Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜRYA$AM Pazar Sineması (14.05) 25 TEMMUZ 1982 televizyon 13.30 13.35 14.05 15.45 HABERLER HAROLD LOYD SHOW PAZAR SİNEMASI: «ŞARKICILAR KRALI» TELE MAÇ yanşmalar göFUmle ilgili aynntılı bilgl yandaki sütunlarSa. Federal Almanya'daki kasabalararası rüntuleniyor. "SARKICILAR KRALI,, (Jailhouse Rock) Yönetmen: Richard Thorpe, Oynayanlar: Elvis Presley, Judy Tyler, Mickey Shaugnessy, Jennifer Holden, Dean Jones, Anne Neyland, Hugh Sanders. 1957 yapımı, 96 dakika. Sanat Servisi Bir suç nedeniyle hapisbanede bulu nan genç bir delikanh, çıkınca ünlü bir şarkıcı olma ya kararlıdır. Çevresindekiler de güzel sesi nedeniyle ona destek olurlar. Elvis Presley'in ilk filmlerinden biri, Sonradan birbirinden anlamsız hikâyeleriy le sıra işi filmler haline gelen Presley yapıtlan ilk baş larda daha ilgi çekici özellikler tasıyordu. Siyah beyaz ve sinemaskop olarak çe kilmiş bu filmde Presley'in başlangıç döneminin en ünlü şarkılarından bazıları yer alıyor. Film daha önce Turkiye'de gösterilmemiştı. Presley ve hafif müzik hayranlan içm kaçırümayacak bir şolen. "Harika cocuk,, IstanbuFdaydı... Sibel ASNA «Yaşamımın önemll bir bölümü bavul tçinde geçiyor!» Bugune kadar 1000'den fazla konser vermiş bulunan Arjantinli Pıyanıst Bruno Leonardo Gelber, Ataturk Kultür Merkezi prova salonundakı piyanonun önunde boyle dıyordu. Uluslararası 10. istanbul Festıvalı dolayısiyle şımdi de Turklye'ye yolu düşen ünlü sanatçı, çocukluğundan berı ulieden ülkeye, konserden konsere dolaşıp duruyor. Ülkemize daha önce de ıki kez gelen, İstanbul ve Ankara'da konserler veren Gelber, bir ülkenin gehşmişlığl, düzenı ve temızlığınden çok msanlarının yakınhğı ve ıçtenliği ile ilgilendiğini belırtıyor. Gelber'e gore bu yüzden Turkiye «güzel ve candan insanlar ülkesi» olarak çektı. . Pek çok Türk dostu olduğunu belırten pıyanıst, «Verda Erman» admı özellikle vurguluyor. Falkland bunalımı sırasında turne ve konserlerini ıptal ederek Arjantin'den ve annesinden ayrılmadığım sdyleyen Bruno Leonardo Gelber savaşı «insan kıyım makinesi», savaş galibim de «silah tüccarları» olarak tanımlıyor. Müziğe 3,5 yaşmda annesinın gözetimlnde başlıyan sanatçı müzısyen bir ailenin çocuğu. 5 yaşmda ilk konserıni verirken, Mozart ve Beethoven'i çalan Gelber, 7 yaşmda çocuk felclne tutulmuş. Ama, onu bir bacağından ayıran hastalık müzikten ayıramamış. Çalışmalannı bir yıl boyunca piyanonun altına yatarak sürdüren bu «harika çocuk» 8 yaşmda Arjantin radyosu sçin verdıği konseri şöyle anlatıyor: «Babam sırtımı tntarken, annem piyanonun pedallanna basv yordu. Anlıyacağınız üç kişi verdik konseri..» 15 yaşına gelmeden yılda 100 konser veren bir sanatçı olarak ün kazanan Gelber yasamını şu inançla sürdürmüş: «Yetenek insanlara tannnın Iütfudur. Kişi çalışarak bn Ifitfs layık olmalıdır!» Ne kahve, ne sigara, ne ıçki, ne kumar.. Müzik dışında hiçbir tutkusu yok B.L.G.'nin.. «Müziksiz bir yasam dOşünemlyonım» diyor. Ve kendini şöyle tammlıyor: «En büyük özeUiğim gerçekçilik, olumsuz yanım ise, duygnsallık» Sakat bacağına karşm kendini dünyanın en şanslı insam olarak görüyor ve sürekll çahşmasını «bu ltitfa teşkkür» olarak açıklıyor. Tutkulann bir konuda yoğunlaştırılmasıyla başarı kazanılacağmı soyleyen sanatçımn görüşü şu: «Her yerde mutluluk anyan Insanlar onn kolayca bnlamaalar. Gerçek mutluluğa bazı şeylerden vazgeçilerek erîşilebilir!» «Yaşamak için yan kuzey, yan Latin karakterlstigi taşıyan Fransa, müzik çalışmak için Almanya, tatil için Türkiye.» Bu da sanatçımn ülke sıralaması.. Ya iyi bır plyanistte bulunması gereken nitelikler? «Zengin bir müzik küJtürü ve derin bir duygu dünyası.» Kultür ve duygu zenginliği.. Her sanatçı için gerekli olan nitelikler iyi piyanist olmağa yeter mi? Fazla tevazu değıı mi bu? Kafamdan geçenleri yamtlar gibi ekliyor. «Her an 40 saat sürecek bir konser verebilecek repertuannı vardır!» Yani ezberinde 40 saatlik bir nota kitabı var! Falkland savaşından sonra ilk konserini Festival dolayısiyle îstanbul'da veren sanatçı yolunu Avusturya ve Fransa'daki konserleriyle sürdürecek. «Ama, önce TUrkiye'nin sessiz bir kıyısında gfineş. deniz ve bir plyano ile dinlenmek istiyorum» diyor. Bu bir özlem mi, yoksa gerçekleşecek bır program mı? Bu soruyu kendisi de yamtlayamıyor 16.30 16.45 AŞIKLAR 3 SMİTH VE JONES Av. Phil poker oyunundan tanıdığı Heys v© Kid Köri'yi evlne yemeğe davet eder. Phil'in kansı hemen tanır, onlann başına konan ödülü atmak niyetlndedir. Çiftlik çevreslnde bir Puma'nın saldınsına ugrayan Heys'i Kid kurtanr. Programda ünlü sirk ustalannın çegitli gösterileri yer alıyor. 17.30 SİRK 18.15 MÜZİK Melba Moore ş u şarkılan suntıyor: «New World», «I got iove», *lf you go Awoy», «Never Can say gaodbye; *Summertlme*. *Blue Skies.» 18.45 SAVAŞ YILDIZ1 •»Baltor'ın Kaçışı» adlı bu bölümâe hapishane gemisin de tutuklu bulunan Baltar uç uzay adamıyla anlaşıp kaçma planlan yapar. Bu planlara güç birliği komutanı da katılır ve gemiden kaçarlar. Onuncu îstanbul Festivali'nden görüntuler ve çeşitll sanat olaylan programda yer alıyor. 19.30 ÎSTANBUL FESTİVALÎ Gösterllerini 19 temmuz tarihinden bu yana Açıkhava Tiyatrtv su'nda sürdüren Sovyetler Birliği'nin Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu, bugun saat 21.30'da son itez sahneye çıkıyor. Öte yandan, festivalin bir başka topluluğu olan İstanbul Belediyesi Ş=! hir Tiyatroları, Musahıpzade Celâl'in «Aynaroz Kadısı* oyununu son kez Rumelihisarı'n da sergıleyecek. Topluluk, onümuzdekı günlerde de yaz temsilleri çerçevesinde«DeIi İb rahımi sahneye getirecek... 19.55 20.30 20.50 21.05 TAŞ DEVRİ HABERLER HAVA DURUMÜ MAGAZÎN TRTI 05.00 Açılış ve program., 05 05 Ezgi kervanı, 0550 Sabah şarkılan, 0650 Köye haberler, 06.40 Günaydın, 07.30 Haberler, 09.05 Tatil sabahı, 11.07 Hafif müzik, 11.15 Solistler geçidi, 11.45 Türküler, 12.05 Unutulmayanlar, 13.0 Haberler, 13.15 Saz eser leri, 15.05 Şarkılar, 15.30 Tür küler ve oyun havalan, 16. 05 Çeşitli Türk müziği, 16. 30 Haliî müzik, 16.45 Türküler, 19.00 • 01.00 TRT2 ile ortak yaym, 19.00 Haberler, 19.30 Türküler geçidi, 20.00 Tarla dönüşü, 20.20 Solistler geçidi, 20.45 Yeni sesler, 21.05 Film müzikleri, 21.30 Şarküar, 22.05 Stüdyo kayıtlanndan, 22.35 Türküîer, 23.00 Haberler, 23.15 Bizden Yazla birlikte başlayan sıcaklann ortaya çıkardığı sorunlarla ilgili programın konulan özellikle Adana vo çevresinde görülen sıtma hastalığı ile ilgili yapılan mücadele çalışmalan ve halkın bu konuda neler yapması gerektiği, &ağhksız içme sulannın yol açtığı hastahklar, Diyarbakır ve çevresinde, halkm badana işlerinda Üe kullandığı beyaz toprağın yol açtığı ve kansere neden olduğu Çermik hastalığı. Programın müzik bölümünde İbrahim Tatlıses Guney Dogu Anadolu Bölgîsinden *Çimene bak çimene» ve Sezen Aksu •Düşünca» adh eşerleri sunuyor. Yapım Yönetim: Nuray Yılmaz Adil Örs. radyo sesler bizden melodiler, 23. 45 Oyun havalan, 00.05 Sevılen eserler, 00.55 GUntin haberlerinden özetler, 01.00 Program ve kapamş, 01.05 05 00 Gece yarısı. TRTIII 07.00 Açılış ve program, 07. 02 Güne başlarken, 08.00 Sa bah konseri, 09.00 Türkçe haberler, 09.03 Müzik stüdyo su, 10.00 Yorumlar yorumcular, 11.00 Stüdyo FM, 12.30 Şan sololan, 13.00 Strauss Türküler ve oyun havalan, anlatıyor, 1330 Oda muzığı, 10.40 Tasavvuf musikisi, 11. 14.00 Pazardan pazara, 15.00 00 Radyo tlyatrosu, 12.00 An Müziğe davet, 16.00 Günün kara radyosu çoksesli korokonseri, 17.00 Haberler, 17. su, 12.15 Gençlik saatl, 13.00 12 tşte Anadolu, 1750 Tatil Haberler, 13.15 Hafif müzik, günü için müzik, 18.00 Te13.30 Ses ve saz dünyamızleskop, 19.00 Haberler, 19.12 dan, 14.00 Çeşitli sololar, 14. tşte Anadolu, 19.30 Akşam 20 Türküler geçidi, 14.40 konseri, 20.00 Müzik ekspreŞarkılar, 15.00 Haber progsi, 21.00 Piyanonun öyküsü, ram, 16.00 Hafif müzik dün21.30 Caz konseri, 22.00 Hayasmdan seçmeler, 16.30 Anadolu, TUrküler, 16.45 Şarkılar, 17. berler, 22.12 Işte 00 Saz eşerleri, 17.15 Senfo 22.30 Gecenin Retirdikleri, 23.00 Pazar konseri, 24.00 Genik müzik, 18.00 Yurttan ce ve müzik, 01.00 Program sesler, 18.30 Fasıl. 19.00 01. ve kapamş. 00 TRT . I ile ortak yayın. TRTII 07.00 Açılış ve program, 07. 02 Solıstlerden seçmeler, 07. 30 Haberler, 07.40 Türküler ve oyun havalan, 09.00 Sabah için müzik, 09.00 Çocuğun dünyası, 10.00 örnekleriyle Türk musikisi, 10.15 21.40 COLUMBO Dizinin bu bölumünün adı *Yakala Yakalayabilirsen.* Ünlü bir dnayet roman yazan kadın, ölmüş yeğeninin kocasını usta bir biçimde öldürur ve cinayeti Columbo' Ta bir kaza gibi göstermeye çalışır. 22.55 HABERLER 23.00 KAPANIŞ SOLDAN SAÛA: 1 Ingilia «debiyatının e n büyük ismi ve gelmış geçmiş en büyük oyun yazarlarmdan biri... Victoria döneminin aristokratik ve ulusal şairi sayılan, Idylls of the Klng ve Enoch Arden adlı eserleriyle ünlü Ingiliz şaıri. 2 Şürleri, romanlan (Marie Dubois) ve oyunlan (la Fourmi dans le corps) ile tarunnus çağdaş Fransız yazan... En ünlü eseri les Fleurs du mal (Ko> tülük Çiçekleri) olan büyük Fransız şairi. 3 Hollanda'da bir şehir... Klasik zevkin temsilcisi sayılan XVII. yüzyü îngüiz şair ve oyun yazarı... Bromun simgesi. 4 Bayram... Roosevelt'in ölümü üzerina başkan olan ABDIi devlet edamı... Polonya'yı kısmen Doğu Almanya'dan ayıran nehir^. Kilise çanı («Ne zillettir ki.w Inlesin beyninde Osmân'm / Ezan sussun, fezâlardaa sılinain yâdı mevlâ'nın.») 5 Har man savurmakta kullanılan tahta kUrek... Doğu Hindistan'da yeüşen sert bir ağaç... Bir ünlem... Avrupa'da küçük bir prenslik. 6 Sıkmtı... Ermeni saz şairlerine verilen ad... Sagır Güneş doğmadan önceki alaca karanhk Mnrmfn 7 Selenin simgesi... 1840 1922 yülan arasında yaşamış olup verismo denilen gerçekçlllk ftifimımn kuruculanndan biri sayılan Italyan yazarı... Öntt yırtmaçh bir çeşit giysi. 8 Muğla'nın bir Uçesi... Irlanda Cumhuriyeti'nde bir göl... Çeyrek... Akdenlz bölgemizde Wr çay. 9 Rebeka'nm karde. «1 ve Yakub'un dayısı olan îbxanl peygamberi... Ren nehrlnin Fransızca adı... Tende koyu renk küçük İeke ya da kabartı... «... bu ne cehennemî neaaret / Mâzur ola etUği cesa • let / Mâşuku için selâma durmuş / Eşber bu herif demek kudurmuş.» lo Türk malıaın simgesi... Satrançta kesın yenilgı... Kalde'yl medenîleştırdiğüıe inamian yarı ınsan, y a n balık canavar... Rodyumun sım gesi... Tann. 11 Kafkasya'da, başı ve boynu kesici ve •ivri sılahlarm darbelerinden korumak için kalın kumaştan yapılan kukuletaya venlen ad... 1936'da atlarken ölen ilk kadın paraşütçülerımizden bni. 12 «Bu mülkün farkı yok bır tenknâdan / Niçin,.. inmiyor ar tak semâdan?»... 17891874 yıllan arasmda yaşamış, sporlu bıt kiler ve hidroloji üzerine bır çok önemli mcelemeler yapmış olan Fransız eczacı ve doğa bıl fcinı... Yunanistan'ın baü kıyısmda bir körfez... Kök, sap ve yaprak biçimlnde farkhlaşmamış bır bıtkinın yaşama ve buyüme organı. 13 Bır hayvamn yavrusu... XVII. yüzyUda yaşamış ıkı büyük ve rakıp Hransız trajedi yazanndan bıri... Satürn gezegenının 1672'da Cassini tarafından keşfedilen beşinci uydusu. 14 Egik olarak kesümış kenar... Ekmek» Stronsıyumun simgesi... Doğal çimento ile lavü, kavkılı, kemikU kınntılann kaynaşması Ue oluşmus kütle... Bir nota. 15 Emauz et Camees (Mineler v s Kabartma Taşlar) adı altında topladıgı şiirleri ile ünlü, Baudelaire'in Les Fleun du Mal adh eserinl kendisine ithat ettiği XIX. yüzyıl Fransız şairi... Işçi haklannj ve kadın öagürlüğünü savunan kitaplan ve konferanslan İle ünlü EUen Bnadlı İsveçli kadın yazar ve ejitimci (18491926). YUKARIDAN AŞAÛIYA: 1 . Murad III*Un hasekilermden bW ve Mehmed Ill'ün wnesı olan Venedlkli kadın.™ Platinin simgesi. 3 îse yara< mayacak derecede esktmi» v* HAFTANIN ARMAĞAJSO 100OKURUMUZA Bu hafta aşağıdaki kitabı veriyoruz: Ebubekir Hazım TEPEYRAN'm «Belgelerle Kurtuluş Savaşı Anıları» bozulmus... Mezopotamya'da esM bir devlet... ABD'yi oluşturan eyaletlerden biri. 3 Büşmarüar... Berkelyumun sün gesi... Su... XVII. yüzyılda yaşamış ünlü bir Danimarkalı ast ronom. 4 Malezya'da bir ne hir... Japonya'da Buddha rahip lerine vsrilen ad. 5 î ç Anadolu bölgesmde bir göl... Pank reas'm yağlı cisimlerin hazmın da oynadığı rolü ve karaciğerin seker depolama fonksiyo nunu ortaya koyan ve bilimsel araştırmalann temel llkelerıni saptayan ünlü Fransız fizyolojı bılgmi... Neptunyumun simgesi. 6 Gine devletinin kuruluşundan bu yana bu ülkenin Cumhurbaşkam olan Afrikah devlet adamı... Talyumun sim gesi... Yer, mevki. 7 BeUi başlı filmleri River ot No Return (Dönüşü Olmayan Nehir), Bonjour Tristesse (Günaydın Huzun), Poi"gy and Bess, Exodus, Joan of Arc (Jeanne d'Aro) olan Avusturya asıllı Amerikalı sinema yönetmeni... S e s yitimi. 8 Türkler... Taruı öncesl dönera lerde ölülerin dizleri kannlarına çekik olarak gömüUne durumu.ö w Füistin'de eski bir şehir... Deniz tarafından örtü'len; derifl ve~parçaTanmı^ koy" lar meydana gstiren gbmülmüş vâdi... Boynun arka kısmı. İU Hammurabı kanunnamesmden daha önce eskl Akkad dıliyle kaleme flimTn1^ olan 59 maddelik ünlü kanunname... Büyük Sahra'mn kumluk bölgesi. 11 îspanya'da bir ırmak... Nikelin simgesi. 12 Osman Gazi'nin kardeşi Gündüz Alp'in, amcasına karşı savaşırken ölen oğlu... 14901531 yıiiarı arasmda yaşamış Hans önadlı İsviçreli ressam. 13 İran'da sol eğilüıüı bir parti... Notada duraklama zamanı... Bir renk. 14 Batı Almanya'da bir nehir... Aralarında kan bağı bulunan bireyler toplulu6unu belirten bır sosyolojık biğunu belirten bir sosyolojik bi rim... Afrika steplerinde ve Sahra'mn güheyinde yaşayan bnr antüop cınsi. 15 Şey... Anlam... Bir nota. Anlam... Bir nota. 16 Hollan da'nın plaka isaretı... Romeo ve Jullette ve MarieAntoinette filmlerindeki rolleriyle ün yapmış olan Amerikalı kadın sinema oyuncusu. 17 Yakup Kad ri'nin ünlü bir romanı... Koz... Hayat arkadaşı. 18 Hırsızlık... Hın mitolojisinde ölüm. süzlük içkisi. 19 Müstahkem mevki... Hz. Muhammed'ın sıyah renkli sancafı... Avusturya ve Macaristan'dan geçen bir ırmak... Demirm simgesi. 20 Abukir ve Trafalgar deniz savaşlanm kazanan îngiliz amlrali... Ronsard'ın arkadaşı olan ünlü «P1€lade şairi. pazaroyun Desenler: Semih POROY nevzat erkmen Abecesel olarak dlzilmlş heceleri kullanarak her satırdaki çizginin altın da bulunan tanıma uygun 6 harfli bir sözcük kurun ve çizginin üzerine yazın. Bulmaca tamamlanınca, sözcüklerin ilk harflerl yukarıdan aşağjya doğru okununca, ünlü bir yazarmnzm bir romanının (1979) adını (2 sözcük), sözcüklerin son harfleri de yukarıdan aşağıya bu yazarımızın adını ve soyadını (2 sözcük) oluşturacaktır. BE DE DEL DEP EG FA HAR İR KAŞ KON LA LEM MA NAK POY RO SES TA TA Tt Ü ÜF YAK ZA ZtN. Silah, ambarı 2. Mayasıl giyst gibi asker eşyası HECELER 3. Nakış yapan usta, bezekçl 4. Yüksckllk 5. 6. Cognac'm ünlü ttrünü 7. Düşmüş, düşkün, blçare, âşık (Osmanlıca) 8. Hece (TDK'nun önerlsl) 9. Hastanelerde her hastanın gündelik yemek ve ilacının yazıldığı kâğıt 10. Kurbağaglllerden, uzunca, ayaklan kısa, kuyruklan Ince uzun hayvanlara verilen ad. Sakın, olmaya kt SİMETRİK HARFLER senli stmetrlk harf vardır?,. Bu harflerl yazın. 2) Kaç tane yatay eksenli simetrik harf vardır?. Bu harflerl yazın. 3) Kaç tane hem yatay hem düşey eksenll sl metrik harf vardır?. Bu harfleri yazın. Türkçe abecede klml harfler simetrlktir. (örnek: A, K.) A. düşey eksenlidir. K, Yatay eksenlidir. Şimdi sorarım size: Büyük harf olarak 1) Kaç tane düşey ek Şlmdl geldik: de zor soruya 11 temmuz tarihli ARMAGANLI PAZAR bulmacasının çözümü ve kur'ayı kazanan okurlarımızın listesi İSTANBUL 1 Zahide Zebil, 2 Ismet Onbeş, 3 Emrah Kayalıoğlu, 4 Yucel Demırel, 5 Yusuf Hoşgör, 6 Ras'im Alperun. 7 Seval Unç, 8 ibrahim Emir, 9 Zerrin Sevuıçli, 10 Neslihan Bostancıoğlu, 11 Feridun Ülker. 12 Vecdl Türk, 13 Selma Ince, 14 Nermin Arman, 15 Nihal Önel, 16 Oya Yenal, 17 Turan Özdamar, 18 Muallâ Altayh. 19 Gülsen Çomer. 20 Yasar Koç, 21 Necdet Ergun. 22 Tank Dirik, 23 M. Kemöl Akıgkalı. 24 Sema Ergün, 25 Vedat Yenal, 26 Sönmez Tamer, 27 Refet Astam, 28 Emlr üras, 29 Adnan Bulut, 30 S. Abdul" lah Çongar. 31 Filiz Akgün, 32 M. Salt Turköz, 33 Münlp Onlz. 34 Dilek Enarun. ANKARA 35 Savaş Küçükyavuz, 36 F. Çiçek Utku. 37 Cenglz Tuncer, 38 Osman özyerli, 39 Altay Çokaktaş, 40 Ay Bektaş. 41 Ali Rıza Cihan, 42 ^ Aynur Pişkin, 43 44 san Günce, 45 Mustafa Çevik, 46 Suna Arıer, 47 Müzzeyen Güner, 48 Selma Gökçeşme, 49 M. Gülçin Özmen. 50 Süleyman Kedicioğlu, 51 Hatıra Sağun, 52 Sedat Yaşayan, 53 Lütfi Akkan, 54 Latif Kose, 55 S. Ender Darcansoy, 56 Alper Yalçınkaya, 57 Neşe Özbayazıtoğlu, 58 Ayhan 2 I Göksan, 59 Gülten Karmış, 60 Seyhan Baytur. IZMIB 61 Zeynep Ozdeş, 62 Nilgun Eren, 63 Esin Malay, 64 Seyda Ok. 65 Fevziye Töreci, 66 A. Kamil Yüreldi, 67 Üzeyir Dinç, 68 Avni Güven. 69 Tezer Orhan, 70 Gani Akarkut, 71 ibrahim Değirmenci, 72 Cahit Oklap. 73 Yurdanur Uzakça (İzmit), 74 Gizem Şişman (Izmit). 75 Burak Arda (Izmit), 76 Leylâ Özbozkurt (Zonguldak), 77 Oktay Şatvan (Adana). 78 Mustafa Tunçeri (Antalya), 79 Selim Doğuş (Konya), 80 Adem Atmaca (Trabzon), 81 Can Tütuncu (Trabzon). 82 Ender Kâmil Boyacı (Gebze. Kocaeli), 83 Yenal Tuncalp (Bodrum), 84 Hatice ö z (Adana). 85 Osman Şener (Çanakkale). 86 Galip El gun (Kayseri). 87 Sevgi Şanlı (Manisa), 88 Cengiz Ateşli (Adapazan Sakarya), 89 Abdurrahman Tür ker (Samsun), 90 Pervin Bozkurt (İnegöl Bursa), 91 Alog Oral (Bodrum). 92 Abdullah Yırtıcı (Adana), P3 Devrim Altayh (Samsun), 94 Oktay Kılıç (Kayseri), 95 Hulusi Eriş (Karabük). 96 Rıdvan Sertlek (Karadeniz Ereğli), 97 Okan Akyöz (Trab zon), 98 Tolga Duman (Salihli Manisa). 99 Rıza Zengin (Safranbolu). 100 fc Metift İjrijfun iGaaiantep); 4) Şu çapraz eksene yerleştirilebilecek kaç tane simetrik harf olabl llr? Bulun. Ve bu harflerle Türkçe bir sözcük yazıa 54 tL AKTI İLÇELEK S. Nazif Kebabcı (Antalya) Şa 11 ve llçelerimizln adlarım karelere soldan sağa yukandan asagıya dogru yerleştlrlo: AKKUŞ (Ordu) MURADİYE (Van) ALMUS (Tokat) PALU (Elazığ) ARDANUÇ (Artvin) TOKAT ARTOVA (Tokat) TONYA (Trabzon) AŞKALE (Erzurum) TURHAL (Tokat) AYANCIK (Sinop) ULUDERE (Hakkârl) ERBAA (Tokat) URLA (Izmlr). KALE (DenlzU) KAŞ .(Antalya), ÜŞAK OKUROYUN1 OKUROYUN2 Hakan Hasköylü Sincan/Ankara «ANASTAS MUM SATSANA» tümcesınin ozelliği nedir? :Çözümleri 11. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog