Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurfyrt 10 SPOR 23 AĞUSTOS 1982 SarıLacivertliler Galatasarayh 21 yendi •yarısı 10 F. Bahcenin llk Maçın eleştirisi G. Saray'ın sanssızlıgı... Hmcal ULUÇ Galatasaraym sanssızlıgı dünkO maçm 55. dakikasında skorur. 80 olmayışı ıdi. Soldan Müjdat, Mustafa. sagdan ArıfErdoğan kombinezonlan Galatasarayın olmayan beklenni her akmda santrada bırakıp iniyor ve top mutlak birmi boş kale fcnünde buluyoıdu. Galetasaray'ın sanssızlıgı bu toplann içeriye değil, dışarıya gitmesi idi. Eğer dünkü maç sahadaki futbolun gereğı tarihin en Egır Galatasaray hezimeti ile kapansa, her halde Dr. Ali Uras ve kadrosunun otmayan yönetiml sona erer kulüp daha fazla vakit kaybedilmeden kendisine sahıp çıkacak ellere teslim edılirdl. Ptankovıç'in sezon başırdan beri bir takımı oynatma değil, bır takım yapma, bir takım yaratma peşind© olduğu nu sanınz pek ex kişi lark etmiştir. Yugoslav Hoca üK ke*. dün yavaş yavas belirlenen ekibini rakibe göre bir taktikle sahaya sürdü ve ilk 55 dakika içinde Galatasaraym sezon başmdan beri sallanan savunmasmı hallaç pamusru gibi attı. Eğer Yugoslavlıgı tutarsa ve Mustafar m yerine Begoviç'ı çıkarip ikinci yanda sahaya (AniPelcukMustafa) üçlüsünü sürse belki ilk 45 dakikada atamadıgı o 6 goltl ikincide sıralardı. Fenerbahçe kadrosu, havası ve çizdigi grafikle bu yıl şampiyonhıgun en büyük adayı. Büyük puan farkı da yv parsa şasmaym. Takımm tek kusuru her biri gole dönüşebüecek büyük hatalar yapan Alpaslan. Calatasarav bu yönetim ve Birch'ü aratmaz hale geJen Özkan Sünıer kaprisieri ile giderse küme düşme pdav'.arı arasjna girer. SanKırmmlı takım tarihinin hiç bir döneminden böyle zavaîlı bir savunmaya ve bövlesine ümitsi? bir Üert üçlüye sfıhip olmamıştı. Ashnı ararsanm orta sahasmda da durum pek farkh değildî. Oner ile ?vletin'i defterden siien özkan Hocanın Bülent'ten nasıl bir sçık cıkaracagım merak ediyoruz. Avhanı çirkfn itham 3arla kadro dı?ı bırakan kafanın Hoslç'in nevinp güvendigini de sormak istiyoruz. Kaldı ki Ayhan dün rnaçrn başmda sikntlanıp gtden Ali Çoban'm yerini dolduracalı tek kfci Galatasaray'da Arhon*ı, B. Mustafa'yı, ?fetin'i, öneri, hatta Mura» •fe Fettah'ı harcavn, bu komikliği Galatasaî"ay dive sahara sürmpnin hesnbı sorulmazfa, bedeli ligrde çok afır ödenir. Eugün piya«a deferi su îçînde 75 milyon edecefc bu futbolculan takıma kaKsndırmanm bir yolrı bulunmalıdır. Fizikmen ve moralman yıkılmış bu adamlan tekrar kazanmak zoıdur ve sabır jşidir. Ama eldekiler de bu geminin batacağı açıkken, yapacak baska =ey de yoktur. Bia Özkan hocamn inadmı bilenlerdeniz. Bu inat ona da Galatsssray'a da Finlandlva önünde ttır atlamayı bekleyen TUrk îutboîuna da çok yasık edecektir. üstünlügüyle sonuclanan karşılaşmanın gollerini Begovic, Selçuk ve Fatih attı Turnuvanın ikinciliğini Fenerbahce'ye dün tek gol atan, Besiktas ile de 00 berabere kalan G. Saray averajla elde etti HAKEMLER: Yalçın Darıcı (4), A. îrfan Ada (3), Orhan Nedlm Ayık (6). FENERBAHÇE : Yaşar (7) Erdoğan (7) (Snat 5), Onur <7), Alpaslan (8), Cem (7) Müjdat (6) (Mehınet 5), Özcan (7), Osman (8) (Sertaç 5), Arif (8), Begoviç (6), Mustafa (5) (Selçuk 7). GALATASARAY : Eser (6) Raşit (5), A. Çoban (?) (tt>rablm 3), (Adnan 3), Fatih (6), Sefer (5) Adnan (6), Mnstafa (3), Ahmet (6) Seydiç (6), Hosiç (3) (AIi 3), Bülent (3). SARI KARTLAR : Arif, Begoviç, Alpaslan. Hilmi TÜRKAY Mevsimin ilk kupası Fenerbahçe'nin TSYD fcupasını Galatasaray'ı 31 yenen Fenerbahçe kazandı. SanLaetvertliler özellikle ilk 43 dakika içerisinde oynadıklan basanlı futbollan ile trübünlerin alkışını alırken Galata saray tanınmayacak derecede fcötü bir futbol sergiledi. Oyse, hazırtık maçlaruun baş laması ile birlikte herkes gün lerce Fenerbahçe'yi tenkit edl yor ve bu yıl da şampiyonluk çok uzaklarda diyordu. YugosJav Stankoviç ise durmadan ay n bir onbir alana sürüp esas kadroyu bulma çabası içerism deydl. TSYD kupası maçlan ile birlikte Stankoviç ligı >ürütebilecek Fenerbahçe onbırinı çıkarmıştı alana. Beşıktaş maçı ile başlayan canh futbol dün kü maçta da sürüp gitti, SarıLacivertlilerin. Fenerbahçe artık durarak yürüyerek değıl. ko şarafc kazanıyor. Herkes büyük bir kondisyona sahip. Savunmada Alpaslan. orta alanda Arif, Osman, forvette Selçuk takımın yıldız oyuncuları. Begoviç'in ağır oluşu, ikili müca deleiere faziası ile girmeyışi Fenerbahçe've gol vollarını kapatıyor. Takımı bugünkü duruma getiren Stankoviç, kısa sürede buraya da çare bulur sa nırız. îkincı yarıda as oyunculann yenne gençlen oyuna alan Fenerbahçe, oyundaki hızı nı düşUrmeseydi belki çok daha farklı bir skorla sahadan ay TSÎD KÜPASreLA Fenerbahçeli futbolcular, kupalarını taraftarlanna sevinç içinde gösterdiler... F. Bahce farkı kacırdı Abdülkadir YÜCELMAN tki gflnde büyttk ile oynayan, hem de «ttdnci roaç t s biter, sahaya çıkmca ayakta bile doramaz» denilen Fenerbahçe 90 dakıkalık bir maçm üçte ikısinde oynadı, koştu, futbolun güzel ötneklerinı sundu, gol pozisyunu için çeşitli organizasyona girdi ve Galatasaray kalesinde esti. Eğer Begoviç gibi ağır bir sanurfor yerine hava toplarına hakim, yırtıcı ve süratli bir başkasıfaattabtr Bahtiyar olsaydı vs de 30'dan sonra tempoyu düşürmek yerine tam anlanu ile tükenmiş bir Galatasarayın Ustüne üstüne gitseydi Fenerbahçe sezona hem bır gol rekoru iîe girer hem de Galatasaray'a acı bır sezou başı dersi verirdi. Osman tie Özcan'm orta sahada, Arif ile Seiçuk'un ileri uçlardaki bilinçll ve mucadeleci futbolu, Onur, Cem, Erdoğan ve Alpaslan*m birbirleri ile yardımlaşmaiŞ!nm yaru sıra defansta çoğalması, atakta Cem ile Erdoğan'm kanatlardan Galatasaray defansınm arkasına kay ması sayısiz gol pozisyonlan ycratırkan, iki gtin arka arkaya çıltanlaa bif^^uVÖOİ mucadelesı jle yedeklerın girmesi ile oyun düzenindekt aksaklık ve yorgunluğun verdiğı disiplinsızlik 20'dan sonraki Galatasaray golünü engelleyernedi. Şu bir gerçek ki, Fenerbahçe dünkft oyunu He Beşiktas'tan bir, Galatasaray'dan ise birkaç gömlek daha ıyi... Soyunma odalan Sfankovıc: "Farkh kazanabilirdik,. «Takımnnın çıkardığı oyundan memnunum. Özellikle ilkyarıdaki oyunla galibiyeti hakettik» Sezonun ilk kupasım ka aanan Fernerbahçe soyunma odasında büyuk sevinç vardı. Teknik Dinektör Stankoviç maç sonra sı görüşlerini açıklarken Farkh kazanabllirdik» dedi. İLK GOL BEGOVİÇ'TEN Fenerbahçe'nin bilhassa ilk yarıdaki oyunuyla galibiyeti hakettiğini belirten Stankoviç, daha sonra şöyla konuştu: «Takununm çıkardığı oyun istediğime yakın bir oyun oldu. Dfln akşamM raaçın yorgunluğa kendisinl ikinci yarıda gSsterince Ruhsan SEKMEN farkh kazanabUeceğimiz ma çı terk farkla bitirebildik.» Türkiye Kürek Şampiyo nasında Fenerbahçe birinci. Galatasaray ikinci, Erde mirspor da üçüncü oldular. " Şampiyona yerliyabancı teknelerin yarışı halinde ge çerken sık sık «Italyan tek bu işi götürür> sesleri duyulurken gerçekten de ya«AIi Çoban'ın sakat bancı tekneler yerli tekne lığıyla başlayan ta lere fark yaptı. Yerli tekne lenn ağır oluşuna karşın ya lihsizlikler, defans bancı teknelerm baüfliği hatalan ile devam büyük ayncatık yaratırken şampıyonanm ikinci günün etü.» de en heyecanlı olay ulusal kürek takımının açıklanma Galatasaray Teknjik Di sı oldu. Kiminın sevinci kirektoru Özkan Sümer ise, minin üzüntüsüne karışırmaç ile ilgili göruşlerîni şöy ken açıklanan kadronun geçen yıl Bulgaristao'da ya le açıkladi: «Ali Çoban'm sakathgı ile nşan ve skandal yaratan başlayan talihsizlikler, de yaşlan büyütülmüş sporcular yerine yaşlan ile oynanfans hatalan ile devam et ti. Savunma hatalan dı mamış kürekçilerin oluştur şında, takım halinde uy duğu bir kadronun açıklan gulamadaki kusurlanmız ması Idı. Türkiye Kürek Şampiyogol yerueye neden oldu. toplu soğu gibi, Fenerbahçe hesa nasında alınan ÎJina bazı pozisyonlann nuçlar şöyle: Dört tek dü1 Fenerbahçe. doğmasına neden oldu. mencili îki golde de savıınmamız 2 Mogan, 3 Hereke, Tek çifte 1 Galatasaray 2 çok açık kusurluydu.» , . , , , , , . . 1 1 . . . . . , Vugoslav futbolcunun gölü Galatasaray ağlannda... (Fotograf: Erdogan KÖSEOGL.U) Türkiye Birinciliği'nde yerli tekneler yaya kaldı . , . . , , . , „ , • , • ı , | | | L nlabilirdi. Galatasaray'a gelince, SanKırmızılılar 90 dakıkalık maçın ancak son beş dakskasmda haleketliydıler. 85 dakıka ise ne yaptıgını bilmez bir görünum içerisindeydiler. Ali Çoban'rn ilk beş dakikada sakatlamp çık ması ile savnnmada başlayan bocalamaîar forvete dek sürüp gıtti. Hele Adnan ve Ahmet ikilisının de geriye donük oynamp.l3rı Fenerbabçe'yi daha da rahatlattı. Seydiç kışisel çabası ile gol aramaya çalısrı ama Bülent ve Hosıç yürümeyi yeğ ledi'er. Goilere gelince SanLacivertliler knrsılasm9nın 10. dak'kası doîarken 10 one sreçti. Erd'»jj3n S"g ka^aftan aüdığı topu R;«.^i'^ öriürle" vuvarladt. Tnpja buf"san Bcgcn'ic, Eser'in de Kaleyi terketmesmden yarar lanarak çuk '!r'rt vurdu. Fatıh'e çarjjpn t^p fSanKırmıyih ağlar la ;n;ca'ılaş x. Gol Fenerbahçe yı drha öo car3îr.dimı:.stl. Gaiftasnrsy'U'.ar i^e erken gelen sol kprş'smda ^•j^ırmışlar Fenerbphc^'yı sevrediyorlardı. Fe nerhshce'nîn fırnı cabssı ikînct b r rgoîli bir türlü çetıirntyor(iu B<r le oîuncada i!k 45 dakıka 10 Rcnuçlandı. îkınci vanda Fcnerbahce'nm r^aKan yme fogunlnktaydı. 51. «JskıkEda ^rif'in ortnsmı iyi irlsyen Selçuk çık bir kafa golü ile FpnTbahçe'yi 20 öne geçirrn golü attı Karşılasmanm bi timıne1 b°s dakıka kala Galnta saray ebine kazanüan serbest etışı Ff,tth kullandı ve ma<;m sonuounu belirledi: Fenerbahçe: 2, Gfrlatasaray: 1 Uluslararası Istanbu! Tenis Turnuvası bugün basiıyor Spor Servfsi üîuslararası Tenis Turnuvası bugün TED kortlarında başlıyor. Türkıye'nin dışmda 8 ülke sporculannm da katılacağı tur tmvada konuk • sporculann he men hemen tümü ülkelerincle klasmana gırmış tenıscüer. Erkeklerdeki konuklar ve ülkelerindeki klasmandaki yer teri şöyle: Bulgaristan: 1. 2. 3. Yugoslavya: 1.2., Bomanya: 2. Macaristan 1.2., Yunanistan: 1.2.3., îtalyan, Amerika Bir leşik Devletleri ve îsviçreli sporcularm ise klasrnanda yer leri yok. Bayanlarda iae durum şöyle: Bulgaristan: 1.2., Yugoslavya: 3. Macaristan: 1., Yunanis tan: 3. Bayanlarda mücadele edecek Amerika Birleşik Devleft leri ve îsviçreli sporculann da klasmanda yerleri yok. Turnuvaya, hazırlanan prog ram gereği bugün tek erkekler karsılaşmalan ile başlanacak. Yetkililer zaman kazanmak amacıyla tek bayanlar karşılaşmalanna da bugünkü programda yer verebileceklerinı be lirttüer. ö t e yandan turnuvaya katılacak olan kafilelerden çoğu geldt Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya kafileleri bugün Türkiye'ye gelirken Macar kafilesinin çarşambagünü gelmesi bekleniyor. | u . • , | | , ^ Fenerbahçe kürekte şampiyon Krdemir 3 Yarımca Ikl tek dümencisiz 1 O.D.T.Ü. 2 Fenerbahçe 3 Yarımca. Îki tek dümencili 1 Fe nerbahçe 1 Yarımca 3 Adana. Dört tek dümencisiz 1 O.DT.Ü. 2 Hereke 3 F.Bahçe. Îki çlfte 1 Galatasaray 2 O.D.T. Ü. 3 F.Bahçe. Sekiz tek dümencili 1 F.Bahçe 2 Hereke. Genç C kategonsindeki yanşlar İse şöyle: Tek çifte l G.S. 2 Hereke 3 Ya rımca. Dört çifte 1 F. Bahçe 2 Erdemirspor 3 Yarımca. Hafıf kilo yanşlan Dört tek dumencısız ı Galata sary 2 F.Bahçe. tki tek dümencisiz 1 Galatasaray 2 Anadoluhisarı 3 O.D.T.Ü. Türkiye Kürek Şampiyo nasında takım klasmam şöyle: 1 Fenerbahçe 400 puan 2 Galatasaray 200 puan 3 Edrdemirspor 200 puan. 8. Balkan Şampıytmasma katılmak üzerp 1 eylül tarihinöe Bulgaristan'ın Sof ya kentine gıdeeek Kadro Genel Sekreter Nail Küçük tarafından açıklandı. Fenerbahçe'den Hüseyin, Recep, Mehmet. Erhan. Haüt Galatasaray'dan Mehmet. Yalçm. Fatih. Orcun, Yüksel, Cfineyt. Can O.D.T.(^* den Emir, Levenî Hereke'den Osman, Suat, Güven. trfan Yanmca'rtan Ayhan. Sümer: 2 golde de hatalıydık,, Öte y?ndan, dün Fenerbabçe' ye yenümesine karşın attığı bir gol, Galatasaray'm turnuvada ikinci olrnısrna yettl .SanKırrmzıîılar, Bpşıktas i!e yaptıklan kerşılaşmada golsüz yenişmpzlik elde etmisler, Beşıktaş İSP önceki gtin Fenerbahce'ye 10 yenilmisti. Eu tpk averajlık dez avantajı sonucu. Beşiktaş da turnuvayı üçuncü ve son sırada bittrdi. Bu arada, dünMİ maçta sakntlanarak oyun dışı kalan Galatasaraylı Ali Çoban'a bır ay futbol oynayamayacagı bildirıldi. Futbolcuya ilk müdahalevi vapan kulüp başkanı Dr. Ali Uras, A. Çoban'm sol köprücük kerniğmin kınldığım saptadı. 9 Galatasaray ikinci, Beşiktaş üçüncü oldu Bisiklet Pist yansmasında Istanbul ve Konyaİılar basanlı oldı BALIKESİR, (Cnmhorfyrt> Bisiklet ve Motoaıklet Federasyonu tarafmdan düzenle nen ve Bahkesir Atetürk Stadı Veledromunda yapüan Türkiye bisiklet pist birinciliği sona erdı. Dün yapılan müsabakalar sonunda, gençler surat yanşında Istanbuı bölgesinden Murat Dtızyol, büyukler sürat yanşm da Bolu bölgesinden Muharrem Özbostancı. bıijöikler 4 bin metre ferdi takr» yanşmda Konva bblgesınden Nuretün Kırpıksiz, gençler 3 b«ı metre ferdi takip yarısmda Konya böl gesinden Adnan Tan bınncjligi ka7anırken, büyukler 4 bin met re takım bırinciliğini îstanbul gençîer 3 bin metre takım birin ciliğini ise Konya bölgesi takun ları kazandı. Dün yapılan yanşlarda alman sonuçlar şöyle: Gençler sürat vartşı: 1. Murat Dıizyol (tstanbul), 2. Harun Ka raaslan flstanbu!), 3. Menmet Kuçükçerezlı (Konya). Btiyükler sürat yarışı: 1. Muharrem Öz bostancı (Bolu), 2. Kadir Elveren (Istanhul), 3. Coşkun öz veri (tzmir. Büyukler 4000 m. ferdi taklp: 1. Nurettin Kipriksiz (Konya), 2. Tuncay Kürfcçü rtstanbul), 3. Faik Yağcı <lstanbul). Gençler 3000 m. ferdi takip: 1. Adnan Tan (Konya), 2 Mehmet Küçükçerezci rKonya. 3. yaşar Kabakoglu (îstanbul). Büyükler 4000 m. taknn bîrinciltg!: 1. îstanbul, 2. Konya, 3. îzmir, 4. Ankara. Gençler 3000 m. takun birinciliği: 1. Konya. 2. Istanbul, 3. Bursa SİZHAKEMSİNİ2 SORU Bir kale vurusu yapıbnaktadır. Futbolcunun yaptığı vuruşta top ceza sahası dışmdaki öakeme çarpıp, tekrar vuruşu ya pau oyuncunun önüne cHiş müştür. Bu futbolcu da ka le vuruşunu yınelemek ıçın topu eliyle tutar. Siz hakemsinız. Ne karar verır. smiz?.. Bireysel Yüzme Birindliği'nde Izmirliler rakip tanımıyor tZMlR, (Cambarlvet) Türkiye ferdi yüzme şampiyonasına, Atatürk yüzme havuzunda yapılan yanşmalarla devaro edjldı Istanbul, Ankara, îzmir, Adana, Antalya ve Manısa bölgelerinden sporculann katıldığı şampiyonamn ikırtci günü sabah seapsında, 200 metre serbest bayanlar 1112 yaş grubunda îzmır bdlgesinıSen Gözde Akmenek 2.35.22, 200 metn> serbest erkekler 1112 yaş grubunda İzmir bölgesinden Ahmet Turan 2.19 81, 200 metre bayanlar 1517 yaş grubunda Izmir bölgesinden Pinar Sapsaglam 2.32.35, 200 metre erkekler 1314 yaş grubunda Izmır bölgesinden Ekin Unan 236M ve 200 metre kelebek erkekler saçık ya^ grubunda yme Izrmr bölgesinden Hakan Posacıoğlu 2 ile en iyi dereceleri elde ettiler. •% IY1K K. Yaka'ya fark yaptı Türkiye Deplasmanh Sutopu Ligi'ne, dıln Maçka TSYD havuzunda devam edildi. îstanbul Yüzme îhtisas Kulübü. çok üstün bir oyundan sonra, İzmir Karşıyaka'yı 23i gibi farkh bir sonuçla yenme yi başardı. Karşılaşmanın devreleri 40, 0, 51 ;ve 53 ÎYlK'in üstünlügüyle kapandı. Fotoğraf ta, İYİK'in bir golü, KSK kalesinde görülüyor. (Fotoğraf: Asena ÖZKAN), YANIT ERTUĞBOL DÎLEK Ksrar penalta olur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog