Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 27 TEMMÜZ 1982 TÜRK SPORUNDA YABANCI FURYASI Basketbolda ABD, futbolda ise Yugoslavya piyasaya egemen Cengiz KAPTAN THA Türk spor kulüpleri ait ya pıya önem vererek genç ne silden geiecegin sporcularını yetiştirmek yerine hazıra konup, sö?ae «kaliteli» eleman oulmak içln kapılarını yurt dışina açınca bundan en ;OK yararlanmasını bilerek, Türk sporundan kazanç sağlayan ülke Yugosiavya cidu «İçimizde sporcu zor yetiglr. En iyi sporcu dışarıdan gelen sporcutiur» zihniyeti devam edince gtride bırakılan döneme şcyle bir bakılınca lster prcfesyonel fut bolda olsun, isterse ikinci planda gözlenen basketbolda olsun, Türk sporunun kal kınmasına katînda bulunma sı amacıyla getlrdiğimiz yabancı sporcuiara milyonlar ca liralık dötfiz kaptırmışız. Ve sadece o dönemlerde kendi kendimizl kandırmıçız! Onlar bizJerden aldıklan dövlzlere karşılık sporumuza birşeyier katamamışlar. Bu yabancı furyasından da en çok yararlananlar Yugoslavlar olmuş. Öyle kl, Yugoslav antrenör ve sporcular Türkiye'yi günü birliğine gidlp gelinen kapı komşusu haline getlrmişler. Çok gerilere uzanmadan geride bıraktjğımız sadece tiç, beş yıılık döneme bakıldığmda Türk sporunun içinden 15 Yugosîav antrenör ile 32 Yugoslav futbolcunun geçtiğini görüyoruz. Günümüzde ise haıeıı Türk asılh 10 Yugoslav futbolcu çeSitli taKimlanmızda top koşturuyor. Işte ÛU. bes yıl lçlnde Türk taKimJarında görev alan Yugoslav antrenörlerlnin dökümü şöyle: MUiç (Beşifctaş), Jlvadinovic (Sakaryaspor), MitkoTIÇ (Göztepe), Militunoviç KBeşiktaş), Kaloperoviç !(Fenerbahçe, Galatasaray Mersin Id. Yuıdu, Bursaspor), Ömeragiç (Bursaspor, &lta.y), Ğtgii (Fenerbahçe, Ksktşehırspor, Bursasporj. Hasanagiç (Bursaspor). Spajiç (Beşiktaş), Çl riç (Beşiktaş), Kokotoviç i(Eskişehirsporj, Mlhiç (Göz tepe), Ristiç (Göztepe), Lu koviç (Adanaapor), Stankovlç (Fenerbahçe), Putbol ve basketbolda Türkiye'den gelip geçen ve halen içimizde bulunan Yugoslav sporcuıar ise şunUukiç (Sakatyaspor), Mu siç (Göztepe), DUberoviç l(Zonguldakspor), Çelovic ı[( Galatasaray), Radinoviç [(Galatasaray). Raduloviç |(Vefa),«adoviç (Fenerbahr çe), Ostojiç (Fenerbahçe), SLemiç (Fenerbahçe), Velkoviç (Adanaspor), Burhanoviç (Eskişelılrspor), Vug daliç (Gaziantepspor), Kay ganiç (Gaıatasaray), i'agareviç (Galatasaray), Hatuniç (Galatasaray), Ibriç [(Kocaelispor), Dorde Miliç [(Beşiktaş Adanaspor), Pa nnoviç (Beşiktaş), IvançeTlç (Fenerbahçe), Antiç [(Fenerbahçe), Begoviç (Fenerbahçe), Reco (AltayBur saspor), Karaliç (Bursaspor), Gibrotrtç (Eskişehirspor), Celal (VefaSimtel), Bosiç (Galatasaray), Sey(diç (Galatasaray), Nikoliç Lewis, Beamon'a 14 santim yaklaştı ÎNDİANAPOLİS (a.a.) Bob Beamon'un 1968 Meksika Olimpiyatlan'ndan bu yana kırılamayan 8.90 metrelik dünya uzun atlama rekorunu tehdit eden Carl Lewis, Indianapolis yarışlarında 8.76 metreye ulaşarak bu dalda tariiıin en iyi ikinci derecesini yaptı. Lewis yanştan sonra «pek yakında 30 feete ulaşabileccğimi (9.14 metre) sanıyonım» diye konuştu. Lewis, 8.76 metre atladığı yarışta dört kez ardı ar dma favul yaptı. Favullü atlayışlarının en az üçünde 30 feeti geçtigini ıleri süren Lewis, «Beamon'un rekorunun kınlamıyacağını sanıyordum. Ancak, hiç bir rekorıın kınlmazhğı yoktur» dedi. öte yandan Moskova'da yapılan atletizm yarışlannda Sovyet atlet Svetlona Ulmasova. 3 bin metre bayanlar yarışmda dünya rekoruna ulaştı: 8.26.78. Bu dalda eski rekor, 8.27.12 ile yine bir Sovyet atleti Ludmila Bragina*j'a aitti. 29 yaşmdaki Ulmasova, bu mesafede 1978 yılında Avrupa şampiyonu olmuştu. Öte yandan 1972 Münih Olimpiyat Oyunlan'nda altın madalya kazandığı vakit 16 yaşmda olan Ulrike Meyfarth, F. Almanya Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada 2 metreyi geçen üçüncü bayan atlet ünvanını kazand*. Bu dalda dünya rekoru 2.01 metre ile îtalyan Sşra Simeo* elinde bulunmakta. Türkiye Arnavutluk ikili atletizm yarısmaları başladı Atletlerimiz ilk gün basarısızdı tSTANBLL, (THA) TUrkiye Arnavutluk ikili atletizm müsabakaları dün İnönü Sta dında başladı. Saat 17.30 da başlayan müsa bakalarda Türk atletleri düşük dereceler elde ederken, Ar navutluk takımının atletleri ilk günde iyi dereceler elde ettiler. Türk Arnavutluk ikili atletizm müsabakalannm ilk gü nünde alınan teknik sonuçlar şöyle: Ulusa) takımımız yarın gidiyor Spor Servisi Pasaportlann geciknıesi nedeniyle F. Ataıanya seyahati bir haita ertelenen Ulusal «AH ve Ümit takımlanmızm yeni bir aksilik çıkmazsa yarın 9.45 uçağıyla F. Almanya'ya hareket edecekleri bildirildi. Avrupa Uluslar Kupası öncesi bir hazırlık devresi için düşünülen F. Almanya kamp çalışmasına gidecek Ulusal takım kafilesine İçişleri Bakanlığı^tarafmdan yurt dışına çıkış izni vsrildı. Şimdi geriye bir tek vıze almak kaldı. Eğer vizede bir akzsaklık çıkmazsa Ulusal takımımız yarın F. Almanya'ya uçacak ve burada bir dizi hazırlık maçı yapacak. Bu arada F. Almanya seyahati geciken Ulusal takımımız îstanbul'da kaldığı süre içerisinde çalışmalannı aralıksız sürdürüyor. Dün Yıldız Parkı'nda Ulusal takım kondisyoneri Turgay Renklikurt yönetiminde çalışan takımımız, böylece F. Almanya'da yapılması planlanan teknik çalışmaları da Türkiye'de tamanv lamış olda 110 engelll erkekler: 1. tU han Ağırbaş (Istanbul) 15.3, 100 m. engelll kız: 1. Lilina (Tı ran) 15.50 Gülle atma kjz: 1. Antonetta Koçi (Tıran) 13.94 m, Cirit atma erkekler: 1. Nu ri Söğütlü (Istanbul) 51.20 m, Yüksek atlama erkek: 1. Nocip Yanmaz (tstanbul) 1.60. Uzun atlama erkek: 1. Georgl Ruli (Tıran) 7.22, 100 erkekler: 1. Nasilap Xhero (Tıran) 11.2, Gülle atma erkekler: 1. Ekrem Ay (îstanbul) 13.21. 100 metre kızlar: 1. Alma (Tıran) 13.2, 400 metre kızlar: 1. Berta Lida (Tıran) 58.8 Cirit atma kızlar: 1. Aydan Ekşin (îstanbul) 52.7, 1500 metre erkekler: 1. Osman Özdemir (îstanbul) 4.10.7. Yük sek atlama kızlar: 1. Klodettlıa Cini (Tıran) 1.75, Uzun aîlama kızlar: 1. Alma Thand (Tıran) 5.23, 1500 metre kızlar: 1. Maria Preka (Tıran) 4.25.3. HOSIÇ Galatasaray'ın Yugoslav oyuncu su Hosic, takımı adına hir çok goi attı ama Türk futboluna ne kattı?.. (İTÜ), Kotaraç (Tofaş SAS), Popoviç (Fenerbahçe), Knezeviç (Fenerbahçe), Latifiç (Tofaş SAS). Futbolumuzda en geçerll Yugoslavken, basketbolümüzde ise sözde bu sporun gelişmesi, seyir estetiğlnln güzelleşmesi, spyirci çekiml için bu kez fcasketbolümüzün başında bulunanlar, ABD'de üniverrite kapıların dan dönmüş, profesyonelli ğe geçemeyen ve işslzllk teh likesi İle karşı karşıya kalmış slyahller'i Amerikan basketbolünün yıldızları ola rak lanse edlp. kapıların) açmışlar. Amerlkalılar'ın Türk basketbo'ünde seyir zevklnl arttırdıkları herkesce kabul edlîlyor. Ancak Amerlkahlar Türkiye'de paralarını kazanıp. günlerini gün ederKen, gerileyen yine Türk basketbolü oluyor. ABD'deki acer.talar tarafından Türkiya'ye pazarlanan siyahiler'in riyat Ustesi 10 15 bin dolardan başlıyor. Türkiye standartlannda öde necek para rotktan 3540 bin dolarda noktalanıyor. Basketbolde yabancı oyun cu oynatma çeşltll kereler yasaklanmasına rağmen, bu yasak yine rafa kaldırıldı. Ve simdl basketbol kulüplerimlz yeni sezonda oynatmak üzere Amerika'ya temsilciler göuoermekte, orada basketbol simsarları ile pazarlığa otarmaktalar. Bas ketbol'de ABD'de elde edemediklerıni Türkiye'de elde ettikleri içln bazıları da Türk vatandaşiığına geçiyor. Türk basketbolünde de seviye ve Kaıite düşük olunca siyahiler'in yerlerl herzaman iıazır oluyor. Fenerbahçe huzursuz ISTANBUL Fenerbahçe Kulübü'nün bu seîıe yapılan kong resinde görev alan yeni yönetlcilerin ikinci kez vaat ettikleri paraları da henüz verdikleri öğrenildi. Geçtiğimiz haita yapılan yönetim kurulu toplantısmda Başkan Ali Şen'in yaptıgı sert komışma sonucunda bu sen» görei alan bazı yöneticiler reklam karşılığmda kulübe 25 milyon vermeyi kabul etmişlerdi. Ancak henüz bu paranın kulüp kasasına girmediği öğrenildi. Yeni görev alan yöneticilerin bu tutumu Başkan Ali Şen'i fazlası ilo düşündürürken, Fenerbahçe yönetim kurulunun yann akşam yapacagı toplantının hareketli geçmesi bekleniyot. Öte yandan yarın akşam yapılacak toplantıda bazı üyelerint de görevlerinden istifa edecekleri sızan haberler arasmda. Fransız bisikletçi Hinault, Merckx ve AnguetiS'in rekoruna doğru yürüyor Spor Servis! FransiB Bernard Hinault'un, pazar akşamı Paris'te sonuçlanan 69. Fransa Turu'nua dördüncü kez kazanmasının yankılan sürmekte. Nasıl sürmesin ki. 1903'den bu yana her yıl dünyanın en seçkin pedallannm çekişmeslne tanık olan dünyanm en eski, ünlü ve büyük etaplı bisiklet yarışım bes yılda yalnız dört kez kazanmayı başaran üç bisikletçi arasma glrmiş bulunuyor Hinault.. Daha öncelert Fransız Jacques Anquetil (19601964) ve Beîçikalı Ed dy Merckx (19691974), bu nu başarmıştı. Apqtjç};il ve Merckx, Fransa Turunda beşer zaferle, hâlâ başarı klasmanmda dorugu payiaşmakta. Ne var ki Fransız Bernard Hinault, 19781982 döneminde yâni son bes yanştan dördünü kazanmakla hem bu iki efsa nevi pedalın basarılarına ortak oldu, hem de daha şimdiden öiümsüzler arasma girerek ortaya konulan 50 milyonluk ödülü de aldı. Hinault. Anquetil ve Merckx'den sunra. dev ya rışı en fazla kazanan yarışçı düzeyine erişti. Fakat bisiklet sporunun ünlü uz manlan Hinault'yu. hem Anquetil, hem de Coppi ve Bartah'den üstün bir bisik letçi olarak göstermekte. Fransa Turu'nu bu Üç tin lü yarışçınm ardından en çok kazananlar Beîçikalı Thys (1913, 1914, 1920) ve Maes (1935, 1936, 1939) İle Fransız Robet (1953, 1954, 1955)'dir. 2 temmuzda îsviçrenin Bale kentinde başlayıp, pa zar günü Fransanm Başkenti Paris'te sonuçlanan 69. Fransa Turu'nda 3520 kllometrelik toplam 21 eta bı çeşitli uluslardan kaUlan 17 takımdan ancak 111 yarışçı tamamlayabilmiştir. 59 bisikletçi, çeşitli etap: larda yanş dışı kaldt. Amatör iken çeşitli zamanlar da Türkiye'dekl turlara ka tılan emektar Hollandah yarışçı Zoetemelk'in turda kl ikinciliği, bîr çokları 1çin sürpriz oldu. ÇünkO bt siklet uzmanlan. artık ol dukça yaşlanan ve turu bir kez kazanmış bulunan Zoe temelk'e fazla şans tanımı yorlardı. Isviçre, Belçîka ve Fransa topraklannda koşulan 1982 Fransa Turu1 nun üç ülkenin parkurların dan toplam olarak 8.5 milyon, TV ekranlarmdan ise 700 milyon kişi izledi.. FenerbalıceK Alpaslan Avrupa Karmasına çağrıldı Levent DONDURAN Fenerbahçeli Alpaslan ara hk ayı içinde UNtCEF yara nna îtalya'nın dünyaca ünlü Juventus takımı ile karşı laşacak olan Avrupa Karması'nda yer alacâk. Konuya ilişkln oiârak edindiğimiz bilgilere göre 7 agustos tarihinde yine UNÎCEF yararına düzenlenen ve Avrupa Karması . Dünya Karması maçı için Avrupa Karması takımına davet edilen Alpaslan çağnnın Tür kiye'ye geç ulaşması ve çağ nya yanıt verecek zamanın azlığı nedeniyle böylesine büyük bir organizasyonda yer aJamadı. Zoff lu, Rossi'li, Blochin'li, Keegan'lı ve Beckenbauer'li Avrupa kar ması, aralık ayı içinde de îtalyanlann ünlü Juventus takımı ile gelirinin tümü UNlCEF'e kalmak koşuluyla yapacagı maçta Fenerbahçeli Alpaslan da Tür kiye'yi, Türk futbolünu bu ünlüler arasında temsil ede«•> •»r,,«rv Fenerbahçe Kulübu Baş kanı A Şen geçtlğlmiz dö M nem tsa'nın yer aldığı Avru pa Karması'nda bu yıl Türkiye'den bir sporcunun yer almamasının Dünya Kupası maçlarmın flaş isimleri günıştgma çıkardığı ve bu nedenl,a Türkiye'den futbolcu çagırılmadığı yolundaki düşüîiceler doğtfrmasinm gerçekle ilişkisi obnadıgım be lirterek. «Alpaslan Türk fut bolunun yetiştirdiğl ender isimlerdendir. Eğer zamanımız olsaydı 7 ağustostaki karşılaşmaya da Alpaslan'ı gönderecektik» dedi. Anımsanacagı gibi geçtiğimiz yıl Fenerbahçeli Isa Tür kiye'de de maç yapan Avrupa Karmasi'ndâ yv6r'"'Mmış; fakat başanlı olamamıştı. 4. Heybeliada Spor Senliği: YAŞENKO 2^5 metre ile dünya rekonınu kıran, ancak geçlrdiği uzun sakat lık dönemlnde bu rekoru kaptıran Sovyet stlet, 2^6' yı da geçeceğini söylüyor. îar: Felicita Meltem'e fark attı: 2910 Basketbol ve minyatür futbolda 3 kategori Uzerinden yapılan müsabakalar kıran kıra» na geçiyor. Şenliğin minyatür futbol tur nuvasmda bir maçta 39 gol aülarak kınlması güç bir reBalkan kor elde edildi. Heybeliada Yıldızlar Gançlik ve Spor Kulübü tesislerinde yapılan maçta FeliBasketbol çıta Meltem torşılaşması 2910 sona erdi. Birinciliği Hayli zevkll ve çekişmeü ge bugün başlıyor çen minyatür kale maçlsnnın DA KATILD1 i'enikoy ün en mutiu anında Trabzonspor Başkanı Musilk 5 gününde gençler kategotafa Güneydın da vardı. (Fotoğraf: Seıdar GÜRER) Spor Servisl Balkan Yıl risinde Real Mardin, Tophane dızlar Basketbol Şampiyonası Tayfun*u 42, Skorpit, Es Cim bugün Yugoslavya'nın Valjevo bom Es'i 62, Heybeli Gençkentinde başlayacak. 31 tem lik, Nono 80'i 92, Petrol muz gününe dek sürecek olan Özgenç'i 152, FeUçita Melşampiyonaya katılacak Yıldız tem'l 2910 yenmeyi başardı. Takımımız dün Yugoslavya'ya Spor Servisi Gazetemizin Şile'de dü dan tatile geien Trabzonspor Başkanı Giriş ücretinin 10 lira olduhareket etti. Mustafa Günaydın izledl. ğu müsabakalara ilgi bir hayli zenlediği «Cumhuriyet Kupası» turnuvaÇalıştıncılığım Koray Minci yüksek. Bayanlann da rağbet sını Yeniköy kazandı. 1 ay süren turnuva Yeniköy Kulübü Başkanı Ramlz Oroğlu, yardımcılığını da Halil gösterdiği turnuvada en büyük Şile'de büyük ilgı görürken tumuvanın han Ermeşte «Gazetemizin böyle bir tur Üner'in yaptığı kafüede şu ilgiyi Felicita futbol takımı en iyi ve en çok gol atan takımı da Yeninuva dUzenlemesine çok memnun olduğu sporcular bulunuyor: Hakan, topluyor ve sart oyunları ile köy oldu. Finalde Ihlamurspor'u 61 nu belirterek, önümüzdeki senelerde bu Ahmet, GUrel (Ank. 1. B. Yeni tanman Felicita, şenliğin en yenen Yeniköy bütün Şile'lilerce kutlanturnuvanm devamını diledi.» Daha sonr şehir), AtilU (Kolej), Rıza (Zi kuvvetlı şampiyon adayı olara başkan Ermeşte turnuvanm çok zevkraat), Mahmut (ÎTÜ). özcan rak gösteriliyor. Feliçita'nın ar dı. Gece de süren kutlamada Yeniköylü li geçtiğini belirterek, «Şampiyon olmak (Efes Pilsen), ömer (Eczacıba dından Dinamo Bitlis ve Kroşı), Levent (İTÜ), Suat (Kar kodiı tumuvanın diğer güçlü ler içki ve çevrilen kuzularla sabaha dek çok güzel şeymlş, Bu sevincimizi taraftar eklpleri arasında yer alıyor. çıyaka). eğlendiler. Ayrıca final maçını Istanbul'larunızla paylaşıyoruz» dedi. tSTANBUL (THA) Heybeliada Gençlik ve Spor Klübü tarafmdan düzenlenen 4. Heybeliada Spor Şenliği devam edi yor. Vladîmîr Yaşenko, yeniden atletizm sahalamıa döndü Spor Servisl 1977 yılında atletizm dunyasına bir meteor gibl girip kısa sürede yıldızlaşan ünlü Sovyet atletl ve vüksek atlama eski dUnya rekortmeni Vladlmir Yajenko, uzun bir aradan sonra tekrar pistlere döndü. Geçirdigi ağır sakatlık yüzünden pistlerden uzak kalan ve bu sürede 4 ameliyat geçiren yıldız, bütün handikaplara karşın gelecekten oldukça umutlu gözüküyor. 1977'de Richmond'dakl Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Blrliği gençler karşılaşmasında 2M metreyle dünya rekoru kıran, daha sonra Milano'da düzenlenen Avrupa Salon sampiyonasında 2.35 metrelik performansıyia dünya nın en iyi derecesini elde eden Yaşenko, yliksek atlamada, O. Alman'lann bU yük aşama katettigine âeğinerek, amacının 2.3ö nıet reyle dünya rekorunu elinde bulunduran D. Alman Gerd Wessing'i gecmek olduğunu belirtiyor. Yeniköy şampiyonlugu kutladı tZMİR, (a.a.l Ekvator1 un Fuayaguile kentinde 29 temmuz 8 ağustos tarihleri arasında yapılacak Dünya Yüzme Şampiyonasına katılacak milli yüzücülerimizden Sahri özün, Murat Özüak ve sadri Özün 28 temmuz çarşamba günü îzmir'den yarışmanın yapılacağı ülkeye gıdecekler. tlk kez bir dünya şampiyonasında 3 yüzücü i!e temsil edilecek olmamızın büyük bir spor olayı olduğunu vurgulayan müli takım antrenöru Hikmet Özün, pasaportlarla ilgüi işlemlerin he nüz tamamlanamadığmı, za manında bitirildiği takdirde gidecek olan kafilemizden fevkalade bir sonuç beklemediklerini söyledi ve Bu yarışmalar bizim dünya klas manındaki yerimizi saptaması bakımından önem taşımaktadır. tlk 25 arasına girebilirsek bu bile bizim yüzme sporumuz için bir ba şarı olacaktır» dedi. Turk yüzüculerinden Sabri özün Murat özüak, ve Sadri özün. Ekvator'daki dünya şampiyonasından son ra halen öğretim ve yüzme eğltimlerlnl sürdürdükleri ABD'ye geçecekler, 3 yüzücümü* yarın Ekvator'a gidiyor Sarıyer amatör futbol takımı sezonu açtı tSTANBUL (THA) Sanyer Amatör Futbol Takımı yeni sezonu açarak çalışmalarma Mersinll Ahmet Tesislerinde başladı. Antrenör Cahit Toprak yönetiminde çalışmalara başlayan Sanyer amatör futbol takımı kadrosunu aldığı 6 yeni gençle güçlen direrek çalışmalarnu 20 kişilik kadrosu ile sürdüreoek. SQRU: Çift vuruş yapılıyor. Bir futbolcu topun üzerine basıyor, diğeri de vuruşu yapıyor, top kaleye giriyor. Gol geçerli midîr, değil midir? Raksbiyle çarpısan futbolcu öldü ÇORUM (Mahmut TONABOT LU bildiriyor) Çorum'da ya pılan bir karşüaşma sırasında rakibiyle çarpısan futbolcu öldü. Çorum Şehir Stadı'nda önce ki gün oyananan gayri federe kulüplerden Aygazspor Dalyanspor karşılaşmasımn 40, dakikasında Aygazspor'dan O«man Softa ile Dalyanspor'dan Tevfik Zinclrcl birlikte yüksel dikleri hava topunda çarpıştılar. Çarpışma sonucu Osman Softa olay yerinde yaşamını yitirdi. Yapılan otopsi sonucu Osman Softa'nın «Kalp durma M» sonucu öldüğü açıklanırken olayia ilgill goruştunt» da aUrdürülüyor. İstanbulspor dönemi açtı Türkiye 2. Iigi (A) grubu talam lanndan İstanbulspor yeni dönemi aç b. Başkan Fethi Erhan «Yaptığımız transferlerle kadromuzu güçlendirdik. Amacımıziigde başanlı olmaktır» üedi. Erhan takımının 29 temmuz'da Gemlik'te 15 gün kamp yapacagını sozlerina ekledi. Istanbulspor'un yeni dönero de aldıgı futbolcular ise şöyle: Mehmet (Sanyer),Vedat (Giresunspor), Rafet (Beşiktaş), Adnan (A. D. Spor), Necdet (Ediroe), Çeön (Yeşilköy), Varol (Cerrahpasa), Ramazan (Adanaspor). Metin. OUTMI (Adaaa Indrlik), Itmail (Halic), Cengia(Yonc«por) ve Calal (îatiklal). Nasıl bir karar vereceksinîz? Z! Yakında Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog