Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

MERKEZ DERSANELERİ • Unıversıte Hazırlık. 13 Ekım • AskenFen Lıselerı 1 Ekım • Kolejlere Hazırlık: 13 Ekım ADRES Istanbul Mesıhpaşa Cad No 22 Lalelı Tel 527 40 92 Edırne 3159 Çanakkale 2359 Başbakan Ulusu:Ek zam için yetki YHK'nmdır 2 milyon işçi ailesinin gözü YHK'nın 9 üyesinde YHK'NIN 9 ÜYESI Naci Varlık (Yarg. 9. Daıresı Başk.) Rüştü Altay(ÇalışmaBakanhğıMust.) Sefa Reisoğlu (Hukuk Profesoru) Kutlu Savaş (DPT Musteşar Yard.) Orhan Başhekimoğlu (Çalışma Genel Mudürtinu temsil ediyor) Kıdemli Alb. Necati Polat (Kamu ışverenlenm temsil ediyor) Kubilay Atasayar (TİSK Baş Hukuk Muşaviri) Kemal Özer (Turkiye Maden Işçıleri Sendikası Genel Başkanı) Tamer Eralan (Çımselş Sendikası Genel Başkanı) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Bulend Ulusu ışçılere ek zam vapılması konusunda "Cumhuriyet" muhabırıne "Zam vetkısı Yuksek Hakem Kurulu'ndadır Ben havır da demı>orum, tamamen Yuksek Hakem kurulu'na bırakıvorum," dedı Ek zam konusu bugun YHK'da goruşulecek 2 mılyona yakın ışçı ve aılelerı 9 kışılık kurul toplantısından çıkacak sonucu beklıvor Başbakan Bulend Ulusu "Cnmhuriyet" muhabırının "Ek zam yapdabilecek mi?" bıçımındekı sorusuna ozet olarak şöyle karşılık verdı "Yetki biliyorsunuz Yuksek Hakem Kurulu'nundur. Biz Hukumet olarak toplu sozleşme yapmadık şimdiye kadar, ama 60. Yıl Sayı: 21222 Cu m h u r iyet Kurucusu: Vunus Nadi 40 TL. 29 Eyliil 1983 Perşembe 3 Atilla Şoför Kursu Uzman oğretım kadrosu Bay Bayan Dısıplın w ^Cjldıyjl lyınıyet Eğıtımle Ehlıyet Subeny yoktur jrnK yoktur • Mo 10 \ Yuksek Hakem Kurulu"nun 9 üyesi. işçilere ek zam yapıhp vapılmayacağtnı bugün görüşmeye başhyor. tabıı Maliye, Hazine'nin dnrumu hakkında bilgı veriyor, "hazıne budur" dıyor, "kararı sız venn" diyor. Işçiye helal olsun ama arkada memur var. O zaman enflasyon yuzde 30 ıse juzde 50'ye çıkar. Bu şanssız bır penyod. Bankerter, bankalar, dogru dunıst kontrol edilmemış, para pıyasası, sermaye pıvasası uzennde durulmamış. Turkiye fevkalaade sıkıntılı bır durumdan geçiyor ama "Bır musibet bin nasihatten evladır" derler, bunlan vaşadıkça ders ahyoruz. Mesela bugun sermaye pıyasası hakkında toplantı yaptık. Bu konuda durmadan çalışılıyor. Bunlar Amenka'da, Avnıpa'da kaç sene evvel kurulmuş. Oyunu kaıdesıne gore oynamayınca banka da batar. banker de batar." "Batsın gıtsın, bana n e 7 " demek olmaz ki. Vatandaş bu bankaya para yatırmış, emekli, dar gelirlı, vuzugunu, bilezığinı satmış, bankere para kaptırmış "Aman ben onu gormeyeyım, ne halı varsa gorsun" diyemezsiniz. Devlet bunların hepsine yetişecek. Yetişecek ama buna gore vergının de duzenli gelmesi lazım. Vergıler de tıkır tıkır (Arkası Sa. 11., Su. l'de) Alt komisyon 3 partili yerel seçim önerisini Anayasa'ya aykırı buldu Anayasa Komisyonu bugun Alt Komisyonu'nun oybirliğiyle aldığı raporu ele alacak. ANKARA (Cumhunyet Burosu) MGK uyesı ve Denız Kuvvetlerı Komutanı Oramıral Nejat Tumer'ın, "6 kasımdaki secimlere katılmayan siyası partılerin, yerel seçimlere de kalılmamasım" öngören yasa önerısı, Anayasa Alt Komısyonu'nca Anayasa'ya aykırı bulunarak oybırlığıyle reddedıldı Prof Kemal Dal (Anayasa Komisyonu Başkanı. MDP Adana mılletvekılı adayı), Prof Akif Erginav (MDP uyesı) ve Fuat Azgur'dan (kapatılan BTP'nın kurucu uyesı) oluşan Alt Komisyon, yasa önerısının Anayasa'nın bazı maddelenne aykırı olduğu gerekçesıyle reddedılmesı göruşunde bırleştıler Hazırladıkları rapor, Anayasa Komisyonu'nun bu sabahkı toplantısında goruşulecek Alt Komısyon'un hazırladığıraporda, yasa önerısının Anayasa'nın hangı maddelenne aykırı olduğu ayrıntılarıyla belırtıldı Raporda, onerının Anayasa'nın 176 maddesındekı "Başlangıç kısmının Anayasa'ya dahil olduğu" ılkesınden hareket edılerek, Başlangıç'ın 5 fıkrasına aykırı olduğu belırtıldı 5 fıkrada şöyle denılıyor "Millet iradesinin mutlak ustunluğu, egemenligı, kavıtsız, şartsız Turk mılletıne aıt olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkıli kılınan hıçbır kışı ve kuruluşun bu Anavasa'da gostenlen hurrıyetçı demokrası ve bunun hukuk duzeni dışına çıkamayacagı.." Raporda, Oramıral Tumer'ın önerısının Anayasa'nın 2, 4, 10, 13, 67, 68 ve 127 maddelerıne de aykırı olduğu örneklerıyle dıle getrrıldı Anayasa'nın 2 madde smde cumhunyetın nıtelıklerı sayılırken, 4 maddesınde devlet şeklının cumhuriyet olduğu, bunun değıştırılemeyeceğı, değıştırılmesının teklıf dahı edılemeyeceğı öngörulüyor Yınc Anayasa'nın 10 maddesı herkesın yasa onunde eşıt olduğu, hıçbır kışıye, aıleye, zumreye veya sırufa ımtıyaz tanınamayacağı hukmunu ıçerırken, devlet organlan ve ıdare makamlarının tum ışlemlerınde yasa onunde eşıtlık ılkesıne uygun olarak hareket etmek zorunda bulundukları ongöruluyor Onerının Anayasa'nın 13 maddesıne de aykırı olduğu ra porda yer alıyor Bu madde te mel hak ve hurrıyetlerle ılgılı genel ve ozel sınırlamaların demokratık toplum duzenının ge(Arkası 7. Sayfada) i 180 bin menııır emeklilik hattında ANKARA (Cumhunyet Burosu) Emekli Sandığı Yasası'nı değıştıren ve 20 hızmet yılını dolduran kadın memurlarla, 25 yılını dolduran erkek memurlara yaş sınırı getıren yenı uygulama, 1 ocak >84 tarıhınde yururluğe gırıyor Bu açıdan, gereklı hızmet suresını dolduran 190 bin dolayında memurun emeklilik hattında olduğu, bunların onemlı bır bolumünun emeklılıklennı ısteyebıleceklerı kaydedılıyor Şu anda Turkıye'de 1 milyon 301 bin memur görev yapıyor. Bu kıtleden 121 bin 775 memurun hızmet suresı 2125 yıl arasında, 2630 yıl arasında hızmetı bulunan 50 bin 595 memurla, 30 yılı aşkın hızmetı olan 15 bin 359 memur da bırlıkte duşunulduğunde, emeklilik ıçın başvurabılecek >aklaşık 190 bin kısıhk bır memur grubunun \ar olduğu gorulu\or 4247 vaş arasında 1^5 bın 589 memur var Bu memurların bır bolumu vasada aranan hı?met su resıne sahıp, bır bolumu değıl Yasada belırtılen hızmet surelerını gele^ek >ıl ıçınde doldurmaları halınde bu memurlar emeklilıklerını ıstevebıletek ler Avnı şekılde 48 \aşın ustundekı 120 bın dola yındakı memurun onemlı bır bolumu de yaş sını rının yanısıra, hızmet suresını doldurma koşulunu \erine aetırıvor Emekli Sandığı yetkılılerı, yenı yasanın emeklilik ıçın başvuracak memur sayısını hızla arttıracağı goruşune katılmı>orlar Yetkılıler, her >ıl ortalama 35 bın memurun emeklne ayrıldığın1, bu \ıl bu rakamın en ı,ok 4İ) bın dolauna ^ıkabılete ğını belırtı\orlar Yetkılıler, memurlara emeklılıkte vaş sınırının getırılmesının gereklılığını bırka», nedene dayan dırıyorlar Bunlar şo>le ozetlenebılır • Yaş sınırının bulunmavışı \uzunden Turkıve genç emeklıler ulkesı oldu Dunyanın bırçok ulkesınde emekli vaşı 6065 olarak belırlenmıştT • Emekli Sandığı'nın gelırlerıyle odedığı emekli aylıkları arasındakı fark gıderek azalı>ordu, bu hızla gıdıhrse, onumuzdekı vıllarda Emekli Sandığı butçesı açık verecektı Sunalp'in "Ciddi rakibimiz yok" sözüne ynnıtlar Özal'ın ağzından ihtiyncım yr>k / Calp: Ya sabır çekiyorum TURGUT ÖZAL POLEMtĞE GÎRMEM KÂMRAN İNAN: BANKA BATIRAMA DEVLETI TESLIM EDEMEZSİMZ SUNALP VE ÖZAL VETO EDILENLERE MEKTUP YAZDILAR Haberleri 7. Sayfada HANGİ YAŞTA KAÇ MEMUR VAR? 60 yaş üstu 10.014 54.59 yaş.. 34.228 4853 yaş.. 75.705 4247 yaş, ....155.589 3641 yaş, ....267.053 3035 yaş, ....304.887 2429 yaş. • • • ....336.407 1823 yaş. ....176.685 katsayıya göre net Bu yıl emekli olacak memurlara da yeni gösterge yansıtılacak ANKARA, (Cumhunyet Burosu) 31 aralık 1983'e kadar emeklıve a>rılacak memurlara, \enı gösterge tablosundakı artışlar da 1 ocaktan ıtıbaren yansıtılacak Devlet memurları 31 aralık 1983'e kadar yenı yasa değışıklığıvle getırılen vaş sınırlanna tabı olmaksızın emeklıye aynlabılecekler Örneğın, bu ay ıçerısınde emekli olan ve ışten ayrılan bır devlet memuruna 1 ocak 1984'ten ıtı baren yenı gösterge tablosundakı artışlar da vansıtılacak Avrıca emeklıye avrıldığı tarıh ıle 1 ocak 1984 tarıhı arasında kalan suredekı farklar da başvuruda bulunmaksızın kendısıne gonderılecek 1969 yılında vururluğe gıren 1101 sayılı yasa nın ek 2 maddesınde yer alan ılkeler nedenıyle o donemde de 9 aylık maa> farkları memur emeklılerıne odenmıştı Emekli Sandığı \asasf nda değışıkhk yapan yasada bu konuda bır hukum bu lunmamasına karşın 1969 yılındakı uygulama, 31 aralık 1983'e kadar emeklıve avnlanlar ıçın de uy(ArkasıSa. 11., Su. 1de) Roman tiktim, realizme gittim /En çok tarih * kitabı severim Bankerlik olayı Dışta itibarım büyük MEMUR MAAŞLARI YILMAZ ŞİPAL AYRİNTISİYLA HESAPLADI & SAYFADA EMEKLİLİĞİ GELEN MEMURLAR 30 yaş ustü 15.359 kişi 2630 yıl....50.595 kişi 2125 yıl..121.775 kişi / laktiyle şiir miir ynzdım italist olmayı düşünmedim Haberi 7. Sayfada Saatler geri alınıyor Pazar gecesi 1 saat fazla uyuyncağız ANKARA (Cumhunyet Burosu) Saatler cumartesı gununu pazara bağlayan gece 02'de bır saat gerı ahnacak İlerı saat uygulaması gun ışığından daha fazla yararlamlması>la tasarruf edılecek elektrık enerjısımn sanayı kesımme venlmesı ıçın 31 temmuzda başlatılmıştı d'Ormesson: Bütün fikirlerin özgürce yazılmasından yanayım Yazarhğı gazeteciliğe yeğleyen Jean d'Ormesson şojle diyon "Herkes roman yazabilir, ama bir ordu komutanı, bir gazete genel yayın müdurıi, bir bakan yazamaz. Çıinku bu iş onlann bütün gucünu, zamanını alır." Türk edebiyatını gelişen, yükselen edebiyat kabul eden d'Ormesson, "Yaşar Kemal benim için çok büyük bir yazar. En büyük dileğim onun Nobel Edebiyat Ödülü'nü alması" diyor. AYDIN EMEÇ "İktışım Teknolojisindeki Getişmelerin Ulusal Kulturler >e Basına Etkileri" konulu semınere katılmak üzere, İstanbul'a yurt dışından çok sayıda uzman ve gazeteci geldı Ancak aralannda bulunan UNESCO Uluslararası Felsefe ve Toplum Bılımlen Kurulu Genel sekreten Jean d'Ormesson'un ayrı bır özellığı var Bırkaç yuzyıllık bır aıleden gelen Kont Jean d'Ormesson, 1925 yı lında doğdu Fransa'nın en unlu yazarlarından ve gazetecılerınden Ülkemıze de bu ılk gelışı değıl Kendısınden, önce gazetecılık yaşamından soz etmesını ıstedık. "1952 yüında, Pans Match dergısinde ve Le Monde gazete sınde yazardım daha çok General de Gaulle o sıralar sıvasetten çekıldı O yıllarda General' e çok karşı olan unlu gazeteci ve sı>aset adamı JeanJacques Servan Schreiber "İlk Kez Fransız Olmaktan Kıvanç Duydum" başlıklı bır yazı yazdı Ben de ona "Le Figaro" gazetesınde karşılık verdım ve boylece daha çok bu gazetede yazmaya başladım 1974 yılında gazetenın en buyuk hıssedarı Jean Prouvost, hıçbır dene>ımım olmadığı halde gazetenın başına geçmemı ıstedı Ben de, bu atamanın gazetede çalışanlar tarafından da onavlanması koşuluyla onerıyı kabul ettım Çalışanlar oybırlığıyle benı benımsedıler 1978 ynhna kadar bu gorevde kaldım Robert Hersant (Arkası Sa. 11., Su. 3'de) Jnlü Fransız gazeteci ve yuzar tstanbuVdaydı Avrupa Konseyi Türkiye'ııin temsilini bugün oylayacak Olof Palme, lngiltere, Almanya için uygulanan demokrasi olçusunun Turkiye için de aynen uygulanmasını ıstedı. STRASBOURG, (ANKA) Avrupa Konseyi Genel Kurulu bugun yapacağı oturumda, Turkiye'dekı durumu göruşecek ve Turk parlamenterlerın Konsey'de temsil edılıp edılmemesı konusunda oylama yapacak Turkiye ıle ılgılı olarak hazırlanan "Steiner Raporu"nun ele alınacağı oturumda, Siyası Komısyon'un, Genel Kurul'a gonderdığı karar tasansının oylaması yapılacak Siyası Komısyon'un karar tasarısında, Turkıye'de 6 kasımdan sonra oluşacak parlamento temsılcılennın A\rupa Konseyı'nde temsil edılmemesı ıstenıyor Bıhndığı gıbı, Avrupa Konseyi Siyası Komisyonu, 2'ye karşı 15 (Arkası Sa. 11., Su. 4'de) KİM KİMDİR ? Kont d'Ormesson 4 yıl Le Figaro'yu yönetti 1925 yılında Parıs'te doğan Kont Jean d'Ormesson,soylu lur aılenın çocuğu Felsefe 'renımı gordu ve 1952 j.ıında "Diogene" dergısının yazı ışlen muduru oldu llk romanları "L'Amour est un Plaisir Aşk Bir Zevktir" (1956) "Du C6ti de Chez JeanJean'lann Semtinden" (1959), ve "Les tllusıons de la Mer Denizin Hayal Ettirdikleri" (1968) yazar olarak ona fazla bır şey katmadı Ama 1971 de çıkan "La Gloıre de I'Empire Imparatorluğun Şanı" (1971) <Arkası Sa. 11., Su. 2'de) Basırı Tasarısı DM'de bugün oylanıyor Goruşulmesi tamamlanan tasarı, çoğunluk sağlanamadığı için dun oylanamadı. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Danışma Meclısı'nde Basın Yasa Tasarısı'nın goruş melerı tamamlandı Ancak yapılan açık oylamada çoğunluk olmadığı ıçın oylama bugune bırakıldı Dunku oylamaya 60 uve katıldı, 34 kabul, 18 red, 8 çekımser oyu çıktı Tasarıda toplu basın mahkemelerı kaldırılırken, bır yerde bırden fazla aslıye ceza mahkemesı bulunması halınde, Hakım ler \e Savcılaı Yuksek kurulu' nun bunlardan bır mahkemeyı (Arkası Sa. 11., Su. 4'de) Odalar Birligi Başkanı Mehmel Yazar'ın ud çalmadakı ustalıgı Arap konukları şaşırttı. (Fotograf: CUMHL'RIYET) UGUR MUMCU GÖZLEM Doğru ama çok geç... Basın Yasası na gore basın sucu nesır ıle vucutbulur ' Yayından once suc soz konusu olmaz Basın suçundan soz edebılmek ıçın yayının tamamlanması dağıtımın yapılması basılmış yapıtın okurun elıne ulasması gerekır Basın Yasası Tasansı'nda, bu temel kural terkedılmektsdır Tasarının gerekcesınde, Anayasa'nın ' bugune kadar ongorulmeyen yenı bır sorumluluk getırdığı belırtılmektedır Anayasa, devletın ıç ve dış guvenlığını ulkesı ve mılletıyle bolunmez butunluğunu tehdıt eden veya suç ıslemeye ya da ayaklanma veya ısyana teşvık eder nıtelıkte olan veya devlete aıt gızlı bılgılere ılışkın bulunan her turlu haber (Arkası Sa. 11., Su. 7'de) Türk Arap işbirliği sazlısözlü vapıır gezisinde iyice perçinlendi • Israrlara dayanamayan Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar, ud çalıp, şarkt soyleyerek gecenin surpriz sanatçm oldu. • "En buyük Behiye, senden buyuk yok" ve "Fıstık gibisin vallahV diye tezahural yaptüar. OSMAN ULAGAV TurkArap ışbırlığı unlu gazınocu Hasan Kazankaya'nın en son ıcadı olan vapurrestoranda perçinlendi Turkıye'den mal almak ya da Turklerle ış yapmak konusunda henuz tanışma aşamasında olduklarını belırten Arap konuklarla Turk tuccar ve sanayıcılen, beş saatlık Boğaz turu boyunca ekonomı ve tıcaret dışındakı konularda ıyıce kay(Arkası Sa. 11., Sü. 2'de) YUNAMSTAN LUBNAN'A GtDEN ABD UÇAK VE GEMILERİNİN IKMALİNI ENGELLtYOR LUBNAN'DA PAMUK tPLİĞÎNE BAĞLI A TEŞKES IHLAL ED/LMEYE BAŞLANDI LUBNAN'DA "ATEŞKES". ABDSURtYE UZLAŞMASI 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog