Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

YILDIZ DERSANESİ (Ö.S.SÖ.Y.S)'ye HAZIRLIK KURSLARINA KAYITLAR DEVAM ETMEKTEDİR. BeşıktaşİSTANBUL Tel: 160 25 30 161 32 92 Cu m h u r iyet 60. Yd Sayı: 21211 Kurucusu: Yunus Nadi ğişiklik yapmak yetkisine sahip bulunduğunu belirterek, "Kurul, ücretlere yapılacak zam miktarını da istediğinde değiştirebilir" şeklinde konuştu. Esener, "Hükumetin ek artış verilmesi konusunda Yüksek Hakem Kurulu'na bir telkinde bulunup butunamayacağı" konusundaki bir soruya. "Kurul'da hükumetin de temsilcisi vardır" dedi. Çalışma Bakanı Esener, işçi ucretlerine enflasyon artışı doğrultusunda zam yapılması konusunun YHK'nın gundemine ahnmasının da Kurul'un insiyatifinde olduğunu sozlerine ekledi. Lise sonlar Akşam 3 Ekim Beklemeliler 26 Eyl*% Laleli Ordu Cad 202/3 528 64 37 522 75 74 Ek zaııı ortada Kim karar verecek? Çalışma Bakanı: Bu konuda Maliye yeîkilidir. YHK da isterse zam yapar. 7 sendika başkanı: Ek zam isteğimizde haklı ve kararlıyız. Türkİş Başkanı Yılmaz: Ek zam konusunu YHK'na ileteceğiz. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ücretlere Yüksek Haketn Kurulu tarafından yapılmış olan zam oranının fiyat artışları karşısında erimesinin gundeme getirdiği "ek zam tariışması" sürüyor. Türkîş ve bağlı sendikalara bu konudaki ısrarların yanısıra, çok sayıda işadamı da ek zam taleplerinı destekliyor. Turkîş ek zam için hazırladığı "ikna paketi"ni sunmak ve göruşmek için Başbakan'dan randevu beklerken, hukümet ve YHK tarafından bu konuda henuz bir girişimde bulunulmadı. Enflasyon artış hızının amaçlanan yuzde 20'lik oranı aşarak, yuzde 30'a vardığının hukümet yetkililerince belirtilmesi üzerine, yuzde 10'luk farkın işçi ucretlerine yansıtılması tartışması sürerken, Çalışma Bakanj Turhan Esener, "İşçi iicrellerinde ek bir artış >apılması konusu, yasa uvannca Yüksek Hakem Ktırulu'nun yetkisindedir" dedi. Turhan Esener, ANKA'ya yaptığı açıklamada, 2364 sayılı yasaya gore, Yüksek Hakem Kurulu'nun yeniden yurürluğe koyduğu toplu sozleşmelerde de 40 TL. 15 Eylül 1983 Perşembc ^Amerikah komutan isterse uçak kullanacak %Sovyetler Birliği Amerikan gemilerini izliyor Ingiliz uçakları Beyrut üstünde uçtu Büytik güçler Lübnan'da gövde gösterisi yapıyor Prof. Erdal İnönü Maliye, bayramda da çahşacak Katsayı bayram ertesi resmen 38 oluyor ANKARA, (Cumhuriyet BiirosB) 1984 yılı bütçesiyle belirlenecek olan memur katsayısı 21 eylül çarşamba günü belli oluyor. Halen Maliye Bakanlı& teknisyenlerinin üzerinde çahşarak son şeklini vermeye çahştıklan 1984 bütçesi öncesi katsayı belli olacak. Ancak 1984 yüı büyüme hıa ve devlet gelirlerinin ışığında katsayının 38 olması hemen hemen kesinleşti. 21 eylül günü tamamlanacak belirleme sonrası Milli Güvenlik Konsevi'ne brifîng verilerek bu konuda son onay alınacak. Bu konuda belirlemelerin tumüyle kabulü halinde de 1984 yılı bütçesi 25 eylül tarihinde tamamlanacak. Alınan bilgilere göre, bütçe ve katsayının zamanında tamamlanarak sunulabilmesi için Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoglu, bakanlık içinde üst düzeydeki tüm teknisyenlerin izinlerini iptal etti. Söz konusu teknisyenlerin bayramda da çalışmalarını sürdürecekleri öğrenildı. Çalışma Bakanı Turhan Esener, aynı konuda Cumhuriyet muhabirinin sorulannı yanıtlarken de "ek zammın Maliye Bakanlığf nın görev alanına girdiğini" söyledi. Esener, ek zam konusunda Bakanlar Kurulu'nda herhangi bir görüşme olmadığını da belirtti. Yüksek Hakem Kurulu yetkililerinden alınan bilgiye göre, ek zam henüz kurulda görüşülmedi. Bu konuda kurul üyelerinin de şimdiye kadar bir öneri getirmedikleri öğrenildi. Bu arada, Turklş tarafından ek zam konusunda hazırlanan raporun hükumete bildirilmesi için, Türklş yetkilileri Başbakan BUIend Ulusu'dan randevu gunu bekliyorlar. Turkİş Başbakan Bülend Ulusu'nun Uzakdoğu gezisi nedeniyle hükumet üyelerine bu öneriyi götürmek yerine Başbakan Ulusu'nun dönuşunu bekleyeceklerini açıklamıştı. Türklş'e bağlı yedi sendikanın yöneticileri Cumhuriyet'in "ek zam" ile ilgili sorularını yanıtlarken şu goruşlere yer verdiler: Muammer Niksarlı (Basıntş Sendikası Genel Başkanı): İşçi ücretlerine ek zam yapılmasın(Arkası Sa. 11., Sü. 5'de) Erdal Inönü'nün en az 3 ay hapsi isteniyor SODEP eski Genel Başkanı Erdal İnönü 'nün yaptığı bir açıklama konusunda yapılan soruşturmadan sonra hakkında ceza davası açıldı. ANKARA, (ANKA) 4'üncü Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanhğı Askeri Savcıhğı, SODEP eski Genel Başkanı Erdal İnönü hakkında yaptığı bir açıklama ile ilgili olarak, ceza davası açtı. Prof. Erdal tnönu hakkında 24 ağustos öncesinde SODEP'in sekiz kurucu üyesinin veto edilmesi ve secimlere katılma hakkının (Arkası Sa. 11., Sü. 4'de) Dış Haberler Servisi ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Beyrut'taki deniz pıyadelerı komutanına Amerikan savaş uçaklarını isterse kullanması için yetki vermesinin ardından Lübnan'daki gelişmeler uluslararası gerılımi tırmandırdı. Sovyet donanmasına bağlı iki savaş gemisi Lubnan karasuları yakınlarında Amerikan savaş gemilerinin yanıbaşında seyretmeye başladılar. İngiltere'nin Buccaneer savaş uçakları Beyrut üzerinde uçuşlar yaptılar. Suriye, Lübnan'daki müttenklerini terketmeyeceğini açıklayarak, Lübnan'ı ABD için ikinci bir Vietnam haline getirmekle NVashington'u tehdit etti. Bu gelışmelerin yanı sıra, Sovyet resmi Tass Ajansı, ABD'yi Ortadoğu'da yeni savaş hazırlıklarına girişmekle suçladı. Israil'in eski Savunma Bakanı Ariel Şaron, ABD ve Israil'i Lubnan Hıristiyanlarını korumak için Lubnan'a mudahaleye davet etti ve eğer ABD mudahalede bulunmazsa, Israil'in bunu yalnız başına yapması gerektiğıni söyledi. Lubnan'da Dürzi milisler ile Lubnan ordu birlikleri arasında çarpışmalar da bütün şiddetiyle devam ediyor. Dürziler, Beyrut'un 15 kilometre guneydoğusundaki stratejik onemdeki Suk ElGarb kasabasına saldınya geçtiler. Resmi Lubnan radyosu, Lubnan ordusunun "kahramanca bir direnisle saldı B bu konuda yaptığı açıklama ABD'nin Lübnan'da geniş kapsamlı askeri yükümlülükler altına gireceği biçiminde yorumlanıyor. Reagan'ın karan Amerikan Kongre çevrelerinde de belirli tepkilere yol açtı. Demokrat Pani'nin olası başkan adaylan arasında adı geçen Ohio Senatörü John Glenn, Reagan'dan konuyu Kongre'ye getirerek Lübnan'da daha geniş çaplı bir asaşkan Reagan 'ın Lubnan 'daki ABD birlikleri komutanı keri yukümlüluk için yetki istena gerekli görduğü zaman Amerikan jetlerini yardıma ça mesi gerektiğini söyledi. Lübnan'ın Cumhurbaşkanı ğırması izni vermesi ile Lubnan bunalımı yeni boyutlar kazandı. Daha önce, Amerika'lı komutan, jetleri çağır Emin Cemayel'in en yakın çevresiyle doğrudan ilişkilere sahip mak için H'ashington'dan izin almak zorunda idi. Reagan 'ın açıklamasından sonra Lubnan 'daki Deniz Pi Merkezi Haber Ajansı, Reagan yadeleri Komutanı Albay Timothy Geraghty'nin emrin yönetiminin Lubnan ordusuna de şimdi buyuk bir silah gucu var. Aynca Fransız, tngiliz hava ve deniz desteği sağlayacaklanna ilişkin güvence verdive ttalyanlar da Lubnan açıklanna çok miktarda silah ğini bildirdi. Merkezi Haber yığmıslar. Bu silahları şoyle sıralamak mümkun: Ajansı, Reagan'ın deniz piyade• ABD'nin Lubnan açıklarında bir düzineye yakm savaş gemisi bulunuyor. Buniar arasında 90 uçak tafiyan Eisen leri komutanlanna Amerikan sahower uçak gemisi, iki hıziı fırkateyn ve bir tane defü vaş uçaklarını kullanma yetkisi ze atan kruvazör var. Aynca USS Tarayva gemisinde de verme karan ile aynı anda Lubnan rejimine de söz konusu vaCobra helikopterleri ile 6 tane Harrier jeti bulunuyor. • Lubnan 'da 2 bin asker bulunduran Fransa Beyrut ya adde bulunduğunu açıkladı. kınlannda Foch uçak gemisini de hazır bekletiyor. Gemide Sov^etler Birliği'nin tutumunu dile getiren resmi Tass Ajan(Arkası Sa. lh, Sü. 7'de) sı, Reagan'ın karan üzerine, karan kınayan bir yorum yayınlaruan geri püskürttügünü" bildirABD'nin Lubnan'a doğru dı. Tass'ın yorumunda ABD'nin di. Dürziler Suk ElGarb'i ele ge dan müdahale ihtimali,Başkan Ortadoğu'da yeni savaş hazırlıkçirirlerse Amerikan deniz piyaReagan'ın Beyrut'taki deniz pi (Arkası Sa. 11., Sü. 7'de) deleri de uç yandan kuşatma alyadeleri komutanlanna dilerlerse tına girecekler. Ayrıca, Beyrut' Lubnan'daki hedeflere karşı SORUMLU KtM? un guney banliyölerindeki Şii Amerikan savaş uçaklarını kulmilislerle Dürzi milisler arasınlanma yetkisi vermesi ile ortaya ERGUN BALCI'NIN da doğrudan bağlantı kurulabi çıktı. Beyaz Saray basın sözcü YORUMV lecek. sü Larr> Speakes'in önceki gün 3. Sayfada SURİYE: Lübnan'ı ikinci Vietnam yaparız TASS: ABD savaş hazırlığına girişti Bölgedeki silahlar Türkiye Forumu'nun ardından Yabancı sermaye ikna oluyor mu? Önceki gün sona eren Türkiye Forumu "yabancı işadamlannı Türkiye'de yatırıma ikna" kampanyasımn yeni bir halkasıydu Kurulan köprülere rağmen yabancı işadamlan "beklegör" politikasından henüz vazgeçmedL THY uçağı EsenboğcCya zorunlu iniş yuptı Ankara Trabzon seferiniyapan ' 'Bursa'' uçağı, ön iniş takımlarının açılmaması üzerine Samsun üzerinden geri döndü. Esenboğa'ya zorunlu iniş yapan uçak, pistte 100 metre kadar sürüklendL Olay esnasında ölen ya da yaralanan olmadı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) THY'nın Ankara Trabzon seferini yapan "Bursa" yolcu uçağı, iniş takımlarında meydana gelen arıza nedeniyle Esenboğa Havaalanf na gövde üstü zorunlu iniş yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ankara'dan Trabzon'a giden Dash7 tipi pervaneli "Bursa" uçağı dün saat 15.18'de 58 yolcu ve 4 mürettebatla Esenboğa'dan havalandı. Samsun üzerine geldiğinde, pilot Şen Kaylar, uçağın hidrolik ve manuel sistemle çalışan iniş takımlarının ikisinde birden arıza olduğunu saptadı. Trabzon'a inemeyerek Ankara'ya dönen uçak, Esenboğa Havaalanı üzerinde yaklaşık 2,5 sa(Arkası Sa. 11., Sü. 5'de) Nad ır Nad i anlatıyor BİR YAZARIN İLK GAZETECİLİK YILLARI MERAL TAMER ~ 150 kadar yabancı bankacı ve .şadamıyla bir o kadar da Türk hukümet yetkilisi, bankacı ve sanayiciyi tstanbul'da bir araya getiren "Tiirkiye Fonımn" yabancı sermayeyi ülkemize çekmek için tstanbul'da düzenlenen konferans, toplantı ve seminer dizilerinin yeni bir halkasıydı ve kuşkusuz ki sonuncusu da olmayacaktı. 24 Ocak istikrar programının uygulayıcılarınca bilinçli olarak başlatılan ve çeşitli bakanlıklar, bankalar, Odalar Birliği ve Amerika'daki TürkAmerikan Demeği ile bazı yabana kuruluşların maddi katkılarıyla düzenlenen bu tür toplantılardan ne sonuç ahnıyordu? "Şu banka ülkemize bu kadar kredi sağladı" ya da "Şu firma, iki yerii firmayla şu projede ortak yatınm için anlaşma imzaladı" gibi somut sonuçlan arayanlar için bu tür toplantılarda sadece havanda su dövulüyordu. Oysa başlangıcından bu yana toplantıları dikkatle izleyenler için, önceki gün sona eren Türkiye Fonunu ile geçen yaz yapılan ilk uluslararası toplantı arasında önemli bir fark olduğu gözden kaçmıyordu. (Arkası Sa. 7, Sü. J'de) BAYRAM ARtFESİNDE Kurban bayramının arifesinde evlerinden çıkanlan aileler gözyaşlarını tutamayarak, evlerini terketmemekte direniyorlardı. Ama tüm direnmeleri boşunaydı... (Fotogranan Hüseyin AVUÇ) Kapı dışarı! 30 aile Dar Gelirli Aileler Yapı Kooperatifini kurup konut sahibi olraa düşlerini gerçekleştiriyordu. Bu konutlarda göriilen çatlamalar üzerine 6 ay önce "geçici olarak" Tozkoparan'da belediye bloklanna taşındılar. Dün bu siire doldu ve 250 kişi kendilerini eşyalanyla birlikte kapı önünde buldular. Istanbnl Haber Servisi Tozkoparan semtindeki Sosyal Meskenler'de belediye mensuplan için yaptınlan bloklarda oturan 30 aile, mahkeme karan ile evlerinden çıkartüdı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu eşyalan çıkartılan yaklaşık 250 kişi, bayram arifesinde sokak ortasında kaldıklannı, yetkililerin kendilerine barınacak yer göstermesini söylediler. Yaklaşık 6 ay önce Tozkoparan'daki "Dar Gelirii Aileler Yapı KooperatifT'nin, lmar ve İskân Bakanlığı aracıhğı ile yaptırdığı bloklarda gönilen çatlamalar sonucu, aileler geçici olarak belediye mensuplan için yaptınlan bloklara yerleştirilmişti. Kendilerine verilen 6 aylık süre sonunda daireleri boşaltmayan kiracı durumundaki 30 aile için icra yolu ile tahliye karan alındı. Aynı bloklarda oturan ev sahibi durumundaki 20 aileye de 15 gün süre tanındı. Dün saat 9.00 sıralannda Tozkoparan Sosyal Meskenler'deki bloklara gelen belediye görevlileri, konut sakinlerine tahliye emrini göstererek, eşyalann çıkanlmasını istedi. Kendilerine bir yer gösterilmesini isteyen aileler, sokak ortasında kalmarnak için evlerini terketmemekte direndiler. Bunun üzerine belediye görevlileri, Kaymakamhğa başvurarak, güvenlik görevlile • • • • • 1930 Viyanası Dolfuss ile iki karşılaşma Kubilay olayı Venizelos ile karşılaşma Zogo'ya suikast ve bir gazetecilik kabahati • Viyana operası Bayramdan sonra SBF Dekanı Prof. Serin: Beni, Madrid Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında soydular Cumhuriyet'te Milli Eğitim: Herhalde biz evlenmeleri hızlandırıyoruz ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Milli Eğitim BakanlığVnın, devlet memurlarının eşleri dışında tayin yapılmasını ongören yeni yönetmelik hükümlenlin uygulanmasında esneklik sağlamaya çalışacağı belirtildı. Yeni başvuran öğretmen adaylannın tayinleri ilköğretimde bu ay sonuna, ortaöğretimde ise 15 ekime kadar tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nda dun düzenlenen basın toplantısında Bakanlık Musteşan Bahir Sorguç ve Personel Genel Muduru Yusuf Şahin bakanlık çalışmaları konusunda bilgi verdi. Şahin eş durumu öne surülerek yapılan tayin istemleri konusun(Arkası Sa. 7, Sü. 4'de) Soyulan dekan diyor ki: İspanya'mn turizm gelirinin dörtte biri yankesicilikten. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Dunya Iktisat Kongresi için İspanya'ya giden Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Necdet Serin, Madrit'in en kalabalık caddesi üzerinde, emniyet müdürlüğü'nün karşısındaki bir lokantada soyuldu. Necdet Serin, eşi ve iki çocuğu ile birlikte yemek yerken yanlarına yaklaşan bir tspanyol saati sordu. Necdet Serin, saatini de tspanyola gostererek yaklaştı ve saati söyledi. İspanyol teşekkur etti. Fakat bu arada Necdet Serin'in içinde 300 dolan, pasaportu ve uçak biletlerinin bulunduğu kuçucuk çantası sırra kadem bastı... Çantanın kaybolduğunun farkına varan Prof. Necdet Serin, hız.lı adımlarla giden, saat soran Ispanyolun koluna yapıştı. Olayı gören kalabalık Necdet Serin'in ifadesine göre "kılını kıpırdal(Arkası Sa. 7, Sü. 6'da) UĞUR MUMCU GOZLEM (ArkasıSa. 11., Sü. l'de) Tozkoparan olavının öteki vüzü Ekonomi Servisi Türkiye 'de konut açığınm en iyimser hesapla 1 milyon 800 bin dolayında olduğu ve her yü 350 bin arttığı biliniyor. Buna karşıhk genel olarak inşaat sektörünün ve bu sektör içinde yer alan konut kesiminin çok ciddi bir bunalım içinde bulunduğu, konut yapımmm artmak şöyle dursun gerilediği de bir gerçek. Orneğin Türkiye'nin en büyuk yerleşim merkezi olan tstanbul'da 1980 yıhnda 21 bin 500 konut uretilmisken bu rakam 1981 'de 8 bin 400'e, 1982'de ise 6 bin 300'e kadar duşmüş. 1983 yılımn ilk verileri de AĞLADILAR Eşyalan görevlilerce taşınırken fenalık geçiren 3 konut sektörunde hissedilir bir canlanmanm söz konusu olmadığı çocuk annesi "Ne olur bizleri sokakta bırakmavın, çocuklanmıza nı gösterivor. (Arkası Sa. 11., Sü. 2'de) acıyın" diye valvanyordu. Danışma Meclisi'nin sayın üyelerinden biri, DM üyelerinin yaşam boyu TBMM üyelerine tanınan haklardan yararjanmasını öngören bir yasa önerisi vermiş ve öneri, DM Mali işler Komisyonu'nda öncelikle ele alınmış . Sayın üye, "Kadirşinas bu büyük millet doğruya, dürüste ve güzele daima rtibar etmiştir. Bu görüşle de Kurucu Meclis üyelerini bağrına basmıştır. Bu büyük hizmetler, bu büyük millet tarafından asla unutulmayacaktır. Kurucu Medis üyelerini, TBMM üyelerine tanınan sosyal haklardan faydalandırma şerefli bir nişane olmaktan öteye geçmeyecektir" gerekçesi ile önerisini açıkiamış bulunmaktadır. Sayın üye tarafından "şerefli bir nişane" olarak tanımlanan haklar, kırmızı kaplı dıplomatik pasaport almak, uçak, tren ve otobüs gibi kamu taşıt araçlarından ındirimli ücretle yararlanmak, silah taşımak gibi ayrıcalıklardır. Bu gibi ayncalıklar, 12 Eylül öncesi parlamentosunda da söz konusu olmuş, böyle bir yasa önerisi, bütün partilerin desteği ile "Milli birlik veberabeıiik ruhu içinde" parlamentodan geçmişti. O zaman basın olarak, bu yasaya şiddetli tepki gösterdik ve yasanın Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurguladık. Basında ve kamuoyunda bu ayrıcalık yasasına karşı o günlerde sert tepkiler olmuştu. (Arkası Sa. 11., Sü. 7'de) Ayrıcalık Yasası...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog