Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

KAVRAM. DERSANESI Lise sonlar: 3 Eylül Beklemdiler: 5 Eylül Latelı Ordu Cad 202/3 (Kimya Fakültesı karşısı) 528 64 37 522 75 74 60. Yıl Sayı: 21197 umhuriye Kurucusu: Yunus Nadi Onbinlerce işçi Jaruzelski yönetimine karşı yürüdü Bir yıl önceden ÖSSÖYS kurslanna hazırlama uygulaması başlıyor Bilgi isteyiniz. YILDIZ DERSANESI Beşiktaş/lst. TeL 160 25 30 161 32 92 2. sınıf öğrencilerine MÜJDE... IZ DERSANESI 40 TL. 1 Eylül 1983 Perşembe Aday adaylam için son heyecanlı gün Seçime girecek 3 parti 1200 adayını yarın bildirecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Siyasi partiler, milletvekili adaylannı yarın Yüksek Seçim Kurulu ve Adalet Bakanhğı'na bildirecekler. 6 kasımda yapılacak milletvekili genel seçimlerine katılmaya hak kazanan MDP. ANAP ve HP'nin, 67 ilde seçime girmeleri durumunda, Yüksek Seçim Kurulu'na toplam 1200 adayın isimlerini bildirmeleri gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu milletvekili adaylannın iki liste halinde yann akşam saat 17.00'ye dek bildiritmesini istedi. Siyasi partiler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na verecekleri aday listelerini, Türkiye'deki 83 seçim çevresine göre, yedişer nüsha olarak tanzim edecekler. Siyasi partiler, aynca Adalet Bakanlığına gönderecekleri listelerde, MGK'nın yapacağı incelemeyi kolaylaştırmak amacıyla milletvekili adaylannın kimlik bilgilerini içeren formlardan da hazırlayacaklar. Edinilen bilgilere göre, milletvekili adayları, Içişleri Bakanlığınca da incelenecek. Siyasi partilerin kurucu üyelerinin incelenmesinde yapılacak yöntem uygulanacak. fçişleri Bakanlığında siyasi parti kuruculannın incelenmesi için oluşturulan komisyon, milletvekili adaylannın incelemesini de yapacak. Seçimlere katılma hakkı kazanabilen siyasi partilerin milletvekili adaylannı saptama çalışmaları son aşamaya ulaştı. Jçişleri Bakanhğında, milletvekili adaylannın incelenmesi için çeşitli hazırlıklar yapıldı, bu arada siyasi parti kuruculannın incelenmesi için Emniyet Genel Müdurlüğü bünyesinde oluşturulan komisyonun, bu konuda da görev yapması benimsendi. Bu komisyon inceleme çahsmalan sırasında Emniyet Genel Müdurlüğü Güvenlik Dairesi'ndeki arşivlerinden de yararlanılacak. Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici olarak ilan edilmesinden itibaren bu komisyon da adaylann incelenmesi çalışmalarına başlayacak ve bu inceleme sonuçlannı MGK'ya bildirecek. öte yandan, Milli GUvenlik Konseyi adaylann incelenmesi sırasında Siyasi Partiler Yasası uyarınca siyasi faaliyet yasağı getinlen kişilenn, Içişleri Bakanlığınca hazırlanarak 29 nisan tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan listesinden de yararlanacak. MGK tarafından veto edilen parti kuruculannın genel seçimlerde aday gosterilmemesi konusunda ilke kararı alındı. THA'nııı edindiği bilgiye göre, 6 kasım seçimlerine katılma hakkı kazanan MDP, ANAP ve HP veto edilen kunıculann aday gosterilmemesini kararlaştırdılar. Polonya'da gösteriler Walesa, hükümetin izin vermemesine rağmen Gdansk 'ta işçilere kısa bir konuşma yaptı Dış Haberler Scrvia Polonya'da Gdansk anlaşmasının uçüncü yıldönümü nedeniyle yapılması planlanan gösteriler ve grevler dun gerçekleşti.Gdansk, Varşova, Nova Huta kentlerinde binlerce işçi güvenlik kuvvetlerinin olağanüstü onlemlerine rağmen gösteriler düzenlediler. AP ajansırun haberine gore, Nova Huta'da işçilerle güvenlik kuvvetleri arasında çatışmalar meydana geldi. Polonya'nın güneyindeki önemli bir sanayi kenti olan Nova Huta'da ulaşım işçileri, Dayanışma yeraltı liderlerinin yaptığı çağrılara uyarak greve gittiler. Kentte bir kaçının dışında hiçbir ulaşım aracı çalışmadı. Nova Huta'da Lenin çelik işletmelerinde 10 bin kadar işçi toplanarak Dayanışma yanlısı sloganlar attılar. İşçiler daha sonra kent merkezine doğru yurüyüşe geçti. Güvenlik kuvvetleri, işçilerin yüruyüşünu gözyaşartıcı bomba, basınçlı su ve joplarla (Arkası Sa. II., Sü. 2'de) Beyrut'ta son döııemin en şiddetli çarpışmaları Lübnan ordusu Batı Beyrut'taki Şii ve Dürzi mevzilerine karşı üç koldan büyiik bir saidın başlattı. Dış Haberler Servisi Bey Lübnan askerleri iki gün önce Şii rut'ta geçtiğimiz pazar günü baş~ Emel örgütü militanlarına terk layan çarpışmalar giderek şid ettikleri mevzileri yeniden ele gedetlenirken, Lübnan Deviet Baş çirdi. Lübnan yetkilileri, sokağa kanı Emin Cemayel, ülkedeki çıkma yasağı ilan ettiklerini, yatum dini ve etnik gruplara goruş sağa uymayanlara ateş açılacağıme çağnsında bulundu. ru kaydettiler. Lübnan askeri yetÇarpışmalarda 54 kişi öldu. kililerinin yayınladığı bildirilerBunlann 26'sı Lübnan aske de, Lübnan tanklarının kentin ri, dördü Fransız, ikisi Ame merkezindeki Barbir ve Sodiko rikan Banş Gücü askeri. 22'si de mahallelerinde ilerledikleri, bu Beyrut'Iu siviller. Ancak çarpışarada helikopterlerin, Müslüman malann yoğun olması nedeniyle Beynıt'un iç kesimlerine komanbirçok mahalleye girilemediği, dolar indirdikleri belutildi. Lübölü sayısırun çok daha yüksek olnan askerleriyle Şii ve Dürzi miduğu belirtiliyor. Çarpışmalann, litanlar arasındakı çarpışmalann Israil'in Beyrut'u işgali sırasında sahil kesimlerinde Cadmos otemeydana gelen çarpışmalardan liyle, gazetecilerin yoğun olarak çok daha şiddetli olduğu, özelbulunduğu Commodore Oteli likle Batı Beyrut'un dumanlar çevresinde de sürduğu belirtildi. içinde bulunduğu bildiriliyor. Lübnan ordusunun giriştiği AP ajansına göre, Lübnan yet harekâta uluslararası banş gücü kilileri, 10 bin kadar askerin ön askerlerinin katılıp katılmadığı ceki gece geç saatlerde Batı Bey bilinmiyor. Ancak a^.'run Franrut'a uç koldan saldırdıklannı sız Haber Ajansı AFP'ye dayaaçıkladı. Yoğun roket ve top ate narak verdiği habere göre, ABD şiyle desteklenen karşı saldında, (Arkası Sa. 11., Sü. S'de) Avcı: Basın hürriyeti olmazsa millet denetim hakkını kullanamaz Refah Partisi de Seçim Kurulu'na başvurdu Habertri 7. Sayfada PARTILERDE SON DURUM MDP'liler Sunalphn yaş gününü kutladı ANKARA, (THA) MUliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı, 1917 doğumlu Turgut Sunalp dün 67 yaşına girdi. Marmara Oteli'nde pazar gününden bu yana devam eden adaylan belirleme toplantısına başkanlık eden Turgut Sunalp, doğum gününde de çalışmalannı surdürdü. SunaJp'ın doğum günü nedeniyle dün akşam Marmara Oteli'nde bir balo düzenlendi. Baloya, Sunalp'ın (Arkası Sa. 7, Sü. 2'de) ANAP: Eksik gedik giderildi Haber Merkezi Anayatan Partisı Genel Başkanı Turgut Özal, "Milletvekili aday adaylannı. Mecliste nerede çalıştırabiliriz duşuncesi ile seçiyonız" dedı. lstanbul'da bulunan Özal, Kurucular Kunılu'nun bugün toplanarak milletvekili adayları listesini görüşeceğini ve adaylar konusunda son kararını vereceğini açıkladı. özal, "Partimizde seçime, milletvekili aday adayı olarak (Arkası Sa. 7, Sü. 4'de) HFde aday adayları belirlendi ANKARA (Cumhuriyet) Halkçı Parti Kurucular Kurulu, çeşitli tartışmalardan sonra dün akşam 400 milletvekili adayını belirledi. HP, milletvekili aday listelerini yann akşam üzeri Yüksek Seçim Kurulu'na verecek. Halkçı Parti Başkanlar Kurulu dün sabah toplanarak aday adaylarıyla ilgili incelemesini sürdurdü. Dün akşama kadar incelemelerin tamamlanmasından sonra, (Arkası Sa. 7, Sü. 2'de) SODEP'in, YSK'na yaptığı başvuru basma açıklandı İllerde siyasi durum ve partiler Kocaeli Vatandaş politikaya ısınamamış 6. Sayfada SODEP'in başvunısunda, "Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlan, biçimsel nitelikte hükümler taşıyan kamu hukuku düzenlemeleri olduklan için konulmuş hükümler çerçevesinde karar vermek zonınludur. Bir başka deyişle, açık hükümlere yasalar dışında eklemeler yapmak olanağı yoktur" denildi. ke yönetiminin gerekleri ve özdlikleri karsısında uyulması zorunlu olan ve duzenleyici nitelikte bulunan MGK'nin 99 sayılı kararımn da gozonunde bıılundurulması gerekmektedir" denilmişti. SODEP'in YSK'nun 265 sayılı karannın düzeltilmesi amacıyla yaptığı başvunıda konu Anayasal açıdan Anayasa Duzeni Hakkında Kanun tle Kurucu Meclis Hakkında Kanun açısından, Siyasi Partiler Kanunu açısından ve Milletvekili Seçimi Kanunu açısından olmak üzere dört açıdan henuz ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 25 ağustosta Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruyla 6 kasımdaki genel seçimlere kanlamayacağı kesin olarak ortaya çıkan SODEP'in 26 ağustosta Yüksek SeçimKurulu'nayaptığı başvurunun metni dün basına açıklandı. SODEP'in başvurusunda "seçimlere katılabilmek için gerekli şartlann yerine getirildiği" kaydediliyor. Bilindıği gıbı, Yüksek Seçim Kurulu SODEP'in bu istemine red kararı vermiş, gerekçede de "Ortaya çıkan hukuki dunımla birlikte, iil Oy pusulasuıda MDP soldcu, HP ortada, ANAP sağda JÜLtPE GÜLtZAR ANKARA 6 kasımdaki seçimlere katılacak üç partinin birleşik oy pusulasındakı yerleri bellı oldu: Seçim kartlannın solunda MUliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), ortasında Halkçı Parti (HP) ve sağında da Anavatan Partisi (ANAP) yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu Yaa Işleri Müdürü Saadet Mermer'in odası her günkünden daha heyecanlı ve telaşlı bir havadaydı. Saat 15.20'den itibaren oradan oraya koşuşturanlar.. Odaya ilk gelen HP Genel Sekreteri Özer Gıirbuz'du. Gürbüz, "Birinci kulvan istiyor ve bekliyonım" diyor. Saat 15.45.. MDP'den Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Hocaoglu, yüzünde koca lesik oy pusulasında partilerin man bir gülücükle içeri giriyor. yerlerini bdiriemek iızere buraO da bınnci kulvarda yarışmak da toplandık." istiyor. "Çünkil" diyor, "Ora30 x 20 boyutlannda iki torba sı bizim hakkımu." En son ge getiriliyor. Birisine 1, 2, 3 numalen ANAP Genel Başkan Yar ralan yazılı kâğıtlar, ötekine de dımcısı Mehmet Altınsoy.. seçime girmeye hak kazanan parSaat 15.57'de 1. Dairedunış tilerin adlan yazılı. Dörde katma salonuna iniyoruz. YSK lanmış kâğıtlar konuyor. tlk Başkanı Ismet Yanıkömeroğlu olarak Özer Gürbüz, numara ve 10 üye birbiri arkasından ge torbasından 2'yi çekiyor. Temlip yerlerini ahyorlar. Partilerin silciler heyecanh. Altınsoy ise temsilcilerine aynlan yerde 1. sı HP'yi çekiyor. HP 2. sırayı çekrada Gürbüz (HP), 2. sırada Al miş oluyor. Gürbüz'un yüzünde tınsoy (ANAP), 3. sırada Hoca hafif bir renk değişimi. Hocaoğoğlu (MDP) oturuyorlar. lu ise, 1 numarayı çekiyor. SonYanıkömeroğlu, toplantıyı ra Özer Gürbüz elini daldınyor, açıyor: isim torbasına ve MDP'nin ismi"298 sayılı yasanın 78 ve 2839 nı gösteriyor salondakilere. Yılsayılı yasanın 26. maddeleri uya , maz Hocaoğlu memnun, ister isnnca, 6 kasımda vapılacak mil temez Anavatan Partisi'ne de letvekili genel seçimkrindeki bir (Arkası Sa. 7, Su. l'de) ele alındı. Konu Anayasal açıdan incelenirken, Anayasa'nın 68 ve ll'inci maddeleri Uzerinde duruldu. 68'inci maddeye göre, siyasal partiler önceden izin almadan kunılur ve Anayasa ve yasa hukümleri içinde etkinliklerini surdürurler. SODEP'in başvurusunda "Öyle ise parti faalivetlerinin Anayasa ve yasa hükümleri dışında başka kurallarld sınırlandınlması mumkün degildir" denildi. ll'inci madde de ise Anayasa hü kümlerinin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare mahkemelerini ve öteki kunıluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallan olduğu hükme bağlanıyor. SODEP'in başvurusunda hiçbir kuruluş ve kurumun bu hükmun kapsamı dışında olamayacağı belirtildi. Bu temel hukuk kurallannın Yüksek Seçim Kurulu'nu da öncelikle bağlayan kurallar olduğu, ihmal edilemez olduğu ve bunlara öncelik tanınmadan huküm verilemeyeceği göruşune yer verildi. Konu, Anayasa duzeni ve Ku(Arkası Sa. 7, Sü. 4'de) Hava ve Deniz Harp Okulu öğrencileri diploma aldı Yeşilyurt ve Heybeliada'daki törenlere Cumhurbaşkanı Evren ve MGK üyeleri de katıldu İstanbul Haber Scrvisi 198283 öğretim döneminde Hava Harp Okulu'ndan mezun olan 197, Deniz Harp Okulu'ndan m»zun olan 178 teğrr.tne diplomaları dün törenle venldi. Diploma törenlerine dün tstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Nurettin Ersin ile kuvvet komutanlan da katıldılar. Ve>ılyurt Hava Harp Okulu'ndakı törende bir konuşma yapan Okul Komutanı Hv. Tüm(Arkası Sa. 7, Sü. 7'de) HAVA HARP OKULL BİRİNCİSt Hava Harp Okulu 29. dönem birincisi Hv. Tgm. Gurşel Serpen'e diplomasını Cumhurbaşkanı Kenan Evren verdL. (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOGLU) Ziya Ul Hak "felsefe doktoru" oldu Konuk Pakistan Deviet Başkanı dün Konya'yı da ziyaret etti. Mevlâna Müzesi'ni gezdi. Sema gösterisini izledi ANKARA (Cumhuri>et Burosu) Resmi bir ziyaret için Turkiye'de bulunan Pakistan Deviet Başkanı General Ziya Ül Hak'a dün düzenlenen bir torenle Ankara Üniversitesi tarafından "Fahri Felsefe Doktoru unvanı" verildi. Ziya Ul Hak, daha sonra YÖK Başkanı Prof. İnsan Doğramacı'nın Hacettepe Vakfı'na bağışladığı koşke giderek, kendisi ile bir sure göruştu. Ziya Ül Hak'a doktora verilmesi töreni Ankara Üniversitesi Dıl Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin konferans salonunda yapıldı. Törene DM Başkanı Sadi Irmak, YÖK Başkanı thsan Dogramacı, yüksek yargı organlannın başkanlan, Bakanlar Kurulu üyeleri, Diyanet îşleri Başkanı ile Ankara'daki üniversite rektörleri, fakulte dekanları ve aynca bir grup hemşire katıldı. tki ülkeninulusal marşınındinlenmesınden sonra Ankara Üniversitesi Rektörü, Prof. Tank Somel, Pakistan Deviet Başkanı Ziya Ül Hak'ın ülkesine yaptığı hizmetleri övdu. Ziya Ül Hak'a doktora verilmesini Ankara Üniversıtesi için "tarihi bir gün" olarak nitejeyen Somel, daha sonra Ziya Ül Hak'ın hayatını anlattı. Ziya Ül Hak'ın yönetiminde Pakistan'da sosyal, kultürel ve teknolojik aianlarda ilerlemeler kaydedildiğini, "fakirtik ve cehalete savaş açıldığım" belirten Somel, "Atatürk'un başlattıgı milli mücadele, İstiklâi Savaşı'ndan sonra. cumhuri>etin kumlması döneminde Pakistan halkının bizlere sağladığı maddi ve manevi destegi unutmamız mumkün degildir" dedi. Somel sözlerini şöyle tamamladı: "Ekselans Ziya Ül Hak'ın özetlemeye çalıştığım üstun kişiliğini, başanlannı ve >eteneğini, bilimsel ve teknolojik gelişmelere verdiği buyük onemi değerlendiren DTCF Fakulte Kurulu 25 temmuz 1983 tarihH toplantısında, kendilerine Dr. Honoris Causa ünvanının verilmesini teklif etmiş, bu teklif Ankara Üniversitesi Senatosu'nda oybiriiği ile kabul edilmiştir. Bu tarihi karann üniversitemiz için bir şcref vesilesi olduğunu belirtirim." Somel konuşmasını tamamladıktan sonra Ziya Ül Hak'ı sahneye davet etti. Burada DTCF öğretim üyelerinin yardımıyla konuk Deviet Başkanı'na cubbesıni gıydiren Somel, konuşmasını yapmak üzere Ziya Ü! Hak'ı kursüye davet etti. Ziya Ul Hak konusmasındakendisinin İslâmabad'daki Kaidi Azam Üniversitesi'nin rektörü olduğunu hatırlattı ve An(Arkası (,. Sayfada) YHK'nîn yeni uygulaması Işe yeni girenlerin ücret zammı daha düşük olacak IŞIK KANSU ANKARA Yüksek Hakem Kunılu, yenilediği toplu sözleşmelere koyduğu bir madde ile işe yeni girenlere, soz konusu işyerinde yapılan ücret zammının altında zam uygulanmasını öngöriiyor. Yüksek Hakem Kurulu'nun karanna göre, bir işyerinde yenilenen toplu sözleşmenin yurürluk tarihinden sonra işe giren işçilere, o işyerine yapılan ucret zammının altında zam verilecek. (Arkası 6. Sayfada) Sabancı'nın köşkü "Yuvarlak Masa"cılam çok şaşırttı OSMAN ULAGAY KuzeyGüney Yuvarlak Masa toplantısına katılan yabana uzmanlar önceki gün dünyanın en yoksul ülkelerinin sorunlanna eğildiler. IMFnin kendi yarattığı kaynak olan Özel Çekme Haklan'nın (SDR'lerin) yeniden artınlması ve bu artıştan en yoksul ulkeler grubuna özel bir pay aynlması Önerisini tartıştılar. Kişi başına milli gelir düzeyleri 100400 dolar arasında kalan, aç şaşkınhktı. Böyle bir ortamda lık sorununu bıle çözümleyeme yoksulluktan, yoksullann sorunmiş en yoksullann dertlerine çö lanndan soz etmek bir çelişki gizum arayan yabancı konuklar bi görunüyor, yabancı konuklar daha sonra bir Boğaziçi tum ya da birkaç saat önce tartıştıklan parak Sakıp Sabancı'mn Emir konuyu unutarak bu zenginliğin kaynağmı soruyorlardı. Bu köşk gân'daki köşkune geldiler. tstanbul'a ve Boğaziçi'ne duy ne zamandan beri Sabancı aileduklan hayranlığı sık sık dile ge sinin malıydı? Ailenin başlıca ça1 tiren yabancı konukların gör lışma alanlan nelerdi? Türkiye de bu tur malikânelerde yaşayan kemli bir bahçe içinde yükselen Sabancı malikânesini görünce kaç aile vardı? gosterdikleri ilk tepki ise galiba (Arkası Sa. 11., Sü. 7'de) intiharı F. Almanya'da hükümetle muhalefeti birbirine düşürdü Zimmermann'ın Altun'un iade edilmesi için Adalet Bakanı Engelharda gönderdiği mektup açıklandı. ULYA ÜÇER ~ Hava korsanları tesliııı oldu TAHRAN, (ANKA) Fransi2 Hava Yolları'na ait Boeing 717 tipi bir uçağı, beş gun önce kaçırarak, çeşitli ulkelere götürdükten sonra, Tahran Havaalanı'na indirerek, yolcularla birlikte rehin tutan hava korsanları, duzenledikleri bir basın toplantısından sonra eylemlerine son vererek teslim oldular. (Arkası Sa. 11., Sü. S'de) Özal: Akdh borçlanmayan ülkelerin hali harap MERAL TÂMER İstanbul'daki KuzeyGuney yuvarlak masa toplantısının dunkü oturumunda konuşan Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal, "Borçlanırken akülı davranmayan ülkenin ha(Arkası Sa. 11., Sü. 4'de) UĞUR MUMCU GOZLEM Yakınma Hakkı... Son günlerde hepimiz, siyasal partiter, vetolar ve adaylarla ilgılendik. Bu arada, dernekier. sendikalar, olağanüstü hal, toplantı ve gösterı yürüyüşü yasalan Danışma Meclisi'nden geçti ve MGK'nce de görüşulerek kesınleştı. Basın yasası da gündemdedir. Bu yasaların hepsı, anayasa uyarınca hazırlanmakta ve (Arkası Sa. 11., Su. 7'de) 4 kişilik ailenin mutfak gideri 700 lira artarak 31 bin 740 lira oldu 9. Sayfada PROTESTO GÖSTFRİI.KRİ Kemal Cemal Altun'un intihanndan sonra Batı Beriin \e Kolnun yanısıra başkenl Bonn'da da "vjbancı duşmanlıgı" ve "Federal hukumetin sığınma hakkı iste>en yabancılar" konusunda politikasını protesto eden gösteriler yapıldı. Bonn'daki gosterilere Veşiller'den de bazı nıilletvekilleri katıldı. Bu g'osterilerde >er alan pankartlann bir çoğunda İçişleri Bakanı Zimmermann ağır bir biçimde suçlandı... (Folograf: AP) BATI BERLİN Kemal Cemal Altun'un, sığınma istemini karara bağlayacakolan Batı Berlın Mahkemesi'nin 6. kat penceresinden atlayarak intihar etmesi Federal Almanya'da "Yabancı dıişmanlığı" ve "Sığınma hakkı istevenlere karşı Federal Alman Hukümeti'nin takındıgı tavır" ile ılgıli eleştirileri yeniden alevlendirdi. Dün Bonn'da İçişleri Bakanı Zimmermann'ın Federal Adalet Bakam'na gonderdiği ve Altun'un iadesini onaylamasmı "rica ettigi"ni içeren bir mektubu açıklandı. Batı Berlin Senatosu'nda FDP (Hür Demokratlar) grubu intihar olayının perde arkasının araştırılma(Arkası Sa. 11.. Sü. 2'de) I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog