Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÖLTÖR YAŞAM 19 EYLÜL 1982 televizyon 13.30 13.35 14.00 HABEBLEB ÇOCUKLAELA MÜZİK PAZAR ŞİNEMAŞI: SİLAHŞÖRÜN DÖNÜŞÜ TELE MAÇ YENİ SESLERDEN TÜRKÜLER Filmle ilgili ayrıntıh bilgiyl yandaki sütunlarda bulacaksınız. izleyici gözüyle Bir sorumsuzluk daha! Yitırchğımız değerli sanatçı Faruk Guvenç, topra ğa verildıgi gün ne yazık ta bıyolojıst oldu TV efcranlannda. Ne denlı külturlu haber spıksrlerımiz var. Haber olarak bıyolojıst dıye venlse de, hiç umulmadık çevrelerden Faruk Guvenç'ın «kısık sesi üe tatü tatlı anlatırdı» diye yanıtlar galmesı, onun toplumun alt kesımlerine dek ındıgını ve üstlendiğı zor ışi yaptıgını bugün ka nıtlamaktadır. Acaba TRT böyle bır çalışanını yitirdiği gün, onun nizmetlenni, topluma müzik sevgisini aşüamak için yaptıklannı arşivlennden çıkanp bır ızlenoa sunamaz mıydı? Her ne olursa olsun, o değil mı kı halka kendıni, dolayısıyla üstlendigi ışi duyurabümis, amacına ermis demektır. Selam olsun onun gibilertne Besinı YILMAZ (İST) Jerinden tanıdıklanrnız "Dallas,, dîzisînin bilinçli kadını Donna'nın sesi: Esin Avcı Emcen Türkân SEZGİN Esin Avcı Emcen': 601ı yülann tiyatroseverten «Ankara' nın ilk ozel tıyatrolanndan «Meydan Sahnesı»nden anımsıyacaklar. Mahır Canova, Çetın Köroglu adlanyla birlıkte. Gen cecik bır kiz o sıralar Esm. Devlet Konservatuarıtu o yü bı tinniş. öğreönenı Mahir Canova, kurdugu tıyatroya almış onu. Dokuz yıl orada bırbırinden guzel oyunlar sergılemışler. Ankara'lılaıa. Derken evlılık gelmi^ ardından ve tıya^ rodan ayrılmış Esin Avcı. Eşınin görevı nedeniyle de yurt dışına çıkmış. Petci, yurda dönünce yeniden tiyatro yasamın başlamadı mı'' Dondüğümde Meydan Sah nesi'nin kadrosu degişmişti, o nedenle tiyatroyu duşünmedim. Bu kez televizyon çalışma ları basladı. Televizyonda nelerde oynadın? Ilk televizyon çahşmam nalk arasmda «Üç Yalancılar» nasıl? Elbette bu çalışmalardan yanayım. Sanatçı doğru ve guzel konusmalıdır. Çünkü biz dılı yıgmlara ulastıran kişüenz. Televizyon programlannı nasü buluyorsun? Pek ızliyorum diyemeyecegtm. Oyleyse nedeninı sorayım. Nedeni çok açık. İyı yapunlar yok denecek kadar aa da ondan. Omek olarak eglence programlanndan soz etmeîc ıstiyorum. Bır ıkı yapımı bu eleştirılerin dışında tutarsax( (bu yapımlaıan bın Teleskop' tu) ardarda sıralanan şarkı, türku ya da hafıf muzık sanatçılarmın çıkıp bir ıkı parça soylemesıyle oluşturuluyor. Bu r.un adi nasü eglence programı olabilır?. Parodiler de oluyor arada, ama düzey olarak oylesıne z»yıf kı... Bunlar güldurmek şöyle dursun. kızdırıcı oluyorlar. Yabancı dizüerden neler seslendirdin? Başlıcalan, Tekerlekler, Kaptao ünedin ve Dallas. Dailas'ta pek çok olumsuz koşilık bir araja gelmisu, ama benim seslendlrdigim tip bizım toplumf hıç de aykın düşmeyen birıydı. Aklı başında, ne yaptıgından haberlı olaa Donna'yı konuşmustum. Donna'yı severek aeslendirdığın anlasılıyor? Evet, severek sesîendirdim. Donna, özven sahıbi, eşini gerçekten seven bir kadını sımgeliyordu. Ben onu biraz bı zım k^viini7111?3^ bile benzetiyo* rum, Bizim ir^irıiTTii7;i' mı? Hangi yönleriyle? Bizde de kadın özvert sahibidır. Yennde eşini yönlendirir. Yuvanm orta direğidlr. «Yuvayı dişi kuş yapar» dıyorsun. Evet, öyle de olmalıdır. Bır aıle duzenının belli bir say gınlıkta yürüyebilmesi için kadına çok gorev düşüyor bizim toplumda. Evet, Esin, «eşinın yuvasım yapan» bir dışi kuşla söyleştim. Tesekkürler. 15.30 16.15 Federal Almanya'nın Seelze v© Rotingen kasabalan arasındaki eğlenceli yanşma ekrana gelecek. Cezmi Barut: «Âynîdım gülüm senden» (Elazığ), Dağda harman olur mu» (Diyarbakır), Mustafa Dündan «Büyıîfe ceviân dibi' (EğinJ, Emine Demirtaş •Çeıriberim dalda kaldı (Afyon), «Dom başına asagoymuş», .(Afyon), Hasan Koseoğlu: •Karşıdan yar geliyor* (Van). Glenn Ford «Western»lerin unutulmaz oyuncosu.. İ 16.40 DAKTAKİ Dizinin •Duruşma* adlı bölümünde Morsh ve Paula Reis Mako'ya ilaç götürmek için yerli köyune giderken yolda fllleri Makoya'ya ilaçlı bir ok atıhr. Daha sonra fıl çadırlan yıkar ve reis yaralamr. Bunun üzerine yer liler duruşma yapar ve Modok'u ölüme mabkum ederler ama Morsh gerçek suçluyu bulur. Pazar Sineması: "Silahşörün Dönüşü,, # (The Fastest Gun Alive) / Yönetmen: Russel Rouse / Oyuncular: Glenn Ford, Jeanne Crain, Broderick Crawford, Russ Tamblyn / 1956 yapımı / 92 dakika. fılme katkıda bulunuyor. Klasik westem'ın rahatça izlenebı lir. düzeyli bir drnaği, sonuç olarak... Kuçük bır kasabada sılah taşunamakta direnen George (Glenn Ford) herkes tarafuıdan 'korkak' olarak nitelenir. Bu arada 'kötü adam' WİUie (Brodenck Crawford) durup dururken adam öldürür ve gıt tigı yerleri dehsete salar... Olanlar sonunda George'u da çı leden çıkaracak ve Wülie"ye karşı sılaha sarümaya zorlayacaktır... Ülkemizde «Yaman SUahson adıyla oycamış olan filmın ozgün adi, «SUatunı en çabuk çeken hayatta kalır» anlamına ge lıyor. Bu ozgün ad. fılrrun türn genlimini ve aynı zamanda felsefesmı bzetlıyor. Adi pek duyulmamış olan birkaç fılmden sonra Hollywood'u terkeden yönetmen Kussell Rouse, anlaşılan ıyı bır sinema seyircısı. Çunku sayısız western'ın ana ogelerını ve trüklerinı, pek yenı bırşey katmaksızuı, ama usta bır bıçımde yenilemiş. Öyle kı western'ın asıl ozgün örneklerinı ızlememiş bır seyırcı ıçın «Silahşörün Dönüsü» bır western prototıpi bıle sayılabilır. Glenn Ford ve Broderick Craword'un biraz stilize, ama yuıe de usta ışi oyunlan EstN AVCI Dallas'da Donna'yı lutalıkla seslendirdi. olarak büinıyor. O yıllarda şımdıkı gıbi banttan venlmezdı programlar. Canlı yayın yapılırdı. Yanlış yapınca düzeitme olanağı yoktu. Onuc da he yecanı yaşamrdı. îlk program çekilirken kameralar üstume ustüme geliyor sanmıştım. Tüm elbiselerim terden sırıl sıklatndı. Bir sanatçı olarak dılm özlesmesine karşı yaklaşımın 17.25 17.50 HAROLD I/LOYD SHOW GEORGHE ZAMPHİR RESİTAIİ Georghe Zampbir Romanya'nın müzlk dünyasına armagan ettiği, ülkemizde de çok iyi tanınan büyuk pan flüt ustasıdır. İsviçreli müzik eleştinneni Pierre Hügli' nin deyimiyle. *soluğu yeryüzünün solunumunu yansıtır.» 18.05 TAŞ DEVRİ •Beklenrqeyen Misafir* adlı bu bölümde çok zengin olan Horozibiği ve kansı kuzeni Fred'i gönneye gelirler. Horozibiği ve kansı deniz yolculuğuna çıkacaklardır. 18.30 SPOR 20.30 HABERLER 21.00 HAVA DURUMU 21.05 YENİ ANAYASA OLUŞMA YOLUNDA 21.20 SAZ ESERİ Ziya Paşanm Neva Saz SemaisL 21.25 BAYAN COLUMBO Dizinin bu bolumünun adi: 'Şantaj.» Kate. bir rastlantı sonucu, Valley'deki kulüplerden birinde bazı kadınlann para karşüığında, kasabaya gelen yabancılarla ilişki kurduklannı öğrenir. Bu kadınlardan biri öldürülünce de, olayı aydınlatmaya karar verir. 22.15 ALTINGÜL YARISMASI Eski programlardan da özet göruntülerin yer aldığı programda Altıngül yanşmasmdan ve festivale katılan sanatçılardan göruntüler var. Yapımci: İzzet Öz. 23.05 HABERLER 23.10 KAPANIŞ ler geçidi 11.45 Türkuler 12 00 Kısa haberler 12.05 Unutulmayanlar 12^5 Reklamlar 13J» Haberler 13J5 Saz eser07 00 Açüış 07.02 SoHstlerden len 13J0 Bölgesel yaym 15.00 seçmeler 07J0 Haberler 07.40 Kısa haberler 15.05 Şarkılar Turküier 08 00 Sabah için mü 15.30 Türkuler 16.0C Kısa hazik 09 00 Çocufun dünyası berler 16.05 ÇesitU Türk mü10 00 örneklenyle Türk musıyaoocun öyküsU 21^0 C&z zigi 16.30 Hafif müzlk 16.45 kisi 10 15 Oyun Havaları 10.40 konseri 22.00 Haberler 22.12 Türlculer 17.00 Spor magazin Tasavvuf Musıfcısi 11.00 Radîşte Anadolu 22.30 Gecenin 18^5 Reklamlar 19 00 01.00 yo tiyatrosu 12 00 Ankara rad yosu çokseslı korosu 12.15 07.00 Açüış 07.03 Gür.e başlar getirdiklert 23.00 Pazar kon TRT2 ıle ortak yaym 19.00 ken 08.00 Sabah konseri 09.00 seri 24.00 Gece ve müzik 01.00 Haberler 19.30 Türküler geçiGençhk saatı 13.00 Haberler di 2000 Tarla dönuşü 2020 Kapaoıs. 13.15 Hafif müzik 13.30 Ses ve Türkçe haberler 09.03 MUzüc Solistler geçidi 20.45 Yeni ses saz duniamızdan 14.00 Ata stUdyosu 10D0 Yorumlar yoler 21.00 Kısa haberler 21.05 rumcular 11.00 Stüdyo FM turk'e Mareşal \e Gazilık Ün Film müzikleri 21.30 Spor der 12J0 Şan sololan 13.00 A. vanının verilmesı özei progra05.00 Açüış 05 05 Ezgl Kervam gisi 22.00 Kısa haberler 22.05 mı 14.15 Türkuler geçidi 14 40 Homneger anlatıyor 13 30 Oda müzigi 14.000 Pazardan pazara 05.30 Sabah şarkılan 06.00 Kı Stüdyo kayıtlanndan 22.35 Şarkılar 15 00 Haber program 15.00 Müzjge davet 16 00 Gü sa haberler 06.05 Bölgesel ya Türküler 23.00 Haberler 23 15 16.00 Hafıf müzik dünyasındaıı yın 06^0 Köye haberler 06.40 Bizden sesler bızden meıodıseçmeler 16 30 Türkuler 18.45 nün konsen 17 00 Haberler 17.12 İşte Anadolu 17.30 Tatil Günaydm 07.30 Haberler 07 40 ler 23 45 Oyun havalan 24 00 Şarkılar 17.00 Saz eserleri 17.15 Senfomk müzik 18.00 Günü için müzik 18 00 Teles Bölgesel yayın 09.00 Kısa ha Kısa haberler 00.05 Sevilen kop 19 00 Haberler 19.12 Işte berler 09.05 Tatil sabahı l l i » eserler 00.55 Günün haberleYurttan sesler 18 30 Fasıl Anadolu 19.30 Aksam konseri Kısa haberler 11.05 Reklamlar rinden özetler 01.00 Program 19 00 . 01.00 TRT1 ile ortak 30.00 Muzik ekspresi 21.00 Pı 11.07 Hafif müzik 11.15 Solist 01.05 05 M Gece yarısı. Jaym. TRTI radyo TRT. II TRT. III SOLDAN SAĞAı 1 Aktörlügü, yönetmenligt idare cılıği. yazılan, hizmetleri ile Turk tiyatro ve sinemasırun en önemli sünası... 1çinde bir şey yokmuş gibi olan bir çeşit yumurtalı v ^ hafif hamur tatiısı. 2 Fütüvvet şeyht... Küçuk küçük doğranmış et. ciger gibi şey ler yagda hafifçe kavrulduk tan sonra su, domates, biber katılarak yapılan yemek... Bir çeşit gemid düğümu. 3 Rus köylusunun kışın giydiği koyun postundan içi tüylü elbise.. Halk dilinde kanser bastalıgına venlen ad... Bir hayvan, 4 Herhangi bir eneriiyl, elektrik Rİnrnınft çeviren aygıt.^ Hile, düzen... Yan resmi gece ziyafetleri ve eğlencelerınde erkeklerin giydiği atlas yakalı ve siyah elbise takımı. 5 Yüz, çehre... Slawomir önadh, özellikle yergi turundeki yasa ve hikâyeleri ile tanınmış Polonyalı yazar ve gazeteci™ Snakespeare'in bahtsız bir oyun kahramanı... Gemi ve kalelerde, topun makine bolumunü ve topçulan koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule. 6 Gübre. TemeLi Telefon sözü... îskambü oyu nunda koz. 7 Üzerine resim «iinmış fotoğraf canxu Buyük pulluk.» Su geçirmez. kukuletah kısa ceket 8 Yunanıstan'da bır kent.. Hay van olusu... «Takun» BÖZCÛğunün kısa yazıh^L Fa'eozoık zamamnın en yeni dev ri. 9 Kımyada lıtyumun simgesi... Araba vapuru.Bir renk... Bagıt 10 Hastalık, bozukluk... Eski Işkandinav anlatı ve efsanelennın genel adi... Anjin boğak... Sınır boyu. 11 Batı Alman ya'da bir liman kenti... Kım HAFIAfSIM ARMAĞAN1 100 OKURUMLCA «Hayatın Kökleri» Kitabmı veriyoruz. Bu hafta: Mahlon B. HoaglandiD 1 2 3 4 5 6 7 15 16 17 18 19 20 yada sodyumun simgesi.Kolsuz erkek fanilası... Roma mitoiojısınde ekım ve bıçim tannçası. 12 Eski Yunanlüar'ın ulusal ayakKa bısı... Itırh bir bitki... Afrika'da bir ülke... Eli açık, cömert 13 Eskiden kullanılmış iki kuruşluk gumuş akçe... Şemseli ama yaldızsız ciltlere venlen ad..« «Pa pağan yemi» de denilen bir bitkt 14 Yabancı... Ok kıhfı... Italya'da bır kent 15 Demz yosunlanndan çıkanlan bır çeşit jelatin... Kimyada neonun simgesi... Karagöz oyununda Karagöz' un başlığına verilen ad. YUKARIDAN AŞAĞIYAt 1 özellikle Türkler arasın da yayılan Sünni bir Islam mezhebi... Genellikle ipek ıbnşimle yapıian ince orgu. 2 Afnka'nın en yuk&ek tepesı olan Kılimanıaro' nun yerli dıhnde «Özgurluk» anlamına gelen adi... Fazla terlemekten, vucutta gorulen ufak ve pembe kabartılar... Kimyada gümüşün simgesi. 3 Desise... Elma, armut gibi meyvele 5 eylül tarihli PAZAR BULMACAS! nı kazananların listesi ISTANBULDAN A. Ayhan Müftüoglu, Nesrin Aksu, Emlr Uras, Mine Çokküçük, İsmet Onbaş, Şule Emre, Fahir Tanyeri, Murat Özgün, Leyla Gökçen. M. Kemal Akışkalı, Banu Alp, Işıl Köksal, Enis Congar, B. Zeki Blngöl, Turhan Atakan, Oktay Fırat, Seza Bener. Feriha Türk. Ülker Aydın, Cem Azakan, Feridun Ülker, HalU Tıglı, Hakan Yaşmut, Ulaş Aydın, Nevzat Berker, Ayten Tutkun, Nilüfer Atakan, M. Sait Tür köz, Gülçin Çalışkan. Caner Borçak. ANKARADAN Halit Dogan, Hüseyln Akburak, Murat öner, Seyhan Baytur, Kemal Onur Sagun, Orhan özgören, Naki Arpacıoğlu, Tülay Çelikcan, All Ünal, Muzaffer Sönmez, Ercan Alparslan, Nesibe öztürk, Caner Fidaner, Adnan Balkanlı, Köksal Çoban. Er can ütku, Ayten Kahvecl. Coşkun Gönültaş, Tekln Erkip, Murat önder. İZMİE'ÜEN Nazım Üstün, Munevver Tezel, Rıza Avşar, Ali Yener Ertan, l j lal Turgut, Nilgün Eren, Mehmet Öztürk, Avnl Güven, Mehmet Kemalettin Koral. Glray Cengiz, Soner Coşan, Neyzar Karahan, Fatma Enize Koral, Erciyes « S 3 4 Edipoğiu, Sabriye Arda, Ali İhsan Tekin. T. Bdll tnce, Metin Karayazgan, Cengiz Yalçınkaya. SAMSUN'DAN Denlz Bengi, Halit Tosun, önal Süer, Devrim Altayh, ADANA'DAN Şener Yunusoğlu, Oktay Şatvan, GAZLiNTEFTEN Mehmet îyigün, BÜESADAN Coşkun Şekerciler, Hüseyln Boz kurt, İZMÎTTEN Alâadâin Erünal, Güzide Erünal, ÇANAKKALE'DEN H. 1b rahim Balsara, ESKİŞEHÎE DEN Süleyman Avkao, L'ŞAK'DAN AU Börekcioğlu. ADAPAZARI'NDAN Kemal Ateşli, Hüsamettin Yılmaz, TRABZON'DAN Muzaffer Karamustafaoglu, Emin Akyüz, Şenol Bektaş, KARABÜKTEN Hulusi Eriş, GEDİZ KÜTAHYADAN tbrahim Ceylan, AYDIN'DAN Emine Arslan. ANTALTADAN Nesrin Killt, KAYSESfDEN Fethi Çelikbllek. Oktay Kıhç, HUĞLü BEYŞEHÎR'DEN Kasım Baler, KARAÖZÜ SARIOĞLAN DAN Mehmet Öztürk. AK ŞEHİR'DEN Kadir Can, BALIKEStR'DEN Yusuf Cankaya, ÇÖKELEK KÖYÜ SALİHLt'DEN Kenan Duman, KO.VYADAN t b rahlm OUeklL rin kurutulmuşu. îspanyada bir kent. 4 Zeytinsi yemiş... Sulak yerlerde kendi kendine yetisen ve yaprakla n sebze olarak kullanılan bir bitki. 5 Balinadan çıkanlan ve mum yapımında kullanılan beyaz bir yağ.~ Dört kısımlı eski bir ttalyan halk dansL 6 Numaranm kısa yazüışi Hastalık. dert.. Asker... Tekstıl sanayiinde kullanılan, çok ince çelik iğnelerle donatılmıs çubuk şeklmde küçük tarak. 7 Eski bir uygarlık... îçine su ya da başka bır içkı karıştırılmamış içki... Duman lekesi... Dilbilgısinde kıp. 8 Marangozlann kullandıgı bir araç..; Çöl Araplan... Sagır & Giy si takımmın yelek ya da gömlek ustune giyilen parçası... Tanrı. 10Kuzey batı Kafkasya'da konuşulan bir dü... Denizcılıkte gergın duran bir halatı biraz koyverme Işi... Eski dilde demir. 11 Kus yuvası... Gemilerde türlu ışlerde kullanılan bır çeşit demir halka 12 Mısır fıravunlannm en ünlülerın den biri... Çiçeklerinde fumarin adlı bir alkaloit bulunduğu için hekimlikte kul lanılan bir bitki. 13 Eski den sankb din bilginlerine verilen ad... Köle ya da karavaş... Zayiye. 14 Laboratuvar işlerinde çalışan kımse... Örgensel maddelerin ay rışmasından oluşan tutuşur sıvılann birçoguna venlen ad 15 Havagazı memesi... Restoran. 16 Az derin sularda hareket etmeye elveriş li orta tonajda savaş gemisi... Eski Mısır inanışında in sanoglunun hayaü dayanağı olan üretici güç. Küflu ve çürük gibi kokan. 17 Te mizlik işlerinde kullanılan bir toprak... Geminin, zind ri toplayıp demirini kaldırmaya hazır bulunması.» Ingilizlerde şeref ünvam. 18 Eski ve bilinmeyen bir tarihi belirtmek için kullanılan bir deyim... Bir spor aracL.. Argoda para. 18 Ihsan. lütuf îki direkli yel ken gemisi. 20 Dicle'nin bir başka adt.. Dortköşe ke silmiş küçük hamur parçalanndan yapılan yogurtlu yemek Uzak. pazaroyun nevzat erkmen Desenler: Semih POROY Hamfî Bayater (İstanbul) EVİRMECE ÇEVİRMECE «Geçenlerde bir grupla Adalara gıdıyorduk; ben, lakabı Sor olan Ali Aydm, Ali'nin nisanlısı Samlye, mimar olan Ç. Erk, İranlı öğrencı arkadaşunız Yusuf ve sanatı çok seven Cenk. Mimar Ç. Erkie Ali tanısmıyor lardı. Alı'yi, (I> SÖR ALİ AYDIN; KABTAL İPÎ SAPTAR diye tanıttım. Bu arada vapur da yola koyuldu. Ee, bu kadar adam olur da sohbet olmaz mı? önce Samiye, Eee yörelerinde geziye çıkmıs olan annemi sordu: (II) ANAM HALÎFE LALA HALEN TATtLDE dıye cevapladım. Daha sonra mimar Ç. Erkle konusmaya daldım. Sayın mimanmız kendisini o kadar övmeye koyuldu ki, dayanamayıp: (1H) BAY Ç. ERK. TAKtP KÖY KUR, ÖGÜN. dedim. Aaa, bu arada çaktırmadan Ali ile Samiye yine kavgava tutusmamışlar mı? Samiye Ali'ye ilençler yağdırmada: (IV) BÎE GÜN DÖRT AL EŞEK SEC. ÖIte: Ali*yse sürekli af dilemek OKUROYUN (V) DEMtB ÇEIİK YtNE AF ÖZLER SAMÎYE. Öte yanda lse sanatsever Cenk'le bızım İranlı da şiir uzenne; şaır P'nm eserlennden ve esin kavnagından bahsedıyorlardı. Cenk, Yusuf'a: (VI) ŞAİR P, BÜLSA YAL NIZ CAMI AÇAR derken İranlıyı uyarma ihüyacını hissettim: (VII) ÎRANLI SEZ. NAZtK GOL.. Bunlan size yazarken sunu farkettun: Burada söylenılen cumlelerde bır şairimizin bes öykü ve roman yazanmızla bırer vapıtlan ve gazetemizin sevilen bır köşesi ve hazırlavıcısı girii. Bakalım bulabılecek misinız?» e 9 to ti V 13 • •T •• • • !T • s •1 •• •i • • • • e • • e] e • 1 z• • M• • •ç J. • •• Ji m T • •i T Jgj • • • • J 2: £• \ • J • • • Jc i •• ••• • e i x> T • î T| J u A IN u A N J± C R I 0. M € S T ) 6 > J 9 « « 1 2 U « « * » 1 9 1 9 » c A R a G N O D z\Jl i R A N D j R 1 u rı A T s I N A C 0 !G T 0 a R 0 V Cı 1 c H C E 0 L A R A ş A A A T A U c • y N A GİZYAZI GİZSÖZ 13.8.1982 tarihli buhnac*mızm soldan sağa 15. nrasında sordtıgumuz ttal yan mareşalinin adi Raimondi Montecncculj (veya Montecuccoll) değil RAİMONDO Montecucculi olacaktrr. Ba yanlt^lıktan ve yol açtıgı nyttm suzluktan dolayı okorlarımızdan özür dileriz. Ve bizi uyaran okurlanmıza da teşekkür ederiz. Ancak râkid bugünün rakit diye de gini ve baa ba iml&yı da hfttuiatınz, sözcüğünün Tflrkçesinde yazılabilece sözlüklerin verdiklerini Aşağıda üç büyufe adamın sozleri var.. Ancak her harfin yerlne başka bir harf konulmuştur. Siz hangi harfin hangl barf yerine konuldugunu bulup, yanl şilreyl çözüp, gerçek sözlerl bulacaksınız. Her Oç bölümde ayn ayn şlfreler kullanılmıştır. Bu sözlerl söyleyenlerin adlan ayraçlann lçlndedir. NOT: Bn çlfrelerin çözümfi sizi zorlnyorsa, aşagıda ters olarak yaalmış olan ipuçlanndan yararlanabilirsiniz. 1. 2. 3. (FRANK CARNE) (ATATÜRK) (MEVLANA) BSM JtEIPGŞVIPGÖ CNHCPKŞVKPKÖ, CUC AGB JİEIPUIÖVEPGÖ ACZCOKPPKÖ CÖCÜNC JIB1Ş. (ĞŞCPM FŞCPD R I E | I S A D N N S U M A H £ N A V t A A A N M A A p. o UJ S K L R A a \ N u 0 YZYOZGDBS CGUGVB VACZRPADZA PGDLB PGDLBÜG PGZŞGMBPNG, OGÜGL IRD KRSGDAVVRD. (GVGVTDP) n. N R m. İM CKÇKH DMİPYÎ ÜATKÎ. KtBKC ÖYÖMGYAMBMRYİ CKÇKH ÖMHTYÎ. ÇMtYDM SMTSYÖY ÇKAÇZHTKİ KAKGYAMBMRY CKÇKH TF KAZH, PMHYTY CKAZH. (OMLAKİK) L L Ç T) C z| A H 0 S ft S E R N A N A P ( G Z M N S Ü L L 0 0 N' R A P 0 \/ T A Nı M A| *Hİ ~Nİ i T| i (Çozümleri 11. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog