Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

110 AĞUSTOS 1982 Cumhurıyet T Deniz Eğitim Komutanlığından Duyurulur 198283 EğitimÖğretim Yılı Deniz Astsubay Ssnıf Okulu Giriş Sınavı Sonuçları Sıra Nw: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58 57 58 59 60 Aday N o 30476 35150 35956 35187 35459 12229 20531 20304 31038 10082 31424 35515 31248 40731 40837 35047 30033 35554 30294 41245 20582 31037 20573 35266 10185 30087 35258 10297 31)817 3T»472 4«)751 4H59 30! »42 35(197 40(33 40138 40619 3131U. 10612 lllfi S 1 6W 1 305JM 3035T, 3539İV' 10110' 10023 36238 12202 10148 40650 12228 35691 12241 30522 10868 20235 30842 10828 35123 10534 41226 11566 30203 10969 35676 36120 30031 35742 35391 10422 41196 35717 40824 35948 10897 35804 35301 11135 40770 40886 30416 31378 30008 30277 12236 20016 Adı ve soyadı llhan Akaslan Hasan Cem Aytüre Ruhi Çalışkan Ramazan Açıkgöz Feyyaz Şimşek Şaban Maraso Abdullah Torun K. Hakan Engin Ahmet Çiçek Nazlf Erten H. Avni Işık Onder Biçer îskender Cengiz Ergun Şenözlüler tbrahim Deliceoğlu Fikri Boraganu Mabmut Erkekoğlu Mehmet Akmil Yılmaz Fidan Halil Kaya Turgay Yaman Tttrkay Moğul 1. Hakkı Güngör îlhan Yümaz Orhan Salih Polat llhan Erdoğan Erkan Sezinoa Sebahattin Baştürk H. Ahtnet özdemir Erdal Kutlu Hasan Yoldaş Yalçm Biberoğlu Şerafettin tnceman Hürrıyet Taçkın Yüksel Gülten M. Akif Amaç Mehmet Ali Akdeniz Sefa Öktem Ilhami Kavgusuz Zekerıya Şanol Hasan Dede Ahmet YUdızoğlu A. Rıza Topçu Murat Karakaş Sinan Başaran Arif Kaplan Kadır Garip t. Ahmet Oruç •Zıya Handırlı Ahmet Güncel Ayhan Yapıcı Mesut Aytekin Adem Aygün Yılmaz Keleş Ahmet Avcı Mevlüt Bacam Birol öter Alpaslan Kılıç Atllla Koşer Mehmet Kazgan Mehmet Sendurur llhan Htismenoğlu Nevzat Durgutoğlu Mustafa Okan Yılmaz Çelik Serdar Kırca AH Baltaş Kemal Yaran Mustafa Pembegiü Murat HayırU Sinan Sinanoğlu Serdar Tolan Güngör Solmaz Nurettin Kuru M»sut Ünlü , Recep Kara Muammer Kul Muzaffer Çelik Kerim TUkenmez Selrnı Dalgıç Harndl Keskin Gürbüz Koçhan Sabn özbilen Hakan Akkurt Hamza Bilnn .Müşfik Holdur O. Ismail Pehlivanli Hayrettin Koç Ilîülent Kolubüyük Ugur Taşçı Slustafa Özoğlu Itüsnü Demırel C. Haydar Erpulat Ahmet Özkoç Salih Avcı Hüseyin Dündar M Bhmet Özdemir KıSseyın Karaman Cshil Eren Atıdulmuttalîp Köseu Htılıs Sezer Mııstata Doğdu Erol YUoel TajTfun Ayan Bülent Bilgin Tuı.eay Saatçı Ogtln Yasa Zal.îr Akbal Ntyazl Piri Caner Koç MHhat Aydın Celıl özdemir M. Murat Yetişen Omer Var Nuıroan Yılmaa AyJan Çoban M. Akif Ak Irfita Çeken Ertüğrul Yılmaz Meiımet Sal Aypttn GUnay Avnt Mazır A, ranıer Kınıtlı S. Slelçıok Erkan Mehmef, îbis HUseylnı Çmıftr Aydrn (Jaglardare Celal Otaeren Sami E'jrdemir Hasan l'lren Yusut I^tık îlhami llirdai Erol öztürfc Suat Çol;oan • Hasan Adımh Ahmet OVsay Adem Yai'cı ö m e r Şalıin Eser Aksjnn Tuncay K;rjakaya Puanı 862.587 816.557 804.609 ' 796.256 795535 793.189 777553 777.603 775.862 759.838 758.341 757.261 751.587 750.686 747.477 745.520 742.828 740.482 740.092 735.696 732.956 729.314 728.103 726.925 721.716 721.344 721 095 719.702 718.480 714.633 714.511 713.545 713.327 710.670 709.503 707.902 702.253 702.029 701.166 700.876 698.499 697.842 697.639 696.598 692.516 692.289 692.045 691.622 b'90.943 690.687 687.194 684.287 683 284 633 108 681 754 678.299 676.772 675.871 675.420 675.064 674.821 674.448 673.911 673.142 672.671 672.638 671.381 669.375 668.238 667.767 637.368 637.300 636.309 636.266 636.263 636.047 635.863 635.620 634.783 634.578 633.347 632.851 632.701 632.548 632.231 632.115 631.654 631.473 631.196 630.978 630.975 630.293 630.196 630.062 620.529 629533 629.255 629.115 628.168 628.155 627.239 627.205 627.143 626.183 625.915 625.913 624.915 624.559 624.266 624.105 624.158 623.992 623.974 623.821 633.266 623.1li 623.019 622.789 622.362 621.958 621.945 621.524 621.154 620.920 620.431 620.413 620.344 620591 620.125 620.085 620.045 620.026 619.917 619.917 619.680 619.375 619.119 619.081 618.720 618.499 Sıra No: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 105 106 107 İOS 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Q9 Milli Piyango dün çekildi e ı 62 63 64 65 67 BS 69 70 1 3 3 4 5 S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2ö 2« 27 28 2» 30 31 •33 Adar No 30844 31404 10125 40794 40403 12187 31357 20321 40014 20606 31323 41114 41263 35670 11226 10535 35944 30401 40599 36165 10054 41050 30156 3022O 11497 41076 10289 35428 35401 10159 35168 35659 40634 31440 35160 35658 11607 12217 40737 35675 35935 10078 10024 20237 35968 35577 10584 11693 30117 31113 21141 35516 35800 30712 23433 35724 10086 12220 30793 35216 11355 30531 10629 4008S 11092 36202 40138 31052 10774 36044 Adı ve soyadı Cengiz Utkuluer Vedat Bal Adem Bağnyanık Kaya Yüdız Ali Dolmus Mehmet Toksen Gökhan Altanay Muharrem Ertoprak Ahmet Karaburçak M, Levent Kutlu N. Ercan Cambaa Cemal Akpınar Aptullatif Yüksel Ünal Bilgin Faruk Çapanoğlu M. Salih GU1 Zekeriya Zeytinci Abdullah Aslan Oktay Kıhç Necmi özbalaban Kutsi Ata • Ünal Şimşek Bahattin Tay Bayram özcan Levent Karakuş Ahmet Appak Ömer TUrkoğlu Cemal Kıyak Mstin özbay Engin Kardeş Recep Oral Ufuk Sakar Cuma Günler Erdoğan Barlın Aydın Başargan Necdet Küçükcuban Necatl Oral Metin Başaran Mustafa Yıldırım Orhan Altıntaş S. îsmail Sargırboyu Unsal Paşalı Oğuz Özgen Mustafa Gülen Atilla Çeliktürk Yüksel Genç Ahmet Seytinyangı Mustafa Midilli Birol Çetin Mustafa Başegit Arif Alpan Sami Aydın Ayhan GUneri Hasan Sak Kenan Şahin Hüseyin Karagöz P. Bıfkı Kavruk Yılmaz Akılh Metin Baysal A. Agah Kuş Arîf Şahan Yaşar Karaca Yusuf Akyol Kadir Aydın Izzet Güney Mehmet Reşit Şahin A. Melih Evren îlhan Kuru Tahir Temizer Veysel Uzunoğlu Puanı 666.614 666.418 665.926 664.349 663.732 663.124 663.046 662.919 662.473 661.519 660.903 660.604 659.762 659.292 656.824 655.516 655.388 655.357 655.026 654.178 653.970 653.758 653.481 653.403 653.135 653.113 652.863 652.496 652.443 652.347 651.988 651.150 650.854 650.552 649.636 648 689 «48 614 648 050 647.729 647.467 647.389 646.854 646.538 646.000 645.548 645.435 644.953 644.535 644.336 643 902 643.008 642.946 642.912 642.494 641.868 641.496 640.896 640.883 640.799 639.924 639.348 639.285 638.674 638.453 638.300 637.966 637.798 637.758 637.689 637.450 YEDEK LlSTE 71 72 74 ' '75*" 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 85 96 97 93 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 13S 136 137 138 13» 140 73. ıuoıo 11839 33 34 35 38 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 20173 35778 40681) 40473 40486 35293 3591» 30111 40678 30333 356H8 41036 10211 35518 35514 11352 40151 35517 36215 10279 11725 35158 30767 35697 20303 36127 40496 10225 31173 35152 3TO58 2(K)88 41037 11480 40402 11957 10051 10294 35001 41148 2003' 31259 31103 12019 10678 114R5 31402 35671 10216 12008 40404 40451 40732 10775 35378 30736 30938 35692 20534 11665 12003 10305 35943 35263 36200 30216 40136 31030 40231 40130 35940 30872 31376 40142 30268 10822 10628 11288 40838 10819 35068 36034 10188 •12054 35775 41212 30131 20059 31446 30274 35569 41217 30570 40230 12024 11707 38122 36158 35200 41039 35272 10055 35945 10346 20597 10565 40865 30089 30003 11404 40899 12216 10862 30392 35512 10610 20299 35678 30054 10669 31233 30146 Metin Ciritoğlu 618.293 Caner Yıldırım 618.206 Mehmet Hatipoğlu „ J5l7.90t Ahmet Tören . .,„::„;' 617.848 Bafet Özcan A**'**6 n . 5 8 6 H. Ibrahim özcan 617.542 Yaşar Çelen 617.456 Mustafa Ödemiş 617.315 Tamer Gavaz 617.206 Tuncay Harım 616.695 Şükrii Savaş 616.511 Tamer Yavaşoğlu 616.246 Mustafa Sert 616.066 Arif Kurşunluoğlu 615.442 Yanar Karagür 615.349 Metin Çıklabakkal 615.318 Erol Keçicioğlu 615.190 Hikmet Göçen 615.177 Metin Gökçan 615.124 Irfan Becerikli 614.975 Ahmet Can 614.763 Tuncay Adalı 614.623 Turgut ö z 614.486 Mesut Üstündal 614.461 Gökhan Gülcan 613.959 Sabit Yılmaz 613.928 Mehmet Aslan 613.623 A. Yavuz Yurtman 613.623 Ozden Inal 613.533 t. Savaş Gördü 613.482 Namık Cuma 613.414 Fatih Özgunes 613.302 tnan Sözeri 613.230 Mehmet Amaç 613.230 Nazım Korucu 812.815 A. Ekber Sonar 612.414 Erhan Mert 612.370 S. Kemal Onaylı 612.193 Yavuz Orhan 612.096 Ozden Buga 612.065 Mehmet Erikll 611.912 Mustafa Zorbas 611.879 Şerafettin Karakaya 611.666 A. Ekber özdaj 611.208 Murat llter 611502 Veysel özcan 611.111 Halit Ekebil 610.952 Rıza Ktteukbayraktar 610.790 A. Ekber Metin 610.538 Sami Acıöz 610.507 Zekai UJrtun 610.494 Fatih İnalkaç 610.301 •Ramazan Uğürlu 610.201 Habil SUmbül 610.177 Tuncer Çelen 610.123 Piri Kalkanh 610.080 Yüksel Günsoy 610.068 Sedat Bilgıç 609.784 Ali Göztepe 609.686 Feramuz Baykal 609.663 Levent Akata 608.535 Fethi Çoban 609.500 M. Fethi Can 608.728 A. Bülent Kavakoğlu 608.650 Fahri Keyifli 608.588 Fahrettin Yeşllyurt 608.522 Ferhat Derbeder 608.510 Abdurrahman Tümtürk 608.426 Harun Zor 608.148 Mustafa Demirct 608.061 Milli Piyango'nun dünkU çekilişinde, kazanan numaralar 1 Çalışma gücünüzün en az üçte şöyle: ikisini yitirdiğinizi belgeleyen bir SSK 15 Milyon kazananlar: sağhk kurumu raporu almanız, 376432 (Kayseri, İzmir, îstan2 Toplam olarak 1800 gün veya bul, Zonguldak) 10 Milyon kazananlar: en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, 265884 (Ankara, İstanbul, Bahsigortahlık süresinin her yılı için ortakesir, tzmir) lama 180 gün malullük, yaşlüık ve ölttm 8 Milyon kazananlar: sigortaları priml ödemiş bulunmanız 788134 (Kocaeli, îstanbul) da şarttır. 6 Milyon kazananlar: Bu durumda 5 yıldan beri sigortalı 784240 (Anadolu Bankasl, Anbulunduğumıza göre toplafiı 1800 gün kara) ya da 900 gün (180 her yıl için X 5 sî4 Milyon kazananlar: 676980 (Şekerbank, Ankara, An gortalılık süresi) prim ödemiş olmanız talya, îstanbul) yeterli koşullardır. Bunun yanısıra, iş 2 Milyon kazananlar: gücünüzün üçte ikisini yitirdiğlnize iliş25 yaşmdayım. S yıldan beıi sigor723300 (Şekerbank, îzmir, Balıkin rapor verebilecek nitelikteki bir SSK talıyım. Halen de bir tnşaatta pnvantör kesir, Kadıköy, Îstanbul) sağhk kurumundan bu raporu ahnanız olarak çahşıyorum. Sigortahhğımın 804851 (Bursa, îzmir) gerekir. ikind yılında, iş dışında geçirdiğim bir 1 Milyon kazananlar: Geçirdiğiniz felcin, sigortah olarak kazadan sonra. sağ kol ve bacağıma 493992 (Akşehir, Aksaray, îstan ilk defa çahşmaya» başladığınız tarihten felç geldl. Tedavimi SSK hastaneleri dıbul, Kadıköy) 528719 (Antalya, îstanbul) sonra olması yukandaki koşulların varşmda sürdürdüm. 012313 (Anadolu Bankası) lığı durumunda size malullük aylıgı Maluliyetten emekli olup olamıyaca882748 (îskenderun. İstanbul) bağlanmasmı sağlar. Ancak bu aylıgı gımı ve bunun koşullarını, ya da emek988553 (Îzmir) alabilmeniz için «Sigortalı olarak çalışli olabilmek için neler yapmam gerek500 Bin lira kazananlar: tı^ınız işten ayrıldıktan sonra yazılı istiğini yanıtlamanızı bekliyorum. 131460 381153 256827 385893 tekte» bulunmanız gerekir. L Ç. ÎZMİR 436479 949429 338461 263570 760962 839259 400 Bin lira kazananlar: 500259 349993 288487 686868 255298 076058 711654 763532 389059 393423 909663 697670 (Bastaratı 1. Sayfada) sı kış sonunda para sıkmtıyor. 315123 536951 346575 175459 dık ürünü üzerinde depıl, sına düşen üretici, kampan 185539 İHRACATÇI 684356 475352 457223 ticareti üzerinde geliştığını ya dönemine kadar. 23 ay300 Bin lira kazananlar: DESTEKLENÎRKEN 7 gördum Bol rakamlı fındık hğına aldığı borç para için, 327279 258322 114199 374136 Enflasyonu sınırlama, dÖoyunlarının hiç değilse ana 624893 704569 488145 508735 tefeciye en az % 50 60 oraşük para arzı politikası için kurallarını dogrru fi&renpbil 407850 795687 872385 259097 nında faiz ödüyor. de Fiskobirllk ahmlarında 446319 722751 468568 649341 menin ve yansıtabılmenın o* zamanmda ödeme yapılmaFINDIK UCUZA 689072 353354 406792 530779 lanaksız oİduğunu, kafamda sı gerçekleştirilmeyip, OreKAPATILD1 705951 994607 009244 361144 herşeyin arap sacına dnndü ticiyi güçlendirme kredisi 949986 041112 009265 047861 tş bununla bitmıyor. Borğünü itiraf etmelivm Ama kaldınldı. Ancak ne pahası862800 885617 cu veren tefeci, genellikle ortada fmdık olav» degil. na olursa olsun döviz elda 300 Bin lira kazananlar: fındık alıcısı tuccar ya da fındık ovunlan olduğuna edilmesi politikası. üretici042428 001848 751615 659896 fındık ihracatçısı oluyor. Ge göre. öreticılenn «alavere, ye verilmeyen 3 milyarlık 189248 75S418 244366 796631 çen yıl Fiskobirligin aldıgı ihracatçıların «alivre» de885479 378185 726196 39S549 güçlendirme kredisi yerine, findıgın parasmı zamanındiklerı satışian anlatmadan 484353 843209 730069 278279 ihracatçıya S milyarhk ihda ödeyememesi iyi bir profındığı anlatmak. fındık so669401 809646 676476 730976 racatı teşvik kredisi verilmo paganda aracı oluyor. Üretirunlanna defeinmek olanak614948 505773 328223 3039fi5 sini gerektiriyordu. cinin borca girdiği aylarda, 150456 155461 148834 26097B sız Her konuşmada en sık Elinde ihracatçı belgesi obu vılki taban fiyatmın dü429701 910759 401497 44P.Î32 kullamlan kelime bu. lan 300 dvannda bir grup, sük olacağı. taksitle alım ya 735984 232313 573999 3608^3 FINDIKTA ALAVERE ki gerçek ihracatçı sayıpılacagı propagandası da 457545 846885 101268 696536 Geçen yıl fındık rekoltesi sının 50'yi geçmediğini, Üu 100 Bin lira kazananlar: yaygmlastınhyor. Üretici rekor düzeyde. üretim 402 racatçılann kendileri anla* 287914 860533 986483 736083 n^mfte düşürülriükten sonra bm 860 ton kabuklu fındık tıyorlar devletten alınan 303410 907452 692364 355659 da. borç para ile birlikte, olarak Kerçakleşmiş Kuru5 milyarhk krediyi paylaş097452 563472 511610 595359 alavere satışlar. mal teslim lus olarak üreticilerin ko243259 514815 68KO94 518909 mış. 60 bin civannda üretici pdilmeden yapılan satışlaroperatıf birligi olan ancak 980671 192596 235280 320351 ye verilmeyen 3 milyar kr© la bu yılın fmdıgı. henüz devlet finansmanı tle taban 283379 965823 934655 840959 E di, ihracatçı . tüccar tefedaHa olusmamı ken sahip fiyat ilan ederek fındık ah896148 765089 596097 546869 cî grubu tarafmdan karşıdegistîriyor Fiskobirligin 570095 481334 460528 882189 mı vapan Fiskobirlık. kilosu lanmca 23 üylık dönem 150 lîra taban fiyat verdiği 128980 798731 275890 390210 • 125 liradan 282 bin 860 ton için üreticinin yüklendiği fa veni vıhn ürünü. aylar ön709792 192096 0P5972 435556 fındık almış Fiskobirlık aliz borcu 2 milyan aşmış.793904 044526 679692 493971 resinrten 00 100 Hrava kadıfeı fmdıkiarın parasmı pe Buna karşıhk ihracat için 503656 027053 374317 820003 dar fiyatiarla üreticinin eşin ödeyemeyip borçlanın300 kişinin aldığı 5 milyar748532 418297 linden çıkıyor. 26 Haziran ca, serbest piyasada fındık lık kredi üreticiye faizle pa 50 Bin lira kazananlar: tarihli Resmi Gazete'de yafiyatlannda önemli dflgmera vermek, fmdığım ucuza 830559 810730 264006 28B365 yınlanan ve Fiskobirligin bu !er olmuç Üretici elinde ka628073 003949 904543 998088 kapatmak için kullanılmış; yılki alımlarda % 25 peşin, lan fındıpı. taban fiyatı 125 843004 886912 041653 107946 Kârlara, kârlar katıhnış agerisini 6 ayda 3 taksitle ölira iken 70 liraya kadar sat 077862 303595 661281 760595 ma ihracat ne olmuş, ihrademe yapmasını öngören mak zorunda kalmış. Tüc449893 057316 129221 025912 catçı gerçekten çok mu k«w Bakantar Kurulu karan üs482962 191047 212290 816595 carlar Ihracatçılar zor duzançlı çıkmış?... *I tune tuz biber ekiyor." Ala622246 334706 785İ43 rumda kalan öreticllerin sır vere satışjarda çok büyük YARIN: ÎHRACATTA , k 804177 636163 352337 405627 tından önemli paralar ka749340 286150 059007 701361 bir hızlanmaya neden oluALlVRE zanmıslar 743856 269228 754659 991473 Bu yıl fındık rekoltesi çok 553458 388185 618754 314319 düşük. Daldaki belirlemele950788 930593 324387 999948 285745 016971 497569 568532 re göre 200225 bin ton. An 260230 627454 245696 352892 cak döllenmemiş. içi bog fın 309750 366194 409579 323080 dıklarda sonradan büyük Kooperatifimiz kurucusu ve yönetim kurulumuz 20 Bin lira kazananlar: düşmeler olmuş. Kötümserüyesı. büyük insan, değerli dost. eğitimci, 41846 87657 46914 12433 07738 ler gerçek üretimin 180 bin 95084 97048 54048 19830 99617 tona kadar düşebllecegini 66557 05107 23274 60801 93547 öne sürüyorlar. Üreticinin 75624 29823 70370 81947 62992 düşük üretimden zararh. a60399 61692 41495 19508 73630 ma fiyattan kazanch çtkma13696 57926 50607 83892 67769 Elîm bir trafik kazasında yitirdik sı gerek. Ne gezer? 10 Bin lira kazananlar: Ailesine ve tüm dostlanna sabır ve başsağhgı dileGÜÇLENDtRME 5079 3879 7713 7405 7798 1S3R nr S.S Altınkum Turizm Arsa Temın KREDtSt VERtLMEDÎ 1867 9869 3581 4086 7932 6291 ve Yapı Kooperatifi 0259 8696 3134 3974 8577 9829 Fındık üreticisinin özellik Yönetim Kurulu 8066 5877 0819 8176 5805 4014 le mart ayına doğru artan 0359 8753 4892 0889 5750 3683 para sıkmtısına yardımcı ol 4 Bin lira kazananlar: ma, üreticiyi tefecinin elinde 172 614 001 620 609 den kurtarmak amact ile ge Z B i n lira kazananlar: lenekleşmiş güçlendırme kre 84 21 50 36 disi uygulaması var Fisko400 Lira kazananlar: birlik ile Ziraat Bankası ara 0 9 smda yapılan protokol gere ği 1080 yılında 60 binin üstünde ortağa toplam 792 milyon lira 1981 yılındB 53 bin ortağa toplam 925 milyon güçlendirme kredisi ve1. 198283 Eğltimöğretlm yılı için Üniversirilmiş. 1982 yıhnda. geçen sitelerarası öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezl yıl düşük ftndık satışlanntarafmdan yapılan cöftrenct Seçme ve Yerleştirme dan mağdur olan üretici Sınavı> (ÖSYS)"na katılarak Denizcilik Yüksek için 3 milyarlık güçlendirOkuluna girmeye hak kazanan aday öğrencllerin me kredisi istenirken, Para kayıt içlemleri 927 ağu&tos 1982 tarlhleri arasmda Kredi kurulu karan ile. Denizcilik. Yüksek Okulu ve Eğitim Merkezi Kogüçlendirme kredisi verilme mutanlığıTu!5la tSTANBUL'da yapılacaktır. si tümü ile durdurulmuş. Z. ADAY RAYUI tÇtN GIRFKLÎ BELGELER a. 1982 yılı Ü.S.Y.S. kimlık kartı. Böylece de özellikle tek b. 1982 yıh Ö.Y.S. Sınav belgesi. ürünü fındık olan Ordu. Gi c. NUfus cüzdaru aslı ve Noterden onaylı suresun ve Trabzon'a bağlı ilretl. çelerdeki üreüciler famad. Llse diplomasının aslı veya resimli, tasdikli men tefecilerin eline kalmıç çıkış beigesi. lar. Ordu'da Ziraat Odalan e. Aday kaydının yapılmasını isteyen dllekçe. Birligi toplantısında aralaf. Savcılıktan alınacak İyi hal belgesi. rmda kısa bir tartışmadan g. 4.5x6 ebadında 6 adet lotoğrat (bıyıksız, sasonra tüccarların dahi doğkalsız, kravatlı ve cepheden çekilmlş.) ru olduğunda birleştikleri en düşük ama yaygın faiz tBasın: 19974) oranı % 50 60. Daha açıkça Çalışanlar... Sorulari.. Sorunlan... YANITı Malulen emekli olabilmenlz ve emekli ayhğı alabilmeniz için şu kosullar aranır: YılmazŞlRAL FELÇ GEÇİRDİM MALÛLSAYILIRM1YIM? DALDA FINDIK YOK BAŞSAGLIGI Cahit Alican 1 Deniz Eğitim Komutanlığından Duyurulur AÇIKLAMALAR: 1. Asil Ustede bulunan adaylıır aşağıda yasıh belgelert tamamlayarak en geç 25 Agustos 1982 Çarşamba günU saat 17.30'a kadar kayıt olacaklan Karamürsel Eğitim Merkekezi Komutanlığı KARAMÜJBSEL . KOCAELt'ye bajvuracaklardır. Adaylann Getirecekleri Belgtslen a. Nüfus hüviyet cuzdaru aslJ b. Okul diploması aslı c. Cumhuriyet Savcıhğından ahnacak iyl hal kâğıdı d. 8 ad. fotoğraf e. 6 ad. zarf f. Muhtarlıktan alınacak ikametgah belgesl g. Velı muvafakat kâğıdı (18 jnşından küçük olanlar için) h. Yüklenme ve kefalet senedi ö. Kişısel aile bildirim belgesf 2. Yedek lıstede bulunan adaylaf lse yüklenme senedi re sağhk kurulu raporu hariç yukanda bslirtilen diger belgeleri hazırlayacaklar ve kendUerine yapılacak çağnyı bekleyeceklerdir. 3. Btltünleme sınsvlanna kalan edaylar yukanda beltrtildlfi şekılda gereklî başvuruda bulunacaklar; bütünleme suıavl a n sonunda diplomalan lle birli kte kesin kayıtlannı yap tıracaklardır. J 4. Ustede bulunmavan adaylann ı^anavda aldıklan sonuçlar Eylül 1982 ayı sonuna kadar posta Jle adreslertne bildiri' lecektir. S. Kasin kavıt lşlemlen hakkmda ek bilgi almak isteyen adaylar İçin basvurulacak telefon numaralan asağıdadır: Çalışma saatler» içinde f08 30 17.30) : 10 47'den 22 34 veya 22 77 VE DEVAM EDİYORUM: 4 • Nüfus cüzdammı kaybettim. Hükümsüzdür. Atakan BUDAK • İstanbul Atatürk Eğitim Enstıtusü'nden aldığım mezuniyet belgemi yitirdim. Geçersizdır. Atıi SADAK • Huviyetimi kavbettim. Geçersizdır. Dursun Y1LMAZÖZ • Çanakkale Biga'dan aldığım nüfus cüzdammı yitırdim. Hukumsüzdür Fikret KUMRU • Hüviyetımı kaybetUm. Geçersizdlr. Şükrü Y1LMAZÛZ ALACAKULARIMZA PTT DAHIL NAKIT PARA YEBINE POSTA CEKİ IMZALAYIP VEREEILiflSIMZ (Istoni'se. n<ıbuı Ko'ayl'yı bakııından. b j şokılde verılrnek uzere <;ekler. onceden ÇI,K N'crKorıne :ey,: de cttırı.ebılırj. POSTA ÇEKLERİ SİZİ NAKİT PARA KULLANMA KULFETİNDEN KURTARIR. HESABINIZA GIRÇN VE ANCAK SİZİ.N EMRİNİZLE HESABINIZDAN ÇIKAN HER KURUŞ TARAFINI7A BILDIRILIP KISACA POSTA ÇEKİ FN MODF.RN PARA TOPLAMA VE ÖDEME SİSTEMİ, POSTA . ÇEKLERİ MERKEZ! OE BEDAVA MUHASİPTİR. PTTGENELMÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog