Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜRYAŞAM 20 AĞUSTOS 1982 f televizyon 19.49 AÇHJŞ VE PROGRAM 19.50 HAFTANIN ŞARKISI Programda TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu söz ve müziği Yalçm Tura'ya ait olan «Kuşlar» adlı parçayı seslendirecek. nevzat gier "Balinayı Öldürmek,, dizisinin idealist köy doktorunu seslendiren Tomris Çetinel: SAIZEW HÜBNEB 19.55 ÇİZGİ FİLM 20.05 TATLI CADI Dizinin «Darrin'in para hırsı» adlı bölümü yayrnlanacak. Kızının daha iyı yaşamasını isteyen Endora Darrin'e büyü yapar. Büyü sonucu Darrin'in gözü paradan başka bırşey görmez. Işler kanşır. Ama Samantha her zamankl gibi işe zamanında müdahalö edip durumun düzelmesini sağlayacaktır, 20.30 HABERLER 21.01 HAVA DURUMU 21.10 HAYAL BELDESİ Sürekli filmin «Yıldönümü» adlı bölümü' yaymlanacaK. Adaya gelen konuklardan Bayan Elgin kocasıyla evliliklerinin ilk yıllanndaki mutluluğuna yeniden kavuş mak istemektedir. Bay Boarke bir bayali gerçekleştirmek lçin sekiz yıl önce evlendikleri günün bir öncesini onlara yeniden yaşatır. TOMRİS ÇETİNEL Topluma olumlu katkısı olacağına înanmadığımız bir dizi ya da filmi seslendirmek uzucu DENETIM, SANATI ENGELLER katkısı olacağına inanmadığmız bir dizi ya da filmi seslendiriyorsanız, pek tabii üzücü oluyor. «Bunu örnekleyebllir misin?» Evet. En son Dallas'ta Ceyar'ın sevgillsinl seslendirirken bunu yaşamıştım. «Neden seslendirdin desem?» Haklısın bunu sormak ta. Ama ekonomik güçltikma ben buna «denetimslz denetim> diyeceğlm. Denetim özünde sanatı smıılıyan, engelllyen bir şey. Sa natçı denetim endişesi taşıdığı sürece yaratıcılığı kısıtlanır. «Turneden döndiin, gittiğiniz yerlerde oyunlan kimler izledi, halka oyun götürdük diyebilir misin?» Biz Erzurum turnesi yapmıştık, tabii burada halktan çok yöneticiler ve üniverslte öğrencilerinden ilgi gördü oyunumuz. «Nedenleri üzerinde da ralım mı?» Değişik neâenlerin ya nı sıra tiyatroyu tanıtama yışımızı, sevdiremeyişinîlzl söyleyeceğim. Turneye yerli ve içinde halkın kendinden çok şeyler bulacağı oyunlan götürürsek llglnln artacağı kanısındayım. Kuş kusuz halk kendine yabancı olan şeyl sevmiyor. «Sanatçı halkın önünde olmah» görüştinü benlmsiyorum. Ama kanımca sanat çı halkının önce yanında olmalı, ona yabancı olmamalı. GOnü gelip öne geçti ğinde onu izliyen çok kişi yi bulabilir. Bu söyleşi için teşekkürler Tomris. i •• Beyaz hamlede (41)' Şah + Kale + Er Şah + Kale (Ş+K+Er Ş + K ) türündeiyi blroyunsonu örneği. îlerletmek isteyenler lçin çok şey veriyor. (Oyunsonu'nda Araç ve Gereç). Tahtadaki durum 1969'da Büsum'da oynanan A. Anderssen Turnuvası'ndan alınmıştır. Beyaz'ın, f6 Er'ini düşürüp kazanabileceği, bunun için de 1 Şxg4 yapması bekleniyordu. Oysa Büyükusta Saizew (SSCB) 1 h3xg4 yamtını verdl. Böylece S, yalın bir yöntemle Berabere olanağını kazanmış oldu: 1 .., Kb4! 2 f5 Kbı! 3 Şh5 Kgı 4 Şg6 Kxg4+ 5 Şxf6= Pakat HÜbner çabuk oynayıp çok zayıf bir hamle yaptı: 1 .., Kbı?? 2 Şh5 Kgı 3 g5 f6xg5 4 f5! (Araç ve Gereç. Siyah Er g5 B'a yarar sağlıyor) 4 .^ Şf8 5 fG ve S, Terk'etti. Çünkü 6 Şg6'dan sonra Mat nedeniyle 6 ... Keı o zaman da 7 Kd8+ Ke8 8 Kxe8+ Şxe8 9 Şg7 ve Er Vezir oluyor. tstanbul Sanayi Odası İle Yapı ve Kredl Bankası'mn desteklediği Türkiye 17'nci Satranç Birinciliği, 23.8.1982 pazartesi günü saat 12 14 arası Odakule Salonları'nda yapılacak açılış töreniyle başlıyor. Sıkıyönetim Komutanlıgı ve ba&ın, Vilayet, Belediye ve PTT Genel Müdürlügü'ne TSF tarafından özel çağrı gönderildi. Kokteyl partiyle sürecek olan açılış'da, spor konulu pul koleksiyonu sergisi de var. Türkiye Birinciliği, Bayanlar ve Bayiar türünde iki ayrı turnuva olarak yapıhyor. Bayanlar'm başvuru süresi 22.8.1982 pazar saat 17.00'de bitiyor. (Başvuru: 45 64 57, tSD 1943). Halen yedi oyuncu ismini yazdırdı: Gülümser Yılmaz, Joan Arbil, GÜlsevll Yümaz, Esra Fanosçu, Nesrin Tabak, Ece Bıçakçı, Nimet Tardıtncı. Baylar'da hak sahibi şu oyuncular turnuvaya katılacaklannı TSF'ye bildirdiler: Süer, Arduman, tpek, Sayber (îstanbul): Onat, Pekün, Bilyap (Enis) tzmir: Ünalan (Mersin); öztürk (Yümaz) Bursa. , ' . Gtlçld oyunculanmızdan Soyla, Ytirtseven, Tılmaz ve tlker'in okul, iş ve benzerl nedenlerle katılamama olasılığı var. TSF, tstanbul dışmdan gelecek oyunculann konuk sorunlannı çözümlemiş bulunuyor. Bad Klssingen'de Bayanlar Bölgelerarası Turnuva sonuçlandı. Tümü de Bu ve üu ünlü 16 oyuncunun yer aldığı döner turnuvada (Bu) Nona Gaprlndaşvili (SSCB) 12 puanla Birinci Onu izleyen (Uu) Lidya Semenova (SSCB) U%p ve (Bu) Tatyana Lemaçko (Bulgaristan) 11 p. Üçü de aday maçına kaldüar. •••* Şah Hint; GAPRtNDAŞVtLt ERENSKA (Bayanlar, BÖlgelerarası Bad Kissingen 1982): 1 d4 Af6 2 c4 g6 3 Ac3 Fg7 4.e4 d6 5 Fe2 oo 6 Fg5 c6!? 7 Vd2 Abd7 8 Af3 d5 9 exd5 cxd5 10 cxd5 Ab6 11 Ae5 Abxd5 12 Ff3 Fe6 13 oo Vd6 14 Ac4 Vd7 15 Ae3 Kfd8 16 Kfdı Axe3 17 fxe3 Fg4 18 Ve2 Fxf3 19 Vxf3 Vg4 20 Fxf6 Vxf3 21 gxf3 Fxf6 22 Kacı Kac8 23 Ae4 Fh4 24 Şfı bG 25 Şe2 f5 26 Ac3 ŞH 27 Ab5 Kxcı 28 Kxcı a6 29 Ac7 a5 30 Ab5 Rd7 31 Kc6 Kb7 32 e4 fxe4 33 fxe4 Fg5 34 Şf3 Fd2 35 e5 Fb4 36 h3 Feı 37 d5 Fb4 38 Şe4 Şg7 39 d6 exd6 40 exd6 Fd8 41 Kc7+, Terk. Vezir Hint; TüKMAKOV PETROSYAN (BÖlgelerarası, Las Palmas 1982): 1 c4 Af6 2 d4 e6 3 Af3 b6 4 g3 Fb7 5 Fg2 Fe7 6 Ac3 Ae4 7 Fd2 Ff6 8 oo (Eğer 8 Kcı Fxd4! 9 Axd4 9 Axd4 Axc3) 8 , oo 9 Kcı d6 10 d5 Fxc3 11 Fxc3 Axc3 12 Kxc3 e5 13 Ad2 Ad7 14 f4! a5 15 f5 Af6 16 Ae4 Fc8 17 Vd2 Fd7 18 b3 b6 19 b4 Şh7 20 Axf6+ Vxf6 21 Fe4 h5?! 22 a3 Kh8 23 Şg2 Şg8 24 Vg5 Vh6? (24 „, Kh6 önerilebilir) 25 Ve7 Vd2 26 Kc2 Vd4 27 §f3 Fe8 28 f6! Kh6 29 fxg7 Şxg7 30 e3 Vc5 31 b4! axb4 32 axb4 Vxb4 33 Şg2, Terk. *•• Geçen haîtakl çözüm (J. Harlng / Hollanda: Şg2 Va8 Ke7 Ad2 Af4 Fb4 Ffı f2 f3 e4 Şd4 Kc7 Kc6 Fb6 Fg8 d7 f5 g4 (108) tki hamlede Mat): Bu Kurgumafın verilişinde değişiklik yapmıştık. Tahtada yer alan taşlan teker teber yazdıgımız halde, Af4'ü resime bilerek koymadık. Böylece, yazıyla reslm arasındakl bağlantıyı denetiminlze sunduk. Şimdi çözümünü veriyoruz: 1 Fb5! Tehdit: 2 Af4e2+Mat. Eğer 1 ... Ke6 / Kc4 sırasıyla 2 Vd5 / Ad2b3 + Mat; 1 ... f5xe4 / g4xf3 + 2 Kxe4 / Axf3+Mat. Eğer 1 ... Fc4 2 Vaı+Mat; 1 .^ Fe6 2 Vh8+Mat. 22.05 ANILARIN MÜZİĞİ Atilla İlvan ile Erbil Kıdış'in programda Alpay ve topluluğu parçalannı sunacaklar. birlikte hazırladıklan geçmiş yıllann sevilen Denetim endişesi, yaratıcılığın yitirilmesîne yolacar Türkân SEZGIN elevizyon izleyicileri Tomris Çetinel'in sesini 1976 yılmdan bu yana anımsarlar «For Side Efsanesi, Küçük Ev, Dallas, Sevimli Ayılar, Balina yı öldürmek» bunlardan hemen aklımıza geliverenler. Yine televizyon izleyici lerine yerli yapımlarda sıın duğu başarılı oyunculuğu ile de yabancı değildir Tom ris Çetinel. Denizin Kam, Çözülme, Kiralık Konak ya pımlarında izleyiciden olum lu not alan sanatçımızm yaşam öyküsünü kendisinden dinleyelım: 1956 Izmir doğumluyum. Liseyi bitirdikten son ra Devlet Konservatuvan Tlyatro Bölümüne glrdlm. Okulu bitirince bir yıl tzmir Devlet Tiyatrosunda çalıştım. Sonra aynlarak özel tiyatrolara geçtim. Çağdaş Sahne, Levent Kırca, Nisa Serezll, Kabare ve Bulvar tiyatrolannda çalıştım. Buralarda yaptığım çahşmalar bana mesleğimi daha da sevdlrdl. «Oynadıfrın oynnlardan, anılardan söz eder ml sin?» îlk oyunum <Lodos»tu. Egedeki aile evlerini konu alıyordu. Bu evler tamamen Ege yöreslnde vardır. özgün bir oyundu. Bu İlk oyunumu hep üzüntüyle anımsarım. Biz îzmir'de bu oyunu oynarken Beledlye aile evlerini yıktı. Bunu biz akla getirmiş gibl tüm ekip bir suçluluk duyduk. Sanat çılar toplanıp yıkımm dur durulmasını rica etmeye 22.25 ÇOCUK VE BİZ Alpay Izbırak'ın sunduğu programda bebek aglamâları, ağlama nedenleri. ağlamalara karşı annebaba tutumlan, ağlamalara doğru yaklaşım yollan, bebek odası yerleştirilmesi, oda içinde dikkat edilmesi gerekenler, bebek bezleri ve katlama şekillerl ve bebegin kucağa alınması konulan, belgesel nitelikte filmler ye yarı dramatik stüdyo bölümleri ile anlatılacak. T 22.55 HABERLER 23.00 KAPANIŞ radyo TRTI 05.00 Açüış, 05.05 Ezgi Kervanı, 05.30 Şarkılar, 06. 00 Kısa Haberler, 06.02 Bölgesel Yayın, 06.40 Saz Eserleri, 06.45 Kur'anı Kerlm Türkçe Açıklaması ve Bar Konuşma, 07.15 Bölgesel Ya yın, 0730 Haberler, 07.40 Güntin îçinden (1), 10.00 Kı 8 a Haberler, 10.02 Arkası Ya nn, 10.22 Bölgesel Yayın, 11. 00 Kısa Haberler, 11.05 Müzik, 11.20 Bizden Sazlar Biz den Sesler, 11.40 Şarkılar, 12.00 Kısa Haberler, 12.10 öğle Üzeri (2), 13.00 Haber ler, 13.15 Saz Eserlerl, 13.30 Bölgesel Yayın 14.45 öğleden Sonra (3), 16.00 Kısa Haberler, 16.05 Şarküar, 16. 20 Müzik, 16.40 TÜrküler, 17. 00 Olaylann îçtnden, 17.30 Fasü, 18.00 Kısa Haberler, 18.05 Çocuk Bahçesi, 1850 Haftanın Çocuk Şarkısı, 18. 23 Bölgesel Yayın, 19.00 01. 00 TRT I ile Ortak Yayın, 19.00 Haberler, 19.30 MUzik, 19.45 Klasik Sazlardan Oyun Havalan, 20.00 Köyümüz Köylümüa, 2050 Şarkılar, 20.40 MUzik, 21.00 Kısa Haberler, 21.05 Yurttan Sesler 21.30 Şarkılar, 22.00 Kısa Ha berler, 22.05 Çağdaş Türk Sanat Müziği, 23.00 Haberler, 23.15 Gecenin Içlnden (4), 01.00 Program ve Kapanış, 01.05 • 05.00 Gece Yaler, 07.40 TÜrküler ve Oyun Havalan, 08.00 MUzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Türk înkılap Tarihi, 09.30 Sabah Konseri, 10.00 Şarkılar, 10.20 Türkülerimiz ve Konuları, 10.40 Psikolojik Sorunlanmız, 11. 00 Solistler Geçidi, 11.30 Tango Dünyası, 12.00 Erkekler Topluluğu, 12.30 Küçük Koro, 13.00 Haberler, 13.15 Müzik, 13.30 TÜrküler, 14.00 Şarküar, 14.30 Yabancı DU öğrenelim, 15.30 Müzik, 16.00 TÜrküler Geçidi, 16.20 Arkası Yann, 16.40 Şar kılar, 17.00 Olaylann îçinden, 17.30 Yurttan Sesler, 18.00 MUzik, 18.15 Saz Eserteri, 18.30 Din ve Ahlâk 19. 00 • 01.00 TRT I ile Ortak Yayın, En son Dallas'ta Ceyar'm sevgilisini «neden seslendirdiniz?» sorusuna Çetinel şu yanıtı verdi: «Ekonomik güçlükleri hepimiz yaşıyoruz. Kuşkusuz tek neden bu..» Belediye'ye glttlk. Sonuç alamadık tabil. Sanırım duy gusal bir yaklaşımdı blzim ki. Ama ben anımsadıkça üzülürüm buna. «TVde blrçok yabancı dlzl seslendirdin, bn dizi lere illskin düsüncelerini sormak istiyorurn.» Sanat açısından bakılınca lyi oynamış bir oyun cuyu seslendirmek oyuna katılma duygusu verlyor. Ama topluma olumlu leri hepimiz yaşıyoruz. Kus kusuz tek neden bu. «TV'de yerli yapımlar da çalışmaların oldu, dene yimlerinden çıkarak eleştirebilir misin?» TRT teknik ve parasal yönden olanakları olan bir kurum. Ne var ki gerçek ten yetişmiş eleman az.. Bu yapılan filmin başan şansı nı azaltıyor. Denetim engelinin de aşılması güç. Gücendirmek istemiyorum a TRTIII 07.00 Açılış, 07.02 GUne Başlarken, 08.00 Sabah Konseri, 09.00 Türkçe Haberler, 09.03 Müzik, 09.30 Dire Straits Topluluğu, 10.00 TRT Ankara Oda Orkestrası, 10. 30 Müzik, 11.00 Oğleye Doğru, 12.00 Haberler, 12.12 Diskoteğimizden, 13.00 Konser Saati, 1430 Klasik Türk Müziği Korosu, 15.00 Müzik11 Dakikalar, 16.00 Günün Konseri, 17.00 Haberler, 17. 12 Sizler îçin, 18.00 Pop Caz, 19.00 Haberler, 19.12 MUzik, 1930 Besteler Beste ciler, 20.30 Caz, 21.00 Müzikal Portreler, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin Getirdikleri, 23.00 Cuma Konseri, 24. Gece ve Müzik, 01.00 Progratn ve Kapanış. nsı. TRT. II 07.00 Açılış, 07.02 Sollstler den Seçmeler, 07.30 Haber MENKUL SATIŞ İLANI Bakırköy 3. İcra Memurluğıından 1982/1901 Talimat Bir borçtan dolayı hacizli bulunan 1.000.000 TL. kıymetüıde llfade otomatlk trikotaj örgü makinesi Alman mah, 1.000.000 TL. kıymetinde lifade otomatik trikotaj örgü makinesi, 1.000.000 TL. kıymetinde, lifade otomatik trikotaj örgü makinesi, 1.000.000 TL. kıymetinde, lifade otomatik, trikotaj örgü makinesi, 1.000.000 TL. kıymetinde, lifade otomatik örgü makinesi, 1.000.000 TL. kıymetinde, lifade trikotaj örgü makinesi. 800.000 TL. kıymetinde, Üniversel otomatik örgü makinesi, Alman mah, 900.000 TL. kıymetinde, Üniversal MCZ örgü makinesi, seri No: 38379/12/183, 1000.000 TL. kıymetinde, Üniversal MCD örgü makinesi, 1500.000 TL. kıymetinde Üniversal MS1 örgü makinesi, 1.500.000 TL. kıymetinde, Schaffhouse marka, Doğu tsviçre mah, otomatik trikotaj makinesi, 1.200.000 TL. kıymetinde, Alman malı, Jbem B otomatik, trikotaj makinesi, 1.000.000 TL. kıymetinde, 12 kafah Batı Alman mah, Hirsburger marka ve 12 gözlü, otomatik sargı makinesi, 20.000 TL. kıymetinde, Al Su marka soğutucu, 50.000 TL. kıymetinde, Diamaö marka, trikotaj el makinesi, 60000 TL. kıymetinde, el trikotaj makinesi, Dubie marka, 50.000 TL. kıymetinde, Diomat trikotaj el makinesi 100.000 TL. kıymetinde, yarı otomatik, Hstel marka, örgü makinesi, 100.000 TL. Hastal marka kantar otomatik 150 Kg.'lık tartar, 200.000 TL. kıymetinde, üslu marka, buharh trikotaj titüsü, 800.000 TL. kıymetinde, Zıncir marka, otomatik kapaklı buhar ütüsü ve kazam, 20.000 TL. kıymetinde ceviz kaplama, büro masası, 10. 000 TL. kıymetinde, formika kaph, büro masası, 50.000 TL. kıymetinde müdür tipi, masa ve etejerleri ile bir ta. fcıra, 30.000 TL. kıymetinde kaplama kitaphk, 15.000 TL. kıymetinde, 3 adet döner koltuk, 5.000 TL. kıymetinde, bir büyuk camlı sehpa, 5.000 TL. kıymetinde, kaplama sehpa, 20.000 TL kıymetinde, bUro tipi, kaplama masa, 200.000 TL. kıymetinde çelik ayakh, formika kaph, 20 adet iş masası, 100.000 TL. kıymetinde, iki büyük, bir küçük, beyaz tormlka kesim masası, 80.000 TL. kıymetinde, 8 adet çelik soyunma dolabı, 50.000 TL. kıymetınde, 5 adet formika büyük yemek masası, 30.000 TL. kıymetinde, 3 adet çelik dosya dolabı, 10.000 TL. kıymetinde, camn dosya dolabı, 30.000 TL. kıymetinde, Oklar marka buharh, el Utüsü ve kazam, 20.000 TL. kıymetinde, 40 adet musamba kaph, sandalya beheri 500 TL.'den, olup, ceman bu mallann açık artırma suretiyle satıhnasına, karar veritmlştir. Birinci satış 268.1982 günü saat: 1230 • 13.00 arasmda, Bakırköy GUngören, Merkez mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi, No: 70'de yapılacak ve o gün mahçuzlann muhammen kıymetlnin % 75'ine tallp çıkmadığı takdirde 27.8.1982 günU aynı yerde ve saatte ikinci satış yapılacak ve mahçuzlar en çok fiyat verene lhale olunacaktır. Satış masraflan damga, resmi ve dellaliye alıcıya aitUr. Dan olunur. 13.8.1982. • (Basın: 8700 5826) 1 2 3 45678 9 1 I M M 2 3 4 5 I 6 7 8 9 SOLDAN SAĞA. 1 Ekvador'da bir şehir. 2 Muhit. 3 Din işlerini dünya islerinden ayırmak yanlısı... Bulunan. 4 Fırka. 5 Kayıp... Bir nota. 6 Çabuk bir tempo ile... Bulgaristan'ın plaka işareti. 7 Bir hayvan... Bir haber aiansımızm simgesi... Baş. 8 Kötülük... Saf. halis. 9 Hindistan'da bir şehir. YÜKAR1DAN AŞAĞIYAı 1 1015'de Türkıye'de 1. Ordu Kumandanhğına getırilerek Kut'ül Amare yakınlarında Ingiliz ordusunu kuşatan Prusyah Mareş'al. 2 Uzuncaburç yakınlarında eski bir Roma yerleşmesı... Sovyetler Birligı'nde kooperatif şirket 3 Hediye. bahşış... Lübnan'ın plaka işareti. 4 Or ~™ rm I • w\ P0S1A ta Asya'nın yüksek yaylalarmda yaşayan bir dns sığu*... Bir Peygamber. 5 Basit bir cismin simgesi... Çıkarma. 6 îskambılde bir kâğıt grubu... Fransa'da bir akarsu. 7 Özsu... Elma. 8 Bir hayvan... Kahm. 9 Sovyetler Birligi'nde bir şehir, 1 2 3 4 5 6 78 9 E. H 1 e N C V £ N £ u * 2 3 H AJ c i1 Â 4 A MA E 5 £ s. 6 E Â I NS B R i 0 7 V 0 1 t ±1 6 JZ 8 t V R u 2 0 1 V 9 •• • •• • • • It 1 I • 1 tLAN ZBTeTtNBüRNU 2. ASLtYE HUKUK MAHKEMESÎNDEN: Dosya no: 1979/61 esas katar Mahkememizce verilen 1979/61 esas 1982/147 karar sayılı hüküm davacı vekili tarafmdan temyiz edilmekle davalılar Fatma Asoğlu, Güler Asoğlu, Şükran Asoğlu'na tebligat yeri ne geçerli olmak Uzere ilan olunur. (Basm: 8738) BAKIN NE İŞLEMLER YAPTIRABİLİRSİNİZ: 1 • ALACAKLARINIZI, HER ÇEŞİT TAKSİT GELİRLERİNİZİ AÇTIRACAĞINIZ ÇEK HESABINA UCRETSİZ GÖNDERTEBİLİR, BÖYLECE HESABINIZDA TOPLAYABILIRSINIZ. LEHİNIZE ELİNIZDE BULUNAN BANKA ÇEKLERİNİ, POSTA ÇEKLERİ MERKEZİ LEKINE CİRO ETMEK SURETİYLE BORÇLU BANKADAN TAHSİL ETTİRİP BEDELINI HESABINIZA İŞLETEBİLİRSİNİZ. • VE Satılık Arsa Şırınevler Kuleli'de 192 metrekare 16 pafta. Saat: 13 17 arası. TeU 20 97 03ten Haüt AFŞİNELBİSTAN LİNYİTLERİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1 Möessesemiz Ihtiyacı olarak, 1 adet Fotokopi makinası, 3 adet Seyyar Yağlama makinası ve 2 adet forklift satınalınacaktır. 2 Bu işe ait şartnameler AEL. Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünden. TKİ. Kurumu Genel Müdürlügü Satmalma Dairesl Başkanhğından. îstanbul'da Beyofelu tstlklâl Cat^. Odakule tş Merkezi Kat: 12 No. 284288'de TKÎ. tstanbul Satmalma Müdürlüğünden ve Bornova tzmir'de Erzene Mah 78 Sok. No. 3 de Ege Linyitleri tşletmesi Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebiUr. 3 Teklif zarflan en geç 14 EYLÜL 1982 sah günü saat 1400'de kadar AfsinElbistan Linyitleri tşletmesi (AEL) Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. 4 Geçid teminatı olmayan teklif mektubu ve telgrafla yapılan müracaatlar tle postadaki vaki gpcikmeli teklifler narari itibare ahnmayacaktır. 5 Müessesemiz 2490 Sayıb Kanuna tabii değildir. (Basın: 20295) 5886 fsletmelerimiz Hadde Gruplarında Teşekkül Eden 50.000 Ton tufal elettirilecektir. Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreeler den almabilir. 1 KARABÜKTE: Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi Tedarik ve tkmal Müdürlüğumüz. 2 İSTANBUL'DA: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yahköşkü Han Kafc 4 5'deki Mümessilliğimiz, 3 ANKARA'DA: Küçükesat, Büklüm Sokak Nos 22'deki Genel Müdürlüğumüz. tSTEKLÎ'lerin şartnamemiz esaslanna göre, bazırlayacaklan kapalı teklif mektuplannı, geçid teminatlanyla birlikte en geç. l Eylül 1982 çarsamba günü saat 14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü'nde bulundurmaları ilan olunur, IBasin: 20229) 5850 5000 TON SÜPERFQSFAT (GÜBRE) TOR B ALATTIRÎLAC AKTIR Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden almabilir. 1 KARABÛKTE: Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi Tedarik ve tkmal Müdürlüğumüz, 2 ÎSTANBUL'DA: Sirkeci, Yalıköşkü Çad. Yalıköşkü Han Kat: 45'deki Mümessilliğimiz. 3 ANKARA'DA Küçükesat, Büklüm Sokak No: 22'deki Genel Müdüriüğümuz. lSTEKLl'lerin şartnamemiz esaslanna göre, hazırlayacakları kapalı teklif mektuplannı. geçıci teminatlanyla birlikte en geç 1 Eylül 1982 çarsamba günü saat 14.00'e kadar Karabük'teki Müessesesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü'nde bulundurmalan ilan olunur. /Basın: 20230) 5860
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog