Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

22 EYLÜL 1983 HABERLER CUMHURİYET/7 ANAP'DAN VETO EDİLENLER (Baştarafı 6. Sayfada) (Avukat). MDP'DEN VETO EDİLENLER tabibı) 5Mehmet Kaya (Tuccar). SAMSLN 1. Bolge: 2 Sadi Uyar (Muteahhıt) SİVAS (5+3=8) (7) 2Mehmet Gurses (Muıeahhit, tnakina muhendısi), 3Şerafettin Öztas (A vukat). şı, meşrubaı bayıi), 4Zeki Ozver (Makme muhendısi) TRABZON (6) 1Prof. Dr. Yusuf Yazra (Emekii subay, doktor) YOZGAT (5) 4Mustafa Ipeker (Avukat) SttRT (4) 1 İdris Ankan (Avukat, Sıırt eskı millelvekılı), 2 Nizamettin SevgUi (Çıftçi, tuccar), 3 Fikri Şendur ZONGULDAK (4 + 4 = 8) 1.Bolge: 1Omal Yılmabaşar (Maden muhendısi), 2.Bolge: 4Mehmel Sünnen (Sanayicı, avukat) Milliyetçi Demokrasi Partısi'nden veto edılen 74 mılletvekilı adayı şunlar: (tl isimleri altında parantez içinde verılen rakamlar, ilin seçim bölgelerine göre çıkaracağı milletvekili sayısını, ısimler önündekı rakam da adayın listedeki sırasım gösleriyor.) ya Radyosu eskı Müdiıru), 6 Şevket Tokuş (tnşaat yüksek muhendısi) HATAY (7) 1 Talat Köseoğlu (Avukat, Hatay eskı milletvekılı) SAKARYA (5) 1 Osman Salibogln (Sakarya eski senalorü, Cumhuriyet Senatosu eski Başkanvekiii) BALIKESİR (7) 1 Dr. Ahmet thsan Kınmlı (MDP kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı, eski milletvekili, Turizm ve Tanıtma eski Bakanı) TEKİRDAĞ (4) 2Sabahattin Enü (Avukat, ıl başkanı), 3İsmail Eryiğit (Emeklı bınba URFA (5) 2Hüsamettin Köran (Avukat, çiftçı) 3Mehmet Fethi Şeyhannoghı (Diş ISPARTA (4) 3 Ramazan Ertuğrul (Avukat) SAMSUN (5 + 3 = 8) 1. Bolge: 2 Mehmet Nusret Ulusoy (Samsun eski milletvekili) 3 Mustafa Orhan Erdem (Emniyet eski muduru), 4 Hasan Ş*vki Yucel (Samsun eski milletvekılı) 2. Bölge: 2 Bekir Özata (Emekii baş imam) BİLECİK (2) 1 MusUfa Cinoğlu (Tuccar) HP'DEN VETO EDİLENLER Halkçı Pani'den veıo edılen 89 milletvekılı adayı şunlar: (ll ısimlen altında parantez içinde verılen rakamlar ılin seçtm bulgelerine gore çıkaracağı milletvekılı saytsım, isımler önundekı rakam da adayın lisledekı sırasım gasteriyor.) İÇEL (7) 2 Önder Aktaş (Avukat) DENİZLİ (5) Mehmet Ali Basmacı (Sırasısı beltı değıl) DİYARBAKIR (7) 2 Mahmut Uyanık (A vukaı), 3 Sıddık Eser (Sendikacı), 4 Şehmuz Alaoğullan (Ûğretmen) dım), 5 Ramazan Paydaş (Inşaat muhendısi) 3. Bölge: 3 Ümran Oyman (Emeklı memur), 4 Doğan Onur ftstanbul eskı milletvekılı, Yollş eski Teşkilâtlandırma Sekreten). 4. Bölge: 3 Kamer Kocak (tnşaatÇl). MANİSA (5 + 3 = 8) 1. Bolge: 2 Vakıf Özkul (Doktor), 4 Abdurrahman Karaahmetoglu (Dış hekımi). BİNGÖL (2) 1 Mehmet Aydar (DM üyesı, gazetecı), 2 Burbanettin Bilgin (Inşaat muteahhidi). İSTANBUL 3. Bölge: 4 Abidin Özgunay (tktisatçı) 5. Bölge: 3 Atilla Onnk (Gazetecı, A raâolu Ajansı eski Genel Müduru) 6. Bölge 2 Tahsüı Yılmaz Öztuna (Eskı milletvekılı, tarıhçı yazar), 5Zekeriya Beyaz (Dın adamı). SÜRT (4) 4 Fevzi Sayın (Çıftçi) (5+7+7 + 5 + 5+7 = 36) SIVAS (7) 3 Yalçın Kasaroğlu (Avukat) ADANA 1. Bolge: 2 Fehmi Araslı (Ekonomist) 2. Bölge: 1 Z«ki Korkmaz (Çıftçi), 2 Cengiz Özer (Gazetecı, Ceyhan tlçe Başkam), 4 Osman Karavelioğ 6. Bolge: 3 Fermani Altun (Halk ozanı, ışadamı.) KAHRAMANMARAŞ ^"^™" (6) Mehmet Ünaldı 2 Ali Şahin (Avukat) TOKAT (6) 2 Kemalettin Baytasl7ürizm Bakanlıgı eskı Müsteşan) ELAZIĞ (4) 2 İbrahim Yüksekkaya (Doktor) MARDİN (5) 1 Abdullah Timur (Avukat), 2 Yunus Kavak (Avukat) ADANA (7+5 = 12) 1. Bölge: 2 Mehmet Ünaldı (Adana eskı senatöru, eskt Senato Başkan vekılı), 3 Süreyya Kayar (Mali muşavır), 1 Mehmet Cengiz (Zıraat yüksek muhendisı). 2. Bölge: 2 Asaf Namlı (Tuccar, çıftçi, Hacılar Beledıyesı eski Başkam) İZMİR (7 + 6 + 3 = 16) 1. Bölge: 4 Necdet Do|anata (İzmir Ticaret Odası Meclis uvesi) 2. Bolge: 5 Sabil Çelik (Muteahhıl, Yüksek Inşaat teknısyeni) İı (Çifıçı, Kozan tlçe Başkam) TRABZON (6) 1 Salih Zeki Ramoğlu (Trabzon eski milletvekılı), 3 Selahattin Güven (Trabzon eskı milletvekılı) ADIYAMAN (4) 3 MusUfa Yüdız (Serbest), 4 Şefik Yıkumn (Coğrafyacı) ERZİINCAN (3) 1 Kamber Yıldız (Çıftçi). MUŞ (3) 1 Abdurrahman Durre (Emekii muflu), 2 Cengiz Çetin (A vukat) KARS (6) 2 Turgut Güdekli (Kars Sut Fabrıkası eskı Müduru), 3 Musa Dogan (Tuccar, Kars eskı milletvekili) URFA (5) 2 Salih Öucel (Doktor), 5 Bekir Sıtkı Hacıbozanoglu (Avukat) AFYOIS (5) 2 Yılmaz Çarkgil (Muteahhit), 5Abdullah Keile (Emeklt memur) ERZURUM 0) 3 Ali Haydar Sinangüven (Çıftçi) ORDU (6) 2 Şükro Tezcan (Emeklı hâkim) ADIYAMAN 2 Abuzer öğretmen) (4) Aslantürk Ali Osman Sönmez (Emeklı ANKARA \ = 22) 1. Bölge: 5 Emin Sankaya (Serbest) 4.Bölge: 1Niyazi Ans(tdareci), 2Zeyhua Kılıç (Serbest) GAZİANTEP (7) 2 Mehmet Sennel Sıvacı, (Avukat), 5 Cafer Ateş (Avukat, 7 Mebmet Yılmaz (Avukat). Doğan Onur RİZE (4) 1 Turgııt Balta (Ticaret), 2 Ülkii Arol (Serbest) KOCAELİ (5) 3 Mustafa Çınar (SSK eskı mufettısı), 4 Ferit Raşit Gnçhı (Emeklı deniz albay) VAN (4) 2 Fevzi Necdet Erdinç (Erciş belediye eskı Başkanı) BURSA İZMİR (7+6 + 3= 16) 1. Bölge: 2 Naciye Aydın (Veıo edilen kurucu Engin Aydın'm eşı, Ç'ftçO AFYON (4) 2 Baki Durmaz (öğretmen) SAMSUN (5 + 3 = 8) 1. Bolge: 4 Turhan Yaprakdal (Avukat), 5 Ismail Ekşi (Muteahhıt) GİRESUN ANTALYA (7) 2 Mehmet Zeki Durmaz (Avukat), 6 Necmettin Eminoglu (Emekii astsubay) (S) 1 Hasbal Keskin (Emeklı ser). komı AĞRI (4) 1 Rnbi Şahin (tşadamı) KARS (6) 1 Sabri Koç (Emekii albay), 4 Ziya Müftahi (Ticaret), 5 Fevzi Avşar (Doktor), 6 Medet Ercan (emekii uğretmen). ÇANAKKALE (7 + 3 = 10) 1. Bolge: 1. Ali Osman Sönmez (Sanayıet, Bursa Sanayı Odası Başkam), 4 Ahmet Memduh Vnyea(Bursa Esnaf Derneklen Birlığı Başkam). KAYSERİ 2. Bölge: 1 Mumin Gençoglu ^™""™ (7) (Tuccar) I Nazırn Dizdaroglu (Inş. teknikerı), 2. Hasan Huseyin Oskaybaş. (Sanayıcı). YOZGAT (5) 1 Mustafa Neset Tanndag (Eski mılietvekıli) ZONGULDAK (4 + 4 = 8) 2. Bölge 2 Tank Remzi Baltan (Trabzon eskı Senatöru), 3 Hamit Cepni (Tuccar). TEKİRDAĞ (4) I Saffet Can (Avukat, ıl başkanı), 4 Yigil Erdem (Emekii Yarbay. 5. Kolordu Inşaat Emlâk Müduru) HAKKARİ (2) 1 Evliya Pariak (DMüyesı, öğretmen), 2 Comhur Keskin (Avukat). ARTVİN (3) 2 Mehmet Altınkaya (Tuccar), 3Necati Muti (Serbest muhasebeci) (4) 1 Refet Sezgin (Avukat, eskı milletvekili, eskı Devlet ve Enerjı ve Tabıi Kaynaklar Bakanı) KONYA (7+6=13) 2. Bölge: 2 Ergun Göze (Tercuman Gazetesı yazarı, avukaı) Turgut (Baştarafı 1. Sayfada) bulunuyordu. Önceki akşam Türkiye'ye dönen Bitlis birinci sıra adayı Kâmran İnan saat 10.15'de gelerek Genel Başkan Sunalp'le görüştü. Heyecanh ve meraklı bekleyiş sırasında telefonlar sürekli çaldı. MDP yetkilileri telefonlara ilişkin şunları söylediler: "Yedek adaylar anvor, bir şey olursa bizi unutmayın dive." Yine aynı yetkililer onceki gece sabaha kadar "göreve hazır" olan yedek adaylarca arandıklarını söylediler. Aday ve yedek adaylar genel merkeze gelen herkese kararın ne olduğunu sordular. Ve kaygıyla beklenen, üzerinde tahminler yapılan MGK kararı saat 12.20'de geldi. İkinci kattaki koridora sonradan takılan kapının önu bir anda kalabalıklaştı. İçeriye girmek isteyen gazeteciler ve veto edilenleri öğrenmek isteyen adaylar ve yedek adaylar birbirine karıştılar. Koridorun gerisinden gelen ilk haber, Kınmlı, Genel Sayman Macit Zeren \e kurucu uye Yılmaz Öztuna'nın veto edildiğiydi. Saat 13.00'de radyolar açıldı. Muş 2. sıra adayı Erkan Kemaloğlu gorduğu herkesin boynuna sanlarak optü. Kemaloğlu veto edilenler arasında olmadığını öğrenmişti. Millet\ekili adaylarına ilişkin vetolann belli olmasından sonra Parti Genel Başkanı Sunalp bir açıklama yaptı. Sunalp, vetolara ilişkin açıklamasında, "Hepinizin bildiği gibi veto, MGK'nın uhdesinde bulunan ve kanundan doğan bir tasarruftur" dedi ve "bu kararlar"ın "kesin ve tartışılamaz" olduğunu vurguladı. Sunalp, "Yasalara daima sa>gılı olmuş bulunan partimizin ve bu partinin genel başkanının bu hususta hiçbir miitalaa ve gönişiı bahis konusu değildir" ifadesini kullandı. Turgut Sunalp, vetonun "siyasi bir tasarruf" olduğunu, "Buna muhatap olan adaylar için şahısları bakımından bir nakıse teşkil etmediğini" ileri sürdü ve vetolann "Namus ve haysiyet meselesi yapılmamasım" isteyerek, "Bu sebeple politika yolunda bulunan arkadaşlan için bu halin derin bir uzüntuye sebep olmayacağını" açıkladı. Sunalp, "MDP, kendisine güç veren arkadaşlarımızın hatıralannı muhafaza edecek ve aziz milletimizden aldığı her zamanki şevk ve azmi ile memleket hizmetine devam edecektir" dedi. MDP'de veto edilen 74 adayın yerine yeni adaylann belirlenmesi için MDP Başkanlık Divanı önceki gün toplandı. Sunalp, toplantıda on bir değerlendirme yapılacağını, asil ve yedek toplam 148 yeni üyenin saptanacağını soyledi. MDP'nin veto edilen adaylannın 14'u birinci sırada, 21 'i ikinci sırada bulunuyor. Bu arada MDP aday listesinde yer almayan kurucu uyeler Utkan Kocatürk, Aydın Bolak, Fevzi Halıcı, Mustafa Tayyar, Şinasi Ertan ve İzzettin Dogan'ın durumunu değerlendirecek. MDP'nin yeni adaylannı yarın saat 18'de YSK'ya bildireceği öğrenildi. HATAY (7) 3 Mehmet Miçogullan (Mımar) KAYSERİ DENİZLİ (5) S Tahir Kıtdsi Makal (Gazetecı, yazar) MANİSA (5+3=8) 1. Bölge: 3 Fethi Kemal Akdogan (Doktor) AYDIN (61 4 Halil Ibrahim Oyuk (Emekii öğretmen), 6 Mustafa Vigenftktısatçı) ISPARTA (4) 3 Sefer tkiz (Serbest). (7) l Mehmet Yuceler (Kayseri eskı (6) mılletvekih, eski Tarım Bakanı), Veli 1 tlhan Usln (Serbest), 2 OrCoskun (sırast bellı değıl). han l lusoy (tnşaat teknikerı), 6 Önter Balak (Emeklı orman muhendısi) TOKAT DİYARBAKIR (7) 3 Sıtkı Erge (Tuccar), 4 Sabahattin Savcı (Zıraat yüksek muhendısi, Dıyarbakır eski senatöru, Orman eskı bakanı), 5 Dr. Nafiz Yüdınm (Dıyarbakır eski milletıekılı), 7. Recep Hakeri (Avukat) MARDİN (S) 1 Eyüp Yigittürk (Emekii albay, I. Ordu Zırhh Bırlikler Daıresi eskı Başkam) KIRKLARELİ (3) 1 Mustafa Oztin (Eskı mıllenekıii), 2 Ali Coşkua Yanardagoglu (Kııapçı), 3 Mustafa Karaca (Serbest muhasıp). BALIKESİR (7) 4 Kuniş Demirkapı (A\ukat) URFA (5) 1 Hadi Kaya (Avukat), 2 Mithal Melik (tktısatçt), 3 Halil Kılıç (Eczacı) Mustafa Macit Zeren MUĞLA (4) 1 Haldun Menteşoglu (Muğla eskı milletvekılı, tmartskan ve tçışleri eskı Bakanı), 2 Ahmet Buidanlı (Muğla eski milletvekili) BİNGÖL (3) 2 Faik Ertuğrul (Eski Başkam) KIRŞEHİR Belediye (3) 1 Mehmet Canpolat (öğretmen), 3 Ahmet Yagmur (Tuccar). UŞAK (3) 1 Hayri Erdem (Avukat), 3 Ahmet ".şık (Doktor) AMASYA (4) 1 Mustafa Macit Zeren (Eskı milletvekili, eskı Ticaret Bakanı) ERZURUM (7) %• Hikmel Oral (Mımar, muteahhıt), 5 tsmail Hakkı Yridınm (Avukat, Erzurum eski milletvekili, TBMM eskı Başkanvekılı) BURDUR (3) 2 Mehmet Soyln (öğretmen) Süleyman Şimşek f KOCAELİ (5) 1 Mustafa Alpdündar (DM Kontenjan üyesı, sendikacı, 2 Kemal Sadi Şirin (tl Başkam, sıvtlaştırılmış dolum tesislen sahıbi). VAN (4) 2 İhsan Bedirbanoglu (Çıflçı. Van eski mılletvekıli) ANKARA (7 + 5 + 5 + 5 = 22) 1. Bolge: 5 Hasan Yanncak.li (Eğıtımcı) 2. Bölge: 4 Abdulkadir Özalp (Tuccar) 3. Bölge: 2 Fahri Çoker (Emekii hakım, Askeri Yargıtay eskı uyesi, eskı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk 'ün hukuk danışmanlarından) 4. Bötge: 2 Fikri Pehiivanlı (Eczaa, eski milletvekili) MUŞ (3) 3 Liitfö Sabuncuoglu (Muteahhit) BURSA (7 + 3 = 10) 2. Bölge: 1 Mustafa Selami Yazgan (Emeklı albay) İÇEL (7) 1 Muzaffer Eıer (Müteahhil). 3 Süleyman Şimşek (Eskı milletvekılı), 4 Oral Mavioğlu (Avukat, tçeleskı millelvekılı). GAZİANTEP (7) 2 Mehmet Küıç (Eğitimci, Gaziantep eski Senatöru), 5 Huseyin Erbay (Avukat), 6 Mehmet Meün Ruhi (Dış hekimi, gazetecı) YOZGAT (5) 1 Yunus Şahin (Avukat), Mustafa Türkkan (Sırası belli değıl) ORDU (6) 2 Hamdi Mağden (Tuccar, eskıOr du milletvekılı) ÇANAKKALE (4) 4 tlker Eroltu (Emeklı avukut,' albay, KONYA (7+6=13) 1. Bölge: 7 Ali İhsan Demiralay (Emeklı mufettiş). 2. Bölge: 2 Niyazi Dinç (Emeklı öğretmen). İSTANBUL (5+7+7+5 + 5+7 = 36) 2. Bolge: 2 Ata Burcu (Emeklı memur), 3 Gonül Aliyt Cidal (Ev ka ZONGULDAK (4 + 4 = 8) I. Bolge: 3 Orhan Tetiker ANTALYA (7) 5 Kenan Deger (öğretmen, Antal GİRESUN (S) 4 Selahattin Orhon (Doktor, Giresun eski milletvekili) RİZE (4) 4 Ercüment Hikmel Basa (Eski milletvekili, sanayicı). Partiler yüzde 20 fire ile veto engelini aştı (Baştarafı 1. Sayfada) mede veto yedi. Eski parlamenterlerdenMillet Meclisieski Başkanı Cahit Karakaş, Zonguldak 1. bölge 1. sıradaki yerinı korurken, baa eski parlamenterler veto gördü. Bunlar; Süleyman Şimşek, Oral Mavioğlu, Doğan Onur, Mehmet Yuceler, İhsan Bedirhanoğlu. 6 milletvekili çıkaracak Kars'tan HP'nin 4 ada>ı, Kırklareli'nin uç adayırun tümü.Hakkâri'nin iki adayımn tümü, Kırşehir'in üç adayının 2'si, Diyarbakır'ın 7 adayının 3'ü veto edildi. Bursa, Çanakkale ve Kars listelerinde yer alan üç emekii Albay da veto görenler arasında yeraldı. HP'nin 22 ildeki listesi ise olduğu gibi onaylandı. Bu iller şunlar: Ağrı, Amasya, Bilecik, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gümüşhane, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Siirt, Sinop, Sıvas, Trabzon, Tunceli. ANAVATAN PARTİSİ'NİN VETOLARI ANAP'ın veto edilen 81 adayı arasında Genel Başkan Yarhmcısı eski parlamenterlerden Niğde 1. sıra adayı Mehmet Alünsoy ile Genel Sekreter yardıması kurucu üye Ordu 1. sıra adayı Gürbiiz Yılmaz ve ayrıca. Kurucu uyeliği daha önce veto edilen Muzaffer Atılgan ile ANAP'ın 9 il başkanı da yer aldı. ANAP adaylarından çok sayıda muteahhit, işadamı ve din görevlisinin veto edildiği gözlendi. lstanbul Beşiktaş tlçe Başkanı, ünlu sunnetçi Kemal Özkan ile Edirne eski Kırkpınar ağası Ali Ayag da veto yediler. Eski parlamentoda uzun süre MSP'li mi, bağımsız mı olduğunu gizlemeyi başaran ve partileri peşinden koşturan Muhyettin Mutlu, ANAP listesinden Bitlis 1. sıra adayıyken veto gördü. Anavatan Partisi listelerinde veto edilenler arasında dikkati çeken diğer isimler şöyle: İstanbul eski İl Jandarma Komutanı, emekii Albay Necabettin Ergenekon, eski parlamenterlerden Akgiin Silivrili, Mehmet Emin Seydagil. İdris Ankan, askeri tabip Prof. Dr. Yusuf Yancı. ANAP ilbaşkanıyken milletvekili adayı olan ve dün veto edilen adaylar da şunlar: Halit Masatlı (Ankara), Kemal Bedri Özbıyık (Antalya), Felemeı Kara (Bitlis), M. Emin Uiusaslan (Çanakkale), Ali Ayağ (Edirne), Şerafettin Öztaş (Sıvas), Sebahattin Eral (Tekirdağ), Fethi Şeyhanlıoğlu (Urfa). ANAP'ın 20 ildeki lisıesi tümüyle uygun görülerek onaylandı. Bu iller şunlar: Aydın, Bilecik, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Manisa, K. Maraş, Muğla, Rize, Sakarya, Sinop, Tokat, Tunceli, Uşak, Van. MİLLtYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ MGK'nın 74 üyesini veto ederek en az veto gören parti olan Milliyetçi Demokrasi Partisi'nde, Genel Başkan Yardımcısı kurucu üye eski milletvekili Ahmet İhsan Kınmlı veto gördü. MDP'de veto görenler arasında dikkat çeken isimler şunlar oldu: Kurucu uye tarihçi Yılmaz Öztuna, eski parlamenter, emekii general, MDP Genel Saymanı Macit Zeren, Anadolu Ajansı eski Genel Müduru Atilla Onak, Tercuman gazetesı yazarı Ergun Göze, Doğan Kasaroğlu'nun kardeşi Yalçın Kasaroğlu, Turizm ve Tanıtma Bakanlıgı eski Müsteşan ve Turk Tanıtma Vakfı eski Genel Müdürü Kemal Baytaş, senato eski başkan vekillerinden Mehmet Ünaldı, Cumhurbaşkanlığı eski Kontenjan senatörlerinden emekii yargıç amiral Fahri Çoker ile eski parlamenterlerden Fikri Pehiivanlı. Refet Sezgin, İsmail Hakkı Yıldınm, Haldun Menteseoğlu, Ah met Buidanlı, Hamdi Mağden, DM üyelerincîcn Mehmet Aydar, Bursa Sanayi Odası Başkam Ali Osman Sönmez. MDP'nin 25 ildeki listesi ise tümüyle onaylandı. Bu iller şunlar: Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankın, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkâri, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Manisa, K. Maraş, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Yozgat. MDP listelerinden emekii deniz Albay Ferit Raşit Giiçlü ile 1. Ordu Zırhlı Birlikler Dairesi eski Başkanı emekii albay Eyüp Yigittürk de veto edilenler arasında bulunuyor. BAĞIMSIZLAR Yüksek Seçim Kurulu'na bağımsız adaylık için başvuran 482 kişiden, daha önce çeşitli istifalarla kalan 474 adaydan 423 'ü MGK tarafından veto edildi. Böylece, geriye kalan 51 bağımsız aday MGK'ca uygun bulundu. YSK'ya bağımsız adaylık için başvuran 482 kişiden Konya 1. bölgeden Mehmet Kemal Bekâr (Ekonomisı) memur olduğu için kunıi tarafından adaylıktan çıkarümıştı. İstanbul S. bölge adayı Kemalettin Tiirkoğlu (1961 Kurucu Meclis üyesi, Adalet eski Bakanı), Bursa 1. bölge adayı Saadettin Akgiin (mimar) veto öncesi adaylıktan istifa ettıler. lstifa ettiği bildirilen 5 adaydan Ankara 4. bölgeden Tuğrul Toklucu (avukat), tstanbul 2. bölgeden Osman İlham Gencer (muzisyen), Bursa 1. bölgeden Ruşit Vardar (tuccar), Kocaeli'den Cevat Ademoğlu (eski milletvekili) ile Van'dan Bedir Kartal (ıktisatçı) Konseyce veto edildiler. Vetolann açıklanmasından sonra veto edilmeyen 54 adaydan 10'unun emekii asker, 2'sinin DM uyesi, 11 'inin serbest meslek sahibi, 9'unun hukukçu, 3'ünün doktor, 13'ünün mühendis, 4'ünün emekii memur, diğerlerinin de çeşitli meslek gruplarından olduğu saptandı. MGK'nın vetolarından sonra 34 ilde bağımsız aday kalmadı. Bağımsız ada> kalmayan iller şunlar: Ağrı, Amasya, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, İçel, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tunceli, Urfa, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak. DM uyeleri Kamer Genç (Tunceli) ile Mehmet Pamak (Konya) veto edilenler arasında yer aldı. Bağımsız adaylık koyan ancak veto edilen eski parlamenterler arasında dikkati çeken isimler şunlar: Muhammet Kelleci, İsmail Hakkı Köylıioğlu, Hasan Ekinci, Osman Akyol, Hasan Korkmaz can. İmam Huseyin tnceoğlu, Şinasi Çolakoğlu, Mustafa Kemal Çilesiz, Mustafa Gülcügil, Nazım Baş, Zeki Efeoğlu, Selçuk İmamoğlu, Şevket Doğan, Şener Battal, Hamdi Özer, Ahmet Karaaslan, Metin Musaoğlu, Esat Kıratlıoğlu, Enver Akova, Halil Basol. Veto edılen bağımsız adaylar arasında Ankara eski Belediye Başkanı Vedat Dalokay, Samsun eski Belediye Başkanı Kemal Vehbi Giil, Banker Alacaklılan Üst Komitesi Başkanı Necati özdemir, banker Enver Sayılgan, boksör Cemal Kamacı, veto edilen Fazilet Partisi Genel Başkanı Emekii General Alpaslan Demirel, Ziraat ve Halk Bankası eski Genel Müdurlerinden Ali Doğan Ünlii, eski Emniyet Genel Müdurlerinden İsmail Dokuzoğlu da bulunuyor. Milletvekili adaylığı benimsenmeyen bağımsızlar arasında bir de bayan aday bulunuyor.' Çorum'dan aday olan Dr. Melek Denli de veto edildi. Bağımsız adaylardan DM üyeleri Abbas Gökçe'nin Kars'tan, Abdurrahman Yılmaz Pötürgeli'nin de Malatya'dan adaylıklan uygun görüldü. Eskişehir'den avcılık uzmanı Aziz Bolel ile Denizli'den gureşçi Bayram şit, veto yemeyen adaylar arasında kaldı. VETOSUZ DM ÜYELERİ MGK, HP'den 2, MDP'den 1, bağımsızlardan da 2 DM üyesi olmak üzere toplam 5 DM üyesini veto ederken, 42 DM üyesinin adaylıklan uygun bulundu. Bu durumda, seçimlere MDP'den 31, HP'den 8 olmak İSTtFAYI DÜŞÜNMÜYOR Konya'dan bağımsız adaylığı üzere 38 DM üyesı katılacak. Bunların iki partiye dağılımları veto edilen DM Çanakkale üyesi Mehmet Pamak, vetodan sonşoyle: ra DM üyeliğinden istifa etmeMDP: Bekir Tunay, Eşref yeceğini bir soru üzerıne belirteAkıncı, Namık Kemal Yolga, rek, "İstifanın anlamsızlığına Fenni lslimyeli, İbrahim Baran inanıyorum. Milli iradenin meşgil, Orhan Baysal, Rafet îbrahi ru temsilcisi olarak Meclis'ten moğlu, İsmail Şengün, Ahmet aynlmayı düşünmuyorum" deSarp, Mehmet Hazer, Ali Dik di. Pamak, daha once de Muhamen, Ethem Ruhi Ayan, Bahti fazakâr Parti'nin kurucusu olayar Uzunoğlu, Güngör Çakmak rak MGK'ca veto edilmişti. çı, Siyami Ersek.İmren Aykut, Ali Nejat Alpat, Adnan Orel, Feyyaz Gölcüklü, Mehmet Şadi Erdem, Feridun Güray, Abdullah Asım İğneciler, Aydın Zeki (Baştarafı l. Sayfada/ Heyecanın son düzeyine gelen Tuğ, Necmi Özgür, Tevfık Kitapçıgil, Mehmet Vefik Kitapçı adaylar artık "veto edilirsem ne gil, Mehmet Kanat, Nazmi Ön olur?" düşüncesini sürekli kafader, Ali Mazhar Haznedar, Tur lannda kurmuş olacaklar ki, kogut Kunter, Şadan Tuzcu, Salih nu harcanan paraya geldi. MDP'li Fuat Yazgan, kıdem tazTnsal, Salih Inal. HP: Paşa Sanoğlu, Halil Ib minatmı bu iş için koyduğunu rahim Karal, Cahıt Tutum.Tu anlatmaya başladı. Yazgan, kenlay Öney, Mahmut Akkılıç, Ay disinden üst sıralarda bulunan han Fırat, özer Gürbüz, İsa bir Şıh'ın milyonlar harcadığını da bir çırpıda anlatıverdi. Vardal, Saat 12.00'de veto listesini geMDP Bursa 1. bolge adayı Ali Osman Sönmez (Bursa Sanayi tiren albay dışarı çıktı. Biraz Odası Başkanı), veto karannı İs sonra da, YSK Başkanı Yanıkötanbul'da öğrendi ve "Partide meroğlu gazetecileri içeriye daki arkadaşlann sürekli ısrarları vet etti. Gazetecilerle birlikte sonucu milletvekili adavı oldum. adaylar da dayanamayıp odaya Konsey tarafından \eto edildiği girdiler. Yanıkömeroğlu, küçük me bir bakıma seviniyorum. bir açıklama yaptıktan sonra lisÇünku ben bir sanayiciyim, böy telerin dışandaki ilan tahtasına lelikle iş hayatımdan kopmamış asıldığını söyleyince başta adayolacağım" dedi. Sönmez, parti lar olmak üzere itiş kakış dışasiyle olan ilişkisinın kopmayaca rıya çıkıldı. O ana değin en sessiz duran ğını da vurguladı. aday ANAP'ın Siirt liste başı tdAnavatan Partisi istanbul 5. ris Arıkan'dı. Ankan, listelere bölge 4. sıradaki Kemal Özkan şoyle bir göz gezdirdikten sonra (Sunnetçi), "MGK'nın kararla yine geldiği gibi sessizce Yüksek nna boynumuz kıldan incedir. Seçim Kurulu'nun basamaklaBen halkıma hizmet etmek için rından inmeye başladı. Çünkü yoluma devam edeceğim" dedi. veto edilmişti. Heyecanh
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog