Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/6 HABERLER 22 EYLÜL 1983 VETO EDİLEN BAĞIMSIZLAR ADANA 1. Bolge: Mehmet Akdoğan (doktor), Selahattın Gungor (avukat), Duran Yalçın (emeklı kur albay), Mustafa Hıkmet Daldabanoglu (ışçı), Bekir Eser (muhendıs), Durdıı Mehmel Toprak fbesıcı), Omer Bilgin (ıktısatçısanayıcıj, Cebraii Aydoğan ftuccar muteahhıl), Adnan Seyhan (muteahhıt), Recai MeFcunek (çıftçı), tbrahim Toprak (gazetecı), Mehmel Falıh Ozgur (sanayıcı ıdarecı), Fevzi Erdeve (tuccar), Avnı Dinç (çıftçı) 2. Bolge. Mehmet Hikmet Tasyurek (bankaa) Alı Nuhoglu (avukat), Nuri Ergun (avukat), Seyfi Guvel (emeklı öğretmen), Osraan Çıtınk (emeklı memur, eskı mılletvekılı) Mebmel (Dede) Akçab (çıftçı), Mustafa Gökahmeloğlu (eczacı), Nafiz Çubukço (elektnkyuk müh ), Muhsın Gebenliler (çıftçı), tbrahim Atilla (emeklı bucak muduru), Mehmel Onalan (avukatemeklı Valı), Hacı Ahmel Karamuftuoglu (avukat, emeklı memur, eskı mılletvekılı), Selahattin Fettahlıoglu (Savtştay'dan emeklı uzman), Hasan Fettaboglu (tuccar), Nıhat Deger (emeklı kur albay), Nevzat Şahaa (uzman doktor), Mansur Ozka>a (eczacı), lbrahim Karayıgit (Malı muşavır), Kaznn Poyrazoglu (çıftçı) BÎNGÖL Abdullah Bazenur (zıraatçı, eskı mılletvekılı) IÇEL Osman Atalay (Emeklı orman yuk sek muhendısı), Necati Kubat (Tuccarıthalatıhracat), Nazım Baş (Doktor, eskı mılletvekılı), Melik Gan (Muteahhıt), Idns Ak (Avukat), Muammer Alp Arslan (Makıne Muhendısı), Mehmet Nebıl Atahan (Dış hekımı), Mehmet Ali Hamurlu (Yuksek muhendıs, mımarçıftçı), Mirza Ulaşoğlu (Emeklı ılköğretım mufettışı) KUTAHYA Cemalettin Çınar (Hantakadastro muh ). Halil Akkaş (Makıne muh ) SAMSUN 1. BOLGE: Ali Tarkmen (Avukat), Kazım Berzeg (Avukat), Vehbı Gul (A vukalIdarecı, Samsun eskı Beledıve Başkanı) 2. BOLGE. Altan Yalçınkaya (Emeklı ılkogretım Mud) Ahmet Bıyık (Tuccar), TEKİRDAĞ Rasim Akçay (Emeklı Edırne Gar Gumruk Muduru), Nuri Argaç (Emeklı astsubay), Suleyman Miran (Ç'ftçı), Mesut Başol (Çıftçı), Halil Başol (Çıftçı, eskı mıllenekılı, Tıcaret eskı Bakam) TUNCELİ Emin Adıl Dızdarogullan (Doktor), Nazik Dızdarogullan (Avukat), Kamer Genç (DM uyesı) Kartal (Iktısatçı), (ıhracatçı) Faruk Tuncd YOZGAT l mil Ozkan (avukat), Mevlut Gur gor Erdinç (Sayıştay dan emeklı, esk. mılletvekılı), Abdullah Çelik (elektrık muhendtsı), Yaşar Erbaz (yuksek muhendıs), Ahmet Uslu (malı muşa\ır, eskı mılletvekılı) BOLU Abdurrahman Emın Ustuıt (makıne muh serbest), tsmaıl İmamoğlu (tuccarıktısatçt), Ahmet Guney (ıktısatçı) MALVTYA Hamdi Ozer (emeKİı albav, eskı se natör), Muhsın Akıncı (Em hakımavukat), Derviş Ali Kılıç (Makıne Muh ) Ali İhsan Y azgan (Gazetecıyazar), Suleyman Ozbay (Emeklı subay). Mehmet Helvacı (Emeklı memur). Zekı Pelitoglu (Emeklı ışçı), Alı Seydi Llasoglu (Dava takıpçısı) İbrahım Keskin (Vaız), Ahmel Karaaslan (Tıcaret, eskı mılletvekılı, Imar tskân eskı Bakam), Mehmel Savata (A\ukat) URFA Mehmet Aksoy (Eskı mılletvekılı), Omer İsmet Goklu (avukat), Munir Mustafa Hatıpoglu (avukat), Mebmet Fevzi Mehk (fiftçı), Kamil Nazım Kankılıc (eczacı), Muharrem Şıhanlıoglu (çıftçı) SİİRT Musa Okçu (Tarıhçı) TOKAT Faık Gezer (Insaat Muh muteahhıt), Mustafa Avgun (tktısatçı) BURDUR Osman Akyol (emeklı ılk öğrt mufettışı eskı mılletvekılı), Ahmet Sayın (mımar, eskı mılletvekılı) ZONGULDAK 1. BOLGE: Azmı Karadenız (avukat), Huseyin Oztek (maden muhendısı) 2. BOLGE: Şakir Yaşar Ulu (serbest muşavır), Ahmet Zekaı Altunay (gazetecı, eskt mılletvekılı), Mehmet Çolur (Bayındırlık Bakanlığı eskı musteşari), Rafel Kara (ışçı), İlyas Çavuşoglu (mımar), Talal Geliş (doklor), Selahattın Çavuş (muhasebecınakltyecı), Hasan Karakılıç (emeklı yargıç) İSTANBUL 1. BOLGE: Tevfik Fikret Madaralı (Emeklı eğıtımcı), Enver Sayılgan (Banker), Sungnrtekin Oktay (Yuk Muh ) , Mete Oran (serbest), Tahsın Çizenel (Emeklı oğretmenyazar) 2. BOLGE: Osman tlbam Gencer (Muzısyen), Ahmet Çohadar (Emek lı Jan Bınbaşı), Suzan Mehmet Duman (Emeklı memurnaklıyecı), Husamettin Erdınç (Emeklı Astsubay), Kâzım Ece>it (Serbest tıcaret) 3. BOLGE: Gazi Akbayır (avukat), Ali Ankan (öğretmen), Mehmel Keskın (Emeklı astsubay) 4. BOLGE: Yusuf Ziya Reısoglu (Oto yedek parçacısı), Ali Muvaffak Ipar (Tuccarsanayıcı), Mustafa Kemal Kekevi (Emeklı teknık oğ Çıftçı), Kayhan Ustun (Emeklı), Halim Ayrancı (Dr kımya Yuk Muh ), 5. BOLGE: İsmel Kavrnt (Inşaatfen memurumş muteahhıtı), Sungur Harova (Iktısatçı), Cahit Deniz (Ekonomıst) 6. BOLGE: Mehmel Sıtkı (Avukat), Sadık Balum IAvukat, eskısenatör), Ahmet Hamdı Ersin (Emeklı vaız), Fatih Mehmet Aktaş (öğretmendesınatör) SİNOP Recep Alı Yılmaz (Emeklı ışçı), Yaşar Topçu (Avukat), Hasan Basri Kuzuoğlu (Benzıncı) TRABZON Mehmet Emin Sen (Emeklı albay), Mehmet Nuri Karaman (Tuccar), Ali Rıza Keskin (Dış teknısyenı), Mehmel Ozgur (Ekonomıst ışleımecı, eskı mıllel\ekılı), Ahmet Hacıoglu (Avukat), Lutfi Goktaş (A\ukat, eskı mılletvekılı), Selahattın Seyis (Inşaat Yuk Muh ), Mehmet Çakıroglu (Insaat Muh ), Osman Aslan (Ma lı muşavır), Hasan Kahvecı (Tuccarmatematık oğretmenı) UŞAK Ismel Kutbal (emeklı \etenner), Muslafa Unsal (Emeklı TARİŞ Muduru), MusUfa Çalıkoglu (emeklı memur, eskı mıltet\ ekılı), BURSA LBoîşe: îlyas Dalgıç (polısemeklısı), îlhan Yardımcı (emeklı öğretmen muharrır), Mehmet Kaam Adanur (tuccar), Halıl Karaallı (ılahıvatçıhukukçu, eskı mılletvekılı), Mehmet tyibüir (muhasebecı), İsmail Besıklepe (avukat), Rusıt Vardar (tuccarıthalatıhracaı), Suleyman Ozyıldınm (dokumacı), Kemal Ozguneş (marangoz) 2. Bolge: Recep Nuri Sezer (muteahhıt • orman yuksek muhendısı) MANİSA men), Fahrellin Gunenç (Doktor) 2. BOLGE: Mehmet Çin (Mıllı Eğt.Bak emeklı Baş Mufettışı), Yahya Uslu (Tuccar, eskı mılletvekılı) srv'AS Celal Kayacan (Emeklı valı), Enver Akova (Serbesteskı mılletvekıiı, eskı Devlet Bakam), Ahmet Ankan (Emeklı memur), Nuri Ozdamar (Serbest ınsaat Muh ) VAIS Mehmel Ali Çalım (tuccar), Bedir K.MARAŞ Ahmet Reyhanlıoglu (Çıftçıtuccar), Alı Rıza Alkış (Çıftçı), Suleyman Çetın Alabeyoglu (Avukat), Yaşar Erkenez (Zıraat Yuk Muh ) Ahmel Ermeydan, Halıl tvlıva (Eskı mılleıvekılıl M. Reşıt Ayhan (Mımar), Suleyman Fahri Zulkadiroglu (Mımar), Oruç Ali Solak (Serbesı harı ta ve kadastro vuksek muh ) BAĞEVISIZLARDAN VETO EDİLMEYENLER 6 kasım seçımienne katılmak ıçın bağımsız ada> olarak başvuran 482 adavdan 428'ı MGK'ca veto edıldı Veto edılmeyen bağımsız adaylann adlan şoyle sıralanıyor BOLU Necmı Hoşver (Inşaatçı) LZMİR 1. Bolee: Metin Göl (TuccarHarpokulu mezunu) 2. Bolge: Hasan Mahmot Ankara (Mıllı Eğıt. Bak Yaygın Eğıtım Genel Mudurluğu başyardımcılığından emeklı.) 3. Bolge: Muammer Muduroglu (Tuccar) MUĞLA MosUfa Hasan Çolakoglu (Akaryakıt bayıı) ÇANAKKALE Ali Nihat Tangör (orman muh vardımcısı), tsmaıl Hakkı Coşkun (çıftçı), Tnrgut Çamer (kımva muh ), Okyay Allay (tuccar), Nuriıan Vural Kayahan (emeklı hakım), Mesnır Ozturk (emeklı astsubay), Huseyin Sadi Fenercigil (çıftçı) ADI\ AMAN Halil Agar (a\ukatçıftçıeskı mılletvekılı), Mehmel Ozyol (ıktısatçı serbesı), İsmeC Tannverdı (çıftçı) ÇANAKKALE Turgul Çaner (Kımva muhendısı) ADANA 1. Bolge: Nihal Andaç (Emeklı kıdemlı albay) RİZE Hasan Kabil (tnşaat muhendısı) AFYON Suleyman Mutlu (veterıner hekım, zıraa'çı eskı mılletvekılı), Kazun Karaağaçlıoglu (eskı mılletvekılı) Yunus Demır (Öğretmen), tbrahim Şabin (memur), Şahabettin Yenıkoy (kımya yuk muh ) , Bayram Kalaycı (doktor) AFYON Nurı Oynağanlı (Çıftçı, naklıyecı) DENİZLİ Ihan Sozgen (Emeklı \alı) Bayram Şit (Gureşçı), Muslafa Mutlubaş (Hukukçu) SAMSUN 1. Bolge: Hasay Y azgan (Malı muşavır) 2. Bolge: Erdogan Sezgın (Avukat) KARS Abbas Gokçe (Danışma Meclısı uvesı) ÇANKIRI İsmail Barkoren (ınsaat muteahhıdı), Muammer Gurfcan (emeklı muezzın), Hasan Çivitçioglu (TM ofisı emeklı muşavın) İZMIR 1. BOLGE: Suleyman Horzum (Emeklı astsubay), Ali Rıza Bodur f tktısatçı), Mehmel Tank Ertanay (Tıcaret), Mehmel Munir Daldal (Eskı mılletvekılı ve senatöremeklı memur), Mebmet Adil \ktug (Serbest) 2. BOLGE Yılmaz Ozşener (Avukat), Nebıl Turhan (gazetecı), Eşref Duşenkalkar (RessamReklam yönetmenı), İhsan Ozgur (Emeklı orman muhafaza memuru), Metin Tekin Ozker (Yönetıcı), Yaşar Ozdogan (Serbest muhasebecı) 3. BOLGE: O.Zekı Efeoglu (,Gazetecı muharrtrmuellıf) ANKARA 1. Bolge: Saim Tezgor (Emeklı mu habere albay), Atagan Ihjıt (serbest tıcaret), 2.Bolgr*.Feriha Komut (Mımar muhendıs), Metin Gungor Mutluer (Emeklı öğretmen albay), 3. Bolge: Halıl Koseoghı (Emeklı uğretmen avukat), Nuray Erbaşı (Göz hastalıklan mutehassısı), 4. Bolge: Nuriıan Balkaya (Kımya yuksek muhendısı) EDİRNE Nebı \ksal (Emeklı albav) TOKAT Osman Kutlutaş (Insaat yuk müh ) KASTAMONU Muhitlın Ertan Mumcu (Avukat) AĞRI Huseyın Guleç (em asb ), Hasan Rıza Acarbay (emeklı albay), Omıl Erhan (Eskı mılletvekılı), Celal Budak (a\ ukat) ÇORUM Hikmel Tezel (doktor), Melek Denlı (doktor), Mehmet Denndere (makıne muh ), Mahmul Şevket Ozçetin (avukat, eskı mılletvekılı), Ruslem Eren (ınsaaıçı) ERZİNCAN İsmet Kececı (Yuksek ınsaat teknıkerı) Nedım Muratoglu (Avukat) TRABZON Ferhan Akyurek Sanmollaoglu (Orman \uk muh ) KAYSERİ Kadir Hikmet Beyazıt (Avukat). Metin Musaoğlu ESKİŞEHİR Aziz Bolel (Tuccaravcı), Selahattın Koç (Emeklı zıraat yıiksek muhendısı ) KONYA 1. Bolge: Huseyin Y ıldınm (Emeklı nığteneral) 2. Bolge. Ş a f a k G o z p ı n a r a ^ muhendıs ve hukukçm), Mehmel Kurdoglu (Doktor) AMASYA Mehmet Şenel (emeklı astsubay), Muhammet Kellecı (serbesı, eskı mılletvekılı, eskı Devlet Bakam), Ahmel Tuncer (emeklı albay), Nazım Baş (ınsaat muteahhıdı) DENİZLİ Hasan Golgecen (em Mıllı Eğıtım md), Huseyin Tahmaz (esnaf), Mehmet Vural Muftuler (avukat), Ahmet Y uksel Kaşıkçı (mımar), Hasan Korkmazcan (zıraat yuk muh , eskı mılletvekılı), Kemal Kayhan (avukat), Hasan Sadun Kuzu (muhasebecı), MARDİN Şevki Altındag (Tıcaret), İsmet Miflı (Avukat), Metin Musaoğlu (Eskı mılletvekılı), A. Vahap Dızdaroglu (Doktor, eskı mıllel\ ekılı), Mehmet Talal Seyhan (A\ukaı) ANTALYA Muzaffer Yorgancıoglu (Gazetecı) Kamer Genç DM üyeliğinden istifa etti ANKARA (Cumhuri)et Burosn) Danışma Meclısı TunceIı uyesı Kamer Genç, dun DM uyehğınden ıstıfa ettı Tuncelı'den bağımsız mılletvekılı adaylığı MGK'ca veto edılen Kamer Genç, dun öğleden sonrasaat 15.30 sıralannda DM Başkanı Sadi Irmak'ı zıyaret ederek ıstıfa dılekçesını sundu. Inr.ak'ın, Genç'ten ıstıfa olayını duşunmesını ıstedığı v e dılekv'eyı hemen ışleme koyma>acağını belırttığı öğrenıldı. G3hç, Irmak'a sunduğu istifa dılekçesınde, "Gorduğum luzum uzerine DM üyeliğinden istifa edijorum" dedı Genç'ın ıstıfasıyla DM'dekı u>e sayısı 149'a ındı G1KLSL Ergun Şadı Gokdenız (Emeklı \alıavukat), Bekir Çalur (tnşaat yuk muh ) KARS Temraz Kesmen (Gazetecı yazarEm öğretmen), Halim Dorsunoglu (Insaat muhendısı/, Naci Kaya (Tuccar), Ekrem Alp (Tuccar), Halil Ayvazoglu (Tuccarmandıracı) ARTVİN \laettın Avcı (Emeklı albav, ITU oğretım uvesı) KÜTAHYA Mustafa Pembe (Elektrık muhendısı) MUĞLA Osman K\\ \ktas iÇıftçı) ISP4RTA Hamdi Turan (TBMM eskı genel sekreterlıgmden emeklı) AYDIN Alı Birkan (Sayışta\ Başkanlığı Şube Mudurluğu 'nden emeklı), Zafer Galip Kecdıoğlu (Dış hekımı) DtYARBAKIR Recep Şeker (avukat), Mehmedı \rat (malıyemuhasebe), Ahmet Pektane (ıthalatıhracattuccar), Zulfikar İçen (çıftçı) MUŞ Ahmet Ozdemir (Insaat Mut Muh ), Şerafellın Babahan (Emeklı llköğ Mufettışı), Kasım Emre (çıftçı eskı mıltetvekılı), Mehmel İhsan Muhtaroğlu (Memur) MALATYA Abdurrahman YılmazPolurgelı^Donışma Meclısı uyesı ) KASTAMONU Mehmel Baki Gudek (Emeklı sağlık memuru), Ali Nihat Karol (Emeklı Yuk Zıraat Muh Toprak tskân Genel Md eskı mıllet\ekılı) İSTANBUL 1. Bolge: Omer Çetin Tokcan (Tıcaret) 2. Bolge: Mehmet Celalellın Erdi (Kimya >uk. muh.) 3. Bolge. Turan Ustabaş (Muhasebe ışletme) 6. Bolge: Orhan Ayar (tnşaat yuk. muh.) BALIKESİR Abdullah V asfi Yurdakök (Emeklı subay, ıktısatçı) K. MARAŞ Hasan Fehmi Evliya (Emeklı yargıç) ED1RNE VeB Gurkan (yuksek zıraat muh eskı mılletvekılı), Ahmet Nurettin Deger (zıraat muhendısı), Renan Çora (doktor, ruh ve sın has.mut ) , Burhan Işıkseren (ıthalatıhracat), Hasan Turhan Tuna favukat), Erol Baraz (çıftçı), Ahmet İnceoglu (çıftçı, eskı mılletvekılı), Kahraman Ozgen (çıftçıbesıcı) KAYSERİ Ozcan Aydın (Serbest veterıner hekım). Ahmel Erdem (Emeklı ılköğretım mufettışı), Tufan Dogan Avşargil (Emeklı öğretmen, eskı mıllet vekılı), Mahmut Şe>kel Dogan (Avukat, eskı mılletvekılı), Bekir Ozkan Gulmez (Avukat), Selçuk tmamoğlu (Avukat. eskı mılletvekılı) BİTLİS Nun Arınç (Malı muşa\ır) MARDİN Nıhal Povraz (Emeklı albay) Vedat Dalokay ANKARA 1. Bolge: Cemal Ozbe> (avukat), Hasan Özkan (ıktısatçı). Doç Dr Kemal Guleç (yuk muh), Ali Koç (serbesthukukçu), Alparslan Demırd (emeklı general), Vedat Dalokay (yuk.muh mımar, Ankara eskı Beledıve Başkanı), Necati Özdcmir (emeklı kurmay albay), Emıne Meral AUy (tuccarçıftçıj, Alı Doğan Ünhı (Zıraat Bankası eskı Cenel Muduru), İsmaıl Hakkı Koyluoğlu (Yargıtay onursal uyesı, eskı mılletvekılı), Lgur Sumer (elektrık müh), Kamber Ozcivan (öğretmen) 2. Bolge: Asım Tolgay (tercuman), Erdem Atik (tuccar), Haşim Eren (tuccar), Mustafa Rahmi YıkJınm (malı muşa\ır ıktısatçı), Sabıt Salibogln (emeklı öğretmen), tzzel Yılmaz (ınsaat muh), Babadır Oıel (emeklı subay), Huseyın Erdal (Eskı mıltetvekılı), Husevın Hasdemır (emeklı memur) 3. Bolge: Geaç Doğan Dedebey (emeklı assubay), Hasan Erdem (emeklı assubay), Dervış Y alçın (serbest), Baltal Alkan (emeklı assubayçıftçı), Kemal Vural (emeklı memur), Huseyin Çosan (esnaf), YuceJ Eroglu (maden yuk. muh ) , Yaşar Aksoy (başmuşavırmufetlıs), Ahmet Ustaoğlu (dın adamı) 4. Bolge: Tugrul Toklucu (avukat), Mahit Sungur (çıftçı), Aslan Develioğlu (ınsaat muh ) , Kamıl Nedim Kamıloğlu (emeklı memur), Rıza Uiucak (avukat) ANAP'DAN VETO EDILENLER AnavatanPartısı'ndenveto edılen 81 mılletvekılı adayının adlan şoy le (tl ısımlen altında parantez ıçınde verılen rakamlar ılın seçım bölgelenne göre çıkaracagı mılletvekılı savısını, ısımler onundekı rakam da adayın lıstedekı sırasını gösten\or) BURDUR (3) 2 Mı İhsan Işıldar (Öğretmen, tuccar) HAKKARİ (2) 1 Abdulhalık Ozdınç (Avukat) KOCAELİ 2 Necati muhendısı) (5) Gençogln (Insaat ELAZIĞ Omer [Saimi Banm (zıraat muh Eskı mılletvekılı), Huseyin Turan (emeklı zır yuk muh , eskı mılletvekılı), A.Vahap Demirel (ınş yuk muh ) , Naime Fmıt (emeklı öğretmen) KIRKLARELİ Nedret Gurbuz Yalçı (Çıftçı). Muslafa lrfan Oruç (Çıftçı), Orhan Esen (Muteahhıt), Orhan Gundogdu (Avukat), Neah Yalçın (Çıftçı), Mustafa Vural iMuteahhıt, YSEeskı muduru) Recep Altıntel (Insaat muhendısı) BURSA 1. Bolge: 3 Erhan Keleşoglu (Bankacı) 2. Bolge: 2 Cevat Agırbaş (Tuccar) HATAY (7) 3 Mahmut Alpagot (tnşaat muhendısı, tskenderun eskı Beledıye Başkanı) Esat Kıratlıoğlu ADANA (7 + 5 = 12) 2. Bolge: 3 Mustafa Dogan (Yuksek matematık komputer programcısı) (7 + 3=10) KONYA 1. Bölge: 2 Osman Aydın (Sendıkacı), 3 Adil Kuçuk (Serbest mrlek), 4 Gazi Baran (Avukat) ' 2 Bolge: 3 Durmu, Alagoz (Gu zetecı), 6 Huseyin Çalık (Avukat) NEVŞEHİR Hasamettin Başer (Emeklı Memur, eskı mılletıekılı), Hasan Okıır (Emeklı memur), Esal Kırallıoglu (Jeolojı muhendısı, eskı mılletvekılı, Enerjı ve Tabtı Kaynaklar eskt Bakam), Seyfi Şahın (Operator doktor), Zekı Didınmez (Emeklı astsubay) (7+6 = 13) ERZİNCAN Timuçın Turan (makıne yuk muh ), KIRŞEHIR Kadır Tan (Turızm ve Tanıtma Md ) , Mustafa Aksoy (Serbesı, eskı mılletvekılı) ÇANAKKALE (4) 1 Huseyin Fmın Lluaslan (Turızm ışletmeası) 4 Necabeltın Ergenekon (Emeklı subay, Istanbul eskı tl Jandarma Komutanı) ISPARTA "™"™"™ (4) 2 Muslafa Kemal Cabioglu (Malı muşavır) ERZURUM \rıf Kah\ecı (Emeklı öğretmen) Mehmel ruat Fıral (Eskı mılletvekılı) ismail Kose, Turan Çınar (avu kaı), Yus«f Yılmaz (mustafı memur), Celâl Odabaş (malı muşavır) ADIYAMAN 3 Hamit Çıftçı (Emeklı memur) MALATYA (6) 3 İsmet Çomoglu (Eskı Çalışma Genel Mudurluğu Yardımcısi ve Çalışma Alaşesı) KOCAELİ Omer Vehbı Engız (Tıcaret, eskı mılletvekılı), Şevkel Ustaoğlu (\aklıvemuteahhıt, eskı mılletvekılı), Rıfkı Kapıcıoglu (Emeklı memur), ismail Esgun (Kımya teknısyenı), İsmail Dokuzoglu (Emeklı Valı), Ali Akcan (Emeklı memur), Cevat AdemogJu (Tıcareı, eskı mılletvekılı), Mehmet İsmet Kunt (Elektrık yuksek muh eskı SEKA Gn Md), Yahya Saip Un (Emeklı valı muavını), Nızamettin Omnr Avkanat (Sendıkacı), Azız Yılmaz (Malı muşavır), Maksul Dal (Emeklı öğretmen). İÇEL (7) 1 Mehmel Muslafa Keskınkılıç (Işleımecı), 2 Fehmı Tosun (Mımar. muhendıs). NİĞDE Burhan Ecemts (Serbest, eskı mılletvekılı), Yusuf Ekrem Şişman lElekı rık Yuk Tek ), Mehmel Çıçek (Ser best), Rasm Tuncer (A vukat), Sınan Kalyon (Avukat), Fikrel Sonmezocak (Eczacı) AFYON (5) 3 Şerafelün Gurlek (Mımar), 4 Osman Kaya (Dış Tabıbı) DENİZLİ (5) 3 Neşel Ozkaya (Avukat) ESKİŞEHİR Ziyat Karapazar (ıktısatçıserbest), Hayati Abdulkadıroglu (emeklı emnıyet mudur muavını) MARDİN (5) 2 Orhan Oguz (Avukat), 4 Huseyin Akdemir (Zıraat Yuksek Muhendıst) AĞRI 2 Faruk Nazıf Sansu (tuccar) DİYARBAKIR (7) 3 Y usuf Alalay (A vukat), 4 Mehmet Karalaş (Çıftçı), 6 Arif trfan Barut (Tuccar), 7 Askeri Taş (Muhasebecı) GAZLANTEP Ahmel Akar (çıftçı), Mustafa Çalıskan (emeklı memur), Mahmul Şınasi Çolakoglu (avukat, eskı mılletvekılı), tmam Huseyin İncioğlu (çıftçı, eskı mılletvekılı), Ali Guçguner (serbest) ORDU Ahmet Radi Yirmibeşoglu (Dm gorevlısı, Ankara merkez vaızı), Suleyman Goren (Eczacı), Fahn Okumuş (Emeklı Mıllı Eğ Md Yrd ) Mehmet Çelenk (Emeklı Muftu), Yakup Cezan (Eczacı), Cdal Çelebı (Emeklı Işçı) AMASYA (4) 1 Hasan Yeşilova (tnşaat muhendısı) MUŞ (3) 1 Mehmet Emin Seydagil (Çıftçı, Muş eskı mılletvekılı), 3 Sebahaltin Sadır (Avukat) EDİRNE 1 Alı Ayag (Edıtor, yayıncı, eskı Kırkpınar ağası) ANTALYA Hasan Kocatork (avukat), Mehmet Guişen (gazetecı), İsmail Yıldu (avukat), Mehmet Gazı Oz (serbest tıca ret), tbrahim Demır (DPT uzman yardımcısi), Omer Ul Faruk Eryılmaz (makıne muh ) , Huseyin Baykal (ışçı), Durali Demirci (emeklı öğretmen), Ziya Çetın (tuccarıhracatçı), Talat Polat (gazetecııktısatçı) 4NKARA (7 + 5 + 5 + 5= 22) 2. Bölge: Halit Masallı (Sanayıcı, ışleımecı), 3. Bolge: 1 Mustafa Atılgan (Işleımecı, sanavıcı) NEVŞEHİR (3) 3 Hasan Unal (Avukat) GİRESUN Samı Gnven (malıyecı), Mebmet Arif Unal (emeklı), Ali Rıza Erkan (doktor, emeklı general), Mustafa Kemal Çilesız (emeklı subay, eskı mılletvekılı), RİZE Şukru Meto (Emeklı, eskı mı/teıvekılı), Avni Tezcan (Dava vekılı), Nejat Kumbasar (Içışlen Bk Tefıış Kurulu Başk Mahallı tdareler Konıroioru), Mehmet Rıza İrfanoğlu (tnşaat Yuk Muh ) , İmdat Demırcıoglu (Eczacı), Mehmet Erkan (Mıllı Eğıtım Bak emeklı muşavın), Hızır Eksi (Öğretmen) ELAZIĞ (4) 3 Alı Y'ucel Uygur (tlahnatçı) Kemal Ozkan NİĞDE (5) 1 Mehmet Altınsoy (Kurucu uye, Genel Başkan Yardımcısi, 1961 Kurucu Meclıs tiyesı, eskı mılletvekılı, Devlet eskı Bakam), 3 İsmet Sayın (Gazetecı) ANT4LY4 (7) 3 Sabahattın Bizımer (Avukat, emeklı Ağır Ceza Mahkemesı Başkanı), 4 Kemal Lutfu Ozbıyık (Doktor, cerrah) ESKİŞEHİR (5) 4 Abdullah Gedık İSTAJNBUL (5 + 7 + 7 + 5 + 5 + 7 = 36) 2. Bölge: 5 Mehmet Ozturk (Insaat muteahhıtı) 3. Bolge: 4 Akgun SüıvrUi (tstanbul eskı mılletvekılı), 4. Bolge: 4 Muslafa Kemal Ulusu (Tuccar, pazarlama uzmanı) 5. Bolge: 4 Kemal Ozkan (Sunnetçı) GÜMÜŞHAINE Mehmel Çatalbas (malı muşavırserbest hesap uzmanı, eskı mılletvekılı) ARTVİ1N Huseyin Aksakal (Hukukoı). Hasan Ekincı (Eskı mılleıvekıtı), Osman Şimşek (emeklı subay), Hilmi Kurt (petrol oftsı bavıı), SAKARYA a\ukat), Şerafeltın Ozer (Emeklı öğretmen), Ahmet Aslan (Emeklı Zıraat Yuk Muh ) , Ozer Bagdat (fthalaılhracat), Huseyin Ozkan (Serbesı), Salıh Sipahıler (Avukat), Halö Bozlurk (Emeklı ıktısatçı), Cevat Ayban (Makıne yuksek muhendısı) Cemal Kamacı (Sporcu), Mehmet Mangıroğlu (Avukat), Ruştu Aykaç (Emeklı memur) HAKKARİ Hasan Lmıt (tuccar), Mustafa Zejdan (muteahhıt) ARTVİN (3) 3 Cengiz Zengin (Malı muşavır) Şener Baltal AYDEV Tnncay Azbazdar (Söke akaryakıt ba\ıı), Huseyin Ogunçlu (eskı muftumuteahhıt), Kemal İnebolu (avukatgazetecı), Talat Aydın (ılkoSretım md emeklı) İZMİR (7 + 6 + 3 = 16) 1. Bolge: 7 Sabrı Ozkan Erbakan (Mımar), muteahhıt) 2. Bolge. 4 Vedat Guldogan (tnşaat muhendısı) HATAY Ramazan Tahuşoglu (mıllı pıyango bavuj, Alı Yılmaz (Eskı mılleısekı lı), Hacı Macıt, Şemsettın Çevık (ın şaat muteahhıdı), Omer Bayraktar (eczacı), Ali Rıza Gunduz (sıgorta cı), Hakkı Ertugrul Karagozoglu (emeklı talım terbıye uyesı), Turgut Neşeli (emeklı öğretmen) KONYA 1 BOLGE: Mehmet Gunduz (kırtasıyea Em oğretmen), Sebahallın Ergulu (Tıcaret), Muzaffer Yılmaz (Bakkal), Mehmel Pamak (DM uyesı), MusUfa Orhan Oka> (A vukal, eskı mıllet\ekılı), Mehmet Nazmi Unal (Çıftçı), Şener Baltal (Avukat, eskı mıllet\ekılı), Mehmel Ergın Mendi (Inş Muh ), Sureyya Acar (Tuccarpetrolcu), Adnan \gırbash (Mımar muteahhıl), Nevzal Laleli (Makıne muhendısı), 2. BOLGE. Mustafa Kemal Yılmaz (Emeklı oğretmen/, Suleyman korkmaz (Emeklı asısubay), Osman Nuri Canpolat (A vukat, eskı mılletvekılı), Salih Zekı Basarer (Emeklı memur/ Ali Duru (Hukukçu), tbrahim Nunıllahoglu (înşaat Muh muıeahhıt), Abil Kıvrak (Eczacı), BALIKESİR (7) 6 Nadır karaağaç (Tuccar, terzı) BİNGÖL (3) 2 Ekrem Temuçın (Gazetecı, luccar) Suleyman Ünlu BALIKESİR Behram Eker /çıftçı, eskı mılletvekılı), Fatih Gurel (mustafı öğretmen), Aytekm Kılıç (emeklı bınbaşı), Emın Eugın Tannverdi (tuccar, eskı mıltetvekılı), Alı Beyoğlu (avukat), Arif Şahin (emeklı assubay) KARS G\ZIANTEP (7) 4 Suleyman Unlu (Çıftçı, madencı, Gazıantep eskı mılletvekılı) (6) 2 Kerem Guneş (Emeklı sağlık memuru) ISPARTA Fahrellin Suldur (emeklıserbest ya zar) İbrahım Buyukdegirmeaci (emeklı oğretmenalbav), Mustafa Gulcugıl (doktor, eskı mılletvekılı, eskı Içışlerı Bakam), Orhan Kullu (tuccar), Mehmel Alı Yalçın (topoğrafemeklı), Muslafa Fazıl Özen (emeklı Mıllı Eğıtım md , çıft BİTLİS (3) 1 Muhyellin MuClu (Tuccar, Bıtiıs eskı mılletvekılı), 2 Felemez Kara (Insaat muteahhıdı) Mehmet Altınsoy KAYSERİ (7) 3 Seyıt Halil Ozsoy (Dış hekımı) ORDU (6) 1 Gurbuz Yılmaz (Kurucu uye, Genel Sekreter Yardımcısi, ınsaat muhendısı, muteahhıt), 3 İsmail Cerrah (Insaat muhendısı), 4 Hamı Taşçı (Eğıtımcı), i Alem Çalık (Çıftçı) BILECİK Muzaffer Erdem (tuccar, eskı mılletvekılı), Akça Akyokuş (emeklı mufettış), Suleyman Balta (emeklı memur). BOLU Cemal Kamacı 2 Nevzal Durukan (Orman yuksek muhendısı) GİRESUN (5) 1 Fraun Ozdemir (Operalor, dok tor) 2Mehmet Alı KaradenızfOman Yuksek Muhendısı) KIRKLARELİ (3) 3 Nacl Tuna (Makıne muhendısı) (Arkası 7. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog