Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 KÜLTÜRYAŞAM 22 EYLÜL 1983 TELEVİZYON 20.00 Inanç Dünyası Kur'anı Kerim A li tmran suresi 2330 ayetleri Ahmet Bolulu okuyacak. Okunan ayetlerin Türkçe açıklamasından sonra, program, tstamda ağaç sevgisi konulu konuşmayla son bulacak. 20.30 Haberler 21.05 Hava Purumu 21.10 Tiirk Sanat Müziği: Giiler Tacer Programa'a sanatçı şu parçaları okuyor: Yine bir sızı var içimde, Bekledim gelecektin, Hasta kalbimde yanan derdi, Bir gönül vardı bende, Açılan bir gül gibi. Halk ozanları 24 eylülde Dayanışma Gecesi düzenliyor Kültür Servisi 24 eylül gecesi Tepebaşı Aile Gazinosu'nda Halk ozanlan bir Dayanışma Gecesi düzenliyorlar. Aşık thsani, Sehriban Gül, Seyfi Doğanay, Emin Ünal, Aşık Mahsuni. Abdullah Papur, Yeter Aslan, Garip Ünlü ve Özden Özder'in turküleriyle katılacakları gecede çeşitli yörelere ait halk oyunlan ekipleri de gösteriler yapacak. Geceye aynca Ruhi Su da katılacak. Geceyle ilgili olarak Aşık thsani şunları söyledi: "Amacımız halkımız^ mernleket türkülerine bağlamak ve halkımıda kaynaşmak. Halk bir çiçek bahçesi, ozanlar birer andır, birieşip bal yapariar. Nasıl ki, balık denizsiz olmazsa, biz de halksi2 olamayız. Yani halk bir derya, bizler içinde balıklanz. Biitünlesüğimizde birbirimizi doyururuz," 24 eylül akşamı saat ı9.00'da yapılacak olan gecenin daveüyeleri Tepebaşı Aile Gazinosu udan edinilebilir. Edinburgh Şenliği'nden Izlenimler İki Ttirk viyolacısınm başarısı •/ FİLÎZ ALİ LASLO Edinburgh Şenliği yöneticileri, Viyana 1900 Sergisi ile belki de dünyada ilk kezVViener Werkstatte ve Wiener Secession akımlannın, bu arada A n Nouveau'nun Germencesi olan Jugendstil'in ürünlerini bütün aynntılarıyla bir araya getirerek, 20. yüzyü sanatına yön veren bir dönemi yeniden gün ışığına çıkarmış oldular. Bu sergide 19. yüzyıh 20. yüzyıla bağlayan yılların Viyana'sında yaratılan eserlerin ya orijinallerini ya da (mimari örnekler söz konusu oiduğunda) fotoğraflannı görmek mümkün. Gustav Klimt, Egon Scniele, Oscar Kokoschka gibi ressamlann hiçbir müzede bulunmayan, özel koleksiyonlardan ödünç alınmış resim ve desenlerine bir de ressamlık yönü pek bilinmeyen Arnold Scboenberg'in resimleri eklenmiş. Schoenberg'in Alban Berg, Zemlinsky portreleri yanında oldukça dışa vurumcu nitelikteki kendi portreleri ilk kez böyle bir sergide yer almaktaydı. Mimar Josepb Maria Olbrich, Otto VVagner, Josepb Hofftnan ve Adolf Loos'un tasanmları ve gerçekleştirdikleri binaiarın fotoğraflan, mobilyalar, her türlü ev eşyasının orijinalleri de yer alıyordu bu sergide. Konferanslarda işlenen konular bu işin meraklıîarını yakından ilgilendirecek nitelikteydi. Ünlü Alman besteci Brecbt'in yakın dostu Hanns Eisler'in oğlu ressam Georg Eisier, "Ressam Schoenberg", Macar asıllı Avusturyah tiyatro uzmanı Martin ı^Mİin, "Viyana'da Edebiyat ve Tiyatro" Alman asıllı tngiliz besteci Ataunder Goehr, "1918 öncesi Viyana'sında Muzik" konulu konuşmalar yaptılar. Bu konuşmalardan sonra dinleyicilerin sorunlannı cevaplandırdılar. Bazı konferanslar epey tartışmalı geçti. Yaşam İçin Şiir Yaşam İçin Şiir adlı aylık seçkinin eylül sayısı yayımlandı. Seçkinin bu sayısında Ahmet Cemal'in Bertolt Brecht'ten çevirdiği "Galilei'nin Son Söylevi" basuklı yazı ve Atilla Tokatlı'nm Aragon'dan çevirdiği "Gözyaşları da Benzer" adlı şiirin yanı sıra Yaşar Miraç'ın "Şiir Banşı Içerir" yazısı ve "Kardeşim Sular" şiiri, Hüseyin Ferhad'ın, Hüseyin Yurttaş'ın, Ali Yücenin, Müslim Çelik'in, Mehmet Mümtaz Tuzcu'nun, Adnan Satıcı'nın, Metin Celâl'in şiirleri yer altyor. Konur Ertop ise, "Hayatta Karşılığı Olan Şiir"i anlatıyor. 21.30 Yerli Drama: Dost Eller (Son) Dizinin bu son bölümünde; Şa/akla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Barış Harekâtı başlar. Deniz piyade eri olan on birler, ilk dalga ile birlikte Kıbns'a ayak basarlar. Birliklerimiz Kıbrıs'ta ilerlerken, Mehmet'le Necmi arasındaki kan davası nasıl bir sonuca uiaşacaktır? (Yarı belgesel olarak çekilen bu bölümdeki olaylar gerçekleri yansıtmaktadır. Ancak isimler değiştirilmiştir.) 21.15 TRT Halk Konserierinden Denızli ilinde düzenlenen halk konserlerinden görüntülerin yer aldığı programda sanatçılar şu parçaları okuyor: Meryem Ün: Sabahtan kalkar kızlar, Gel ha gönül havalanma, Mualla Kurt: Gün gelir de beni unutursun, Bir çapkın elinde oyuncak oldum. Ahmet Günday: Ötmesin bülbüller, Pek yokuşmuş Cavrasmın yolları. Nursal Ünsal Birtek: Unutulmuş birer birer, Sevda basamağı, Hale Gür: Deniz'm dibinde Hatçem, Gurbet yolları, Kutlu Payaslı: Ümit verdiğim yollar, Bir şarkt duyarsın. 22.55 Haberier 23.00 Kapanış İZLEYİCİ GÖZÜYLE Hep aynı terane!.. Kurban Bayramı dolayısıyla TV'de dört gün süreyle izlediğimiz özel Eğlence Programı 'mn bir de beklenmedik konuğu (!) vardı. Ama tlham Gencer'den pek beklenmedik diye de söz etmemek gerekir. Çünkü o eskiden beri gerçekten umulmadık zamanlarda hiç beklenmedik yerlerde o kadar belirmiştir ki, buna şimdiye kadar alışmış olmamız gerekirdi. tlham Gencer, olmayacak bir "parti"nin propagandîstliğini de üstlendiği birçok yerden geçtikten sonra gene o eski şarkılara dönmüş sonunda. lyi güzel de, biz niye Bayram gecesi bunları dinlemek zorunda bırakıldık. Yoksa, Kurban Bayramı diye mi? Ama sanmayız, biz TV'ye her gece kurbanız nasıl olsa! tSMAlL UÇAR / Antalya İzmir'de "Dönem" adlı yeni Achim Freyer'in "Sihirii bir edebiyat dergisi yayınlanmaF l i f ' ü , tngiliz ve tskoç basını ya başladı. Bu ay ilk sayısı çıkan mn şimşeklerini üzerine belki de dergide Samim Kocagöz, Yalçın bu alışılmamış yaklaşım nede Ulukaya, Teoman Ergül, Tanju niyle çekti. Achim Freyer'in, de Cılızoğlu, Cavit Yıldırım, Şadan neysel besteci Mauricio Kagel' Gökovalı, Timuçin özyürekli ve le birlikte yarattığı "Müzik Ti Gülcan Koşat'm yaztlan, Mehyatrosu" öğelerini, dokunulması met Mümtaz Tuzcu, Adnan Yütabu sayılan "Sihirii Flüf'e uy cel, Asım öztürk, Hicri Izgören, gulamasını tutucu çevreler hiç mi llhan Karaman, Ercan Kesal, Kehiç onaylamadılar. Oysa seyirci mal Bayrakçı'nın şiirleri, Muzafler açısından bu yeni yaklaşım, fer tzgü ile Ferzan Gürei'in öytaze bir esinti niteliği tasımaktay küleri yer alıyor. dı. USTA ŞEF Hamburg Devlet Operası'nın sunduğu Mozarfın "Sihirli Flüf'ü, usta şef Christopb Von Dohnanyi yönetimiode Edinburgh Şenliği'nin en çok tartışüan sanat gösterisi oldu. "Monodrama"sı, "Erwartung''u konser biçiminde yorumladı. Solist soprano Phyllis BrynJulson'du. tskoç Ulusal Gençlk Orkestrası Anton VVebern'in "Altı Orkestra Parçası"nı, Londra Senfoni Orkestrası yine VVebern'in "Beş Orkestra Parcası"m, Londra Filarmoni Orkestrası ise Gustav Mahler'in "Das LJed von der ErdeToprağın Şarkısı" adlı yapıtını yorumlayarak dinleyiciye yoğun bir Viyana şölehi çekti. Bu son konserin solistleri, soprano Brigitte Fassbaender ve tenor Hermann Winkler'di. Aynca Amsterdam Concertgebouw Orkestrası Schoenberg'in op.4 "Verklarte Nachf'ını seslendirdi. Burada sırası gelmişken, dünyanın sayılı orkestralarından olan Concertgebouw'da ve yine aynı nitelikleri taşıyan Londra Filarmoni Orkestrası'nda birer Türk violacısının çaldığını belirtmeden geçemeyeceğim. Imer Saraço^lu ve Ruşen Güneş bu iki büyük orkestranın üyeleri arasında her ikisi de yurt dışında yaşamanın zorluklaruu, Türkçe konuşup dertlesecek meslekdaş yoklugunun acısını çeken, ama diinya çapında orkestralann aranan birer elemanı olmakla da kıvanan sanatçılanmız. Benjamin Britten'in "Venedik'te Ölüm" operası ise şenliğin ilk haftasında sadece bir gece ve kapal] gişe oynadı. Thoauts Mann'ın aynı addaki kısa romanmdan yararlanan Myfaivny Piper, librettoyu kaleme alırken, Visconti'nin füminde değinilmeyen, karanlık bırakılan Gustav Mahler simgelerini müziğin yol göstericiliğine inanarak vurguladığıru, Mann'ın kahramanına boşuna Gastav von Aschenbach adım vermediğini açıklamaktaydı. "Venedik'te Ölüm" tskoç Operası ile Cenevre Operası'nın ortak ürünü olarak sahnelenmişti. lü, sahneye konması ve anlaşılması pek kolay olmayan bir operadır. Çağdaş Alman ressamlarından Achim Freyer, Hamburg Operası için çağdaş bir "Sihirii Flüt" yaratmış. Yapıtın, kolaylıkla anlaşümazlık ve devinimsizlik tuzağına düşebileceğini göz önüne alarak, bir masal dünyası oluşturmuş sahnede. Ueay çağı ve bilimkurgu öğeterinden yararlanmış. Baş rahip Sarastro, insanüstü boyutlarda, sahne gerisinin tümünü kaplayan bir dev olmuş. Pamina'yı gerçekten avucunun içine alan bu dev, eserin gerçeküstü simgelerini sergilerken, Papageno, sirk palyaçosu kılığı ve davraruşlanyla güldürü öğesini pekiştirmekte. İzmir'de yeni bir edebiyat dergisi Ankara Opera ve Devlet BaîesL, Kıbns'a gidiyor ABDli romancı William Goyen öldü Kültür Servisi Amerikan edebiyatının dışarda pek tanınmayan, ama yetenek yönünden en önemli adlarından biri olan WiHiam Goyen kan kanserinden öldü. 1915yıhndaTeksas'ınTrinity kentinde doğan Goyen, yapıtlannda hep doğup büyüğü yöreyi, yaşattı, her türlü ekolün ve fikir akımının dışında gelişti. 1950 yılında yayınlanan ilk romanı "The House of BreathSohıgun Evi"nde çocukluğunun geçtiği köyün şiirini yaşattı. Babanın, annenin, büyük babayla büyükannenin, amcalann, yengelerin ve yeğenlerin yaşadığı bir büyük evin havasının verildiği bu güzel kitap, kimliğin gizine ulaşmaya çabalamakta ve geçmişin özlemini dile getirmekteydi. Goyen, bu "yeşil cennef'i terk ederek New York'a yerleşti. tkinci romanı olan "tn a Farther CountryBir Uzak Ülke"de, kendi yasadığı serüveni kadın kahramanı Marietta Mc Gee Chavez'e yaşattı. 1%3 yılında çıkan "The Fair Sister" da, büyük ABD kentlerindeki zenci gettolannda sayılan çok fazla olan küçük protestan kiliselerini öyküsünü çoğu kez iç kapayıcı bir mizahla anlattı. Goyen, aynca Teksas'taki çocukluğunun arayışını sürdüren iki cilt de masal kitabı yayın ladı. tlk yapıtlannda "Kutsal Kitap" üslubunu benimseyen Goyen, yıllar geçtikçe sevecenliğin de eksümediği biı sertliğe büründü. Anais Nin, Katherine Aane Porter, Joyce Carol Oates, Albert Camus gibi ünlüler tarafından çağdaş ABD edebiyatının en büyük adlanndan biri olarak sayılmasına karşın, Tnırnan Capote ya da Carson McCullers'ın ününe hiçbir zaman erişemedi. Ama eleştirmelerin genel kamsı, bu özgün yazann zamanla daha çok tanınacağı ve sevileceği yönünde. Goyen'in, ölümünden sonra yayınlanması beklenen üç kitabı daha gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Bunlardan "Arcadio", yeryüzünün sonunun geldiğini bildiren bir erseliğin (hünsa) öyküsü. Biraz da opera Edinburgh kentine yakışır bir opera binası olmaması, şenlikte önemli operaların sahnelenmesini engellememiş durumda. Hamburg Devlet Operası, Christoph von Dohnanyi yönetiminde yepyeni bir "Sihirii Flüt" ile şenliğin en çok tartışılan sahne olayını gerçekleştirmeyi başardı doğrusu. "Sihirii Flüt," Mozart'ın son operasıdır 1791 yıhnın 6 eylülünde Prag'da n . Leopold'ün Bohemia Kralı olarak taç giymesi onuruna bestelediği "La Oemenza di Tito"nun ilk çalınışında hazır bulunan Mozart, sağlığı iyice bozulmuş durumda Viyana'ya döner. 30 eylülde "Sihirii Flüt"ün ilk temsilini yönetir her şeye rağmen, hasta hasta "Requiem"i tamamlamaya çalışır, bu dev eseri bitiremeden 5 aralıkta ölür. "Sihirii Fhit," masonik simgelerle yük RADYO 05.00 Açılış, program ve kısa haberler 05.05 Ezgi kervanı. 05.30 Şarkılar ve oyun havalan. 06.00 Köye haberler. 06.10 Bölgesel yayın. 06.30 Günaydın. 07.30 Haberler. 07.40 Günün içinden. 10.00 Arkası yann. 10.20 Reklamlar. 11.00 Kısa haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Hafıf müzik. 11.40 Şarkılar. 12.00 Kısa haberler. 12.05 Reklamlar. 12.10 öğle üzeri. 12.55 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf muzik. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar. 14.45 öğleden sonra. 16.00 Kısa haberler. 16.05Çeşitli halk müziği. 16.25 Hafıf muzik. 16.40 Şarkılar. 17.00 Olayların içinden. 17.30 Din ve ahlâk 18.00 Çocuk bahçesi. 18.15 Haftanın çocuk şarkısı. 18.20 Bölgesel yayın. 18.55 Reklamlar. 19.0001.00 TRTII ile ortak yayın. 19.00 Haberler. 19.30 Beraber ve solo şarkılar. 20.00 Köyümüz, köylUmüz. 2B.20 Türkçe sözlü hafıf muzik. 20.40 Şarkılar. 21.00 Kısa haberler. 21.05 Türk halk müziği konseri. 22.00 Beraber şarkılar. 22.30 Küçük konser.23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden. 00.55 Gıinün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.0505.00 Gece yansı. 07.00 Açılış ve program. 07.02 Solistlerden seçmeler. 07.30 Haberler 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah için muzik. 09.00 Şarkılar. 09.15 Konut deyince. 09.30 Sabah konseri. 10.00 Türkülerden bir demet. 10.30 Yolun yansından sonra. 11.00 Şarkılar. 11.30 Zeybekler. 11.45 Hafif rniızik. 12.00 Şarkılar ve saz sololan. 12.30 Türküler. 13.00 TRTI Haberler. 13.15 Saz eserleri. 13.30 Türküler. 13.45 Bir roman / Bir yazardan hikâyeler. 14.00 1leri Türk Musikisi Konservatuvan. 14.30 Yabancı dil öğrenehm. 15.15 Türküler. 15.30 Barok müzik. 16.00 Gönül sesimiz. 16.20 Arkası yann. 16.40 Türküler geçidi. 17.00 Ölaylann içinden. 17.30 Küçük konser. 18.00 Şarkıiar. 18.30 örnekleriyle dünya şiiri. 19.0001.00 TRT1 Ue ortak yaym 07.00 Açılış ve program. 07.02 Gune baslarken. 08.00 Sabah konseri. 09.00 Türkçe haberler. 09.03 Küçük konser. 09J0 Peter Brovvn'un "Stargazer" Albümü. 10.00 Siz ve müzik. 11.00 öğleye doğnı. 12.00 Haberler. 12.12 Dıskoteğirnizden. 13.00 Konser saati. 14.30 Klasik Türk Müziği Korosu. 15.00 Müzıkli dakikalar. 16.00 Günün konseri. 17.00 Haberler. 17.12 Sizler için. 18.00 Plâklar dönüyor. 19.00 Haberler. 19.12 11. Uluslararası Istanbul Festivalinden. 20.45 Hafif müzik. 21.00 Perşembe konseri. 22.00 Haberler. 22.12 Gecenin getirdikleri. 23.00 Opera saati 24.00 Gece ve müzik. 01.00 Program ve kapanış. Ankara Devlet Opera ve Balesi, 240 kişilik bir kadroyla temsiller vermek üzere 23 eylül cuma günü Kıbns Türk Federe Devleti'ne gidecek. Topuıluk 5 ekim tarihine kadar Lefkose, Gime, Magosa ve Güzelyurt'ta Nevit Kodalh'nm "Atatürk Oratoryosu"nu, Sabahattin Kalender'in "Ateş ve tnanç" oratoryo sunu, Güloya Aruoba'nın Uh Cemal Erkin'den esmlenerek ktfc regrafisini hazırladığı "Düğün" balesini ve Pergolesi'nin "Hizmetçinin Fendi" operasını sunacak. Bitirirken Edinburgh Şenliği programının tümünü aynntüanyla aktarmak için sayfalar ne yazık ki, yeterli değil. Bu nedenle resitallere, dans ve bale gösterilerine, tiyatro, filrn, çeşitli uluslararası halk müziği ve halk oyunlan programlarına değinemeden yazıyı bitirmek zorunda kaldığımızı üzülerek söylemek durumundayız. Bizim tümünü yazıyla aktaramadığımız bu şenliğin, vann siz bir de düzenleyiciler açısından karşılaştığı zorluklan düşünün... Viyana 1900 teması Viyana 1900 temasını işleyen konserlerde, daha önceki yazımızda sözünü ettiğimiz Avusturyab besteci Zemlinsky, birer perdelik iki operasıyla, "Schoenberg Ensemble"ın yorumladığı op.3 "Re Minör Klarinet, Çello ve Piyanolu Üclusü"yle ve "Altı Maeterlinck Şarkısı"yla Edinburgh Şenliği dinleyicisine tanıtıldı. Claudio Abbado'nun yönettiği Londra Senfoni Orkestrası, Schoenberg'in bir perdelik TRT III DÜŞ EKMEGİ Bir stlre sustuk. Şimdi annem evde bekliyordu sofra başında. Dersler vardı, tarih vardı. Orhan'a baktım. 'Bir sigara olsa' dedim. 'Başladın demek sen de' 'Eh, arada bir' Sabahki lise öğrencisi değUim. Yıllar geçmişti ardı ardına. Sorumluluklar yüklenmiştim. Ezilmiştim altında. Sesim çıkmıyordu. Bezmiştim dünyadan. Kadınlar, kızlar, dostluklar eskitmiştim. Aşklar bitirmiştim, başlatmış, gene bitirmiştim. Sonra bir akşam saatinde şu parkta bir sigara tüttüreyim demiştim. Kendimi öyle bir yaşam arunda santım. Oysa yıl 1940'tı. Şubatın bir akşam saati. Savaş kopmuştu Avrupa'da. Polonya ezilmişti birkaç haftada. Belki bir gün biz de girecektik bu savaşa. Kim bilir nerde, nasıl bir ölüm bekliyordu bizi. Bunlar geçti kafamdan. Çocukluk uzaklardaydı, her gün daha daha geriye gidecekti, ilk gençlik yıllan da yaşanmadan geçecekti. 'Sen de aynı şeyleri mi düşünüyorsun?' dedi. 'Ne onlar dediğin?' 'Savaş' 'Biz de girer miyiz dersin?' 'Ağabeyim Trakya'da' dedi. Nerdeydi? 'Trakya'da bir yerde'. Ama nerde? Hep duyardık, ilk dünya savaşında lise son sımftan öğrencileri askere aldıklarını, cepheyle yolladıklanm. Üç dört aylık bir eğitim, sonra 'ihtiyat zabiti' olarak savaşa... Serindi, ama tatlı bir tstanbul akşanuydı. Gece hızla iniyordu tepemize. Kimse kalmadı Fatih Parkı'nda. Tramvaylar hızlandıkça hızlandı. Sokaklar tenhalaştıkça tramvaylann hızı artıyordu. Kalktık, konuşmadan ayrıldık. Yalnız kalınca eski hayallerden koptum. On dakika kadar sürerdi parktan eve kadar yol. Elle tutulmaz düşlere daldım. Sofra hazırdı çoktan. Bir şey sormadı annem. Bilirdi kötü birşey yapmayacağımı. Sonsuz güveni vardı bana. Akşama komşular gelecekmiş. Konuk odasını hazırlamış. Mehlika Hanım, yetiştirdiği iki kız Emine ve Hatice. Oturup Mehlika Hanım'ın milletvekili kocasına ait anılarını dinlemek. Biri biter biri başlar. Hangisi doğru hangisi uydurma, çıkamazsın içinden... Çabuk çabuk bitirdim yemeğimi. 'Ben erkenden yatacağım' de OKTAY AKBAL de benden... Neler neler geçer kafalanndan! Geçtim küçük masarun başına. Osmanlı tarihi. Venedikliler, Avusturyalılar, Macarlar, Lehler. Ne bitmez savaş, ne bitmez sefer! Hele o antlaşmalar? Tarihler aklında kalmaz ne yapsan. Pasarofça, Karlofça. Önce hangisi, Karlofça mı, Pasarofça mı? Karlovitz ve Pasarovitz mi asılları? Bir daha bir daha okumalı. Küçük kâğıtlara notlar alarak, özetleyerek konuyu. Ekrem Bey ter döktürür yoksa!.. Heffl seviyorum tarihi, hem de kızıyorum. lnsanoğlunun geçmişini anlatmıyor bize. Bir takım krallann, padişahlann, komutanlann övgüsü, yergisi! Hep kanlı serüvenler, idamlar, öldürmeler, ölümler. Yalan yanlış. Gerçekte böyle olmamıştır biri bile! Uydunnuşlar çanak yalayıa tarih yazarlan. Ya para almışlar övmüşlerdir onu bunu, ya da kızmış yermişlerdir. Attım kitabı, yeter! Yatağa uzandım. Tavanı seyrediyonun. Duvardaki resimleri. Yanm kalmış bir öyküm var, onu tamamlamalı. 'tnleyen Kaval' çıkmış Yeni Sabah'ta. Üç tane birden aldun. Bir de resim koymuşlar. Kim bilir şu anda kaç kişi okuyor onu? Kim yazdı bunu? diyerek. Yaşam akacak böyle böyle... Bir gün bakacağun yaşlanrruş biri var benim yerimde. Okullar bitmiş, aşklar sona enniş. Ben, hep içinde olduğum anın dışındayım nedense... Ya gerisinde, ya ilerisinde. Ama şu anın içinde değilim. Neden? TRT II 19.00 Açıhş ve program. 19.01 (St) IVANOV: Kafkas Skeçleri, Op. 10... G. Rozhdestvensky yön. Filarmoni Ork. 19.25 R. STRAUSS: "Bir Kahramarun Hayaö", Op. 40... E. Ormandy yön. Philadelphia Ork. 20.10 MAHLER: Senfoni, No.3, Re Minör... K. Kondrashin yön. Moskova Devlet Senfoni Ork. 21.30 Hava raponı, ertesi günün programı ve kapanış. tTÜ Deneme Yayını Botcie'nin turnesi sürüyor Ünlü pop şarktcı David Bowie 'nin dünya turnesi başanyla sürüyor. Kanada'nın Edmonton kentinde 58.000 kişiyi bir araya getirmeyi basaran Bowie, Vancouver'da da 54.000 kişiye söyledi. Ama David Bowie hayran,* lanrun asd bir araya geleceği ya 1 ve 2 ekim günü Londra kon~serlerinin verileceği Cunard lntemationai Hotel olacak. BULMACA Osmanlı belgeleri Türkçeye çevrilecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Osmanlı tmparatorluğu döneınijıden kalma milyonlarca kayıt ve belge Türkçeye çevrilecek.Bu belgeler sınır anlaşmazlıklannın çözümünde yardımcı olacak. "Osmanlı Arşivinin Güniimüze Kazandınlmasına tlişkin Yas» Tasansı" Danışma Meclisi gündemine girdi. Tasanmn genel gerekçesinde, "Osmanlı Imparatorluğu devrinde eski yazılaria ve büyük bölümü eksi ><azının stenosu biçiminde tanınüanan siyakat türii yazıyla oluşturulan çok sayıda defter ve belgeyi okuvabilen elemanın az sayıda ve genellikle 70 yaşın iizerinde bulunduğn" belirtiliyor. Gerekçede, eldeki elemanlarla kayıt ve belgelerin süratle okunması. Türkçeye dönüştürülmesi ve değerlendirilmeşinin yapılarak topluma kazandırılmasının amaçlandığı kaydediliyor. Çahşmalar özel harcamalar gerektirdiğinden, tasanda bir fon kurulması öngörülüyor. Osmanlı tmparatorluğu döneminde tutulan ve değişiklikleri de işlenerek zamanmda giıncel hale getirilen kayıt ve belgeler Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde bulunduğundan fon, anılan Genel Müdürlük emrinde kurulacak. Yasa hükümleri 1 Ocak 1984'de yürürîüğe girecek. 1962 Nobel Edebiyat Odülü sahîbi Amerikah romancı John Steinbeck'in en önemli romanlanndan biri sayılan ve beyaz perdeye de başanlt bir biçimde uyarlanan "Gazap Üzümleri" adlı romanının yeni bir çevirisi yayımlandı. Steinbeck'in 37 yaşındayken kaleme aldığı romanı dilimize Yurdanur Salman ve Nuray Karaca ortaklaşa çevirdiler. "Gazap Üzümleri" yeniden çevrildi Hasan Hüseyin'in tedavisi evde sürüyor Bir süre önce hastaneden evine getirilen ve tedavisi evinde sürdüriilen ozan Hasan Hüseyin Korkmazgil'in sağlık durumunda önemli bir değişiklik olmadı. Hasan Hıiseyin tt refleksleri ol ' dukça iyi durumda, ancak bilincinin yerine gelip gelmediği henüz bitinmiyor. SOLDAN SAĞA 1/ Uygarlaşma. 2/ JeanJacques Rousseau'nun ünlü bir romanı... Doğal sodyum tuzlarından çıkanlan alkali. 3/ Gazete veya dergi yazısı... Bir bağlaç. 4/ Çağ... Yerinegetinne. 5/ Büyükbaba... Bir nota. 6/ Fransa'da bir nehir. 7/ Şöhret... Dogma. 8/ Hırslı. 9/ Aydınlanma. YUKARIDAN AŞAGlYA 1/ Kendı kendini övme. 2/ Belirti... Yvts onadlı çağdaş Fransız piyanist ve bestecisı. 3/ Genellikle fildışi kuçük çubuklarla oynanan bir oyun... Renyumun simgesi. 4/ Bir goz rengi... Değerli bir kürk. 5/ Mecnun... Selenin simgesi. 6/ Kanndanbacaklı bir kara yumuşakçası. 7/ Merkez... Orta Asya'da eski bir şehir. 8/ Butun iç yuzundeki kaslardan meydana gelen dana eti parcası. 9/ Hatıra getirme, ele alıp konuşma. dim 'Hem biraz da tarih çalışmalıyım.' Odamın uzunca bir balkonu vardı, bir de boylu boyunca yayılmış asma. Sandalyeyi dışan çıkardım, ayakJarımı baîkonun parmaklığına dayadım. Geceyi dinledim. Mahallenin gürültüsü gecenin sesini kısıyordu. Yan bahçedeki kulübelerden kankoca kavgaları geliyor. Rahmiye'nin bu yüki kocasıydı Ali. Geçen yılki kocası Hasan birdenbire yitip gitti. Başkasını bulmuş. Gelecek yıl bakalım kim olacak kocası? Çamaşıra gider Rahmiye. Kırk yaşlannda, dişleri dökülmüş, saçlan darmadağınık. Gene de genç kocalar bulur kulübesine almaya. İşsizler, hamallar, işportacılar, arabacılar. Hepsi de kocasıdır. Imam nikâhı bile yok kimi zaman... Gürültüleri çok bu akşam. Adam belki de yann kaçıp gidecek. Bağırdıkça bağınyor, küfrettikçe ediyor. Bugün kızı gelmiş Üsküdar'dan. Arada gelir gider. Rahmiye çamaşırdayken" başbaşa kalmışlar Ali'yle. Ne olmuşsa olmuş işte. Küfürler, bağ DtŞ TABİBİ ORHAN TÜZÜN Levenl. Güvercin Duragı, Gazeteciler l&pı Kooperatılı C/3 Blok. D. 7 Saat: 913 Tel:l64 57 25 Randevu alınması rjca olunur. nşmalar arasında bu kadarı anlaşılıyor. Bahçede gölgeler var. Kavgayı dinlemeye, seyretmeye koşanlar. Birazdan acar kapıyı Rahmiye 'Ulan bok mu var?' diye bağmr onlara. Bir de beni görürsebalkonda loş ışık altında 'Beye de sâfâ lâzım' diye lâf atar... Girdim içeri. Perdeleri örttüm sıkıca. Radyoyu açtım, bir tango 'Sevdim bir genç kadını.' Niye kadm da genç kız değil? Kitaplara daldım bir süre. Aşağıda zil çaJdı, annemin sesi geldi ardından, 'Buyrun' diyordu. Ah odaya girdiler. Boğuk boğuk sesler duyuyordum şimdi. Neler konuşuyorlar? Mehlika Hanım karşıki tüccann kansını da getirmiş bu kez. tki kızı var lisede. Süheyla ve Leyla. Yolda karşılaşınz, gülümserler, ben başımı çeviririm hemen. Sevilecek bir kız gibi gelmezler bana. Belki ufağı biraz. tri iri göğüslü daha şimdiden. Büyükse soğuk, kısaak saçb. Doktor olacakmış, öyle diyormuş annesi anneme. Olur da! Kızlanndan söz açar şimdi anneleri Cemile Hanım. Annem Robert Casadesus yarışması m 10 Şubat 1940 Francalanın yansını Enver aldı, yansım ben. Içine bol tereyağı sürdürdük, kalın kaşar peyniri doldurduk. Çıtır çıtır elimizde. "Başlasak mı yemeğe?" dedi Enver. Çok acıkmış. Erkenden çıkıyoruz yola. Ben Fatih'ten o KüÇükpazar'dan. KahvaJtı etmeyiz ikimiz de. Bu yüzden zayıfmışız. "Olmaz" dedim "Sinemada..." Birde başlayacak film. Daha çok zaman var. "MiUiye mi?" dedi. Kenan'la Hayri'de geleceklerdi. "Ne oldu sanki bizim okuldan ayrıldılar da." "lyi halt ettiler, resmi liseyi bitirecekler keratalar." SÜRECEK ABD'nin Cleveland kentinde düzenlenen 5. Uluslararası Robert Casadesus piyano yanşmasını Güney Koreli piyanist Youngshin An kazandı. Obür ödüller, Japon Mayumi Kameda, Kanadalı Stephane Lemelin, ABD 'U Roy Kogan, yine ABD H ve ünlü besteci Scriabine'in torunu olan Dimitri Kogan ve Federal Alman Thora Mattheis tarafından paylasıldı. Yazar Stanislas Fumet öldü Çağdaş Fransız edebiyatının seçkin adlanndan, yazar ve gazeted Stanislas Fumet, 87yaştnda öldü. Daha 13 yaşındayken denemeler ve oyunlar yazan Fumet, 18 yaşmdayken "Echo du SilenceSessizliğin Yankısı'' adlı dergiyi çıkardı. Toplumcu katolikUrin önemli adlanndan biri olan Fumet, 2. Dünya Savaşı yülannda Direniş Hareketi'ne katıldı. 1979 yılında Katolik Edebiyat Büyük ödülü'nü aldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog