Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

. 9 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 7 Diyarbakır’da 7, Adana’da da 4 kIsI hapis cezasına carptırıldı ri bir tarihe ertelendi. iTİRAFETTİ . ANTALYA Sol görüşlüle. rin avukatlığını yapan Mükerrem Erdoğan’ın eşini öldürmek ve 3 çocuğunu da yoralamok Haber Merkezi Türkiye işçi tim Mahkemesince 4 yıl hapis savıyla yargılanmayo başlanan Partisi (TiP) yöneticisi Aip Se cezasına çarptırıldı. ülkücü sanık Muhsin Kohya su lek ve 79 arkadaşının sanık ola AĞANSOVUN DURUŞMASI Cuflu itiraf etti. rak yargılandığı davaya Adam öldürmeye teşebbüs Antalya 1 Nolu Sıkıyönetim istanbul Komutonhığı suçundan yargılanan sağ Mahkemesinde başlayan dün (2) Noiu Askeri Mahkemesinde Tevfik AğansOy’un yargı kü duruşmada sorgusu yapı görüşiü devam edildi. lanmasına (3) Nolu Askeri Malı bn sanık Muhsin Kahya. o Tutuklu sanıkların kemecle devam edildi. Dünkü günlerde 3 ülkücünün sorgularının tamamhandığı dCmkü duruşmada, davanın mağdur ğünü. intikam almak için solcu duruşmada,tahliye istemlerinin tanığı Necdet Boylu diniendi. bir kişinin öldürülmesini Adana gelecek oturumda düşünülme Boylu 14 mart 1978de Mecidi Cezaevinde kararlaştırdıklarını sine karar verilerek duruşma yeköy Lisesi önünde Ağonsoy bildirdi. Solcuların avukatlığını ertelendi. yaralandığını yanan Mükerrem Erdoğan’ı he VAYINCI RECEP MARAŞLI behirttl. Necdet Boylu duruşmada, aef olarak seçtiklerini söyle . Yayın yoluyla Türkiye Cum kendisini yaralayan yen ülkücü sanık. olay günü hurıyeti ve Atatürk’e hakaret teşhis etti. eve girerek avukatın gelmesi etmek ve ırkçılık propagandası Sanık Tevfik Ağansoy, tanı ni beklediklerini ve silahı kenyapmaktan sanık Komal Ya ğın ifadesini ve kendisinin em disinın kullandığını, yınevı sahip ve yönetmeni Re ııiyette vermiş olduğu ifadelerı avukotın yaraladığını. eşinin ise Istanbul ni kabul etmedi. cep ile öldüğünü söyledi, Sanık, tüm ANTALYA’DA YARGILANAN BİR ÜLKÜCtY, ÖLDÜRME SUÇITNU KABUL ETTİ ISTANBUL’DAKİ TİP DAVASINDA TAHLİYE İSTEMLERİ GELECEK DURUŞMADA KARARA BAĞLANACAK da kabul etti. MAHKUMİYET ADANA Antokya ve Isken deruWda yasadışı TDKP/H!< örgütü üyesi Kemal Nur, Ibra him Alokuş, Mustafa Tilki ve Halit Ertan, 6. Kolordu ve Sıkı Mnhkemesince 8 er yönetim yıla mahıkünı oldular. MAHKÜM OLDULAR DİYARBAKIR Çeşitli suc lardan yargılanan 7 kişl top1am40 Vii 4 ay hapse mahkılm oldu. Mahkeme toplantı ve gösteri yürüyüşü yasasına aykırı hareketten M. Emm Güneş’e 16 ay, Hatun Özekinci’ye 2 yıl 8 ay, afiş osmak ve bölücülük suçundan Cemil Yıldız’a 3 yıl. yasadışı örgüt üyesi olduğu belirlenen Ramazan Doğan’a 2 yıl. 9 ay 10 gün. silah kaçakçılığı suçundan Abdülkadir ve Ali Bozkurt’o 7 yıl 6’şor ay. jandarma erini yaralamokton Zeki Cehik’ e 15 yu 6 ay 20 gün hapis ver ei. Orhan Apaydın ile Tercüman arasındaki 13 davaya devam edildi örgüt üyesi 16 kisi motorla yurt dısına kacarken yakalandı SıkıyöneIki ADANA (Cumhuriyet Gü ney İlleri Bürosu) Adam öldürme, gasp, soygun, yaralama ve patlayıcı madde atma gibi eylemleri gerçek leştiren yasadışı iki örgü tün 16 elemam kiraladıkla rı bir motorla denizyolu Ile yurtdışına kaçmaya çalışırken, Samandağ kıyıların da yakalandılar. 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesinden yapılan açıklamada, olay şöyle anlatılıyor: « 25 Mayıs 1982 güntI Adana’da yakalanan yasadışı (Türkiye Halk Partisi Cephesi AcilKurtutuş çiler) örgüt üyesi olup yakalanan bir militanın yapı lan sorgulaması sonucunda güvenlik kuvvetlerince giri şilen seri operasyonlarda av nı örgütün 8 elemanı Ile 1980 yılında bn örgütten ay rılarak Türkiye Halk Kurtutuş Partisi Cephesi / Hal kın Devrimel Öncüleri Örgütünti kuran 8 kişi Adana fil Karataş liçesinden kira ladıkları bir motorla deniz yoluyla yurtdışına kaçmak isterlerken Samandağ ilçest kıyılarında yakalanmış. lardır. lize Örgiit elemanlarının rlnde ve evlerinde yapılan aramalarda: 4 adet çeşitli çap ve markada tabanca, 642 adet çeşitli çapta yaban cı menşeli mermi, 260.000 Türk lirası ve 3100 Alman Markı ele geçirilmiştir. sor Sanıkların yapılan 7 kişiyi öl gulamalarında dürdükleri, çeşitli gasp ve silahlı Soygun Mersin gerçekleştirdikleri, Tekel Depo sunu silah zoru ile soydukları, çeşitli yerlere madde attıkları patlayıcı haksaptanmış lup, sanıklar o kında yasal işlemler sürdürülmektedir.suçlamaları Erdost davası Tahliye istemleri reddedildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) İlhan Erdost’un işkence yapılarak savıyla güvenlik görevlileri hak kında açılan davaya devam edildi. Ankara 1 Numaralı Askeri Mahkemesi’nde dün yapılan du ruşmada savunma avukatiarı, sanıklardan Ahmet Şeker, Metin Gündoğun, Ibrahim Keskin ve Kısmet Çağlar’ın saiıverilme isteminde bulundular. Mahkeme heyetince sahverilme istemi reddedildi. BANKERLER BANKERLER HiSSE SENETLERİ SENETLERİ .TAHVİLLER .TAHVİLLER Acı Kayıp ve Teşekkür BARTIN eşrafından ınerhum Osman Edip ve merhume Emlne’rıin oğlu, Nuriye Kahraman’ın kıy metli eşi, Beşkurt, Daniş Kahraman ve Av. RUhi Kahraman’ın biricik babaları, 7ük. Müh. Zekal Beşkurt, Sunay ve Ümran Kahranıan’m Hale, Haldun, Sibel, Serra. Reha, Elif ve kayınpederleri, Eda’ntn dedeleri, Aile büyüğümüz, yeri doldurulmaz varllğımız, herşeyimiz, İstikiM nıadalyası hamiii, büyük Insan r Mİ3BAN MENKUL DEĞERLER BANKERLİKve . . . FİNANSMAN A.Ş. . 451250 iShal) 1 Kayıtlı Sermayesi: 500.000.000 TL. Ödenmiş Sermayesi: 300.000.000 TL. Merkez: istiklal Cad. Odakule İş Merkezi No: 286/A Tel.; 51 12 50 51 52 53 54 Telex 24124MBAN ‘FR. Tahvil, hisse senetleri ve mevduat sertifikaları alım ve satımma ilişkin tüm işlemlerinizde Meban uzman kadrosu ile hizmetinizdedir. ARANANHİSSE SENETLERİ: . ANADOLtICAM . ALPA . BAĞFAŞ . BATI ANADOLU ÇİMENTO . ÇIMENTAS . KORDSA . ÇUKUROVAELEKTRİK . . . . e . . . . . . . . . SARKUYSAN t1NIROYAL 000D YEAR EGE BİRACILIK EGE NVH MEBAN YAYINLARI PARA DERGİSİ Türkiye’nin en önde gelen dergisi. Her tUrlU yatırım kararlarınızda size yardımcı olabil inek MEBAN’m en önemli amacidır. TAHVİL VE HİSSE SENEBiz. Dİ, ALIM.SATIM METİNIZDEYIZ Sermaye ve para piyasaları bankacılık ve bankerlik sektörleri ve Türk ekonomisinin genel gidişatı hakkında etraflı ve aydınlatıcı bilgiler verir. Memıeketimizin başlıca yöneticilerinin görüş ve önerilerini her sayısmda sizle• re sunar. Ayda bir kez yavınlanır. Fiyatı 200 TL. Yıllık abone ücreti 2400TL. «Para» abonelerme ayrıca Meban Sermayesi Piyasası Bülteni ücretsiz gönderilmektedir. HİSSE SENEDİ NEDİR? Fiyatı 25 TL. TAHVİL NEDİR? F!yatı 25 TL. SATILAN HİSSE SENETLERİ KORUMATARIM RABAK ÇELİK HALAT TEZSA İŞKTJR METAŞ LASSA AKSA Selahattin Kahraman 28.6.1982 Pazartesi günü Hakkın Rahmetine kavuşmuş.aziz naaşı Bartm’dakt aile kabrlstamnda ebedi tevdi edilmiştir. Cenaze töreninde bulunan, telefonla, telgrafla ve bizzat gelerektaziyette ve dostlanmıza bulunan akraba şükranlarımızı sunarız. Allah rahmet eyleye. AİLESİ adına Oğlu Av. Ruhi Kahraman 15 KALEMDE SINEKLIK TEL, KAPI KOLU, SÜRGÜSÜ V.S. . 1 2 3 (1836 1982) 23 Haziran 1982 günü. amansız bir hastalık sanucu. onurlu yaşamıyla bızlere örnek olan, canımız, kardeşimiz, değerll varlığımız ALAYBEY YILMAZ” kaybettik. Kardeşimizi saygıyla anı yOrUZ. ARKADAŞLARI İLAN BETOGLU 1. HUKUK HAKIMLİĞİNDEN 980/1141 Davacı Panayotidis tarafından: Anna ldis PanayotArsistotelii kızı, Sevasti’den oğma. 1914 ded ğumlu Anna Panayotidis’in tarihinde yurt 28.2.1980 dişirin çıkmış ve 0 tarihten beri nerede olduğunun ve sağlığı hakkında bir haher alınmadığından bahisle hakkında gaiplüt dava51 açilmıştır. Anna Panayotidis’i tanıyan ve bilenlerin bu ilan gününden itibaren 1 ay içinde mahkememizirı 98.0/ 1141 sayılı dosyasına mumcaat etmedikleri takdirde gaipliğin gaip olduğuna karar verileceği ilan 31.5.1982 olunur. (Basım 7439) Şa.rtnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. İSKENDERUN’da Müessesenıiz Tedarik İkmal Müdürlüğü, ISTANBUL’da Sirkeci Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü Han Kat: 4 S’deki Münıessilliğiıniz, ANKARA’da Küçükesat Büklüm Sok. No: 22’deki Mümessilliğimiz, İSTEKLI’lerin şartnamenılz esaslarına göre 82 579 590 No’lu dosyaaıyla hazırlayacaklan ilgilidir, Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarrnın, geçici teminatlan ile birlikte en geç 27.71982 günü saat 14.30’a kadar Iskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesenıiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlügünde olunur. (Basın: 17919). 4952 t s t a n b u 1 Haber Servisi Barosu Başkanı Orhaıı Apaydın’ın ve İstanbul Ba rosu’uun, Tercüman gazetesi so rurnluları Aydoğdu İlter, Nazlı ilıcak, Ergun Göze ve Tokay (özütok aleyhlerine yapılan ya. yınıardan dolayı açtıkları ceza davalarının 13’tinedün Zeytinburnu Toplu Basın Mahkemesi’ nde devam edildi. Baro Başka111 Apaydın’ı ve Istanbul davacı vekilleri olarak Barosunu, Av. Burhan Apaydın, Av. İbraMm ve Av. Yıldız Nuryol temsil ettiler. Duruşma da sanıklardan Aydoğdu Ilter’in açılan davalardan üçünde ön ceden yapılamayan sorgusu tamanılandı. Sanık ifadesinde, Or han Apaydın’ın şahsına karşı bir husumetieri olmadığını ve yazıların eleştiri niteliği taşıdı ğını ve bu yönden yayımında sakınca görmediğini belirtti. Yazıların hakaret niteliği ta• şıyıp taşımadığı konusunda Prof. Aytekin Ataay. Prof. Nev rzat Gürdlll ve Prof. Öztelçin To aun’dazı kurulan bilirkişi Prof. heyetinhıı Tosun’un sanık Ergıııı Göze’yi şahsen tanıması dolayısile bilirkişilik yapamıya cağını blld.trd.ığtgörüldü. Söz alan Av. Burhan Apaydın şahsi tanışıklığın bilirkişiliğe engel teşkil etmediğini ve Ceza sUl Yasası’nın 68. ve 69. U maddelerine göre, boyle bir sa benin kanunen geçerli ve bilirkişiliğin sayılamıyacağını görevi olması nedeniyle çekilmenin mahkemece kabul edilme mesi gerektiğini ileri sürdü. Ancak, mahkeme Zeytinburnu Adliyesi’neyem Yargıçlar atan dığı ve bu sebeple heyetin ban gi Yargiç’lardan teşekkül edeceğinin bilinmesi gerektiği ve önceden yapılan reddi hakim dolayısıyla Bakırköj 1. Ağır Ceaa Mahkemesi’nin verdiği karardaeksiklik bulufıduğu h gerekçesiyleiçbir konuda karar vermeden tüm duruşmalan baş ka bir güne erteledi. AKBAL DAVASI Gazetemiz yazarı Oktay Akbal’ın «HaddlnI bilmek., lzm’l MKemal Yezlaştırma Heveslenı ve «Hesap Vermeye Çağrı’ başhkları a.ltmda gazetemizde yayınlanan ve Atatürk’le ilgili olan yazılarından dolayı şahsina hakaret edildiği idd.iasile Tercürnan gazetesi fıkra yazarı Ahmet Kabaklı tarafından Oktay Alıbal ve eski Yazı İşleri LizTurhan Ilgaz aleyhine davaya da yine açtığı Zeytinburnu Toplu Basın Mahkeme si’nde dün devam edildi. Oktay Akbal ve Turhan Iigaz’ı Av. Burhan Apaydın ve Av. İb rahim Sinemilioğlu temsil etti ler. Oktay Akbal önceki duruşma lardaki sorgusunda, yazılarında Atatürk ilkelerine yapılan saldırılara e Atatürk’e karşı say v gısız tutun’ılara cevap verdiğini ileri sürmüş ve avukatı Orhan Apaydın da tutuklanmadan ön on girdiği ayni duruşma celsezinde davaçı Ahmet Kabakli’. nın Tercüman gazetesinin 22.2, 1981 ve 19.2.1981tarihli Terci.iman gazetelerinde yayınlanan yazılarında Adalet mensup ları, Dekanlar, Profesörler ve Doçentler ile ülkenin namuslu aydın kişilerinin hedef alınarak suçlandığım ve tüm ay. din kişi’erin bu yazilarda ıAL çaklık ve şerefsizlikle» ileri nitelendirildiğinisürerek, bu gazeteleri avunma delili olarak S ibraz edeceğini söylemişti. Mahkeme bu yazıların yayınları dıgı Tercüman gezetelerinin ge tirtlimesine karar vermiş ve fakat geçen celsede 1981 yılı. na alt gazeteler yerine 1982yıima ait gazeteler mahkemeye gönderilmişti. Bu duruşmada sözü edilen yazıiann dosyaya ibraz edilmiş olduğu görüldü. Yazılarla ilgili olarak savunma avukatlaruun görüşlerini bUdirınek üzere duruşma başka güne ertelendi. yüzlü, orta boylu. eski ama temiz giyimli delikanlı 2 temmuz cuma öğleden sonra gazetemizin Ankara bürosuna geldi. Elinde tuttuğu el büroda karşısına çıkan ilk nuhabirimize uzattı. Abi bu çanta para Temizçantasını unutnıuşlar. Ismail Hakkı Gökoğlu adlı mobildolu. Kocatepe camisinde Gazetesi’ne dedi. Ben de size getirdim. Polise (Cumhuriyet yacı arkadaş versem başıma iş açılır. dedi. Çantayı bulanın adının Hikmet Topeak 28 yaşında Ş. Koçhisar doğumlu oldudikkatle ğunu ve Siteler’de marangozluk yaptığını konuşma sırasında öğrendik 500’er çantayı açtık içinden 50 adet bin lira. 1 ıdet 5 bin lira. ler milyoniuk üç, binlik iki ve 100 bin liralık hamiline yazık toplam 4 milyon 100 bin liralık çelder, . . ayrı bir çek defteri, kimlikler, ehliyet, . . adres defteri çıktı. Çantayı kaybedenin . adı Ahmet Özaltay idi. İnsanların çoğun‘ luğu akşamı çıkaracak parayı ara.rken, i .bu kadar çok para taşıyanın tüccar olduğu kesindi. Adres defterini karıştırırve ken Özaltay’ın emlak komisyoncusu ,Z ..< ,. Ankaraya işleri Adapazarlı olduğunu. için geldiğini saptadık, Adres defterinde • ,,‘ Dedeman Oteli’nin numarası vardı. Ote,( Il arayıp Ahmet Özaltajın. orada kaldı, J ğını öğrendik. Bir de not bıraktık: .ÇanL tazı bizde gelip alsın.... Adamcağız kimbilir ne kadar telaşa düşüp. üzülmüştür diye geçirdik içimizden. Çantayı bulan işçi Hikmet Toprak’ı c 100 . kutladık. Birimiz sorunca cebinde lirası olduğunu da öğrendik. Otele bırakılan notu almış olacak, emlak komisyoncusu akşam 18’e doğru bürosuna geldi, gazetemizin suratlı ve Geniş etli yüzlü eni boyuna yakın kısa boylu, ensesi kalın asık deAdapazarlı unutkan emlakçı büroya girip, .Benim adım Ahmet, çantam di. Kendisine uzatılan çanta.yı kapar gibi alıp. içindekıleri teker teker çıkarıp saydı. .Bunu bulanın cebinde 100 lira vardı. diye habirisi Gazeteci arkadaşlardan diyerek 5 bin lirayı uzattı. Tüm buro tırlatınca geri dönüp. Şunu ona şöyle bulduğuna üzülen yüz ifadeli toınbiş tüccara neredeyse parayı çalışanları, Bulan Sitebir baktı. Bir arkadaş, 0 beş bini alıp. .. tekrar cüzdaıunıza koyun. ler’de çalışıyor gidip siz kendiniz verin . demek zorunda kaldı. Homurtulu sesler çıkaran akıllı tüccar ses çıkarmadı, parayı cüzdanına gitti. koyup Ertesi sabah ilk işimiz parayı bulan işçi Hikmet Toprak’ı aramak oldu. Toprak, kimsenin gelmediğini söyleyince bu kez Dedeman Oteli arandı. Akıllı, biraz da yağlı Adapazarlı tüccarınıız çoktan otelden ayrılıp memleketinin yolunu tutmuştu bile... Cüzdanı kalın, aklı çok Adapazar’lı emlakeı j 1’ Kelekler ve melekler . ankerler olayı süredururken. konuyla il gili olarak hayli ilginç şeylerle de karşılaşıyor insan. Gün derdi olanın sarıyor ki blrilert gazetelere telefondip küfretmesinler, iç lıp telefona, başkasına edee lerini dökmesinler.... ceği küfrü bize etmelerine alışkınızdır nasılsa. Ama ge Diyeceksiniz ki buraya ka.. çenlerde bir emekli dar olanı normal, Piz gazeteciler, arayıp da «kusura bak öğretmen mayın, vaktinizi alıyorum amabiraz gülmek istlyorum» deyince bir şaşırdık bir sormayifl gitsin. şaşırdık, Emekli öğretmen «ben de yatırparamı dım diye söze başladı ve ekledi: «Benim bir öğrencim var. Hukuku bitirdi. 0 anlattı mı 1m arkadaşı geçenlerde. Bir ‘,okmı’ RiIemı’,oru,n. adıp Banker’in tanımuhı sorbiısnııni 14 lusor, maş. 0 da bildiği mu’ Acatıiı kredi «ı>sdrnı >grrısek bır kadarıyla anlatınış uzun uzun. kıemnorum. oldutunu şimdiden Ama açıklaması bittiğlnde “edem kendi ise gibi li,lhı ilerde ımıı. hakmış ki arkadaşı yüzünü l3iıbııstnın iıııunıu ıyi. l,rndi buruştııruyor. Tatmin olmabiri, sumış. «Bunlar kitaptaki tanı. hcrhıııdı’ iıerdı dugelır. 1, unku kııım mı, ama banker 0 değil iş‘ tIr “t di ı,kj uıı3k ikn ıçın tes «Ya ne”» Ne yanıt alsa herhiııde Hinini bu s,,rıınıırnu da Pii ii ili ‘.ı% ii çok ii 11 ıneregım ‘e ii Il LIIl RI %1 ‘r ,‘1 t ni, ıl 1 ,Iiı!sJ Il d.ı ridi Durdu sözünün burasında emekli tiğretmen, uzun, tıpuzun, ağız dolusu bir kahkaba attı. Meraklandık sorduk: «Ne demiş Emekli öğretmenden ait; ya ,is L1UflL’flı, mu ıiıı,ı Duruııi ılerık i ken konu. m i Bu , ii >1’ yı ü ini e bi,Saııırını ii,eıifliie gereken ıkinci so Bu ıILLCkkararlarda. run bu ur eşini/in ç 1 , , .1 L k in ed t ‘ MCI da t Is i ii ii ii.’ a sterL’ keıtui. ıdetı rnc’kttıpı.i par’.imı bır ıc k ‘ . iı ı DERDİMEBIR YANIT Gazetelerin dertler köşelerirze yazıp sorunlarına yanıt bekleyen çok ktşi var. Acaba bunlar yazdıkkzrz mektuplara doğru ve sağlıklı yanıtlar aiczbiliyortar mı? Bu sütunları düzenleyen okumuş kültürlü. adlı sarılı kişilerin verdikleri yanıtlar elbette okuyucuyu tatmin etmeye yetiyordur, Ama bazen yukarıdaki gibi bır yanlışlık karşısında okur nasıl davranıyor dersiniz? Demiş ki, «Banker, keleklerIn parasmı meleklerle yi’ yen insan demektlr...» Ve kahkahalar arasında teşekkür etti, acbanabu nıe fırsatını verdiğiniz Için sağolun* dedi ve kapattı telefonu Yüksekova’da imar . BODRUM ... T.M.TOTEL 19.900TL. t” yuıi .. Motel SultanSaray 19.900.TL. OTEL 18.900TL. OTEL13.900TL OTEL 30.000TL. MİRASCILIK İLANI İsTANBuL 3 SVLH HUKUK HAKIMLIĞİNDEN Ter. Mehmet ve Havva’dan 1328’dedoğan Makbule 25,6.1981günü öldüGÜNEY ğunden terekesine el konuh muş olup, bu ilan tarihinden itibaren ınirasci]armın üç ay içinde müracaat etmedikleri takdirde terekesinin M.K.’nun 534/2. maddesi gereğince Hazine’ye devredileceği ilan olunur. 57.1982 (Basın: 1408) 3 milyarlık 52.5 kilo sa! eroin elegecirildi VAN, (aa.) ye bağlı Yüksekova ilçesinin Esendere bucağında müfrezesince jandarma piyasa değeri üç milyar lira civarında olan 52 kilo 550 gram saf morfin ele geçiıildi. l(omw. Van Sıkıyönetim tan Yardımcılığından yapıhan açıklamaya göre. .Blr ihbar üzerine pusuda bekleyen jandarma müfrezelerl, önceki gece sınır kapısı dyarından, sırtlarında çuvaliarla iki kişinin geçtiğini görmüşler ve ‘dur’ ihtarında bulunmuşlardır. Dur Ihtarına uymayan ve karanlık böl Iki geye giderek kaybolan kaçakçmın bıraktıkları çuval ların yanına giden jandarma mütreze komutanı çuvalların içindeki 50 parça !üçük tor ba halinde 52 kilo 550 gram saf baz morfine el koymuştur. Çevre kuşatılmış. Iki kaçak kişinin kimlikterinin tesbiti için bazı ipuçları deve bunların ğeriendirilmiş yakalanmaları için de geniş bir operasyona başlanmış Ah su YÖK yokmu ah.. İktisadi ve Ticari İlimler Ankara Akademisi İşletme Fakültesi geçtiğimiz aylar içinde YÖK ya sası uyarınca affa uğrayan öğrenciler ile ilgili bir duyuru yayınladı. Duyuruda deniliyordu: şöyle geğmi. Bunalıyorlar AVUKAT t LA N IAŞA 6AZIOSMAN sULH HUKUK HAKİIflLI(.INUEN e 9S’2/124 sas Davacı Mehmet Yıldız vekili Av. Muhammet Alkaş tarafından açılan vast yapılan tayini davasımn duruşması sonunda: Hakimiiğimiziil 25.6.1982 tarih ve 1982/124esas ve 1982/409karar sayılı kararı Ile Şakir oğlu Meliha’darı 1966 doğumlU doğma Özcan Yıldız ve Şakir kızıMeliha’dan doğma 1968 doğumlu Emine Yıld.ız’a amcaları Mehmet Yıldız’ın vaat tayin edildiği Uanen 2,7.1982 duyurulur, (Basım 7440) CEVAT ERCIŞLI Beyoğlu Tepebaşı Caddesi No: 123 EMeşrutiyet ce Han Kat l’deirlyeni bUrosuna taşımnış olduğunu duyurur Tel: 44 09 88 . 21.900.TL. + v.WflUr dihlıdir auLvARı ıı.26105 İ.ııbatAb.ntur 376107 İSİM TASIIİHİ T.C. Kıbnscık Asliye Hukuk Yargıçlığı’ııın 981/ 39 Asal ve 982/9 Karar sayılı kararıyla Bostan olan olarak Ismimin Erdoğan düzeltilmesine karar İlan yenimiştir. olunur.. Bostan (Erdoğan> DAVUT (Basın: 1421) Meclisi üyeleri, Başkenveki Danışm ii Fenni İslimyeIi’nin yönetiminde bir tasarının yasalaşmasina harcıyorlar. çaba Ankara’nın bOğUCUsıcağı nı enselerinde duya duya olma. çalışmaya alışkın dikkatleri yan dağılmış durumda. Temmuzıcağında s Başkan İslimyeli bağırıyor: ..Eaşkan 18 17 olarak değiştirilme rakamının si kaydıyla oylarınıza sunuyorum bu maddeyi. Ka bul edenler. . . kabul etmeyenler. edilmiştir, Madde 22., .21. olacaktır. Sayın Fırat .17. mi olacak? Ayhan Fırat .18’nci madde 17 olacak Sayın Baş 1 .‘Yainızca ön lisans me zunu olabilmeniz Için 1982 hahaziran smavlarında şanlı olmak koşuluyla ha şansız bulunduğunuz bir veya Ikinci sınıf sınava derslerinden girmeniz gerekmektedir.. Bu duyurudaki .veya. sözcüğünün yorumu herAffa kese göre değişik. uğrayan ve birinci sınıftan dersi olanlar haziran ‘sınavlarına girdiler. Ancak birinci sınıfta başarısiz oldukları için birinci sınıf derslerinin smavma giren duyuru ayrıca yorumlanarak, «Sizin Ikinci sınıf haziran ayında derslerlne de girmeniz ge reklidir. deniverdi. Bu işte bir terslik var gibi geliyor insana. Ama yoruma bağlı galiba bu iSTANBUL FESTiVALi KAPSAMINDA 18201920 PENTÜRDE İSTANBUL temmuz ‘?. insan Resminde ‘TUrk iCurııluş clilOm ‘s’:ldönümii ve Portre” URART SANATGALERN TeI:48 0326 aergisiylckutlınıyor 1982 galatasanat 9f28493557 işhar.ı Cfiİllfl KurtuluşCıd. 191/BSinemköy 40 47 iaeyenl.rıçü AXLLITSCHKE Yağlıboyave Sutısboyare.ın 5 Temmuz 22 Temmut Başkan Sayın Fırat 18’nci maddenin 18 olarak kaldığını söylüyor. Metne bir daha bakar mısınız?. Komisyon sözcüsü Ayhan Fırat: Efendim 18’nci madde madde olacak Sayın Başkanım.. Matbu 18. olarak yazılmış da, ona bir Başkan bakmamzı rica ediyorum.Sayfa 28.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog