Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 4 TEMMUZ 1982 "Brezilya'dan cekinmiyoruz,, Takımmın Arjantin karşısına da favori çıkmadığını belirten Enzo Bearzot «Brezilya'yı durduracak silahlanm var» diyor MADRİD, (Cumhuriyet) Dünya kupasında bugün iki yan finalist belli olacak." D grubundan yan flnale yükselecek takımı belirleye cek olan karşılaşma TSt 18.15'de Madrid'de cak. K. Irlanda ile arasındakl maçta ya yarı final vizesi raberlik yetiyor. A grubunda yan yükselecek takımı başlaya Fransa Fransa' için befinale bellrleyecek karşılaşma ise Sovyet ler Birliğl İle Polonya arasında yapılacak. Barcelona Nou Camp stadında 22.00' de başlayacak olan karşılaş madan Polonya beraberlik yada yengi İle ayrılırsa yarı finale yükselecek. Dünya şaınpiyonluğunun en güçlü adayı Brezllya Ar Jantin'i de safdışı ederek ikinci turda Italya ile baş başa kaldı. Şimdilerde îtal yan Teknik Direktörü Bear zot'u bir korkudur almış. Da ha iki gün öncesine kadar Brezilya'yı ove öve göklere çıkaran Bearzot şimdi dlyor ki: «Brezilya'dan çekinmiyorum. Bizim de onları durduracak silahlarımız var. Bizim için önce Arjantin'i y'enmek gerekiyor. Açık ko nuşalım kimse bizim şansımız olduğuna inanmıyordu. Ama gülen biz olduk. Brezilya karşısında da bun dan daha çok favori olmayacağız. Ben böyle diyoıum, siz istediginiz anlamı çıkarın.» Dünya Kupası maçlannı izleyen ünlü Brezilyalı gaze ci Luis Carlos Ramos, «Eğer Brezilya bu Kupa'ya is tenildiği gibi çok iyi hazırlanarak gelmişse, bunda ulusal takıma 500 milyon lira yardımda bulunan kahve endüstrisinin payı büyük. Yine aynı kahve tüccarları «Siyah tnciler»in şampiyonluğu kazanmaları halinde her futbolcuya 22' şer milyon prim vermeyi va dettiler» dedi. Ramos şoyle konuştu: «Para Brezilya gi bi yoksul bir ülkede itici güç rolunü görüyor. Yoksulluktan kurtulmanın tek yolu da futboldur. Brezilya dünyanın hiç bir ülkesinde bulunmayan guçlü bir futbol patansiyeline sahip. Fa kat bunUrı eğitmek de baş lı başına bir sorun. Büyük kulüpler, mali durumları bozuk olduğu halde «Futbol okulları»na el attılar. Bu okullarda yüzlerce deger li genç yetişiyor ve bunlar, ülke futbolunun yarınlarının en güvenilir garantisi. Hele bunlar içinde biri var ki, daha şimdiden «Geleceğin Pele'si» diye gösterilıııekte ve bu gencin adı Ru denei Guimaraes'dir. 25 maçtır yeailuıeyen Brezilya ulusal takımının başarısının adı bence, Tele Santana'dır. Brezilyalılann Allah vergisi yeteneklerine fizik gücünü ekleyen Santana, nın ulusal takımın Rio ve San Paulo'lu futbolculardan oluşması politikasına karşı çıkarak, takıma taşradan bir çok futbolcu almakla ne denli isabetU hareket etti ğini şimdi çok iyi anladık. Santana, tribünler için oynayan futbolculardan nefret eder ve bunun için de Zico'rıın oyun stili bile önenıli şekilde değişikliğe uğ radı. Onun için önde gelen, takımın yararıdır. Tabii ki bu takım içinde sivrilen yıl dızlar yine olacaktır.» Bu yılın "en büyük,, kadın teniscisi Cek Navratilova WIMBLEDON, Uluslararası Wimbledon Te nis Turnuvası bayanlar final maçında, ABD'li Chrls Evert . Lloyd'u 21 (61, 36, 62.) yenen Çek asıllı Mar tina Navratilova, bu yılın şampıyonu oldu. TEK ERKEKLER FtNAtt BUGUN Bu arada Uluslararası Wımb'edon Tenls Turnuva sında tek erkekler finalı de bugün yapılacak. Ünlü Isveçli tenisci Biorn Borg un bu yıl katılmadığı turnuvada tek erkekler finali APD'lı Jımmy Connars ile John Mcenroe arasında ya pılacak. 16 OO'daki maçı TV naklen yayınlayacak. Yasar Doğu Turnuvasında serbest güresler basladı ilk turda yabancılara karsı 4 yengi 12 yenilgi aldık SAMSUN, (THA) Ulus lararası Yaşar Doğu Gureş Turnuvası'nda serbest stil karşılamaları dun başladı. Turnuvaya Çekoslavakya'dan yedi, îtalya'dan ise uç gureşçı katılıyor. ilk turda Turk güreşçileri yabancı rakiplenyle yaptıkları 16 karşılaşmadan 4'ünü kazanıp 12'sini kaybettiler. 48 kiloda Celal Aktaş Kemal Sap'ı sayı ile, Fikret Sasler Huseyın Erkıran'ı sa yı tuşuyla, 52 kiloda Ahmet Duma, Ali Atıcı'yı sayı ile, Yılmaz Aslan Ahmet Geçim'i sayı ile, 57 kiloda Emin Kahraman, Ahmet Er oğlu'nu tuşla, Çekoslavak Miroslav, Cafer tnce'yi sayıyla, 62 kiloda Ertuğrul Çolakoğlu, Halıt Akgun'u tuşla. Yusuf Akkuş, Arıf Aker'i tuşla, Italyan Labruha Auto va, Ahmet Albayrak'ı sayıy la, Çekoslavak Jozef Çulak, Yuksel Donmez'ı sayıyla, 68 kiloda Oktay Aktaş. Yusuf Saral'ı tuşla.tsmail Kovukoğ lu, Çekoslavak Duşan Stafcık'ı sayıyla, Çekoslavak Gabriel ^Juhas, Metin Özcan'ı tuşla, Seyit Kaygusuz, Nızamettin Pehlıvan'ı tuşla, 74 kiloda Süleyman Çakır, HusametUn Bodur'u sayıyla, Çekoslavak Peter Muransey, Azız özveren'i dıskalifıye ile, Tufan Topuz, Yılmaz Bal kan'ı sayıyla, Selahattin Sağan, Şehzade Aslan'ı sayıyla, 82 kiloda Adil Yiğit, Çekoslavak Arpad Baksov'u sayıyla, Italyan Hicolihi, Ab dullah Ersoy'u sayıyla, 90 kiloda Sait Şen, Memış Taşçı' yı tuşla, Reşit Karabacak, Baki Sudakap'ı sayıyla, 100 kiloda Hayri Sezgin, Nevzat Altınok'u sayıyla, Sıtkı Ka diroğlu Italyan Chelucci Ki mo'yu sayıyla, ağır'da tbrahim Akkuş Hakan Durak'ı sayıyla, Arif Çetin Fikret Demır'i sayıyla yendıler. Turnuvada fınaller bugun yapılacak. İKİNCİ TURA Turnuvanın akşam bölü münde yapılan karşılaşma larda şu sonuçlar alındı. 48 kiloda Mustafa Öcal, Celal Tektaş'ı diskalitiyey le, 57 kiloda Seyit Ali aker, Emin Kahraman'ı sayı tu şu ile Çecmiroslav Jedlicka, Mustafa Asan'ı sayıy la, 62 kiloda Halit Akgün, Yusuf Akkurt'u tuş'la. Ertuğrul Çolakoğlu, Arif Aker'i sayı tuşu ile, Labruha r Autva, Yüksel Donme7 'i sa yıyla, Jozef Çulak. Ahmet Albayrak'ı sayıyla. 68 kiloda Oktay Aktaş. Bekir Şahinal'ı sayıyla. Düşan Staf cik. Yusuf Saral'ı tuş ile, Seyit Yaygusuz, Metin özcan'ı sayı tuşu ile, Gabriel Juhas. Nizamettin Pehllvan'ı sayıyla. 74 kiloda Hüsamettin Bodur, Azlz Özve ren'i tuşla, Çekoslovak Pe ter Muransey'i sayıyla yenen Süleyman Çakır, Şehzade Aslan, Yılmaz Balkan ı diskalifiyeyle, Tufan Topuz, Selahattin Sağan'ı sa yıyla, Mehmet Türkkaya, Adil Yiğıt'i diskalifiyevla, 82 de, Abdullah Ersoy, Yakup Topuz'u sa yıyla ve 90 kiloda JuraJ Kucirko Memiş Taşçı'yı tuşla, yüz ki Ioda Hayri Sezgin Hamlt Yıldız'ı diskalifiyeyle, Ağır' da Mehmet Donbay Ibrahim Akkuş'u sayıyla, Fikret De mir, Ali Aydm'ı diskalifiyey le yendiler. Balkan Gençler Atletizm Birinciliys basladı • DRAMA, (Cumhuriyet) Balkan Gençler Atletizm Bırinciliği Yu nanistan'ın Drama ken tinde dun başladı Birinciliğin ilk gununde Turk atletleri katıldıkla rı yarışmalarda bir var lık gösteremediler. 400 metre bayanlar ya rışında Türk atletleri Fat ma Özkan ve Oya Dokuzcan serilerinde dorduncu olarak elendiler. Birsen Kıhç ve Duygu Dinç de elemelerde altın cı oldular. Bayanlar 4X100 metre bayrak varışında Turk takımı sonımcu ol du. Çekiç atmada ise Murat Elçin 46 metre 92 santim ile altıncı oldu. F. ALMANYA'NIN SEVINC1 Avusturya ile tüm dünyanm «Şifee» teşhısinı koyduğu bir maç yaparah ikinci tura yühselen F. Almanya, ikinci turdahi son maçında evsahibi Ispanya'yı 21 yenerek kupanın dışına itti. Şimdi huşkuyla lspanyalngiltere maçınm sonucunu bekleyen Almanlar, Ispanya yengisini bir yumak halinde kutlamışlardı. Falkland ve Cebelitarık sorunu Ingilterelspanya macına yansıdı İngiltere'nin Falkland politikasını ye Cebelitarık'ta hak iddia etmesini kınayan İspanyol taraftarlarm, İngiliz konuklan «hırpaladıkları» yolundaki ihbarlar artıyor • MADRİD, (a.a.) Uluslararası Futbol Federasyonu (PİFA), Madrid'te 11 temmuz gecesi yapılacak final karşılaşmasımn 90 dakikasının 'beraberlikle sonuçlanmasj halinde, oyunun 30 dakika uzatılacağım, sonucun değişmemesi halinde de karşılaşma nın yineleneceğini açıkladı. İkinci karşılaşmada da ilk, 90 dakikanm ve 30 dakikalık uzatmanın sonuç vermemesi halinde penaltı atışlan yapılacak. 8 ve 10 temmuzda yapılacak yanfinal karşüaşmalarında da ilk 90 dakikadan sonra 30 dakika uzatma verilecek, sonuç alınmaması halinde penaltı atışlarına geçılecek. KOLOMBtYA'DA KARŞILAŞMALARIN YAPILACAĞI KENT SAYISI AZALACAK 1986 Dünya Kupası için ev sahipliği yapacak olan Kolom triya'nın Putbol Federasyonu Başkanı Senior Quevedo, bu kupada, 14 kentte, 17 stadda karşılaşmalann yapılmasımn büyük kanşıklık yarattığını söyleyerek, Kolombiya'da maç lann 8 kentte yapılacağını be lirtti. ArmenJa ve BarranıjuiUa'daki stadlann gelecek yıl tamamla nacağını, diğer kentlerdeki stadyumlann genişletilmesinin en fazla İki yıl alacağını söyleyen Ouevedo, Kolombiya'ya da 24 takunın geleceğini hatırlattı. Quevedo, Ispanya'da Uçüncü Dünya futbolunun ne den li geliştiğine tanık olduklarından söz ederek, «Afrika, Güney Amerika ve Asya futbolunun gelişimi çözlenmlştir.. Bu dnrumda takım sayısını azaltmak yersiz olurdu..» dedl. SINIRDIŞI EDİLEN TARAFTARLAR îspanya polisi, 2. tur karşılaşmalarmın başlamasından bu yana Madrid'te olay çıka ran 29 taraftarın sınırdışı edildiklerinl duyurdu. Evlerine yollanan futbolseverlerden 16'sının İngiliz uy ruklu olduklan belirtılen açıkJamada, ikinci sırayı 10 ki şiyle Almanların aldığı bunun dışında iki Fransız uyruk lu ve feir Avusturyalı'nırî ' liste yi tamamladıkları vurgulandı. Bu arada, Cebehtarık ve Falkland konusunda İngiliz ve İspanyol taraftarlar arasın daki görüş ayrılıkları, gün geç tikçe daha sert tartışmalara yol açmakta ve yarın yapılacak Îspanya İngiltere maçınm selameti açısından, kuş kulu yorumlar yapılmasına ne den olmakta. îngilizlerin Falkland Savaşmı ve Ispanya'nm egemenlik öne sürdüğü Cebelitarık'ta da İngiltere'nin hak iddia etmesini kınayan İspanyol taraftarlarm, ingiliz ko nuklan «hırpaladıkları» yolun dakı ihbarlar da artmakta. Son olaylarda, bir ingiliz genç, «Cebelitarık Ispanya'nın dır» «tngilizlere ölüm» djye bağıraa sağcı bir İspanyoftta irfrfmr^n .blçaklandl. «,w« Goğsünden yaralanan gepç îngilız, gelecek hafta hasta neden taburcu edilecek. Madrid'deki Barnabeu Stadı yanında park ettikleri oto larında uyuyan üç İngiliz de sopalı saldırıya uğrayarak ya ralandılar. Madrid'deki bir pansiyonun balkonunda striptiz yapan ve İspanyol bayrağına hakaret ettikleri belırlenen 5 îngiliz genç de tutuklandı. ŞİLE «CUMHURİYET KUPASI'NDA ~YENİJ(ÛY, ,e<3 «^ ERENLER'İ * ^ * > Hakemlen ömer Yıldınm (7), Varol Koyuncu (5), Ser vet Adsız (7). Yeniköy: Cengiz (7) Cihat (7), Levent (7), Galıp (7), Bulent (7) Halil (7), Şevki (9), Uyas (6) Cihat (5), Ayhan (7), Zuhtü (6). Erenler: Turhan (6) En ver (7), Ayhan (6), Alaaddın (5), Necmı (5) îbrahım (6), Gurkan (6), Gurhan (6) Salıh (6), Ilhan (5), Tay fu n (7), (Hayrettm 6). ŞİLE, fCumhuriyet) Ga zetemız tarafından Şıle'de du zenlenen «Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası»na dun yapılan Yenıkoy E renler karşılaşması ile de vam edıldı. Yenıkoyspor'un ustunluğu altında geçen karşılaşmadan Erenler 4 2 yenık ayrıldı. Karşılaşmanın gollerini Yenıkoyspor adma Şevki 17. (penaltıdan) 48, 51 ve R 6 dakıkalarda, Erenler adma ise îbrahım 21 (penaltı) ve 3f dakıkaiarda attılar Sovyet ve Türk cimnastik antrenörleri söylesti Ândrianov, T984 Olimpiyatları icin en cok Cinden cekiniyor Spor Servisi 3. Avrupa Gençler Cimnastik şampıyonası Ankara'da sona erdi. Organızasyonda mutlaka bir çok bozukluk soz konusuydu. Ancak cımnastikte bu boyutta bir şampıyonanın organızasyonunun Tunoye'de İlk kez yapılıyor olması, gelecek ıçın yenı umut kaynağı oldu. Ounya cımnastığınin en başarılı ülkesı S. Bırlıği bu kez de ilk sırayı aldı. Şampıyona sonrası Sovyet takımının antre noru eskı unlu cımnastikcı Nıcalaı Andnanov lie Turk cımnastık takımının antrenorlüğunu yapan Zafer Özhabeş bir soyleşı yaptılar. Aşağıda bu soyleşıyı aktarıyoruz. O Sovyet genc Ulusal takım baş antrenorlüğu gorevını de cimnastıkçılik kadar sevıyor musun? A Elbette. Sevmeseydim zaten bu gorevı yapmazdım. O Pekı antrenorlüğun de sporculuk kadar zor yanları var mı? A Sen de sporculuktan sonra antrenorluk gorevını yapıyorsun. Her ıkı ışın de kenaıne ozgü bazı zorlukları olduğunu bılırsm. Sporcularımı kazanmaları, şampıyon olmaları ıcm çalıştırmam gerekiyor. Ancak sporculuğun verdığı yorgunluk ile antrenorlüğun verdığı yorgunluk değışık değışık. Antrenörlükte daha cok beynın le calışıyorsun. Yenılıkler ve buluşlar yapmalıstn, bu teorm olarak çok oalışmayı gerektirlyor. Ö Dünya cimnastlğl senın dönemın'n teknik düzeyıne gore daha da zorlaştı. bu konuda ne düşunüyorsun? A Geçmışte cimnastik bizim tekr.ık düzeyimızdeydi. Ancak teorik (bıyomekanık) labaratuvar calışmaları sonucu, cımnastik sürekli değışmekte ve bundan sonra da değışecek tır. Bu değişıklık zorluk ve tehlike yönünden artacaktır. 1984 Los Angeles Olimpiyatlarmdan sonra daha da güçleneceğini sanıyorum. Ö 1984 Los Angeles Oümpiyatları hakkında ne düşunüyorsun. Cin'lı cimnastikciler lie baş edebılecek mısiniz? A Cok güç olacak. Olimpıyatlarm alışılanın dışında oeğışık bir atmosfer içınde geçeceğıni tahmın ediyorum. Cınlilerı geçmek çok güc olacak. Ancak başka sürprizler de olabılır. Ben şimdiden sadece Olımpıyatların, tehlike ve zorluk yönünden çok farklı otacağını soyleyebilirim. GALEA TENİS ŞAMPİYONASI BUGÜN İZMİR'DE BAŞLIYOR İZMİR, (a.a.) «Galea Kupası 1982» genc erkekler Dun ya Tenıs Şampıyonası Izmır Grubu eleme karşılaşmaları bugün Kulturpark Tenıs Kulup kortlannda başlayacak, Turkıye, Belçıka, Monako ve Japonya'nın katılacağı Izmır gru bu maçlan 7 Temmuz'a kadar devam edecek. Tumuvanın ilk güniinde Tür İstanbul Kupası Kiırek klyo Ulusal Genç takımı ile yarışları, dün KüçükçekBelçika 5 karşılaşma yapacak. mece Parkuru'nda Galatasaray, Fenerbahçe ve Deniz Harb Okulu takımlarıııın katılBu karşılaşmalarda Türkıye'yı masıyla, gençler ve büyükler kategorilerin de yapıldı. Üç yıl üst üste birincilik alan antrenör ve takım kaptanı 2ıFenerbahçe, statü gereği Kupa'nın süreklı sahibi oldu. Toplu sonuçlara göre Fenerya Kıpkızıl nezaretındekı Necbahçe 9, Galatasaray ise 4 birincilik aldı. Fotoğrafta Sekiz tekte birinci olan ve İsvet Demır, Kaya Soydaş ve tanbul Kupası'nı kazanan Fenerbahçeli kürekçiler, antrenörleri ile... Osman Kolat'tan oluşan e*ıp (Fotoğraf: Asena ÖZKAN) temsıl edecek. Özcan OaS'ın babası öidü Spor Servisi Uluslarara sı Futbol hakemlerımızden Özcan Oal'ın babası İsma ıl Oal dun vefat etti Ismaıl Oal'ın cenazesi bu gun oglen namazını muteak kıp Fatıh Camı'ınde kılınacak namazla topraga verıle cek. İstanbul Kupası F. Bahçe'nin AT YARIŞLARI 1. KOŞU: F: Bahadır. P: Ertuğ. 2. KOŞU: F: Kristal. P: Bahrıyelım. 3. KOŞU: F: Karambol, P: Kafkaslı. 4. KOŞU: F: Lotus. P: Tepper 5. KOŞU: F: Svvan. P: Derinka. . 6. KOŞU: F: Ezogelin. P: Küçükzehra. 7. KOŞU: F: Kojima. P: Grand Harmony Lady Love Las Vegas. YÜKSEL ERÜÇ ALTILI GANYAN ÎNGİLTERE Almanya maçmdan sonra oynanan olumsuz kötü futbol için kendısuıı itham eden gazetecılere İngiliz milli takımı meneceri Ron Greenwood «İyi futbol için iki takım gerek» demıştı. «Meslek daşun Jup Dervvall'ın adamları da bizden farklı oynamadılar ki...» Brezilya Arjantin maçından sonra Greenwood goruş de ğiştırdi, daha doğrusu değıştırmedi ama bir parantez açtı: «İyi futbol için iki takım gerek... Brezilya hariç..» ... Ve Greenwood haklıydı.. Brezilya lutbolu tek başına da guzel oynuyordu... Şimdi soru şu. Güzeı oynamak kazanmak, şampiyon olmak için yeterlı mi d«ğil mi?.. Italyan milli takımı teknik direktörü Bearzot: «Yeterli değil» diyor. «Brezilya tüm gücünü httcum için kullanıyor. Ka fatan sadece hücuma çalışıyor. Tüm taktikleri hücum üzerlne yoğunlaşıyor. Bu yüzden de İ5FWNYA mektubu HıncnlULUÇ yazıyor "Iyi futbol icin iki takım gerek...Brezilya haric ! „ cak!...» Bearzot'un sözleri Brezilya tek seçicisi Tele Santana'nm pek hoşuna gitmedi.. «Gentile Maradona'yı futbol dışı yöntemlerle durdurdu. ltalya maçı Bearzot, Zico'yu, Maradona'yı bizim için zor ve tehllkeU ölduren Gentıle ile durduraca bir mücadele olacaK» diyor... Zoru anladık. Ama tehlikeli ne ğını açıkladı.. demek? .. Bunu 5 temmuz g Elimdeki en iyi markaj ada cesı birlikte goreceğiz... mı Tardelli.. Ama onun gibl gol ••• şansı olan bir adamı markajda Almanya maçlarım bitirdi ve görevlendiremem. Gentile Zico'yu durdururken Tardelli beklıyor... Tıpkt bir hafta önuzak mesafelerden gol araya ce Cezayir'in oturup bekledigi aptalca goller yiyorlar.. Ben ma çın başında böyle bir aptalca gol yakalarsam, yani Rusya ve Iskoçya'nın eline geçen şansa ulaşırsarn, sonuç Brezilya için pek parlak olmayabilir...» gibi... «Parayla değil, sırayla ..» demişler.. Etme bulma dünya sı... Ron Greenvrood'un Alman maçmı beraberliğe bağlarken ne kadar önce hesaplar yaptığı ortaya çıktı... Almanya'nuı final şansını devam ettırmesı için Ispanya'yı mutlak yenmesı gerek, yenık bir Îspanya ise resmen eleneceğinden İngiltere onüne iddiasız çıkacak, o dehşetengiz ispanyol seyirci heyecanmı yitırecek... İngiltere içm herşey kolay olacak.. Aslında FİPA'nın averaj hesapları için koyduğu kurallarda bir yorum yanlışlığı olmasaydı, Greenwood bugun daha da ra hat olacaktı. Çunkü orıjinal ku rala gore, iki takımın puan ve averajı eşit olursa, yani Ingiltere de Ispanya'yı 21 yenerse birıncı turdaki duruma bakılacak ve daha iyi olan kazanacaktı. Ingıltera'nin ilk tur durumu Almanya'dan çok daha iyiydi. Ingilizler 6 puanla birinci olmuşlardı. Almanlar ise 4 puanla.. Ama FİPA bir açık lama yaptı.. «ilk guruptakl durumdan kasıt, puan ve averaj, değil, derecedir. Her iki takıra da grup birincisi olduklarından, eşittirler. ingiltere 21 kazanır sa kıır'a çekilir...» Greenwood: «Eğer kura çekilirse orada olmak istemem. FIFA'nm jorumu yanlış. Biz elemelerfle Almanya ile eşit değif,' daha iyi durumdayız. Ama kurallara uymak zorundayız. Eğer bir yanşa girmişseniz kuralları da kabul etmiş siniz demektir. Başa gelince iti raz etmek olmaz.» Her kaybedişde kıyametjeri koparan ve soluğu Danıştay'da alan bizımkilerin kulağma küpe olması gereken bır altın laf bu... Greenwood zaten hep altm laflar ediyor.. Takımını Almanya Îspanya maçını izle meğe göndermedi... «Bir Macar atasözü vardır. Düşmanı ne kadar az tanırsan o kadar, iyi döğüşürsün.. Çünkü izlenimler seni yanlış yöne Sühan'ın üçüncü golü, Pari'nin koruduğu kaleye girerken. İYİ, Adalar'ı yendi: 273 Hakemler: Ali Uçarsu (8), Haluk Toygarlı (8) İstanbul Yüzme îhtisas: Murat (6), Tuğrul (7) 4, Sühan (9) 11, Serdar (7) 1, Hakan (8) 7, Murat II (6), Aret (6), Hüseyin (7) 3, Cem (6) 1, Tamer (6), Ali (6), Murat III (6), Güner (6) Adalar: Pari (5), Dimitri (5), Gigi (4) 1, Aykut (4), Melih (3), özkan (4), Tommy (5) 1, Ralf (3), Ferdi (4), Ali (3), Vedat (3) 1, Ümit (2), Mustafa (3) Spor servisi TUrkiye Sutodevresini 50, 3. devresini 80, pu Şampıyonası'nda karşı Karşı son devresini ise 73 önde kapa ya gelen istanbul Yüzme Ihtıdı. sas Kulübü ile Adalar Suspor Türkiye Spor Yazarları Derları Kulubü'nün savaşımmdan neği tesisleri havuzunda yapıyengiyle çıkan taraf, favori lan karşılaşmada kalabalık bir İYIK oldu: 273. İYtK, baştan son kadar üstün götürdüğü kar seyirci topluluğu, hayU zevkli şılaşmanın ilk devresini 70, 2. ve centilmence bir maç izledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog