Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Mahmut TE2CAN yonetimindeki derginiz ÖSS GARANTİ EDİYOR.. OSS 83 sotu ve yanıt'.arımn tamain k sayımızla ucretsız 12 e>luUe gazete baytermde AŞAMA Alt ı önemli sorıın Başbakaıtı bekliyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Bulend Ulusu >urt dışında>ken bır çok onemlı sorun da yenı tartışmalarla buyuyerek karar ıçın Ulusu'nun yolunu gozlemeye başladı. LJlusu'nun donuşunun beklendığı konuların başında ucretlılerı yakından ılgılendıren ıkı sorun bulunuyor Memur tnaaş katsayısı ancak Ulusu dönunce kesmleşebılecek. Malıye Bakanlığı'nda şu ana kadar bu konuda kesın bır karara vanlamadı Hazırlanan raporlar ve onenler Başbakan'a sunulacak Memurların yanısıra ışçı ucretlennın kaderı de Ulusu döndukten sonra bellı olabılecek Işçı ucretlerınde Yuksek Hakem Kurulu tarafından gerçekleştınlen artışlann enflasyonun gensınde kalması uzervne, Türklş bu konuda Başbakan'a bır "ek zam" onerısı goturmeve karar verdı Turkİş 60. Yıl Sayı: 21207 Cumhuriyet Kurucusu: Yunus ISadi 40 TL. 11 Eylül 1983 Pazar rak goruyorum. Bunun faydası olmayacagı gibi, buyuk tehlıkelere de yol açacaktır"dedı Baydur "Boyle bir girişim yerine, Turkİş, TİSK ve devletin katılacağı bir toplantıda konuyu ele alıp inceleme ve sonuca baglamanın daha yararlı olacağım" soyledı Bavdur "Biz boyle bir toplantıya hazınz" dedı Bavdur enflasyonun yuzde 30'u aşarak ucretlerden yuzde 10 daha gotureceğı goruşune katılmadığını, bunun ancak toplu sözleşmesız ve duşuk ucretlı ışçıler ıçın geçerlı olabıleceğını savundu Turkiye Asker ve Sıvıl Emeklıler Konfederasyonu Genel Başkanı Kemal Kenm Kalkan da dun yaptığı a<,ıklamasında "maaşlarda katsayının en az 40, sosyal yardımın ise 10 bin lira olması gerektıgini" belırttı Ulusu'yu bekleyenler arasında 100 bm dolaymda bankerzede de bulunu>or Malıve Bakanı Adnan Başer Kafaoglu'nun "Bankerzedelerin 200 bin liraya kadar olan alacaklarının tumunun banka hesabında toplanacagım" sovlemesı, Bankerzedeler Ust Komıtesı Başkanı Necati Ozdemir tarafından "Maliye Bakanı sozunu uç gunde unuttu" şeklınde tepkı gormuştu Ozdemır, 50 bin lıranm peşın odeneceğı konusunda anlaştıklannı, "bunun en buyuk şahidinın de Başbakan Ulusu oldugunu" sovlemıştı Bankerzedelerın 50 bin lırasının kesın durumu da Ulusu donunce bellı olacak Bu arada \taturk Barajı ıha lesınde verılecek karann nerede ve nasıl belırleneceğı, hatta doğrudan karann kendısı de Ulusu'nun donuşunu beklıyor DÖK DERS LISE SONLAR (OSS ÖYS) 15 eylul kayıtları devam edıvor fel 522 24 60 Cağaloğlu 1" Memur tnaaş katsayısı 2 Yüksek Hakem Kurulu'na TürkIş tarafından önerilen ek zam 3 Memur emekli maaşlarına katsayı dışında getirilecek zam 4t' Bankerzedelere 50 bin liralık peşin ödeme 5 Atatürk Barajı ihalesinin kararı 6 1984 Mali Bütçe Yasa Tasarısının bağlanması Başkaru Şevket Ydmaz bu konuyu Başbakanla goruşmekte kararlı olduklannı belırtıyor Bo>lece 3 mılyon dolaymda ucretlı ellerıne geçen maaş ya da ucretın geleceğı açısından Ulusu'nun dönuşunü beklıyor. Türkıye Kımya Sana>ıi Isverenler Sendıkası Başkanı Refik Baydur ıse, dun UBA'ya verdığı demeçte "Torkİş'in işçi ucretlerinin artırılması yolundakı çabalannı, hukumeti kendi amıları isükametınde zorlamak ola Parti liderleri Trde kendi aralarında I tartışaeak, | basın toplantısı ı ynpmayncak ANKARA (Cumhuriyet Burosu) TV'de partı lıderlerının basın mensuplarının sorulannı vanıtlaması bıçımınde ıstenen "Basın toplantısı" programı ıçın Başbakanhk TRT'ye ızın vermedı TV'de sadece seçıme katılacak uç sıyası partının başkanının katılacağı açıkoturum programı vavınlanacak Bılındığı gibı, TRT Hâ ber Merkezı, Seçıme Doğru programının yanısıra seçıme gırmeve hak kazanmış. uç partı lıderının katılacağı "açıkotunınT'la, bu partı lıderlerıne basın mensuplarının sorular yoneltmesı yoluyla oluşacak "basın toplantısı" programı >apmayı planlamıştı Se v ıme Doğru programlarını yayınlamaya başlayan TRT Kurumu, söz konma dı|er ıkı program ıçın Basbakanlıktan ızın ıstedı Başbakanlıktan 3 eylul gunu TRT'ye gonderılen bır \a7ida, "seçime girmeje hak kazanmış partilerin genel başkanlan ya da yetkililerının katılacakları açıkoturumun uygun goruldugu" ancak belırlı sayıda ba(4rkası Sa. //., Su. 7'de) Pentagon: Çevik Kuvvet için Ttirkiye gerekli Acil Müdahale Gücü ile ilgili Pentagon raporunun Türkiye'nin adı geçen bölümunde şoyle deniüyor: "Müttefiklerimizle ve özellikle Türkiye ile anlaşmalanmız acil müdahale stratejimizi desteklemek için gerekli kolaylıklar sağlayacaktır." Dış Haberier ServisiABD'nın Acil Müdahale Gucu (RDF)'nun kullanımı ve amaçları hakkındakı bır Pentagon çahşması Londra'da yayınlanan The Middle East dergısı tarafından elde edıldı Pentagon çalışmasının bazı bolumlerı dergının eylul sayısında yayınlandı. Yayınlanan bölumler arasında Acil Müdahale Gucu ya da daha çok kullanılan adıvla Çevık Kuvvet stratejısınde Turkıye'nın önemme de degınılıvor. Pentagon çalışmasının Turkıye'nın adı geçen bölümunde şu satırlara yer venlıyor: "Siyasi şartlar ve hayati ulaşıra yolları uzerinde, bu bolgede ve Avnıpa'da bulunan dostlanmız ve müttefiklerimizle, özellikle Turkiye ile anlaşmalarımız acil mudahate stratejimizi desteklemek için gerekli transıt kolaylıklannı ve onemlı kaynaklann kullanımım sağlayacaktır." Pentagon raporunda, bu saptamaya dayanarak, Amenkan programlarının bır çoğunun, Acil Müdahale Gucu'nu kullanılacağı bolgede ya da yol ustunde bulunan ulkelerden bu kolaylıklan elde etmek gereğını vurguladıkları kaydedıhyor Pentagon, bölgesel ve ıç istikrarsızhğın, Sovyetler'e bağlantıh olduklan devletler ya da yandaşları aracıhğıyla müdahale olanakları sagladığını öne süruyor ve ABD'nın buna, dolaylı yollardan karşıhk verdığını ıfade edıyor Dolay lı yollar olarak ıktısadı, teknık, sıyası ve guvenhk vardımı ve desteğmden soz edılıyor. ABD'nın askerı yollardan buna karşı koyma bıçımı olarak ıse uçuncu ulİceler (yanı ABD'nın doğrudan kendi guçlenyle harekete geçmeyvp, kullandığı dost ya da muttefik ulkeler) sağladığı askerı eğıtım, askerı malzeme ve guvenlık vardımı sıralanıyor ABD'nın doğrudan askerı guç kullanması son önlem olarak belırtılıyor Raporda, "Açık bir So>yet istilası askerı bir karşıhk gerektirir. Eğer ABD ve muttefikleri buna çok çabuk ve yeterli bir guçle karşı kovmaya hazır değillerse, Sovyetler denetim kurabilir" denılıyor Acil Müdahale Gucu'nun amacı ve ışlevı olarak şu satırlar göze çarpıvor. "Savascı guçleri sevketme yetenegi, Avrupa, Gu(Arkası Sa. 11., Su. 7'de) En büyük ihalede son söz kimin? Atatürk Barajı ihalesi iki bakanliğın arasını açtı Maliye Bakanlığı baraj konusundaki son karann Ekonomik Kurul'da verilmesini isterken, Enerji Bakanlığı "Bu kararı DSİ vermelidir" diyor. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ataturk barajı ıhalesınde >abancı muşavır fırma Elektrovatt'ın ıncelemesını tamamlaması sonrası, ızlenecek ıhale proseduru hakkında karar vermek uzere Başbakan Bulend Ulusu'nun Turkıye'ye gelışı beklenıyor. Başbakan Ulusu'dan karar odağının kım olacağı konusunda karar vermesı ıstenecek Bu amaçla, önumuzdekı gunlerde Başbakan Ulusu'ya bır bnfing verılraesı de bekleruyor DSt'run Ataturk Barajı ıhalesı tçın özel olarak tuttuğu muşavır fırma Elekrovvatt'ın Turkıye'de Ataturk Barajı dosvası uzerınde yaptığı ınceleme sonrası teklıf veren uç fırmadan PaletGuntekin ve Doğuş teklıflennı muhtemel yapım değennın altında bulduğu oğrenıldı Ancak firmanın bunun otesınde bır değerlendırme yapmadığı ve nıhai karann venİmesı ıçın dosyayı DSI Barajlar Daıresı'ne ilettiğı öğrenıldı Ataturk Barajı'nın 26 eylulde sonuçlanacak ıhale ön ıncelemesını hemen hemen tamamlaması sonrası, karar odağının saptanmasında bır göruş farklılığı çıktı Mabye Bakanlığı dosyanın son kez Ekonomik Kurul'da ele alınması ıstemınde bulunurken, Enerji BakanlığYmn karar ıçın DSl'nın yeterlı olduğu kanısına vardığı oğrenıldı Enerji Bakanlıgrnın soz ko nusu savını şu gerekçelere dayandırdığı öğrenıldı 1 8/5132 »ajılı Bakanlar Kurulu kararıyla DSİ, Ataturk Barajı ıhalesindeki tek >etkili kuram olarak saptanmıştır. Bu durumda ihalenin başlangıcından bu yana DSİ yetkili Kurum olarak belirlemeleri yapmıştır. Bu nedenle kararname ilkesi dogrultusunda nihai kararı da DSI vermelidir. 2 Ataturk Barajı idare olarak DSt'nın yaptırdıgı barajlardan biridir, ancak barajın Ataturk adını taşıması ve Turkiye'nin bır sosyal prestiji olması nedeniyle gereksiz spekulasy onlar yapıimıştır. Bu spekulasyonlardan arındırmak için olayı teknısyen burokratlara bırakmakta buyuk jarar vardır. Bu arada Enerji Bakanhğı'nın (Arkası Sa. İL, Su. 7'de) Haig: Türkiye ile ilâve işbirliğine taraftarım Gazetecilerin "çevik kuwet"le ilgili sorulannı "ilave işbirliği imkânlannın yaratılmasına taraftarım" diye cevaplayan Alexander Haig, F16'lar konusunda "çok uygun bir seçim" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) ABD eskı Dışışlen Bakanı Alexander Haig, dun Lufthansa Havayollarrnın tarüelı bır uçağı ile saat 17 00'de Ankara'ya geldı Haig, gazetecilerin çevık kuvvetle ılgılı bır sorusuna karşıhk, "Turkiye ile ılave işbirliği imkânlannın yaratılmasına taraftanm" dedı. Haig, F16 uçaklannın secimı konusunda da "Çok uygun bir seçim" şeklınde konuştu Haig, ıkı gun Ankara'da kaldıktan sonra Istanbul'a geierek "Turkiye forumu ıhracat ve yatırım imkanlan" toplantısına katılacak Haig, toplantıya katıldığı ıçın 5 bin dolar alacak Dışişleri Bakan Vekilı Haluk Bayulken tarafından karşılanan Haig, ınmeden önce saçlarını taradı ve "Bu kadar gazcteci beni mi bekliyor?" dıye sordu Konuk Haig, daha sonra Bayulken ile şeref saîonuna gecerek bır sure dınlendı Bavulken, burada yaptığı konuşmada Haig'ı Turkıye'de gormekten mutlu olduklannı belırterek, "Turk Hukumeti'nin misafiri olarak kendilerinı agırlayacağız" dedı. ABD Dışişleri eskı Bakanı Haig de, Turkıye'ye gelmekten mutlu oldugunu belırterek, "NATO bunyesinde beraber çahştığım E« ren ile goruşecegimiz için de memnunum" dedı Haig şoyle üevam ettı "Son uç yılda görduğumuz Herieme, politik istıkrar, ekonomik iyileşme dikkate değerdir. Hem NATO guney kanadı uvesi hem de Ortadoğu'da denge unsuru olması açısından Türkiye'nin artan hayati stratejik roİune inanıyorum. Burada resmi degil, sade bir vatandaş olarak temaslar yapacagım. ABD ve hur dunyanın dostu Türkiye'nin ekonomısine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyacağım." Daha sonra, gazetecüenn sorularıru yanıtlayan Haig, Turkıye'nın demokrasıye geçışı konusunda "Ben dost bır ulkenin iç politikası konusunda direkt yorumda bulunmaktan kaçınrvorum. Ama demokrasıye geçiş takvimi oldukça dikkate değerdir. Geçmişteki kaos dikkate alındığında şimdiki askeri idarenin iyi niyetinden eminim" şeklınde konuştu (Arkası Sa. 11., Su. 2'de) ABD eski Dışişleri Bakanı Ankara'da Katsayı için 3 parti ne dedi? KART4Y. DUŞUNCE OZGURLUĞV DEMOKRASİLERİN GELENEĞI OLMAKTAN ÖTE BIR KAVRAM HP KADROLARl SESSIZ BIR BEKLEYtŞE GIRDl MDP LİSTESI İL VE ILÇELERDEK1 HUZURSUZLUĞU ORTAYA ÇIKARDI MDP KOVYA IL BAŞKAM SUKAMN ISTİFASI PARTlMÎZt ETKILEMEZ BAĞIMSIZ ADAYLAR A£ DİYOR FtKRET MADARALI "CEVtZ PROJESt" ILE EKONOM1YÎ DÜZELTECEĞI INANCINDA CEMAL OZBEY. BEN PARTILERE S1ĞACAK ADAM DEĞILIM Ali Rl/A CAKIR OfO GİJLPV ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) 1984 malı vılı Butçe Yasa Tasansı'nın 23 eylulde Danışma Meclısf ne gondenlmesme ık» hafta kala memur maaşı katsayısı sıyası partılerce de tartışma konusu oluvor Memur maaş katsayısı konusunda seçıme katılacak 3 partıden sadece Halkçı Partı "iktıdara geldiklerinde kalsayıyı 40 olarak belirleyeceklerini" açıkladı Anavatan ve MDP vonetıcılerı butçe ve katsayı konusunda kesın konuşmaktan kaçındılar. Halkçı Partı Genel Başkan (Arkası Sa. 11., Su. l'de) MDP: Henüz bir şey söylenemez. HP: Katsayıyı 40'a çıkaracağız. Anavatan: Enflasyonu düşürmek daha önemli. Haberleri 7. Sayfada HAİG VE BAYULKEN ABD eski Dışişleri Bakanı Haig'ı havaalanında Dışişleri Bakan Vekilı Haluk Bayulken karşıladı. Haig Ankara'da yapacağı temaslardan sonra 1213 eylulde İstanbul'da duzenlenen bir toplantıda konuşacak. îSıÂTO'da Sovyet Havaşvllarını boykot konusunda görüş ayrdiğı çıktı ^ r**\ 1 ihiL 1 1 1 1 • • 1 * t Işyerlerı>le dolu bır sokak de bir çığırtkan, muşten çekraek için bagırır ha bagırır. Kulak zarını patlatan gurultu içınde bagırlılar birbirine karışır. Taksım'dekı bu sokakta, İstanbul ve ulkemizin birçok sokağı gibı gerci çığırtkanlar dıkılmemiş kapı onlenne, ama onların >erini tutsun. biraz da adet yerinı bulsun dıye, salıverılmiş bınbir çeşıt tabela, bınaların orasından burasından sokağın orta yerine dogru. Birbirini kapatan, birbirıni engelleyen, bırbınnın sesini bastırmaya çalışan çığırtkanlar gibi, sonunda biçbır şe>in okunamamasına vol açan bir tabela ormanı... Hani. sokağın iki başına butun işyerlerı alt alta kuçucuk birer kartadre» yapıştırsalar, birbirini kapıyan bu koca tabelalardan daha çok okunacak. Bu arada akla bir soru geliyor, tstanbul Belediyesi bır zamanlar bu yararsızlıgı, çirkınliği ortadan kaldırmak, gelışmiş ulkelerde oldugu gibi du\ara paralel levha ve tabela konulması amacıyla bir u\gulama başlatmıştı. Belediyenin birçok u>gulaması gibı >anm mı kaldı? (totoferaf: Kadir CAN) l a b e l a l a r o k u n m a k ı ç ı n d ı r ! dUşunun.HerkaP,n,nonun 5 Dış Haberler Senisi Sovkonusunu göruştu TASS ajanvetler Bırlığı Genelkurmav Başsınm haberıne göre, Gromıko kanı Mareşal Nikolaı Ogarkov' Chevsson'a Guney Kore uçağıun Guney Kore uçağının duşunın Sovyet havaalanına gırmekrulmesıne ıtışkın oncekı gun yaple "ağır bir suç" ışledığını soytığı açıklamanın ABD tarafınledı dan yeterlı bulunmadığı bıldırıSovyetler Bırlığı'ne karşı yaphyor Sovyetler Bırlığı Dışişleri tırım uygulanması konusu ıse Bakant Andreı Gromıko ıse, NATO ulkelerı arasında goruş Madnd'ten gıttığı Parıs'te Franaynlıklanna vol açtı. sa Dışışlerı Bakanı Claude Bruksel'dekı NATO toplanüsında Sovvet hava yolları AerofAnnesi kayıp, babası da ol Chevsson ile Guney Kore uçağı muş olan 14 yaşındaki Turk kızı hakkında alınan kararı avukatı, "Trajedi" olarak tammladı. BERLİN (AP) Batı Berlın^ de bır mahkeme uç yıldır amcasırun yanında yaşamakta olan 14 yaşındaki Kıray İnci adlı bır Turk kızının kaçak olarak kaldığını belırterek derhal kentı terDevlet protokolunda opüsmenın yerı yoktur Bızde neketmesıne karar verdı dense son zamanlarda resmı devlet gorevlılerının, gazeMahkeme kararında Kıray lntecilerin onunde sapursupur opusmelerı, bır ceşıt alıskanlık cı'nm Batı Berlın'de kalmaya oldu Partı lıderlen desenız onlar da oyle Bır yerde karsıhakkı olmadığı ve derhal Turkı lastılar mı tarram sapsup ye'ye donmesı gerektığı belırtıldı. K\ray Incı'nın avukatı Peter Doğu ulkelerınden gelen devlet adamlarının da bu koMever mahkemenın karannı "bir nuda masallahlan var Havaalanmda ucaktan ıner ınmez trajedi" olarak nıteledıkten sonra 'protokola dahıt zevat' ile hemen opusmeye baslıyorlar temyıze başvuracağını belırttı Batılı devlet adamlarında bu huy yoktur Onlar, el sıkışırAnnesi kayıp, babası da olmuş lar Erkekerkeğe opusmeyı de bıraz garıp karsılarlar olan Kıray lncı uç yıldır amcaMErkekerkeğe opusme alıskanlığı Sovyet devlet adamnın vanında kalıyor Alman larında da var Doğulu devlet adamları yanak opuyorlar, mahkemesı, Kıray'ın Batı BerSovyet devlet adamları ıse dudakdudağa opuşuyorlar Bu lın'de yasa dışı olarak kalamayada Sovyet devrımının getırdığı dıyalektık bır samımıyet ancağını belırterek, Turkıye'de bulayısı değıl eskı bır Rus alıskanlığı lunan buyuk babasının yanına gıtmesım ıstedı Kıray lncı hakResmı karsılamalarda opusmeyı ya busbutun kaldırmah kında hazıran avında tutuklama ya da bellı kurallara bağlamalı Orneğm, " Yabancı bır devemrı çıkartılmış, ancak kuçuk let başkanı karşılayıcıları opmeye kalkarsa, opulmek ıstekız tutuklanmamıştı (Arkosı Sa. 11., Su. 7'de) Bir Alman mahkemesinin kararı: Türkiye, Yunanistan ve Fransa uçak için Sovyetler'e yaptırım istemiyor lot'un seferlerının 15 gun sureyle yasaklanması onerıldı Ancak Turkiye, Fransa, Yunanistan ve Ispanya onerıye karşı çıktılar BBC radyosu, Sovyetler Bırhğı'ne yaptınm uygulanması konusunda ABD ile Avrupa'lı ortaklan arasında denn göruş aynlığı çıktığmı bıldırdı Radyoya gore ABD Sovyetler'e yaptırım uvgulanması ıçın ısrar edı>or Ancak Avrupa'lı ulkeler bu konuda ısteksız davranıyorlar Radvo, özellikle Fransa, Turkiye ve Yunanıstan'ın Moskova'ya yaptırım uygulamak ıstemedıklerını bıldırdı Bu arada BM Guvenlık Konbeyının de yarın Guney Kore uçağı konusunda bır karar alması beklenıyor. Ne var kı, Sovyetler Bırlığı veto hakkma sahıp olduğundan. Konseyden kendi (Arkası Sa. 11., Su. 6'da) 14 yaşındaki Türk kızmın, Batı Berlin'i derhal terketnıesi istendi GOZLEM UĞUR MUMCU Çelişkili iddialar IŞIKLAR: Sovyetler'e gore, Guney Kore uçağı Sovvet hava sahasmda uçarken ışıklannıyakmıvordu Ovsa ABD've gore uçağtn tşıkları yanıyordu ABD'nın guvenlık konsevınde dınlettığı ses bantlarında, Sovyet pılotları uç kez, komuta merkezıne uçağın ışıklannın yandıRmı so\ledıler. GORUŞ UFKU: Sovyetler Bırlığt'nın ıddıasına gore, olay meydana geldığı sırada goruş ufku (vızıbılın)çok kotu ıdı. Başkan Reagan 'a göre ıse, hava açıktı ve yarım a\ vardı t'YARI ATEŞI: Sovyetler, Gunev Kore uçağma uyarı atesi açtıklarını ılerı suruvorlar Oysa dınlenen ses bantlannda Sovvet pılotları uyarı ateşı açtıklarından soz etmıyorlar ABD, So\ veıler'ın uyarı ateşı açmadıklarını ıddıa ediyor. ILETİŞIM: Sovyetler Bırhiı'ne gore, Sovvet pılotları Kore uçağı ile radyo teması kurmaya çalıştıîar ancak Guney Kore'lı pılotiardan bır karşıhk almadılar Dınlenen ses bantında bır Sovyet pılotu şovle dıyor " "Hedef, IFF'ye yanıt vermiyor." IFF, uluslararası hava hukukunda şu anlama gelıyor "Kendını tanıt Duşman mısın, yoksa dost mu?" Ama ABD'nın BM temsılcısı Bavan Kırkpatrıck'e gore, Sovyet pılotlarının Guney Kore uçağı ile bağlantı kurmaya çalıştıklarına ılışkm bır kanıt yok Başkan Reagan 'ın ıddıasına gore, Sovyet uçaklannda acil durumlarda kullanılan "Üluslararası ozel radyo frekanslan"yok Çunku boyle bır şev Batıya sığınmak ısteyen Sovyet pılotlarının ışierını kolaylaştırırdı \1osko\a ıse, Reagan'm bu ıddıusmı reddederek tum avcı uçaklannda bu frekansın kullanıldığını belırııyor Öpüşme ve Oynama...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog