Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 9 TEMMUZ 1982 PAZAR GÜNÜ"BÜYİJK FİNAL.J OYNA YACAK İKİ EKİP F.ALMANYA:8 FRANSA :7 Stodı Sevllla. F. Almanya: Schumncher (7)' * Kaltz (7). K. Helnz Forster <6). Stiellke (7). Bernd Forster (5) Brlegel (7). Dremmler (6). Breltner (7) Magath (6), Llttbarskl (8), Flscher (7). Fransa: Ettorl (7) • Amaros (6), Janvlon (7), Tresor (6). Bossis (7) Genghinl (7), Tiflana (7), Platinl (8), Gıresse (6) Rocheteau (7). Six (6). SEVtLLE, (Cumhuri F, Almanya Fransa'yı futbol dolu 120 dakika sonunda geçilen penaltı atış lanyla 8 7 yendi ve füıa list oldu. Karşılaşma ilk dakikalar dan itibaren hareketli bir tempoda oynandı. İlk 45 da kikada taraflar körü körıi ne gol yolları ararken F. Almanya ilk gol sinyalini 12. dakikada Littbarski'nin üst direkten dönen şutuyla verdi. 15. dakikada ise Genghini Fransa adına gol müjdesini veren şutuyla F. Alman kalesini yokladı. Oyunun en hızlı olduğu bu dakikalarda F. Alman İTALYfl ÜLMANYfl • Dünya Kupasında yarın FransaPolonya üçüncülük, dordunculuk ıçın Alicante'de karsılasacak ya öne geçti. Breitner'in pasıyla Fischer ceza alanı na daldı, kaleciyle karşı karşıya idi, top Ettorıden dönünce Littbarski bekletmeden şutladı ve takımını 1 0 one geçirdi. Bir anda yenik duruma dü şen Fransa atakları bir ser best atışta Bernd Forster Rocheteau'yu ceza alanı içinde tutup düşürünce karar penaltı idi. Beyaz nok tadaki topa Platini vurdu ve topu yan ağlara gönderdi: 1 1. Bu skorla tamamlanan ilk 45 dakikamn ardmdan alanda hızını artıran bir ikinci yan vardı. Bu yanda Fran sa karşıtına oranla daha atak, daha gole yakındı... Ancak özellikle hucum hat tmda Rocheteau'nun becerıksizliği Fransa'nm gırdıği her pozisyonu harcaması na neden oldu. F, Almanya ise dah a çok kontraatak larla gol araymca maçjn normal süresi 1 1 bera bere tamamlandı. Bu skorla belirlenemeyen finalisti belirlemek amacıy la uzatma dakikalarına ge çildi. Uzatmaya Frans a golle başladı. 93. dakikada Tre sor sağdan kullanılan ceza atışında topa altı pasta voleyı vurdu ve takımını öne geçirdi: 2 1. Daha sonra F. Alman ta kımında golcu Rummenig ge Bnegel'in yerine oyuna gırdı. Bu değişiklik F. Alman lara buyuk canhlık getırdi. Ancak 98. dakikada gelişen bir Fransız karşı atağında Giresse, Six'den aldığı topu tekrar ağlara gönderince fark ikiye çakti: 3 1. Bu golden sonra Fransa savunmaya ağırlık verince F. Alman ataklan daha et kili olmaya başladı. 102. da kikada golcu Rummenigge Luttbarski'nm ortasma ayagını uzatarak topu ağla ra gönderdi: 3 2. F Alman ataklan bu gol le de durmadı. 107. daki kada Almanlar tekrar bera berligî yakaladılar. Ceza âîfe" nında Hrubesch'un kafa ile indirdiği topu Fischer röve şata ile ağlara gönderdi ve skora denge getirdi 3 3. 120 dakikada da taraflar birbirine üstunluk sağlayamayınca penaltı atışlanna geçildi. F. Almanya'dan Kaltz, Littbarski, Rummenigge ve Hrubesch kullandıkları penaltıları gole çevırirlerken Fransa'dan Gıresse, Amo ros, Rosheteau, Platini atış larını gole donuşturduler. F. Almanya'dan Stehke, Fransa'dan ise Sıx ve Bossis atışlarını kalecıye teslim e dınce F. Almanya alandan 8 7 yengi ile ayrıldı ve finali oynamaya hak kazan dı. KRALLIĞA DOĞRU ttalya'mn bir maçta tam 3 gol birden atarak takımını yarı i'inale getiren futbolcusu Eiossi Polonya kalesine de meşin yuvarlagı tauı 2 kez yuvarladı ve gol kralhğına bir adım daba yaklaştı. (Tele Fotn: APa.a.) Brezilya alkıslanarak "Yenildiniz ama başınız dik,, Brezilya kalecisi için asılan pankartta «piliç günün özel yemeği, Waldir usulü» yaznlı idi. RİO DE JANEİRO (Ajanslar) Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Giulite Cautinko, Tele Santana'nın Ulusal takımın başında kalması gerektiğinl söyledı. «Tele, başladığı isi sürdurmelidlr. Uiusal takım, Tele'nin Menecsrliği altında son 36 maçında yalmzca üc kez yenildl» dıyen Cautinho, kadronun Ispanya'da. şanssız bır yenilgi üe eîsndiğini, bunun adalet olCulerine sığmadığını da belırttı. Önceki gün gec saatlerde Rıo'va donen Brezilya takımını, havaalanında yuzlerce futbol meraklısı alkışlarla karsıiadı İtalya macmdan sonrakı öfkesi gecmiş görunen taraftarlar, ellerinde bayraklar olduğu haide oyuncuları cıcek yağmuruno tuttular, bır taraftarın elındekl pankartta Kyenildiniz ama başınız dik» yazılı olduğu goruldü. Havaalanındaki tek tatsız olay, bır tarattarın, uzennde «Piliç, günün özel yemeği, VVal dir usulü» yazılı bır pankartla oyunculara yaklaşmak ıstemesi oldu Pılıc, Brezılya'nin futbol argosunda, acemıce, büyuk hatalar yapan kalecıler ıcın kul lanılmakta *e kalecı Waldir Pe res'in, yedığı hazı gollerde buyuk hatası olduğuno ınananlar COğunluKtadır Yorgun ve bezgın gorunen Telg Santana. Brezıiya'ntn kupGdn kotu maclar çıkârdığına inatiTrTOdığrnı t)elırterek «Bugün Italya ile bir mac daha yapsak, takıma yine aynı taktiği verirdim» dedi. Zico da, italya maçı hakkında «Şanssızlık... Kader bize oyun etti» demekle yetındı. Kupa'da Brezılya'nın en lyl oyuncularından bin olon Falcao ise, kupayı ulkeye getiremedıkleri lcm cok uzgün olduklarını soyledı Polisin, havaalanında aldığı sıkı güvenlik onlemlerine hio gerek oimadığı sonradan anlaşıldı. Taraftarların bazıları. oyuncuları omuzlarına almak dahi istediler. KİSSİNGER. «ABD, 1986 KUPASINI ORGANİZE ETMEYE HAZIR» Bırleşık Amerlka Dışışleri eskı bakanlarından Henry Klssinger, ABD'nın 1986 Dünya Kupası'nı gerekirse Kanada ile birlıkte organize etmeye hazır olduğunu söyledi. Kıssmger, bu öneriyl Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı, Joao,Havelange'a resmen ilettiğini acıkladı. 1986 Kuoası'nın resmen Kolom biya'ya verildiğini anımsatan Kissınger şöyle konuştu: ;, «Bu Kupa'yı (1986 KupastÜ Kolombiya'nın elinden almaya calışmıyoruz. Ancak Kolomblya, organizasyondan vazgeçer se, o zaman biz bu ise talibiz.» Dr. Kıssinger. dün Barcelona'da, yapılan Polonya İtalya yarı final macını da izledl 2 MAÇTA 5 GOL .^.^.ı.ann şike yaptıgı gerekçesiyle 2 yıl yeşil sahalardan uzak kalan yıldızı Paolo Rossi Mundial'de golculer arasmda yoktu. Ta ki iknici turun son maçma dek. Brezilya'ya 3 gol atan Rossi Polonya kalesine de 2 gol gönderdi. İşte Rossi' nin kralhk sevind. İTALYA : 2 POLONYA : 0 Stad: Barcelona, Nou Camp ttalya: Zoff (7) Bergomi (6), CoUovaU (6), Scirea (7), TardelU (6) Cabrini C7), Con ti (7), Graziani (6) Driali (7), Antognoni (6) (Masinl 7), Rossf (9). Polonya: Mlynarczyk (6) Dziuba (6), Janes (6), Zmuda (7) Majewski (6) Matystik (6). Kupcewiez (7). Cıolek (7) Boncol (6), Lato (8), Smola rek (6). BARCELONA, (Cumhuriyet) Italya'yı bir maçta attığı 3 golle yan fınale ta şıyan Paolo Rossi, Polonya'ya da iki gol atarak takımı nı lspanya 82'nin finalis ti yaptı. REKORU KAÇIRDI Oslo'da yapılan bir mil yarışmda birinci olan .ancak dünya rekorunu kılpayı kaçıran ABD'li atletScott, ikinci olan Yeni Zelandalı Walker ile .. (Telefoto. AP/a.a.)" Dünya rekoru: 13.00.42 Fransız kadınlar: Mac seyretmekten gına geldi söylediler. HANIMLARINA SATGI DUYANLAR Erkeklerin yüzde 18'i ise, kupa maçlarmın yayımı sırasında, kanlannın arzularına boyun eğerek başka bır kanalı PARIS, (a.a.) Bir kamu Araştırması Kurumu üe bir dergının ortalkaşa yurüttuğu çalışmalar, Fransa'da, ev hammlarının büyıik bir çoğunlugunun, Dünya Kupası maçlarının tslevızyondan naklen yayımına şıddetle karşı olduğunu, bu yayımlardan bıkkmlık getırdiklerini ve maç saatleri sırasında evden dışarı çıkmayı yeğledıklerını ortaya çıkardı. Hanımlarm evden çıkmasına memnun olan erkeklerin sayısı da az değıl, ankete katılan erkeklenn yüzde 35'ı maçlan tek baslanna televızyon önünde izlemeyı tercıh ettiklennı belirtıyorlar. Araştırma, en az 800.000 Pransız ev hanımının, Dünya Kupası'ndan yaka silktığıni belırledi. Ev hanımlannın yüzde 52'sı, televizyonun Dünya Kupası'na gerektığinden fazla ilgi gösterdıği kanaatinde. Yüzde I5'i ise. kupa maçlarmın evlerinde aılevı sorunlar yarattığım belirtti. Anket 23 Temmuz tarihten arasmda 559 evli çift arasında yapüdı ve bayanların yüzde 6'sı, maçlar sırasmda evden çıktıklannı söylediler. Bu oran, genel nüfusa vunüdugunda 800.000 çibi bır rakam ortaya çıkmakta. KOCAtARINA SAYGI DUYANLAR Ankete katılan hanımlann yüzde 30'u kocalarının arzulanna saygı duyduklannı ve bu nedenle kupa maçlarınm TVden naklen yayımı sırasında bJç bir olay çıkartmadıklarını Fransa'da yapılan bir ankete göre kadmlann % 52'si televizyonun Dünya Kupasına gerek tiğinden daha fazla ilgi gösterdiği gorüşünde. çevirdiklerini, bu nedenle de maçlan izleyemediklerini kaydettiler. Kankoca arasındaki TV kavgasında en çok kaybedenler lokanta sahipleri ve sinema işletenler oldu. SPOR DÜNYASINDAN KISA KI5A Finallerin ikinci turunda Belçika ve Sovyetler Birli ği'nin bulunduğu gruptan sıynlan Polonya ile Arjan tın ve Brezilya gibi takım gelen Italya • Beden Terbiyesi Genel Mü • lan eleyerek • D. Almanya'nm Leipzlg kentinde 13 18 temmuz ta dürlüğü Merkez Danışma Kuru* arasındaki karşüaşmaya iki taraf d a dikkatli başladı rihleri arasında yapılacak olan lu bugün Ankara'da bir toplan 18. dakikada Rossi'nin MlyAvrupa Gençler Serbest ve tı yapacak. Toplantıda Türk Greko Romen Güreş Şampi sporunun genel sorunları gö narczik'te kalan sert şutu yonasına katılacak Ulusal takı ruşulecek. Avrupa Uluslar Ku karşılaşmanın ilk tehlikesi oldu. Polonya'ya oranla da mız şöyle: Serbest: Mustafa 0 pası'na hazırlonan Ulusal Fut cat (48), Yılmaz Aslan (52), bol takımımız kötü hava koşul ha derli toplu görünen Ital ya, 22. dakikada öne geçti. Selman Koygusuz (57), Bur ları nedeniyle Uludağ kampında Bu dakikada sağdan kazanı han Sabancıoğlu (74), Şenol kl günlük çalışmalarını otel sa Tenekecioğlu (82), Greko lonunda yapıyor. lan serbest atışı ceza alanı Romen: Yusuf Yazıcı (48), Su içinde Rossi tamamladı. 1 • Türkiye ıkincl ligi takımla at Aydın (52), Zeki Şahln (62), 0. rından Eyüp Gençlik ve Spor Yu"uz Erçoban (68). Kuliibü Yönetim Kurulu görev Polonya'nın gole ya • Bayan Basketbol Takımı bölümü yaptı. Atilla Uluğ'un kın olduğu dakikalarda Ital miz kuruiduğu 1967 yılından Başkonlığındaki yönetimde ö ya yine Rossi ile farkı artır bu yana Akdeniz Oyunları'na teki üyelerin görevlerl şöyle: di. 73. dakikada Cabrini sol ilk kez bu yıl katılacak. Yücel Tamer LuşoğJu (2. Başkan), dan taşıdığı topu ceza ala Muammer Torun (Gn. Sekre nınd a boş bekleyen Rossi'ye Seckıner Ulusal takımımızın bır an önce oluşturularak Kazob ler). Hozım Aka (Muhasip). Ze iletti. Bu futbolcuya sadece ki Demlrsel (Veznedar), Ayhan kafasını uzatmak kaldi: 2 lanka oyunlarına dek calışma özayal Hüzehir Koşan (üye). larını tamamlamastnı Istedi. OSl/O, (a.a.) Oslo'da Bislett Stadı'nda yapılan yarışmalarda îngilız atlet Da5000 METRE DÜNYA vid Moorcroft 5 bin metrsyi 13 dakika 00.42 saniyede REKORLARIN1N GELİSİMİ koşarak Dünya Eekoruııu kırdı. t1 1912 Hannes Kolehmainen CFin.) 1436 6 Dün geceye dek 5.000 meti • 1942Gunder Haegg 13 50.2 (İsveç) redeki en lyi derecesi 13 • 1954 Emil Zatopek CÇek.) 1357.2 dakika 20 saniye olan genç » 1954 Vladimir Kuts CSSCB) 1356.6 bir Ingiliz'in, Dünya Rekor• 1956 Gordon Pirie (İng.) 133R.8 larının en fazla kırıldıği Bis» 1965 Ron Clarke lett Stadı'nda, bu kez aynı (Avust) 13 25 8 mesafeyı inamltnaz gıbi gb• 1966 Kipchoge Keine (Kenya) 13 24 2. rünen bir derece ile 13 • 1936Ron Clarke (Avust.) 131S6 dakika 00.42 saniyede ta1 1972 Lasse Viren (Fin.) 13 1ti.4 mamlaması, atletizmde yılın • 1972 Emile Puttemans (Belçika) 13la 0 olayı. Kenyalı Henry Rono'• 1977 Dick Quax (Y. Zel.) 13:12.9 nun 1981 yılında, Norveç'in • < 1978 Henry Rono (Kenya) 1308 4 Bergen kentinde tesis ettiği * 1981 Henry Rono (Kenya) 13.06 20 13 dakika 06.20 saniyelik » 1982 David Moorcroft Dünya Rekoru'nun yaklaşık (İng.) 13:00 42 altı saniye daha iyi bir derece yapan David Moorcrfot, • yanştan sonra derhal doping 7 dakika 50.4 saniyede ve lere daha tanık olmuştur. kontrolüna tabi tutuldu ve 4 bin metreyi de 10 dakika erkekler bir mil yarışında bu sınavt da yüzünün akı ile 28 5 saniyede geçti. MoorAmerikalı Steve Scott 3 daatlattı. » croft, son 400 metreyi de 58 kika 47.69 saniye ile îngisamyeda alarak Dünya Reko İngiltere'nin Coventrr kenliz Sebastian Coe'nun elinruna sahip oldu. tinde, gençler için yürütüde bulunan 3 dakika 47.33 sa len bir ıstihdam programmniyelik Dünya Rekoru'nu kü Salı gecesi Stokholm'de da müdür olarak çalışan 27 payı farkla kaçırdı. Bayanyapılan 5.000 metre yanşmyaşındaki Moorcroft, yarış lar 3.000 metrede ise Ameda bırmci gelen Rono ise, tan sonra, Dünya Rekorunu rikalı Mary Decker Tabb Oslo'da Moorcroft, Amerikırdığına hâlâ inanamadığı8 dakika 29.71 saniyelik dekalı Ralp King ve tngiliz ra ve gece uyuyabileceğini recesi ile mevsimin en iyi Nick Rose'un arkasından hiç sanmadığını söyledi. koşusunu çıkardı. Ancak ancak dördüncü olabildi. Sovyet Ludmüa Braçina'nm Daha önceki en iyi dereceMoorcroft, son olarak 26 elinde bulunan 8 dakika 27. si 13 dakika 20.51 saniye oHaziranda gene Bislett Sta12 sanivelik Dünya Rekoru'lan Moorcroft, Rono'nun da dı'nda yapılan yarışmalarnu kıramâdı. katıldığı yarışm ilk 1.000 da bir milde 3 dakika 49.34 metresini 2 dakika 38.5 sasaniye ile Uçüncü oldu. Bayanlarda 100 metreyi, niyede tamamladı. MoorBistett Stadı, 5.000 metre1981 yılımn bav atleti Amecroft, 2.000 metreyi 5 dakika ds Dünya Rekoru'nun *mnı rikalı Evelyn Ashord 11.06 123 saniyede, 3.000 metreyi sıra bazı mükemmel derecesaniyede kazandı. İngiliz Moorcroft 5 bin'e imza attı Spor terimieri sözlügü Takımın yenüip elenmasî, Ispanyol gazetecilonn mizali yapmalannı engellemiyor. «Marco» çalışanlan, Mundial konusunda. tüm ülke basın yayın organlannda 3 haftadan beri en sık rastlanan isim ve sözcüklerden oluşan bir sözlülf hazırladılar. Işte bu sözlükten birkaç tanım: Gol: Kaybolmakta olan bir tür. Futbol: Aşın kazanç sağlamak ırın haşvurulan ticari bır yöntem. Uluslararası Futbolcu: Rek lamla para kazanmak için ulusal formadan yararlanan kışi. Organizasyon: İspanya'da kimsenin bilmediği ve anlfyamadığı bir kavram. Sport Yapacak kisive bağ Iı olmavan. fakat çok pahaIIVT ma! olan bir uğraş Sonuç: Rakipler arasında cözümlenebilecek basit btr konu. ' Hakem: Suç ortağı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog