Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

3 EYLÜL 1983 KÜLTÜR YAŞAM CUMHURİYET/5 Özetle 17 yaşındaki Bulgar satranççı "ıril Georgiyev, 10 karşılaşmastnı kazanıp üçünde berabere kalarak Diınya Jünyor Şampiyonu oldu. tkinciUği lO.Spuanla Sovyet Valery Salov 'un aldığı şampiyonanın sürprizini, 9 puanla üçüncü olan Birleşik Arap temsilci A.SaidSaid yaptu Bulgar Georgiyev satrançta şampiyon Ispanyol Edebiyatı'nın büyük adı Jose Bergamin öldü Knltflr Servisi Çağdaş Ispanyol Edebiyatmın en ünlü adlanndan, Franko'ya karşı verdiği savaşımla ünlü yazar ve ozan Jose Bergamin, 28 ağustos pazar günu San Sebastian kentinde geçirdiği bir beyin kanaması sonucu öldü. 87 yaşındaki sanatçı, 29 ağustos pazartesi günü de bir yıldan beri yaşadığı Guipuzco yöresinin Fuenterrabia kasabasında toprağa verildi. 1895 yıünda Madrid'de doğan iost Bergamin, Federico Garcia Lorca, Jorge GuiOen, Rafael Alberti, Vicente Alebundre, Damaso Alonso ve Gerardo Diego gibi "27'liler kuşağY'ndandı. Geçenlerde ölen Luis Bunuel'in de yakın arkadaşı olan sanatçı, "oknryazar olmayanlan dinleyerek" 14 yaşındayken yazmaya bajladığjnı söylerdi. yılında "Kaçan Dıişman" adlı kitabının yayınlanması gerekti. Büyük bir boğa güreşi uzmanı olan Bergamin, yine o sıralar, tüm boğa güreşi tutkunlarının çok önemli saydıklan H Arte de Birlibüioque adlı kitabını yazdı. Allak bullak olmanın eşiğinde bulunan bir Ispanya'da, onun gibi, hem katolik, hem liberal, hem de demokrat olmak hiç de hoş görülen bir şey değildi. 1933 yılında, Ortega y Gasset'in, Picasso'nun, T.S. Eliot'un, Zubiri'nin yazı verdiği Cruz y Raya dergisini çıkardı. yetçilerin zaferiyle sonuçlanmasından sonra, kendini hep "yazar, politika adamı değii" sözleriyle tanıtan Bergamin, Çalışma Bakanlığı ve milletvekilliği önerilerini geri çevirip, genç hükumetin toplumsal girişimlerinı yürütme görevini üstlendi. Iç savaş sırasında da, Paris'te kültür ataşesi olarak çahştı.Dostu Luis Bunud'le yeniden buluştu, Gide, Malraux ve Mauriac'la tanıştı. Özellikle Malraux yakın dostlanndan biri oldu. Ölünceye kadar bu dostluğa bağlı kalan Andre Malrans, "Umut" adlı romanındaki kahramanlarından birini yaratırken Jose Bergamin'den esinlendi. GORDUK KONUŞTUK Yakm Peksen Sinemadan teklifler geldi. Sahnelerde, sinemalarda çıkayun Oynayayım... 1969'da" bir James Bond çantası içinde üçyüz bin lira avans olarak önüme koydular. Üç tane filmde başrolde oynamamı istediler. Kabul etmeOim. Ankara Devlet Opera ve Balesi, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakam Nejat Konuk tarafmdan, 23 eylül 5 ekim tarihleri arasında Kıbns'a davet edildi. Ankaraü sanatçüar, Lefkoşe, Girne, Magosa ve Güzelyurt'ta temsiller verecek. Bu temsillerde Sabahattin Kalender'in "Ateş ve tnanç" adlı yapıtı, Nevit Kodalh'mn "Atatürk Oratoryosu", GulovaAruoba'mn UlviCemal Erkin 'in müziğinden esinlenerek sahnelediği "Düğün Balesi" ve Pergolesi'nın tekperdelik "Hizmetçinin Fendi" adlı yapıtı sergilenecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi Kıbrıs'a çağrıldı Cumhuriyet'in Yerleşmesi İçin Babasının sekreterliğini yaptığı için siyaset çevrelerini yakın Cttney Amerika'da Geçen Uznn Yıllar Cumhuriyet'in yıkılışı Bergamin'i sürgüne zorladı. Bir süre Meksika'da yaşadı ve orada Seneca Yayınevi'ni yönetti. Bir sure Venezuella'nın başkenti Caracas'ta tspanyol Edebiyatı dersleri verdi. Oradan Uruguay'a geçti ve 1954'e kadar bu ülkede oturdu. Uruguay'da yaşayan ozan Rafael Alberti de, orada Bergamin Me geçirdiği uzun öğle sonlannı hâlâ unutamadığıru belirtir. Sürgün yıllarında çok sayıda yapıt veren Bergamin'in o yıllarda önem taşıyan kitaplan, "Korkn Kuyusu " (1941) ve "Yolcu" (1943) oldu. 1959 yılında İspanya'ya dönmesine izin verildi. O sıralar Franco, Bergamin'i "Kaybetmeyi bikn iyi bir Jspanyol" olarak tanımladı ve safına çekmeye çalıştı. Ünlu yazar bu sözlere, "Ne yazık ki kazanmayı da bilmek gerek" karşılığını verdi. 1963 yılında, Asturia bölgesinde greve giden maden işçilerine işkence yapıldığı yolundakı bildiriye imzasını koyan Bergamin, şimdiki aşın sağcı parti AKanza Popular'ın başkam ve o sıralar bakan olan Manuel Fraga tribarne tarafından sınır dışı edildi. önce Uruguay elçiliğine sığınan Bergamin, Paris'e yerleşti ve dostu Andre Malrau* tarafından karşılandı. Malraux, Fransa başkentindeki tarihi bir evde oturmasını sağladı. 1970 yılında yeniden anayurduna dönmesine izin verilen Bergamin bir daha lspanya'dan aynlmadı. Dostlan Alfonso Sastre ve Eva Forest'in oturduğu Bask Ülkesi'ne yerleşti ve ölünceye kadar burada yaşadı. Son kitabı olan "Kardan EIi (yani ölümü) Beklerken" adlı şür kitabının düzeltisini tamamladıktan birkaç gün sonra da öldü. Dostlan, ünlü ozan Rafael Alberti'nin onun için söylediklerini anımsıyorlar şimdi: "Dostluklanna ve fikirlerine aşın derecede bağlı olan Bergamin, katolik oldugu halde, geçmiş yıllarda >aşasa\dı engizisyon tarafından birkaç kez ateşte yakılırdı." MLSTAFA TAŞOVA Sarık ve cubbe ile yaşamak nasıl oluyor? «»>.'«««•«ıg Bir din adamının yaşamı nasıl geçiyor? imam Taşova: Günahsız kıü olmaz "GördükKonuştuk" köşemizin konuklan hep edebiyatsanat çevresinden gelmeye başlamıştı. Oysa bu köşede her meslekten ünlü kişilerle konuşmayı amaçlıyorduk. örneğin bir din adamı neden olmasındı? Bir rastlantı sonucu karşımıza epey ünlü bir din adamı olan Mustafa Taşova çıktı. Devlet memurluğundan emekli olmuş, özel bir işte yine imam olarak çalışıyordu. Taşova ile bir din adamının yaşamı üzerine konuştuk. Sayın Mustafa Taşova, uzun yıllar din adamlığı, imamlık yaptınız. Şimdi emekli oldunuz, ama yine aynı konuda çalışı>orsunuz. Yani din adamlıgınız suruyor. Bir din adamının jaşamı nasıl geçer merak ediyonım. Diğer kişilere göre farkı var mıdır? Hiçbir farkı yok. Normal insanların yaşadığı gibi yaşıyorum. Yalnız şu fark var: Herşeyden önce Allah'ın, Peygamber'in yolunda gıtmesini iyi bilir, bildirir ve öğretir. Bu fark vardır. Çok vicdanlı olur, merhametli olur. Biitun din adamları boyle midir? Yuzde seksenı böyledir. Geriye kalanlar, "Yani yüzde >irmi" Şöyle boyle gider işte... O da eğitimsiz kişiler olursa.. Yani cahil olursa... Veya şöyle sorayım biraz tatminsiz bırakmıyor mu? Katıyyen. Zaten evinden, ailesinden hoşnut olan, mesut olan kişi, Allahın Peygamberlerini tanıyan kişiler hiçbir zaman boyle menfi şeyler duşünmezler. Düşunünce zaten huzursuz olurlar. Ama başkalan yapıyor bunlan... O beni ilgilendirmez. Kendi gunahları boynuna.. Siz hiç günah işlemediniz mi hocam? Günahsız hiçbir insan olmaz, muhakkak işlemişimdir... Bilerek veya bilmeyerek gunahımız çoktur. Cenabı Hak hepsini affetsin... Hocam, yalan soylemeyeceğinizi bildiğim için soruyorum. Mesela içkinin, alkollu içkinin hiç tadını bilmez misiniz? Hiç içki içmedim. Çok ısrar ettiler. Sonra sinema için... Çok paralar teklif ettiler. Bu işi bırakayım, sinemaya geçeyim diye. Kabul etmedim. Alfred Hitchcock'un fifmleri Gerilim fümleri ustası A Ifred Hitchcock'un en ügirtç fibnlfrinden 5 tanesi, çeşitli telif hakkı sorunlan nedeniyle yulardır sinema piyasasına veya TV'lere satılamıyordu. Görülmeleri neredeyse olanaksız hale gelmiş bu fîlmler, önümüzdeki aylarda Fransa 'dan başlayarak ytniden gösterime sunulacak. Bu fîlmler şunlar: "öltim Karan The Rope", "Çok Bilen Adam", "ArkaPencere", "Herry'yiKim öldurdü?" ve "ölüm Korkusu''ertigo". ÖzelUkle Hitchcock'un başyapıtı sayılan sonuncusu, Hitchcock hayranlannca merakla beklenen bu fîlmler, belki bu sayede bizim TV programlanmızda da yer alabilecek. tmarrun Karısı Ne sineması bu? Sinemadan teklifler geldi. Sahnelerde, sinemalarda çıkayım oynayayım. 1969'da bir James Bond çantası ileMezarlıklar Miidürliiğü'nde, imam arkadaşlar şahittir zamanın parası ile uçyuz bin lira avans olarak önume koydular. Üç tane filmde başrollerde oynamamı istediler. Kabul etmedim. On apartmanım olurdu Sizin egitiminiz ne, yani tahsiliniz?... Ben bugune kadar maddi menfaatlere değer verseydim, Istanbul'da en azından on tane apartmanım olurdu. Ben bugüne kadar elime geçen paraları fakir fukarayı kendimden fazla tutarak, elimden geldığj kadar yardım etmişimdir. Hem memleketim olan Erbağ'da, hem Istanbul'da vazife yaparken adımı "işçi bıılma kurumu" takmışlardı... O konuya daha sonra geleceğiz. Hocam, ben soracağım size... Önce tahsilinizi bir öğrensek... Benım tahsılim.. 1943'de ilkokulu bitirdim. Memleketim olan Erbağ'da annemin babamın teşvikıyle teyzemin beyi olan meshur Hafız Mustafa Saraç Efendi'den hafızlığı bitirdim. 1943'de tstanbul'a geldım. Fatih Camii baş imamı Hafız ömer Efendi'den tekrar hafızlığa devam ettim ve diploma aldım. 1946'da Bayazıt Camii başimamı Hacı Hafız Abdurrahman'dan talim ve tecvit dersleri aldım. 1949'da oradan da diploma aldım. Bu arada muhtelif hocalardan Arapça dersleri aldım. Dışardan imtihana girmek suretiyle imam olduk. Bu saydtğınız kişiler nasıl diploma veriyor? Buna diploma denz. Herkes tarafından bilinir. Peki Arapcayı iyice ogrendiniz mi? Yani Arapça konuşur musunuz? Kuran'ın manasını anlıyor musunuz? Manasıyla değil.. Arapça okuruz. Peki ne dediğinizi, ne söylediğinizi once anlamanız gerekmiyor mu? Kendım ve cemaati aydınlatacak kadar mealen anlanz da tam tercume dersen bunu bilmem. Ulıısal El Sanatları sempozyumu Üçüncü Ulusal El Sanatları Sempozyumu, 2325 kasım tarihleri arasında Izmir Atatürk Kültür Merkezi'ndeyapüacak. 9 Eylul Üniversitesi Güzel Sanallar Fakültesi Geleneksel El Sanatlan Bölümü Başkam tsmail öztürk, bu yılki sempozyumda "kamu kuruluşlannda yapılan el sanatları çalışmalan"nm ele ahnıp tartışılacağını açıkladı. Sempozyuma Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden çok sayıda bilim adamınm yanı sıra, kamu kuruluşlan yetkilüeri de katılacak. FRANKO'MJN CAN DÜŞMANIYD1 Sonuna kadar Frenko Be savaşan Bergamin şöyle derdi: "Komünistleri öliime kadar izleyecek, ama onlarla bir adun daha atmayacağım." Hukuk öğrenimi gördükten sonra avukatlığa başlayan Bergamin, önemli bir politikacı olan babasıyla birlikte çalıştı. Aynı zamanda da El tmparcal gazetesinin edebiyat sayfalannı yönetti. Bu arada da birçok dergi ve gazeteye, ama öncelikle de Joan Ramon Jimenez'in kurduğu ve "27'ler kuşagı"nm yazı yazdığı tndke dergisine yazmayı sürdürdü. 1923 yılında ilk kitabı "Füze ve Yıldız" çıktı. Ama yeteneğinin kabul edilmesi için 1927 dan bilen Bergamin doğal olarak, Cumhuriyet'in yerleşmesi için çalışan aydınlar arasına katıldı. Bu militanlık döneminde, genç bir subayı bu demokratik başkaldınya katümaya çağırmıştı. Aldığı karşılık şu oldu: "Ben ber zaman yasallığa bağlı kalacagım ve yasal iktidara karşı berbangi bir darbe girişimine asla kaalmayacagun." Bu genç subayın adı Francisco Franko'ydu.. 1936 seçimlerinin Cumhuri iVe acıdır ki, ben ayrıldıktan iki sene sonra karım sahnede imamın karısı ismiyle şöhret oldu, Meslekdaşlarım beni kötülemek için uğraştüar. Neden sizi istediler bu kadar?.. Biliyorsunuz bir olay oldu. Yüz karası.. Benim eski hanım "imamın kansı" diye ortaya çıktı. Bu ilgiden dolayı...Bunu biliyorsunuz herhalde... Bunu biliyorum, ama artık sizinle alakası kalmamış, aynlmıştınız. Bu, toplumun neden ilgisini çeksin? Efendim şu var.. Çunku tarihte hiçbir imamın karısı sahneye çıkıp da şarkı söylememıştir. Bu çok dikkati çekti. Ne acıdır ki, ben ayrılmışım, iki sene sonra kadın sahnede "tmamın Kansı" ismiyle şöhret bulmaya çalışmış ve yine ne acıdır ki, sayın meslektaşlanm bana yardımcı olmaları icabederken, maalesef beni kötülemek için, benim izzeti nefsimı rencide etmek için ellerinden gelen ne kadar kötülük varsa yapmaya çalışmışlardır. Kim bunlan yapanlar? Hepsi... Hepsi demeyeyim yüzdedoksandokuzu. Beni mevlit okumak için çağıranlara, hatim indirmek için aradıkları zaman herhangi bir meslektaşıma sordukları vakit "Aman bırak, karısı sahnelerde çınlçıplak şarkı söylüyor" dediler. Bana gelen o muşteriyi şaşırtmışlardır. Bu, meslektaşlar daha sonra Sevtap Çetinkale ile dost olmuşlar ve onun mevlitlerinı okumuşlardır. Sovyet Şef ölü bulundu İspanya 'da bir tumede buutnan bir Sovyet senfoni orkestrastnın şefi Boris Korsakov, Gijon kentindeki otel odasında ölü bulundu. Sovyet Buyukelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bir haftasonu konseri için tspanya'nın kuzeyindeki Gijon kentine gelen orkestranın şefi, kaldığı otelin odasında kemeriyle astlmış olarak bulundu. Ancak şef Korsakov'un öüun nedeni konusunda bir açıklama yapılmadı. "Allah razı olsun" Hocam şunu sormak istiyonım. Biraz önce dediniz ki, "istesem 10 tane apartmanım olurdu". Bu kadar kârlı bir iş midir din adamlığı? Siz bildiğim kadanyla devlet memuru olarak çalıştınız. Benım mevlıthanhğım vardır... Çok kârlı bir iş midir mevl i thanlık? Kaç para alırsınız mesela bir mevlitten. Bu konuda pazarlık yapılmaz. Okutanlar memnun ederler. Onu soruyonım... Nedir sizi memnun edecek para? Mesela bugunun olçulerinde.. Beşbin verirler, onbin verirler. Hiç para da vermez, teşekkür ederler.. O zaman ne olur? Hiçbir şey diyemez, hatta daha da fazla memnun oluruz. Bakın hocam bunu yazacagım, sonra kızmayın. Madem ki, memnun oluyorsunuz. Bu yola gidenler olabilir yazıyı okuduktan sonra... Bir "Allah razı olsun" desin, yuzbın liradan daha fazla memnun eder. Yiizbin lira da veren olur mu bu işler için? Veren olur... Bunun pazarlığı olmaz dediğim gibi. Amatör tiyatrolara yurdım üzerine JAK DELEON Ingütere'nin ünlü Wyvern Tiyatrosu'nun kapılannı amatör oyunculara süresiz açtığı, Sunday Times gazetesinin Amatör Tiyatrolar Ulusal Festivali'ni yeniden gündeme getirdiği, Edinburgh Uluslararası Festivali yöneticilerinin her yıl yetmişin üstünde amatör topluluğa yer verebildiklerini basma açıkladıklasociation, National drama Conference, Scottish drama Association, Association of Ulster drama Festivals) "gişe degil, gönöl için" tiyatroya soyunan topluluklara ödeneğin yüzde otuz çoğaltıldığını basma açıkladığı bugünlerde, bizim Kültür ve Tunzm Bakanhğı'mızın 19831984 oyun dönemi için hangi tiyatrolara ne oranda ödenek ayırdığı da belirlenerek, gazeteler aracılığıyla duyuruldu... bul Liselerarası Tiyatro Şenliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Amatör Tiyatro Şenliği ve daha nıceleri tiyatroya ilk adımlarını "yevmiyesiz" atan Nurettin Şefkati, tbnurrenk Ahmet Nuri Sekizinci, Ahmet Refet Muvahhit, Burbanettin Tepsi gibi neredeyse 70'yıl öncesinin "para/pul kaygısına düşmemiş" sahne adamlarını anımsattı... Konu devletin özel tiyatrolara yapılmasını öngördüğü parasal yardıma geldiğinde, amatörlerin (Batı'daki örneklere oranla) oldukça yalnız kaldığı gözlemleniyor. Bir eleştirmenin deyimiyle, "mahalle arasındaki bir duzlükte top >uvarlayan çocuklara gösterilen ilginin onda birinden bile yoksundur amatör tiyatro gönüUükri". Bu aşamada tartışma devletin her profesyonel/amator tiyatroya parasal katkıda bulunma olanaklarından yoksun olduğu düşüncesinde IdlitlenebUir. Yine de kimi önlemler alınabilir kanısındayun: Yardım gören özel tiyatrolara sahnelerini belirli aralarla amatörlere açma zorunluğu getirmek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir kurul araahğıyla, ortaöğretim/yükseköğretim kurumlarındakı tiyatroların çağdaş uygarbk düzeyi doğrultusunda gelişmelerine ön ayak olmak, kurulması Türk tiyatrosunun sağhğı açısmdan kaçınılmaz olan Vakıf bunyesinde amatörleri de kollamak, haklarını korumak, amatör tiyatro şenliklerinin yurt düzeyinde gerçekleştirilmesini sağlamak, vb... "Sanat, çaglann sağalba nektandır" diye seslenen Herodotos'un anayurdunda "göniillü sanatçılara" gereken önemin gosterümesi güzel olurdu kuşkusuz... Özel yaşam Hocam, biraz önce meslekdaşlannızı övü>ordunuz. "Yüzde sekseni iyidir" diyordunuz, şimdi yuzde doksanını... Ben olması lâzım geleni söyledim. Kendini bilen bir din adamının vicdanı olur, yapmaz. Peki hocam biraz özel yaşamınızı soracağım. Kitap okur musunuz? Çok kitaplan okudum, mesela lslam Tarihini çok okurum. Dini kitaplan... Roman, hikâye, şür? Onlara pek önem vermem. Müzik? Çok severim, makamdan da anlarım. Türk müziği herhalde. Evet. Dans sever misiniz? Dans hiç bilmem. Hiç dans etmedim. Hatta bir gün kaymakamlar balosunda Hilton'da çok ısrar ettiler. Yapamadım. 3 Eylül Devletin özel tiyatrolara yapılmasını öngördüğü parasal yardıma gelindiğinde, amatörlerin (Batı'daki örneklere oranla) oldukça yalnız kaldtğı gözlemleniyor. Yves Montandhn siynsal görüşleri Ünlü Fransız şarkıcı Yves Montand'm, günlük Libe'ration gazetesinde yaymlanan bir bildiriye koyduğu unzayla, Fransız hükümetinin dış poütikasmı acımasızca yerdiği görüldü. Çad olaymda hükumetin kararsız kaldığını vurgulayan bu bildiri, Libya tanklannın ardmda Sovyetlerin bulunduğunu vurguluyor ve özgürlük adına artık dünyanın dört köşesinde savaşmak gerektiği beürtiyor. n, Rhondda Player's Theatre'ın "Her Sokağa Bir Amatör Tiyatro" kampanyasını başlattığı, üniversitelerde tiyatro derslerinin çoğaltıhp konuya Uişkin burslann artırıldığı, amatör oyuncu adaylarına ücretsiz hizmet veren "drama laboratuvarlan"nın büyük bir hızla kurulduğu, Ingiltere Kültür ve Sanat Bakanlığı'mn amatörlerin devletçe korunmaya alınmasımn gerekliliğini vurguladığı, amatörlerin hakkını koruyan dört önemli kuruluşun (British Theatre As"Guzelligc Güvencedır" FETHtYl TOTUZM GEÜŞTUUÖ. KOOfOlATtrt Günah işlemişimdir Demek ki, Mustafa Bey, din adamlığı kârlı bir iş. Para açısmdan memnunsunuz yani. Ben şunu oğrenmek istiyonım. Gunumuzde, özellikle buyük şehirlerimizde din kuralları ikinci planda kaldı. Siz de bili>orsunuz ve buyuk bir kentte yaşıyorsunuz. Içki içiliyor.. egknceler... gazinolar... her turlu dini yasağın dışına çıkılmış durumda... Siz tabii bunlan yapamıvorsunuz. Bu sizi rahatsız etraiyor mu? . . BEKLENEH İNDİRİM BİR HAFTA KONAKLAMA Seketur Motel 13.300 YP Can Motel 12.600 YP Mutlu Motel 12.600 YP Berlin Motel 9.450 YP Sun Kamp 8.750 YP Meri Motel 24.150 YP YEŞİL YOLCULUK Kat • Noel Baba • Finike Phaselis Kemer • Antalya hattinda unutulmaz bir geıi. A YRINTILIBİLGİ İÇİN İzmir C. Moda İfhanı A. Bl. Kat: 1. No: 105 KızılayAnkan 17 95 25 * TATİ L ÇEKİ ve TAKSİTLE ÖOEME* 18 46 41 Tiyatro adlı bindallı güzel ağacın bedenine künye kazımanın hiç de kolay olmamasına karşın 19821983 oyun dönemi (Türk tiyatrosuna katkıda bulunmalanna "birkaç cigara içimi" kalrmş) amatör topluluklann özgün çahşmalarıyla nakışlandı: AST'ın Godot'yu Beklerken bashklı çalışmasından yıllar sonra, Istanbul izleyicisine çarpıa absurd (uyumsuz) tiyatro örnekleri getiren Kadıkoy Deneme Sahnesi, yılmak/yorulmak bilmeyen değişik girişimleriyle Arena Tiyatrosu'nun coşkulu ilk yıllannı ammsatan Yeni Oyuncular Türkiye'de (Muhsin Ertuğrurun düşlerinden biri olan) Park Tiyatrosu'nu ilk kez gerçekleştiren Beş Kafadarlar Tiyatrosu ve saman alevı benzeri bir harlayıp bir küllenen "profesyonel" topluluklann yanısıra seyirciye (Halikarnas Bahkçısı'mn deyimiyle) "hava haza ateş!" dedirten (18 topluluğun 22 oyunla katıldığı) 1. Boğaziçi Amatör Tiyatro Şenliği, onca yıldır süregelen Istan TARİHTE BUGÜIV Mümtaz Ankan KÖSEM SULTAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ.. 16S1'D£ BUĞÜN, OSMANLIHANEDANININ ÜNLÜ SULTAHLA RIMPAN MAHPE YKEJ? KOSEM SULTAfil ÖLÜueÛLOÜ'.'. RüMASlU.1 OLAN KOSEM SULTAN <IRK Y'L SuRE >l£ İMPARATORLUĞUN f6nBTIMlND£ SO2 SAMBl OLMU$1 TU.I.AHMEVİN HASEtOSI:(GEDlKLICAKİYESİ)OLAN SEM,PADİÇAW c 7OStNE/UMI$ri. ONCAN, ÇOOJ/KL1& DOGPU. 8UNLA8DAN,PADt$AH OLAN MLMATÇv) V igBAHM(OEL)ZAMANLA#lN[>A"vAUDE£JLAN* OLARAK tfCTİDAJZDıA KALMtŞ, TtyeuNU IV.MEHMET (AVCl) mHT/4 ÇIKTIĞtNCrt ıSE, ONUNANNESl TUR HAN SULTAU'LA MÜCAP£L£ye SİRlŞUt$Tİ. SONUN 0A,ONA HAZIÜLAOI6I TVZAĞA KENOİ DUŞTÜ V£ TURHAN SULTAN'IN ADAMLAZJ TARAFIfJOAN &OĞULARAK ÖU>U8üLPU KÖSEM SUUAN, MNPAp AĞALARLA, YÖMETİMP£ ÇOKKDTÜÜN YAPM/ŞTf^ 50 YIL ÖNCE Cumhuriyet Et ucuzlııyor Son zamanlarda et fıyatlannda yeniden bir tenezzül başlamıştır. Kasaplar şirketinden aldığımız malumata göre, bugunlerde et fıyatları daha ziyade düşecektir. Şimdi 55 kuruşa satılan koyun eti, 40 kuruşa, en iyi sığır etleri de 30 kuruşa düşecektir. Şirket Mudürü Ahmet Bey, şehrimize koyun müvaridatımn normal bir halde devam etmekte olduğunu, yakında ihtiyaçtan çok fazla mal geleceğmi, Yunanistan'a koyun ve sığır ihracatının geçen senelere nisbetle azalmış olduğunu, bunun da fiyatlara tesir ettiğini söylemiştir. 3 Eylül 1933 yaptmlacaktır. Çimento yollann diğer yollardan daha fazla dayandığı iddia edilmektedir. 19331983 9 eylul izmir panayırına lîtiraV edcnA fabrıkator ı e tuccarana kola\lık ve lır=at. Arnbanmızla eondcrecejın'z mallar =ıze cn burük ısnîal.e\ı temin edeccktır. Sırkecı Ankara caddtsı, No. 61 Tel. 22741 NAZARI DiKKATE: GALERILER YAZ KARMA RESİM SERGİSİ 20 EyluPe kadar RESSAMLARINA AİT R E S İ M KurtuhışCMİ 191 46 5940 528 66 29 522 89 97 Beton yol Çimento fabrikalan Ankara'da olduğu gibi şehrimizde de çimentolu yollar yaptınlması hususunda belediyeye muracaat etmişler, ilk yapüacak yolu parasız yapacaklannı bildirmişlerdir. Bu hususta tetkikat yapılmaktadır. Teklif muvafık göruldüğü takdirde ilk olarak Hacıosman BayınBüyükdere yolu çimentodan Belediyede maaş gecikti Belediye her ay peşin maaş vermekte olduğu halde, bu ay henüz tediyata başlayamamıştır. Maaşın birkaç gün daha teahhür edeceğı tahmin edilmektedir. Maamafih; mümkun olduğu kadar çabuk tediyata başlanması için tedbirler alınmaktadır. sttH*teT«traR SAMATBALBUSJ KARMA RESİM SERGİSİ Devrim Erbil Hüseyin Hazan İhaan Şurdum Metln Nigar M«hmet Tesen • Nthat Akyunak Orhan Eraoy Refia Çıray Ruzin G«rçin Sfiha öztartar2Md Kıral izmir emanetçisi ilyas Haleplı Sünnetçibaşı zade 1 Haziran 31 Ağustos SÜNNETÇİ Ahmet M.hmut: Kıbıneu Sirkeci T. 23755. E»i: A k u r ı y Horhor c.ddu. No. 3. (6227) «uttuhjşAST. T * 1404 783
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog