Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

5 AĞUSTOS 1982 Cumhuriyet 9 Deniz Egitim Komutanlıgından Duyurulur 1982 83 Egitim / Öğretim Yilı Deniz Harp Okulu Sıra Aday No No I 10010 2 10161 3 10103 4 30094 5 40025 6 30101 7 30265 8 30278 9 31177 lü 30056 11 31073 12 40001 13 30073 14 10025 15 30039 16 31207 17 40009 18 30053 19 10151 20 40002 21 30213 22 31004 23 10077 24 30077 25 31131 26 31001 27 30166 £8 30055 29 30002 30 30155 31 40032 32 30122 33 10080 34 10060 35 31102 36 10125 37 30181 38 30034 39 40103 "0 31104 «1 10042 42 3Îİ34 43 3C128 44 31055 45 30227 Sıra No 1 Aday No 30042 Sınavı Sonucları PUANI 570.Ö53 569.196 568.993 568.734 567.323 566.719 566.144 565.786 565551 565.030 564.334 563570 563 548 561.796 560.319 560.315 559.931 559.826 559.788 559.765 558.961 558 961 558.324 558 30(5 558 266 557.994 557.797 557.174 557.107 556.546 Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3P 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Aday No 30O12 31136 30018 10242 10187 31042 10004 31091 30239 40086 10296 31150 40031 30015 40046 30232 30023 30220 31011 30010 31039 31057 31049 10061 20026 40013 10247 20082 30210 10313 10323 30001 31019 30291 31027 3U05 20058 30057 40048 3C192 30125 10005 31128 10081 30075 31058 30231 30007 31074 31005 ASİL ÜSTE ADI VE SOYADI * Hakan DURAN Ahmet BAHÇE Serhat ERDEMtR Tanhu DtZEÇ Mehmet CANDAN Y. Fatih KOÇAK Ata MUGAN E. Azmi TOSÜN C. Topel KARA Metln KALLONÇU Tacettin KOÇ A. Tunç KAZANCIOĞLU H. Engin ÜKÜN Cenglz ÇAVUŞOGLTJ C. Aydjn TOR Mustafa ARAS Egemen TAYFÜN Yıldınm KUMELÎ Hakan EĞtTMEN C. Şefik ŞAVCI Sertaç FÎDAN Güngör DURMÜŞ Mustafa ÖZCAN Bülent ŞEKSRÖZ Serdar GÜRHAN Murat GÜLSEVEN Fatih ERTEN A. Hakan FÎKÎRCÎOĞLU Derya AKStJ Hidayet OÜL Asil EYÜP H. îlhan ÖZDENER M. AU TORUNOGLTT Ural DURUSU Muzaffer DALAT Ali YETÎN tlhan GÖRENTOR Ali BULUÇ Levent GÖNENC Sedat ACAB C. Akın KARAMÜRAT îsmail KARAKURT N Mustafa EKtNCt Dogan ÖZÜNALAN M. BUlent BARDAKÇI Sıra Aday No N o PUANI 820.68S 812513 782.352 744.183 736.437 729529 726.673 726.358 723.449 716.463 715.669 3 4 5 7 9 ıo u 8 6 711.850 705.876 701598 697.316 690.66fi 689.999 687.296 686.682 685.007 682.606 682.452 674.818 674.377 668.769 668.430 666.159 665.307 663.105 660.836 654.741 654.464 654.353 653.387 651 167 649.394 646.592 648.354 644.149 642.258 640.356 634.831 634.756 634.754 630.886 15 i6 17 ı8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 sı 32 33 34 35 36 37 sg 39 40 4i 42 43 44 45 46 47 48 13 14 1 2 YEDEK LİSTE ADI VE SOYADI Yavuz OGÜN 49 50 51 POANl 52 630.851 53 ADI V E SOTADI 10022 ö z d e m i r KAZANCIOGLU 31097 C. Başer ATABEY 31202 Orhan BIÇKICI 10221 Volkan ÖZAKSOY 10295 Haluk KODAMAN 30167 Tamer KÖKSAL 10023 Süleyman MANKA 30132 Ümit KARABIYIK S0078 Can LARACA 31003 M. ZeH UĞURLU 30103 Hakan YAŞDAI 20014 Lütfi YEÇÎLBAG 10248 Zafer KARABOGA 30087 Kürşat TEKER 10332 Serdar KİRÎŞÇÎ 30032 CUneyt EREZ 30290 Tansel OREL 10145 H. Hakan ÎLAÖA 30134 Ünal BÎLGÎN 30109 Aydm ADALIOGLU 30216 Hasar. VARSAY 10029 Tuncay KAPTTSUZOĞLU 30211 Hakan GÖRTELEK 40026 ö . Faruk T E K t N 30012 Aydın BAŞARCAN 31138 Yavuz BÎLDÎS 30018 üfuk DOGANAY 30273 M. Yalçm HEPGÜLERLER 10242 Metln KALABAŞ 10187 Yavuz YELRAN 31042 Erdoğan ÖZCAKMAK 30085 C. Erdinç ULUSEK 30019 A. Hulusi T E K Î N 30143 Saffet SARCAK 310091 Ahmet ÇİLU 30239 Hasim VAROL 30162 Metin GERÎN 400R6 Necüm K E S K t N 30005 Melin KOYTTNCU 40087 Arkın ÜNLÜ 30069 HUmi COŞKUN 10296 Baki İÇLİ 30201 A. Murat SOMUNCTJ 31159 Ali ATÎK 40031 Atakan TJMOT 30015 Hakkl KÎREZOĞLU J0325 Mustafa AYDOS 30119 Altuğ AKDEMtR 40046 Fikret ŞENSÖZ 30232 Timur KAYA 30003 H. Cem AYTÖRE 30045 Adnan ERDEMÎR PUANI 629.282 628 329 623.267 624.207 624.007 628.079 622.161 621.750 621.318 621.173 619 954 619.386 6I9.15* 618.446 616.752 616.752 61V236 614.543 6t4.446 612.826 612.745 612560 612501 612.453 612560 612072 610.417 609.892 609.774 608.809 607.246 606 515 60S.49R 60B297 605.89S 605.240 604.400 60*400 603.029 602.476 601.455 601 148 600.983 600.75* 539.823 598.707 598.071 597 482 59S.789 59S.126 595.446 594.774 Sıra Aday Sıra Aday No No PUANI No ADI VE SOYADI No iU ) I VE SOYADI 54 30215 Selçuk ERDURAK 594.710 106 3014? Hatay ÖZKAYA 55 30023 Muammer TEKER 594.504 107 30125 Y. Nebü AKÇA 56 30123 Muharrem MERCAN 594 501 108 10005 Burhan ÖZTÜRK 57 30220 Ruhl ÇALIŞKAN 594.422 109 10149 Mustafa MİDİLLİ 58 10119 Sadettin AKBAŞ 693.371 110 10277 Ahmet SUSOY 59 31011 AH TÜRKSEN 593.119 111 31128 Semih BALCI 60 31171 M. Ata ÇEVtK 592.761 112 30175 Cavittin ÇÎVRİZ 61 31076 M. Alp TOKGÖZ 592.591 113 30231 Özden TÎDAN 62 30020 Sedat S A K A 590.621 114 20085 Ali KARAALÎ 63 31039 N. Bedil ÖZALP 589.964 I1S 30240 S. Sabri SARAÇOĞLU 64 30140 Vehbi KARA 589.351 116 30007 Erkan KATLEÇÎ 65 31057 B. Yasar ÖVÜNÇ 589.329 W 31074 Erol KINIK 66 10021 A. Tunga GÜVENER 31005 538.803 118 M. Nihat UZÜN 67 1021e Erdal BAYTEHÎR 588.752 119 20200 Pırat ÖZEN 68 10844 O. Meral MERAKÎ 583.476 120 31078 A. Ahmet ÖZDEMÎR 69 40054 Sedat AKKUŞ' 588.137 121 10132 U. Kemal ÇÎÇEKOĞLU 70 10102 Mustafa GÜNEŞ 587 558 122 31073 A. Deniz YASAN 71 31049 Ümit KIZILKAYA 587.403 123 30009 Ramazan AÇIKGÖZ 72 10061 M. Bora AGILONÜ 587.251 124 10237 Mesut MDTLÜ 73 20025 ö m e r YÜKSEL 586.937 125 10032 H. Nejat MESCÎ 74 3026K Süleyman CELAYİR 586.820 126 40059 îsmail ŞEKERCt 75 40013 Celalettin AKÇIL 586.309 127 30270 Semih ÇAĞLAYAN 76 30280 H. Arif KARATAN 586.183 128 31090 Nurtaç ÖNVURAL 77 10251 Murat AYAZ 585.746 129 30205 Bahattin ZAÎM 78 10247 Basaran KÜLEKÇt 585.448 130 10214 Ömer KARATAŞ 79 20082 Ali Can ALBAYRAKTAROGLU 5*î5 22W 131 10147 Halil TAŞLIGEDİK 80 30188 Hakan DÜLGER 585.188 132 40004 Yusuf ÜNAL 81 10313 BUnyamin DFMÎR 584.188 133 31158 H. Saffet KEVEN «2 10323 Hakan DEMÎRKOL 583.965 134 30126 Mustafa BÎLÎNCİ 83 40080 Bülent SUBAŞI 583.92R 135 10109 Erhan DOĞAN 84 Gttrol BÜYÜKATEŞ 10078 583.035 P5 Oktay AGAOĞLU 10257 582.801 86 5805S3 10101 M. Cengiz CENNETOĞLU 579.979 87 30001 Yılmaz ÇELİK 88 3101S K. Sonay AKPOLAT «9 40030 Cankar ERYILMAZ 90 30174 Sinan TARIS 577 893ALINACAK ÖĞRENCÎLERE 91 3U37 ö n d e r BÎCER 92 10075 A. Murat KULOGLU 93 10054 Abdullah CINAR 576.022 94 30246 Cengiz DTJLKADİR 575.729 Sıra Aday 30016 Kadir BAGCI No ADI VE SOYADI 95 574.728 No 96 31037 Metin ÇALIK 574.138 1 40102 Özcan KIRAĞI 97 30154 Volkan ÖMER 573.183 2 40052 tbrahim DELÎCEOöLU 98 30211 H. Mehmet ODABAŞI 572.778 3 31044 Serdar YTLMAZ 99 10271 Levent TAŞERÎ 572.708 4 10265 Yener KEPEKÇÎ 100 31105 M. Ali ZENGÎN 572.010 5 31035 Erol URCAN 101 31153 Aykan ORUÇ 571.940 6 10295 Haluk KODAMAH 102 30288 Engin EYÜBOĞLU 571.207 7 1&023 Süleyman MANKA 103 20058 A. Ata KABATAŞ 570.928 8 30078 Can L A R A C A 104 30057 Ufuk AKKUŞ 570.867 9 30087 Kürşat TEMEL 105 30088 C. Can YARAŞ 570.659 10 30109 Aydm ADALT.OGLU YEDEK LİSTE ADI VE SOYADI PUANI Aydm BAŞARCAN 612.260 Yavuz FÎLDİŞ 612.072 Ufuk DOÖANAY 610.417 Metin KAYABAŞ 609.774 Yavua YALDAN 603.809 Erdoğan ÖZCAKMAK 607546 Nazif ERTEN 607.007 Ahmet ÇÎL 605.095 Haşim VAROL 605.240 Nedim K E S K t N 604.400 Baki tÇLİ 601.148 Ali ATİK 600.753 Atakan UMUT 599.823 Hakkı KİREZOĞLrjr 598.707 Fikret ŞENSÖZ 586.789 Timur KAYA 596.126 Muammer TEMEL 594.504 Ruhi ÇALIŞKAN 594.422 Ali TÜRKSEN * 593.119 Ekrem DEMİR 592.535 B Bedii ÖZALP 589.964 B. Yaşar ÖVÜNÇ 589.329 Ümit KIZILKAYA 587.409 N. Bora AĞILÖNÜ 587551 ö z e l YÜKSEL 588.987 Celalettin AKÇIL 586.309 Başaran KÜLEKÇÎ 585.448 Alican ALBAYRAKTAROGLU 585 229 B. Mehmet SAYLAÇ 584.440 Bünyamin DEMÎR 584.188 Hakan DEMÎRKOL 583.965 Yılmaz ÇELÎK 579.979 K. Sonay AKPOLAT 578.355 GUray TOPALOĞLU 570.657 Metin ÇALIK 574.138 M. Ali ZENGÎN 572.010 A. Ata KARATAŞ 570.928 Ufuk AKKUŞ 570.887 K7111 v> Vasfi KALAYCI Mücahit ERCAN 569 760 N. Nebii AKÇA 569.196 Nuran ÖZTÜRK 668 993 Semih NALCI 50K.7Î9 Rıf at UYSAL 566 690 Cavittin CTVRiz 566,144 Şafak SUGEY 565 922 Özden FÎDAN 565.786 Erkan KATIKÇT 564.334 Eroı KTNIK 563.970 N. Nihat UZUN 563.548 S DENİZ PİYADE/İSTİHKAM SUBAYI YETİSTİRMEK ÜZERE KARA HAPP OKULUNA AİT 577298 ASİL LİSTE PUANI 725.121 644.865 638251 626.847 624.794 624.1X17 622.161 621.318 618.446 612.826 1. Deniz Harp Okulu/Deniz Piyade ve îstihkam subayı yetiştirilmek üzere Kara Harp Okulu Asil ve Yedek listelerinde bulunan adaylar en geç 17 Afustos 1982 Sah günü saat 1750"a kadar Deniz Harp Okulu Komutanlığı Heybeliada/İSTANBUL'a başvurmak zorundadırlar. 2 Adaylann başvuru formlannda beiirttikleri adrese aynca duyuru yapılmış olup, gelirken istenen belgeleri birlikte getirmeleri yararlıdır. Ancak, eksik belge ile de olsa bellrtilen tarfhte baş. vurmak gereklidir. Adaylar, gazete ilanını gördüklennde/çağn yansınj aldıklanr.da zaınan geçirmeden başvurmalıdırlar. 3. Hem Deniz Harp Okulu ve hem de Kara Harp Okulu listelerinde kimliği bulunan adaylar ilk başvurulannda kesin seçimlerml yapmak ve blldirmek zorundadırlar. 4. Listelerde adı bulunmayan ve kendilerine başkaca bir duyuru yapılmamış olan adaylann glris sınavlannda aldıklan sonuçlar Ağustos 1982 ay'ı sonuna kadar adreslerine duyurulacaktır. 5. Kesin kayıt işlemleri ve sonuçlarla ilgili ek bilgi almak isteyen adaylar için başvurulacak telefon numaralan aşajıdadır: Çalışma saatleri (09.30 . 17.30) »çinde: 51 88 38 ya da 51 88 39'dan 277 Oalışma saatleri dışında ve tatil günlertnde: 51 88 38 ya da 51 88 39'dan 331 ve 332 Direkt olarak: 51 82 63 AÇIKLAMALAR: Deniz Egitim Komutanlıgından Duyurulur 198283 Egitim / Oğretim Yılı Deniz Lisesi Giris Sınavı Sonucları Aday No ADI VE SOYADI 31874 Gttrcan ALTUN PUANI « 40082 Uğurcan ŞAMLI 951.163 „, 11395 Îlker ONAT 861.815 8 4 10161 Aykut UREN 838.474 g. 30669 Banş SANTALAR 832537 »g 20062 Mehmet ÖZSAVCI 823.591 8 7 11608 Ayhan BAY 822.173 8 8 10191 M.Mehmet CENGİZ 818.960 g 9 10524 Mehmet BEDÎZ 818 960 ng 30334 Murat KARTAL 814519 9i 35602 Cengiz AKIN 814.330 90 40349 Efekan COŞKUNSEVEN 813.716 qo 31264 Ayhan GEDÎK 812.912 9 4 10154 Ataman GENÇGÖNÜL 810503 9 5 10390 Özay ÖYMEZ 801.431 gg 31177 Hakan YILDIRIM 800.250 97 40075 Tayfun GÜNGÖR 796.422 9 8 30376 M. Kemal ALGÜL 793598 9 g 40366 tsmail DEMÎRELLİ 30123 Yusuf ERGUN 791.981 loı 10504 Kemal KARAGÜLEN 790.374 102 30715 H. Cenk KOÇ 790.186 1 0 3 30545 O. Burak AKDENÎZ 786.547 1 0 4 31221 Emre KAZANCIOĞLtJ 786.358 1 0 5 31049 önder AVCI ' 783.523 ıo6 40134 Ergun GEZER 782.531 ı O 7 10829 Bahadır METÎN 780.925 ıo8 30529 îlker SÖZER 779.318 ıOq 11621 Yüksel ARSLAN 777.712 ııö 35753 Fetih DOGRUKOL 774.877 40024 m H. Önder AKGÜN 774.688 u 2 35698 Suat TÖZENDEMİR 772.467 n3 32043 Sencer BASAT 771664 ı ı 4 10392 Y. Nedret SELÇUK 770.057 n 5 10312 Kemal ASLAN 768.640 U 8 30233 Gökhan GEL 768.451 H7 35065 Alper DEDEOÖLU 11636 766.844 ı 1 8 M. Ertan TANOBA 765.427 U 9 31794 M. Ferhat ÇOLPAN 40243 Faruk DEDA 763.017 1 2 0 762.403 i2i 10062 İbrahim SEVER 761.411 122 30475 Alpaslan PAÇACI 760.797 123 40769 B. Emre TOK 759.190 124 35200 H. Cüneyt ULUTIN 30353 Gökhan ÎYÎGÜN 758587 125 757.773 136 10329 Gökhan CINAR 757.773 127 10375 Atila YÜKSEL 757 584 m 10402 Semih GÜRKOK 754571 129 40856 Ahmet DÎKMEN 35197 öaden ARINCI 751.347 m 750.732 i3i 31638 N. Eyüp GÖC 749.929 132 40232 A. MÜSİtim EMEKÇİ 749.740 133 35217 Tansu KÜÇÜKÖNCÜ 749.126 134 36046 özden TÜRKÖZ 10307 Ismaij AVCIBAŞ 748.323 1 3 5 30681 747531 1 3 6 Ahmet AKKAYA 746505 137 40088 Altan YAVAŞ 40090 Semih ATLI 746.716 1 3 8 744 496 i3g 30294 K. Ayhan EDÎN 744 498 1 4 0 32143 Hakan SEVSAY Sıra No 742.889 742.889 742.700 10389 742.086 40212 740.668 30926 740.479 20241 740.479 10290 739.865 40518 10046 738.259 7 735.849 8 40274 735.849 9 11907 35943 734543 10 11148 733.628 11 30338 733014 12 30473 731510 13 35440 730526 14 35107 729.801 15 35187 728.006 16 30227 727.391 17 724.982 18 140011 724.982 19 2*40321 10418 724.982 20 Sıra PUANI No 724982 21 724.793 22 724.178 23 723.375 24 723575 25 723.375 26 723.375 27 721.769 28 721.769 29 721.769 30 721.769 31 720.966 32 720.540 33 720.351 34 720551 35 720551 3g 720.351 37 719548 33 719.548 39 718534 40 718.745 41 718.745 4 2 717.942 43 717.138 44 717.138 45 717.138 46 715.721 47 714.114 4 8 713925 49 713.311 50 713511 51 713511 52 712.697 712508 r: 712508 « 712.508 " 712508 "2, 711.705 z' 7U.705 | £ 711.090 ™ 710901 °, 710587 709.673 70929$ 709595 709295 708İ681 708 681 707.263 707 074 705.657 705.468 704 685 703.861 703.861 703.Î47 703.247 "* 65 fi9 OT Sıra Aday No No 1 35140 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 65 56 57 68 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 78 76 77 78 79 80 , ASİL LİSTE ADI VE SOYADI H. Orhun KÖKSAL L. Kerim UCA M. Yüdınm SALTIK Levent YALÇIN M. Murat ŞAHÎNOGLU Adnan ŞENYURT Erol TUNA Bahadır ERYILMAZ Uğur ÇAKIR M. Tarkan YETÎŞİR Ensar ÖZKÎZÎKLÎ Atila EKİCÎ Mustafa TOPRAKÇI M. Ali ATASOY L. Sinan ÖZCAN G. özden KAVRAAL Evren DEMÎREL T. Murat TAMER Yankı BAĞCIOĞLU Ayhan SUNAR Tayfun KİK Murat ÇELÎK 1. Dağll ARAS Kıvanç ATMACA Fevzi BALCI Nihat KARACAOĞLTJ Erdinç ÖZTÜRK Mehmet ÎPEK Atila KOÇ C. Fehmi ZOHBA Okay ALBAYRAK Nezih AYKUT Derya GÜNERGÎN Serdar BESLER Okan YILMAZER H. Sinan ÇAKIRER Duygu ANAKAN Orhan NÎŞANCI Sabri DÎZMEN Feyyaz ER Y.Murat VARDAR CUneyt VANLI Tufan ORÜK Kemal ŞAŞMAZ Ertuğrul UÇAR îhsan BAKAR Îbrahim COŞKUN Atila DEMÎRBİLEK Cünevt KELEŞ Ahmet ŞIKLAR Y. Alper SÖNMEZ A. Murat ÎLHAN B. YUksel TUNCER YUksel DURMUŞ Nlyazl AKSOY Taner GÜL Önder ÇELEBt Ümit TOKUR Ali GOZNEK Cernmah KATAR Murat PAJİK K. Erdem CEYLAN Efe GÜNDÜZ Aykut MANÎOGLU î . Cevat MERT Handan SAYAN Met» ÖZDEN Mehmet AYGÜN Murat DOĞU Ertan AYDIN Şevki PÎŞKtNSON Cengte TOPRAK T. HalU YÜKSEL A. Nusret ARIKOĞLU T. M. Cenfriz EROĞLU O. G. Bora OĞURLD M. Cem OKYAY Neset SAYAN 3BS 3 30403 40777 11427 10403 10178 30428 32076 10148 30927 10118 40417 30420 40043 30361 11480 31097 30001 20104 10738 40204 11545 31178 11150 35460 10397 30569 30260 11282 10868 32071 10166 10674 30293 10757 40148 30987 35029 10675 30732 10455 32122 30188 10203 30303 35488 35701 10248 30413 31134 30318 31428 31593 10039 31529 40707 10096 40296 10560 30454 10156 35157 30838 40200 36157 31282 11008 30149 31059 35680 10801 10908 10243 40004 30070 20294 35293 10325 11893 36326 özer UYSAL Aday ADI VE SOYADI No 31981 T. Slddık ÖNCEL 30831 Selçuk ERDOĞAN 35184 Arif ÖZBAY 30323 özcan ÖZGÜN 10620 Bekir ASLANER 40224 Mustafa BAYÜLKEN 35363 Cengiz KAYA 30676 Erdal TIPYARDIM 10505 Tanyol BESEK 10880 M. Turgay EROL 10476 Serdar TAVÜS 35186 F. Nadir ALTMIŞDÖRT 30433 jft Kaya AKYÜZ 32193 önder KÜÇÜKBOZBAS Altan SEKMEN 30202 tbrahim ÖZYURT !0726 N. Türker ERGUN ı 1 6 78 Ergin YILDIZ 31577 E. Göksel ATAK 30790 O. Taylan AGCA 35052 Gürkan ÇAKIR 30606 Okan GÜNDÜZ 40932 Zühtü YÜKSEL 10749 Gökhan ALPTEKİN 10008 Cem TTJRAN 3558o Y. Murat ÖZDENİZ 40145 îsmet TANER 35932 Mustafa ÖZGEN H289 Haluk ÇOPUR 10145 Ufuk TOPRAK 35359 Tolga KONUK 408I6 Z. Erdim İNAL 30098 30118 35643 30271 36023 30155 11822 20382 20302 40392 68 70 7 1 7 2 Ti 7 4 7 5 7 8 w 10676 31942 40125 36073 B. Ersan HUN İ 3 0 9 3 8 1 0 0 8 7 1 0 6 5 0 7 9 "" 78 1'NCİ YEDEK LİSTE A. Sabri GÖKLERGÎL Hakan AÖIR Tufan KARABULUT Erdoğan BÜYÜKÇAPAR Hakan TURPER Tansel ÖZBENT Ali DELİBAŞ Çağatay AKSOY îlhan UYSAL Sedat ÖNCEL Ertan GÜNEŞ Atilla AKDENÎZ Cem KILIÇ T. Noyan KILIÇ Ahmet ÎLKNUR C. Hakan İPEK Ersel ER H. ö n d e r KERDIR Ümit BÎNGÖL Emre BİLGER 703.058 82 702.444 83 702.255 84 701.641 85 701.026 88 701026 87 700.837 88 700.223 89 699.231 90 699.231 91 698.817 92 698.017 93 698.617 94 698.617 9S 697.813 96 697513 97 697.624 98 697.010 99 695404 100 694.789 101 8? 10465 30038 5105 10187 36337 3 30438 35198 30231 10989 .'128 11299 40589 10770 36233 30495 40263 11489 35702 31884 10058 30177 31107 31825 40001 35628 S Sıra Adsy No No ADI VE SOYADI PUANI 102 30219 S. önder BALKAYA 669.039 103 20147 Altay ELGÎN 668.850 104 41055 Hakan KIRCAN 668.850 105 31383 Gürol ÖZMEN 668.424 108 40879 Turgay YIRTICI 668535 107 11318 C. Arsev ERENGONÜL 667.432 103 30448 Tanju FÎDAN 667432 109 40622 Ali BAYKARA 667 432 691577 no 30491 Mehmet BAŞARAN 667543 690562 ui 41243 Alim ŞAHÎN 667.243 690.773 H2 20016 E. Korkut OR 666518 690 773 113 35211 Murat TASPATLATANLAR 666.818 690.159 H4 30895 Mehmet MUTLU 666.629 689570 H5 31033 N. ömer OGUZ 666.015 689.167 H6 31552 Faruk HASKİRİŞ 665.826 688.978 H7 10059 Ayhan ÎNCE 685512 688564 H8 30877 Yusuf Kenan AKTER 665512 68İ560 H9 40169 F. Seçkin OZAN 665512 687.135 120 11126 Erdal DEMİREL 664.408 686.143 121 10354 Mustafa îlker ÖZCAN 664.219 685.340 122 31955 E. Bilgiç BÎKLÎÇ 664519 685540 123 10172 Ahmet GÜNERÎ 663.605 684596 , 2 4 11245 Atila SAVLAV 663.605 684536 1 2 c 40386 R. Serdar KARABÎNALÎ 663.605 684536 1 2 ~ 35043 Haldun DUMAN 663.605 683522 ,L 10619 Kurtuluş SAMLIOGLU 662.991 683.119 j , s 30311 Engin CANSUN 661599 682.316 jgg 20018 Erkan CİRÎT 661599 682.316 1 3 0 20422 R. Yılmaz DÖLEKOĞLU 661999 682.316 ,.,, 31964 Cemil ÖZTÜRK 661.999 682.127 ™ 35648 Sinan İNAN 661599 681512 J 3 3 30561 Erdinç ULUKAYA • 661584 681512 134 31207 ö m e r ÇELÎK 661.195 680.709 135 Ender KAHYA 31953 Murat GÜRCAN 661.195 A. Özgür TOY 680095 136 30081 M. Fatih BIYIKOÖLÜ" 660581 Kazım ÎMAMOĞLO 679.906" 137 40714 Sadullah CAN 680581 Metin APAYDIN 679.906 138 30328 Sacit KAYA 660592 E. Onur TAKAÇ 679.103 139 30988 Irfan ÇETÎNOK 660592 Vedat KUTLU 679.103 140 31006 H. Cem CANER 660 392 A. Hakan MUŞTU 679.103 141 30261 Güven OKTAY 660503 Emirhan BOYRAZ 678.300 142 10425 M. Ömer YELKÎN 659.967 Samet TOPUZ 678500 143 10556 Armağan YAMANER 659.778 677.498 144 E r o l 30909 H. Alper TÜRKER 659.778 35179 C. Hakan DERELÎOĞLU 659.778 677.496 154 Utku Bircan BALKAL 11257 S. Serhat BEYENÎR 659589 676.882 146 Ogün ELİKARA 30400 M. Salih ARSLAN 659589 676.079 147 Hasan BATI 32083 Murat TORUN 659589 676.079 148 Melih KURU 40292 Gökhan GÜRHAN 659589 676079 149 Yılmaz TERZÎOÖLU 35926 Mustafa SERBEST 659589 675.465 150 ° Faruk DEMİR M e l i 31963 Cevdet ÖZTÜRK 659589 675278 151 h GÜMÜŞBOÇAK 10995 Şahin KANTÜRK 658575 675.276 152 ömer ERSOY 31091 U. Murat ERGÜVEN 658.786 Suat YEŞÎLTEPE 674.898 153 40035 Cavit HOŞGÖR 658.786 Okan YILDIZ 674.472 154 11023 E. Yılmaz SANCAKTAR 658.171 674.472 155 Cengiz ÖZDEMÎROĞLTT 31052 Birol BAYRAK 658.171 674.472 156 Adnan YAVUZ î . Erdem PEMBECÎOöLU 674.472 157 30939 Kemal SARISÖZEN 658.171 Erhan ÇAHA 674.472 158 31791 Serdar YAPICI 658.171 Adnan ERCAN 673.858 159 30772 R. Serdar VARDAL 657582 Rafet OKTAR 673.669 160 30533 S. Tarhan NURAL 657557 Melih YARDIMCI 673.055 161 10697 Aykut ARSLAN 657568 Tank tLÖ£ 673.055 162 30497 E. Baykan BORAN 657568 Hakan KONüŞKAN 673055 163 35467 Evfiteris TEKEREK 657.179 Devrim REHBER 673.055 164 30146 <ErdOğan AKOYMAK 658.754 H. Tamer SINIKKAYA 672.866 165 10984 M. Serdar ÇETÎN 656565 Mehmet ARIÖZ 672.677 166 40673 Alpay SÜMER 656565 Mesut ÖZEL 673.441 167 30239 Hakan AYAR 656578 îbrahim DÎKEL 672552 168 10424 M. Hakan ILICAK 655551 Cumhur ALTAY 672552 169 31631 Turgay ULUSOY 655.951 Sahip ERTÜBK 671.448 170 30464 Soner KURTOĞLU 655.762 Murat ÖZTÜRK 671.448 171 30216 Metehan ÇİÇEK 655.147 AU BİÇKEN 671559 173 10094 E. Doğu AKAY 654559 Şener TURAN 670534 173 35067 Tuncay PAMUKLAR 654959 Uğur UĞURLÜ 670.645 174 35108 Y. Ahmet YAVUZ 654559 P. îlkin ÖZEL 670.645 175 35244 Suat DOÖRAYAN 654.959 A. Burak AKBUN 670645 176 36352 Abdurrahman ARSLAN 654.959 Bllgehan KÜÇÜK 670.458 177 10226 Ali TÜRKOGLU 654.344 Bayram AKGÜN 670.458 178 10720 Murat KANTARCIOĞLU 654 344 Hakan ARSLAN 669542 179 35281 Hakan TOKAY 654544 Erdal SEYHAN 689542 180 10416 Biral BALABAN 654.155 Murat DEMÎROCLU 669.842 181 31774 F. llkhan BARAN 654.155 Murat KOYUNCU 669542 182 35484 Atilla KARA 654.155 POANI 694.175 693.183 693.183 692594 692580 692580 692.191 691.766 Sıra No 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 j 2 3 Aday No ADI VE SOYADI 11454 Recai BAŞOĞLU 40534 Gürcan ÖZTÜRK 20214 Orhan ÇALIŞKAN 35747 Selçuk GÜLÜMSER 10079 A. Faruk ADEMOGULLARI 10719 Gürhan ÜLGEN 31492 O. Zeld ÖNER 31072 Ülkem KURT 40619 Güvener KASAN 10291 Yüksel DAĞ 10282 Halil ARSLANBAKAN 31505 Mehmet REÎS 30509 Tunç YORULMAZ 35125 O. Kaan ÖZEV 36171 îlker SERT 10833 M. Kağan ÖZEL 35227 Argun EĞMİR 10036 A. Hakan ÇELİKAY 31159 Uğur GÖKOYUN PUANI 653541 653541 653.352 653552 652.927 652.738 652.738 652738 652.549 652.123 651.935 651.935 651.935 651.955 651535 651.746 651.746 651.320 651520 2'NCİ YEDEK LfSTE 3 1 5 0 8 4 7 g 9 5 6 11335 30442 30341 u83O 40190 3070! u90ı 31375 30745 10454 31273 35597 30342 35233 logoe 40099 30532 31240 11823 30805 40315 35207 40483 40435 40626 40307 11385 10206 31576 31401 31862 31784 36100 35946 40523 30135 10284 11551 10784 35188 10580 40788 32208 35573 30458 30921 30198 40773 10326 30032 30822 30282 40434 35379 35726 30017 10442 3 6 3 O 5 ı0 n J 2 w u ı5 ı6 17 1 8 1 9 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 63 54 55 56 57 58 59 2 5 Fatih YAVUZ 651520 651.131 M. Ümit KARAKOÇ 651.131 N. Yuled ÖZÜPEK 651.131 ömer UZMA 651.131 Tuncay ONGUN 651.131 Erhan GÜLTEKİN 651.131 Muammer KOÇ 650517 Metin İZGİ 650.517 Mehmet ÖZER 650517 Orhan BAŞARAN 650.517 Murat SAĞNAK 650528 Süleyman ÖZTÜRK 650528 M. Nurt ÇORAPÇI 649503 M. Bedri DEĞİRMENCİ Mehmet Emin ERDÎKLER 649714 649.714 Uğur DEMİR 649.525 ÖnderDEMİRBAŞ 649525 Serdar EVLATOĞLtT 649536 Ahmet CANLI 648511 Müsamettln KOSİP 648.911 Koray KÎRİŞ 648.911 Tolga PEKEL 648511 C. Hilmi OĞUZ 648511 îrfan SAKIN 643.722 îbrahim KESKÎN 648.722 Fikret KARADUMAN 648.722 Murat ŞEN 648533 Ozan BÜTÜN 648107 N. Koray SALAR 648.107 Atilla DEMÎREL 648.107 Erdoğan ASLAN ' 648.107 Gökhan PANCUK 648.107 Yalçın ENÇETİN 648.107 M. Timuçin AGIRKA7A 647518 Fehmi DEMİRALP 647518 Serdar BAHADIR 647.729 Bahadır GÜLTEKİN 647.4S3 Haydar ÖZKAN 647.304 M. Murat AKBAŞ 647504 Fırat EMÎROĞLU 647504 Alper SÜZEN 647504 Murat ERGÖZ 647.115 Ersen DÜZGÜN 647.115 Mehmet TOSUNAĞALAR 646.690 Levent ALADAĞLI 646.690 Murat UNGUN 646501 M. Emre VURAL 646501 S. Onur BAYAR 646501 Cem YÜKSEKOL 645.887 Mesut UYAR 645.698 Oben TECDER 645.698 M. Mustafa AÖCE 645.6/1 Hakan ULUS 645.698 ZUM YILDIRIM 645698 Ercan ÇALIŞKAN 645.698 M. Yüksel HOCAOGLU 645.698 Aykut KEFÎ 645 W Levent KEFAL 64' 1 Gökhan ÇELİKEL (Arksa 11. Sayf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog