Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

4 TEMMUZ 1982 KÜLTÜR YAŞAM AÇ1K MEKTUP KASTELLİZEDELER SESLENİYOR Her kafadan bir ses çıkıyor Bu sertifikalan ne yapsak? Vadesınden oncemi kırdırsak? Acaba faızı çıktıktan sonra Merkez Bankası'na göturüp 24 ay vadeli hazine hesabı mı açsak? Karşılığında daire alıp şu sertifikalan başırmzdan mı atsak? Ikiye bölüp dortle mi çarpsaaak... Sertifıkalarımızı sarmısaklasak da mı saklasaaak, saldamasak da mı sarmısaklasaaak? Nasıl tasflye edilecek bu kuponsuz sertıfıkalar? Merkez Bankası desteğij'Je mi, tasfıye kuruüan aracıhğıyla mı, yoksa tasfiye bankası ehyle mı?.. Kım bu tasfiye kurullan? Cumhuriyet 5 ',•:•• Bizı kimler tasfiye edecek?.. Kımse bu elımızdeki kuponsuz faızi odenmiştır yazan sertıfıkalann nasıl tasfiye edıleceginı bılmiyor. Turgut'a sorduk. «Dimdik ayaktayız. kabeden yapılır» falan gıbı laflar edıvor Guneş geçtı başına anlaşılan Hiç böyle bir çocuk değildi. Geçenlerde, «Japon mncizesi» büe demış Yavrum sen gel buraya Bizi kimselerin elıne bırakma Gel. kendı ehnle tasfiye et bızı. Sonra ne rcve gıderspn K'l feoş SERMAYE PİYASASINDAN KAÇIYORLAR. Durrna avrat. daha yolumuz uzun. Yuru gıdelım buralardan. Gıcielim adam, yatırımı da batsın faızı de.., ALDIRAAA; Saskın Adam Umıır BUGAY NlN GÖNLÜN E.NGIN Zengin eş arayan ilanlar Rumuz, YE KÜRKÜM YE... Etnıe dolgvın butuna kaymak. ustte ba^ia bır>ty yok daltabak.. Anadan uryan yaşça subytın bır kızım Hayatımın kurkunü gıydırecek parası çok, mevduat sertifikası voK. bır bayla çok acele evlenmek ıstıyorum. Ba sıcakta bnkıre dolaşmak canıma yettı vallayi Rumuz, ASMALAR DA KOL UZATMIŞ ENGİNE. Ana beni verecek mism ^engine? A kızım, zengîni bulsa once «nan vumulacak. Sen alıp da nideceksın zengıni? Ara yavrum belki bulursun birgun densini Rumuz, ZENGINLIKTE GOZUM YOK mu sanıyorsunuz? Siz beni myar an belledınız a gözum? Halbukı ben akıllı bır erkek sîenrım (Jniversıte masraflanmt görf'p beni yetıştırdTkten sonra *azat buzat» ede, cek bir bayan tevzeyfe yaşamımı mrleştirraek ıstivorum. Irılik clirilik, sertlik hosaftık arajimaz. Yeter ki harclıklar şaşmasın Rumuz. MfLYONUNA SERTIPIKA OLA YIM Benı alıp kaçacak bankalarda srızli bfsap vıcHCftk bır hnnaeH invon.HTı Başvuracak damat adavlarının hem harı hem de aga olmdiürı tercıh edılır aBen boyle bır gonce kul kole olup fasulyeli püav yaparıra. Isterse kurklerı mucevherlerı bırakıp Isvıçre'lere kaçarım. Rumuz, MING1RLAR TING1RD1YOR Alt tarafı Iki otuzundayım. Eh, oldukça genç sayılınm diye düşunmüyorum. Benim sıbı duşünen genç irisi bir beye para koleksıyonumu göstermek istiyorum. Gel yav rum. korkma ge! astan, mememe vaslan... Rumuz. BANKER degilim olmaya da nıyetım yok. Kimseyi severken yan yolda bırakarak kaçmadım. Yolu matlaka tamam ladım. Vıcdanlı ve kahverengi nüzdanh kelleşmış bir beyim Bana «uto kel» denıiyecek bır hanım kuın mektubunu bekliyorum Hadi kızım yandan... Rumuz. PARADAN AKLIM KARIŞTI Üç aylık yetim maaşını idare etmekten çıl dıracağım be! Her şeyimle temiz sütlü bir beye bağlanmak istiyorum. tmam nikâhı bıle kabulümdıir. Yeter ki kurtamn beni yetım maaşından. Meraelerim sivilceve döndu bulsur asından Rumuz, GONCA KAKTÜS ulan. bunu buraya? klm ekti K ARIM, «Senın gîbi koca olmaz, olsun!» dedi. kapıyı çarpıp crktı. «Hayatta bu kadar münasebetsiz adam gormedirn, Yahu bır işlni da doğru yop be!» Haklı kodtn. Bıktı benden. Öyle enayılıkler yaptım kı daypnamadı ortık. Ayiptır soylemesı, dortyuzoın Iıra kadar bır paromız vardı Önce kolktık, cltın aldık «Her zamon para» dedım kanma Aldığımız gunun ertesı altın fı yatlan düştü. Tabli onım da tansıyonu duştü hemen. «Söylenme hanım» dedım, «Söylenme N'apalım, şans işte...» Eriesi gun gıdıp altınlan duşük fıyatla okuttum. «Tahvil alalım» dedlm kanma, «Şimdi en körlı is bu» Kuşkuyla baktı yüzume Altınlan alırken de böyle soylemıstın. Korkma, ben soruşturdum bu şırketın tahvıllerl altından daha kârlı Aldık tohvıllerı, altı ay geçmeden şırket topu at tı. Karım da ateşler iclnde y«rt tı. Gözlerlnl açıp, «Ah, bi kalkabllsem şuradan sana o tahvilleri tek, tek yutturacağım herif dıyordu, alçak sesle. Maaşımla geçinemlyoruz. Efl. mizdeki para üçyüzbıne düştü. Onu da yiytp bıtıreceğiz bi gun. Duşündum, taşındım sonunda, «Yüksek faizle bir bankere yatırmaya» karar verdım, Karım blleğıme yapıştı. ölümu gor. İyî para verîyorlar hanıröi Parada gozüm yok. GÖr vencesı olsun. > Güvenceyle karın doymuyor hanım. Sen bana şurdan ikı tane karpuz alsana bakllm o güvenceyle. Kitap merakı artıyor rasız verdıği 25 kıtabı en yakın dostlarıma Imzalayıp dağıttıktan sonra daha az yakın ilk (ve son) kıtabım yayın dostlar geldıler ve benı kıtalandıktan sonra ben de zorun bımdan dolayı kutladılar. «İlk lu olarak edebiyat dünyasına Iırçptta satın alacoklan» kıtogırmiş oldum. Kıtabım kltob bımın ımzaU bir nüshasını ısevlerinin raflarım süsledığı tıyorlardı. icin doğal olarak kendımı «yaBır süre sonra tartıdıklann zar* sayıyordum. Bu duşünce tanıdıkları, daha sonra tanıdıkmı doğrulayan «laylar da ol ların tanımadıkları ve en somuyor değildi. Sağda solda nunda da kımsenın tanımodık sık sık adımın cyazar» olarak ları be.ii kutlayarak imzalı bır geçtığini duyuyordum. Ömeğln kıtabımı ne zaman alabilecekbir cok kişinln benim icın lerını sorrlular «her tarafı yazar olsa ne yaKıtabımın bır kıtapçı dükka zar» dedlkleri kulağıma kadar nından satın alındıktan sonra gedyordu. bana imzalatılması akla gelen Resmen yazor oldukton son en uygun cözümdü ama «koca bir yazar» olan beni karra halkımızda ne kadar büyük bir kltap merakı olduğunu da şılarında gormenln heyecanınonlod'm. Yoymevlnin bono po dan olacak kıtop meraklıları Yalçın PEKŞEN bu yolu unutmuş gorünüyoriardı. Bazıları da kıtabı her yerde aradıklarım ve bulamadıklarıru soylüyorlardı. Bunu duyar duymaz /ayıncımı arayıp kıtabın *her yerde arandığı halde bulunamadığını» soyiedıtn Yayıriöırn gayet soğukkanlı bir şekılde «her yerde değil, sadece kitapçı dükkanlarında aranmasını, orneğin süpermar ket ve kasap gibl yerlerde ara nırsa bulunamayacağının doğal olduğunu» soyledı. Hemen bir kıtapcı dükkanına giderek kitabımı sordum. Satıcı memnunlukla yüzüme bakıp, cıkarıp verdl. Kitabm sattşı nasıl gldlyor? dedım. iyi gidlyor diye cevap verdi. slz bunu alırsonız gerlye 19 tane kalmış olacak Hepsi kac taneydi. Yirml tane. içıme glr#n kuşku üzerlne dlğer kîtopçıları da dolastım, En İyi sonuc ilk dükkandan olmmıştı. Diğerlerı kitabın ilk kez benim tarafımdan sorulduğunu, «her aklına esen kltap yazarsa böyle olacağını» belirt tiler. Çok yalvardı, dinlemedim. Koydum ücyüzbıni cebime doğru bankere. Tam o gün gitmişım. Bızım bankerln isvıçreye k'acmaya korar verdiğl gün. Itfe rısi tıklım, tıklım. Adam dutmadan ımza atıp para ödüyor. Her kafadan bir ses cıkıyor. Meğer adam llan etmiş kaçacağını bir hafta onceden. Herkes blliyormuş. Bir Alllahın kulu da cıkıp içlerınden, «YatırSonunda en büyük alıcı ma kardeşlm» demiyor. Ben, olan benim, yanl yazarının sa «Üçyüzbin lirama ayda kac nyesinde bütün kltaplar tüken ra falz altrım.» dedikce kahkadı. Hemen hemen herkese bir halarla gülüyor millet. Sonunkitap armağan ettikten sonra da göz göre göre yatırdık pakalanları da her ihtimale karşı ramızı, Ertesl gün bankerlmiz kendım icin aldım. Çütıkü pı kactı. Karım da, «Senin gibl yasada mevcudu tükenmek adamı Allah kahretsln, avaüzereydl. nakl» dedi. evden kactı. Hakeız mı? Sertifika Mertifika SERTİFİL1KA Deniz yoluyrn yurt dışına kaçaa bankerlere yumuşak, iki kişilik bot Kan koca için ideal. Suda batmaz, banker boğmaz. SERTİFUKARA EUndeki son sertifikayı da emlakçıya kaptırmış sen sağ. ben selamet» kalmış fukara. SERTİPİNGO Italya macında yedekte bekletilen sert Arlantinli tutbolcu. Hakem tarafından kırmızı banka mevduat serüfikasıyla cezalandınldı. Iyl kl mavi çek göstermemişler. SERTtPİLİNTA Cebine mevduat ser tifikası koyup kordonda kızlara hava atan ince, uzun boylu yakışıklı. Habı gaflete düş muş. bankeri kaçmış haberi vok. ŞERTMlKA Renkli. saydam sertifika. On yüzünde kale gibi cevherm resmi var, arka yüzünden Boğaz manzarası görulüyor. Paranın pek önemi var odasında actım. Müdür Bey bana bakıp: Vah vah beyfendi, ağzını* Btrbucuk saottlr tepemde za burnunuza pek yazık olmus darbuka çalıp duruyordu. vallahi! dedi. Sonra onun yır Beyfendi kendinize gelitılmış uzun donunu inceleye. nlz. Efendl bir Insan plajda rek. güneşe uzanıp susar. Böyle sl Ulan ayı, herkesl rohat* zin gibl uzun donuyla kuma sız etmeye utanmıyor musun?, bağdaş kurup darbuka çalmaz diye bağırdı. ulanl dedlm. Böyle hıyarları lcerl o l Kumuf hayvanı, donunu topmayınız efendim. dedim. insan layarak kalkıp üstüme soldıriçine sokmamalı bunları. dı. Haklısınız beyfendlclğlm. Gözüma pla|ın müdüriyet Pla|a da sokmamalı, sandala da otobüse de minibüse de bindırmemeli dmgılları... Biz Müdürle bırlik olup «Kumul Hayvanısna giydlrirken pla |ın caycısı gelıp Müdüre birşeyler söyledi. Sız bu ayıyla dövuşürken cocuğun askısı devrilmiş, bardak tabak... Beşyüz llra zararı varmış beyabisi.. Az önce çocuklar gazoz Istedıklerınde cüzdanımda yuzellı lira kaldığını gormüştüm. Sıkıntıdan boynuma kadar kızardım. Nasıl desem bilmem kl.. O kadar para... Pla|a gelırken mâlum... Oüşer müşer dıyerekten... Ne vanl, şımdi yanınızda beşyüz lıracık yok mu be? (...) Kumul hayvanı uzun donuna eı sokup bır tomar binlik cıkardı. bltmell Al yigenım, dedi caycıya. lnsam ona bnna muhtaç et 7ararını gor, üstünle de Müdür meU beyle bana rokı meze neyın oh oh! Aşağıdan ..» tedarıkle. Hadı tosunum... îki gün sonra da Banker Kas Aman beyfendiciğım, diye telli namusuyla yurtdışına g ^ mesii mi? Babamın ikramıye ayağa fırladı pla[ müdürü. Ayıp sinin bir bölümü de ondaydı, olur, zahmet olur... ona helal ettik. Babam «Onun Ya benim ağzım burnum» gibl bir ortaoyuncu bir daha dlyecek oldum. gelmez» diyor. Neyse, biz tabı Hastlr lan! diye itekledi yine gönlümUz varsıl olduğunbeni. Sonra dışarı seslendı. dan kafamıza takmadık: Hayrullaaah! At şu pezevengl «Dol kara batar dol, dol plajdan, bi daha da buralara Maradona atamadı ama, alayım deme... Kaçtelli attı bir dUzine gol Kimı olay ınsana cıltler doAman oh oh!.» lusıı deneyım kazandınr. Ben oh!..» Özal da «Mali sistem .verine de bu olay sonunda beyfendıoturnyor» dlyerek yüreklerimi hkle pezevenklık arasında beş &>. su serpti. Biz dururmuyuz, yüz lıralık bır farkın bulunduneşemizden kıvırmaya başla ğunu öğrçnmiş oldum. Bilglrn arttı. Yediğim dayak helal dık: Fuat ÖRER Gönlümüz Varsıl «GİSELLE» BALESİNİ İLEYECEĞtZ Dünyacaünlü Londra Festlval Balesi 4 8 tcmmuz tarihleri arasmda 5 gösteri yapacak. 5 ve 7 temmuz tarihlerindeki gösterilerinde «Giselle» balesinin başrolünde Nurayev'i de izleyeceğiz (Fotoğraf. Ali AKKUŞ). Nurettin İĞCİ Hani gönül varsıllıgı diyorlar ya, işte o bizim ailede fazlasıyla bulunuyor. Varsa yoksa gönüı varsülığı. Hiçbir sorunu kafamıza taktığımız yok. Her olayı gönül varsıllığına bağlayıp, vur patlasm, çal oynasın. Babam aybaşında emekli aylığını aldıgmda oturdu, hesap yapmaya koyuldu. Yok peynir şu kadar, yok kurufasulye bu kadar. Hemen olaya el koydum: Boşver be baba, hesabı kitabı. Anladık az biraz açık veriyoruz ama, gönlümUz varsıl değü mi? Arkasından başlsdık şskır şa kır ovnamaya: «Ayuk dediğüı ayın ortasında Londra Festival Balesi IstanbuVda Sanat Servisi Geçen cuma gunu 10. Uluslararası Istanbul Festıva line katılmak uzere îstanbula gelen Londra Festival Balesi Sanatçı ları onuruna bır tanışma toplantısı düzenlendi. Marmara Etap Otelindeki toplantıyı bir konuşma ile açan tstan bul Kultur ve Sanat Vakfı YönetımKurulu Baskanı Nejat Eczacıbaşı, dunyaca unlu Londra Festival Balesini Istanbulda görmekten büyük mutluluk duyduklannı, Grubun, Nurayevle birlikte, 10. yıhnı kutlayan Istanbul Festivali'ne guc kdtt)?mı belirtti. Daha sonra söz alan Londra Fes tival Balesi Genel Sanat Direktörü John Field, ilk kez katıldıklan 1. Istanbul Festivalinden 10 yıl sonra yıne Istanbul da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek. 15 kadm ve Erkek dansçıdan oluşan Festival Balesj elemanlarmdan Müzik Direktö rü Charles Vanderzahn, Baş BalerinEveleyn Desotter, ve Patrısia Ruanne ile «Giselle» Balesinde baş rolü Nurayev'le dönüşümlu olarak oynayan Jay Jolley'i basın mensuplarına tanıttı. Çalışmaları nedeni ile 57 kişilik ekipten az sayıda dansçınm ka tıldığı toplantıda, tstanbul Kültürve Sanat Vakfı Genel Müdürü Aydın Gün, îngiliz Kültur Heyeti Başkanı Mr. Goby de hazır bulundu lar. Festtvalde 4 8 temmuz arasın da 5 gösteri yapacak olan Londra Festival Balesinin 5 ve 7 temmuzdaki gösterilerinde, ünlu dansçı Nura yev'i izleyeceğiz. Sanatçı «Giselle» başrolünü Eveleya Desotter'le paylaşacak. Diğer gösterilerde Nurayev in rolünu Jay Jolley ustleniyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog