni Akkan (Müteahhit) 5 vMehmet Cevahir (Diş tabibi) 6 Hacı Hasan Kazancıoglu (Veteriner hekim, tavuk besicisi) AYDEV 1 Nabi Sabnacu (Iktisatçı, sanayici) 2 Mehmel Özal (Eczacı) 3 Zafer Esi (Mimar, müteahhit ve turizm işletmecisi) 4 Ahmez Özçelik (Sanayici, tüccar) 5 Bilgehan Apaydu (tktisatçı, sanayici) 6 öinbu Ahmet Akgüc (Harita kadastro mühendisi, müteahhit) GÜMÜŞHANE 1 Mahmnt OKan Sungnriu (Avukat) 2 Akif Kocaman (Avukat) 3 tbrahim Turan (Petrolcü) Naim Büyükyılmaz 3 Naim Büyükyılmaz (tktisatçı, bir tekstil fırmasımn Genel Müdüru) 4 Kemal Özkan (Sünnet sarayı sahibi) 5 Miimtaz Kola (Ekonomist, bankacı 6 Numarah seçim bölgesi: Fatih, Eyüp, Zeytinbumu 1 Turgut Özal (Elektrik yüksek mühendisi, Başbakan eski Yardımcısı, Kurucu Üye, Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Başkan) 2 Mehmel Vehbi Dinçerler (tnşaat mühendisi, yönetici, sanayici, Kurucu Uye, Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi) 3 Yaşar Albayrak (tnşaat mühendisi, müteahhit) 4 Behiç Sadi Abbasoglu (Nakliyatcı) 5 Mithat Yesil (Diş Tabibi) 6 İbrahim Karabulut (tnşaat Yüksek mühendisi, müteahhit) 7 Eyüp Uçak (Sanayici, işadamı) ÇORUM 1 Ünal Akkaya (Mali müşavir) TUNCELİ 1 Musa Yümaz (Emekli oğretmen) 2 Ahmet Tevfik Kurma (Avukat, tstanbul eski Zabıta Müdürü "Süslü Tevfik") HAKKARİ 1 AbdulbaUk Özdinç(Avukat) 2 Abdiilmecit Yümaz (Tuccar) KÜTAHYA 1 Mustafa Ugur Ener (Avukat) 2 Doç. Mustafa Kalemli (Tıp doktoru) 3 Ahmet Ekici (Maden yüksek mühendisi) 4 Ahmet Bıiyükugur (Tüccar) 5 Oral Kiper /Ekonomist) SÜRT HATAY 1 Hamit Mefek (Tıp doktoru) 2 Kamran Karaman (Elektrik yüksek mühendisi) 3 Mahmut Alpagot (tnşaat mühendisi, tskenderun belediye eski başkanı) 4 A. Mithat Mısırlıoglu (Makine yüksek mühendisi) 5 AJttığ Bahadıriı (Tekstil mühendisi ) 6 Bereket Kamacı (Tüccar, nakliyeci) 7 Şahabettin Civelek (Avukat) URFA 1 Osman Dogan (Tüccar) 2 Hüsamettin Köran (Avukat, çiftÇi) BALIKESİR 1 Nejat Tuacsiper (Avukat) 1 tsmail Dayı (Editör. kitapyaymcısı) 3 Şerafettin Toktaş (Tüccar ) 4 Mehmet Yalçın Karaalp (Avukat) 5 Ersin özadafa (Kimya mühendisi) b Nadir Karaagac (Tüccar, terzi) 7 Erhaa İlkdogan (Zahire tüccan) MALATYA 1 Metin Emiroglu (A vukat, kurucu üye, Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi) 2 Ahmet tlhami Kösem (Avukat) 3 tsmet Çomoglu (Eski Çalışma Genel Müdürlüğü Yardımcısı ve Çahşma Ataşesi) 4Talat Zengin (Diş Hekimi) 5 Fahri Şahin (lnşaat mühendisi) 6 Mnhammet Nabi Güzeler (Muhasebeci) ADIYAMAN 1 Mehmet Deliceogiu (Mimar, mühendis) 2 Hamit Çiftçi (Emekli memur) 3 Arif Agaoglu (Orman yüksek mühendısı, çiftçi) 4 Sabri Tas (Tıp doktoru) İhsan Tombuş 2 İhsan Nazmi Tombuş (Avukat, Çorum, 1, 2 ve 3. dönem milletvekili. Evli, iki çocuklu, tngilizce biliyor) 3 Nevzat Alcsa (Maden Yüksek Mühendisi) 4 Ali Kemal Aksu (Kimya yüksek mühendisi) 5 Ziya Yıicel (tnşaat mühendisi) 3 Mehmet Fethi Şeyhanlıogln (A vukat) 4 Siyami Bülent Hanmvioglu (Dii tabibi) 5 Mehmet Kaya (Tüccar) UŞAK tdris Ankan 1 idris Ankan (Avukat, eski Siirt milletvekili) 2 Nizamettin Sevgili (Çiftçi, tüccar) 3 Fikri Şendur (Avukat) 4 Mehmet tçyer (Emekli oğretmen) 1 Mehmet Topaç (Avukat) 2 Mnmtaz Güler (tstanbul Yıldı; DMMA mezunu, eski Fen Işleri Müdürü) 3 Mehmet Pehlivan (Avukat) BİLECİK 1 Recep Kaya (lnşaat mühendisi, işletme uzmam) 2 Mehmet Seven (tnşaat mühendisi) ISPARTA 1 Metin Atman (Maliyeci) 2 Mustafa Kemal Cabioglu (Mali müşavir) 3 Mustafa Kemal Togay (Tüccar) 4 tbrahim Frvri Yaman (Emekli memur) AFYON 1 Metin Baiıbej (Maden mühendisi) 2 Hamdi özsoy (Eczacı) 3 Şerafettin Giiriek (Mimar) 4 Osman Kaya (Dif tabibi) 5 AbdnUah Atantaş (Avukat, emekli Oğretim üyesi) İZMİR 1 Numarah seçim bölgesi: Merkez, Seferihısar, 1 lsmet Kaya Erdem (Maliye eski Bakanı, YÖK Yönetim Kurulu eski uyesi) 2 Süha Tanık (Sanayici, iktisatçı), 3 Özdemir Pehlivaaoglu (Avukat) 4 Nevzat Çobanogln (Emekli Hava Pilot Kurmay Albay) 5 Saadettin Idel (Gümrük müsaviri ve ıthalatçı) 6 Dursun Çetin (Sanayici) 7 Sabri Özkan Erbakan (Mimar, müteahhit) 2 Numarah seçim bölgesi: Bergama, Kınık, Dikili, Al'ıağa, Menemen, Foça, Karşıyaka, Bornova, Karaburun, Çeşme, Urla 1 Vural Ankan (Vergi hukukçusu, avukat, kurucu üye, kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi, Genel Muhasip) 2 Burhan Cahit Gündüz (Avukat) 3 Mublis Özsoydan (Tüccar) 4 Vedat Güldogan (tnşaat mühendisi) 5 Ahmet Önder Baysoy (Tüccar) 6 Tuncer Özeren (Vetenner hekim, besin uzmam) 3 Numarah seçim bölgesi: Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, ödemiş, Kiraz 1 tsmet Toğman (Tıp Doktoru) 2 Aydın Okan (tnşaat mühendisi, müteahhit) 3 Özger Akgar (tktisatçı) MANİSA / Nolu seçim bölgesi: Merkez, Turgutlu, Salihli, Alaşehır, Sangöl, Saruhanlı, Soma 1 Metin Sanoglu (Emekli Vali) 2 Gurbıiz Şakranlı (Sanayici) 3 Mehmet Ergul (Emekli Kurmay Albay) 4 Kadir Benzergil (Eczacı) 5 Ahmet Alaz (Mali müşavir 2 Numarah seçim bölgesi: Kırkağaç, Akhisar, Gördes, Demirci, Selengı, Kula 1 Mehmet Timur Çınar (tşletmeci) 2 lsmail Özdaglar (Makine mühendisi) 3 Münir Fuat Yazıcı (Avukat) DENİZLİ 1 Aycaa Çakırognllan (Makine yüksek mühendisi, kurucu üye, Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi) 2 Mnzaffer Aracn (Elektrik yüksek mühendisi) 3 Neşet Öik»y»(Avukat) 4 Mehmet Maciı Karaca (tktisatçı, tuccar) 5 Burhanettin Akar (Sanayici) VAN 1 lise 2 yii) 3 4 Hüseyin Aydın Arvasi (tdareci, mezunu) Mirza Knrşanluogln (PetrolbaReşit Çelik (Tüccar) Hilmi Durmaz (Tuccar) BİNGÖL 1 Hakkı Artukadan (Tüccar) 2 Ekrem Temoçin (Gazeteci, tüccar) 3 M. AIİ Doguşhı (Emekli öğretmen) İÇEL 1 Mehmet Mustafa KeskİBİohc (tşletmeci) 2 Fehmi Tosun (Mimar, mühendis) 3 Hikmet Bicenlurk (Ziraat yüksek mühendisi, kooperatifçi, DPT eski müsaviri) 4 Rüştü Kazım Yücelen (tktisatçı, tüccar) 5 tbrahim Aydogan /Avukat) 6 Güner Alptekin (tnşaat teknikeri) 7 Resul Şahin (Ziraat yüksek mühendisi) SİNOP 1 Burhan Cahit Tonın (Avukat) 2 Işıl Ayman (Emekli albay) 3 Fahrettin Altayh (tnşaat mühendisi) AĞRI 1 Hasan Fecri Alpastaa (Bankacı, hukukçu) 2 Fanık Naffe Sansu (Tüccar) 3 Hilunet Erdcm (Müteahhit) 4 Ceial Arsian (Tüccar) YOZGAT 1 Mehmet Bagceci (Avukat) 2 Mahmul Orhon (Tıp doktoru) 3 Lutfullah Kayalar (Avukat) 4 Mustafa Ipekel (Avukat) , 5 Bahatin Yıldınm (Muhasebeci,^ mali müşavir) BİTLİS SIVAS 1 Mehmet Mükerrem Taşçıoglu (Yüksek inşaat mühendisi, kurucu üye, Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi) 2 Mehmel Gürsesli (Makine mühendisi, müteahhit) 3 Şerafettin Öztas (Avukat) 4 Ahmet Turan Sogancıoglu (Emekli hakim, Yüksek Hakimler Kurulu eski üyesi) 5 Mehmet Karabulut (Muhasebeci, mali müşavir) 6 Ekrem Berk (Emekli vali yardımcısı) 7 Ali Rıza Hafızoglu (Avukat, emekli hakim albay) DİYARBAKIR 1 2 3 4 5 6 7 Cevdet karakurt (lktısatçı) Özgıir Barutçu (Avukat) Ynsuf Atalay (Avukat) Mehmet Karadaş (Çiftçi) Gunel Adh (Eczacı) Arif trfan Barnt (Tüccar) Askeri Taş (Muhasebeci) K. MARAŞ 1 Alaettin Kısakürek (Emekli eğitimci, kurucu uye, Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi) 2 Mehmet Onur (Avukat) 3 Ali Topçuoglu (tktisatçı) 4 Mehmet Kılıc (Avukat) 5 Kazım Çakmak (Tüccar) 6 Lemi Köksal (Avukat) AMASYA / Hasan Yeşilova (tnşaat mühendisi) 2 Hasan Adnao Tutkun (tnşaat mühendisi) 3 İsmet Özanlan (tngüizce Oğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı Dış tlişkiler Dairesi eski başkanı) 4 M. Talat Saraçoghı (DMAmasyaüyesı, 1932'de Amasya'da doğdu. Ankara Ziraat Fakültesi mezunu. Topraksu Başmühendisliği'nde bulunan Saraçoğlu, evli ve dört çocuklu. tngilizce biliyor.) ZONGULDAK / Numaralı Seçim Bölgesi: Merkez, Ereğli, Çaycuma 1 Cemal Yılmabaşar (Maden mühendisi) 2 Engin Cansızoglu (Tüccar) 3 Necat Şefik Albnkaya (Yüksek mimar, mühendis) 4 Cevat Kubilay (Maden mühendisi) 2 Numarah Seçim Bölgesi: Karabük, Safranbolu, Ulus, Kurucaşile, Bartın, Devrek, Eflanı. 1 Veysel Atasoy (DPT eski Genel Sekreteri, eski kaymakam, kurucu üye, Kurucular Kurulu Merkez Karar ve Yönetim kurulu üyesi, Genel Başkan Yardımcısı, 1947'deZonguldak'ta doğdu, bekar, Fransızca biliyor.) 2 Hasan Pertev Asçiogtu (Avukat) 3 Ali Necmettin Şeyhoglu (Tıp doktoru) 4 Mehmet Sünnen (Sanayici, avukat) İSTANBUL / numarah seçim bölgesi: Yalova, Adalar, Kadıköy, Emınönü 1 ömer Ferruh îlter (Hukukçu, kurucu uye, Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu uyesi) 2 IsraU Safa Giray (tnşaat yüksek mühendisi, yönetici) 3 HaliTOrhan Ergüder (Avukat, tstanbul eski Belediye Başkan Yardımcısı) 4 Ramadan Yesil (Muhasebeci, işletmeci, serbest tıcaret) 5 Hüseyin Gülerce /Eğitimci, fizik öğretmenı) 2 Numarah seçim bölgesi: Kartal, Üsküdar, Beykoz, Şile 1 Prof. Dr. Recep Ercüment Konukman (Diş tabibi, profesor, kurucu üye, Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi. tstanbul tl Başkanı). 2 Mustafa Tınaz Titiz (Elektrik mühendisi) 3 Ercüment Hayrettin Elmas (inşaat ve maden mühendisi) 4 Nuri Gökalp (Kimya mühendisi, işletme uzmam) 5 Mehmet Öztürk (tnşaat muteahhiti) 6 Imad Erdogan /İktisatçı) 7 Suat Demirci (Avukat) 3 Numarah seçim sdlgesu Bakırkoy, Silivri 1 tbrahim Özdemir (Mimar, kurucu üye, Kuruculur Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi) 2 Bedrettin Dogancan Akyürek (Deniz Nakliyat Müsaviri, kurucu üye, Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi) 3 Fazıl Osman Yöney (tdareci, Istanbul eski Vali Yardımcısı) EDİRNE 1 Ali Ayag lEdıtor, yaytncı, eski Kırkpınar ağası) 2 Turhan Turgul Ankan (İşletme doktoru ve doçenti, yönetici, eğitim uzmam) 3 İsmafl Üğdöl (Mali müşavir, çiftÇi) 4 Vahit Erkan Uygua (Tıp doktoru, cıldiye mütehassısı) MARDİN 1 Mehmet Necat EkJem (Emekli vali, kurucu üye, Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi, Genel Başkan Yardımcısı) 2 Orhan Oguz (Avukat) 3 Beşir Çelebioglu (Çiftçi) 4 Hüseyin Aydemir (Ziraat yüksek mühendisi) 5 Tahsin Milli (Reklamcı, matbaacı) TEKİRDAĞ 1 Ahmet Karaevli (Metalurji mühendisi, proje uzmam, Desiyab eski uzmam) 2 Sebahattin Eral (Avukat) 3 tsmail Eryigit (Emekli binbaşı, meşrubal bayiı) 4 Zeki Özver (Makine mühendisi) Muhyettin Mntlu 1 Mnhyettin Mutln (Tüccar, eski milletvekili) 2 Fetemez Kara (tnşaat müteahhidi) 3 Abdülfetttb Yardıma (Emekli memur) ANKARA / Numarah Seçim Bölgesi: Çankaya 1 Kâmil Tnirnl Coşkanoglu (Hakim, yargıtay eski üyesi, kurucu üye, Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi) 2 Hüseyin Barias Dogu (Yüksek mimar) 3 Prof. Dr. Fatnu Rezzan Şahinkaya (Ziraat yüksek mühendisi ve ekonomisi profesörü) 4 GökseJ Kalaycıoglu (tdareci, araştırmacı, eğitim sosyologu) 5 Servet Eyüpgüler (Maliyeci, bankacı) 6 Burhanettin Kazanc (Nakliyeci, ithalatihracatçı) 7 Suat Sangöllü (Avukat) 2 Numarah Seçim Bölgesi: Yenimahalle, Haymana, Polaılı, Ayaş, Kıztlcahamam, Çamlıdere, Güdül, Beypazan, Nallıhan 1 Hüseyin Cahit Aral (Makine yüksek mühendisi, kurucu üye, Kurucular Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi) 2 Halit Masatn (Sanayici, işletmeci) 3 Osman Işık (Eğitimci, emeli ilköğretim müfettişi) 4 Mehmet Sezai Pekuslu (Coğrafya öğretmenı, hukukçu) 5 tsmai] Saruhan (Fen adamı, müteahhit) 3 Numarah Seçim Bölgesi: Aldmdağ 1 Muzaffer Aolgan (tşletmeci, sanayici) 2 Mehmet Sadıç (Oğretmen) 3 Nejat Abdaflah Gnlecek (Diş tabibi) 4 Cafer Yurtoglu (tktisatçı, kereste tüccan) 5 Ziya Fındıkhoghı (tnşaat yüksek teknikeri) 4 Numarah Seçim Bölgesi: Merkez, Bâlâ, Şereflikoçhisar, Keskin, Kınkkale, Delice, Sulakyurt, Kalecik, Elmadağ, Çubuk 1 Halil Sıvgın (Avukat, kurucu üye, Kurucular Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi, Genel Başkan yardımcısı, 1950 'ce Ankara'da doğdu. Almanca, Arapça ve Farsça biliyor. Evli ve bir çocuklu.) 2 Alpaslan Pehlivan (Avukat) 3 Hazım Kntay (tktisatçı, sanayici) 4 Hiisnü Kaya Motlo (Oto yedek parçacısı, esnaf) 5 Tahir Aktaş (Müteahhit, işletmeci) ELAZIĞ 1 Zeki Yavuzturk (Maden, metalürji mühendisi) 2 Nevzat Yagcı (Emekli subay) 3 Ali Yücel Uygur (tlahiyatçı) 4 Nad Taşel (Mimar) KARS 1 tlhan Aküzum (lktısatçı) 2 Kerem Güneş /Emekli sağlık memuru) 3 Sabri Aras (Veteriner hekim) 4 Oktay Aydın (Tüccar) 5 Aydın Aynm (Elektrik teknisyeni) 6 Ali Akyol (tşletmeci) BOLU 1 Kâzım Onsay (lktısatçı, ttaşoakan eski müsteşar yardımcısı, kurucu üye, Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi) 2 Nevzat Durakân (Orman yüksek mühendisi) 3 Seçldn Fırat (Tüccar) 4 Ahmet Şamil Kazokoglu (tktisatçı) 5 Nail Çetek (Maden Yüksek Mühendisi) MUGLA 1 Ahmet Altıntas (Orman Yüksek Mühendisi) 2 Mehmet Umur Akarca (Tıp Doktoru) 3 Süleyman İnanç (Tüccar) 4 Selçuk Arabacıoglu (tktisatçı) TOKAT 1 Metin Gürdere (tnşaat mühendisi, müteahhit) 2 Talat Sargın (Çalışma Bakanlığı eski Müsteşar Yardımassı, emekli albay) ERZİNCAN 1 Yddınm Akbulut (Avukat) 2 Metin Yaman (Mali müşavir) 3 Aydın Kökban (Müteahhit) K'ASTAMONU 1 Erol Bülent Yaiçınkala (Orman yüksek mühendisi) 2 Şaban Küçükoglu (tnşaat müteahhıdi) 3 Mehmet Karandıh (Emekli polis, muşavir müfettış) 4 Hasan Tosyalı (Emekli hava kurmay albay, eski Kastamonu milletvekili, 1917 Tosya doğumlu, evli, tngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusca biliyor) ERZURUM 1 Togay Geınaıuıaz (Elektrik yüksek mühendisi, müteahhit) 2 Mustafa Rıfkı Yaylalı (tnşaat mühendisi, müteahhit) 3 Sabahattin Aras (Avukat) 4 fJhan Aras (Ecza deposu sahibi, tüccar) 5 Mehmet Nuri Çomaklı (tnşaat mühendisi, müteahhit) 6 Haşmet Özsoy (oğretmen, Millı Eğitim Bakanlığı eski başmüfettıŞi) MUŞ 1 Mehmet Emin Seydagil (Çiftçi, eski parlamenter) 2 Alaettin Farat (tktisat doktoru) 3 Sebahattin Sadır (Avukat) BURDUR ^ az veto iimit ediyor FARUK BİLDÎRİCİ ANKARA MUletvekili aday listelerinin hazırlanmasından sonra Anavatan Partisi'nin bazı kuruculannın gündemi de belli oldu: Yatla gezinti. Genel Başkan Turgut Özal ise milletvekili adaylannın MGK'ca incelenmesi konusunu "Ümit ediyorum az veto olur" sözleriyle dile getirdi. Turgut Özal'ın basın toplantısı öncesinde gazetecilerin oturduğu büyük masada bulunan bir bayan sık sık arkasına dönerek bazı kurucularla konuştu: "Yat gezintisine adadan mı başlayacağız" Gazeteci olduğunu sandıklan bayana hangi gazeteden olduğunu sorunca, "Ben Anavatan gazetesindenim" yanıtını aldılar. Bayan, kuruculardan Leyla %niay Köseoglu olduğunu söyleyince konu anlaşıldı: 13 gün süren yoğun çalışmalardan sonra bazı kurucular bir yat gezintisi planlıyorlardı. Leyla Yeniay Köseoglu, yakından tanıdığı bir bayan gazeteciyle şöyle konuştu: "Çocukluğumdan beri gazeteci olmak istedim. Şimdi eHme bir fırsat geçti. Kaikmam. Bugiin hevesimi alacağım." Köseoglu, yerinden kalkmadı ve hevesini de Özal'ı dinleyerek aldı. Basın mensuplanyla sohbeti ilerleten Köseoğlu, MGK incelemesi sonrası yedek milletvekili aday listesi hazırlanıp hazırlanmadığı sorulunca, "berşey hazır" dedi. MERAKLILAR Özal, basın toplantısını saat 11.00'i iki dakika gecene değin uzattı ve 11.02'de Anavatan Partisi aday listelerinin gazetecilere dağıtılmasına baslandı. Meraklı adaylar hemen basın mensuplanna yanaşıp listelere bakma çabasına giriştiler. DM üyesi Saraçoğlu, listeye giren tek DM üyesi oldu. Saraçoğlu, Amasya listesinde dördüncü sıradan aday oldu. "VETOLAR AZ OLUR" Özal, soruları yanıtlarken, "MGK'nin adaylan incelemesinden sonra olabilecek vetolara karşı yedek listeler hazırladınız mı?" sorusuna, "başvuranlar içerisinde listeye girecek değerli kişiler vardı. Ama 400 kişi girebildi tabii. Başvuranlann mtthim bir kısmı bunun için tutuluyor" yanmnı verdi. Ama Özal bir süre sonra, "ümit ediyorum ki, az veto olur" diyerek bu konudaki tahminini açıkladı. "Gölge kabine kuracak mısınız?" şeklindeki soru Özal'ı güldürdü. Özal, bu soruyu "gölge kabine değil, ümit ediyorum ki esas kabine kuranz" şeklinde yanıtladı. Özal, "Adaylannız gençlerden oluşuyor. Bu dunımda iktidara gelirseniz, hükümet olmaya hazır mısınız?" biçiminde bir soruyla da karşdaştı. Bu soru üzerine Özal, "Biz daha önceld icraatlannuzda da hep tanınmayan genç ekiplerle yola çıktık. Neticeyi göriiyorsunuz" dedi. Aday listelerinin haar olmasına karşılık dinlenme fırsatı olmadığjnı da ifade eden Özai, pazartesinden itibaren Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari'yi içeren bir geziye çıkacağını belirtti. NEVŞEHİR 1 Hacı Turan Öztürk (Serbest ticaret) 2 Ali Babaogln (Tıcaret) 3 Hasan Ünal (Avukat) N İ G D E ^^^^^^~ 1 Mehmet Altınsoy /Kurucu uye, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Genel Başkan Yardıması, 1924 NiğdeAksaray doğum.u Ankara Hukuk mezunu. 1961 kurucu Meclis üyeliği birinci dönem Milletvekilliğinde Devlet Bakanlığı yaptı. tkinci vedördüncu devre yeniden milletvekili seçildi. Meclis Başkan vekilliğinde bulundu. TPAO Yönetim Kurulu üyeliğinde de bulunan Altınsoy, evli, iki çocuklu. tngilizce biliyor. 2 Haydar Özalp (Çiftçi, 1,2 ve 3. dönem Gümrük ve Tekel Bakanı, Ziraat Yüksek Mühendisi) 3 lsmet Sayın (Gazeteci) . 4 Mustafa Tırtıroglu (Fırıncı) S Halil Çoşar (Serbest ticaret) KAYSERİ 1 İbrahim Ozbıyık (Makine yüksek mühendisi, sanayici, tüccar) 2 Nuh Mehmet Kaşıkçı (Eczacı) 3 Seyit Halil Özsoy (Diş Hekimi) 4 Mustafa Şahin (Ziraat Yüksek Mühendisi) 5 Cengu Tuncer (İktisatçı, müessese muduru) 6 Nurullah Hüsrevogln (Ziraat yuksek mühendisi) 7 Orhan Bedestani (Avukat) 7 Mustafa Palandöken (Ziraatçı, canlı hayvan tüccan) ESKİŞEHİR 1 si) 2 3 sek 4 tör 5 lsmet Oktay (Kimya mühendiMustafa Balcılar (Eczacı) Cemal Büyükbaş (Elektrik YükMühendisi) Azmi Burhan Anagün (Operadoktor) Ahmet BaştaŞ(Avukaı) Fethi Çdikbaş 1 Prof. Fethi Çelikbaş (Avukat, SBF profesörü, eski milletvekili ve bakan, 1961 Kurucu Meclis üyesi) 2 Ali Ihsan Işddar (oğretmen, tüccar) 3 Nedp Ognzhan Artıkoglu (tnşaat yüksek mühendisi) KIRKLARELI 1 Cemal Özbilen (Avukat) 2 Hamdi Ardab (Esjci Tekirdağ ve Trabzon Emniyet müdürü, hukukçu) 3 Naci Tuna (Makine mühendisi) Akgiin Silrvrili 4 Akgün Stlivrili (Ziraat ve ticarelle uğraşıyor. Eski tstanbul milletvekili) 5 Orhan Cahit Dogru (İktisatçı, tüccar) 6 Turgut Gür (tktisatçı) 7 Dr. Hüsamettin Gülcan (Tıp doktoru) 4 Numarah seçim bölgesi: Çatalca, Şişli, Sanyer 1 Leyla Yeniay Köseoglu (Tüccar, Kurucu üye, Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi) 2 Bulenl Akarcab (Ekonomist) 1 Talat tçdz (tdareci, şehir planlamacısı) 4 Mustafa Kemal Ulusu (Tüccar, pazarlama uzmam) 5 Mehmet Turgan Ece (Bankacı, Galatasaray Kulübu eski menajeri) 5 Numarah seçim bölgesi: Gaziosmanpaşa, Beşıktaş, Beyoğlu 1 Dr. Ali Tanrtyar (Tıp doktoru, Başhekim, Kurucu Üye, Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi) 2 Altan Kavak (Hukukçu, ihracatJ GAZİANTEP 1 Mustafa Ritstü Taşar (tşletmeci, DPT eski Daire Başkanı, kurucu üye, Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi, Genel Sekreter. 1951 'de Gaziantep'te doğdu. Ankara İTtA mezunu, evli, iki çocuklu.) 2 Ahmet Ata Aksu /Mimar) 3 Ünal Yaşar (Hukukçu) BURSA 1 Numarah Seçim Bölgesi: Merkez, Mudanya, Karacabey M.K.Paşa 1 Fahir Sabsnis (Sümerbank eski Genel Müdürü, makine yüksek mühendisi, Kurucu üye, Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi) 2 Mehmet Memdoh Gokçen (tdareci) 3 Erhan Keleşoğlu (Bankacı) 4 Ahmet Kurtcebe Alptemoçin (Makine yüksek mühendisi) 5 Özdemir Aktan (Ekonomisi) 6 tsmail Atamal (Emekli Hava Pilot Albay) 7 Nedim Rodopia (tktisadçı) 2 Mımarah Seçim Bölgesi: Gemlik, Orhangazi, tznik, Yenişehir, tnegöl, Kale, Orhaneli 1 Ilhan A$kın (tktisatçı) 2 Cevat Agırbaş (Tüccar) 3 Mustafa Ertngnıl Üniü (Dış hekimi) K1RŞEHİR 1 lsmet Ergül (tktisatçı, Imar ve Iskân Bakanlığı eski Müşavir müfettişi) 2 Mehmet Budak (lktısatçı, sosyal politika uzmam) 3 Kemal AfşarogJıı (Avukat) ORDU 1 Gürbüz Yılmaz /lnşaat mühendisi, müteahhit, Kurucu üyesi, Kuruculur Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi, Genel sekreter Yardımcısı) 2 İhsan Nuri Topkaya (Avukat) 3 lsmail Cerrah (inşaat mühendisi) 4 Hamit Taşçı (Eğitimci) 5 Fuat Eribol (Emekli hakim, avukat) 6 Alem Çalık (Çiftçi) KOCAEIİ 1 Abdülhalim Aras (Avukat, kurucu üye, Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi) 2 Necati Gençoflu (tnşaat mühendisi) 3 Mustafa Batgün (Mimar, mühendis, müteahhit) 4 Osman Nuri Akyol (Emekli işçi) 5 Hakkı Avni Karakadılar (Tüccar, meyve üreticisi) RİZE 1 Ahmet Mesut Yılmaz (Ekonomist, kurucu üye, Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu uyesi, Genel Başkan Yardımcısı) 2 Arif Şevket Bilgin (Tıp doktoru) 3 Tuncer Ergüven (Ziraat Yüksek Mühendisi) 4 Hasan Basri Albayrak (Eğitimci, eski tstanbul milletvekili) ANTAIYA 1 Sndi Nese TüreJ (Harita, kadostro mühendisi, kurucu üye, Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi) 2 Ali Dizdaroglu (Avukat) 3 Sabahattin Dizimer (Avukat, emekli Ağır Ceza Başkanı) 4 Kemal Bedri Özbıyık Tıp doktoru, genel cerrahi uzmam) 5 Abdullao Cengiz Dagyar (Avukat, sanayici) Â Süleyman Ünlü 4 Süleymaa Ünlü (Çiftçi, madenci 1 ve 2. dönem Gaziantep milletvekili, evli 2 çocuklu.) 5 lsmet Demir (Tüccar, sosyolog) 6 Cavit Akarçay (Tıp doktoru) 7 Mehmet Dogan Semiz (Elektrik mühendisi) KONYA / Nolu seçim bölgesi: Merkez, Ilgm, Akşehir, Yunak, Kadınhanı, Sarayönu, Cıhanbeylı, Kulu, Doğanhisar 1 Abdullah Tenekeci (Emekli Hava Generali, kurucu üye, Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi) ÇANAKKALE 1 Hüseyin Emin Ulaarslan (Turizm işletmecisi) SAKARYA 1 Miimtaz Özkök (turizm işletmecisi) özal'ın basın toplantısını merakla bekleyen sadece gazeteciler değildi; salonda gazetecilerin en az iki katı kadar aday oldukları anlaşılan kişiler vardı. Danışma Meclisi üyelerinden Talat SaraçÖzal, "Ama şunu sdyleyeyim, oğlu da bekleyenler arasındaydı, Saraçoğlu, bir gün önce kurucu hizmet için yola çıktık. Herhallar kurulu toplantısının devam de de hizmet imkanı bulacağız" ettiği sırada genel merkeze gel demeyi de ihmal etmedi. Özal'miş ve kapı önünde bir süre bek ın bu sözleri salonda gülüşmelere lemişti. yolaçtı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog