Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÖR Y A Ş A M 2 AĞUSTOS 1982 televizyon 19.45 19.52 20.15 AÇILIŞ VE PROGRAM MAVÎ BtLYE KARAGÖZ haftadan seçmeler. ELLE TUTULUR BÎR DfZİ Pazartesi, Saat: 21.15 Pazartesi akşamlannın sevilen dizisi «Martı Adası»nda heyecan giderek artıyor. Galiba şu an «Gazeteciler» dizisiy le «Martı Adası»ndan başka, televizyondaki yabancı dîziler arasmda elle tutulur olanı yok. Yine renkli olarak yayınlanacak bu haftaki «Martı Adası» nın dördüncü bölümünde David, Barbara'dan oğluna yardım etmesini ister. Oğlu önceleri Barbara'ya kızarsa da son ralan ilgi gösterir ona. Bu ara da Martin, Barbare'yı bulmak için «Martı Adası»na gelir. Yaklaşık bir saat süreyle ekranda bir heyecan fırtınası gibi esecek olan bu bölümü sanırız kaçırmayacaksınız. ssaman beğenlslnı kazanır. Ülkemizin bugün sayüı Uçbe? güldürü ustasından biri olan Gazanfer Özcan'ın «Karımla Evleniyorum» adlı güldürüdekı oyunu da beğenildi. Cekım bozukluklarını bir yana bırakıp, yine de, yenı yapım olduğu için, parşembe akşamlannın «güldürü»sü durumuna gelen bu dıziyi seçme lere alıyoruz. rin içinde anılanna fazla yas lanmaya başlamış olanlann varhğı da unutulmamalı. Tanju Okan'ın seslendıreceği parçalarm adları şöyle: Angustla, La Piu Bella Delmando, There Gors My Heart, Lill, Laura, Ciao Ciao. Bambino. nulan tartısılacak. Belki bu yapımdan sonra televizyon «çocuğun yeri»ni öğrenir ve «devlet babamn televizyonu» olduğunu anımsayarak. çocuk eğitimindeki yerini alır. Erol Kardeseci, Ertan Savaşçı, Nezih Alataş, Ali Hürol, Elçin Şanal'ın rol aldıkları oyunda, pansiyon işleten Karagöz vergi vermek istemez. Babasının vergi kaçırmasına çok üzülen Karagöz'ün oğlu Haclvat'tan buna bir çare bulmasııu ister. ÖDÜLLÜ YAPIMCININ RENKLİ «TELESKOP»U Pazar, Saat: 22.05 Yıllar önce radyodan televtoyona geçtiği zaman. hemen heinen bütün televizvoncuların burun kıvırdıkları vapımcı txzet öz, giderek eğlence programlarmın tek adı durumuna geliyor Televizyon tekniâini ögrendikce, radyodan getirdiği yaratıcılıtı ve disipUni ile, şunu da belirtmeli yılmadan, başarıya doğru adım adıro yürüdü. Geçtiğimiz hafta da, «Radyo ve Televiasyon Gazetecilerl DerneğUnin her yıl vermekte olduğu ödüllerden birini alarak, başarısmı belgeledi. Biz hem kendislni kutluvor, hem de bu ödüllü yapımcınm renkli olarak yayınlanacak «Teleskop» unu izlemek Uzere sızleri ekran başına çağırıyorua. 20.30 21.00 21.10 HABERLER HAVA DURUMÜ MİNİK KONSER «ÇOCUK VE BİZ» Cuma, Saat: 22.15 Bir haftalık televizyon yayınında yerli yapım olarak, «çocnklara yönelik ne var?» diye merak eder ve 'haftalık TV programları' listeslne bir göz atarsamz, hiç de güzel olmayan bir durumla karşılasıverirsiniz. "Sedi günlük vayında, yeT li yapım çocuk profrramı ola. rak 10 dakikalık Karagöz (pazartesi günü) programını ve Penoere adlı (cumartesi günü) 30 dakikalık, kaç çocuğun ılgisıni çekecegi hic belli olmayan bir programla vetinildijMni görürsünüz. «Haftanın Şarkısı» gibi, «Çocuklarla Müzik» gibi 'uvduruk' vapmilan bu lisleye katmıyorur elbette. Çocuklara karşı ilgisizliği kesinlikle ortada olan televizyon sanki yanlısım görmtiş gibi, «Çocuk ve Biz» adlı bir programı Tsnju Okan'ın seslendirecegi parçalardan sonra ekranlara getiri «GENERAL PATTON» Pazar, Saat: 14.00 Franklin Schaffener'in yönetmenliğini yaptığı «General Pa^ ton» adlı film, ekranlara ikinci kez gelıyor. 2 saat 45 dakıka uzunluğundaki fılm, yapıldığı yıllarda, en pahalı film olarak gösterilmiş, gişe rekorları kıracağı soylenmişti. Ne var ki, sinema eleştirmenleri bu fı!m için «Dağ fare doğurdu» yargısından öte güzel sözler etmemişlerdi. Filmin başoyuncusu George G. Scott bu vapımdaki oyunuyla 'Oscar' kazandığı hal de «General Patton», umulan ilgiyi görmedi. Dağ yapmak için çıkılan yolda üretilen fareyi görmek istiyorsanız, pazar günU saat 14.00'de ekran başuıda olun. C. Özhan'm hazırladığı programda, Tarrega'nın «La Majör Mazurka» adlı parçasını Bekir Küçükav (gitarJ seslendirecek. TANJU OKAN VE «ANILARIN MÜZİĞİ» Cuma, Saat: 22.00 21.15 MARTI ADAS1 Sürekli filmin bugün yayınlanacak olan 4. bölümünde David Barbara'dan oğluna yardım etmesini ister. Fredrick önce Barbara'ya kızarsa da daha sonra ona ilgl gösterir. Martin de bu arada Barbara'yı bulmak için Martı Adasraa gelir. (Renkli) 22.10 22.25 TÜRK HALK MÜZtĞt tSTANBUL FESTtVALfNİN ARDINDAN îstanbul Televlzyonu'nun hazırladığı bu programda îstanbul Festlvali'nden genel görüntülere yer verillyor. 22.55 HABERLER radyo TRTI 05.00 Açüış ve prograrn, 05. 05 Ezgl Kervanı, 05.30 Şarküar ve Oyun Havalan, 06. 00 Kısa haberler, 06.02 Bölgesel yayın, 06.30 Köye haberler, 06.40 Günaydm, 07.30 Haberler, 07.40 Günün içinden, 10.00 Kısa Haberler, 10. 0İ Arkası yarın, 1052 Bölgesel yaym, 11.00 Kısa haberler, 11.05 Türkçe sözlü hatif rnüzik, 11.20 Şarkılar, 11.40 Bizden size halk müziği, 12. 00 Kısa haberler, 12.05 Reklamlar, 12.10 Öğle üzerl, 13. 00 Haberlar, 13.15 Hafif mtt«ik, 13.30 Bölgesel yayın 14. 45 öğleden sonra, 16.00 Kısa haberler, 16.05 Türküler, 16. 25 Şarkılar, 16.45 Hafiı müalk 17.00 Olayların içlnden 17.30 Fasü, 18.00 Kısa haber ler, 18.05 çocuk bahçesi, 18. 20 Haftanın çocuk sarkısı, 18.23 Bölgesel yayın, 18.55 Reklamlar, 19.00 01.00 TRT 2 ile ortak yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Yurttan sesler, 20.00 KöyümUz köylümüz, 20.20 Şarkılar, 20.40 Türkçe sözlü hafif müzik, 21.00 Kısa haberler, 21.05 Türk sanat müziği, 21.30 Erkekler topluluğu, 22.00 Kısa haberler, 22.05 Çesitli sololar, 22.25 Türküler. 22.40 Vedat Çetinkaya'dan şarkılar, 23.00 Haberler, 23.15 Geoenin için den, 00.55 GünUn haberterin den özetler, 01.00 Program ve kapanıs. ve oyun havalan, 08.00 Sabah İçin müzik, 09.00 Selma Ersöz'den şarkılar, 09.15 Tarih t» bu hafta, 09.30 Piyanonun öyküsü, 10.00 TUrküler, 10. 20 Şarkılar, 10.40 Çoğalan dünya, 11.00 Türküler geçidl, 11.20 Hafif müzik, 11.40 Şarküar, 12.00 Özay Gönlüra'den türküler, 12.15 Ankara radyosu çoksesli korosu, 12. 30 Beraber şarkılar, 13.00 Haberler, 13.15 Saz eserleri 13.30 Bir albüm, 14.00 Türk folklorundan damlalar, 14.30 Yabancı dil öğrenelim, 15.30 Zaman içinde sanat, 16.00 Türk musildsl tfzlüğü, 16.20 Arkası yarın, 16.40 Türküler den bir deraet, 17.00 Olaylann içinden, 17.30 Küçük konser, 18.00 Küçük koro, 18.30 Türk romanı, 19.00 01. 00 TRT • I ile ortak yayın Cuma akşamında bıze ilginç gelen iki yapım var. tlki saat 22.00'deki «Anılann MüatiğJ» adlı yapım. Türk hafif müzigl nin beğenilen sesi Tan.fu Ukan bu programda 7 parça söyleyecek. Söyleyeceği şarküarın PERŞEMBE tümü de geçmiş günlerin şarkıları. Anılanmızda hâlâ yaşsr GÜLDÜRÜSÜ yan ya da bizde küçük de olsa anıları bulunan şarkılar. Dinl» Perşembe, Saat: 21.15 ylnce lnsanı kısa bir an için es ki günlerin buruk tadına götürecek bu program iyi düşünülGeçen hafta da yazdığımu gibi Gazanfer Ozcan • Gönttl müs bir program gibi görünüÜlktt ikilislnin belll bir izle yor bize. Belki genc televizyon lzleyicileri bunlardan fazla tad yici kesimi vardır. Bu ikilinin guldUrüleri, bu izleyicilerin her almıyacaklardır, ama lzleyicile yor. Bu yapımda televizyonun çocuklardan özür dilemesi, onlarla ilgili güzel programlar gerçekleştiremedıği icin 'bagışlanmayı' istemesi herhalde çok güzel olurdu. Ama, Hülya A!p' in hazırladığı yapımda «Toplu. mumuzda Çocuğun Yeri» ile «Eeitimde Babamn RolU» ko Radyo SAKIP SABANCI ANLATIYOR bulmaca 1 2 3 4 5 6 7\ 8 9 1 2 3 4567 8 9 Pazartesi, Saat: 12.10 (TRT1) SOLDAN SAĞAı l Güneydoğu Avrupa'da, Dnyester ve Prut ırmaklan ara8inda bulunan ve Karadeniz kıyılonndan Polonya sınırına kadar uzanan bölge. 2 Yakın arkadaş... Soru. 3 Bir sayı... başlıca yaym ve iletlşim kurumumuzun simgesi. 4 Ülkemizin plaka işareti... Soylu. 5 İri gövdell ve parlak renkh bir cins papagan... Fransa'da bir 11. e Peru'nun başkentl ... îndiyu mun simgesi. 7 Blr kamu iktisadi kuruluşumuzun kısa adı... Bir renk... Bir uzvumuz. 8 Su... Mısır'ın plaka işaretl... Düşman. 9 Ortadan kaldırmak. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Eskiden devlet hazinesine verilen ad. 2 Bir çeşit yabanmersini... Tâbi kılma 3 Ingiltcre'de bir yan asalet ünvanı... Bir bağlaç. 4 Eritre'nin başkentl olan bir Habes şehri... «Elbette olur.. yıkanın hanesi vlran.» 5 Hıristiyan lnarusma göre Tannnın oğlu... Dlni ınançlan olmayaa 6 Birli... Yurt. memleket 7 Hukukta yokluk. ya da bukum ifade etmeme durumu... Basit bir cismin simgesi. 8 Uçurum... Ağabey. 0 • Işlemeli kadın şalvan. «Öğle Üzeri adlı yapım, adeta kendi içinde yeni bir diziye başlamış görünuyor: Başarılı iş adamlarıyla yapılan söyleşiler. Bu kişileri ister beğenelim, ister beğenmiyelim, bugün ülke ekonomisinde söz sahibi olan bu kişüerle yapılacak söyleşiler hem dinliyene hoş gelebilir, hem de başan konusunda bazı ipuçlan verebilir. Nejat Eczacıbaşı, Sakıp Sabancı, İbrahim Bodur gibi, ülkemiz ekonomisinin değişik yanlannda sivrilmiş bu kişilerin. zaman, çalışma ilkeleri, tutum, işçi işveren ilişkilerj vb konularda yapacaklan açıklamalar bakarsmız 'köşeyi dönme'yle ilgili ıpuçlan da verir dinleyenlere. Öğle Üzeri» programmda Esmeray, Ahmet Melik, Kemal Öncan. Ayla Bora, Juüo Islesias birer parçayla karşınızda olacaklar. (Yapımci: Nursen Amuran) UH TRTIII 07.00 Açüıs ve program, 07. 02 Güne baslarken, 08.00 Sabah konseri, 09.00 Türkçe haberler, 09.03 Barok müaik, 0950 Commodores'un albümü, 10.00 Saz eserleri, 10.15 ÇeşitU müzik, 11.00 ö ğ leye doğru, 12.00 Haberlerler, 12.İS Diskoteğimizden,' IS.Ofr Konsef »aaü, 14.30 üaz müziği, 15.00 MUzikli daklkalar, 16.00 Günün konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler İçin, 18.00 Plaklar arasında, 19.00 Haberler, 19.12 Akşam konseri, 19.45 Hafif mü zik, 20.30 Caz müziği, 21.00 MUzik sohbetleri, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin getirdikteri, 23.00 MUzik takvünl 24.00 Gece ve müzlk, 01.00 Program ve kapanıs. j BODRUM T.M.T OTEL (h "ÂÎa • I J. 3 R 4 1 Li. • 5 • • • 6 2 1 , t 1 2 34 5 6 7 8 9 R.A çl A H lA E K a M t A KEKÜCEK KÖYÜ SÖYLEŞİLER! Çarşamba, Saat: 06.40 (TRT1) Radyolanmız uzun yıllardan beri kooperatifçilik hakkmda sürekli yayın yapmayı güzel bir ilke durumuna getirmişlerdir. Hatta denilebilir ki bugün ülkemizde kooperatifçilik blr aşama yapmışsa, bunda radyolanmızın buyük katkısı vardır. İçinde bulunduğumuz hafta da «Kooperatifçilik Haftası»dır. Bunu gözden kaçırmayan radyolanmız, bu hafta nedeniyle değişik yapımlara yer verecekler yaymlannda. Bu yaymlardan blri de örnek köy seçilen Keklicek Köyü söyleşileriyle mikrofona gelecek olan «Günaydın» programı. Keklicek Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı bir koy. Bu köyde "bîr kalkınma kooperatifi kurulihuş. Üretijne geçmiş, kâr getirmeye•başlamış. Bu kurulusun çalışmalarıyla köyde 'biçki dikiş' ve 'hahcılık' kurslan açılmış. Bu çalışmalarmdan ötürü köy, örnek köy olarak seçilmiş Programm yapımcısı Inci Gürbüzatik de bu köye gidip, kursa katılanlarla ilginç söyleşiîer yapmış, kalkınma kooperatifinin çahşmalarını gözlemiş. Sabah erken kalkıyorsaruz, ilgiyle izleyebilirsiniz sanıyoruz bu programı £. mmmm 9 7 8 .4 ;QA Aİft 0 I i 1 t. EİA P İP A P a 1 5 A TRTII 07.00 Açılış ve program, 07. 02 Solistlerden seçmeler, 07. 30 Haberler, 07.40 Türküler 'u"ü) 19.900TL. MARMARIS SultanSarau Motel ^ 19.900.TL. 2"FETHIYE Gösiert Blrayın en seçkin ürünlerini sunan dergi Hiinîuet «OLAY İNCELEMESİ» TÜRÜNDE BİR PROGRAM Cuma, Saat: 10.40 (TRT2) Kim söylemiş «ne kadar insan varsa, o kadar sorun vardır» diye. Anımsıyamıyorum şu an. Ama doğru bir söz. Çünkü her insanın dünyası ayrı... Her insanın beklentileri değişik Her insanın bulduklan, bulamadıkları, sevdikleri sevemedikleri, biribirine benzemiyor. Bu nedenle her insanın sorunlan da tıpa tıp biribirine benzemiyor. Bilinçaltı birikimleri, psikolojik sorunlan ayrı ayn oluyor. Bu gerçekten yola çıkan «Psikolojik Sorunlarımız» adlı program bir yıldan fazla bir zamandır mikrofonlardaki ilginçliğini sürdürüyor. Bu programda günlük yaşamımızda sık sık karşılaştığımız, çevremizde görüp gözlemlediğimiz değişik psikolojik sorunlar ele alınıyor. Dinleyici mektuplan n a yer veriliyor Uzmanlar konuşuyor. Sonra da ele alınan psikoloiik sorundan 'rahateız' olan bir hasta ile konuşuluyor. Hatta söz onlara bıraküıyor, onlar konuşuyorlar, bunalımlannı anlatıyorlar, dertlerini su^lıyorlar. Böylece yapun gerçekçi bir görünüm kazanmakla birlikte, «olaylan üıceliyen» değişik yapıda bir program olma özelllğini de kazanıyor. Hastalann konuşmasmdan sonra da uzmanlar görüş getiriyorlar ve program böylece de 'bilimsel' bir nitelik kazanıyor. Yapımci Nilşen Ar, bu programdan vazgeçmemeli. Bu yararlı yapun bizce daha da sürmeli. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden Kurumumuzca 1982 1083 döneminde ithal edilecek gübre • kükürt • göztaşı • potasa ve benzerl kimyevi maddelerin çeşitll gözetim işlemleri yaptınlacaktır. Son teklif verme müddeö 11 agustos 1882 çarşamba günu saat 12.30 olup bu işe ait şartname Genel Müdürlüğümüz ile îstanbul Bölge Müdürlügu'nden temin olunabilir. llgililere duyurulur. (Basin: 19218) 5314 MADCUU* OTEL 13.900TL. MARHOTEL 30000TL 21.900.TL. öıw Otebü* * iknmlar + BARBAROS BULVARı35/9 BSIKTAS M 6110746182 26 .»26105 irtlbrt Abantur 378107 Yazaıiarımız, şairlerimiz nasıl yaşadıklarını, nasıl yarattıklarını anlatıyorlar. . . îstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden İşin yerl ve adıi Geçici temlnatı Keşifbedell Çatalca Babanakkaş köyü Mehmet 35.750. TL. 800.000. TLEfendi Camii 1982 yılı onarımı 1 Yukanda adı, keşif bedeli ve y teminatı yazılı müteveDi eliyle yönetilen mülhak caminin onarım ihalesi ıs.8.1982 çarşamba günü saat 15.00'de Îstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü îhale Komisyonu'nda kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 2 Îhale dosyası Ist. Vakıflar Başmü dürlügü Abide ve Yapı îşleri Müdürlüğü'nde görülebilir. 3 Taliplilerin ihaleye girebilmelerl için, eksiltme şartoamesinin 8. maddesinde belirtilen belgelerle 10 8.1982 salı günü mesai saati sonuna kadar tst Vakıflar Başmüdürlüğü'ne dllekçe ile müra caat ederek iştirak belgesi almalan gerekmektedir. 4 Telgrafla müracaatlar ve posta da vaki gecikmeler kabul edilmez. 5 Taliplilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacaklan teklif mektuplannı eksiltme günü saat 14.00'e kadar Baş müdürlüğümüz îhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 6 Idaremiz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyl yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir, (Basın: 10395) Beşayrıkalemden İstanbul Festivali. Her sanat dalından 54 imza birarada.. OKTAYAKBAL YUSUFATILGAN BAŞARAN EDİPCANSEVER, NAZLIERAY NECATİGÜNGÖR YAŞAR İLKSAVAŞ FÎLİZALİLASLO TURAN OFLAZOĞLU FATİH OZGÜVEN VASKO POPA ,VECDİSAYAR CEAAALSÜREYA 'SELAAATÜKEL TOMRlS UYAI1 «HAFTA SONU» FOSUNAKATLI TALİPAPAYDIN ŞAHAPBALCIOĞLU SALAHBİRSEL REFİKDURBA? SELİAA İLERİ DOĞAN HIZLAN MEHMEDKEMAL FETHİNACI KEMALÖZER DEAAİRÖZLÜ SEVGİSANLI AAEHMETSEYDA TUÖJ?UL TANYOL HAAAOİTOPÇU ORHANALKAYA ECEAYHAN İLHAN BERK FAZIL HÜSNÛ DAĞLARCA MEHMET EYUBOĞIU/ VEDATGÜNYOL BİLGE KARASU SAİTMADEN AHMETOKTAY ATlLLAÖZKIRIAALI OKTAY RİFAT ZEYYATSELİMOGLU SEZERTANSUĞ GÜRHANTÛMER CANYÜCEL ,' ' Cumartesi, Saat: 10.22 (Ortak) Handan Yüney ile Ersan Erdinç'in hazırladıklan, Bilgi Gökçeer'in sunduğu yapım, cumartesi günü öğleye kadarki zamamnızı zevkle geçirtecektir sanıyoruz. Radyolann, izleyici önünde çekilen bu tür yapımlannda hemen her daldan müziği, güldürüleri dozunda yapılmış esprileri, sanatçılarla yapılan ilginç söyleşileri her zaman bulabilirsiniz. Bu cumartesinin «Hafta Sonu» programı da dinleyici önünde banda çekilmiş. tki bölümden oluşan programın birinci bölümünde Ersan Erdura, Ne|at Uygur ve Türk sanat müziği solisti Ertan Ersoylu gelecek mikrofona. Saat 1100'de yayınlanan «Kısa Haberler»den sonra başlıyacak olan ikinci bölüm saat 12.O0'ye değin sürecek. İkinci bölümde «Orkestra Otobüs Yolculan», İclal Akkaplan. Kaıtal Kaan ve Yıldırım Gürses'i beğenilen parçalarda dinliyeceksıniz. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden İşin Adı Keslf Bedeli Geçtd Temlnat Îhale Tarihl thale Saati Kırklareli Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camii 1982 yıh onanmı 1.000.000. 43.750. 18 Ağustos 1982 14.30 1 Yukanda yazılı Eski Eser Ona rım işi kapalı zarf usulü ile ekslltmeye çıkarıhnıştır. 2 Eksiltme dosyası mesai saatlerl dabilinde Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde. Ankara Vakıflar Genel Mü dürlügü ve îstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü'nde görülebilir. 3 îsteklilerin 12 agustos 1982 günü mesai bitimine kadar eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde istenilen belgelerle îstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü'ne müracaatla iştirak belgesi almalan ge rekmektedir. 4 Telgrafla müracaatlar ve P 3ta daki vaki gecikmeler kabul edllmeyecaktir. 5 Taliplilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacaklan teklîf mektuplannı, ihale günü ihale saatine kadar Müdürlüğümüz Îhale Komisyonu Başkanlığı'na makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 6 Idaremiz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir, (Basın: 19076) "Denizin Kanı,, Arnavutlyk Televizyonunda yayınBandı ANKAEA, (Cumhuriyet Bürosu) TRT Basınla tlişkiler ve Protokol Müdürlüğünden verilen bilgiye göre. TRT yapımı «Denizin Kanı» dizisi Arnavutluk Televizyonunda yaymlandı. TürkYugoslav ortak yapımı olan eser, Tarık Dursun Kakmç'ın aynı adlı romanmdan filme alındı. Yö netmenliğlni Yücel Çakmaklı, yapımcılığmı Ahmet Beyazıfm üstlendiği «Denizin Kanı» adlı dizi programın Arna vutluk seyircisi tarafmdan çok beğenildiği Arnavutluk Ya ym Kurumu tarafmdan bildirildi. löportaj.inceleme.deneme.eleştirîjyanıT.şiir.öykö, kitap tanıtma ve anı yazılarıyla. Ertuğrul Ateş, llhan Bilge, Emin Çetin Girgin, Fevzi Karakoç, Gölsön Karamustato, ömer Yaprakkıran, Erhan Yalvx>c» desenleriyle Merih Akoğul, Cengiz Cıva fotoğraf lanyla GÖSTERİ'de Ağustos sayısıçıktı Dağıtıcmtzdan îsteyiniz 32 Sayfa Sinema Ansiklopedisi Eki 116Sayfa100üra Struga şiir toplantılarına Necdet Evliyagil katılacak Sanat Servfsl Struga Şi|r Toplantılannda Türkiye "yi bu yıl Necdet Evliyagil tüm şiirlerini içeren kitabı "Istanbul Düşü' ile temsil edecek. Amacı Tıalklar ve kültürler arasında kaynaşma yakmlaşma sağlamak' olan şilr toplantılan her yıl Yugoslavya'mn Ohri / Struga kentinde düzenleniyor. Evliyagil'in şiirlerinden bir bölümünü hem TUrkce, hem de Sırpça sunacağı şiir toplantısı bu yıl ağustos ayı içersinde gerçekleştirilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog