Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

KAVRAM. DERSANEŞI Lalelı Ordu Cad 202/3 528 64 37 522 75 74 Lise sonlar 24 Eylül Beklemeliler 26 Eylül Akşam 3 Ekim 60. Yıl Sayı: 21206 Cumhuriye Kurucusu: Yunus Nadi ÖSS GARANTİ EDİYOR... ÖSS 1983 soru ve yanıtlarının tamamı ilk sayımızla ücretsiz 12 Eylül'de gazrte bayilerinde AMA it TEZCAN ndeki derginiz 40 TL. 10 Eylül 1983 Cumartesi soluk almak istiyor Haber Merkezi Yüksek Hakem Kurulu tarafından işçi ücretlerine yapılan zamların enflasyon oranının gerisinde kalmasının yolaçtığı "ek zam" tartışma ve önerileri sürüyor. Sendikalar ytizde 20'lik ücret zamlanmn yüzde 30'a ulaşan enflasyon hıa karşısında eridiğini savunurlarken, bazı işverenlerin de ayıu görüşe katılması, ücretlüere umut verdi. Bu arada, Türktş'in "ücretlere yüzde 10 ek zam" önerisini Başbakan Ulusu'ya götüreceğini açıklaması, konuyu ekonomik gündemin ön sıralanna yükselui. Türklş Başkanı Şevkel Yılmaz, "kira ve mutfak harcamalan karşısında yetersiz kalan ücretlere ek zam" önerisini Başbakan Bülend Ulusu ile "mutlaka görüşeceğini" dün de tekrarladı. Bu arada Yoltş Başkanı Bayram Meral ve Petrolİş Başkanı Cevdel Selvi de "ücretlilerin biraz soiuk alması için" ek zammın zorunlu olduğunu söylediler. Türklş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın konuya ilişkin sorusunu cevaplandırırken, ücret artışlannın geçen ayla, bu ay arasındaki fiyat far Üeretliler biraz daha MJ^IT rm « kını bile karşılamadığıru bildirerek, "Şimdiki ücret seviyesi ev kirasını bile karşılamaya yetmiyor" dedi. Yılmaz, kendilerinin bir teklif müessesesi olduklannı kaydederek, şöyle konuştu: "Hızlı enflasyon sonucu işçi ücretlerinin aşındığı hakkında son zamanlarda başlayan tartışma, sebepsiz değildir. Çok ciddi bir sosyal ihtiyacın sonucudur. Çunkıi, enflasyonun şimdiden yüzde 30'u buldugu resmi rakamlarca sabittir. Bilindiği gibi, enflasyon artışı, hayat pahalılıgındaki tırmanı$ı lam olarak göstermez. Yani,fiyatiardakiartış, muhakkak ki daha fazladır. Bizim için esas olan, bir takını soyut rakamlar degil, çarşıda filemizin kaça dolduğudur. Bu açıdan bakınca ücretlerin ne kadar geride kaldığı açıkça göriilür. Şimdiki ücret seviyesi ev kirasını bile karşılamaya yetmiyor. Milli gelir dağılımı açıkça işçi aleyhine bozulmaktadır. Öte yandan, son açıklamalara görc, ülkemizdeki büyük firmalar 1983 yüını büyük kâriaria kapatmaya hazırlanıyorlar. Ortalama kâr haddinin, yüzde 40'lara tırmandığı ilan edilmektedir. Bazı Sendikacılar ücretlere yüzde 20'nin üzerinde ek zam için ısrarlı işverenlerin net kârlannın hızia arttığı bir dönemde, işçilerin reel gelirinin gerilemesi, sosyal adalet ilkelerine aykındır. İşçi ücretlerindeki aşınmanın önlenmesi, milli gelirden işçimemuremekli gibi emek kesimine düşen payın artınlması gereklidir." öte yandan sendika başkanlan da, enflasyon oranının yükselmesi nedeniyle, işçi ücretlerinde meydana gelen kayıplarm karşılanması gerektiğini belirtiyorlar. Yolîş Sendikası Başkanı Bayram Meral THA muhabirine yaptığı acıklamada, "Basında enflasyon oranının yüzde 30'a yükselmesi nedetıi ile işçinin yüzde 10 ücret kaybına uğradığı yolunda habeıierin yer aldığını, ancak işçinin gerçek ücret kaybuun yüzde 25'e ulaştığım" söyledi. Sendikaya bağlı tüketim kooperatiflerinde bir kilo beyaz peynirin 1982 yılmda 270 liraya satıldığmı, bu rakamın 1983 yılında 430 liraya yükseldiğini, buzdolabınm geçen yıl 69 bîn liraya, bu yıl ise 110 bin liraya çıktığını, bir kilo pirincin ise, geçen yıl 67 liraya, bu yıl ise, 140 liraya satıldığını anlatan Bayram Meral şöyle devam etti: "Bu rakamlar doğrultusunda (Arkası Sa. 11., Sü. 4'de) JEiJHL A d M M M WW% Resmi Gazete'de yavınlanan ve Radyoda Uan edilen geçici listelerde 7 yeni aday yer alırken, bağımsızlar arasında 58 eski parlamenter bulunuyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yüksek Seçim Kurulu dün MDP, Anavatan Partisi ve HP'nin 400'erden toplam 1200, bağımsızlardan da 482 milletvekili adayının isimlerini ilan etti. Resmi Gazete'de yayınlanan milletvekili adaylan radyo ile de duyuruldu. Geçici olarak ilan edilen milletvekili adaylan Milli Güvenlik Konseyi'nin incelemesine alındı. MGK'nın incelcmesi 21 eylül çarşamba günü sona erecek. Parti milletvekili adaylan ya Aduylar MGK incelemesinde nında 67 Uden 482 bağımsız mületvekili adayın çıkması Cumhuriyet tarihindeki seçimler içinde bir "rekor" sayılıyor. Bağımsız adaylar arasında 58 eski parlamenter de yer alıyor. Eski parlamenterlerden aday olan Muhammet Kdleci. Mustafa Gülcügil, Ahmet Karaaslan, Esat Kıratlıoğlu ve Enver Akova 12 Eylül'den önceki hükümetlerde bakanlık görevinde bulundular. 1%1 Kunıcu Meclis üyesi olan ve Adalet Bakanlığı yapan Ke(Arkası Sa. 11., Sü. 3'de) Üç partiden 1200, bağımsızlardan da 482 aday 21 eyltilti bekliyor Tezgâhtarlar da dertli "Hergün etiket değiştirmeye yetişemiyoruz " IERAL TAMER İşçi ücretlerinin ne kadar artacağı, Türkan Şoray'la Cihan Ünal'ın evlenip evlenmeyecekleri ya da Akdeniz Oyunlan kadar olmasa bile son günlerin oidukça popüler konularından biri. Yüzde 20'lik 1983 enflasyon hedefinin tutturulmasının artık hayal olduğu, enflasyon hızının bu yıl da yüzde 30'lara dayanacağının hükümet yetkililerince bile telaffuz edildiği bir ortamda, Yuksek Hakem Kurulu toplu sözleşmelerde yüzde 20'lik enflasyon tahminine göre saptanan yüzde 20+1500 liralık ücret zammımn üzerine çıkamayacağını ısrarla vurguluyor. Buna karşılık Türklş, "lşçilerin sadece mutfak masraflannda son 1 yılda meydana gelen artışı karşılayabilmeleri için yüzde 10'luk ek zamtna ihtiyaç var," diyor. YHK'nin uyguladığı zam, Türktş'in iddia ettiği gibi mutfaktaki enflasyonu bile karşılamaya yetmez mi? Bu soruya en doğru yanıtı, (Arkası Sa. 11., Sü. 7'de) İstanbul'da bazı gıda maddelerinin fiyatlarında son t yıldaki artışlar (TL olarak) Malın Eylül Eylül Artıs Cinsi 1982 1983 % Sana yağı 260 62.5 160 62 170 Pınar süt 105 54 800 Yağsız kıyma 520 Normal kıyma 700 46 490 Biftek 860 39 620 Ayçiçek yağı 220 37.5 160 Yumurta 9 13 44 44 1.150 Apikoğlu sucuk 800 1.080 30 Tüpgaz 830 Salça 210 50 140 90 28.5 Piyale un 70 21 Bulgur 70 58 Nohut 95 120 26 30 500 650 Kamelya çayı 29 SEK Süt 70 90 90 50 Barbunya fasulye 135 Kabak 50 75 50 80 62.5 Şeftali 130 50 60 80 Üziim ı\'of: Yukarıda yer alan yiyecek maddelerinin fiyatları 1 yıllık arayla aynı manav, kasap ve marketlerden almmıştır. SODEP GENEL BAŞKANI KARTA Y: BUGÜN ARTIK KİŞtSEL DEĞİL, TOPLUMSAL ÇIKARLARI DÜŞÜNMEK ZORUNLULUĞU VARDIR AVCI, DYP'NtN ÇALIŞMALARINI ASKIYA ALDIÖI İDDtALARINI YÂLANLADI Bağımsız adayların tam listesi 7. Sayfada Gösterge tablosu değişiyvr Haberierl 7. Sayfada ÖZAL: KONUT SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ FARUK SÜKAN, MDP KONYA MtLLETVEKtLİ ADA YLIĞINDAN tSTİFA ETTİ Kiracıyı bııııaltan peşin ve depozito Istanbul Haber Servisi Konut acığının doruk noktasına ulaştığı Istanbul'da kiralar, kiralarla ilgili her önerinin çıkışında belli bir oranda artıyor. Bunun en güzel örneği de DM üyesi tmren Aykut'un kiraların dondurulmasına ilişkin yasa önerisini verişinde yaşandı ve İstanbul'daki kira artışı yilzde 100 oldu. öneri yasalaşmadı, ama kiralar da aşağıya düşmedi. Emlak komisyonculannın beliılemesine göre son bir yıl içindeki kira artış oranı bazı yerlerde yaklaşık yüzde 150'ye kadar ulaşıyor. Bugün için istanbul'da en az ortalama kira 30 bin liradan başlıyor ve semtine göre 250 bin liraya kadar çıkıyor. İstanbul'da ev arayan çoğu vatandaş aslında 30 bin lira kiraya razı. Ancak ev sahibi 1 yıllık peşin isteyince çok kimse bir anda 360 bin lirayı ödeyemiyor. Aynca 50 bin ila 150 bin lira arasındaki depozito parası da kiracılar için büyük sorun yaratıyor. İSTANBUL'DA SEMT SEMT KİRALAR 2 Odalı 34 Odalı SEMT ....60.000100.000 Moda 40.000. ....60.000120.000 Göztepe 50.000. 40.00050.000 Üst Boslana 30.000. 40.00060.000 Üsküdar 30.000. 60.00080.000 Şişli 50.000. 100.000250.000 Etiler 40.000. 20.00030.000 Zeytinbumu 15.000. 30.00040.000 Bahçelievler 20.000. 50.00060.000 Bakırköy 35.000. 20.00025.000 Avcılar 15.000. Kaynak: Emlâk Komisyonculan. Emekli maaşlarıııa katsayı dışında yüzde 1112 zam geliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Üç aylık maaşlarına temel olan eraeklilik gösterge tablolarının değiştirilmesi ve bu değişiklik sonucunda emeklilere "katsayı artışı dışında" yüzde 1112 dolayında bir artış sağlanmasıyla ilgili çalışmaların hızlandığı öğrenildi. Emekliler ve memurlarla ilgili olarak şu anda Danışma Meclisi'nde tam 177 tane ayrı yasa tasansının bulunduğu beliriendi. Bazılarının çeşitli komisyonlarda, bazılarının ise DM Genel Kurulu gundeminde bulunduğu bildirilen memurlar ve emeklilerle ilgili yasa tasarılannın değişik amaçlar taşıdığı bildiriliyor. Bunların bir kısmı memurların ve emeklilerin borçlanması, bir bölümü ikramiyelerin artmaması, bir bölümü hizmet zamları, bir bölümü yan ödemeler ve aile yardımına ilişkin. 177 ayn yasa tasansı aynı zamanda çeşitli mesleklerde çalışan memur ve emeklilerin mali sorunlanna çözüm aramaya çalışıyor. Gündemde 177 ayn tasan bulunmasına karşın, Maliye Bakanlığı ve hükümet bunların hiçbirisini desteklemiyor. Hükümetin desteklemediği ve karşı çıktığı tasarılar arasında Danışma Meclisi'nin ilgili komisyor.unda (Arkası Sa. 11., Sü. 2'de) Haberleri 6. Sayfada Sovyet Genelkurmay Başkanı açıkladı: "Uçağı düşürme emrini SSCB Uzakdoğu Hava Komutanı verdi" Mareşal Ogarkov, Giiney Kore uçağının RC135 Amerikan keşif uçağıyla aynı bölgede bilerek uçurulduğunu, Sovyet radarlarının iki uçak arasında ayınm yapamadığım ileri sürdü. Dış Haberler Servisi Sovyetler Birliği Genelkurmay Başkanı Nikolay Ogarkov, dün yaptığı acıklamada, Guney Kore yolcu uçağının düşürülmesi emrinin Sovyetler Birliği Uzakdoğu Hava Komutanı tarafından verildiğini söyledi. Mareşal Ogarkov, Sovyet pilotlannın 120 dolayında uyan ateşi yaptıktan sonra, iki füzeyle uçağı duşürduklerini ve denize düşen uçakta kurtulan olmadığmı bildirdi. Mareşal Ogarkov Moskova'da yuzlerce gazetecinin izlediği basın toplantısında, Guney Kore uçağının "durdurulması" için geçen 1 eylül günü yerel saatle 06.24'te Sovyet avcı uçaklarına emir verildiğini bildirdi. Sovyet avcı uçaklarınca açılan ateş sonucu Guney Kore uçağının isabet aldığını belirten Mareşal Ogarkov, Güney Kore uçağının keşif uçuşu yaptığı kanısına vardıklarını bildirdi. Sovyet Genelkurmay Başkanı, aynı bölgede bir Amerikan RC135 keşif uçağının da bulunduğunu soyledi. Ögarkov, iki uçağın on dakika boyunca birbirlerine çok yakın uçmalan nedeniyle Sovyet radarlarının iki uçak arasında aynm yapamadığım belirtti. Bu olayın bir raslantı olmadığını savunan Ogarkov, "Güney Kore uçağının Sovyet hava sahasına bilerek gönderildigini" ileri sürdu. Bu arada Japon polisi, Japon(Arkası Sa. 11., Sü. Vde) Gromiko SUNALP TV'YE ÇIKACAK TRT Genel Müdürü Macit Akman dün MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp'i makammda ziyaret etti. Ziyaret sırasında Sunalp jVkman'a TV'de üç parti liderini kapsaması planlanan açık oturum önerisini kabul ettigini bildirdi. (Fotoğraf: Rıza EZER) Dürziler ABD'ye meydan okuyor MadricPde İngiliz ve Fransız füzeleri gündemde Haberlen 3. Sayfada Shultz raf eden Shultz, çeyrek asırdır NİLGİJN CERRAHOĞLU politikanın içinde olan yaşlı Rus Bakanı, Madrid'de köşeye sıkışMADRİD "Sizi temin edetıramadı. rim ki, Gromiko ile karşı karşıBir taraftan soğuk savaş yıllaya geldiğimde düşürülen Boeing'den başka bir şey konuşma nnın tutumu içinde olan, bir tayacağım. Kendisinden sağlam raftan da "özellikle Avrupa'da" bir izahat isteyeceğim, yan çiz silahsızlanma konusunu görüşmesine izin vermeyeceğim"... meye can atan Gromiko, soğukNew York'dan Madrid'e kendi kanlı tutumunu bir an olsun elsini getiren uçakta Shultz, etra den bırakmadı. Genel olarak fındaki gazetecilere bu sozleri Madrid'de bulunduğu süre bosöylüyordu. Yaptıkları görüşme yunca Andropov'un Avrupa füsonunda Sovyet Dışişleri Baka zeleri konusundaki son önerilenı'nın verdiği yanıtın "kabul rini, Batılılardan dikkatle inceedilir hiçbir yanı olmadığını" iti (Arkası Sa. 11., Sü. 8'de) Shultz Gromiko görüşmesi son derece soğuk geçti Sunalp TVdeki açık oturuma katılacak ANKARA (Cumhuriyet Bü iresi Başkanı Ercan San ile birrosu) TRT Genel Müdürü likte MDP Genel Merkezine gelMacit Akman MDP Genel Baş di. Genel Sekreter Ertan Karakanı Turgut Sunalp'i dun maka su'nun da bulunduğu görüşme 2 mında ziyarst ederek, TRT'nin saat 10 dakika sürdü. TRT GeTV'de üç liderle yapılmasmı nel Müdürü Macit Akman göplanladığı açık oturuma katılma rüşmeye ilişkin şunları söyledi: sı konusundaki daveti iletti. Go"Sayın Sunalp tekliflerime rüşmeden sonra bir açıklama ya çok sıcak yaklaştılar aynen kapan TRT Genel Müdürü Âk bul buyurdular. Aldığımız bilgiman, Turgut Sunalp'in bu öne lere göre programlaştırmamız riyi kabul ettigini bildirerek, gerekir. Çalışmalarımızı yapük"Sunalp, nasıl olursa kabulüm tan sonra bir açıklama yapacadedi" biçiminde konuştu. ğım". TRT Genel Müdurü Macit Akman, "Açık oturumun Akman saat 10.30'da Haber Da banttan mı yoksa canlı yayın şeklinde mi yapılacağına" ilişkin bir soru üzerine, "Gorüşmelerle onu tespit edeceğiz. Çünkü bir zjüaşma yok. Teknik açıdan bazı sorunlar var" dedi. Sunalp, "Görüşmenin uzun sünnesinin nedeninin" sorulması üzerine "Macit Paşa ile büyük bir geçmişimiz var. Mevzua girmeden biraz sohbet ettik" biçiminde konuştu. Sunalp, Akman'ın daha önce Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal ve Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp ile yaptığı gö(Arkası Sa. 11., Sü. 6'da) Maliyv, 45 maaşla emekli ikramiyesine karşı çıktı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) DM Bütçe Plan *'3misyonu'nd?. oazı değişikiı»' :rl<; kabul edilen ve emekli ikramiyelerinin 45 maaşa kadar yükseltilmesini ongören yasa önerisine Maliye Bakanlığı temsilcisinin, "Bu uygulamanın Hazine'ye 10 milyar liralık bir ek yük getirecegi gerekçesiyle" karşı çıktığı belirtildi. Komisyonda kabul edilen metne göre, emekliliğe hak kazanmış olan bütün asker ve sivil memurlara, emekli keseneğine esas ayhğının brütü ile varsa ek göstergelerinin eklenmesi sonucu ortaya çıkan miktarın her fiili hizmet yıh için birbuçuk katı tutannda 45 maaşa kadar emek; ı ikramiyesi verilecek. Mustafa Alpdündar ve arkadaşlan tarafından verilen yasa tasansı önümüzdeki hafta içinde DM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Izmir^in kurtuluşu törenlerle Cumhurbaşkanı Evren, "Bize bu zaferi kazandıranlan minnet ve şükranla bir kere daha anıyonım" dedi İZMtR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Izmir'in düşman ışgalinden kurtuluşunun 61. yıldönümu, dun düzenlenen torenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, "Başta Atatürk olmak üzere, bize bu zaferi kazandıranları minnet ve şükranla bir kere daha anıyonım" dedi. Izmir 15 mayıs. 1919 tarihinden 9 eylül 1922 tarihine kadar Venizelos komutasındaki Yunan ordusunun işgalinde kalmıştı. "9 Eylül Kurtuluş Bayramı" olarak kutlanan İzmir'in duşman işgalinden kurtuluşunun 61. yıldönumu törenleri dün sabah Kadifekale'den atılan toD atıslan ile başladı. Saat 08.00'de 9^eylul 1922 günü Atatürk'un İzmir'i ilk gordüğu yer olan ve bir süre dinlendiği Belkahve'de, vilayet, ordu, belediye ve diğer kuruluşlann temsilcilerinin katıldığı bir tören düzenlendi. Tümgeneral Fahrettin Altay komutasındaki Süvari Kolordusu askerlerinin İzmir'e ilk gelişlerinde, Halkapınar fabrikasından açılan ateşle verilen 4 şehit için burada yaptmlan anıtta duzenlenen tören ise saat 08.30'da yapıldı. Anma îörenine üst duzey yetkilileri katıldı. Aynı saatte Izmır VaUbi Huse>in Oğutcen, garnizon komutanı temsilcisiyle Belediye Başkanı Ceyhan Demir \ilayeı konağında tebrikleri kabul ettiler. Daha sonra Belediye Başkanı Ceyhan Demir, Meclis uyeleri ile birlikte Orduevi'ne gıderek Ege Ordu ve İzmir Garnizon Komutanı Orgeneral Süreyya Yüksel'e ve beraberindeki komutanlara şükran duygularını ilettiler. Konak Alam'ndaki büyük toren ise saat 10.00'da Vali Hüseyin Öğütcen, Orgeneral Süreyya Yüksel ve Belediye Başkanı Ceyhan Demir'in yerlerini almasıyla başladı. Özel olarak İzmir'e gelen bir suvari bölüğü kenti duşman işgalinden kurtaran kahraman süvarilerin gelişlerini canlandırdılar. lzmir'i kurtaran süvari bırliklerini yaşatan birliğin komutanları vilayet konağının balkonuna Türk bayrağını çektiler. Belediye Başkanı Demir daha sonra kent ve kent halkı adına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşek kutlandı kür konuşması yaptı. Demir konuşmasında, "Bugün Türkiye'nin kazandığı kesin zaferin, ezilen ve mazlum tüm dünya uluslarına, dalga dalga yayıldığı ve bu uluslara da bir umut olduğu gündür." dedi. Saat 13.30'da Atatürk'un annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki mezannda anma toreni düzenlendi. Daha sonra ise Karşıyaka İskele Meydanı, Alsancak Limam, Bsrinci Kordon, Güzelyalı Parkı'nda konserler verilerek folklor gosterileri yapıldı. Gece ise Kükurpark Ataturk Açıkhava Tiyatrosu'nda geleneksel "Orduya Şükran Gecesi" yapıldı. Cumhurbaşkanı Kenan Evren İzmir'in kurtuluşu nedeniyle bir mesaj göndeTdi. Evren mesajın(Arkası Sa. 11., Sü. 5'deJ UGUR MUMCU GOZLEM Partiler ve Gelirleri... ABDYunan üs anlaşması metni açıklandı Anlaşmanın 8. maddesinde ABD'nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki 7/10'luk güç dengesini koruyacağı belirtiliyor. Devlet İhale Yasası MGK'dan geçti. Haberi 9. Sayfada Siyasi Partiler Kanunu, partilerin gelir kaynaklarını tek tek saymıştır. Yasa aynca, yapılacak bağışlann tutannı 1 milyon TL. olarak sınırlamıştır. Aynı yasada, partilerin herhangi bir kişi ya da kuruluştan "kredi ve borç" alamayacağı da öngörülmektedir 12 Eylül öncesı partilerin gelir kaynakları konusunda etkin denetim yapıldığı söylenemez. Bazı partiler, seçim kampanyalarında su gibi para harcamışlardır. Fakat, bu değirmenin suyunun nereden geldiği bir türlü sorulmamıştır. Son zamanlarda yapılan soruşturmalar ye ortaya çıkartılan gerçekler, "kara para" adı verilen "///ega/ servefin bazı siyasetçıler aracılığı ile siyaset alanmda kullanıldığını kanıtlamıştır. Yeraltı dunyası. bürokrasinin duyarlı halkalarında olduğu gıbı siyaset sahnesınde de önemlı köprü başları tutmuştur Dünun siyaset dünyasında şu ya da bu ölcüde etkin olan kaynağı kuşkulu sermaye çevrelerının, yarının siyasal gelişmelerinde etkıli olabirmek için bazı gırişımlerde bulunduklarını söylemek 'kehanet" sayılmamalıdır. (Arkası Sa. II., Su. 7'de) STELYO BERBERAKİS Yunanistan'daki ABD askeri usleri ile ilgili olarak imzalanan "Savunma ve Ekonomik İşbirligi Anlaşması'nın" sekizinci maddesi ile VVashington, Atina'ya bölgedekı "Türkiye ile Yunanistan arasında askeri güç dengesinin korunması" konusunda bir güvence verdi ve aynca bu maddeyi bir mektupla da teyıd ederek pekiştirdi. İmzalanan aniaşmanın içeriği dun gece, Yunanistan Dısi^leri x Bakan Yardımcı^' (Arkn '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog