Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Mahmut TEZCAN yönetimindeki derginiz ÖSS GARANTİ EDİYOR... OSS 83 soru ve yan üanmr tamamı ılk sayımıda ucretsız 12 eyiulde gaze'e bayılertnoe AŞAMA Cu m h u r iyet 60. Yıl Sa>ı: 21208 Kurucusu: Yunus Vadi 40 TL. 12 Eyliil 1983 Pazartesi sureti de YSK ya derhal bildırilecek. MGK bu ikinci listeyı de 2 gun ıçersinde inceleyıp kararını YSK'ya bıldirecek. YSK duzenlemeyi yapıp durumu partilere de bildirecek." Yamkomeroğlu, Nokta dergısının "Vetolarla bir parti 34 ildeki milletvekili aday barajını aşamazsa ne olur?" sorusuna da şu yanıtı verdı "Bu durum da kesinlik kazandı. YSK'nın karanyla 3. maddenin "d" bendine gore sıyasi partı 34 ilde orgutlenme barajını aştıktan sonra o partı uzerine duşeni yapmış ve seçime gırmeye hak kazanmıştır. Bu durum Seçim Kanunu'nun 13. maddesı ile bııiikte degerlendinlmıyor. Parti 34 ılde mılletvekılı adayı barajını aşamasa da seçime eksik listeyle girecek." Nokta'nın bu haftakı sayısında yer alan "Adaylara ihbar >agtyor" başhklı haberınde, bağımsız aday sayısının rekor duzeye ulaştığına değınılerek "Aslında en fazla yerel adayın yer aldığı liste, partilerin lislesı degil. bagımsızlann listesi idı. Rekor sayıda 483 kişi çeşitli nedenlerle memleketlerinden aday lıklannı bagımsız olarak koymuşlardır" denıldı 68'er bın lıradan toplam 32 mılyon 844 bın lıra yatırarak bağımsız aday olanlann pek şanslı olmadıklarının da belırtıldığı haberde, bağımsız adavhğın gerekçesı olarak "Partilere başturup da adavlığı kabul edılmeyen eski parlamenterler, Danışma Meclisi uyelerı, eski parti yonetıcılen yanında birtakım polıtıka meraklıları da yer alıyordu" denıldı Herhangı bır partiden ya da bağımsız lısteden mılletvekılı ada>ı olmayan Danışma Meclısı uyesı Beşir Hamitogulları da, haftalık "Yankı" dergısının sonılannı yanıtlarken "Alınan o>a tekabul etmeyen milletvekili sa>ısı ortaya çıkabüir", dedı Hamitoğullan, veto sonucu eksık sayıda adayla seçime gıren bır partı aday sayısında fazla mılletvekılı çıkarabılecek kadar oy alırsa ne olur şeklındeki bir so(Arkası Sa. 7, Sü. Tde) \ DERSANESI Bır yıl prfceden OSSOYS kurslanna \ rurzırlama uygulaması başhyor \, Bılgı ısteyımz YILDIZ DERSANESI Beşıktaş/ht TeL 160 25 30 161 32 92 Ü 4J}AÜJDE... sınıf oğrencılerıne YSK Başkanı: Adaylar birbirini ihbar ediyor İsmet Yamkomeroğlu a\nı partiden olanlann sıralamada ustte olanlann jerine geçebümek için, karşı partinin adayını kendi şansını arürmak amacıyla veto edilmesi için ihbar ettiklerini sandığını soyledi Haber Merkezi Partılerden ve bağımsızlardan mılletvekılı adayı olanlar ıçın MGK ve Yuksek Seçım Kurulu'na çok sayıda ihbar yapıldığı bıldınlıyor \ uksek Seçım Kurulu Başkanı îsmet Yamkomeroğlu "Aynı parti lis(esindekiler bırbirlerini ihbar ediyor" dedı Haftalık "Nokta" dergısınde yer alan yazıda, geçıcı aday lıstelerınm açıklanmasıyla "ihbar mekanizması"nın ışletılmeye başlandığı belırtılerek şoyle denılıyor "Birçok aday için çeşitli kişiler MGK'ya ve YSK'ya ihbarlar yagdmyor, yetkılıler, bunlann çokluğu karşısında şaşırıyorlardı. Alt sıralarda yer alan adaylar ust sıralardakileri, liste dışı kalanlar niyetlendiklen verdekı adayı, bir başka partı adayı şansını azaltacağına inandığı, oteki partinin adayını ihbar ediyor, bunlara adavlara kışısel ya da ailevı kızgınhgı olanlar, geçmişte politik çekişmeyı surdurenler de katılıvordu. \SK Başkanı Vanıkomeroğlu. bu konudaki şaşkınlıgını saklayamıyor, 'aynı parti listesındekıler birbirlennı ihbar ediyor' demekten kendını alamıyordu." YSK Başkanı Yamkomeroğlu, veto edılenlenn yerıne yenılerının bıldınlmesı ışlemı konusunda da şöyle konuştu "Sijasi partilerin bıldırdiği lısteler MGK'da incelendikten sonra, adaylıgına olumlu goruş verdıkleri ıle vermedıkleri VSK'ja bıldirecek. VSK da siyası partilere bu durumu tebliğ edecek. Partilerin yeni bıldirecekleri aday lıstesinin ash MGK'ya, bir İŞÇİ VE MEMURUN GÖZÜ ANKARA'DA Türkİş ek zam için ikna paketi hazırhyor Turkİş Başkanı Şevket Yılmaz "Başbakan döner donmez hemen görüşme talep edeceğim" dedi. Turkİş'in hazırladığı son rapora göre işçilerin satınalma gıicu 5 vılda >uzde 43 diıştu. Ek zam için hazırlanan Türkİş raporunda "19701978 jılları arasında milli gelirde ortaya çıkan bu>uk artış, Turk işçilerinin toplu sozleşme ve grev haklarını sorumlu biçimde kullandığının kanıtıdır" denildi. nın bulunduğu 19701978 yılları arasında ga>rısafi yurtıçı hasıladakı yıllık ortalama artış hızının yuzde 7 1 arasında seyrettığı belırlendı Turkİş yetkılüerı, "bu belirlemeyi, Turk işçileri olarak çagdaş sendikal haklann ulke yaranna ve sorumlu bir biçimde kullanıldığımn açık kanıtı olarak" değerlendırdıler Türkİş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Cumhuriyet muhabırının bır sorusunu yanıtlarken, Başbakan Bulend Ulusu'nun Ankara'ya dönmesınden hemen sonra kendısınden randevu alacağını ve ışçı ucretlerıne ek bır zam yapılması konusunu gerekçelerıyle ıleteceğını söyledı Ote yandan, toptan eş>a fıyatları endeksının saptanması ıle ılgılı olarak geçtığımız gunler ıçınde Devlet lstatıstık Enstıtusu'nde Turkİş, yönetıcılerının de katıldığı bır toplantı yapıldı. Bu toplantıda TurkIş, toptan eşya fiyatları behrlenırken, 1982 yılının temel ahnmasını savundular Devlet lstatıstık Enstıtusu'nun 1981 vıhnın temel ahnmasına karşılık getırılen bu onerıye gerekçe olarak "1982 yılının daha ıstikrariı olması" gosterıldı Baykara: Katsayı 38'i geçmez Yurt dışında bulunan Başbakan Ulusu'ya vekâlet eden Başbakan Yardımcm Zeyyat Baykara, bankerlerden 200 bin lira alacağı olanlann paralannı 8 ay içinde alabileceklerini soyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bnrosu) Başbakan Yardımcısı Zevyat Baykara, 1984 butçesırun 3 trılyon 300 mılyar dolayında bağlanabıleceğını belırterek, "Katsayı 38 dolavında olabilir. Her halde 40 olmaz" dedı Baykara, bankerierden 200 bın lıra alacakh olanlann bu paralannı 78 ay sonra alabıleceklennı sö>ledı "Cumhuriyet" muhabınnın sorularını yanıtlayan Baykara, bankerzedelerın 200 bın lıralık lımıtlerının 10 ay ıçınde odenmesı olanaklarının araştırıldığını soyledı "10 ay sonra vermek bile zor bir durumdur" dedı Hukumetın 10 av sonra odeme ıle ılgılı karannın uzerınden ıkı ay geçtı Bu durumda 8 ay sonunda alacaklılar paralarına kavuşabılecekler Yurtdışında bulunan Bulend Ulusu'ya vekalet etmekte olan Baykara'nın verdığı bılgıye göre, bankerlerden alacakh olanlann uçte ıkısının alacağı 20 bın lıra dolayında Bankerlere mılyonlar yatıranların sa>ıları ıse ol(Arkası Sa. 7. Su. Tde) 12 EylüVün yıldönümü Evren TV'de konuşacak ANKARA (a.a.THAUBA) 12 Eylul Harekâtı uçuncu vılını dolduruyor 12 Eylul'un yıldonumu nedenıyle Cumhurbaşanı Kenan Evren bugun bır radyo televızyon konuşması yapacak Cumhurbaşkanı Evren'ın konuşmasın(Arkası Sa. 7, Su. 4'de) Cumhuriye! ANKARA, (Cumhunyet Burosu) TurkIş, Yuksek Ha kem Kurulu tarafından ışçı ucretlerıne yapılan zamlann enflasvon oranının gerısınde kalması nedenıyle "ek zam" onensı ıçın hazırlıklannı surduruyor Başbakan Bulend Ulusu ıle goruşeceğını bırkaç kez >enıleven TurkIş Genel Başkanı Şevket V ılmaz'ın onerı paketi konusunda Turk lş yoğun bır çalışma ıçınde bulunuyor Turkİş uzmanlan tarafından hazırlanan bır rapor gerçek ucretlenn son beş yıl îverısınde >uzde 43 oranında duştuğunu orta>a çıkardı Sıgortalı ortalama gunluk ucretlerı dıkkate alınarak hazırla nan çalışmaya gore, "1982 yüındakı gerçek ucretın 1978 yılındaki gerçek ucret ile eşitknebilmesi için 1982 vılındaki ucretlere yuzde 74.6 oranında bir zam yapılması gerekiyor." TurkIş raporunda ayrıca 1980, 1981 ve 1982 yıllarındakı ucretlerın satm alma gucunun 1963 yılındakı satın alma gucunun altına duştuğu saptandı Turkİş'ın belırlemelerıne gö re, 1983 yılında ucretlere yapılan yuzde 20 ortalama zam ve vıllık yuzde 30 enflasyon oranı gozonune alındığında, 1977 yılındakı 100 lıralık alım gucu 1983 yılında 46 4 lıraya ındı TurkIş'ın araştırmasında, toplu sozleşme ve grev hakları Yoğun vergi denetimi Maliye'yi sevindirdi 2 aylık denetimler sonucu Maliye Bakanlığı uzmanlarına 300 mil>ar liralık ek bildirimde bulunuldu. İstanbul dışındaki >ukümlulerin \ansi beyanlarını artırdı. RAFET GENÇ ANKARA Mahve Bakanlığı 'nca Şeker Bayramı'ndan sonra tum yurtta başlatılan "yoğun ve yaygın denetim" sonuçlarının alınmaya başlandığı yetkılılerce belırtıldı Alınan ılk bıldırgelere gore, 2801 sayılı "Tahsilatın Hızlandınlması" Yasası'na gore, yurt çapında vapılan denetımle r de vergı vukumlulerının 300 mılyar lıralık ek bıldınmde bulunduğu belırlendı Bunun yanısıra, yıne yurt duzeyınde yapılan denetımlerde 80 mıl>ar lıralık vergı tahakkuk ettırıldığı ortaya çıktı Maliye Bakanlığı yetkılılerı, temmuz ortasında başlatılan ve halen tum yurtta yurutulen yoğun ve yaygın deneıımlerde vatandaşların denetım elemanlarına gereken her turlu kolaylığı gosterdığını belırttıler Bu kor.uda yetkılıler özetle şunları soyledıler "Bu vıl, geçmiş yıllara oranla, yurt çapında vaptıgımız yoğun ve vavgın vergı denetimi çok başanlı geçtı. Vatandaşların denetım elemanlarımıza kolavlık gostermek için ellerınden gelen gayretı sarfettiklenne tanık olduk. Denetim elemanlanmızın azlığına ragmen. sıkı bir çalışma sonucu, geniş bir mukellef kıtlesi malı denetimden geçtı. F.lemanlarımız lokanta, otel, molel, turistik tesisler, yazlık sıteler, kamping ve benzerı verleri, hastanelerı, serbest meslek erbablarını, hizmet ışletmelerinı ve halkın alış veriş yaptıgı dukkân ve bunun gibı verleri sıkı bir şekilde denetime tabi luttular Şimdi, denetimle ilgili turneler devam ederken gelen ilk bılgiler, sonucun mukemmel olacagını bıze gostermektedir. Bakanlık yetkılılerı, yoğun ve yaygın denetımın yılbaşına kadar, buyuk ıller dışında yurt çapında devam edeceğını vurguladıktan sonra, istanbul dışında kalan ıllerdekı yukumlülerın >uzde 50'sının vergı beyantarını artırdıklannı bıldırdıler Ote yandan bakanlığa gelen bılgılerden anlaşıldığına göre, vergı beyannamelerınde en az artış İstanbul ılınde oldu Başkent Ankara ıse vergı beyanını artıran ıllennbaşındagehyor Ankara'da vergı beyanını artıran vergı vukumlulerının yuzde 60 olduğu oğrenıldı Vetoyu aştılar aıııa 59 b gırrbUch Türk Parasım Koruma Kanunu değişecek mi? OSMAN UL\GAY Turkıye İş Bankası Londra şubesını tanıtmak amacıyla duzenlenen resepsıyonda Maliye Bakanı Kafaoğlu'nun, "Turk Parasım Koruma Kanunu'nu 6 kasıma kadar degıştirecegiz", demesı herhalde kımılennı heyecanlandırmış kımılen ıse "gene mi bu yılan hikâvesi" dıverek bır koktevl esnasında da ayakustu soylenen bu sozu bır temennı olarak değerlendırmenın daha doğru olacağını duşunmüşlerdır Maliye Bakanlığı'nın ve Merkez Bankası'nın Londra gezısıne katılan ust duzey vetkılılennden aldığımız bılgılere davanarak hemen belmehm kı bu konuda cıddı bır çalışma surduruluyor ve bu çalışmanın seçımlere kadar sonuçlandınlması ıçın çaba da harcanıyor Bu çalışmalarda onemlı rol oynayan bır Merkez Bankası yetkılısının konuyla ılgılı bazı dosyalan Londra'ya beraberınde getırmesı ve çalışmasmı Londra'da da surdurmesı zamana karşı verılen >afArkası Sa. 7, Su. 8'de) Parasız ekimizi bugün ve her pazartesi bayinizden isteyiniz Cezmi Kartay: Dimdik ayaktayız ANKARA (Cumhuriyet Burosu) SODEP Genel Başkanı Cezmi Kartay, "Partı orgutumuz dimdik ayaktadır ve seçimlere katılamavışımızdan birşevler bekleyenlerin yanıldıklan gorulmuştur" dedı Kartay, geçen hafta ıçınde r ırıncısını yaptıklan ıl başkanları toplantısının sonuçlarını değerlendırdı Kartay, ıl başkanlannın Ankara'da bulunmalarının genel merkeze yenı bır guç kattığım büdırdı îkıncısı bugun, uçuncusu de yarın yapılacak bu toplantıların, aslında partı ıçı çalışmalar olduğunu, bu toplantılarda ıl başkanlarına, genel başkanhğın bugüne kadarki genelgelerını, uyelık başvurma belgelennı, uye yaamı deftennden örnek sa>fa ve uye yazımında ızlenecek esasları, genel sekreterlığın uye yazımı ıle ılgılı genelgesını, partinin program ve tuzuğunu, uye yazım yönetmelığı ve hesap yönetmelığı ıle gırış ve uyelık aıdat makbuzu örneklerını verdıklerını belırten Kartay, şöyle devam ettı "tl başkanları loplantıları konusunda Turkıye'yı uç gruba ayırdık, bırinci gruptakılerle 7 eylul gunu toplandık. Merkezden çevreye dogru açılan uç daire halinde duşundugumuz lop(Arkası 6. Sayfada) • 62 YAŞINA GtREN HP GENEL BAŞKANI NECDET CALP'E PEMBE GÜLLER VERtLDİ • PARTİ GENEL MERKEZ BtNALARININ BULUNDUĞU SOKAKLAR HAREKETLENDt • KtBARIYE MILLETVEKILLIĞI IÇtN "NEYlM EKSÎK ANAM" DEDİ • MDP'NtN SEÇİM B1LDİRGESİ AÇIKLANDI Üniversitede yenı sınav hakkı gündemde Üniversitelerarası Kurul bayram sonrası toplanarak yıl içi vize sınavlarındaki başan puanını duşürerek başarısız öğrencilere yeni sınav haklan verilmesini ele alacak. FARUK BÎLDİRİCİ ANKARA Üniversitelerarası Kurul, bayram sonrasında özel gundemle toplanarak vıl ıçı vıze sınavlarındaki başan puanlannın duşurulerek başarısız oğrencılere yenı sınav hakkı verıl mesı konusunu goruşecek Yuksek Oğretım Kurulu'nun Oğrencı Sınav ve Değerlendırme Yonetmelığı'ne ıhşkın "Çerçeve Yonetmeliğr'ıle getırılen ılkeler, YOK Yasası'nı değıştıren 2880 sayılı yasa ıle yenıden gundeme geldı YOK'un Çerçeve Yonetmelığı'ndekı ılkeler uyarınca, unıversıtelerde yıl ıçınde vapılan en az 2 ara sınavda tam notun yuzde 4O'ı oranında başan gosteremeyen oğrencı fmal sınav ına katılamıyor \e final sınavmda da yuzde 30 başan gosteremeyen oğrencı butunleme sınavına katılamadan doğrudan o dersı başaramamış sayılıyor YOK Yasası'nı değıştıren 2880 savılı vasanın 25 maddesınde YOK Yasası'nın 44 maddesıne ıhşkın olarak getırılen venı ılkeler şöyle"Sınava katılabilmek için, en az ara sınav notu ortalaması ve ara sınav notlarının sınavı başan notuna katkısı üniversitelerarası kurulca tespit edılır. Unıversıte senatoları ayrıca sınavda başarısız olan öğrencilere, a>nı sınav donemınde saglanmak şartı ile bır butunleme sınavı açılmasına karar verebilirler." Bu yenı ılkelerden hareketle 9 Eylul ve EgeUnıversıtelerı senatolarının toplanarak farklı kararlar almaları konunun ust duzeylere yansımasına neder oldu Ege Unıversıtesı'nın, vıl ıçerısındekı vıze sınav larında başan gosteremevenlere \a da fınal sına\ında vuzde Ti ba<arı notu alamayanlara yenı sınav hakkı tanıması; 9 Eylul Unıversıtesı'nın ıse yenı sınav hakkı venlmesını reddetmesı uzerine Yuksek Öğretım Kurulu Başkanı Prof. lhsan Dogramacı, öncekı gun tstanbul'a gıderek Üniversitelerarası Kurul Başkanı ve istanbul Teknık Unıversıtesı Rektoru Prof Dr Kemal Kafalı ıle goruştu Prof Dogramacı ve Prof Kafah'nın goruşmelerı sonucunda Unıversıtelerarası Kurul'un bavram sonrasında toplanarak konuyu goruşmesı gerektığı kanısına varıldı Prof Kemal Kafalı, Cumhuriyet muhabınnın konuya ıhşkın sorusuna şu yanıtı verdı "Unıversıtelerarası Kurul bav(Arkası Sa. 7, Su. 7'de) Haberleri6. Sayfada Haig: NATO dişı bölgede ortak hareket edilmeli ANKARA (Cumhuriyet Burosu) ABD Dışışlerı eski Bakanı Aleksander Haig, "NATO sorumluluğu dışında kalan bolgede ortak çıkarları olan ulkeler, ortak harekel etmelidir" dedı Turkıye'nın, çevık mudahale bırhğı ıçın kendi başına karar verecek bağımsız bır devlet olduğunu belırten Haig, "Bilinen tehlike ABD için oldugu kadar Mısır, Suudi \rabistan, İsrail ve digerlen için de mevcuttur" şeklınde konuştu Haig, Turkıye'ye gelmek ıçın kaç lıra aldığı sorusuna da. "Ucretim organizatorum tarafından saptanır" yanıtını verdı ABD Dışışlen eski Bakanı Haig, dun oğlen yemeğınden sonra bır grup gazetecıyle sohbet ettı Sohbet şoyle başladı Turkiye'ye gelmek için 5 bin dolar aldınız mı? Doğru değıl Bu, para almadım demek de değıldır 5 bir dolardan çok mu, az mı' Ucretımı hıç tartışmam Bu üenım organızatörum tarafından saptanır Arkadaşım Dr Kıssınger de boyle yapar O konferans başına 25 bin dolar alıvor. Sız de alacak mısınız? Ne aldığını bılmıyorum Başkan Ford da yapar Alexander Haig, "İşbirliği çerçevesinin geüştirilmesinden yanayım. Turki>e bağımsız bir devlettir. Kendi kararını kendi vermelidir" dedi. Tümer'in önerisi bugün Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek Yasa onerisinin DWden geçmesi halinde 6 kasım seçimlerine giremeyen SODEP ve DYP ilk yerel seçime de giremeyecek. ANKARA (Cumhuri)et Burosu) 6 kasımda yapılacak mılletvekılı seçımıne gıremeyen siyası partilerin ılk yerel seçime gırememelerını ongoren yasa onensı DM Anayasa Komısyonu'nun bugunku toplantısında göruşulecek Anayasa Komısyonu bu sabah saat 10 00'da toplanacak Komısyonda ılk olarak Tarım, Orman, Köyışlen ve Kooperatıfler Komısyonu'nun "Tanm Reformu Yasa Tasarısı"nın 54 ve 90 maddelerının anayasaya uygunluğuna ıhşkın gonış saptanacak Anayasa Komısyonu, daha (Arkası 6. Sayfada) Bu sohbetten sonra Başkanhk ıçın aday olmak nıyetınde olmadığını da açıklayan Haig, "Hiçbir politik ihürasım yoktur. Başkan Reagan'ı destekliyonım." dedı TurkYunan anlaşmazhğı konusunda, "Biz batılılar kendi kendimizin polisi degiliz. Bunu Varşova Paktı'nda yapıyorlar. Duvarlılıfcınızı anlıyorum. Ancak (Arkası Sa. 7, Su. 5'de) BLNLARDAPİNOCHET VANULARI jılı'nın haşkentı Santıago merkezi yakınlannda hukumet yanlısı bır grup, gostencı kalabalıga karşı saldınya hazırla nıyor Gosterıcılerın bazılannı tehdıt eden Pınochet yanlıları bır muhalıfin gecekondusunu ateşe vererek karısının ve altı çocugunun olumune neden oldular Genscher: NATO'da görüş birliğine vanlmaması üzücü Sovyetler''e ynptırım konusu tarhşılıyor ŞilVde 10 yılın en sıcak günü yaşandı SANTİAGO (AP) Şılı'de Devlet Başkanı General Augusto Pınochet Ugarte rejımınjn onuncu yıldonumu dolayısıyla duzenlenen buyuk protesto gosterılerınde öncekı gun de polısın ateş açması sonucu 1 kışı öldu. 74 kışı yaralandı. Şılı pohsının açtığı ateş sonucunda olen yedı kışıden bırının cenazesı 30 bın kışının katıldığı bır torenle kaldırılırken, altı otobus dolusu toplum polısıyle, gösterıcılerın bır bolumu arasında çatışma çıktı Toplum pohsının açtığı ateş sonucu bır kışı olurken, çok sa>ıda kışı yaralandı Pınochet'nın ıktıdara gelışınden bu vana duzenlenen en kalabalık protesto gosterısıne donusen cenaze törenınde kalabalık, hukumet aleyhtan sloganlar attı Polıs tarafından perşembe gunu vurulan 23 vaşındakı otübus şoföru Mıguel Zavaîa'nın ıenazesınde bulunan Santıago Baş (Arkası Sa. 7, Su. 6'da) PINOCHET IKTIDARININ 10 YILLIK BILANÇOSU: ILİĞİNE KADAR BORÇLANMIŞ VE ÇOKME AŞAMASINA GELMIŞ BtR EKONOMt. Habcrieri 9. Sayfada Dış Haberler Servisi Guney Kore volcu uçağının Sovyetler Bırhğı tarafından duşurulmesı olayı guncellığını koruyor Japon bahkçılan öncekı gun uçağın duştuğu yörenın yakınlannda bır kadın cesedı buldular Cesedın uçak yolcularından bırıne aıt olup olmadığı ıncelenıyor. Sovyetler Bırlığı'ne karşı yaptırım uygulanması konusunda (Arkası Sa. 7, Su. 4'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog