Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 2 AĞUSTOS 1982 İzmir'de 2 rekor daha kırıldı İZMIR, (a.a.) Izmır'de iıu gunden ben yapılmakta olan "Iurkıye Bıreysel ei"kekler v« bayanlar atletızm şampıyonası, dun kırılan 3 yem rekorla sonuçlandı. Musabakalarda toplam 5 yem Turkıye rekoru kırılırken, 1 rekur da egalo edıldı. Atatark Stadı atletızm pısnuncu gununde, ılk rekoru genç ulusai atletlerımızden Şeref Candaş, 3 adımda kırdı. Bunu 800 m genç bayanlarda Alaltem Fertev üe 4X400 m. erkeklerde federasyon karmasıi nın gençler rekoru ızledı. Ikıncı gunun teknık sonuçları şoyle1. MtJhmet Gtng, Ankara, 9. 10, 2. Musîffa Ulusoy, Ankara, Si.11.6, 3. Nıhat Bağcı, Ankara, 915 2 iuksek Atlaıııa Erkekler: 1. Ekıem Özdamar, Manısa, 2.00 m, 2. Süha Başer, istanbul, 2.00 m. 3. Murat Ayaydın, Balıkesır 2.00 m. 400 m. Engelli Bavanlar: 1. Sıbel Tercan, Ankara, 1.04.2, 2. Duygu Dınç, Eskışehır, 1.08.5, 3. Şahınde Guneş, istanbul, 1.09. 2 400 m. Engelli Erkekler : 1. Mehmet Solmaz, îzmir, 53.8, 2. Mehmet Çobanoğlu, Zonguldak 55,8, 3. Bırol Eğllmez, Eskışehlr, 56.7, 200 Metre Bayanlar: 1. Birsen Kıhç, Eskışehır, 25.6, 2. Fatma özkan 25,8, 3. Oya Dokuzcan, Eskışehlr, 26. Disk Atma Bayanlar: 1. Ferfcan Baysal, Ankara, 36.06, 2. Mihriye üçar, Uşak, 31.22, 3. * (Arkası 9. saytadaı Dünyanın en büyük futbol turnuvası Norve^'te basliyor 1180 takımda 22 bin genç savasım verecek @ 13 19 yaş grubu arası sporcuların katıldığı turnuva yedi grupta oynaıuyor. Bunlardan dördü erkeklere üçü bayanlara ayrıîdı. f | Turnuva boyunca oynanacak 2200 karşılaşma için 1300 kişi görevlendirildi. 22 bin genç sporcu için 20 ton et, 20 ton patates ve 100 bin litre süt ayrıldı. Spor Servisi Dünyanın en buyuk futbol tur» nuvası bugun Norveç'in başkenti Oslo'da açılıyor Onuncu c'efa düzenlenen Norveç kupasına. 4 kıtanın 16 ulkesınden ve 600 futbol kulubune bağh tam 1180 takım katıhyor. 22 bin futbol oyuncusunun katıldığı bu turnuva futbol dunyasında bir eşıne daha sahip değil. Norveç kupasmm genel sekreteri Frode Kyvaag, turnuvanın 31 futbol sahasmda yapılacağmı belırterek, «turnuvaya kabul edebileceğimiz futbol takımlannın ve oyuncularınm en üst sınırı bu» dedi. Turnuva Genel SUTOPUNDA Sokreteri ayrıca bu dev turnuvaya katılmak ısteyen vuz BEKLENEN den fazla takımı da yer kalSONUÇ madığı için geri çevırmek zo ıunda kaldıklannı açıkladı. Turnuva yedi yaş grubunda oynanıyor. Bunlardan 4 grup 13 ile 19 yaş arası erkekler 3 yaş grubu da 14 ile 19 yaş arası bayanlara ayrılmış tflke dışmdan geJen kulüplerm büe bırçoğu turnuvaya tum yaş gruplarında katıhyor. Bazı kulüpler ise her gruptakı takımlarına 20 oyuncu almıs Haftaya cumartesı gunü 7 • GENÇLERDE G. SAağustosa Oslo'nun Rıslett RAY 2., KABŞIYAstadyumuncla 7 grubun final KA 3. OLURKEN, leri oynandıeı zaman turnuYILDIZLARDA İ.vanm organizasyonunu ustY.Î.K VE G. SAlenen 1300 görevh, 2200'den RAY 2 VE 3. SIRAfazla maçı organlze etmiş YI ALDILAR. olacaklar Turnuvanın sürecegi altıtSTANBL'L, <a.a.) gun boyunca organızatörler Kınahada'da yapılan 22 bin genç oyuncuya yakgençler ve yüdızlar laşık 300 bin yemek vermiş Türkiye birincıliği, olacaklar. Bir hesaba gore gençlerde Istanbul yüzaltı gunün her altı saniyesime ihtisas, yıldızlarda ne bır oyuncuya verilecek ise Adalar Su Sporlan bir yemek düşuyor. Turnukulüplerinin şampıyoava genel sekreterinm açıklaluğuyla sonuçlandı. masına gore bu futbol or4 gün silren şampıyodusu için tam 20 ton et, 20 nanın son gün karşıton patates ve yaklaşık 100 laşma sonuçları şöyle: bin litre sut aynldı. Yıldızlar: Yeşilyurt: Turnuvaya Avrupa dışın3 Müftly*: W Karşıdan katılan fakımlar arasın v,a^;. ^,. Antalya: 13. da Atrika'dan Gambiya, Tau Galatasaray: 8 Kmazanya. Nijerya'nın takımları lıada: 7, İstanbul Yüzvar. Asya'dan Tayvan, Latln me îh.: 6 Adalar Su Amerika'dan Brezilya var. Sporları: 7. Gençler: Galatasaray: 14 Karşıyaka: 7, îst. Yüzme Ih.: 15 Adalar Su Sporları: 7 Şampiyona'da ılk üç takım İse şoyle: Gençler: 1 İstanbul Yüzme İhtisas, 2 Galatasaray, 3 Karşıyaka. Yıldızlar: 1 Adaîar Su Sporları, 2 İstanbul Yüzme İhtisas, 3 Gaiatasaray. TÜEK YUNANLI DAYANIŞMASI Rallinin bir bölümünde Türk yanşmacı Hayrettin Ertekin, güç durumda kalan Yunanlı Theodoros / Raki ikiiisine yardıın ederken.. Boğaziçi Ratlisi Bulgar ikiiinin Yazı ve fotoğraflar: Asena ÖZKAN Güneş Gazetesi ile Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nca ortaklaşa düzenlenen Uluslararasr 7. Bogazıçı Rallisi'nin Bolu İstanbul etabı dün yapıldı. llk etaba toplam 59 otonun katümasma karşın, Istanbul'a ancak 23 oto donebıldı. Yarış sonunda kesin &onuçlar henüz alınmadı. Ancak, Bulgar Georgt Petrov/lvan Tonev ikilisitım şampiyonluğu büyuk olasılık. Türk ekiplerden ise Renç Koçibay / Satvet Çiftçi, «en başanhlar» olarak dıkkatleri çekti. Uluslararası 7 Boğaziçi Rallisi'nde, beklendiği gibi l'avori isimler başarı sağlar ken, bu tür yanşmada deneyimi az olan ikiltler, dereceye girecek atılımı yapamadılar. İLK AYAK Yarışmalar, ayri ranıanda Balkan Şampiyonası'na katılacak ulusai takını seçmeleri Uk a^ağını ohışturciu Binicilik Şampiyonası'nda A. GÜCÜ'NE BEŞİKTAŞ İLE YAPACAĞI MAÇ İÇİN SAHA VERİLMEDİ ANKAK\ (a.a.) AnkaragUcü'ne 8 ağustos pazar günü Be şıktaş ıle yanarağı Ö7el maç içın, 19 Mayıs Stadt verilmedl. Lige hazırlık çalışmalanna 7 ağustos cumartesl gününe krdar Kızılcahamam'da devam edecek olan Sarı Lacivertliler 8 ağustos pazar Eünü Ankara'da kendl seylrcllerlnln karşısma çıkacak ve sezon açılı<n yapacak Sezon açılışında «yıu zamanda Beşıktaş ile özel bir karşılaşma yapmak için de anlaşan Sarı Lacivertli yöneticilerin bu isteŞı. Beden Terbiyesi Ankara Bölgesı ve Futbol Federasvonu tarafından geri çevrildi. 19 Mayıs Stadıfıın eerümft" mesl ilafirjne AalcaragUcU «a, dece açılış törenini yapacak ve yeni transferler taraftarlara tanıtüacak. BAYANLARDA SİPÂHIOCAĞI, ERKEKLERDE İSTANBUL ATLI SPOR BASAR1LI OLDU Spor servisi Atatürk Kupası, Türkıye Şamplyo nası ve Balkan Şampıyonası ulusai takımlar seçmelerine Maslak Bınıcılik Tesısleri'nde devam edildl, Sonuçlar şöyle: 1. YAIIIŞ: (Hafıf sınıf, gençler, teşvık): 1. Nuray Aidın, Hcney nd]. ahylc, K' " sanıyede t AS.K. 2 Taylan 5 Sanhan, Suat I I ile, 93.5'de. I.A.SK 3 Fuat Songu, Sapmaz ile, 93.5'de, Ankars Binıcıük îhtısas, 4. Efr Acaroğlu, Mario Ianza ile, 107'ÖÎ. AB.İ. 2. YARIŞ: (Hafif sınıf bayanlar, Türkiye Şampıyonası ve ulusai takım seçmeleri ilk ayağı): 1. Barbara Buldanlıoglu, Napoiyon ıle, 92 7'de, hitrsız. Sipahıocagı, 2. Esin Zembllci, Eonsard ile, 104.4'de, 7 ceza puanıyla, Sıpahıoccfı 3 Emino Sılan, Yans Tewposu ile, 87,5'de, 8 ceza puamyla, 1 A.S.K. 4. Güîay Denürcl, Alborto ıif. 105.6'dn 12 25 ^7n vv,%mx\\, Î.A.S.K. 3. YARIŞ: (Orta sınıf büyıih'e, Atatürk Kupası, Tür kiye Sampıyonası ve UI'Î^PI takım s<=0Tielen ilK ay£»ı) • 1. Asb. Adnan Başer, Kader ile, 91 5'de hatasız, Muhafızalayı. 2. Fecri Atabek, Ares ıle, 83.2'de, 4 ceza puanıyla, liA.SJC 3 Fevzi Atabak, Ramlover ile, 85.7'de, i ceza puanıyla, 4. Lcvent Erdoğan. Twiggy ıle, 86 7'de, 4 ceza puanıyla, Izmır Atlı Spor Kulübü Yarışlara * ağustos çarşamba günü saat 18 00'den ltibaren aynı ^ | r d e J^Çggra ediiccek. Maslak Binicilik 1Vsislerf*nd6ki yarı|rnaiarı, sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecekler. yıldızlarda Adalar Türkiye Şampiyonu İ. Y. İ. K Gençlerde «KÖFRÜDEN GfcÇTİ FIAT» r~ Ogu* Gürsel / Nadlr Ünal ikDisl. Fiat 131 Abarth tipl otolarıyla zorlu biı etapta HAKEMSİMÎ Soru A takımı şahane Wr gol atar. Orta hakenj santraya doğru koşarken tarafsız yan hakemin bayrağım kaldırdıgım gorur, yan hakemin yanma koşar, yan hakem karşıdaki dığer yan hakemın ısrarla bayrak kaldırdığını bıldınr. Hakem bu kez öteki yan hakemin yanma gıder. neden bayrak kaldırdığını sorar Yan hakem A takımmın kalecisinin ceza sahasi tçınde B takımtndan bır oyuncuya kasten vurmuş oiduğunu soyler. /1 rr> Genç Erkekler voleybol şampiyonasında Isfanbul Bölgesi L oldu İZMİR, (THA) Türkiye genç erkekler voleybol şampiyonluğunu İstanbul bolgesi takımı kazandı. Izmir'de beş günden beri devam eden şampiyonada tstanbul bölgesi takımı, Bursa bölgesi takımmı 31 yendi. Karşılaşmanın ilk setini Bursa 159 'alırken daha sonra İstanbul 1511/ 1510/159 kazandığı setlerle blrincl oldu. Bursa bölgesi takımı ise Îzmir bölgesi takımmı 32 5'enerek 3. oldu. Karşılaşmalarm setlerl 815/1513/1511/1215/1416 olarak geçti. Yanıt ERTUGRUL DtLEK Golü geçersiz sayıp, kaleciye kırmızı kart gösterirsinız ve oyun penaltı atışj ile başlatırsıDAMAT KÜŞ UÇUKDU Fenerbahçe'nin 75. yüdönümii törcnlerlnde alana çıkan Sarı gelinlikli \e Lacivert kostümlü veıü evlHer banş güvercinleri uçururken... (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) SanLacivertliler, hazırlık maçında Kocaelispor ile yenişemedi: ll Soru Hakem çıft vuruş demiştir, fakat çift vuruş yapılıncaya dek tek elıni havada tutraası gerekırken bunu yapmamıştır. Vuruşu yapan futbol cunun şutu doğrudan doğruya kaleye gitmistir. Siz hakem olsanız ne yapardınız? F. Bahce'nin 75. yıSdönümü kutlandı ğıran sczlerinin aıtimdan kürsüye gelen Beden Terbiyesi Genel l Müdüıu Yu' el Peçkıner kanaryaların 75. kuruluş yılını kutlayaSTAD: Inönti. rak. tribünlerden tempo şeklinde yükselen soruya şu mujdeyle HAKEMLER: Yusuf Namoğlu (6), Sallh Yazıcı (6), Zeki Inan (6) yamt verdı: «14 ağustosta yapüacak geneı kuruldan sonra FuıerFENERBAHÇE: Yaşar (6) Erdoğan (6), (özcan 4), Güngor bahçe Stadı emrınızdedirr... (5), Osm (5), Sedat (3) Mehmet (5) (Suat 5), Alpaslan (6), Zafer (6) (Hasan 5) Selçuk (4), Begoviç (5), Arif (4). Lacivert kostümlü damatla, san gelinlikli gelinin Inbnü çımKOCAELtSPOR: Erhan (7) (Müjdat 6) K. Erhan (6), Mahlr lerin^6suzulmeleri, törenlerin en ılginç yam olarak dikkatlerı çeke.ken, futbol ziyafeti (!) verilmeye başlandı. önce Fenerli (6), Kamıl (5) (Bahri 7), Kayhan (6) Mustafa (6) (Şukrü 6>, Turgay (7) (Soner 5), îbriç (7) Orhan (6), Mahmut (6) (Er sîençlerin ıki takım halindeki gösteri maçı ve ardından Cemilll, B. Mehmetlı, Osmanlı, Zıyalı şdhretlerle spor yazarlanrun, 72 can 5), Yaşar (6) (B. Murat 6). şdhretler lehine sonuçlanan maçı. GOLLER: tbriç (dk. 37), Alpaslan (dk. 75). Bu maçtan sonra tribünler, koca bir yaz özleminl çektiklerl takımiarinı, büyük sevgi gösterisiyle karşıladılar. KocaeUspor'un, Levent DONDURAN «Asırlar boyu başanlar» yazılı pankartla alana çıkması da Fenerbahceli taraftarların bu sevgi gösterisine tribünlerin bir kösesmden, «Körfez... Körfez...» tezahüratıyla katılmalarma nedeD oldu. Fenerbahçe'nin 75. kuruluş yıldcinümü, İnönü Stadı"nda renk11 tbrenlerle kutlandı. SarıLacıvertli futbolcular Kocaelispor karşısında umut veSabahın erken saatlerinden itıbaren, böylesıne anlamlı bu rıci bır futbol sergileyemezken, konuk takım, yeni transferlerle günü kutlamamn heyecamyla stada koşan taraftarlar, hep birlikılaha da güçlendiğmi, ortaya koyduğu güzel futbolla kanıtladı. te Fenerbahçe marşmı soyledıler. Ardından, şimdiye dek SarıLaKocaelıspor'un 37. dakikada İbriç'in ayağından kazandığı goıden civerüi kulüpte görev yapan başkanlar, yönetim kurulu uyelerı, sonra SarıLacivertli taraftarlar uzun süre takunlarım ıslıkla şubeler ve sporcular ıle kulüp üyeleri geçit törenine katıldılar. protesto ettüer. Maçm 75. dakikasmda Alpaslan da bir gol atmArdından başlayan konuşmalarda, ilk ulusai takımda yer alan oa, karşılaşma 11 sonuçlandı. Fenerbahçeliler'den Bedri Gürsoy ve Caler Çağatay, yaşlarının FENERBAHÇE İLE BEYKOZ BUGtN a MAÇ YAPACAK da verdiği duygusallıkla, Fenerbahceli olmaktan duyduklan guruÖte yandan. Fenerbahçe ile Beykoz'un bugün saat 16.00 ve ru ve Fenerli otaıanın Öneminl anlattılar. 18.00'de değişik kadrolarla İnönü Stadı'nda 2 hazırlık maçı yaBaşkan Ali Şen'ln taraîtarlan «uslu bir yü» geçumeye ça pacuklan açıklandı. Tek bacaklı Mısırlı Mansı yüzerek geçti LONDRA, (THA) Mısırlı Hallt Ahmet Hasan adlı tek bacaklı yüzücü, Manş'ı yüze rek geçti. Ingiltere'nin Dover sahilinden, Fransa'nın Cap Grisnes sahillne yüzerek çıkan Kahire11 Hasan 21 yaşmda. Halit Ahmet Hasan, bu geçişi 21 saat 39 dakikada gerçekleştlrirken, yaklaşık 40 kilometre katetti. Yamt ERTUĞRUL DtLEK Çift vuruş tekrarlamr. hakem vuruşu yapan futbolcuya vunışun çift vuruş oldugumı açıklamak zortmdadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog