Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 HABERLER 14 EYLÜL 1983 DAVALAR... SORUŞTURMALAR... Karar kesinleşti Karamehmet ve iki Çukurova yöneticisinin mal varhklarına elkonacak İstanbul Haber Servisi Haklannda gıyabi tutuklama kararı bulunan ve İsviçre'de kaçak olarak yaşayan Çukurova Holding A Ş sahibi Mehmet Emin Karamehmet ve bu şirketin yoneticilerinden M. Bülent Ergin, Osman Berkmen ile gümruk komisyoncusu Mustafa Ulvi Ülkiinün Türkiye'de bulunan tüm malvarhklanna ve bankalardaki paralarına elkonması kararı kesinleşti. Bazı bankalann hissedarlanndan ve Çukurova Holding A Ş sahibi Mehmet Emin Karamehmet ve diğer sanıklar hakkında yurt dışından kaçak Caterpillar yedek parcalan getirttikleri ve bu yolla milyarlarca liralık kazanç elde ettikleri gerekçesi ile tutuklama kararı verilmişti. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak 25 sanık hakkında dava açılmış, dava açılmadan önce Mehmet Emin Karamehmet, M. Ulvi Ülkü, M. Bulent Ergin ve Osman Berkmen yurt dışına kaçmışlardı. Yapılan bütün girişimiere karşın Karamehmet ve öbür sanıklar kaçak olarak yaşadıkları Isviçre*den getirtilememiş, bunun üzerine savcılık, sanıklann Türkiye'deki mal varlıklarına ve bankalardaki paralarına elkonması için mahkemelerden talepte bulunmuştu. Sanıklarla ilgili istanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen döviz davasında bu konuda verilen karara yapılan itiraz üzerine İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi gıyabi tutuklu fîrari sanıklann mal varlıklarına elkonmasına karar vermişti. Sanık avukatlarının tstanbul 1. Ağır Ceza Mahkerrlesi'nin kararına yaptıkları itiraz üzerine dosya Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Eyüp 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanık avukatlannın itirazını reddederek, mahkemenin kararını onayladı. Karamehmet ve öbür sanıklar hakkında İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ise, mal varlıklanna elkonması yönündeki savcılık istetninin, mahkemece uygun görülmemesi üzerine dava dosyası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Otosu aşırı hız yapan OzaVa, trafik ceza yazdı Turgut Özal, Horasan ilçe merkezinden aynlırken, yoldan geçen bir düğiin alayı ile karşılaştı. Damadın hatınnı soran Özal, cebinden bir 5 binlik banknot çıkartarak hediye etti. DENİZ SOM KARS Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal, Doğu Anadolu gezisinin ikinci gününde Ağrı ve Kars'ta konuştu, "Ayn ayn partiler olsak bile seçim bittikten sonra bu ülkenin insanlan olduğumuzu unutmamalıyız" dedi. Erzurum'dan dün sabah aynlan Özal, Pasinler, Horasan, Eleşkirt, üzerinden Ağrı'ya geldi. Erzurum'dan çıkışta Pasinler'in Mindivanlı mevkiinde, trafik polisleri, 30 kilometre hız konulan yolda 80100 kilometre süratle gidildiği için kafiledeki beş araca 1500'er lira para cezası kestüer. özal, Pasinler'deki konuşmasında "Mıihim olan para harcamak değil, işin nasıl yapılacağını bilmektir. Biz de nasıl iş yapacagımızı biliyonız" dedi. Yörede canlı koyunun kilosunun 365'den 340'a düştüğünü öğrendikten sonra et konusunda şunları söyledi: "Büyiik şehirlerde et 1000 liraya çıkıyor, ihracatıkesetim ttreticiden tiiketicije giden zincirde yanlışlar var; aracılar olduğu için tüketici pabalı et yiyor, deniyor. Ama genelde meseleyi şöyle görmek lazım. Bu hadise bir denge meselesidir. Üretici ile tüketici arasında. Üreticiyi düşünmez, budut kapılannı kapatırsanız fiyatlar diiser. Ama bir daha kimse o ise girmez. Dünyada kırnuzı et önemli ve pahalı bir gıda maddesidir. Bizim diişüncemiz hem dış hem iç pazan acarak tiikeüciye destek olmak, hayvan istihsalini arttırmak ve tüketicinin de garanti olarak et almasını sağlamaktır. Yanlış poliüka devam ederse, nem ekonomiye zarar verir, hem de kaçakçı kazanır. Bunun doğrusu serbest tkarettir. Asın değil, lüzamJu destek sağlandığı ve piyasalar açıldığı zaman bugün 400 milyon dolar olan et ihracaünı 1 milyar dolara çıkartınz." özal, Horasan'da da, Gürbulak'ta kilometrelerce uzunlukta kamyonlar beklediğine dikkati çekerek, Van, Ağn ve tüm smır illerinde yeni smır kapıları açılması gerektiğini öne sürerek, buralarda karşılıklı mal alışverişinin yapılması gerektiğini söyledi. özal, "Tıcareön olduğu yerde kftr vardır." dedi. DAMADA 5 BtN LİRA VERDİ özal, Horosan ilçe merkezinden ayrılırken, yoldan geçen bir düğün alayı ile karşılaştı ve damadın hatırını sordu. Özal; cebinden bir 5 binlik banknot çıkanarak hediye etti. Ağn'ya ilk kez gelen özal için üç kurban kesildi. îl merkezinin açılışını yaptıktan sonra, TaşlıçayDoğubeyazıt üzerinden Kars'a geldi. 116 SANIKLI DAVA 1.5 yıldan beri Adana'da siiren tskenderun DevYol dsvasında yargılanan sanıklar; 3'ü poh's 11 kisinin öldüriilmesi, çok sayıda yaralama, gasp, soygun ve bombalı eylem gerçekleştirmekle suçlandılar... (Fotograf: CumhuriyeO Iskenderun DevYol davası sonuçlandı Adana'da göriilen davada sanıklardan67'si 313 yıl arasında hapse mahkum edilirken, 74 sanık da delil yetersizliğinden beraat etti. Haber Merkezi 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi, 24 şubat 1982'den bu yana sürdürülen tskenderun DevYol davasında 5 sanığa idam, 5 sanığa ömürboyu hapis cezası verdi. 67 sanığın çeşitli hapis cezalarına çarptırıldığı davada 74 sanık kanıt yetersizliğinden beraat etti. Askeri Mahkemede Iskenderun, Dörtyol, Pozantı, Antalya / Gazipaşa, Adana ve Antakya'da üçü polis memuru 11 kişinin öldürülmesi, çok sayıda yaralama, gasp, soygun ve bombalı saldırı eylemlerinden suçlanan 116 sanıktan idama mahkum olanlar: Mehmel Engin Höke, Hacı Saygılı, Mithal Gönenç, Yusuf Keleş, Münir Hocaoğlu. Ömurboyu hapis cezası yiyenler: Mustafa Ünal, İsmail Vüce, Hayrettin Küçük, Selçuk Gultekin ve Gazi Kemal Şimşek. EGE DEVYOL'DA BİR İDAM İSTEMİ DAHA 72'si tutuklu 183 sanığm yargılandığı 17 idam istemli Ege DevYol davasında Askeri Savcı davanın iki yeni sanığı için ek görüşunü açıkladı ve 1979'daki Uşak tren istasyonu baskınına karışan, yakalandıktan sonra savcıhkta bazı açıklamalarda buIunan Fikret Alaç'ın 515 yıl hapse, olayın yönlendiricisi olmakla suçladığı Akın Yalçın'ın idama mahkum edilmesini istedi. Sanık Ataç son savunmasın Turgut Özal 5 idam, 5 müebbet da yasadışı örgüt üyesi olmadığını söyleyip beraatini istedi. Duruşma Akın Yalçın'ın savunması için ertelendi. Ege DevYol davasında son savunmalar yapılmış, dava karar aşamasına gelmiş, daha sonra Ataç yakalanmıştı. PARTtZAN YOLU DAVASI Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde görülen Partizan Yolu davasında Alpaslan Aral, Hiiseyin Aksoy ve Kenan Kavşak 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldılar ve cezaevinde bulundukları süre dikkate alınarak salıverildiler. Sanrklardan Ferhan Aslan 3 yıl, Nurettin Kalyoncu 3 ay hapis cezası yedi, Cevahir Öztürk beraat etti. ANKARA'DA 7 KtŞt MAHKÛM OLDU Ankara'da aynı Askeri Mahkemede görülen bir başka davada, sıkıyönetim emirlerine aykırı davranış.patlayıcı madde atma ve izinsiz silah bulundurmaktan yargılanan Mustafa Erol 3, Fahrettin Kirecçi 2, Raif Alibeyoğlu 1,5 yıla, Sıddık Agız 6, Talât Kemaloğlu ve Fahrettin Tok 4'er aya, Hakan Özdemir 1 aya mahkum oldu. Sanıklar KAWA örgutü üyeliği suçlamasından beraat ettiler. Aynı davada yargılanan tsmail Şirin, Mehmet Yıldız, Ismet Gündoğdu, Erol Erenler, tlhan ÜregU, Ali Yıldız, Okta> Bozkaya ve Cemal Poyraz kanıt yetersizliğinden beraat etti. 9 YILDAN 6 YILA Aynı mahkemede Çetin Karaderüi'yi öldürmekten yediği 9 yılhk hapis cezası Askerî Yargıtay'ca bozulan Mustafa Kartal'ın yeniden yargılanması sonuçlandı, Kartal bu kez bu suçtan 6 yıl, izinsiz silah bulundurmaktan 8 ay hapse mahkum oldu. ANTALYA KURTULUŞ VE DEVYOL DAVALARI Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi'nde görülen Antalya DevYol davasında Dede Özdemir 10 yıl hapse mahkum oldu, İbrabim Yalçm, Ali Osman Ertan, Hasan Cengiz ve Mehmet Orhan beraat ettiler. Aynı mahkemedeki Antalya Kurtuluş davasında Ayten Erkan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası yedi, Mustafa Erkan beraat etti. KARATAŞ BERAAT ETTİ DevSol adlı örgütün Türkiye Genel Sorumlusu olduğu savıyla İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numarah Askeri Mahkemesi'nde idam cezası ıstemiyle yargılanan Dursun Karataş, "savunma dilekçesinde böliiciilıik propagandası >ap(ığı" savıyia yargılandığı ayrı bir davada "ber a a t " etti. İFADE VERMEDt TKP/ML Kurtuluş Hareketi davasında idam cezası istemiyle yargılanan Hasan Tosun, devletin askeri kuvvetlerine hakaret savıyia yargılandığı ayn bir duruşmada kimlik tesbiti sırasında mesleğinin "devrimci" olarak zapta geçmemesi üzerine sorgu vermedi. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No'lu Askeri Mahkemesi'nde görülen davada, TKP/ML Kurtuluş Hareketi davasında idam cezası istemiyle yargılanan Hasan Tosun ile Garbis Altınoglu'nun 17 ocak 1983 tarihinde cezaevinden mahkemeye getirilirken yapılan arama sonucu üstlerinde bulunan dilekçede devletin askeri kuvvetlerine hakaret ettikleri ileri sürülüyor. Haluk Tosun'un, mesleği tutanağa geçirilmediği sürece sorgu vermeyeceğini bildirmesinden sonra duruşma 11 ekime ertelendi. Sıınalp: Sovyetler'in amacı Istanbul'u alıp sıcak denizlere înmek komünist parti yöneticileri ikamet ediyorlar. Şimdi demir parmaklıklar yerine bu binalann çevresine 2 metre yiiksekliğinde kalın laş duvarlar cekilmiştir. Bu duvarlann arkasında yine her turlü rezalet devam ediyor. Çarlar döneminde Rusya ne ise, bugün de avnıdır. Deli Petro'nun vasiyetini bugün Sovyetler Birliği tatbik etmektedir. Amaçlan İstanbul'u elde edip sıcak denizlere inmektir. A>nca Dogu illerimizi de bölmek istemektedir. ASALA diye Marksist ve Leninist bir Ermeni (eşkilatını dunyaya salmışlardır. Bunlar vasıtasıyla So\>et Ermenistan'ını, Türkiye'ye doğru ilertetmek istemektedirier. Bu hususlar, kamuovuna ve sizlere yeterince arzedilememiştir." "Siyasi vaatler degil gerçek taabhutlerde" bulunmaya karârlı olduklannı kaydeden Sunalp, büyük kentlere göç olayına değindi ve Yozgat'ın da nüfus açısından erozyona uğrayan kentlerden biri olduğunu belirtti. Sunalp, partisinin iktidara gelmesi halinde ilk eğilecekleri sorunlardan birinin de bu olduğunu ifade etti. Sunalp'in Yozgat gezisine, rahatsızlığı nedeniyle Doğan Kasaroğlu katılmadı. Bu gezide genel sekreter yardımcıları Ydmaz Hocaoğlu ve Ertan Karasu da hazır bulundu. Yerköy ilçe teşkilatını ziyareti sırasında, Turgut Sunalp'e meyve suyu ikram edildı. Sunalp bunun üzerine, "İyi ki beyaz bir şey vermediniz. Yoksa rakı sanırlardı..." şeklinde konuştu. Tümer'in önerisi alt komisyonda görüştilecek ANKARA, (Comhuriyet Bürosu) MGK üyesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer'in 6 kasımdaki seçime katılamayan siyasi partilerin ilk yerel seçimlere de katılmamalarını öngören yasa önerisi için Anayasa Komisyonunda bir Alt Komisyon kurulması kararlastırıldı. Anayasa Komisyonu Başka. Kemal Dal, Başkan Vekili Akif Erginay ile Fuat Azgür'den oluşan alt komisyon, yasa önerisini Anayasa açısından inceleyerek bir rapor hazırlayacak ve rapor Anayasa Komisyonu'nda göruşülecek. Komisyonun dünkü toplantısında aynca tanm reformu yasa tasansının 90. maddesinden sonra 54. maddesi deAnayasaya aykırı bulundu. öğrenildiğine göre dağıtılan topraklardaki mulkiyet hakkına ilişkin hükümleri içeren maddenin çıplak mülkiyet kullanılması ve müktesep hak açısından Anayasaya aykın görüldüğü saptandı. Ancak Muammer Yazar, Akif Erginay ile Azmi Eryılmaz karara muhalif kaldı. SEYFt ÇELİKKAYA YOZGAT Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Turgut Sunalp, "Rusya'da kalın taş duvarlar arkasında yine her turlü rezalet devam ediyor" dedi. Sunalp SSCB'nin amacinın "İstanbul'u elde edip sıcak denizlere inmek" olduğunu ileri sürdü. MDP Genel Başkanı Sunalp dün Yozgat'ın il ve ilçelerinde partililere hitaben yaptığı konuşmalarda Moskova anılarını anlattı. "Komünizm rejimini çok yakından tanıyonım" diyen Sunalp, şöyle devam etti: "Çarlık rejimi sırasında Rusya'da demir parmaklıklar vardı. Çarlık zamanında yoneticilerin kaldıgı etrafı demir parmaklıklarla çevrilmiş binalarda şimdi 42 polise rüşvet vermekten yargılanan kahveci sahverildi İstanbul Haber Servisi Kumar oynandığı ileri surülen bir kahvehaneden rüşvet almak iddiası ile tutuksuz olarak yargılanan 42 polis ile bu polislere ruşvet verdikleri belirtilen iki sanığın duruşmasına devam edildi. Dava ile ilgili iddianamede 42 polisin 19 şubat 26 şubat 1983 tarihleri arasında Ali Özdemirin ruhsatsız olarak işlettiği kahvehaneden rüşvet aldıkları ileri sürülüyor. Kahvehane sahibi Ali özdemir ile yanında çalışan Battal Zor'un ise bu tarihlerde polislere rüşvet verdikleri ve rüşvet almaya gelen polislerin araçlarının plakalarını bir deftere kayıt ettikleri belirtiliyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan davanın dunkü duruşmasında tek tutuklu sanık Ali Özdemir'in tahliyesine karar verildi. Mahkeme, değişik yerlerde görevlerde bulunun 42 polisin ifadelerinin alınması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Avcı: Her an seçime katılacak şekilde dimdik ayaktayız Avcı, temel fikir ve felsefesini hiç bir suretle terketmeyen inanç sahibi buyuk kitlenin Doğru Yol Partisi çevresinde kenetlendiğinin de saptandığını savundu. Avcı, demokrasi tecrübesine sahip bütün kitlenin 6 kasım seçimlerinde hiçbir partiyi desteklememe yolunda DYP organlannca alınan kararı "Tarihi bilinçle kabul ettiğinin belirlendigini" ifade ederek şunları söyledi: "Yuce milletimizin içinde bu* lunduğu iktisadi sıkıntıdan kurtulmanın yegâne çaresi olarak gördüğü Doğru Yol Partisini bir an evvel iktidara getirme kararlılığında olduğu >ur« sathında müşahade edilmişlir." ANKARA, (ANKA) Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Yıldınm Avcı, 6 kasım seçimlerine katılacak partiler arasında bulunmamasına karşın, DYP'nin Turkiye'nin en güçlü siyasi kuruluşu olduğunu söyledi. Avcı, dün yaptığı açıklamada, önceki gün yapılan Kurucular Kuruiu toplantısında bugune kadar 50 il vebunlarınilçe teşkilatlarında yapılan temas ve incelemeler sonucu hazırlanan raporların görüşulduiSünu ifade ederek, " D Y P teşkilatı her an seçime katılacak şekilde, sarsılmaz bir şevk ve karaıiılıkla dimdik ayakta ve davasına sahiptir" dedi. Vatandaşlarla kaynaşabılen yegâne buyuk kitle kuruluşunun DYP olduğunu da ileri süren Refah Partisi'nin 55 il örgütü kuruldu 12 yıl hapsi istenen Hacı Ozdemir'in davası karara kaldı Askeri Savcı, Özdemir'in Bulgar Gizli Servisi'nin emrinde çalıştığını iddia etti. Özdemir, Bulgaristan'a bazı hizmetler verip karşılığında ücret aldığım söyledi. İstanbul Haber Servisi THKP/C örgütü adma 1972 yılında " T n ı v a " yolcu uçağını Bulgaristan'a kaçırmak, TKP uyesı olmak, Türkiye'ye karşı casusluk yapmak suçiarından yargılanan Hacı Özdemir'in 12 yıl 6 ay hapsi istendi. Özdemir'in davası karara kaldı. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No'lu Askeri Mahkemesi'ndeki duruşmada esas hakkındaki görüşunü bildiren Askeri Savcı, Özdemir'in THKP/C ve TKP üyesi olduğunu, Bulgaristan adına, Türkiye'ye karşı casusluk yaptığını, Bulgar gizli servisinin emrinde çalıştığını, Avrupa'da Turkiye aleyhinde faaliyet gösterdiğini iddia ederek TCK'nın 146./1. maddesi uyarınca idamla cezalandınlmasını istedi. Askerî Savcı, suç tarihinde sanığın aklî dengesinin yerinde olmadığını belirten Adlî Tıp raporu ile Özdemir'in mahkeme sırasındaki açıklamalannın dikkate alınması gerektiğini belirterek, Özdemir için 12 yıl 6 ay hapis cezası talep etti. Soz alan Hacı Özdemir, Bulgaristan'a hizmet ettiğini ve ücret aldığını, Bulgar gizli servisinin emriyle Lubnan'a gittiğini, yine gizli servis emriyle Batı Avrupa'ya giderek bilgi topladığını anlattı. özdemir, Avrupa'da sadece Türk ajanlarıyla ilgili değil "orada yaşayaa tüm insanlar bakkında" bilgi topladığını, TKP'nin Batı Avrupa'daki dernekleriyle ilişkisinin "onlara yardım şeklinde olmadığını" ve Avrupa'daki Türklerin çıkardığı gazetelerle "hiçbir ilişkisinin bulunmadığım" ileri surdü. Duruşmalar karar için 11 ekime ertelendi. Hacı Özdemir, 22 ekim 1972'de, cezaevinde tutuklu bulunan THKP 'C uyeleri Yusuf Küpeli ve Ziya V ılmaz'ın da aralannda bulunduğu 13 kişinin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla " T n ı v a " uçağını 71 yolcusuyla Bulgaristan'a kaçırmış, 8 temmuz 1982'de Turkiye'nin Viyana Büyükelçiliğine teslim olmuş, 18 temmuz 1982'de Türkiye'ye getirilmişti. Yıldınm Avcı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Refah Partisi 55 il örgütünün kurulduğunu açıkladı. Refah Partisi Genel Merkezinden dün yapılan yazılı açıklamada, "Refah Partisi bütün Türkiye sathında teşkilatlanmasını suratle tamamlamakladır" denildi. Bugune değin 55 il örgütünün kurulduğu belirtilen açıklamada, bir kaç ay içinde 67 il ve bütün ilçelerinde örgütlenmen tamamianmış olacağı belirtildı. Makzumeler'le ilgili kaçakçılık davasında sanıklar, duruşmadan vareste tutuldu ANKARA, (UBA) Türkiye'nin 1982 yılı vergi rekortmeni olarak un yapan işadamı Lionel Makzume'nin oğlu Raymond ve yeğeni Senir Makzume'nin "silah kaçakçdığı" davasında tüm sanıklar duruşmadan vareste tutuldu. Duruşmada Makzume'nin oğullan Raymond ve yeğeni Senir ile oteki sanıklar hazır bulundular. Makzume'nin sanık oğullarından Raynold ise mahkemede bulunmadı. Ancak söz alan Raymond Makzume, "Nakliye işleriyle uğraşıyoruz. Kardeşim Raynold Isviçre'deki işlerimizi yiırutüyor. Birbuçuk ay sonra Türkiye'ye dönecek" dedi. Türkiye'deki kaçakçılık davalarına bakmakla görevli Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 4 Numaralı Askeri Mahkemesinde görülen davanın dünku duruşmasında toplu silah kaçakçılığı sanıklarından Iskenderun Gumrukleri eski Başmüduru Hüseyin Giivensoy'un sorgulaması yapıldı. Makzume kardeşlerin silah kaçakçılığı davasında sanık bulunan Güvensoy, sorgusu sırasında, "Kaçakçıhkla ilgim yok bana komplo nazırlanmıştır" dedi. Öğün'e göre MDP propaganda için 50 60 milyon lira harcavacak ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin propaganda kampanyasını Ajans Ada yurütecek. Genel Başkan Yardımcısı Musa Ögun, propaganda için 5060 milyon lira arasında değişen bir butçe aynldığını belirterek, "Karşıt propaganda yapılmayacak" dedi. Ajans Ada'nın MDP'nin propaganda çalışmalan için hazırladığı program 12 ara bölümden oluşuyor. Programda, "mitinglerin düzenlenmesi. halkla ilişkilerin geliştirilmesi, duvar afisleri ve pankartların hazırlanması" gibi konulara yer verildi. Anavatan Partisi Programı'ndan: Madde 2/Devlet (5. pamgraj) KURBAN BAYRAMI 1625 Eylül .. ALAÂDDJN OTTEL / Alanya OMER TATIL KOYU / Kuşadası SEKETUR MOTEL / Fethiye ALP 0TEL / Didim AKSAN VILLALARI / Datça 1620 Eylül •TURBAN ABANT OTELİ» •BOLU KORU OTELI» •SAPANCA GÖL OTELİ» •BURSA ÇELİK PALAS» •ÜRGÜPGOREME TURU» Barbaros Bulvarı, 35/5 Beşiktaş Tel: 161 10 74 337 61 07 161 82 26 161 22 81 turizm sunar ŞODEP Ankara II merkezi açıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başkanlığını Suphi Karaman'ın yaptığı Sosyal Demokrasi Partisi Ankara II Merkezi dün düzenlenen bir törenle açıldı. İl orgütünun açılışını yapan SODEP Genel Başkanı Cezmi Kartay, "SODEP, göreviııi ilk gününden beri olduğu gibi tüm >asalara uyarak etkili bir biçimde surdürecektir" dedi. SODEP'in, yasaların siyasi partilere sağladığı tüm yasal haklara sahip olduğunu söyleyen Kartay, sözlerini, "Butün çaiışraalanmızda sevgi, kardeşlik ve banş vazgeçilmez Nkelerimiz olacaktır. Ankara il örgutünün kapılannı bu duvgularla bütün yurttaşlanmıza açıyo* nız" şeklinde tamamladı. ^Asıl olan, devletin zenginliği sonucu milletin zenginliği değil, milletin zenginliği sonucu devletin zengin olmasıdır. ^ AJU\"JLITI Puıitsı l^ıt^rjmı ruiin fxı jlınu Mıllı (iıncnhk Konsovı nın "* Tcmmu/ I9H^ urıh \t? ^1 sj\ılı Hıtüınsının ^ rrudüc c fıkra.Mru djvjnılarak \.aınİjnmiMtr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog