Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 KÜLTÜRYAŞAM 3 EYLÜL 1983 TELEVtZYON 18.30 Kiiçük Ev (Renkli) "Kayıp Yuva"adlı böiümün ikincisiniizleyeceğiz. Geçen hafta Charles'in anne ve babalannı kaybeden James'le Cassandra'ya biryuva aramasını izlemiştik. Bu bölümde iki küçüğe bir ev bulunuyor. Fakat yeni aile çocuklara çok kötü davranıyor. Çocuklar evden kaçıyorlar. Onları aramakyine Charles'a duşüyor. İngals'lar James ve Cassandra'yı evlat ediniyorlar. TV'de Sinema BRİÇ ŞIAR YALÇIN U8 LOB 19.15 Eskişehir Halk Merkezi Eğitimi Korosu (Tiirk Sanat Miiziği) 19.30 Spor 20.00 Sanat Dünyamız 20.30 Haberler 21.00 Hava Durumu 21.05 Ayın Konseri: Ayla Büyükataman (Renkli) 21.40 TV'de Sinema: Büyük Soygun (Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda) • R1097 OV109 097 +V874 • ADV6 9?D852 0862 4109 OARV103 • AD52 23.20 Akdeniz OyunlanAçılış 23.55 Haberler 00.00 Kapamş İZLEYİCİ GÖZÜYLE Eleştirilerden zevk mi alınıyor? TRT, basınm bunca eleştirisine karşın tutumunu değiştirmemekte direniyor, yabancı yapımlara ağırlık vererek kültiir yozlaşmasına katkıda bulunuyor, kısacası görevini tam anlamıyla yapmıyor. Sorarız TRT'ye, kendi üretmemiz gereken yapımlar varken dış yapımlara göbekten bağlı kalmak niye? BÜLEND ERSOY / Tarsus JAMES BOND Sean Connery, daha önce oynadıgı James Bond filmlerindeki tipinden farklı bir biçimde karşımıza geliyor "Büyük Soygun"da. Ynkarda ünlü oyuncuyu, "tnsan İki Kere Yaşar" da Alman sinema yıldızı Karin Dor'la göriiyorsunuz. Usta yönetmenin orta halli bir filmi Büyük Soygun (The Anderson Tapes)/Yönetmen: Sidney Lumet/ Oyunculan Sean Connery, Dyan Canon, Martin Balsam, Ralph Meeker, Alan King/ 1971 yapımı/ 98 dakika. Eski bir mahkflm, hapısten çıktıktan sonra son bir vurgun vurmak ister. Ancak hazırladığı tüm planlann, polisin elindeki yeni teknik olanaklar sayesinde dinlendiğinin farkında değildir. Bu nedenle soygun olayı tam bir bozgunla sonuçlanır.. TRT anlaşılan Columbia şirketinden bir film paketi almış. Genelae 1970 sonrası fılmleri bunlar, yani pek matah şeyler 66 değil. Böyle giderse uzun süre sinemanın önemli yapıtlanna hasret kalacağız demektir. "Büyük Soygun", orta halli bir soygun filmi. Benzerini yüzlerce kez izlediğimiz türden.. Gerçi "Büyük Soygun" herşeye karşın bir Sidney Lumet filmi.. Lumet'nin daha sonra usta ömeklerini "Serpico", "Köpeklerin Günü", "Kentin Prensi" gibi fılmlerde vereceği bir türde yaptığı ilk filmlerden, yani bir tür 'alışbrma filmi'. Oyuncu kadrosunda ise, Connery/Cannon gibi bir ikilinin yani sıra Martin Balsam, Ralph Meeker gibi karakter ustalan var. Ama TV'de Amerikan dizilerinde soygun görmekten usanmış bir seyirciye ne verebilir bu film? Meraka değer... Kötü bir 'TV'de Sinema' ayının orta halli örneklerinden... Daha önce bizde de oynamıştı. Güney 5 Karoya oynuyordu ve Batı kör valesini çıkmıştı. Oyu ' nu nasıl planlamanız ve bu arada tabii ilk eli elden mi, yoksa yerden mi alrnanız gerektiğini sormuştuk. Cevap: Bu gibi ellerin klasik bir tekniği vardır ve adına "Guillemard Manevrası" denir. Trefllerin partaj (33) olup olmadığı sınanmadan önce iki el koz çekilir ve yerde büyük bir koz bırakıhr. Trefller 42 ise eldeki kayıp kâğıda bu metr kozla çakılır. Ama bunun için dört treflin mutlaka son kozun kaldığı elde bulunması gerekir. Oysa, burada bu manevrayı tenisten alınma bir tabirle "lob" denilen başka bir manevra ile birlikte yürütecek olursak, üç koz ve trefl dabltonu Doğuda olduğu takdirde de kazanabiliriz. (Uzun kozlar ve kısa trefller Batıda ise yapılacak bir şey yoktur.) Bunun için şöyle oynamak yeterlidir: Elden iki büyük İcoz, trefl ası, trefl ruasıyla yere ve ele doğru küçük trefl. Doğu çakmazsa damınız el yapar ve son treflinize yerden çakarsınız. Doğu cakarsa "havaya" çakmış olur: Bu takdirde trefl damına yerden bir kör kacılır ve eldeki üçüncü köre koz damıyla çakılır. tşte buna "lob" denir. Tenis bilenleriniz bu asırmanın anlamını daha iyi kavrayacaklardır. Yalnız bu sonuca engelsiz olarak ulasabilmek için ilk eli elden asla değil, YERDEN RUAYLA almak şarttır. Bu tedbiri düşünmediğiniz takdirde, Doğu üçüncü trefle son kozuyla çaktıktan sonra kör oynayarak sizi yere "hapsedebilir.", yani ele geçip metr treflinize yerden bir kör kaçtıktan sonra son körünüze çakmanızı engelleyebilir. RADYO TRT I 05.00 Açılış program ve kısa haberler 05.05 Ezgi kervanı. 05.30 Beraber ve solo şarkılar. 06.00 Köye haberler. 06.10 Bölgesel yayın. 06.30 Gttnaydın. 07.30 Haberler. 07.40 Bölgesel yayın. 09.00 Kısa haberler. 09.05 Çocuk saati. 10.00 Arkası yann. 10.40 Hafta sonu. 11.55 Radyo tiyatrosu. 12.25 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf müzik. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar. 15.00 Kısa haberler. 15.05 Şarkılar geçidi. 15.30 Türküler. 15.45 Silahlı Kuvvetler saati. 16.00 Kısa haberler. 16.05 Çeşitli müzik. 16.30 Solistlerden birer şarkı 17.00 Dilek kutusu. 18.00 Kadınlar faslı. 18.30 Bölgesel yayın. 18.55 Reklamlar. 19.0001.00 TRTII ileortak yayın. 19.00 Haberler. 19.30 Dünyadan müzik. 20.00 Turizm. 20.20 Şarkılar. 20.40 Türkçe sözlü lıafif müzik. 21.00 Kısa haberler. 21.05 Mahalli sanatçılanmız. 21.30 Şarkılar. 22.00 Gecenin scsi. 23.00 Haberler. 23.15 Cumartesiden pazara. 00.55 Günün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapamş. 01.0005.00 Gece yansı. sik koro. 10.30 Türküler geçidi. 10.50 Operalardan seçmeler. 11.20 Solistler geçidi. 11.45 Hafif müzik. 12.00 Türküler ve oyun havalan. 1230 Iki solistten şarkılar. 13.00 Haberler. 13.15 Saz eserleri. 13.30 Türkülerle Turkiye. 14.00 Çeşitli müzik. 14.20 İki solistten şarkılar. 14.50 Türkçe sözlü hafif müzik. 15.05 Ezgi kervanı. 15.30 Şarkılar. 15.50 Hafif müzik. 16.05 Bağlama takımından oyun havalan. 16.20 Arkası yann. 17.00 Türküler ve oyun havalan. 17.30 Klasik koro. 18.00 Her piagın bir öyküsü var. 18.45 Şarkılar. 19.0001.00 TRT I ile ortak yayın 119 Antrelerinizi harcamayın Bu hafta size Ernest Pawle'ün bir problemini sunuyoruz. Ancak dört el göründüğünde problemin çözümü o kadar zor değildir, hele bu köşenin okuyuculan için!.. Onun için isterseniz v kendinize güveniyorsanız önce Batı ile Doğunun ellerini kapatınız ve masada olsanız ne şekilde bir dağıhmla ve nasıl oynayarak kazanabileceğinizi düşunünüz: TRT III 07.00 Açılış ve program. 07.02 Güne başlarken. 08.00 Sabah konseri. 09.00 Türkçe haberler. 09.03 Cumartesi sabahı. 10.00 Senfonik müzik. 10.45 Ankara Radyosu çoksesli korosu. 11.00 Stüdyo FM. 12.30 Müzik dergisi. 14.00 Müzik bahçesınden. 15.00 Cumartesi diskoteği. 16.00 Her piagın bir öyküsü var. 16.45 Bilince sevdiklerimiz. 17.00 Haberler. 17.12 Görünüm. 17.20 Çay saati. 18.00 Gençler için. 19.00 Haberler. 19.12 Görünum. 19.20 Çağdaş Türk sanat müzigi. 20.00Gramofon. 21.00 Günumüzde caz. 22.00 Haberler. 22.12 Görünüm. 22.20 Gecenin getirdikleri. 23.00 11. Uluslararası lstanbul Festivaliden. 24.00 Gece ve müzik. 01.00 Program ve kapamş. Yugoslav "Jez" dergisi 50. yılını karikatür yarışmasıyla kutluyor Kültür Servisi Yugoslavyarun başkenti Belgrad'da yayımlanan haftalık gülmece dergisi "Jez" (Kirpi), ellinci yayın yılını, uluslararası bir karikatür yanşmasıyla kutlayacak. "Bana Göre Dünya" konusunun işleneceği yarışmada, uluslararası seçici kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda, birinciye 50 bin dinar, ikinciye 30 bin dinar, üçüncüye 10 bin dinar ödül verilecek. Aynca, yanşmaya katılan karikatürler, Belgrad Sanat Galerisi'nde sergilenecek. "Bana Göre Dünya" konusuna uygun olarak yapılacak karitakürlerde biçim ve ölçü serbest bırakıldı. Eylül sonuna kadar katılma süresi bulunan yanşmanın adresi şöyle: "Nısro Jez, Redakcija Lista, Musiceva 6/IV7. Belgrad, Yugoslavya." Büyük Soygun"un yönetmeni Sidney Lumet Hollyıvood'da hiç film çevirmedi Kültür Servisi Bugün televizyonda izleyeceğimiz "Büyük Soygun" çağdaş sinemanın büyük ustalarından birini Sidney Lumer'i gündeme getiriyor. Gerçi bu film Lumet'in başyapıtlanndan değil. Ama 25 yıldan beri ABD'deki kurumların eleştirisini Ve yalnız kahramanların portresini çizmeyi sürdüren Lumet'in ustalığının izlerini, yer yer de olsa tasıyor. 1924 yılında doğan Sidney Lumet, 20 yaşındayken oyunculuğa başladı. Çeşitli tiyatro topluluklanyla ülkesinin her yarunı dolaşü. Ve 1956 yılında "12 Öfkeli Adam"la yönetmenliğe ilk adımını attı, o günden bu yana da 30 film yaptı. Paul Newman, efsaneleşen hızlı çalışmasından ötürü ona "Speedy Gonzales" adını takmış. Sinema dünyasının büyük oyunculanndan James Mason ise, "Tanıdığım en eksiksiz yönelmen" diyor Lumel için. Bu da.deneyimli bir oyuncudan geldiği için önemsenmesi gereken bir söz. Kendi hakkında düşünülenler Lumet'e aktanldığında, bir kahkaha atıyor ve "Dognı" diyor. "Uzun yülar oyunculuk yaptığım için aktörlerle Hişkilerim çok iyidir. Anlanm onlann dilinden". Bu Yahudi kökenli yönetmen Broadvvay'deki Yiddish Theater'daki günlerini hâlâ unutamıyor. Ama şimdi aklı sınemadan başka şeyde değil. Son iki yılda tam dört film çevirmiş. Baş rollerini Paul Newraan, James Mason ve Charlotte Rampling'in paylaştıkları "Verdict" onun otuzuncu ve en başarıh filmlerinden biri. Daha önceki filmleriyle de ABD'deki kurumlan yerden yere vuran Lumet, bu sonuncusuyla da avukatların dünyasını didik didik ediyor. Sidney Lumet, Pauline Kaeol ve Androw Sarris gibi ABD'nin ünlü eleştirmenlerinin gözüne girmeyi başaramamış bir yonetmen. Genellikle bu eleştirmenler onun her yaptığını görmezden geliyorlar. Lumet ise bunlara omuz silkiyor ve, "bazılan her şeyin kendi kuramlanna uygun • RDV1092 01092 + D102 07.*0 Açılış ve Program 07.02 Solistlerden seçmeler. 07.30 Haberler 07.40 Türküler ve oyun havalan 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Şarkılar. 09.15 Kaynaktan antene. 09.45 Türkçe sözlü hafif miızik. 10.00 Kla TRT II BULMACA İngiltere,film yapımcılarının sevdiği iılke oldıı LONDRA, (ANKA) İngiltere, film yapımında sağladığı kolayhklar, özel ses düzeni gerektiren filmler için hazırladığı stüdyolar nedeniyle, Amerikalı yönetmenler de dâhil olmak üzere tüm film yapımcılannın en sevdiği ülke durumuna geldi. İngiliz stüdyolarında son yıl içinde elliden fazla film çekildiği, film stüdyolan için 400 milyon dolar tutannda yatırım yapıldığı belirtildi. Bu rakam, ABD'de film stüdyolan için harcanan miktara eşit. SOLDANSAĞA 1/ Bir eserin değerli diye anılması ya da ödüllendirilmesi. 2/ IsükbaJ... Hâfız'ın memleketi. 3/ Tozluk... Bir nota. 4/ 1961'e kadar Portekiz'in bir sömürgesi olan Hindistan sehri... Dolaylı olarak anlatma. 5/ En ünlu beyitlerinden biri "Yuf hânna dehrin gülü gülzânna hem yuf / Agyânna yuf yârı cefâkânna hem yuf" olan Terkibi Bend'i yazan divan şairi... Aktinyumun simgesi. 6/ Sodyumun simgesi... Bir nota... Bir renk. 7/ Besaret... özellikle resimde dogal, sade, yapmacıksız üslup. 8/ Kişi... Bir şeyin kenarına koşut olarak yapılan süs... Fransiyumun simgesi. 9/ Akciğer iltihabı. YUKARIDAN AŞAĞIYA 1/ Çok sert ve kırılan bir maden. 2/ Bir hayvan... Ilinekler. 3/ Resim ya da ünlü bir kadın sairimiz... Verme. 4/ Batı Almanya'da, Napolyon'un ünlü bir zaferine sahne otmuş olan bir şehir. 5/ "Yiyin efendiler yiyin bu hân'ı sizin / Doyunca, aksınnca üksınncaya kadar yiyin"... Asker. 6/ Bir sayı... Aydınlık, ışık. 7/ Müstahkem mevki... Galyumun simgesi.8/ İsim... öngun. 9/ Kırmızı renkli tabiî cıva sülfflr. öte yandan, Ingüiz sinema çevreleri, artık tngiltere'de çok iş yapan filmlerin çekümeye başlamasını, Ingiltere'nin "sinemanın yeni merkezi" durumuna gelmesi biçiminde nitelendiriyorlar. TV'DE YETtŞTt 1950lerde TV yönetmenliği yaparak yetişen Sidney Lumet, ününü, 19S6'da cevirdiğ i "12 Öfkeli Adam" filmijie yaptı. dıişmesini istiyorlar" diyor. "Beni befli bir sınıfa sokamadıklan için de çılgına dönüyoriar. Birbirinden çok farklı filmler yapabüen bir yönetmenim. Bu da onları rahatsız ediyor. Örnegin Doğu Ekspresi'nde Cinayet de benim filmim, bu filmle Ugisi bulunmayan Equus da. Ne düşündükleri bana vızgeliyor, ama benden nefret etmeleri hoşuma gidiyor." filralerle futbol maçlan arasında bir secim yap deseler, duraksamadan futbol maçlarını seçerim." Lumet'in en nefret ettiği şeylerden biri de, bir sinema yönetmeninden söz ederken, onun eşsiz bir yaratıcı gibi göklere çıkaniması. Hele anılannı yazma düşüncesi bile bu garip adamı deliye döndürüyor. "Herkes fazla konuşuyor" diyor. "En iyisi susmak ve yerinde oturmak." Lumet'in bir özelliği de, geçen yıl Woody Allen'in kurduğu "Özgürlükleri Koruma Komitesi'nin"nin 50 üyesinden biri olması. Bu 50 kişi arasında olmasını da şu gerekçeye dayandınyor: "Mac Carthy dönemi gibi bir dönemin yeniden yaşanmamasını istiyorum'*. 1950'lerde CBS Televizyonu'nda çalışan ve Martin Ritt, John Frankenheimer gibi yönetmenlerle çalışan, 250'den fazla da TV yapıtının tamamlanmasına katkıda bulunan Lumet, o günleri acı acı anıyor ve şöyle diyor: "Bir çok yaşam ve yetenek heder olup gitti. Komitemizin önemi burada. Ama her an savaşmaya bazınz. Ülkem sağa kaydıkça benzer bir dönem yeniden geri gelebilir." NEW YORK'TA ÇALIŞAN TEK YÖNETMENDİ Televizyonda çalıştığı dönemi "paha biçilmez bir deney" sayan Lumet, yönetmenliğe başladığı sıra New York'ta film ceken tek yönetmendi. Manhattan'da en ufak alt yapının, bir tek stüdyonun bulunmadığı bu dönemi "Müthişti" diye tanımlayan Lumet, kendini bir "sokak yahudisi" olarak tanıtıyor ve şöyle sürdürüyor konuşmasıru: "Hollywodd'un yaşama biçiminden nefret ediyorum. Mevsimlerin değiştigini, yapraklann renk değiştirdiğini görmek isterim. Ben yalnızca gökyaranlan severim. Bu nedenle hiç adımımı atmadığım Hollywood beni 'hain' sayar. Ama şimdi, Doğu yakasında film yapan yönetmenlerin sayısı gittikçe artıyor. Eski sinema başlcentiyse, her yıl biraz daha TV başkenti haline geliyor." Lumet'in son uğraşı da, ünlü ABD'li yazar Doctorow'dan uyarladığı "Book of Danieltki Kardeş". Türkiye'de de yayımlanan bu kitaba ilk okuyuşta vurulan ve yayın haklannı satın alan yönetmen, belki de yasamının filmini yapacak. Güneyde 3 SA'ya oynuyorsunuz. Batı pik ruasını çıktı ve Doğu kâğıt kaçtı! Şimdi bir saat kadar sadece iki ele, ondan sonra da, çözümü bulamadıysanız, yanm saat kadar dört ele baktıktan sonra, hâlâ işin içinden çıkamadımzsa aşağıdaki cevabı okuyunuz. Cevap: Kontratını yapabilmek için, Güneyin mutlaka karodan üç el yapması ve bu arada Batıya el geçirmemesi gerekir. Bunun için de Doğuda RVX bulunması şarttrr. Güney bu zorunlu varsayımdan hareket ederek ilk eli alır ve kör damıyla yeregeçmeden önce KARO ASINI ÇEKER! Sonra yerden küçük bir karo oynar. Eğer Doğu ilk karoya küçük vermişse sorun kalmaz, ama ruayı debloke etmişse "baiser" (öpücük) denilen teknik sayesinde eli Doğuda bırakmak gerekir: Doğu küçük koyarsa damla almak, valeyi koyarsa bağışlamak suretiyle! Eğer Güney, trefl ası veya kör damıyla yere gecerek ilk karoyu yerden oynamak gafletinde bulunursa (yoksa siz öyle mi yaptınız?), Doğu hemen valeyi koyar ve asm üzerine de ruayı atar. Güney ikinci karoyu da yerden oynamak için bir daha yere geçmeye kalkarsa, karoları sağlar ama kullanmak için antres kalmaz... 120 Çocuk oyuncağı Filmlere fazla önem veriliyor "Bu kişiler eleştirilerini kitap haline getirip yayinlayacak kadar boş insanlar . (Burada New Yorker'dan Pauline Kael'i hedef alıyor). Ama New York takilerin hiç değilse bir mizahçı yanlan var. San Francisco'dakilerin, Boston'dakilerin, Toronto'dakilerin böyle bir özellikleri de yok. Filmlere çok fazla önem veriyorlar. Eninde sonunda yaşamın minicik birer parçasıyız. Bana Aşağıdaki el ünlü Amerikalı şampiyon ve uzman Edwin B. Kantar'ın TEST YOUR BRİDGE PLAY (Bricinizi Sınayınız) adlı kitabından alınmıştır. Kantar, bu çok ilgiç kitabında zorluk dereceleri gittikçe artan 100 briç problemi vermekte ve alacağınız puanlarla oyundaki ustahğmızı değerlendirmenizi sağlamaktadır. Toplam puanı 750650 olanlar için "Umarım arkadaşlannız buna inanırlar", 350'den az puan alan lar için ise "Bu kitabı satmayı düşünün!" demektedir. Zorlannı daha sonraya bırakarak, bu problemlerin en kolaylanndan birini sunuyoruz: "2007 yılında Cumalıkızık Köyü" yarışması sonuçlandı Kültür Servisi Ağa Han Mimarhk Ödülleri ve TMMOB Mimarlar Odası tarafından düzenlenen "Bursa'nın Cumakkızık Köyü 2007 Yılı tçin Öneriler" konulu öğrenciler arası yanşma sonuçlandı. Magritte'in tablolan ve sanatçıreklam ilîşkîleri Kültür Servisi Belçika kökenli ünlü ressam Rene Magritte, geçenlerde anılarını yaynnlayan bir arkadaşı tarafından, sıkıntılı savas yıllarında ünlü ressamların tablolannı kopya edip ash gibi göstererek suçlanınca dikkati üzerine çekti. Rene Magritte, ölümünden sonra reklamcılann, yasamının bir bölümünde de yayıncılann ilgilerini çekmiş ender ressamlardandı. "Magritte ve Reklamcılar" adlı sergi, onun 1970'lerde gördüğü büyük ilgiyi, reklam afişlerinde nasıl değerlendirdiğini gündeme getiriyor. Reklamcılann Magritte'e eğilmeleri, onun ölümünden üç yıl sonraya rastlıyor. Ancak meraklılar, bu ilginin sanatçının sağhğında görühneyişine hayıflanıyor ve ancak o zaman sanatçının tepkisinin ne olacağıru anlayabileceklerini belirtiyorlar. İlk gençliğinde Magritte de para getirecek işlere girmişti. 1930 yıhna kadar, yoksulluk onu duvar kağıdı motifleri yaratmaya, bazı parfüm markalanna ve kürkçülere reklam eskizleri hazırlamaya itmişti. "Yasamak için," diye yazacaktı, "Bir sürü sanatcı en güzd zamanlanm çok sayıda satüan yapıtlann üretilmesine harcamakta, bunun için kendilerini hırpalamaktadırlar. Bu kötü yapıtlar, insanlığın estetik gereksinimini karşılamakta çok yetersiz kalmaktadır." Rene Magritte, yasamının ilk 60 yılında pek ilgi görmedi. Çarpıcı gelmeyen üslubu fazla beğenilmiyordu. Özgünlüğunün, belli durumlan düzene koymaktan, bir takun nesneleri ve görünümleri sahnelemekten geldiği anlaşılmıyordu. Bir elma bir adamın yüzünü gizliyor, bir ressam yumurtaya bakıp güvercin resmi çiziyor, bulutlar kayalıklara dönüşüyordu. Ancak, her tabloyu bir sürpriz haline getiren bu ahşılmamış üslup, grafık sanatçıları tarafından değerlendirildi. Elmanm yerini bir peynir kutusu ya da bir yerküre aldı. Bir görünümü başkasıyla gizleyen sehpa üzerindeki tablo, sonsuza dek gidebilen reklam çeşitlemelerine yol açtı. "Bu Magritte degil" teması çerçevesinde düzenlenen ilginç sergi, Magritte'in ticaret uğruna nasıl harcandığını da ortaya koyuyor. Ama sanatçı, yine de olanca özgünlüğüyle aradan sıyrdıp çıkıyor. • RDV1092 DOĞUGÜNEY BATI KUZEY 4 Kör 4 Pik 5 Kör 6 Pik... Batı kör ikilisini çıktığma göre oyununuzu planlayın. Okuyucu mektuplan Saym Dr. llhan Doğan (Sinop) Göndermek lutfunda bulunduğunuz "Mini Briç Ansiklopedisi" için çok teşekkür ederim. Şapografla sadece 30 adet çoğaltılmış olduğunu söylediğiniz bu değerli yapıtınm, klasörler, dergi koleksiyonlan ve teksir edilmiş notlar dışında şimdilik 106 kitaptan oluşan briç kitaplığımın mutena bir yerine koydum. Bir gün Ankara'ya yerleşecek olursanız, bu mütevazı kitaphğımın üerdeki daha kapsamlı çalışmalannız için emrinize âmâde olduğunu bildirir, saygılanmı sunanm. (Kitaplığım için mütevazı sözcüğünü tevazumdan ya da espri olsun diye kullanmadım: Günden güne daha da gelişen dünya briç literatürü bugün binlerce kitaptan oluşmaktadır, onun için bir briç meraklısı ve hele bir briç uzmanı için 100150 kitap büyük bir şey sayılmaz.) Benden kendilerine kitap ve dergi tavsiye etmemi isteyen okuyucularım için geçen hafta parantez içinde verdiğim kitapevlerinin adreslerini aşağıda tekrarlıyorum. Bu köşede sözünü ettiğim ve edeceğim bütün kitapları, Ingilizce Bridge Magazine ve Fransızca Le Bridgeur dergilerini bu adreslerden satın alabilecekleri ve dergilere abone olabilecekleri gibi Ankara'da Tarhan veya Haşet Kitapevleri aracılığı ile de bunu yapabilirler. Ingilizce dergi ve kitaplar için: Bridge Magazine Bookshop, 40 Wakefield Road, Leeds LS10 3TP, lngiltere. Fransızca dergi ve kitaplar için: La Boutique du Bridgeur, 28 rue de Richelieu, 75001 Paris, Fransa. Tarhan Kitapevi Kızılay'da Sakarya Caddesi'nde, Haşet Kitapevi Kızılay'da Ziya Gökarp Caddesindedir. SARIYER SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN Sayı: 983/602 Oavacı Gülay Yerli tarafından ikâme olunan Kayyım Tayini davasımn yapılan duruşması neticesinde, Şişli, Kâğıthane, hane 150'de nüfusa kayıtlı lbrahim ile Naciyeden olma 1957 D.lu Gülay Yerİi'nin Kemal isimli çocuğuna lstanbul Barosu Avukatlarından Mustafa Remzi Tevrüz'ün kayyım tayin edildiği ilan olunur. Basın: 93S1 BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK HAKİMLİGİN'DEN Esas No: 1982/1196 Karar No: 1983/103 Adana Merkez Türkocağı Mah. Cilt: 050/01'de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Bedia oğlu 1961 d.lu SAÎT HALUK SEVGENAY'ın M.K.'nun 357. maddesi geregince hacr altına alınarak, aym kanunun 369. maddesi dogrultusunda a T yerde nüfusa ka>U yıtlı annesi Ahmet kızı 1928 d.lu Bedia Sevgenay'ın velayeti altına konulmasına, 22.2.1983 tarihinde, karar verildigi ilân olunur. Basın: 9334 Yanşmanın Dr. Mehmet Adam, Prof. Tnğnıl Akçnra, Cengiz Bektaş, Hasan Uddin Kban, Prof. Doğan Knban ve Prof. VVilliam Porter'dan oluşan Seçici Kurul 24 ve 25 ağustos günleri Mimar Sinan Üniversitesi'nde toplanarak ödül ve mansiyon kazanan projeleri belirledi. Sonuçlar 5 eylül günü açıklanacak. Yanşmada odülü kazanan öğrencinin yurt dışmda kendi sececeği bir mimarlık okulunda bir yıl süreyle tüm masrafları karşılanacak. Mansiyon alanlara da 60 bin'er lira verilecek. Yanşmada aynca Mimarlar Odası da özel bir ödül verecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog