Bugünden 1930'a 5,484,431 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/10 SPOR 3 EYLÜL 1983 19. AKDENÎZ OYUNLARI SPORDA DÎYALOG ABDÜLKADİR YÜCELMAN PROF.DR. HtKMET KOYUNCUOĞLV 1930'da Samsun'da doğdu. tlk ve orta öğrenimini Samsun 'da yaptı, İstanbul Tıp Fakültesi'ni 1956'da bitirdikten sonra çeşitli süreterde halya ve Federal Almanya'ya gitti. Ingiltere'de çeşitli araştırmalarda bulundu. 1973'de Prof. oldu. Spor flzyolojisinde de bir süre çalışan Koyuncuoğlu, halen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürüyor. Tören bııgün, yarışlar yaraı Bugün 9. Akdeniz Oyunlarf nın açılışı, Kazablanka'nın merkezindeki Stade D'honneur Casabanca'da yapılacak. Eskrim, cimnastik, halter, güreş, yüzme binicilik, tenis ve voleybol miisabakalan ile oyunlar ise yarın başlıyacak. yet) Akdeniz Oyunlan, bugun Fas'ın Kazablanka kentinde yapılacak olan tören lerle açılacak. Müsabakalara yarın geçilecek. 9. Akdeniz Oyunlan'nın açılışı, Kazablanka'nın merkezindeki Stade D'honneur CasaManca'da yapılacak. Yarın başlayacak olan eskrim, cimnastik, halter, güreş, yüzme, binicilik, tenis ve voleybol karşılaşmalan ise sırayla Salle Des Sports El Jadida, Complexe Sportif Casablanca, Salle de Settat, Palais de la KAZABLANKA (Cumhuıi Foire Casablanca, Complexe Sportif Casablanca, Carriere Garde Royale Rabat, Courts du COC Casablanca ve Copmlexe Sportif Salle İbni Yasin Rabat'ta yapılacak. Oyunlar, 17 eylülde State D'honneur Casablanca'da yapılacak olan kapanış töreniyle sona erecek. 9. Akdeniz Oyunlannda yann başlayacak olan müsabakalardan Türkiye, eskrim, cimnastik, halter, güreş, yüzme, tenis ve voleybolda mücadele edecek. OYUNLARIN TARİHÇESI Bugün dokuncusu başlayacak Akdeniz Oyunlarmın ilki 1951 yılında Mısır'ın îskenderiye kentinde yapıldı. Oyunlann başiaülması için öneriyi, Mısır Olimpiyat Komitesi Başkanı Muhammed Tahir Paşa yaptı, Tahir Paşa'nın bu önerisinin Türkiye ve Yunanistan tarafından hararetle desteklenmesi üzerine 1951 yılından itibaren her 4 yılda bir bu oyunlann düzenlenmesine başlandı. Oyunlann ilki Mısır'ın îskenderiye, ikincisi hpanya'nın Barcelona, üçüncüsü Lübnan'ın Beyrut, dördüncüsü Italyanın Napoli, beşincisi Tunus'un Tunus, altıncısı tzmir'de, yedincisi Cezayir'de, sekizincisi ise Yugoslavya'nın Split kentinde yapıldı. Bugüne dek yapılan 8 Akdeniz oyunlannda Italya toplam 768 madalya ile birinci durumda bulunuyor. İtaJya'nın 304 altın, 263 gümüş ve 201 bronz madalyası var. Türkiye ise halya, Fransa, Ispanya, Mısır, Yugoslavya ve Yunanistan'ın ardından 7. durumda bulunuyor. Türkiye'nin oyunlarda kazandığı 85'i altın, 54'ü gümüş ve 101'i bronz olmak üzere topJam 200 madalyası var. Her dört ytlda bir düzenlenen ve Akdeniz iükelerinin katıldtklan "Akdeniz Oyunlan"bugün Fas'm Kazablanka kentinde başlayacak. 17eylül gününe dek sürecek olan oyunlan TV 14 gün aralıklı olarak verecek. TV bugünkü açılış törenini gece saat 23.20 ile 23.55 arasında banttan yayınlayacak. Bugüne dek yapılan 8 Akdeniz Oyunlan sonunda genel madalya dıırumu şöyle: A 304 halya Fransa 218 İspanya 85 Mısır 74 Yugoslavya 149 YunanisUo 45 Türkiyc 85 8 Lüboan Tunus 17 Suriye 5 4 Fas Cezayir 5 Libya Malta Toplam Monaco B 201 140 160 119 124 122 117 65 101 54 61 17 37 29 23 7 30 28 12 23 12 1 6 1 999 1005 1058 G 263 187 123 T 768 545 368 317 388 211 200 62 69 42 44 40 7 1 306 SEÇKİNER: BAŞARILI OLACAĞIZ Beden Terbiyesi Genel Müdürü ve Akdeniz Oyunlan 'na katılan Türk kafilesinın Başkanı Yactl Seçkiner, Kazablanka'da yapılacak olan oyunlarda başanh olacaklarına inandığını söyledi. Seçkiner, "Başta güreş oJmak lizere bir çok dalda madalya beklrvorum " d e d i . aHj**i7 Bugünkü konuğumuz Prof. Dr. Hikmet Koyuncuoğlu Küçük yüzücülerin yamştırılmaları onlamn yüzme yaşamlamnı kısaltıyor Bugünku konuğumuz Prof. Dr. Hikmet Koyuncuoğlu. Sayın Koyuncu, siz hem bir bilim adamısınız hem de Türkiye bayan milli >uzme takımına, L'mre, Esen ve Hikmet gibi üç sporcu vermiş bir ailenin reisisiniz. Siz bir baba ve bir aile reisi olarak neden çocuklarınızı yüzme sporuna yönelttiniz? Yüzme sporu diğer sporlara nazaran hem daha organize idi, hem de küçukler için gerçekten ideal bir spordu. Galatasaray Adası'ndaki yuzme çalışmalarını da görünce hiç tereddut etmeden çocuklarımı yüzmeye verdim. Çocuklarım da yetenekliymiş demek ki, kendilerini gösterdiler. Bu arada öğretmenleri Selahaltin Türkmen'e teşekkür etmeyi de unutmamak gerekir. Bir aile reisi olarak çocuklannıza spor yaptınrken ne gibi zorluklarla karşılaştınız ve karşılaşıyorsunuz? Çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu zorlukları iki bölumde düşünmek gerek. Birincisi aile içi zorluklar, diğeri ise okuldaki zorluklar. Önce aile içi zorlukları anlatayım. Üç çocuğum var. Üçü de yuzüyor, daha doğrusu devamlı çalışmaları şart. İstanbul geniş bir kent. Çocuklarm antrenmanları değişik saatlerde. Birisinin bitiyor, ötekisinin başlıyor. Onları idmana getirip götürmek gerçekten zor bir iş. Yorgunluk, ayrıca derse ayrılacak zaman... Bunlar aile içi sorunlar ve zorluklar. Bir de okuldaki zorluklar var. Bakın bir şey söyleyeyim. Küçük kızım Esen, Lüksemburg'a gitmiş, madalyalar almış, milli yüzme takımına seçilmiş, başarıh bir sporcu olarak Cumhurbaşkanımız Kenan Evren tarafından kabul edilmiş, ama okulda. beden eğitimi dersinden ikmale kalmıştır. Şunu söylemek istiyorum. Her öğretmen aynı şeyi soylemiyor ama bazıları "ya spor, ya okul" deyip kestirip atıyorlar. Şimdi ben bir aile reisi olarak birisini çocuğuma seçtirmek zorunda kalmalı mıyım? Peki sizce bu aksaklık nerden ileri geliyor? Yani sizce sponın bizde henuz anlaşılmamış olmasının payı var mı? Kesinlikte bu böyle. Bizde sporun değeri maalesef bilinmemiş. Çocuk yetiştirmede ana unsur bedensel ve ruhsal gelişimi sağlamaktır. Oysa bizde çocuk okulda sadece ve sadece dersleri ile meşgul olmak zorundadır. Okulda spor yapmak bugünkü koşullarda imkansızdır. Çocuk okul dışı kendini spora vermiş olsa bu defa da okuldaki dersleri geri kalıyor ya da öğretmenlerden gerekli ilgiyi görmüyor. Siz birçok Avrupa ülkesi gördünüz. Örneğin İtalya, İngiltere ve Almanya'da bu nasıl organize edilmiş? Valla oradaki duzeni gördukten sonra hayran olmamak imkânsız. O ulkelerde çocuk okulda okurken spor eğitim ve oğretimini de aynı okulda yapıyorlar. Sabahtan öğleye kadar ders yapan öğrenciler, öğleden sonra okulun tesisinde dilediği sporu rahatlıkla yapabiliyor. Yani bir noktada koşturması, spor yapacak yer aramasına gerek kalmadan. Okul yönetiminde spor için gereken yardım nasıl saglanıyor? Almanya'da en iyi not 1 'dir. Diyelim ki bir öğrencinın bir tane notu l'dir. Bu l'ler en kötu sayılan 6 notun birini siler. Eğer spor derslerinden en iyi not olarak 1 almışsa bu çok zayıf olduğu bir dersi kurtaracaktır demektir. Işte bu sporun verdiği bir imkandır. Tabii bunun tersi de mümkün. 5 bin kalori günde ve ayda ne kadar para ister? Günde 15002000 lira gerekli sanıyorum. Sadece bununla da iş bitmiyor. Antrenman için gidiş geliş, malzeme ve diğer masraflar ayda ortalama 100 bin lirayı bulur mu? Bizim normal mutfak masrafımızın üstünde benim iki kızımın ekstra beslenme masrafı 4050 bin liraya yakındır. Ve tabii bunu her ailenin verebilmesi sorundur. tlkokul öğrencilerini her yıl kolej sınavları için çeşitli kurslara ve özel öğretime tabi tutuyorlar. Bu son yıllarda beyin dopingi olarak niteleniyor. Şimdi küçük çocuklar arasında da >anşmalarda bö>lesine bir çekişme görünüyor. Bu küçük yaştaki çocuklar için boylesine bir yarış yararlı mı yoksa zararlı bir ola> mı? Biz millet olarak sürekli ekstremlere gıden bir toplumuz. Eğer çocuğumuzun okulda başanlı olmasını istiyorsak, bunu baskı ile sağ lamak istiyoruz. Aynı şeyi sporda da yapıyoruz tabi. Belki diğer sporlarda yani basketbol, voleybol gibi sporlarda belli olmuyor ama, yüzmede bunun etkisi çok kötü olur. Küçük çocuklar yaş gruplarında çeşitli dereceler yapıyorlar, çeşitli ödüller alıyorlar, bu dış gorünuş itibariyle güzel bir davranış, ama bir de çocuklarım ille de dereceye girmesi için zorlayan anne ve babalan düşünun. Bu doğrudan doğruya küçük bir çocuğa yapılan bir baskıdır. İşte bu baskı ile küçukler daha büyümeden bir ezilme duygusu ile karşı karşıya kalıyorlar. Çalışdrıcılar, işin farkında değiller mi? * * * * • * * * • * TVde bugün •** * ***** * * * * * j • • * * * * * 1>*, Özam'ya nazar için tütsü yapıldı Tenis oynarken sakatlanan Milli Takım Teknik Direktörüne 6 hafta istirahat verildi. CENGİZ KAPTAN FutDol milli takımları Teknik Direktörü Coşkun Özan'nın sol bacağı 6 hafta süreyle alçıya alındı. Bir sure öne TED kulubünde tenis oynarken, zorlanma neticesinde aşil tandonu kopan ö z a n ' y a Şişli'deki özel bir klinikte iki operatör tarafından başanlı bir ameliyat yapıldı. Doktorları Özan'ya 6 hafta süreyle kesin istirahat verdiler. Özan sakatlanış olayını şöyle anlattı: "Boş zamanlanmda TED'e gider tenis veya futbol oynarım. Arkadaşım ile iddialı bir maça girmiştik. Herşey ne olduysa iiçüncü sette oldu. Ters bir topu karşılıyordum. Birden sol ayagımdan gelen çok şiddetli bir acı hissettitn. O anda vücudumun sıcak oluşu nedeniyle sakatlanabileceğim aklıma gelmemişti. Arka tarafta çalışan birinin yanItşlıkla elindeki gülleyi bacağıma doğnı fırlattıgını sanıyordum. Acı ile yere yıkıldığımda dahi etrafımda gulle aradım. Onca yıldır futbol o>nadım. Başıma boyle bir sakatlık gelmedi. Yalnızca bir FenerbahçeGalatasaray maçında omzumdan hafif bir sakatlık geçirmiştim. Bereket versin tandon bağı kemikten aynlmamış. O zaman yüriimek zor olacaktı". Coşkun ö z a n , 6 haftalık alçılı istirahatin milli takımla ilgili çalışmalarını önemli ölçıide aksatacağmı belirtirken, "Keşke Akdeniz oyunlanna ben de gitseydim belkı bu kaza başıma gelmezdi" dedi. Özan, bu arada bir arkadaşının F. Almanya'dan getireceği geliştirilmiş bir koltuk değneği sayesinde 3. haftadan sonra yürümeye başlayabileceğini belirtiyor. ÖZARI'YA TÜTSÜ YAPILDI ö t e yandan Milli Takımlar teknik direktörünü tedavi görmekte olduğu hastahanede ziyaret eden ablası "Kardeşi Coşkun'un nazara geldiğini" söyleyerek, "Benim batıl itikatlanm kuvvetlidir. Coşkun kendisini kıskananlann nazanna gelmiş. Yanımda tütsü getirdim. Bunu ona uygnlayacağım" diyerek, kardeşıaı yeğenleri ile birlikte tütsüledi. Futbol Milli Takımlan Teknik direktörii Coşkun Özan Günün İçinden Kız ve erkek basketbol Kız ve Erkek Basketbol İstanbul Yıldız Kızlar ve Erkekler Basketbol Turnuvası tamamlandı. Üç gün süren karşılaşmalar sonunda ; bayanlarda, Boğaziçi birinci olurken. Nisantaşı ikinci, Profilo ise i üçünciı oldu. Erkeklerde ise Profilo birinciliğialırken, Boğaziçi, ikinLciliği, İstanbul Üniversitesi ise üçüncülüğü aldı. Uvey evlat amatörlerin ligi bugün başlıyor Spor Servisi istanbul 1. Amatör Ligi 1983/84 sezonu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Olay ve futbol bakımından hareketli bir yıl geçiren İstanbuf amatörleri, yeni sezona hayli iddialı giriyorlar. Geçen yılın şampiyonları ve 2. Amatör ligde mutlu sona erişip, 1. Ligde şampiyonluğa koşacak olan takımların hepsi gerek transfer, gerekse idari açıdan hazırlıklannı sürdürüyorlar. Federasyon Kupası sonuçlanyla gövde gösterisi yapan takımların yeni sezona daha hazır olmadıklan da gözleniyor. Bir tek Cerrahpaşa'nın form ve sonuçla, şampiyonlukta iddialı olduğunu gösterdiği kupa maçlarından sonra, 1. Amatör Ligin yeni şampiyonlara hazır olduğu gorüldü. Geçen sezon 1. Amatör Ligde grup şampiyonu olan Cankurtaran, Karagücu, Okmeydanı, Maltepegenç, Dikilitaş, Cerrahpaşa. Bayrampaşa, Küçükpazar çetin rakiplerle lige merhaba diyecekler. 2. Amatör Lig Şampiyonlan, Selimiye, Yıldıztabya, Defterdar, Çubuklu, THY, Üsküdar, ve Beşiktaş gmplarında iddialı olmaya çalışacaklar. Öte yandan geçen sezon protesyonel 2. ügden duşen 1eriKoy ve Davutpaşa bugün amatör rakipleri ile mücadele edecekler. Feriköy yıllann takımı Yeldeğirmeni ile Vefa Stadı'nda karşılaşırken, Davutpaşa, Sümerspor karşısında Eyüp Stadı'nda galibiyet arayacak. Günün Programı ise şöyle: VEFA STADI 10.30 FeriköyYeldeğirmeni 12.30 BayrampaşaCerrahpaşa A.HİSARI SPOR AK. 11.45 SultantepeTHY 11.30 HasköyKasımpaşa 15.15 YıldızDefterdar 17.00 YoncasporCankurtaran EYÜP STADI 11.45 SümersporDavutpaşa 13.30 MuradiyeÜmraniye 15.15 Vefa SimtelÜsküdar 17.00 Beşiktaş Çubuklu MALTEPE STADI 12.00 KüçükpazarSefaköy 15.15 Kuruçeşme Mecidiyeköy 17.00 Vardar Sakarya B.FELEK STADI (Çim Saha) 11.45 AltınayDarüşşafaka 13.30 Kadırga Ortaköy 15.15 KaragümrükİETT 17.00 MaltepegençKüçükköy PAŞABAHÇE STADI 13.30 LeventOtomarsan 17.00 TekelSelamsız Hem bir aile reisi hem de bir tıp adamı olarak küçük yaştaki çocuklarm büyük bir rekabet havası içine sokulup yanştırılmalarına karşıyım. Çünkü bu davranışla çocuklarımızın hem fiziki gelişmesini ö'nlüyor hem de onları psikolojik yönden bir büyük baskı altında tutuyoruz. Daha 14 yaşında olup havuzun kenanna çıkmış yüzücüleri görünce üzülmemek elde değil. fBeşiktaş Eltopu Takımı'nda Beşiktaş Eltopu Şubesi Genel Kaptanı Firuz Drahşan oyuncusu ' Oral'ı suresiz kadro dışı bıraktığını açıkladı. "200 bin liraya parma! fımı bile oynatmam" şeklinde basına bir beyanat veren Oral için Drahşan "kendisi uzun suredir çalışmalara katılmıyor bunun yanısıra çok para istivor. Kendisine Beşiktaş kuliibu olarak istediği parayı odeyemeyiz. Zaten iki >ıl daha bizimle anlaşması var. Yapmış olduğu maksatlı açıklamalardan dolayı suresiz kadro dışı bıraktım. Bundan bo>le Beşiktaş'ın maçlarını çıkıp tribünden izlemesin Küme düşeriz ama >ine de onu ovnalmamam' dedi [Haznedaroğlu?nun basın toplantısı Galatasaray Kulübu'nün başkan adayı Semih Haznedaroğlu oneki gece duzenlendiği yemekli basın toplantısında "Profesyonel kii[lüplerin başına profesyonel ve ehliyetli yöneticiler gelmelidir" dedi | v e şöyie devam etti: "Galatasaray yönetimine boş vaatlerde bulunarak talip olmak isItemiyorum. Benim ve arkadaşlarımın plan ve programlan var. İlk |başta profesyonel futbol şubesinde menejer sistemini oturtacagım. İPahalı antrenör şampiyonluk demek değildir. Dünyanın en pahalı •ntrenorünu getirsek bilgili \ardımeıları. altyapı, tesis, saha, imkan1 ından yararlandıramazsak şampiyonluk beklemek hayalcilik olur." Beslenme önemli bir yer tutuyor. Protein açısından, vitamin açısından, önemli bir masraf gerektirir. Günde 5 binjcaloriyi ucuz olarak da verebilirsiniz. Örneğin makarnayı, pilavı önüne koyarsınız, 5 bin kaloriyi verirsiniz. Ama protein gereklidir. Bu da masraflıdır. Ailelerin çocuklarına spor yaptırabilmeleri için bazı parasal sıkıntılara da girmeleri söz konusu sanıyorum. Bu konudaki dıişünceleriniz nedir? Bu da ayrı bir sorun tabi. Özellikle yüzme sporu para götüren bir spor. Bir müsabık bir yılda en az dörtbeş mayo eskitiyor. Çunkü klorlu su mayoları çabuk eskitiyor. Yerli mayolar su çekiyor, Avrupa mayolar ise 810 bin lira civarında. Demek ki en azından bir mayo için bir yılda bir çocuk için 4050 bin lira gerekiyor. En basitinden bir gözlük 2 bin lira. Bunun dışında yüzme sporu yapan çocuklar için hastahk ve bakım da ayrıca büyük sorundur. Çünkü havuzda çocuklan hep hastalık bekler. Üşütmeden, mikrop kapmadan dolayı bu hastalıklar için de bakım bir hayli para tutar. Spor yapan bir çocuk, ailesine bir ayda beslenme açısından ne kadar masraf getirir? Beslenme önemli bir yer tutuyor. Protein açısından, vitamin açısından önemli bir masraf gerekir. Günde 5 bin kaloriyi ucuz olarak da verebilirsiniz. Örneğin makarnayı, plavı onüne koyarsınız, 5 bin kaloriyi verirsiniz. Ama protein gereklidir. Bu da masraflıdır. Bir tıp adamı olarak i\i bir sporcunun, beslenmesi için gerekli KBahçeLille maçı 8 Kasımda Fenerbahçe pa2ar gunü 2^onguldakspor ile oynayacağı karşılaşmaüin hazırlıklarını dun savunma elemanlanndan oluşan bir grup ile Sürdurdü Abrakadabra lakabı iie tanınan ünlü siharbaz Lütfu Delirtok'un araalığı ileFenerbahçe'yegelenBilal Can isimli futbolcu Jün denendi. Stankovıç bu futbolcu için kararınıonümüzdekihafta erecek. Öte yandan SarıLacivertliekip Engin'in transferi için 8 kanm salı gunu İstanbul Fenerbahçe stadında Tanse Lille ile arşılaşacak. Miliç ilk defa idmana geç geldi Spor Servisi Ali Sami Yen Stadı'nda bugün Sarıyer ile karşılaşacak olan Beşiktaş Futbol Takımı, maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Şeref Stadı'nda saat 17.30'da başlayan akşam idmanında SiyahBeyazh futbolcular daha çok kondusyona yönelik kısa bir çahşma yaptılar. İdman sonunda Teknik Direktör Miliç'in açıkladığı Sarıyer maçı kadrosu şu futbolculardan oluştu: "Adem. Zafer, Samet, Kadir, Ulvi, Arnavutoviç, Tekin, Süleyman, K.Haluk, Feyyaz, Fikret, Zija, Necdet, Sekerbegoviç, Metin ve Reşat." Ote yandan Miliç, dun ilk defa idmana geç geldi. Her zaman futbolculardan once gclip eşofmanlannı giyen Miliç, dun idmana geç gelince, futbolcular kısa bir süre kendi başlarına ısınma hareketleri yaptılar. r.Saray'ın yeni basketbolcusu Galatasaray'ın onceki gece Istanbul'a gelen ABD'li beyaz basketolcusu Rock Lee çalışmalara başladı. ABD'nin Sandiago Clippers takımında ovnayan 28 yaşındaki 2.08 boyundaki dev basketbolcunun ilk çalışma sonunda SarıKırmızılı takıma yararlı olacağı gorüldü. Farkındalar tabii. Ama anne ve babaiar tarafından çeşitli yontemlerle onlar da baskı altında tutuluyorlar. Yani siz küçük yaştaki çocuklann yaş gruplannda yanştınlmalarına karşı mısınız? Kesinlikle karşıyım. Hem bir veli olarak, hem bir tıp adamı olarak karşıyım. Hiç olmazsa 910 yaş grubundaki çocuklara bu kadar baskı yapmanın karşısındayım. Düşünün oyun çağındaki bir çocuk baskı altında tutulup yarışma havasına sokuluyor. Bu bir cinayettir kısaca. Bu en azından bölge içi çalışmalar ve özendirici oyunlarla yapılırsa gorülecektir ki o yaştaki çocuklar daha gelişecek ve ileriki yaşlarda daha fazla randıman verecektir. Daha 14 yaşlannda iken sporu bırakmış birçok küçük yüzücüyü bu nedenle görebiliyoruz ve üzülüyoruz. Üstelik bunu ben keyfimden ve kafamdan söylemiyorum. Bu Ingiltere'de de Almanya'da da böyle organize edilmiştir, Bir veli ve bir tıp adamı olarak küçük yüzücülerin idmanlannı izlerken neler düşünüyorsunuz? Bizde bilimsel bir gözle bakıhrsa sanıyorum birçok aksaklıklar gorülebiliyor. Küçük sporculanmız maafesef hiç bir tıbbi testten geçirilmeden hangi yaş grubunda ve hangi fizikte olursa olsun aynı antrenman sistemi ile çalıştınlırlar. Bu muhakkak ki büyük sakıncalar yaratır. Örneğin 9 yaşındaki bir kız çocuğu ile 14 yaşındaki bir erkek çocuğunun aynı sistem ve aynı idman dozu ile çalıştırılması biraz önce sözünü ettiğimiz gibi birçok sakınca yaratır ve kuçük yuzucüler daha verimli olabilecekleri yaşta havuz kenanna çıkarlar. Siz daha önce de bir süre spor fizyolojisi ile ilgilendiniz, hatta bu bolümde görev yaptınız. Acaba size herhangi bir spor kulübiimüz, bir spor testinden geçmek için size yani üniversiteye başvurdu mu? Vurdular bir kere. Testler yaptık, araştırmaiar yaptık .Sonra gelip sonucu bile öğrenmediler. Unutulup gitti. Yani kimse bu işi ciddi bir şekilde düşünmüyor. Oysa bir çocuğun gelişmesindeki devreleri çok iyi izlemek gerekiyor sanıyorum. Mutlaka öyle. Belki siz de gidip idmanları izliyorsunuz. Ama biz tıp adamı gözü ile izlediğimizde çok üzülüyoruz. Çünkü göz göre göre hata yapıldığını görüp kendi kendimizi yiyoruz. AT YARIŞLARI 1. Koşu: Mesafe ve form durumu Akarsu'nun lehinedir. Gülşah'ın boş kalması halinde ikincilik şansı artacaktır. Biz favori olarak Akarsu'yu tutmaktayız. İkincilik mücadelesini Gülşah kazanacaktır. 2. Koşu: Altılı Ganyan'ın ilk ayağıdır. Tay koşusu olması bakımından hayli kritik bir koşu. Orduhan favorimizdir. Fakat tay koşusudur ve suprize açıktır. Çok at yazılmasını tavsiye ederiz. 3. Koşu: Gülşah'ın bu yarışta koşmaması Feryal ve Şüpheli'nin şansını artınyor. Şüpheli'nin istikrarlı koşmaması Feryal'in ağır basmasına yol açıyor. Favorimizdir. 4. Koşu: 5 atın kayıtlı olmasına rağmen çok güzel geçecek olan bir yarış. Formlannın zirvesini zorlayan uç at: Dikmenşah, Uçakkaçtı ve Perikızı kıyasıya bir mücadeleye gireceklerdir. Seren ise bu mucadeleden yararlanmaya çalışacaktır. 5. Koşu: Birbirinden güzel atlar, yarışseverlere şahane bir yarış daha izlettirecekler. Bu yıl hiç bir yarış kaybetmeyen Easthern Star Süleyrnan Akdı ile yine birincilik için koşacaktır. Seren l'i geçmek üzereyken son anda yarışı kaybeden Ayışığı, klas bir at olan Atlantik birincilik te şanslı diğer atlardır. Bizim favorimiz Süleyman'ın bindiği Easthern Star'dır. YÜKSEL ERÜÇ Basketbolda rakiplerimiz 7. Koşu ÇağatayBahadır çekişmesi olacak TAHMİN 1. Koşu: F. Akarsu (6), P. Gülşah (2) İlkadım (4). 2. Koşu: F. Orduhan (4), P.Chorchiüdovvn (3). 3. Koşu: F. Feryal (4), P. Şüpheli (2). 4. Koşu: F. Uçakkaçtı (3), P.Dikmanşah (l)Perikızı (5). 5. Koşu: Easthern Star (3), P.Ayışığı (4)Atlantik (2). 6. Koşu: F.Çağatay (4), P. Bahadır (2)Altaylı (1). 7. Koşu: F. Ragnar(3\ P.Ha vai (l)Sun Danver (:> 6. Koşu: A grubu arap atlarına mahsus olan bu koşuda Çağatay ve Bahadır birincilik mücadelesi yapacaklardır. Biz birincilik için Çağatay'ı tutuyoruz. 7. Koşu: Ekrem'in bindiği Ragnar ile Havai favorilerimizdir. Havai'yi son yanşında iyi bulduk. Birinciliği Ragnar'dan alabilir. Basketbolda Avrupa Kupalarındaki rakiplerimiz belli oldu. Avrupa ŞampiyonKulüpler'deEfes Pilsen'e Arnavutluk Şampiyonu Dinamo Tiran duştü. Avrupa Kupa Galiplerinde Fenerbahçe Mısır veya Bulgaristan temsilcisi ile oynarken Koraç Kupası'ndaEczacıbaşı Macaristan'ın Csepel takımı ile karşı karşıya gelecek. GÜNÜN PROGRAMI Futbol A. Sami Yen Stadı: 16.30 BeşiktaşSarıyer F. Bahçe Stadı: 16.30 K. GümrükAd. D. Spor Vefa Stadı: 14.30 S. SirkeciDüzce 16.30 Vefa SimtelKonya Ankara Cebeci Stadı: 14.30 PTTMuğlaspor 16.30 Petrol OfisBeykoz İzmir Alsancak Stadı: 16.30 GoztepeLüleburgaz Hakem ve gözlemci semineri Marmara Bolgesi futbol hakem ve gözlemci semineri, diin Odakule konferans salonlarında yapıldı. 92 hakem ve 68 gozlemcinin katıldığı seminerde Merkez Hakem Komitesi uyeleri Ertuğrul Dilek ve Gunay Akbay, birer konuşma yaptılar. Seminerde Merkez Hakem Komitesi Üyesi Ertuğrul Dilek, hakemlere faul ve avantaj kaideleri uzerine tatbiki bir konuşma yaptı. Bu arada diğer salonda ise Gunay Akbay tarafından gözlemcılere bir konferans verildi. Konferansta, federasyonun bu yıl gözlemcilerden yapılmasını istediği uygulamaiar iletildi. Basketbolda Yunanistarra 7466 yenildik VRBAS, (Cumhuriyet) Yugoslavya'nın Vrbas kentinde yapılmakta olan Balkan Basketbol Şampiyosanı'nda dün Basketbol Milli Takımımız, Yunanistan'a 7466 yenildi. İlk yarıyı da Milli Takımımız 4421 yenik kapadı. Milli Takımımız yarın Romanya ile karşılaşacak. ALTILI GANYAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog