Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Mahmut TEZCAN yönetimindeki derginiz ÖSSGARANTİEDİYOR... 2. Sayı Çıktı Gazete bayılertnde AŞAMA Cumhuriyet 60. Yd Sayı. 21212 Kurucusu: Yunus Nadi 40 TL. 16 Eytül 1983 Cuma Atilla Şoför Uzman o$reum kadrosu Bay, Bayan Distphn. Oüdıyet. ivmiyet Eğıtimle, Ehbyet Şubemız yoktur *•< 1 Fındıkzade, Oğuzhan Cad. No: 10 TeL 523 7911 Lübnan'da barış çabaları bıçak sırtında TürkIş Başkanı Nadir Evrerfle görüştü Nadi Ek zam sorunu Türkİş Başbakan'dan randevu aldı. Sorun daha sonra Eıren'e de iletilecek. Dış Haberler Servisi Lübnan'da çatışmalar eski yoğunluğunu bir ölçüde kaybetmiş olarak sürerken ateşkes ve bir çözüm sağlanması için diplomatik çabalar ağırlık kazandı. Suudi Arabistan ve Kuveyt, ABD'nin de yakından ilgili olduğu yoğun diplomatik çabalar yürütüyorlar. Suudi Arabistan, ateşkes sağlamakta son umut olarak tüm taraflardan 48 saat için çarpışmalara son vermelerini istedi. Banş çabalarında başrollerde yer alanlar ABD'nin Ortadoğu özel temsilcisi Robert Mc Fariane, Suudi Arabistan'ın Washington Büyukelçiliği'ne atanan Prens Bender Bin Sultan ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şcyh Sabah ElAhraet. Bu arada, ABD'nin de belirli ölçulerde üslup değiştirdiği Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanhğı tarafından yapılan açıklamalardan anlaşıldı. Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'nın Washington'dan yapılan açıklamalannda önerilen ateşkesin "Aley ve Şuf dağlanndaki çatışmaiara katılan isn taraflann meşrtı taleplerini .4tmin etmesi gerektigi" vurgulandı. ABD böylece Dürzi ve Suriye taleplerini göz önüne aldığını belırtmiş oluyor. Bununla birlikte diplomatik çabalaı çok ince bir ip üzerinde seyrediyor. Lübnan Dışişleri Bakanı Elie Salem, Suriye'nin Lübnan ordusunun Şuf dağlanndan (Arkası Sa. 11., Sü. 4'de) İşçi alacakları Şevket Yılmaz 4 milyur liralık alacakların bııgiin ödeneceğini söyledL ANKARA (Cumhuriyel Bürosu) Cumhurbaşkanı Kenan Evren, dun saat 11.00'de Türktş Genel Başkanı Şevket Yrimaz'ı kabul ederek, kendisiyle yarım saat süren bir görüşme yaptı. Yılmaz. görüşmeden çıkarken. "tşçi alacaklannın ba>ram öncesi odenmesi için gerekli talimatın verildiğini" soyledi. Yılmaz, "ek zam" konusunda Başbakan Bülend Ulusu'dan randevu alındığını, konunun Başbakan'a sunulduktan sonra, Cumhurbaşkanı Evren'e yine bilgi verileceğini söyledi. Türktş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Evren'le yaptığı görüşme hakkında şu bilgilerı \erdi: "Sayın Cumhurbaşkanımıza, çalışma ha\atına ilişkin vasalarda gördüğiimuz aksaklıklan >e bayram öncesi odenmesi gereken işçi alacaklan sorununu ilettim ve kendisinin bayramını kutladım. Randevu taiebi bizden geldi." Ek zam konusunun Başbakan Bülend UIusu ile görüşüleceğini kaydeden Yılmaz, bu görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e ayrıca bilgi verilecefiini belirtti. Yılmaz, işçi alacaklannın bayram öncesi ödenip ödcnme Metin Toker 3 ay hapse ıııahkum oldu isUnbul Haber Servisi Milliyet Gazetesi yazarlanndan Metin Toker ile gazetenin Yazı lşleri Müdürü Dogan Heper, "MGK'nın kararianna aykın davranmak" savıyla yargılandıklan lstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nce 3'er ay hapis cezasına çarpunldüar. Dogan He HEPER veTOKER tstanbul Sıkryönetim Komutanlığı 1 Numarah Askerl Mahkejned'nddd dunrçmada ik «vunmabnoıtekrari«talar. yeceği yolundaki bir soruyu yanıtlarken, "Bayram bncesi işçi alacaklannın odenmesi için gerekli lalimat verilmiştir" dedi. Yılmaz, tüm işçi alacaklannın toplam 4 milyar lira dolayınaa olduğunu belirterek, Sümerbank'taki işçi alacaklannın odenmeye başlandığını söyledi. Türklş Genel Başkanı, Cumhurbaşkam'na aynca Dernekler Yasası, işçimemur aynmı ve kamu iktisadi teşekküllerinin durumlarını da ilettiğini bildirdi. Odenmesi için talimat verilen işçi alacaklarını odeyemeyen işletmelerin başında Sumerbank, MKE, DSİ ve EKİ geliyor. Devlet Su lşleri'nde çalışan yaklaşık 40 bin işçi bugüne değin 3 aylık (Arkası Sa. 11., Sü. 2'de) anlatıyor per 'in cezası Basın yasasımn ilgili maddesi gereğince 9.000 lira para cezasına çevrildi. Metin Toker imzalı 14 ağustos 1983 tarihli Milliyet Gazetesi'nde "Uygulanırsa Mutlaka Mutsuz Sonla Bitecek Seaaryo" başlıklı yaa nedeniyle MGK'nın 76 sayıh karanna aykın davrandıkları (Arium Sa. 11.. Sü. 8'dt) YHK Başkanı: Ek zammı düşünmüyoruz Naci Variık önümüzdeki yılı kapsayacak zam oranının 1984'iin ilk haftasında belirleneceğini söyledi. ANKARA, (ANKA) Enflasyonun yüzde 20 yerine, yüzde 30 dolaymda gerçekleşmesi üzerine başlayan "İşçi ücretlerine ek zam verilmesi" tartışması sürerken, Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Variık, ücretlere bu yıl için ek bir zam verilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi ve yeni zam oranının 1984'ün ilk haftası içinde belirleneceğini söyledi. Naci Variık, yaptığı açıklamada, 1982 ve 1983 yılı zamları uygulanarak, işyerleri arasında ücret denkliğinin sağlanmasına çahşıldığını belirtti ve şöyle dedi: "tstanbul Ticaret Odası'ndan, tsUtistik Enstitüsü'nden enflasyon oranı konusunda göriış ve bilgi isteyeeegiz. Yapacagımız degeriendirmeler sonucunda 1984 yılı için uygulanacak zam oranını belirievecefciz. Belirlemede (Arkası Sa. 11., Sü. 8'de) Nadir Nadi 1930'larda BİR YAZARIN İLK . . GAZETECILIK YILLARI 1930 Viyanası Dolfuss ile iki karşılaşma Kubilay olayı Venizelos ile karşılaşma Zogo'ya suikast ve bir gazetecilik kabahati • Viyana operası Bayramdan sonra • • • • • Partiler en genîş veto olasılığına hazır ANKARA (Camhuriyet BUrosn) Kurban bayramı arifesi siyasi partiler ve milletvekili adayları için de bir veto arifesi olarak yaşanıyor. Milli Güvenlik Konseyi tarafından adaylar üzerinde yapılan inceleme sürdürülürken partiler de veto konusunda son hazırlıklarını yapıyorlar. Bu arada çeşitli olasılıklara karşı partiler yedek aday listelerini de yeniden gözden geçiriyorlar. MDPDEKt HAZIRLIKLAR Milliyetçi Demokrasi Partisinde, daha önce yapılan ve veto sayısmın yüksek olmayacağı yo"hındaki tahminlere karşılık, bu ^yırun artma olasılığı da dikkate 'ahnıyor. MDP Genel Başkan Yardımcısı Musa Öfcün Cumhuriyet muhabirinin "partinizce beklenen 1020 dolayındaki veto sayısının artma olasılığı var mı" sorusunu "mümkundür" diyerek yanıtladı. Oğun her seçim çevresi için en az 2, en çok 3 ye(Arkası Sa. 11., Sü. l'de) Bankerzedelere peşin ödeme 25 bin lira Ozal: Sunalp: İstenseydi Aleyhime kampanyu var engellenirdik MDP Uderi kendisinin "hınzw, huysuz, koltuk değneğiyle dolaşan bir ihtiyar" gibi gösterilmek istendiğini, ama aleyhindeki yaulann kendisine yararh otduğunu anlattı. ANAPtideri, veto konusunda çeşitli söylentilerin kendi kuiağma da geldiğini, böyle şeyler imal edenlerin olduğunu, kendisinin de bunun nedenini dusündüğünü söyledi. Cumhuriyet'te Başbakan UIusu Bankerzede Üst Komite Başkanı Necati Özdemir'i kabul etti. Bankaya yatacak 175 bin liraya brtit yüzde 35 faiz verilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Bülend Llnsu'nun Bankerzede Üst Komite Başkanı Necati Özdemir'e "Bankerzedelere 1 ocak 1984den itibaren 25'er bin lira peşin ödeme yapılacağuu" söylediği bıldırildi. Ulusu'nun, bankerzedeler adına bankada açılacak yüzde 35 faizli 175'er bin liralık hesap ile 25 bin liralık peşin ödemeyi kapsayan yönetmeliğin Bakanlar Kurulu'na sevk edildiğini bildirdiği belirtildi. Bankerzede Üst Komite Başkanı ve Ankara bağımsız milletvekili adayı emekli Kurmay Albay Necali Özdemir, yönetmeliğin hazırlanarak Bakanlar Kurulu'na sevk edilmesi üzerıne, Başbakan Bülend UIusu ile şahsen görüştu. özdemir, Başbakan UIusu ile Başbakanlık'ta yaptığs ikili gorüşmede, en az 50 bin lira peşin ödeme yapılması konusundaki daha önce prensip olarak yapılan anlaşmaya sadık kalınmasını, bankada acılacak hesaplara da en az yüzde 40 faiz ödenmesini istedi. Necati Özdemir, Başbakan Bülend UIusu ile göruşmesinden sonra yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Sa>ın Başbakanımızdan ivedi görüşme talebime uygun >anıt aldım ve kendisi>le gorttştüm. Bankerzedeler adına diteklerimi/i arzettik. Şimdiye kadar, bankerzedeler için gösterdiği çaba için, kendisine teşekkür ettim. Banker olayının son bölümünde de aynı ilgi ve destegi beklediğimizi ilettim. Sayın Başbakan, bu islegimizi kabul etti ve bundan sonra da gereken çaba>ı göstereceğini soyledi." özdemir, ne gibi istekler ilettiği konusunda ise şunları söyledi: "Sayın Başbakan, ancak 25 (Arkası Sa. 11., Sü. 6'da) Kartay: Halkın içinde seçimin dışındayız SODEP Genel Başkanı "6ağımsız adaylarm çok olması~ m, partilerin halkın inanç ve özlemlerine yanıt vermeyişinin doğal sonucu olarak'' niteledi. Haberleri 7. Sayfada Ergun Göze'nin Atatürk'e hakarete yeltendiğine ilişkin belge mahkemeye sunuldu Tercüman yazannın Yazı tşleri Müdüriimüz Okay Gönensin ve avukatımız Burhan Apaydın hakkında açtığı davaya Toplu Basın Mahkemesi'nde devam edildi. Haber Merkezi Hürriyet gazetesi, Frankfurt kentinde 23 mayıs 1981'de yılın sanatçılannı bir araya getiren "Sılanın Sesi" adlı bir konser düzenlemiş, sinema sanatçısı Tank Akan da bu toplantıya katılmışlı. Tank Akan'ın toplantıda yaptığı konuşma ile ilgili olarak, Tercüman gazetesinde yayınlanan ihbar niteliğindeki bir yazı uzerine, tstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'nca kovuşturmaya geçilmiş, 40 gün gözaltmda tutulduktan sonra, tstanbul 3 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi'nde • McNamara: A vrupa 'da Cruise ve Pershing2 füzelerine gerek yok. • Istifa mektubunu gönderen Begin görevinden ayrıldı. 3. Sayfada • Faizler düşsün diyen de var, çıksın diyen de. Aktürk: Bugünkü kredi faizleriyle yatırım yapılamaz iddiası yanlıştır. "devletin hariçteki itibannı sarstıgı" ileri • surulerek, sanatçı Akan hakkında dava açılmıştı. Dava sonucunda, Tercüman gazetesinde yapılan ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktığından, Tarık Akan beraat etmişti. Tank Akan'ın avukatı Burhan Apaydın, dava süresinde Tercüman gazetesinin asılsız ihbarlannın amacını vurgulayan konuşmalannda bu gazetenin "Atatiirk düşmanlığına tercüman" olduğunu kanıtlayan belgeleri tstanbul 3 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'ne sunmuştu. Bu belgeler arasında, Ergun Göze'nin 27 Ağustos 1976 günü Tercüman'da "Siz ve Biz" başlığı altında 5'inci sayfada çıkan yazısı da vardı. Tercüman yazarı Göze, bu yazısında Atatürk'e hakaret etmeye yeltenmiş ve yazının sonunu şu tümce ile bitirmişti: "Biz "atam" deyince kastımu "Adem peygunberdir", siz "Atamız" derseniz kastınız "maymundur." Burhan Apaydın'ın mahkemeye sunduğu belgelere ilişkin konuşması Cumhuriyet'te yayınlanınca, Tercüman gazetesi yazarı Ergun Göze, hakarete uğradığını ileri sürerek, tstanbul Toplu Basın Asliye Mahkemesi'(Arkast Sa. 11., Sü. 7'de) Kösebaşı SİZVEBİZ Profesör Murat Sarıca Çeşme'de öldü tstanbul Haber Servisi Yazar ve Hukukçu Prof. Dr. Murat Sanca geçirdiği bir rahatsızhk sonucu önceki gün lzmir'de öldü. Çeşme'de tatilini geçirdiği sırada ölen Sanca, uzun süre"lir solunum yetmezliği nedeniyle .edavi görüyordu. Sanca'nm cenazesi lstanbul'da toprağa verilecek. lstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nin kuruculanndan olan Sanca, 1926 yılında lstanbul'da doğdu. 1945 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 195l'de t.Ü. Hukuk Fakultesi'ni bitirdi. 1956 yılında Paris Üniversitesi Hukuk ve İktisadi îlimler Fakültesi'nde doktora çalışmalarına başlayan Sanca, aynı universite(Arkaa Sa. 11., Sü. l'de) 9. Sayfada • Ağa Han Mimarhk ödülleri üstüne bir söyleşi. 12. Sayfada danriı, şan&lı.mehlapl^rruviapıı, pokerli,] .jokeıii gecelerini hatıriarsjntz. Busc uundaa I eOi kiuur tene önce Türkün birçok hakl^nam ^beba edüdiği isviçre ^ehrini. Adalar deyince siz. Bu>ukada, HeyfyeliadifJ Burgaz, Kınalı ve oradaki yazlıkları hatırlarsfl ni7.. Biz ise. Oniki Ada başta, bütün Ege adaJanm Biz. "Reddim" deyince kastımı/. "Adem pev' ffiamberdir", si; "Ceddimiz" derseniz kastını/. mayj inıundur ANKARA (Cumhurivel BüJ^Mtfdl . rosu) İşçi emekli aylıklarının Tercüman yazarı Ergun Coze ile vekillerinın mahkemeye suntümunün 90 gün içinde bağlandukları fotokopi. Bu kopyada son tumcedeki değişiklik gömasının mumkun olmadığı bilrülüyor. Yazının Lozan 'a yönelik saldın kısmı değistınlmemiştir. dirildi. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun üst düzeyde bir yetkilisi, halen lstanbul'da 10 bin dolaymdaki dosyanın emekli aylığı bağlanması işlemlerinin sürERGUN GÖZE düğunü açıkladı. Ust duzeydeki yetkili, emekli aylığı bağlanması işlemlerinin aslında 10 gunde bile gerçekleşozan deyince siz meşhur deniz kulubünün tirilebileceğini, ancak gerek bidansh, şanslı.mehtaplı^aytaplı, pokerli, rikimlerin gerek ise emeklilik işlemleri için başka kurumlardan [jokerlt gecelerini hatırlarsınız. Birse bundap ahnması gerekli belgelerin taelü küsur sene once Türkiin birçok haklarının mamlanmasındaki aksakhklann heba edildiği isviçre şehrini. sürenin uzamasına yol açtığını kaydetti. Bu yetkili konuşmasıAdalar deyince siz Buyükada> Heybeliada, nı şöyle sürdürdü: Burgaz, Kınalı ve oradaki yazitklan hatırlars»"Örneğin emekli aylığı için 1 nız. Biz ise. Oniki Ada ba$ta, bürün ERC adalarinı. başvuran bir kişinin yedek suBizT "atam" devincf Ifastımff. "Adem nevbaylığı süresi için Emekli Sandıgamberdir". siz "Atamız"derseniz kastınu may gı'na başvuruluyor. Emekli Sandıgı da Milli Savunma Bakanhgı'na başvuruyor. Ve bu işlemApaydmların mahkemeye sundukları yazının aslı. Bu yazıler nedeniyle siire uzayıp gidiyor. da "Atamız" sözcüğünun tırnak içinde büyük harfle yazıl(Arkası Sa. 11., Sü. 6'da) ması özei ad olarak kulanıidığını ayrıca vurgulamaktadır. SSK 90 günde aylık bağlayacak durumda değil Ğİ DÜŞ EKMEĞİ Bayramdan sonra yeni romanı Oktay Akbal'm Kösebaşı Cumhuriyet'te SİZVEBİZ L UGUR MUMCU GÖZLEM Altı yaş. Beş yaşını bıtirip, altı yaştan gün almış çocuklar bu yıl ilkokula başlayacaklar mı?. Bu soruya, bugün için kimse yanıt veremiyor. İlkokul müdürleri, "Yerimizyok. Helebekleyin"diyorlar. Öğrenci velileri de bekliyor, ne yapsınlar başka? Kayıtlar yapılacak, yedı yaşına basmış çocuklar sınıfları doldurmazlarsa, o zaman, altı yaştaki çocuklar da okula alınacak. Bu durumda da bir adaletsizlik ortaya çıkacak: Bazı semt ilkokulları, attı yaştaki çocuklardan bir kısmını kaydedecek, bazıları ise hıç kaydedemeyecek.. Alın size bir so (Arkası Sa. 11., Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog