Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

22 EYLÜL 1983 DIŞ HABERLER CUMHURÎYET/3 Özetle ABD Başkan Yardımcısı George Bush, Doğu A vrupa gezisini tamamladıktan sonra geldiği ' vusturya 'da gösterilerle karşıMndı. Bush'un ziyareti dolayısıyla Amerikan aleyhtan sloganlar atan solcu göstericiler, Viyana'nın merkezinde üç Amerikan bayrağmı yakalar. Bush 'un Viyana 'da Başbakan Fred Sinnowatz ile doğubatı ilişkilerini ve bilimsel işbirliği konularını görüştüğü bildiriliyor. Bush'a karşı protesto Filipinler'de büyük gösteriler Çıkan çatışmalarda ,3'ii polis 13 kişi öldiL 100'den fazla kişi ynralandı Öğrenciler, hükümet yanlısı gösterilere karşı düzenledikleri protesto gösterilerinde Filipinler Devlet Başkanı Markos'un kuklasını yaktılar. Dış Haberler Servisi Filipinlerde yüzbinlerce gösterici önceki gün buyük bir gösteri düzenleyerek Devlet Başkanı Ferdinand Markos'un istifasını istedi. BBC Radyosu muhalefet lideri Benigno Akino'nun öldürülmesinden bir ay sonra "Akino için adalet" hareketi tarafmdan duzenlenen gösterilere 300 bin kişinin katıldığını bildirdi. Başkent Manila'da gostencılerın Başkanlık Sarayına yürüyüşe geçmeleri üzerine güvenlik güçleri duruma müdahale etmek istedi. Bu sırada çıkan şiddetli çalışmada 3'u polis 13 kişi öldu, lOO'den fazla kişi yaralandı. Başta Manila olmak üzere bir çok kentte düzenlenen gösterilere çok sayıda öğrencinin ve işçinin katıldığı bildirilirken, göstericiler çatışma sırasında yangın ve göz yaşartıcı bomba ile el bombası kullandılar. AP ajansının haberine göre, hükümetin Markos'un desteklendiğini göstermek amacıyla düzenlediğı gösteriler, muhalefetin karşı gösterileri ile karşılaştı. Hükümet yanhlannın "Markos Markos" sloganlan, karşı gösterilere katılanların "Akino Akino" diye bağırmalanyla kayboldu. Hükümetin düzenlediği Markos yanlısı gösteriye katılan 2 bin kadar göstericinin uzerine çeşitli resmi binalardan çöp sepetleri, şişeler, konserve kutuları, telefon rehberleri, saksılar atıldığı dikkati çekti. Akino yanhlannın düzenlediği gösterilerin en büyüğü Başkent Manila'nın merkezinde meydana geldi .Göstericiler 18 yıldır iktidarda olan Markos'un istifasını istediler. Gösterilerde Markos'un ve Sam Amca'nın kuklalan yakılJı. Markos'un istifasını isteyen sloganlar atıldı. Protesto gösterilerinde "Markos istifa" sloganlannın yanı sıra, "Markos Hitler" şeklinde bağırıldığı da dikkatleri çekti. Muhalefet Akino'nun ülkesine döner dönmez öldürulduğü gün olan 21 ağustos gününü "ulnsal acı günü" ilan etmişti. Muhalefet Akino'nun öldürülmesinden bir ay sonra, 21 eylülde cinayeti protesto etti. Başkent Manila'da Ayala caddesini denetimleri altına alan Akino taraftarları Markos'un ailesi ve yakmlarıyla iş ilişkileri olan şirketleri boykota çağıran bildiriler dağıttılar. ."Akino İş Adamlan" imzalı bazı bildirilerde, "kendimize düşeni yaparsak bu çiiriimüş, katil yönetimin düşmesini hızlandırabiliriz" şeklinde sloganlar bulunduğu kaydedildi. Hükümet yanlısı gruplar, bazı iş çevrelerinin muhalefet lideri Akino'ya para yardımı yaptığını öne sürüyordu. Bu çevrelere göre, AyalaZobel şirketler grubu Akino'ya yardım eden iş çevrelerinin başında yer alıyor. Manila'da muhalefet grupları Markos yönetimini protesto ederken, hükümet yanlılannm da AyalaZobel grubuna ait binaların duvarlanna"Markos hanşı ve kalkınmayı temsil eder" şeklinde sloganlar yazdıkları bildiriliyor. POLİTİKADA SORUIVLAR ERGUN BALCI İstanbul'da bir kişi var. Umutsuzca aşık bu kişi. Sevgisi tüm benliğini sarmtş, tutkusu yaşantısının yönlendîricisi olmuş. Ama kimi gazetelerde her gün haberlerini görmekten usanç getirdiğimiz aşklardan değişik bir aşk bu. Nazlı sevgili, beyaz perdenin "kralıçelerinden" ya da şarkılı gazinoların prenseslerinden biri değil, bir belde. Tanrının, dünyanm belki de en güzel beldesi olarak yarattığı, bizim ise, şaşırtıcı bir beceri ile bugünkü acınacak durumuna getirdiğimiz İstanbul. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Çelik Gülersoy, ile İstanbul arasındaki ''aşk hikâyesi" saygı duyulması gereken soylu ve güzel ilişkilerden biri. Çelik Gülersoy bu kentin eşsiz güzelliklerinin, çirkin beton yığınları ile görülmemiş yağmadan geride kalan bir avuç kırıntısını kurtarabilmek için ibretle izlencek bir savaş veriyor. Çamlıca'dan Yıldız'a, Emirgân Korusundan Karıye'ye Sultanahmet meydanına koşturuyor. Çamlıca: da yılların mezbele ve çöplüğünü, şipşirin bir parka çeviriyor. O biter bitmez Emirgân Korusu'daki Pembe Köşk... Beyaz Köşk.. Bu arada Kariye'nin onarımı, Sultanahmet meydanında yeni bir köşk, Kabasakal medresesinin onarımı... Yıldız parkında Malta Köşkü... Çelik Gülersoy'un elinin değdiği her yer, sanki sihirli bir değnekle dokunulmuş gibi şiirsel bir güzelliğe bürünüyor. Turing Kurumu Başkanı bugün İstanbul'da en fazla tanınan kişilerden biri. Ama İstanbullular Çelik Gülersoy'u.verdiği demeçlerden düzenlediği basın toplantılarından, sosyete sutunlanndan, ya da gazetelerde çıkan fotoğraflarından tanırn.yorlar. Bir zamanlar utandıkları, şimdı ise kıvanç duydukları Çamlıca'dan, Malta Köşkü'nden, Pembe Köşk'ten tanıyorlar. Kısacası yapıtlarından tanıyorlar Çelik Gülersoy'u. İstanbul'u güzelleştirmek için çırpınan ve güzelleştiren adam olarak tanıyorlar. Çelik Gülersoy, aslında tarihsel bir görev yapıyor. Bu görev, İstanbul'un görülmemiş bir vurdum duymazlıkla yıllardır yağmalanan güzelliklerinden arta kalanları kurtarmaya çalışmak ve tarihi binaları onarmak değildir sadece. Gülersoy, bunun ötesinde İstanbul insanına güzetlik bilincini aşıltyor. Ismail Cerr£ in deyimi ile herşeyin ikinci sınıfına alışmış Türk insanına, İstanbul hemşerisine birinci sınıf hizmet verilebileceğini gösteriyor. Yıllardır bu kentin eşsiz güzelliklerinin birbiri ardından yok olmasını kaderine razı olmuş biçimde, boynu bükük seyreden İstanbullu, bugün Çamlıca'nın.Pembe Köşk'ün ya da Malta Köşkü'nün büyüteyıci güzellığinde çayını yudumlarken, içinde yaşadığı kenti uzun süredir belki de ilk kez zevkle seyredıyor, Kıpırdanıyor, uyanıyor İstanbul insani. Manastırda en muhafazakâr biçimde yetiştirilen bir genç kızın, günün birinde aynada kendini dikkatte inceleyerek güzelliğınin bilincıne varması, heyecanlanması gibi çoşkuya kapılıyor ve "demek oluyormuş" diyor. Bu tümce, kaderciliğin sonunu noktalarken, değişiklik özleminin de güçlenmesini simgeler. "Demek oluyormuş diyen bir kişi olmayan başka bir dizı şeyin neden olmadığını sormaya başlar. Örneğin Çamlıca tepesı bir mezbelelikten çiçek ve renk zenginliğinın kişiyi dinlendirdiği yemyeşil bir parka dönüştürülebiliyorsa, İstanbul'un en anlamlı tarihi meydanlarından biri olan Çemberlitaş meydanı neden hâlâ otopark olarak kullanılmaktadır? Sirkeci'de istasyon binasının yanında yeni onarılan güzel tarihi binayı boğan, meydanın görüntüsünü berbat eden o çirkin büfe neden kaldırılmıyor? Sultanahmet gibi dünyanın en önemli tarihi meydanlarından birinde, Ayasofya'nın önüne zevksizlik simgesi o ilkel duvarı çekmek kimin aklına gelmiştir?... İyiye ve güzele alışan bir halk çirkinliklere daha çok dikkat eder, daha fazla tedirgin olur. *.:. ir. Çelik Gülersoy, disiplinli, özenli ve titizbir çaftşmaile güzelliğin gerçekleştırilebileceğini, vatandaşa birinci sınıf servis yapılabileceğini göstermiş, İstanbullu'da İstanbul sevgisini yeniden canlandırmıştır. Kendisinin yaptığı en büyük görev, belki de bu'dur. Bir aşk hikâyesi Polonya yargılamaları Polonya'mn kapatüan bağımsız Dayanışma Sendikası militanlarından Janusz Palulicki, Varşova 'da yargılanmaya başladı. 1982 aralık ayında tutuklanan Palulicki 'huzursuzhık yaratabilecek asılsı haber yaymak' suçundan yargılanıyor. 35 yaşındaki Dayanışma yanlısı için 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Devlet Başkanı Markos, Akino'nun öldiirulmesinden sonra zor giinler yaşıyor. Cava Adası 'nm güneybattsmda düşen Lembah Putri kumsallannda şimdiye dek eşine rastlanmayan bir deniz canavanmn karaya vurduğu görüldü. Kedibahğını andıran canavann 8 metre uzunlukta ve 3 metre geniştikte siyah ve küçük gözlü olduğu belirtiliyor. Çevre sakinleri ağız genişliği 1.5 metreye ulaşan canavann birkaç günden beri kıyıya serilip kaldığını ve şimdiye dek böylesi bir yaratığa rastlamadıklanm kaydediyorlar. Çin Halk Cumhuriyeti'nde geçenlerde iki kişinin kuduzdan öldüğü belirtildi. Zhejiang Gazetesi'nin konu ile ilgili olarak verdiği haberde bu ydm başlarmm bu yana Zhejiang ilinde ^O'den fazla kişinin kuduz köpekler tarafmdan ısmldığı belirtildi. öte yandan, Çin'in bazı büyük kentlerinde kuduz tehlikesini azaltmak amacıyla köpek sahibi olunmasımn yasaklandığı bildirildi. Deniz canavarı Pakistart'da iki hükümet ABD tarafmdan yapılan ülkenin en büyük petrol kuyusunu da ateşe vermek isteyen göstericileri güvenlik güçleri dağıttı. İSLAMABAD, (AP) Beş haftadır kanşıklıkların sürdüğü Pakistan'm Sind eyaletinde binlerce gösterici iki hükümet binası ile bir benzin istasyonunu yaktılar. Beş bine yakın gösterici, ABD tarafmdan açılan ülkenin en büyük petrol ku>TJSunu da ateşe vermek istedilerse de bu girişimleri askeri birlikler tarafından önlendi. Göstericiler tarafından ateşe verilmek istenen kuyudan halen günde 8 bin varil petrol çıkarıhyor. Görgü tanıklan olay yerinde 150 kişinin kundakçıhk ve isyan suçlarından tutuklandığını bildiriyorlar. Karaçi'nin 200 kilometre kuzeydoğu binası yakıldı Ali Butto'nun lideri olduğu Pakistan Halk Partisi'nin kalesi olarak tanınıyor. Pakistan'da beş hafta önce başlayan yönetim aleyhtan gösteriler ülkede tüm muhalefet gruplannın birleştiği "Demokrasinin Yeniden İnşası Hareketi" tarafmdan düzenleniyor. Muhalefet, ülkede sıkıyönetime son verilmesini, bir yıl içinde serbest seçimlerin yapılmasını ve 1973 tarihli Anayasa'nın yeniden yürürlüğe konmasını istiyor. Devlet Başkanı Ziya Ül Hak ise muhalefetin bu isteklerini kabul etmiyor. Ziya Ül Hak ülkede 1985'te seçimlerin yapılacağını açıklamasına rağmen 1973 Anayasası'nın tekrar yürürlüğe konması yolundaki istekleri geri çevirdi. Ziya Ül Hak 1985 yılına kadar sıkıyönetimi kaldırmayı da reddediyor. Çin'de kuduz BM Genel Kurulu 38, dönem başkanı, ABD ile Sovyetler'e sert biçimde çattı NEW YORK, (a.a.) Birleşmiş Milletler'in 38. Genel Kurulu, dönem başkanlığına seçilen Panama temsilcisi Jorge llluecaL nın açış konuşması ile calışmalanna başladı. Konuşmasında ABD ile Sovyetler Birliği'ni sert bir dille kınayan yeni başkan bu iki ülkeyi ateşle oynayarak dünya üzerindeki nükleer savaş tehlikesini artırmakla suçladı. 10 yıl önce yapılan MısırIsrail savaşından bu yana Genel KuruPdaki en sert konuşmayı yaparak kendisinden önce görev yapan Imre Hollai'nin ihtiyatlı tutumunun tam tersine bir yol izleyen İllueca, son zamanlarda soğuk savaş kurallarının bile aşılarak nükleer savaş yolunda tehlikeli bir gidiş başladıgını kaydetti ve bu gidişi yalnızca Birleşmiş Milletler'in durdurabileceğini söyledi. sunda Hala bölgesinde ise birkaç bin gösterici Lahor'a giden karayolunu 10 saat süre ile trafiğe kapattılar. Dadu kentinde ise gıivenlik güçleri yönetimi protesto eden binlerce göstericiyi cop ve göz yaşartıcı bomba kullanarak dağıttı. Çatışmada 10 gösterici yaralandı 150 gösterici de tutuklandı. Bilindiği gibi, Sind eyaleti, Ziya Ül Hak'ın Başkanlığfndaki askeri yönetim tarafmdan idam edilen eski Başbakan Zülfikar Reagarfı da solcu bulanlar var ABD Başkanı, aşırı sağcıların baskısı altında Dış Haberler Servisi Sovyet jetlerinin Güney Kore yolcu uçağını düşürerek 269 kişinin ölümüne yol açmalan tüm dünyada tepkilere yol açarken, olay ABD Başkanı Ronald Reagan ile Amerikalı "aşın sağcıların" (yeni sağ) arasınm açılmasına da neden oldu. "Newsweek" dergisi bu gelişmeyi "1980'de her iki taraf için de kazançlı olan evliliğin boşantnayla sonuçlanması kaçınılmaz" şeklinde verdi. Reagan'ı Sovyetler Birliği'ne gösterdiği tepkiler nedeniyle eleştiren, kendilerini Yeni Sağ olarak adlandıran aşırı sağcılar, yaptıkları bir gösteride Moskova'ya şu yaptırımların uygulanmasını istediler: • Moskova'daki Amerikan Büyükelçisinin geri eağnlması, • ABD'deki Sovyet diplomatlarının sınırdışı edilmesi, • Kredilerin arttırılmaması, • Tahıl ve doğal gaz boru hattı anlaşmalarının iptal edilmesi, • ABD'nin silahsızlanma görüşmelerinden çekilmesi, • Teknik ve kültürel işbirliğine son verilmesi. Yeni Sağ'ın düzenlediği gösterilerde uygulanması istenen yaptınmları Güney Kore yolcu uçağında olen ABD'li Senatör Lawrence P. McDonald'ın oğlu Tryggvi McDonald açıkladı. Oğul McDonald ağlayarak yaptığı konuşmasında "Sovyetler Biıiigi'nin uygar uluslar topluluğundan ihraç edilmesini" istedi. Reagan'ın Sovyetler'e yeteri kadar tepki göstermediğini belirten aşırı sağcılar 1984 başkanlık seçimlerinde Reagan'ın yerine yeni bir başkan adayı aramaya başladılar. Beyaz Saray'ın danışmanlarından biri "Aşırı sağcıların bazıları ancak Stratejik Hava Ko Bir ABD araştırma gemisi Kore uçağının kara kutusundan sinyuller aldı Dış Haberler Servisi Sovyetler Birliği tarafmdan düşürüİen Güney Kore uçağını arama çahşmalan sürerken, bir Amerikan araştırma gemisinin uçağın kara kutusundan elektronik sinyaller aldığı açıklandı. Washington'da Savunma Bakanlığının bir sözcüsü Güney Kore uçağının uçuş kayıt cihazından yayılan sinyallerin iki kez Amerikan gemilerince zaptedildiğini, fakat her defasında kaybedildiğini duyurdu. Japonya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Masayoşi Kato, 1 eylül günü Sovyet jetlerince düşürülen Güney Kore Havayollan'na ait uçağın kalıntısını bulmaya çalışan Amerikan ve Sovyet gemilerinin bazı önemli bulgular elde etmiş olabileceklerini, özellikle ABD'nin enkazın önemli bir kısmının yerini saptadığını sandığını söyledi. Amiral Kato, Sakhalin açıklarında araştırma yapan Sovyet gemilerinin denizde buldukları "parça ve dökümanların" onümüzdeki pazartesi günu Sakhalin'in batısındaki Nevelisk'te Japon makamlanna teslim edileceğini de kaydetti. Uçağın enkazını arayan Sovyet gemilerinin, uluslararası suİarda bulunan Amerikan gemilerini sık sık taciz ettikleri belirtildi. ŞilVde işçi lideri Seguel serbest bırakddı Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Yuri Andropov, Federal Alman Sosyal Demokrat PartVden bir grup milletvekiüne gönderdiği mektupta, Avrupa'ya yerleştirilmesi öngörülen Amerikan Cruıse ve Pershıng2 füzeleri konusunda bir kez daha uyanda bulundu. Andropov, bir ikleer savaşın "tum ınsanlık için bir cehennem" olacağını belirtti. Yuri Andropov Kirlenmeye olan kuyu neden kapatıldı SANTİAGO (a.a.) Cumhurbaşkam Augusto Pinochet'nin şikâyetini geri alması üzerine Şili Bakır Işçileri Sendikası Başkanı Rodolfo Seguel salı gecesi hapishaneden tahliye edildi. Son aylar içinde Şili'de duzenlenen ulusal protesto günlerinin baş mimarı olan Seguel, bir gazeteye verdiği demeete, Cumhurbaşkanı Pinochet'ye hakaret ettiği iddiasıyla 11 gün önce tutuklanmıştı. Hapishaneye girdiği gün açhk grevine başlayan Seguel, bir hafta önce de zincirler içinde tekrar mahkemeye çıkanlmış ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Pinochet, Seguel hakkındaki şikâyetini, Santiago Başpiskoposu Juan Francisco Fresno'nun araya girmesinden sonra geri aldı. Şamir, yeni Israil hükümeti için resmen görevlendirildi KUDÜS, (ANKADPA) Israil Devlet Başkanı Haim Herzog, Dışişleri Bakanı tzak. Şamir'i yeni hükümeti kurmakla resmen görevlendirdi. Menahem Begin'in istifasıyla boşalan başbakanlık görevi için, İzak Şamir, Herut Partisi tarafından aday olarak seçilmişti. Hükümeti kurma görevini üstlenen İzak Şamir, muhalefetteki işçi Partisi'ne başvurarak, sağkanat partiler koalisyonu ile birlikte bir ulusal birlik hükümeti kurulması için katılmaiannı isteyeceğini açıkladı. İşçi Partisi, bu öneriyi benimsemediğini açıkladı. İsrail yasalanna göre, İzak Şamir'in 21 gün içinde yeni hükümeti kurarak, parlamentonun onayını alması gerekiyor. Güney Kore yoku uçagında ökn ABD'li Cumhuriyet'çi Senatör Lawrence McDonald'ın 23 yaşındaki oğlu Tyggvi McDonald, aşın sagın düzenlediği gösteride konuşurken. mutanlıgı'mn kımuzı alarma geçirilmesi halinde mutlu olacaklar" şeklinde konuştu. Reagan'ın geçen yıl ekonomik konularda, kürtaj ve okullarda dua edilmesi konulanndaki kararları aşın sağın liderlerinin Reagan'ın antikomünistliğini sorgulamalarına yol açmıştı. Bu liderler bazı içi politika konularında de'ğişmesine rağmen, Reagan'ı hâlâ Beyaz Saray'daki sıkı bir antikomünist temsilcileri olarak değerlendiriyorlardı. Ancak Güney Kore yolcu uçağı olayından sonra aşın sağın "Bırakın Reagan, Reagan kalsın" yolundaki istekleri sona erdi. Ulusal Muhafazakâr Siyası eylem Komitesi Başkanı Ferry Dolan, 1980 seçim kampanyası sırasında Reagan'ın Başkan seçilmesi için örgütünün 2 milyon dolar yardım ettiğini açıkladı ve Reagan'ın kendisinden beklenenleri yapmadığını belirtti. tran Petrol Bakanhğı, geçen mart ayında Irak uçaklannın bombardunam sonucu hasar görerek denetimsiz biçimde Basra Körfezi'ne petrol akıtan ve körfezde büyük kirlenmeye neden olan "Nevruz" kuyusunun kapatıldığını ve çahşmalara hiçbir yabancı uzmanm katılmadığını bildirdi. Radyo çalışmalar süresince Irakfüze saldınlanmn sürdüğünü ve bazı görevlüerin öldügiınü de kaydetti. Dostumuz, hocamız, meslektaşımız bilim adamı Fransa'da yabancı düşmanlığı aşırı sağı hortlattı MEHMET ALTAN larla, karşı olanlar arasındaki tartışma büyüyor. Özellikle, Giscard'çı olarak tanımlanan liberal sağcı "Fransız Demokrasisi İçin Birlik"te tartışmanın önemli izler bırakacağı anlaşıhyor. UDF'in önemli bir uyesi olan, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Simone Weil Dreux seçimlerinde aşırı sağ ile işbirliğine karşı çıkmış, oylamada sağ seçmenlerin oy kullanmamasını istemişti. Sondajlara göre sağ kesimin en popüler politikacısı olan Bayan Simone Weil'in bu çağrısı pek yankı bulmadı. HÜKÜMET NE YAPIYOR? Yabancüann çok yoğun olduğu bir bölgede yabancı düşmanlığı yapan sağın başan kazanması. Hükümeti harekete geçirmiş ve Bakanlar Kurulu 31 ağustosda kaçak çalışan yabancı işçilerin sınır dışı edilmesini de kapsayan önemli kararlar almıştı. Bu kararların vakit geçirmeden uygulanmaya başlandığı gözleniyor. Paris polisi 15 eylülde, Paris banliyösünde bir villada faaliyet gösteren kaçak bir giyira atölyesine baskın yaparak, çoğunluğu Türk olan 54 kaçak işçiyi tutukladı. Alınan ilk bilgilere göre, atölyenin aralıksız 24 saat çaüştığı, kaçak işçilerin ise gayri insani şartlar altında yaşadığı, bir tanesi hariç hiçbirinin Fransızca bilmediği saptandı. Atölye sahibi ise ortalardan kayboldu. Çoğunluğu Türk olan işçilerin mahkeme Onüne çıkarılarak yargılanmaları ve eğer suçlu görülürlerse, verilen cezaları çektikten sonra sınır dışı edilmeleri bekleniyor. MURAT SARICA'yı yitirdik. Onu her zaman saygı ve sevgi ile anacağız. FAKÜLTE ARKADAŞLARI Süper Etendart'Uır Irak'a geliyor France Press Ajansınm bildirdiğine göre, Fransa'mn Irak'a vermeyi taahhüt ettiği 5 adet Süper Etendart savaş uçağı en geç yann akşama kadar Irak yetkilüerine testim edilecek. İngiltereArjantin arasmdaki Falkland savaşı sırasında etkinliğini kanıtlayan Exocet füzelerine sahip olan Irak, halen bu füzeleri yalmzca helikopterlerle kullanabiliyor. Yeni Süper Etendart savaş uçaklannın gelmesiyle bu füzelerin çok daha etkin bir biçimde kullanılması söz konusu olacak. Peru Merkezi Ingiltere'de bulunan Uluslararası Af Örgütü, Peru 'da And Dağları 'nda gerillalarla yapılan mücadele sırasında yüzlerce Perulunun öldürüldüğünü belirtti. Örgüt tarafmdan hazırlanan bir raporda, söz konusu "katliamm" devlet kuvvetleri taıfından gerçekleştirildiği kaydedilerek, insanların genellikle işkence edilerek veya yaralandıktan sonra öldürulduğü kaydedildi. Nil Nehri'nde düğün alayını taşıyan bir motor battı ve 60 kişilik davetli grubundan yaşları 012 arasında değişen 4 çocuk boğuldu. Polis, davetlilerin, gettn ile damadın bulunduğu köşeye üşüştüğünu ve kazantn bu yüzden meydana geldiğini söyiedi. NiVde kaza: 4 ölü PARİS Fransa'da geçtiğimiz pazar günü başkent yakınlarındaki küçük bir belediyenin tekrar edilen seçimleri tüm ülkenin en önemli konusu haline geldi. Mart ayında yapılan belediye seçimlerinin sonucu idari mahkeme tarafmdan iptal edildiği için, tekrar edilen seçimlerde Dreux belediyesini sağcılar ele geçirince, hükümet yabancı düşmanlığının artması nedeniyle çoğu Türk 54 kaçak yabancı işçiyi sınırdışı etti. Dreux belediye seçimlerinde yabancı düşmanlığıyla oy toplayan "Milliyetçi Ceph e " örgütünün büyük rol oynaması karşısında hükümet, 31 ağustosta ülkedeki kaçak yabancı işçilere karşı açıkladığı önlemleri, hızla uygulamaya koymaya başladı. Paris'in 80 kilometre uzağındaki bu 35 bin nüfuslu belediyedeki seçimleri önemli kılan ve "ulusal sonın" haline getiren, seçimler sırasında parlamentoda temsil edilen iki temel sağ parti olan "Cumhuriyet tçin Birieşme" (RPR) ile "Fransız Demokrasisi İçin Birlik" (UDF)'nin yabancüarın yoğun olduğu bu bölgede aşın sağcı "Milliyetçi Ceph e " ile ortak liste yapmaları oldu. Nitekim seçimleri sağ kazanınca, faşist eğilimli "Milliyetçi Cephe" partisi de belediye yönetiminde önemli görevler elde etti. Türklerin de yoğun olduğu Dreux belediyesi aşırı sağcıların temsil edildiği ilk belediye oluyor. Dreux seçim sonuçları da, Fransa'da aşırı sağın 1956'dan bu yana elde ettiği en önemli politik başarı sayılıyor. Fransa'mn önde gelen aydın T.C. DÎNAR İCRA MEMURLUĞUNDAN GAYRİMENKULUN FİİLİ HACİZ VE KIYMET TAKTİRİNİN İLANEN TEBLİĞİ 1983/323 Alacakh: Ömer Yılmaz Vekili Avukat Abdullah Gedik Dinar Borçlu: Fahrettin Eren ltfaiye Mah. Mezbaha Cad. Dinar B.Miktarı: 1.735.000 TL.sı masrafsız Yukanda yazılı iş bu borcunuzdan dolayı adınıza çıkartılan ödeme emri adresiniz bilinmediğinden bahisle bila tebliğ iade edilmiş olduğundan kıymet taktiri ve fuli haciz tutanağının ilanetı tebliğine karar verilmiştir. Dosyamıza olan borcunuzdan dolayı kayden hacizli Dinar İstasyon Mahallesi Mezbaha Caddesi 377 ada 9 parsel 2658 sahifede kayıtlı tam hisseli 251 M2 miktanndaki arsamza 3.750.000 TL.sı. Dinar istasyon Mah. Gerenlik Mevkiinde kain 195 ada 76 parsel 3113 sahifede kayıtlı 332/4550 hisseli 5414 M : miktarındaki tarla ile uzerindeki tek katlı yığma sistemle inşaa edilmiş sıvası yapılmış kapı ve pencere kasalan takıh tesisatı yapılmamış bahçelı nızamdaki evi bulunan gayrimenkule 500.000 TL.sı (377 ada 9 parsel 2658 sahifede kayıtlı 251 M : miktanndaki gayrimenkul üzerinde bulunan ev ve arsanın tamamının değerinin 3.750.000 TL.sı oldugu) Dinar istasyon Mahallesi Gerenlik mevkiinde kain 195 ada 73 parsel 3108 sahifede kayıtlı 372/4616 hisseli ve 4616 M ! miktanndaki tarla ile üzerinde bulunan tek katlı çift daireli yığma sistemli ınşaa edilmiş sıvası yapılmış kapı ve pencere kasalan takıh tesisatı yapılmamış bahceli nizamda ve 76 parsel uzerindeki gayrimenkul ile bitişik olarak 2 daireli olduğu ve bu gayrimenkul uzerindeki daire ile birlikte 500.000 TL.sı 27.7.1983 tarihinde mahallinde bilirkişiler inşaat muhendisi mahalli bilirkisi ve fenni bilirkişi tarafmdan taktır edilmiş olup yukanda yazılı adresinize çıkartılan tebligatla: adresinizin bilinmediğinden ve emnıyetçe yapılan adres tahkikatı neticesinde adresiniz meçhul olduğundan ılanen tebliğine karar verilmiş olup ış bu ilanın gazetede yayın tarihinden itıbaren 7 günlük sureye 10 gun ilavesi ile 17 gün içerisinde yapılan kıymet taktirine bir itırazınız var ise lcra Tetkik Mercii Hakimliğine muracaat etmeniz ve muracaat ettiğinizi bir belge ile dosyamıza tevsik etmeniz etmediğinız taktırde cebri ıcraya devam olunacağı tebliğ yerine kain olmak üzere ilan olunur. Basın24663 PARİS'TE TÜRKLER Artan yabancı düşmanlığı aşırı sağcıların ilk defa bir belediye yonetiminde önemli görevlere gelmesini sagla>ınca, hükümet de kaçak işçilere karşı sert bir uygulamaya geçti. İlk olarak çoğu Türk olan 54 kaçak işçi sınır dışı edildi. ları bu yabancı düşmanlığının yaygın hale gelmesini kınamak ve bu hastalığı seçimlerde yenilgiye uğratarak yok etmek için belediye sımrlan içinde büyük bir gösteri yapmışlar, gösteri sonunda da tam 1983 tane güvercin uçurmuşlardı. Ama ne bu aydınlann gösterisi, ne de uçurulan güvercinler, Dreux belediyesinin faşistlerin yönetime katıldığı ilk belediye olmasım önleyemedi. Seçim sonuçlarının öğrenilmesinden sonra belediye meydanuıda olaylar çıktı ve sağ ile sol militanlar birbuçuk saat kıyasıya dövüştü. Halktan ve polislerden yaralananlar oldu. Bütün bu blaylar Dreux seçimlerinin önemini daha da arttırdı. Seçimi kaybeden sol, bugüne kadar 'devlet yönetme sorumluluğunu" taşımış olan iki temel sağ partinin, aşırı sağ ile işbirliği yapmasını alabildiğine kınıyor. Gerek sol parti yöneticileri, gerek hükümet üyeleri sağ kesimdeki bu değişikliğe dikkat çekip, "sağ'ın gerçek yüzünü" göstermeye başladığını ileri süriıyorlar. Solu duşünduren diğer bir konu ise, 6 ay önce seçim kazandıklan bir belediyede bu kadar kısa bir süre içinde yüzde 6 oranında oy kaybetmeleri oldu. Martta oylann yüzde 50'sini toplayan sol partiler, yenilenen seçimlerde ancak yüzde 44.67 alabildi. Sağ partiler ise mart ayında yüzde 49.96 olan oylarını yüzde 55.33'e çıkarmayı başardılar. Sağ kesimde, faşist eğilimli, yabancı düşmanı "Milliyetçi Cephe" adlı küçük parti ile seçimlerde işbirliğinden yana olan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog