Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜRYAŞAM 5 AĞUSTOS 1982 televizyon 19.49 19.50 AÇHJŞ VE PROGRAM SAZ ESERLERİ ' 44 Programda Şah Kulu'nun Huseyni Peşrevî seslendirilecek. 20.00 ÎNANÇ DÜNYASI Programda Kur'anı Kerim Isra süresi 2330. ayetlerini Ismail Coşar okuyacak. Turkçe acıklamalarından sonra Anafartalara gelen Arap ilim heyetinin hazırladığı «Anafartalar Zaferi Yıllannda Çanakkale» adlı bır kitaptan Atatürk Ue ilgili düşünceleri Prof, Dr. Abdülkadir Karahan sunacak. Bu meslek yüzünden ekmegin bile fiyatını unutur oldum,, "Ezik İnsanların elimden tutmasıyla bu yere geldim,, Türkân SEZGİN 20.30 HABERLER 21.00 21.10 21.15 HAVA DURUMÜ MİNÎK KONSER KARIMLA EVLENİYORUM K. îlerici'nin Maya adlı parçasım, piyanoda Meral Hanöz, obuada Çınar Turkan seslendirecek. Başhca rollerini Gönüı Ülkü, Gazanfer özcan, Ali Çağlayanoğlu, Selma Sonat, Zafer önen, Ayten Yetkin Morgan, Tuncay Hahcıoğlu, Aliye Tölak, Fatoş Tez, Tülin Tanner'in paylaştıklan oyunda. Levent'te bir villada çocuk seven yaşlı zengin bir teyzenln yeğeni, damadı ve eve konuk olarak gelen diğer kişiler arasındaki olaylar konu ediliyor. 22.05 TÜRK SANAT MÜZİĞİ Ankara Radyosu sanatçısı Kenan Günel programda şu parçaları seslendirecek: Bir zamanlar maziye bak, Boyu fidan salınır, Ince beli var, Aman beyler yol verin a beyler (türkü), Kadın. 22.20 HABER PROGRAM 22.55 HABERLER 23.00 KAPANIŞ radyo TUrküler 08.00 Sabah için müzik 09.00 Şarkılar 09.15 Sağlığımız 09.30v Sabah konseri 05.00 Açılış 05.05 Ezgi Kerva 10.00 Şarkılar 1&20 Türküler nı 05.30 Şarkılar 06.00 Kısa geçidi 10.40 Denızin sesi 11.00 haoerler 06.02 Bölgesel yayın îkı solistten şarkılar 11.30 Tür 06.30 Köye haberler 06.40 Güküler 11.45 Hafif müzik 12.00 naydın 0150 Haberler 07.40 Şarkılar 12.30 Türküler 13.00 Günün içinden 10.00 Kısa haHaberler 13.15 Saz eserlen berler 10.02 Arkası yarın 10.22 13.30 Melodiler geçidi 14.00 Bölgesel yaym 11.00 Kısa ha Anafartalar giinlüğü 14.15 Şar berler 11.05 Türküler 11.20 kılar 14.30 İngılizce lise I 14.45 Hafif müzik 11.40 Şarkılar Fransızca hse I 15.00 Alman12.00 Kısa haberler 12.05 Rekca Use I 15.15 TUrküler 15.30 lamlar 12.10 Ûğle üzeri 12.55 Barok müzik 16.00 Gönül seReklamlar 13.00 Haberler simiz 16.20 Arkası yann 16.40 1305 Hafif müzik 13.30 Böl Türküler geçidi 17.00 Olayiagesel yaym 1445 Öğleden son n n içinden 17.30 KUçük konra 16.00 Kısa haberler 16.05 ser 18.00 Şarküar 18.30 HikaAnafartalar giinlüğü 1650 Ha yelerimiz 19.00 • 01.00 TRT 1 lif müzik 16.40 Şarküar 17.00 ile ortak yayın. Olayiann içinden 17.30 Dın ve ahlâk 18.00 Kısa haberler 18.05 Çocuk bahçesi 18.20 Haftanın çocuk şarkısı 18.25 Bölgesel 07.00 Açılış 07.02 Güne baslaryaym 18.55 Reklamlar 19.00 ken 08.00 Sabah konseri 09,00 61.00 TRT 2 ile ortak yayın Türkçe haberler 09.03 Küçük 39.00 Haberler 19.30 Şarküar konser 09.30 Earth, Wmd and 20.00 Köyümüz köylümüz 20.20 Pire topluluğu 10.00 Hafil müTürküler geçidi 20.40 Türkçe zik 11.00 öğleye doğru 12.00 sözlü hafıf müzik 21.00 Kısa Haberler 12.12 Diskoteğimizhaberler 21.02 Radyo tiyatro den 13.00 Konser saati 14.30 su 22.00 Kısa haberler 22.05 Klasik Türk müziği korosu Gece konseri 23.00 Haberler 15.00 Müzikli dakikalar 16.00 23.15 Gecenin içinden 00.55 Günün konseri 17.00 Haberler GUnün haberlerinden özetler 17.12 Sizler için 18.00 Plaklar 01.00 Kapamş 01.05 • 05.00 Ge dönüyor 19.00 Haberler 19.12 ce yarısı. 10. İstanbul festivalindön 20.45 Hafif müzik 21.00 Müzik dünyasından 22.00 Haberler 22.12 TRTII Gecenin getirdikleri 23.00 Ope. ra saati 24.00 Gece ve müzik 07.00 Açılış 07.02 Solistlerden seçmeler 07.30 Haberler 07.40 01.00 Kapamş. TRTI TRTIII Yasar Ncıbi Edebiyat Ödülü 1983 te verilecek havuzorkestra dıskotekiı MOTEL Coloromaile bır başkadır ALANYA banana 17777 tl hauadunesdenız h r cumı hIn h»r»tai BODRUM T.M.T OTEL lha ' 19.900TL. MARMAfllS SultanSarau Motel ^ FETHiVE BÜYÜKOTEL16.666Ü. RİVİERA PLAM3.333Ü. ACENTEMİZİN TAVSİYE EDECEĞİ ŞAHANE DEKOR DENİZveNEFİS YEMEKLERL İtE 19.900.TL. AAARAAARİS SEKETUR OTEL Ump»««l*m18.900.TL.. 13.900TL. MAKMARİ& MOTEL POSEİDON tam panuyon «adecc 2 1 . 1 1 1 •TI. MOTELMARTI : 3 3 . 3 3 3 t l . HOTEL LİDYA : 2 4 . 4 4 4 . t l . HOTELOZGOR MAREIOTEL 30000TL 21.900.TL. ö ı « Otobü»» Ikramlar • BARBAAOS BIRVARI35/5 BEŞİKTAŞ ARNAVUTLJÜK : 1S R 8 8 t l . 10GÜN.HAREKET <i AĞUSTOS 1982 144DOLAR+14.444TL akrabalannda kalmak iftcyenlere 2 aya kadar İTİn veriiîr. M 611074 618226 tt. 26105 İrtlbat Abentur 376IO7 *ERIA Lux Havuzlu Hotel ' lOgüıl t»m pınıtyön ROMANYAmamaia J^4DOLAR*14.444 TL ın * 7 Kur.ılııs YıldönumO TOrk Renmınde ln»an •* Portr» ktıtlamvo' ICanrr. 1^82 EDENLERDEN SORUNVZ HareketHer Cuma ve Salt gtlnleri özel otobuAem çıduf getişler tesiste tam panuyon santnpansiyoniarda 2.000 TLtemüat TURBİLETLERİNİZİ EVİNtZE TESLİM EDİYORÜZ HARBİYE. HALASKARGAZICAD. 53 / 2 İSTANBUL Kurtulua O I l ' l B Sırwmk6y 40 *" »i Rtvm reMorjsvonunda surrklı Ç4İıvoak ar*nıyor kartamıyorum yani. Şeylm almıyor. Ama bir memura 10 bin llra az derlm şahsen. «Pekiyi o zaman sözü RESİM 3 (Birinci türkü 24 Ocak kararlarına getibiter bitmez, sağdan soldan relim. O kararlar, klmileri«Sabuha, Sabuha» diye ses ne göre eknnomimizi allak ler duyulmaya başladı. Din buUak etti. Sen ne dersin?» leyiciler bu kadar bekleme Sen neylu peşlndesin lerinin karşılığını, lstedlkyahu? Vallahl öyle şeyler leri 'parça'lan söylettirerek soruyorsun kl aslında çok almak istiyoılardı sankl. llginç şeyler bunlar. Cevap «Arabesk konusunda vermek Isliyorum. Fakat düşüncelerinl sorabiltr mihavsalam almıyor. Ne der Viyana Festivali kapsamında yeralan gösteriler en bttyük ilgiyi çeken etkinliklerdendi, yitn Tatlıses?» ler ona? Kafam.. Keşke oku Elbette sorabillrsln. saydım da, bunlara böyle Çttnkü ben ae okudum ara teeek teeek sana.. Okusaybesk. Çok da satıyor. Çok dım keşke. da tuttu. Yani bana aynca «öyleyse fazlaca kitap onun katkıss da oldu dlyeda okuyamıyorsun?» bilirim. 'Ayağında kundu Okuyamıyorum. Yorura'dan sonra 'Sabuha'yı luyorum. Çok ağır okuyoyaptık. tnkar etmek sey de rum. Noktalan, vlrgüllerl. ğil. Yanl lslru yönünden. pa heceleri ayndedemediglm <rasal yönden. Blzde bu kaGünseli YENER için, baya dümdüz okuyodar ses var. Okumuyorduk. rum. Düz okuduğum İçin Ama şu kaüar sesliler okuGeçtiğimiz günlerde Theater an der Wien salonlarında, Man manayı çözemiyorum. Okuyordu. Ama halkıma şöyle birşey de vereylçn yanl di TATLISES «Kitap okuyamıyorum. Noktalan, vlrgüllerl, hece yamıyorum, ama üzülüyo hattan Theater Club'dan misafir gelen, original bir Broadway yapımını ızledık. Bır zamanlar Amerıka'da olay yaratan, ünlü caz ye, öyle bir karar verdim. rum. leri ayırdedemediğim için dümdüz okuyorum, o zaman da manabestecisi Pauts Waller'in şarkılarını içeren «Ain't Mlsbehavin». «Bankere para yatırdm Besteciliği kadar, piyanist ve şarkıcı olarak da Unlu, 140 kilo «Türk müzigine katkı yı çözemlyorum» diyor.. luk Fats Waller, 1943'de 39 yaşında, karaciğer yetmezliğinden ölmı?» sı?» Ben sevmem öyle şeyi. müştü. Ünlü yönetici ve piyanist Hank Jones'le beklediğimiz Arabeskln Türk müzl lursa. bence gbze de, kulağa tandaş olarak bir düşündü topluluk, genç ama o denli yeBaktığım binierce adamın ğlmlze katkısı yoktur. Ya da hoş gelir ğün vardır canım.» tenekli bir piyanıstle geldı Vini Türk sanat müzlğlmlze Bu meslek bana ekme hakkını bankere yedlrmem. «Türk kızı Semra'nın yaaa'ya. 7 müzikçi ve 3 kadın olsun, Türk halk müzlğiml kendini yakarak yaptığı ğin fiyatını unutturdu, sen Sevmem öyle şeyi. 2 erkek, şarkıcı bize Harlem'in ze olsun blr katkısı yoktur. 'protesto' babkında düşiin ne konuşuyorsun. Ekmeğin «Ben, ezik insanların Music Hall'lerinden taşan, zaAncak parasal, şey yönün celerin?» fiyatını bile takibedemiyo elimden tutmasıyla blr yer mammn Swing'ini taşımaya den yani, satış yönünden iyi rum. Nlye? Hep davete gi lere geleblldim Sevllen blr yeterli. Ben, blr Türk olarak diyoruz. Lokantada yiyo Insan olmak beni sevindiri Ve sonra gene aynı salondir. Müziğimlze katkısı yok •Italya'da «7. Mostra înda, ünlü Geleneksel Japon titur ama, bir göz olarak, bir üzütüyorura. Şöyle üzülüyo ruz. Otelde «hele blr san yor. Alkışlan duyunca diyo ternationaı Del Disegno yatrosu «NO» oyunculannı ızkulak olarak dlnlediğin za rum, yani, Almanların, bir daviç gönderln» diyorum. rum ki sıfırdan gelen aUmortistlce Sportlvo» adlı ledik. bir uluslararası karikatür man, çok büyük yararı var. kaç tane böyle yaramaz in Çünkü ekmek almadığım dam şu an, 'benim benim' dl Şairce sözler, şarkı, müzik san yüzünden Türk'ü. Türk' İçin, bilemlyorum. Ekme ye geçinen adamlann karşı yarışması düzenleniyor. Yani müzik dlnlemek lstlve dans. Kadın rollerini de erlerl hor görmeleri.. Az ev ğin fiyatını bilmemekle, sına çıkıp kendini kabnl et Başvuru söresi 31 aralıkta yorsan yaran var. Yanl, ara keklerin oynadıklan ve her kıvel dedim ya, bir kişi yapar, sona erecek olan yanşma beskin halk müziğlmlze ya diğerleri cezasını çeker. zenginliğln faklrliğin Uglsi tlrdi.» lığın, maskenin ve en ufak ha«Bugünün gerçekliğinde yok. Onun İçin ben bu tareketin bîr anlamı taşıdığı, ilrarı yok ama, halka yararı Türklere yapılan şeyin an «Üç çocnkla bir mespor polo, atıcılık, bus san masan, ben hiç.. Ama ginç ve eski çağlara dayanan, var. Olmasa satmaz ki. pateni, rugby ana spor dalcak intlharla, o da akıllılık Türkiye olarak çok iyi blr mur ailesl çahstıgın gazino geleneksel Japon oyunlannı di «Halk mttzJğinln 'çok değil yanl. Çok zoruna git lanndaki şampivorüann ya eğlenmeye gelse, kaça le getiren. bulunmaz bir sergıOkuyamıyoseslendirllmesr konnsnnda miş herhalde. Daha doğru durumdayız. karikatürlerini konn edllemeydi. Çok kalabalık salonrum, yalan mı söyliyim ya çıkar acaba?» nlyor. neler dfişünOyorsnnaz?» da, çok ağır hareketlerle süren. su ülkesl İçin canını feda ni? Eğer bir memursam, Bence iyi olur. Şöyle etti diyeyim. • Yapı ve Kredi Bankabir ayak oynatışın anlatımma ayda yılda blr defa gelmek sı Kukla Sahnesi 27 il ve şey yapayım. Biliyorsunuz Asgari üeret konusun istiyorsam, geçer en arkada inen oyunu izlemek güçtü kuş «Teni anayasa tasarı da neler düşüntiyorsun?» 14 ilçeyi kapsayan Anadokusuz, günümüz seyircisl için. alışüagelmiş, üç tane saz, otururum. 2 bin 2 bin 500 lu turnesine çıktı. MürüvBu arada, Musikverein'ın büblr darbuka, blr zll ve bir euun açıktandığı şu günler «Brflt 10 bin Ura ile llradan demek ki bu aile vet Sim ve Nevzat Açıkgöz* yük salonu, îtzhak Perlman'ın kaşıkla söyledlglmlz türkü de, bir sanalcı olarak öne çahşan 500 bin işçl, 1 tnil 12.500 Uraya falan. (4) aün kukla gösterilerinin su konseri için dolup taşıyordu. O. ler. Ama bu yalnız ne gözü rllerln var mı?» yon işçi emeklisi, 12. dere ma en öndn oturursam.. nulacağı turne yeni ders Handel. Sonate No. 4 Re mag., doyuruyor, ne kulağa hoş ge Çok edebi şeyler soru cenin altmda salışan 400 yılı başlamadan sona ereP. Schubert Piano keman için «Farklı mı?» Uyor. Benlm bildlglm bu yorsun. Ben hiç, beni blraz bin memuru, yakından IIFantasie. Ara'dan sonra t. Stcek. Elbette. En önde otubiraz daha genişlerse, yanl sey tut yani. Bllgim bu ko gilendiren asgari flcrei tar rursam. sınıf farkı yanl.. rawinsky Divertimento ve çe• Itslyan Karikatfircttşitli parçalar... çok sesli dedığlmiz olay o nularda pek yoğun değil tışması» dlyoı. Bunu bana Hava atmaya ler Oernegl, «4. Incantre gellyorsam, şimdi soruyorsan. ben budir. tnternazionale Umorlstico Festival'in sergüemelerine bu bellrtir sıfatımı yanl. Pescara Itali» adıyla arkegelince, iki çok önemli sergi «Sanatçı olarak, va nun içinden gene birşey çı «Bu gazlnoyla kaça an yer alıyordu bu yıl. Bir taneoloji konulu bir uluslarara laştın, geceliği elbette?» si «Paris 1960 . 1980». Viyana sı karikatür yanşması dtt 60 kâat! 20. yüzyıl MUzesinin, İki kat cenledi. Karikatürcülerin salonlanm dolduruyordu. Seren fazla üç karikatür ya Yanl atmış bin lira. gı 25 Temmuz'a kadar surdu. da bir karikatür albümüy Evet ama, verglsini, Fransız Dışişleri ve Kültür Ba le katüabnecekleri bildiri. sazlarm parasım ben ödükanlıklan aracılığıyla, Pans len yanşmaya başvuru sü yorum. Bu yıl 5 milyon ciModern Sanatlar Müzesi ve Ge resi 1 ekim tarihinde sona varında vergi verdim. Aorges Pompidou Sanat Kültür eriyor. ma son günleıde konuşma Merkezi, çeşıtlı Müzeler, Gale• Tokyo'da «Serbest» Sanat Servisi Izmit'in etkinliklerl de veralacak. yaptık, çazlarm parasını on rıler ve ozel Kolleksıyon'larve «günümüzün kahramanı Sanat Servisi Özgün Yarımca ılçesinde her yıl dü Şenliğin geleneksel sünnet dan düzenlenmis. büyük bır ser lara verdirtecem. Çünkü nasıl bir şeydir» konularm ve çevirl roman dallarına zenlenmekte olan Yanmca düğünü bu yıl 14 ağustos tagi. Boylece Viyana, çağdaş blze birşey balmıyor. da «Yomiuru Internatıonal Fransız sanatmı, büyük bır ser Kültür ve Sanat ŞenUği'nın rihinde gerçekleştirilecek. ayrılan 1982 Yasar Nabi Na «Bu paradan, net ola Cartoon Contest» adıyla gıyle tanıyordu. II.'si bugün açüıyor. «Ülke turizmine katkıda yır Edebiyat ödülü bu yıl rak bir gecede eline ne kalı düzenlenen uluslararası ya tıulunmak ve Yarımcayı taDüzenleme komitesi yetklViyana 1982 Festivali kapaverilemedi. Sürenin kısalırışmaya karikatürcüler en yor?» nıtmak» amacıyla düzenlenen lilerinden ahnan bilgiye gömrken, bir basın toplantısı, ğı dolayısıyia çevirl dalına fazla iki karikatürle katı 30 falan net geçer. re folklor gösterileriyle açı «Yanmca Kültür ve Sanat 1983 giderek 1984 Festivallerini katılma olmamıçtı. labilecekler. Yanşmaya baş Şenliği 17 ağustosta sona elacak olan şenlikte tiyatro, açıklıyordu. 1983 yılı «1683 Türk vuru süresi 30 ekimde soYaşar Nabl Nayır 1983 6zrecek. «Bu kpDuj>ma için tesinema, konser gibi sanat kuşatması» anısına, Türk yılı na eriyor. gün ve çevirl roman ödülşekkürler Tatlıses.» olarak sunuluyor. Theater an lerine katılma koşullan şöy der Wien, salonlanm Mozarfın BtTTt le: tipik bir Türk operası, «Zaide» ye .açıyor, Yapıtlar 2 aralıklı 150 daktilo sayfasından kua, Künstlerhaus ve Histarisc350 daktilo sayfasından uhen Museum'un salonlarında, 300 yıl önceki kıışatma anısma, zun olmayacaktır. Aday ya askeri harekât ve savaşı içeren pıtlar (çevlrllerln asıllanybir sergi, «Avusturya ve Osla birlikte) 31 Ocak 1983 ta manlılar» Nationalbibliothek ve SOLDAN SAĞA lık... Disprosyumun simgesi. rihine kadar «VARLIK YA Devlet Arşivinden gerçekleştirıYINLARI A.Ş.> Cağaloğlu 6 Put... Üstü örtülü havuz. len, ortaçağ sonlanndan, 19. 1 Arpacık. 2 Siirfte 7 Mltoloji... Bir nota. 8 Yokuşu, 40/2 İstanbul» ad yüzyıl büyük Osmanlı împararesine ulastınlmıs olacaktorluğu için dokümanlar, belbir dağ. 3 Çalını... Haykınş. Kirplnin dediklerini ve bir age, elyazısı ve baskılan içeren tır. 4 Başlık. 5 Bey... XVII. bir sergi, Kaiser Leopolds 1. vuç saçma yazdı. 9 Sonsuza Yapıtlar 3 kopya olayüzyıl dlvan şalrl. 6 Ilaç... zamanında TUrk savaşmdan, cak, üstlerlnde belirleyld Bir elementin simgesl... Yol. dek. silahlar, toplar, çeşitli savaş bir simge bujunacak, aynı aletleri, amlar, portreler ve ü 7 Giylm kuşamda yenilik... slmgeyl taşıyan kapalı btr Ustrasyonlar .. Aynca «1683 Eskl bir tanrı. 8 tsrail'in dör zarfta adayın adı ve soyadıy 1983 Türkler Viyana önünde» düncü kraü... Çevre. 9 Rus la adresl, kısa yaşam öykü tsması için bir dizi sanatçı, 20. yüzyıl MUzesine davet edilecek. asıllı Amerlkan sinema oyunsü bildirilecektlr. cusu ve müzikhol şarkıcısı. 1983 Film Retrospektive Mar Sonuçlar Yaşar Nabl lene Dietrichi sergiliyor. SemNayır'm Ölüm yıldönümü pozyum ise «Kafka» için. YanıYUKARDAN AŞAĞIYA olan 15 Mart 1983 tarihinsıra bir «Yunus Emre» Semde açıklanacaktır. pozyum'u düşünülemez mi? 1983 yılı Yaşar Nabl Na1 Yaşar Kemal'in ilk roVe de önemli olan, bu yıl yır Edebiyat ödülü Seçicl manı. 2 İtalya'da bir şehlr. gelen Fransız ve Ispanyol büKurulu şu adlardan oluş3 Afrika'da blr başkent... yük sergileri gibl Türk Prtmitif'leri ve Pasa ressamlardan maktadır: Flll* Nayır. Prof. Judo ve karatede blr derece. günümüz en genç resim ve yon Tahsin Yücel, Prof. Akşlt 4 Asya'da bir ülke... Ayak. tusuna yelpazelenen büyük blr Göktürk, Doğan Hızlan, 6 ~ Radonun slmgesl... Karan sergi, Viyana'daki buna uygun Konur Ertop. pekçoic MUze salonlanndan blözgün roman ödülünü ka rislnde yerini alamaz mı? zanan yaptta 50.000 llra, çe Bir TUrk Yılı kutlaraası, bevlrl roman ödülünü kazale Festival içinde, kum gibı tu5 ay süre ile işletmelerimizde nan yapıta 30.000 llra verl nstin kaynadığı Viyana'da, bu. Kapalı Teklif Almak Suretiyle lunmaz bir fırsattır ulkemlzl lecektlr. imal edilen köşebent(L) 3 Vîyana'da "1683 Türk Kuşatması,, anısına Türk yılı sunulacak 2. Yarımca Kültür ve Sanat Senligi yarın baslıyor 1 2 3 4 5 6 7 8 bulmaca 1 2 3 456 78 9 DM •ı r ı J I• I • I Nl M n u JJ... • |I 9 TEL: 46 06 8641 43 9 1 1 el 40 47 g} SARKÖY yararMona. ÖREN banana erkanMoi AVSA JSCOV >OECE FENNÎ SÜNNETÇÎ Özel tiyatroların devlet yardımı İçin başvuru süresi 10 Ağustosta sona eriyor Devlet yardımından yararlsn. mak isteyen özel tiyatroların Kültür ve Turizm Bakanlıgına başvuru süresi 10 Ağustosta sona erecek. «Kültür ve Turlnn Bakanlı. ğı Özel Tiyatrolara yapllacak yardun yönetmeligl»ne eöre ilgililerin bu tarihe kadar «Kültür ve Turizm Bakmnhfı G0zel Sanatlar Müdürlüğtt»ne bas vurmslan l demirinin doğrultma işlemi yaptınlacaktır ' 7 Ton Yüksek Strollü Kauçuk veya Muadilleri Satınalınacaktır tamtmada. Sorumluluğu bir O kadar büyük olan». Şartnamesi bedelslz olarak aşatıdaki adreslerden almabilir. 1 KARABÜKTB: Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi Tedarik ve îkmal Müdürlügümüz. 2 İSTANBULTDA: Sirkeci. Yalıköşkü Cad, Yalıköşkü Han Kab 45'deki mÜmecsiUigüaiz. 3 ANKARA'DA: Küçükesat, Büklüm Sokak No: 22'deki Genel Müdürlüğümüz. ÎSTEKLÎ'lerin ş&rtnamemiz esaslarına göre hazırlayaoakları kapalı tekllf mektuplannı, geçjci temınatlarıyla birlikte en geç 18 Afeustos 1982 çarşamba gunü saat 14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü'nde bulundurmalan ilan oluauTj (Basın: 1SS59) 5485 5450 5550 18.750 «GÜN 7 GECE Ali KANDEMİR Sağlık Memuru Ağnsız acısız Modern Sunnet TeL: 43 40 52 1 Bu işe ait sartname müessesemizden veya Sirkeci'deki 5'ci Vakıfhan altındaki irtibat büromuzdan tömin edilecektir. 2 Teklifler 10.8.1982 günu saat 16.000'ya kadar müessesemizin Beykoz'daki Muhaberat Şefligi'ne verilecektir. 3 Teklifler arasında çartaameye veya lhtiya* cımıza en uygun olanlar tercih edilecektir. 4 Müessesemiz dilediği miktarda almakta veya alıp almamakta serbestür. SÜMERBANK DERİ VE KUNDURA SANAYİl MÜESSESESİ (Basın: 19435) 5482 Atıf Yılmaz film çekimi sırasında kaza geçirdi Sanst Servtri Yönetmen Atıf Yılmaz Egridir'de film ce> kiml sırasında geçirdlği kaza Bonucu belinden sakatlanarak Eğridir hastanesine kaldınldı. Necatl Cumah'nın «Mine» adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan ve senaryosunu Ne> cati Cumalı • Atıf Yıbnaz'm bir likte yazdığı filmin çekimintn zamanında tamamlanabilmest için yönetmenliği oyuncu Tttıv kan Şoray ile Atıf Yümaz'm asistanı Şahin Gök üstlendüer. 16350i 10 GÜN 9 CECE I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog