Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

25 TEMMUZ 1982 MifiııııınifnıifnıiHfnnmmımmıiffiftoıuıiNiıraHimm KÜLTÜR YAŞAM Cumhuriyet 5 ÇORÂBI GİYEREK SANA YÜZ VURDUM Delik çorapla kız istemeye gidip ayakkabı çıkarttınlmca reziJ olan bir gencin ızdırabı... Yeni fotoromanımız Koku ve gözyaşı arayanlann fotoromanı... BAŞTANBAŞA RENKLİ VE ORJİNALKOKULU... HAFTAYA CÎDDİYET'İN MAGAZİN EKİNDE.... insanoglu tuhaftır Kim, kiminle nerede? Ahu ile röportaj nasıl yapılır? Yalçın PEKŞEN hur yemeginl yemekte iken Magazin gazete ve dergllerinin hızla artması Babıali'de bilyük bir muhabir sıkıntısı yarattı Magazin basınımız durmadan «yete nekli» gençlerirı peşinde ko şuyor. H'akat ükokula bile gitmeden okumayazmayı öğrenme başarısını göstere cek kadar «yetenekli» kişiler bulmaK o kadar kolay ol rauyor tsterseniz bunlardan birlrıe kulak verelim ve bir magazin röportajının nasıl yaaıldıgım görelim Alooo, ellibeş onaJtı seksenbps mi ora? Evet. Gız Ahu senmtn? Evet bpnim buyrun. Ben şeyden şeyediyom Uvındırdım mı yok Aaa mpıhaba tatlım. yok uyandırmadın. Daha yatmamıştim Ne iu bee Saat kaçta yatıyon' tşte şımdı ancak. Ga zino falan canımız çıkıyor. Geoeleri tıe yapıyon kız. Bir "laber ver hele gazeteye Koyak Ne yapıcam camm? Gazeteden gazmodan bu saatte geliyorum zaten. Ye mek yiyıp yatıyorum Bu «.atte mi yemek yiyon? Ne yapayım, ancak. Yafıu sabah oldu. be... Neredeyse sanur saati. Bana bah aklıma ne geldi. «Ahu oruea başladı» diye bir haber yapaüm. Bu gece ben «elem, bi fotoğrafıDI çekek. Olur mu yahu? Her tarafta baldu bacak fotoğraflarımız çıkıyor. Oruç tu tuyor denlr mi? Tövbe etti derik gız... Eee sonra ne .olacak? Sonra ramazan bitecek. Tövbesıni açtı derik. Bi daha >.aber olur. Olur mu acaba? Olur olur bal gibi olur. Eîem de tadından yenmez. tyl o halde.. Akşama görüşürüz. Hadı bay bay Bir hafta kadar sonra sanatçımn baş ortülü bir fotoşrafı altınria yazı işlerJ müdürü tfırafındarı düfeltil miş olan su yazı yer alır «TÖVBE DİVKN AHU ORUCA BASLADI» «Dün sece yarısı sabaha karşın Anu'nun evinin önünden sreçmekteyken. kapıyı caltnamtzla, karşimızda tneşhur şarkıcımızı sabulmamızın sonucunda bay retten agzımız Ikl karış açık kalmıştı. Para ile imanın kimde olduğunun ne ol dnğunu Mlmeyenler ne glizel söylemişler degil mi? Evet Ahn'yu iik sefer elblseleriyle görmemizin şaşkınlığı daha devam ettifci halde Ahu cHoş geldiniz çocuklar. Bir dakika sahurumu yapıp geleyim» demez mi? Voksam bu kulak lar yanlıs mı görmüş. bn gözier yanlış mı duymuştu? Şaşkınlıktan kendimizi Ahu'nun vata^ına atmaklan güçlükle Burtuldnktan sonra şarkıcı sırrtnt kula^ımıza fısıldadi. «Artık tövbe ettlm, oruç Uıtuynrum» di yordıı ve sahur yemeSrinl afiyetle .yerken gözlerinin icinde nuzur icinde kalmış bir «beşer»in en nıutlu tab losunu efcteriyordu.» Ciddiyel OTOüLSUbHÜE PİBE Mİ VAR? Cibaii sosyetesinin ünlü tipleri. Apo, Taci, Necla mavi kartlarını gosterip geçen sabah Aksaray'dan otobüse bindiler, pire bastı kaşma kajına ddüler. Otobas Şışhanede durunca, «Yan'ira Allah!» diye lnjıler. EMİNÖNÜ MFYDANI'NDA AÇIKLADI Tapu Memuru yakışıklı Ferıt, cBugüne kadar beş kuruş rüşvet yediysem iki gozüra önüme aksın baram olsun» dedi, arkadaşlarmın, «Aç!.. Aç!.» ısrarlarına dayanamıyarak eline geçen net maaşı kuruşu kuruşuna dtln Eminönü Meydam'nda halka açık olarak açıkladı. sam. Yeni bir ask Daha fazla gizli kalamazdı. Objektifimizden kaçamadılar. Şükriye ila Hamdi'nin arasında bir şey var mıydı?.. Günahı onların boynuna. Arkalarından konuşanlar Allah larından bulsunlar. Onları adım adım izledik. Bu arada kafamızda üç bardak, altı tabak, iki vazo kırıldı. Olsun alçılar içinde kıvranıyoruz ama görevimizi sonuna kadar ye rine getirmenin iç rahatlığı içındeyiz. Biz Hamdinin ŞOkran'a sarılıp optüğünü gözümüzle görmedik. Bi keresinde kulağına eğilip üfler gibi yaptı ama Şükran bundan hamile kalmış olamaz. Sonra Hamdi evlenme vaadiyLe hiç bir kızın kulağma üflemez. Şükrana sorduk. *Evlenmeyı şimdilik düsünmuyorum» dedi. «Bu zamanda kimsenin üs tüne yük olmak ı&temem. Hamdı temiz çocuk. Günde iki defa ayaklarını yıkar. Onun en çok bu tarafını sevdim..» Hamdi'ye sorduk, «Ben onunla dalgamı geçiyorum arkadaş annıyo musun» dedi, «Şükran bana göre bi kız dıil. Asgari ücretle ben ona bakamam..» Magazinğo Haberler ANNANE YASA TARTIŞMAYA AÇILD1 Gunumuzdetı doksanbeş yıl onceye aıt bır ya&a musvettesı bugunlerde «Anayasa laslağı» adı altmda ortaklıkta dolaşmaktadır. Taslak metnın, Topkapı Saray arşıvınde ele geçen bır «Kavânıni Sul taniden adapte edildıği sanılmaktadır. FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... Başlıgı görunce Flaş haber var sandınız degıl mı? Telekste geçmce bız de öyle sanmıştık ama sonu umdugumuz gı bı çıkmadı. Bu flaş, flaş. tlaş yazısı takun taklavatıyla ıstıfa eden sayın Turgut Özal'ın Sıde'de yuzerken çıkardığı kulaç seslerıymış. Hey. oradan teleks ge çen arkadaş! Manyak mısın oglum sen? BARSAK ENFEKSIYONU GORÜLDÜ llgilıler bunun barsak değil. «bayram enfeksiyonu» olduğunu söy lemışlerdir. Genellıkle. geçmış bır yılın hasretinı gıdenp gelecek bır yı lın şeker deposunu yapmaya kalkan aç gözlulerde gorulmektedir. Allah!... Barsaklanmdan bır ovuntu geliyor ağalar. Tutmayın beni.. Yol venn şaşkına, geçsin Allahaşkına... RAMAZAN YENİDEN GELİYOR Bu yıl yırmidokuz gün süren Ramazan gün lerüıde eksık hesap yapıldıgı saptandığından, tutulan orucun tutulmuş sayılamayacağı bildirilmiştir. Bu yuzden orucun tek ran lcüı önümüzdeki günlerde yeni «îstikrar Prograaıı»nın açıklanacaja söylenmektedir. Soyunurum anam, dedi Ayağımiaki de o donlardan biridir. Nah, boyle de poz Beni Dağışlayın diye yal veririm... Bızim kimseden vardım ama dinleyen kim... saklımız vok. Al bir de böyMemleketin en birinciye le göbek tarafından... Oh donsuzlarıyla röportaj a be canıma devsirı, bir tane de koltuk altından memelere ni yolladılar. Vehbiye evde yalnızdı Re doğru... Çek çekebildigin sim alm ık ıçin, biraz soyu kadar...» Tam oiz muhabbeti tutnur musanuz? diyecek oldum, «Soyunurum anam.» di turmuşken. çat kapı... Naye ayağa fırladı. Hadi yal sıl çat Kapı? Çat kapı devlah. ondan sonra don paça ri geçti aıtık şimdı zırr ka fora... Aaa! Kız o ne? Göz pı... lerim otomobil farı gibi pırt Aa! O da ne? Lappadanak ladı. Vehbiye'nin heryeri yer odanın ottasma dalmaz mı çekimme uğramış. Gene de Sâkıbe? Vehbiyt onu görün koç gibi direniyor mâşal ce bastı teryadı. «İlahi kız lah... .Ve/se ki bacagında Sâkıbe, Ankara armudu gi kalan donu, bizim röporta bi gırtlağıma tıkandın. Ben de herıHm bastı sanmışJı sansürden kurtaracak. Ah, ne don öyle kız Veh tım!..» Bir açtı ağzmı Sâkıbe. «U biye? Gözün kör olmasm! dedim. Oon değil dizden ke lan bensiz röportaj nasıl olur?» diye. Dur mur diyene sik pijama eskisi... «Yaz nonoş, dedi. Ben kadar, o da Ust baş yallah halk kadmıyım. Yirmi yıl yerlere... Anadan üryan Sâ lık donumu bile saklarım. kıbe... O, doııları da fora Fuat ORER Dalgayı bırok bana bak.. Şakir BALKI Fazla ciddiyet cıddıyeti yetkinleştirir, fazla tıraş da cıldi bozar. Bıraz ciddiyet, az magazin ve ışte yaşam. Ne günlere kaldıK demenln bir yararı yok, yıne de donüyor! Bu magazınleşme olma saydı, vallahi tumümüz «ara caüil kahrdık. «Pedikürün lnsanlar üzerindekJ faydalan?» Efendım, «Soyunma Teknıği?» On derste Sevişme.» Sonra «Beygir Uişlerinin Zararlan?...» Bu bilgileri hangl ansıklopedııde bulabilirsıniz? Magazin ba> sın... Zeki MUren'in şu büyük ve ilginç sözleri bilgi haztnemlzi artırnuyor mu? «Ayol benim iUüın yeter.jt Bılgisızhk zıyade kötüdür, son Oünya Kupası'nın «h'n Seksl Futbolcusu»nu bllıyor. musunuz? Bılmıyoruz. ÇOK ayıp vallah... «Sokrates!..» öğren diniz ışte. Satınelerimizın seçkin yıldızı Hülya Işıl bu konuda bakınız ne diyor: «Futbola sanat diyor gelse de sanat yajv sak!» Okn, çauş adam ol ba. ban gibi, eşek olma.» Magazin okn fcöşeyi dön adam gibi,..» Efendim, insan okuya okuya, kabak çiçeği gibi açılır. Ne di yorduk? Yooo, katasızlığın gereği yok. Magazin deyip de geçme. Poz verme işini kaç yurttaşımız biliyor? Kalça mı, salça mı? örneğin, «Baldır ve Bacak Ufize. II nasıl Seçilir?» Hepsi magazinde... Dolca vlta, kolce nıta. Cevirisi, tatlı bayat ve yumuşatc yatak. Böyle dedik, ayvayı yedik, bunlar hep boş sözlerdir. Size magazinsel bir haber: «So gukotuk Yeniden Canlandı!» Demek, «Sıcakoluk» olmuş. Her şeylmiz magazinsel oldul Lüktis Hayat. Rüküş Hayat. CiddtnM Sgalc, magazine bak. etti ki Venbiye'den daha açık kalpıi görünbün... Hay oenı buraya gonderen şefimin elini öpeyim, e mi!.. Sâkıbe pazarlıkta pek sı kı. Röportajdan ne alırım diye başıadı çeki^meye. Ne alacan tn?ım dedim, beleşten reklamın;!' olacak. Müş teriniz oollaşır Mallarınız daha açık sergilenir ki. gö ren gözler «vaş&ş! .» der «Kırk yılın mallarını tan»tmak sana mj kaldı piçkurusu? dedi Sâkıbe. Sana röportaj ^eıene kadar patlıcânı geç yerım ulan! » Durup dururken patlıcanı nerden çıkardı anlayamadım. Sonra kızlar beni kapıya noyuverdiler. Şimdi ben şefe ne söyleyeceğim? Çektığim resımleri versem bir araba, söyledikleri ni yazsam iki araba dayak yerim oe'.. Güzel olmak isteyene öğütler GÖZ ALTINDAKİ KIRIŞIKLIKLAR... En az ücretle bir ay ev geçindirmeye çalışm. Sinirlerinizle birlikte yü zünüz de davul gibi gerileceğinden kırışüc falan kalmayacaktır. ÇtLLERtNlZ İÇİN... Meyva suyu içın, semt te üç gündür sular akmadığmdan herkes böyle yapıyor. Bızim mahal lede ne içilir? Daha önemlısi, bızim mahallede ne yenir? GERDANLAR... Gerdan sarkması zenginlik belirtisıdir. Güzel hğı bozmaz, koca bulma şansını artınr. Kötü olan, deriyle kemık arasında sarkacak bir şey bulunmamasıdır. İSTENMEYEM Bu konu Modern Ağda Seyfettin'in uzmanUk alanıdır. Seyfettın bey yapıştığı yerden çıkmaz. Seyfettin bey ber çağın adamıdır. Ama guzelleşmök uğruna bile çekilmez. En ıyi si bunlan boş verln. önemli olan cüzdan pardon. ruh güzelliğidir. YENİ BİR İKİLİ DOĞUYOR Televızyondaki «Sıra sıze de gelır, patlamayın» programında dıkkat ceken Ertuğrul Mıne çıftı bok bocekleri olarak yakmda Fuarda şova çıkacaklar. O DA AÇIKLADI Açık sozlu yazar kızımız Hülya bir basin toplantısı yaparak, «Ben herşeyin açıklanmasından yanayım» dedi, «Bunda saklanacak ne var1*» o kadar açık konuştu kı toplantıda bulunanlar. «Av. av, ne soyluyor? Av.. Bak ne gosterıyor? Av..» yaptılar. Ünlü olmak kolay mı c Sulhi DÖLEK Meslek yaşamıru sırf Jackie' nin resımlerinı çekmeye adayan basm fotoğrafçısını duymuşsunuzdur. Boyle şeyler sadece Batı'da olmuyor. Bır gazeteci arkadasım Bulent Ersoy ve Nükhet<l5uru üzenne kanyer yaptı.' Yülardır ekmeğmi boylece kalemınden çıkannayı başardı. Son haftalarda da dur madan Ahu'yu yazıyordu. «O da ilginçliğini yitirince ne yapacaksın?» diye sordum. «Dert değil,» dedi. «Bir Ahu gider, bir başka ahu geliı. Henı Ajda yeniden piyasada. Sanıntn şimdi birkaç ay Ajda'yı yazacağım.» «Biraz da beni yazsan keşkej» dedim. «Anlamadını?» diyerek kaşlarını çattı. Açıklamaya çalıştım. «Bu artistler hakkmda çıkan haber ve röportajlann onda biri benim hakkımda çıksaydı, Balkanlann ve Ortadoğu'nun en ünlü yazarı olurdum.» «Dert değil,» dedi. «Ne demek dert değil? Yani benimle de röportaj yapacak mısın?» «Yapanz kolay. Yalmz..j» «Yamız ne?...» «üygun bir mizansen bubnak gerek.» Bu magazinciler tuhaf oluyor. «Ne mlzaııseni?» dedını. «Filmimi çekmeyeceksin ki! Bana sorular soracaksın, ben de yanıtlayacağım.» «Kazuı ayağı öyle değil. Halk bayat şeyleri yemlyor. Her yazıya ilginç bir boyut getirmek zorundayız.» «Amelivat falan olsam?» «Bu eslddi.» «Amerika'dan petirdiğim plas tlk devekuşuna binip çıplak resim çektirsem?» «Plastik devekuşu lyf numara. O dert değil de, senin çıplak resimlerin satışunızı düşiirür.» «Sırf göğsümü açsam?» «Biraz sus da düşüneyim.» «Amma da zormaş!» diye söylendim. «DeUrmek Işten de«Bu da benim hoyuma gitmedi.» dedim. «Dert değil,» dedi. «Zaten un> İU olmak kim, sen kim?» DOKTORUNUZ NE DİYOR? Allah Allah, bu işte bir cenabetlik var ama bır turlu anlamadım, di yor. Nezleye çare buldum sanıyordum. Hastanın burnuna laser ışuıı tutunca delikler fınn kapağına döndü. Ekmek çarpsın benim bunda su çum yok! Bir deneyelun dedik... Fena mı oldu yani? Demek iyi gelmiyormuş, bir daha yapmayız işte... Ne vuruyorsun ulan? Senm de hemoroitini ay nı usulle tedavi ederim elime düşersen.. FÖ. Yazıp çizmek şöy le dursun Düşünmek suç sayılmasa, Belki halka açık vermez Ol güdümlü Anayasa. GtLCÜOĞLV \ M. Nezihi S. D. «Buldum!» diye fırladı yerinden. «Senin kaçık bir romancı oldugunu, dolunavlı geceler de Sultanahmet'e gidip turist kızlara ttalyanca ve Fransızoa «Bumumu ısır» dlye yalvardıemı yazanm. Halk bsyılır bu. na.» P.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog