Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

SINAV HAZIRLIK Soru ve Açıklamalı çözumten ılavelı 26 Eylul'de Gazete bayilerınde 1983 OSS.OYS 60. Yıl Sayı: 21217 Cumhuriyet Kurucusu: V unus Nadi 40 TL. 24 Eylul 1983 Cumartesi Mali\e Bakanlığı'nın dün açıkladığı 1984 bütçesiyle katsayı 39'a, yakaeak yardımı 7500 lira>a, jan ödeme katsayısı ll*e çıkıyor. Maaşlardaki ortalanıa artuş yüzde 22*de kalıvor. Bütee tasarısına göre eşi ealışmayan memurlara 900 lira ödenecek. Çocuk zammı 100 liradan 150 liraya çıkanldı. Öğrenci kredileri de katsayı artışı sonucıı 3900 lirava yükselivor. da 8'den 11 'e yukseltılmesını ongoru>or. Vergı oranlarında vılbaşında yapılacak ındırım de dıkkate alınırsa, yenı butçe tasarısı memur maaşlarında ortalama yuzde 22, emeklı memur maaşlannda ortalama yuzde 17, emeklı ışçı a>lıklarında da yuzde 14 dolayında bır nef artış getırıyor Işçı ucretlerıne ek zam yapılması hakkında Turklş tarafından Başbakanlığa vapılan ve oncekı gun de Ekonomık Kurul'da gundem dışı goruşulen başvurunun değerlendırılmesı ıçın dun Başbakanlık tarafından Malıye Bakanlığı ve Yuksek Hakem Kude gerçekleşeceğı varsayımını yarulu'na dırektıf venldı Başbapıyor Boylece 1983 ıçın yapıian kanlık "ek zam talebı ıle ilgili yuzde 20 enflasyon hedefî daha konunun degeriendırılerek, so8 a> sonunda yuzde 21'e ulaşan enflasyon tarafından geçersız kınucun bildirilmesıni" ıstedı lınırken, önumuzdekı yıhn enfBaşbakanhk'tan edınılen bılgılasyon ongorusunde daha yuklerde "toplu sozleşme çerçevesek bır hız varsayılıyor Aynı tasinde ucrel artışlarımn (etkik ve sarı buna rağmen, "Yuksek Hatesbit yetkisinın Yuksek Hakem kem Kunılu ile belirienen ışçi ucKurulu'na aıt oldugu"na değınıreüerindekj artışın gend fıvat arlerek, bu konudakı hukumetgötışı oranının alünda kalmaması ruşunun de VHK'ya sunulacağı saglanmış >e sağlanmaktadır" belırtıldı değerlendırmesınde bulunuvor Ek zam konusundakı değerBılındığı gıbı, YHK tarafından lendırmeler surerken, yenı butçe tasarısı önumuzdekı yıl enf yapılan zam yuzde 20 artt 1500 lasvon hızının vude 25 duzeyın lıra olmuştu Turk Iş'ın " e k zam" talebı de bu zammın enflasyon hızının altında kalmasından kaynaklanmaktaydı "Ek zam" talebının Başbakanlıkça YHK'ya ve Malıye Bakanlığı'na "degerlendirilmesi için" ıletılmesı konusunda bılgısıne başvurduğumuz Turk Iş Genel Başkanı Şevket Yılmaz Ba^bakanhğın "ucret artışlannın tetkik ve tesbit yetkısinın VHK'ya aıt olduğu, goruşune katılmalanmn mumkun olmadığını" soyledı Yılmaz bu konudakı muhataplarının Malıye Bakanlığı ya da YHK değıl, Başbakan Llusu olduğunu belırttı Yılmaz şunlan soyledı "Biz talebimizi Başbakanlığa goturduk. Talebimizin gerekçelerini de açıkladık. Sayın Başbakan konuya ilgi gosterdigini, ilk olarak Ekonomik Knrul'a gundem dışı olarak goturecefini, ilgili >e yetkili oteki kunıluşlaıia da goruşulmesini sagladıktan sonra benimle goruşeceğini bildirdi. Şu anda oğrendiğimız goruşe katılmak mumkun değildir. Çunku her zaman soyledıgim gibı, YHK'nın teşekkul tarzı bellidir. Verdiği kararlar, planlamanın ve hukumetin o yıl varsaydıgı enflasvon hesabına gore saptadığı politika dognıltusun(Arkası Sa. 11., Su. 2'de) tilla Şoför Kursu uzman oöretm kadrosu Bay Bayan Dtsıptın CKMıyet lymıyet Fındtteade, Oğuzhan Cad No 10 T«f 523 7 Ücretler enflasyonun gerisinde 1983'de yüzde 20 olacağı düşünülen enflasyonun 8 ayda yüzde 21 "i aşıp, yılhk hızının yüzde 31'e ulaşmagından sonra bütçede 1984 için yüzde 25 oranında enflasyon öngörüJdü. Ucretleri yüzde 20 oranındaki enflasyona göre belirlenen işçiler, soluk almak için "ek zam" beklhor. Ek zam önerisi Başbakanlıkça Yüksek Hakenı Kurulu'na iletildi. Üç parti 487 asil ve yedek aday bildirdi Van'dan veto edilen ada>ın yerine \edek aday gostermeyen MDP'nin listesinde Gumrük ve Tekel Bakanı Sadıklar ile 15 DM ınesi, 2 eski bakan da yer aldı. MGK, 30 evlule kadar listeleri incele>ecek. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) 6 kasımda yapılacak mılletvekılı genel seçımlenne katılacak MDP, Anavatan ve HP, MGK'nın vetoları nedenıyle boşalan adaylann verlenne yenı asıl ve yedek lıstelennı Yuksek Seçım Kurulu'na dun bıldırdıler Aday lıstelerını ılk önce MDP, daha sonra ANAP ve en sonunda da HPverdı Üç partıden bıldırılen (HP 178, ANAP 162, MDP 147), asıl ve yedek toplamı 487 oldu MDP Van'dan 4 sırada veto edilen aday yerine gosterıler Cevdet Bozkurt'un yedek adavını bıldırmedı MGK'nın 30eylul cumagünune kadar sureceic ıncelemesı sonunda partıler dun son şanslannı kullanırken, seçıme katılacak bağımsıziarın sayısı da 51 olarak açıklandı. Yenı hstelerdekı adaylann asıl \e yedeklen MGK'ca uygun göruimeyen sıyası partıler, seçıme o seçım çevresınden eksık adayla katılacak MDP'de Gumrük ve Tekel Bakanı Cafer Tayyar Sadıklar, Çanakkale 1 sıradan aday olurken, 15 DM uyesı asıl ve yedek uye olarak göstenldı HPlıstelennde de 2 DM uyesıne yer venldı Bu arada MDP'den bazı adaylar, kendılerıne önerılen yerlerı bcğenmeyınce çekıldıler Tartışmalann en yoğun olduğu parti HP'de, çok sayıda ıstıfa oldu. MDP, hukumettekı Başbakan Bulend Ulusu dahıl listesinde bağımsız olarak gösterdığı bakan aday sayısını Gumrük ve Tekel Bakanı Cafer Tayyar Sadıklar'la bırlıkte 7'ye yukselttı Devlet eskı bakanlarından Ali Fuat Ahşan Samsun 2 sıradan, Ulaştır* ma eskı Bakanı Mahmut Vural ıse Tokat 1 sıradan aday oldular İmar ve tskân Bakanı Ahmet Samsunlu da Adana 1 bolgede 4 sıradan 2 sıraya yukseltıldı MDP hstelennde yer alan DM uyelerı de şunlar Ender Cıner (Afyon 2), Kemal DalCAnkara 3 bolge 3), Serda Kurtoğlu (Antalya 5), Kazım Ozturk (Bılecık 1), Necdet Gebeloğlu (Dıyarbakır 4), Lutfu Tosyalı (Hatay 7), Nurı Özgöker (lçel 2), Yavuz Altop (Kayserı 5), Ertuğrul Zekaı Ökte (Kocaelı 3), Hamdı Acen (Kocaelı 3, yedek), Beşır Hamıtoğulları (Mardın 5), Cavıdan Tercan (Ordu 6), Adh Onmuş (Sıvas 3), Zekı Çakmakcı (Trabzon 3), Cemıl Çakmakh (Zonguldak 2. bölge 3) Daha önce Istanbul'dan aday gosterıleceğı kendısıne (Arkası Sa. 11., Sü. 6'da) Işçiler 1983 yılından alacaklı, memurlar 1984?ü düşünüyor ANKARA (Cumhunvet Burosu) Enflasyonun 8 ayda yuzde 21 'ı geçmesı, vıllık enflasyon hızının ıSe Tıcaret Bakanlığı verılerıne göre yuzde 31 dolayında seyretmesı, ucretlıfcnn geİırlen konusundakı gelışmelere buyuk önem kazandırdı 1983 yılı başında ışçı ucretlerı \e memur maaşlanna yapılan zamların yuzde 20 olması duşunulen bır enflasyona göre yapılması sonucu, ışçı ve memurlann ayhk gehrlerındekı artışlar yıl sonu gelmeden endı Bır başka deyışle, ucrethler yıhn son 5 ayını satın alma güçlennde, gerçek bır dusuşle geçırmek zorunda kaldılar. Bu gelışme karşısındaLTurkîş ışçiler ıçın yuzde 20 oranında bır ek zam talebını Başbakan'a ıletırken, ışçılenn "ek zam umudıT'nun yanı sıra, memur ve emeklıler de yenı butçe ıle gelecek katsayı ve yan odeme artışlarına umıt bağladılar Damşma Meclısı'ne oncekı gun sunulan butçe tasansı konusunda Malıye Bakanlığı dun açıklama yaptı Buna gore memur maaş katsayısı 34'ten 39'a çıkanlırken, tasarı >akacak yardımının 6 bın Iıradan 7 bın 500 liraya, yan ödeme katsayısının Enflasyon neden tırmanıyor? Sanayi kesiminde tekellerin varlığı enflasyonun denetimini zorlaştınyor derken ısrarla enflasvonu toptan eşya fiyatlarıyla ölçme eğılımın de olan yetkılılerın de son rakamlar karşısında söyleyecek fazla bır şeylerı kalmadığı goruluyor Tıcaret Bakanlığı'nın açıkladığı son rakamlar, toptan eşya fıyatlarının son bır yıl ıçmde yuzde 31, son sekız ayda ıse yuzde 21 4 artmış olduğunu ortaya koyuyor Buna karşılık Ankara Geçınme Endeksı son bır yılda yuzde 28 2, yılbaşından bu yana yüzde 17 0, lstanbul Geçınme Endeksı, son bır yılda yuzde 29, son sekız ayda yuzde 18 9 artış göstermiş Yanı resmı \erılere göre, toptan eşya fıyatlarındakı artış, geçınme endekslerıne yansıyan perakende fıvatlardakı artışın onune geçmış Geçen yıhn bu zamanında durumun tam tersı olduğu, perakende fiyatlardakı artışların toptan fıvatlardakı artışın onunde seyrettığı anımsandığında ortaya çıkan soru ıse herhalde şu Bu kez başka tur bır enflasyon olayı mı yaşanıyor Turkıye'de 7 Perakende fıyatlar toptan fivatların önunde seyrederken kımılennce savunulan ıddıa, bu OSMAN ULAGAV Rakamlar artık çok açık "Yuzde 20'de tutulacak", "yuzde 25'i kesinlikle aşmaz", "tamamen kontrola alındı" denen enflasyonun bu yıl yuzde 30dolayında gerçekleşeceğını artık kımse ınkâr edemıyor. Toptan eşya fıyatları endekslen, geçınme endekslennm altında seyre olavın talep baskısının surmek te olduğunu gösterdığı, dolayısıyla Turkıye'de talep enflasyonu tehhkesının surmekte olduğu doğrultusunda ıdı Bu yıhn vanm çeyreğınde behrgınlık kazanmaya başlayan ters yöndekı gelışme bu göruşu çürutuyor \e "Turkıye'de artık talep enflasyonu degil maliyet enflasvonu (Arkası Sa. 11., Su. 2'de) PARTI MERKEZLERINDEN IZLENtMLFR Yeni adaylann tam listesi 6 ve 7. Sayfada Güçlükler YALÇIN D O Ğ A N Bütçe84'ün anlamı büyürken ANKARA Ücretler, fıyatlar, ıhracat, ıthalat, yatınmlar \e benzerı ekonomık konularda son aylarda gözlenen olumsuzluklann tumü, dun açıklanan Butçe ıle kanıtlandı Çunku, 1984 Butçesı daha ılk bakışta, "kuçulmekte olan bir bulçenin" ögelerını ortaya koyuyor Bır ulkede butçe kuçuluyorsa, o ulkede ekonomık guçlukler de artıyor demektır 1984 Butçesı uygulanmakta olan 1983 Butçesı ıle karşılaştırıldığında, ekonomık guçluklerın nasıl artmakta olduğu da kendıhğınden goruluyor Butçenın kuçulmesını gostermek ıçın belırlı rakamlara bakmak yeter Örneğın, 24 Ocak kararlannın en başta gelen hedefi, ıhracat rakamına bakahm 1983 Butçesı ılk açıklandığında, geçen yıl ıhracat ıçın öngörulen miktar 7 1 mılyar dolardı Yıl ıçmde bu rakam once 6 8 mılyar dolara, daha sonra da 6.6 mılyar dolara ındırıldı Şımdı ıse Tıcaret Bakanlığı verılenne bakıldığında, yıl sonu ıtıbanyle 1983 yılı ıhracatının 5 5 mılyar doları "belki biraz aşabilecegi" belırtılıyor Yıl başında 7 1 milyar dolar öngörulen ıhracat ancak 5 56 mılyar dolar arasında gerçekleşecek. Yenı hazırlanan butçede bu gehşmelerın göz onune alındığı ortaÇunku, yenı butçede ıhracat rakamı duşurulmuş ve daha baştan > \i mılyar dolarlık bır ıhracat öngörulmuş Bırakın yıl ıçındekı gerçekleşmelerı, daha baştan ıhracatın 7 1 mılyar dolardan 6 8 mılyar dolara ındırılmesı bıle ıhracattakı gehşmelerın olumsuzluğunu yeteri kadar vurguluyor (Arkası Sa. 11., Su. S'de) Lübnarîda barış için saate karsı yarcş var ABD Suudi banş planının kaderi bugiin belli olacak. 40 kilometre menzilli, 1 tonluk mermi atan Amerikan savaş gemisi New Jersey, Lubnan karasularında. Diırzi lider Velid Cunblat, Yunanistan'ı ABD'ye red yamtı verdiği için övdii. Atina'nın davranışını "asil" olarak niteledi. Lubnan'da içinde 136 ceset bulunan 3 toplu mezar orta\a çıkarıldı. Kafaoğlu: Işçilere ek zam önerisini pek kavrayamadık ANKARA (a.a.) Malıye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, ışçı ucretlerıne ek zamla ılgılı Turklş önensını "pek kavrayamadıklanm", ışçı ucretlerının nasıl artırılacağının "kanunlarda gosterilmiş" olduğunu soyledı, "Sanki devlet memurlan maaşına zam isteniyor gibi işçi ucretlerine hukumetten zam istemenin anlaşılması guç," dedı. IMF \t Dunya Bankası toplantılan ıçın Washıngton'a ha^eketınden önce a.a. muhabınnın sorularıru yanıtlayan Kafaoğlu, YHK'nın bu yıl gerçekleştırılen sözleşmelerde yuzde 20 artı 1.500 formulunde bır değışıklik yapmasının tahmın edılmedığını belırttı Malıye Bakanı, seçımlerden sonra yenı toplu sozleşmt yasasının bütun unsurlanyla yururluğe gıreceğını, ışçı ucretlerının serbestçe aktedılecek toplu sözleşmelerle sendıkaların yapacağı muzakereler sonunda tesbit edıleceğın hatırlattı Kafaoğlu, "YHK, vıllık ucret artışlanm tesbit ederken işçi ucretlerindeki artışın enflasvon hızının uzerinde olmasına itina gostermiştir. 1981'de Fıyat artışı yuzde 37'ydi, işçilere juzde 38 oranında net gelir artışı sağlandı," dedı. VVashıngton'da yapılacak JMF ve Dunya Bankası yıllık genel kurul toplantılanna katılacak olan Bakan, bu toplantılarda Turkıye'ye yenı kredı ımkânlan konusunun ele alınmayacağını bıldırdı ECZACIBAŞI LIBERAL EKONOMI, HERKESIN DILED1ĞINI YAPMASI DEĞİLDİR Haneri 11. Sayfada kurulu Başkanı, sert ve duşundurucu bır çıkış yapmıştır Sayın ışadamımn dun Hurnyet gazetesınde yayınlanan demecı kabaca şoyle ozelenebılır. Surekli devaluasyon Turk Lirasını değersız bır kağıt parçasına dondurmuştur. Devaluasyon kârı, ihracatçı için buyuk bir kusurdur. Bankalar ellerindeki dovizlenn transferlennı geciktiriyorlar ve surekli devaluasyon nedeniyle geciktırdikçe kâr edıyorlar; bu da buyuk bir kusurdur. tki sene sonra Dolar 500 lira olacaktır. Sonu felâket olan bu gidişın farkına vanlmıyor; "Kur ayarlaması" denıyor. Bu yuksek faız ile enflasyon oranı yuzde 20'ye duşemez. Oysa tabanfiyatlarına yuzde 20 zam, ışçı ucretlerine yuzde 20 zam yapılıyor. Kredi faizleri yuzde 60, tasarruf faizi yuzde 40 oranındadır. Bu LUBNANLININ ÇİLESİ Lubnan'da bu sahneler hıç bıtmi.tor. Yıllarca İsrail bava saldırısını ve en nibayet geçen yaz ışgalinı vaşavan. evlen barkları tahrıp olan Lubnanlılar. 1975 ve 1976 yılındakı acımasız ıç savaşı kuçuk çapta, ama olanca kanlılıgıyla eylul başından berı yıne yaşıyorlar. Bınlere varan sajılarla aileler ulke dışına kaçıyor. Bır kez daba evler, vapılar >erle bır olu>or ve tabıı bır kez daha kan dokuluyor. Bitmeven barış, barışçı çozum, ateşkes sozcukleri arasında can kayıpları artıyor. tun yuku ışçı çekiy or Turk lirasının değeri neden ve hangı olçulere gore duşuruluyor?Paramız en zayıf paralara gore bıle değer kaybediyor. Bu faizlerle pahalıhk durdurulamaz. Işçı orgutu olarak gazeıelerde adı geçen TutkIş'ın verersızlığı vanında ışçının ucret sa\unması Yaşar Holdıng'ın Yonetım Kurulu Başkanına katnuştır Bu savunmanın gerekçesı bellıdır ücretler daha da aşağıva çekılırse, zaten vaprak kımüdamavan pı yasada uretılen mallan kım satın alacaktır9 Kım btrıkım yapacaktır7 Ceçenlerde Ercan Holdıng'ın Başkanı savın Tevfik Ercan da ekonomık gıdışaıian du\ duğu ka\gıları dıle getırmtştn Ovle gorulu\or kı, sorunlar ışçıış\eren kesımlermı ortakla• * • (Arkası Sa, 11., Su. Vde) OLAYLAREV ARDENDAKI GERÇEK Işadamının Tedirginliği UGUR MUMCU GOZLEM Özlem ve sahibi... Tıcaret hayatında 'haksız rekabet' yasaktır Sıyaset dunyasmda ıse bu tur yasaklar pek gecerlı değıldır Tıcarette uretılen malların ustune 'taklıtlennden sakınınız" dıye damgalar vurulur Sıyasette bunu yapmak guçtur Gerçek demokrat ıle olmayanı ayırt edecek olculer belkı bellıdır Fakat yıne de herkesın kendıne gore bır demokrası tanımı vardır Bu yuzden, bu konuda kesın ayrım yapmak gucleşır Bu bulanık ortam, kavram kargasası ıle surdurulur ' Ak koyun kara koyun ' bır turlu bırbırınden ayrılmaz Secmen partıler arasında kendı ozlemlerını yaşatacak olanını arar Partılerden bazılarını bunun ıçın destekler des (Arkası Sa. 11., Su. 7'de) Ekonomı dunyasmda tedırgınlığın elle tutulur mtelığe donuş tuğu ızlenmekte. tamnmıs ışadamlarmın demeçlennde bıle tepkıler somutlaşmaktadır Uy%ulanan ekonomık polıtıkanın "ikmazını vurgulayanlar arasına sanayıa Selçuk Yaşar da katılnıştır YaşarHoldtng'ın Yönetım Dış Haberler Servısi Lub rıne rauhalefettekı (Durzı lıder nan'da her zaman olduğu gıbı Velid Cunblat'ın da yer aldığı) savaş kesıntısız devam eder Ulusal Selâmet Cephesı, sağcı ken, barış çabalan da yoğunlaşı Lubnan Cephesı (Falanjıstlerın yor ABD ve Suudı Arabıstan dahıl olduğu), Şıî Emel örgutu lemsılcılerının arabuluculuk ça ve resmı Lubnan heyetının katıllışmaları sonucunda hazırladık masını Lubnan heyetınde Vazları "kapsamlı banş planı" as zan ıle Kamıl Esad'ın yer alma • İstanbul Haber Servisi DİSK davasına dun ek ıddıanasını önerdı Bu konudaki haber kerı tırmanışın onlenmesı ıçın son şanslardan bın olarak nıte Lubnan'ın nufuzlu AnNahar meyle 7 sanık daha katıldı Böygazetesı tarafından venldı Lub lece 24 aralık 1981'de başlayan lenıyor ABD'nın Ortadoğu ozel temsılcısı Robert Mc Fariane'ın nan önenlennın Surıye tarafın DİSK davasında sanık sayısı 85'e çıkarken, ıdamla yargılananlann Şam ve Beyrut temaslanna ek olarak Suudı Arabıstan temsıl (Arkası Sa. 11., Sü. 7'de) sayısı 74 oldu cısı Bender Bin Sultan tarafın2 Numaralı Sıkıyönetım Mahdan hazırbnarak, Surıye ve kemesı'nde dun yapılan yargılaLubnaıı hukumetlerıne sunulan mada ek ıddıanameyle getınlen banş pfanı Lubnan Devlet Baş7 sanıkla ılgıh davanın DİSK dakanı Emin Cemavel tarafından vasıyla bırleştırılmesıne karar vekabul edıldı Ancak dun akşam rıldı. öğleden sonrakı duruşmageç saatlerde Surıye'nın yenı koya DİSK davasına yenı katılan şullar one surduğu ve bu yuzden sanık lar la bırhkte devam edıldı. planın engelle karşılaştığı bıldıEk ıddıanameyle DİSK 5 Gerılıvor nel Kurul Onur Kurulu uyesı Erdoğan Ozer, 6 Genel Kurul Bender Bın Sultan'ın hazırla(Arkası Sa. 11., Su. 7'de) dığı planda, Lubnan'da Bırleşmış Mılletler denetımınde ateşkes ılan edılmesı ve çarpışmalara taraf olan tum guçlerın, Suudı Arabıstan'da bıraraya gelerek goruşme masasına oturması öngoruluyor Surıve daha önce barış goruşmelerıne Lubnan heyetıne Başbakan Sunnî Şefik ElVezzan ıle Vleciıs Başkanı Şıî Kamıl Esadın katılmasını reddetmıştı Lubnan Cumhurbaşkanı Emın Cemayei bu konuda daha esnek bır tavır takınarak barış göruşmeleANKARA (Cumhuriyet Burosu) MGK 8 yasa tasansını kabul ettı. ROLANDİS tstifası • Goklerde ABDSovyet Turk Ceza Kanunu'nda yapıKıbns Rum kesimini ve Yukovalamacası. lan değışiklığe göre ticarete hıle nanistan'ı kanştırdı. ve fesat karıştıranlar a, topiu• "Gulf Air"in bir uçağı mun sağlığını ılgılendıren konuRolandis tartışması duştu: 120 olu larda yasaklara aykın davranan3 Sayfada lara uygulanacak hapıs ve para cezalan artırıhyor • IMF yıllık toplantısmda Halkın sağlığı, beslenmesı, baş konu 3. Dunyanın borç ısınması ve sağlığı ıcın temel sorunu. maddelerın tıcaretı ıle uğraşan • Cebinize 15 bini kışıler, bu mallann satışından koymadan giyecek almaya kaçınır, saklar, satılmadığı halçıkmaym. de satılmış gıbı gostenr veya fazla fıyatla satarsa 2 yıldan 10 yı9. Sayfada la kadar hapıs cezasına çarptırıATİNA (Cumhuriyet) • Yazı Işleri Mudurleri: lacak. Kesınleşen mahkeme kaYunanıstan Dışışlerı eskı Yasa tasarısı basın rarlan o ışyerının gorunur bır yeBakanı ve ana muhalefet rine asılacak. Ayrıca bu ceza ozgurluğune aykırı. parlamemo sozcüsu Konsozetlen /stanbul, Ankara, Izmır • Akıl hastalığı tedavisinde tantin Miçotakis Kıbns de tırajı 100 bının uzerınde olan Rum Toplumu Dışışlerı Baçalınan besteler bir bır ya da ıkı gazetede yayınlanakanı Nikos Rolandis'ın ıskonserle yinelenecek. cak tıfası hakkında "Kıbns ikı Davasında idam isteği 74'e çıktı Kalitesiz ıııal üretenler gazetelerdç ilan edilecek MGK 8 ynsayı kabul etti Yunanistan'da muhalefet, Papandreu'ya ateş püskürüyor 12 Sayfada (Arkası Sa. 11., Sü. 8'de) (Arkası Sa. 11., Sü. S'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog