Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 16 TEMMUZ 1982 Miliç: Rakibimiz guçlü diye beyaz bayrak cekmeyeceğiz TJLUDAĞ (THA / Sedat öztürk bildiriyor) Beşiktaş Teknik Dırektörü Dorde Miliç, Avrupa Şampıyon Kulupîer Kupasmda îngiltere'nin Aston Vıl la takımıyla eşleşrneleri üzenne, «RaHbimiz Aston Villa gibi güçlü bir takım dlye, beyaz bay rak cekip tesltm olacak değiliz» dedi. Miliç, Avrupa şampiyon kulüpler kupasında rakiplerinin Aston Villa olmasından dolayı ürkmediklerini bildirdi ve şoy le dedi: «Rakibimiz karşısmda beyaz bayrak çekip teslim olacak de çiüz. Kupalar şans oyunudur. Ilk nıaçta avantaj sağlamaya çalışacağız. Sezonu henüz açtık. Kupa maçlatı genelde sürp rizlerle doludur. Neden biz sürpriz yapmayalım? Beşiktaş sahaya top oynamak için çıka caktır. Elimizi kolumuzu bağlayacak değiliz. Rakibimiz Aston Villa değil de bir başka ta kım olsaydı yine hazırlık planı miz değişmeyecektl. Kupada Türkiye'yi en iyi şeküde temsil etmeye çalışacağız» GALATASARAYLI FUTBOLCULAR SEVİNCE BOĞULDU Öte yandan, Avrupa Kupa Ga lıpleri Kupasmdaki temsilcimız Galatasaray'ın ilk turda Fınlandiya kupa şampiyonu Kuusysi ile eşleşmesi, Abant kampmdaki Galatasarayh futbolcuları sevince boğdu, Bu arada, teknik direktör ö z kan Sumer, «Şansh bir kura çıktı. tlk turda Finlandiya takı mıyla esleşmemiz, bizi tur için ütnitlendirdi. Rakibimizi fazla tanımıyoraz. Bunun için Finlan diva'da oynanacak maç için hiç bir şey söyleyemiyeceğim. Raki blmiz şimdi bizim için kapah bir kutu. Onları iyi tanımamız lazim. En kısa zamanda hakkın da doküman toplayıp. izlemeye ea'ısaraçım. Kendimizi şans h haddediyorum. 2. tura cıkabilmek icin elimizden peleni ya pacaçız. Sanınm futbolculanm da ayaklanna kadar gelen bu sansı iyi deçerlendireceklerdir. Beşiktaş ve Trabzonspor'un güç lü rakiplerle eşleşmelerinden dolayı her iki takıma da bol şans dilerim» dedi. îlk turda bir Finlandiya takımıyla eşleşmiş olmaları, Gala tasaraylı futbolculan sevindirdi. Hosiç, kura ve rakip için «Süper şans, çok iyi kura, Gafa tasarayı Z. turda görüyorum» dedi. Kura ile ilgili olarak kaptan Fatih ise, «Tam dişimize çöre bir rakip. 2. tura yükseleceçiz. Bundan önce zor çörüncn rrıaçlarda Avusturya'nm Rapid Vivana ve tsveç'in Aik Stockholm takımlarını eledik. Fin ta kıtnı önönde de aynı başanyı gösterebiliriz. Rakip sahada, 2. maç için ivi bir skor elde eder sek, seyircimiz önündeki maçta tur kapısını aralarız» şeklinde Soor teslsindençök,ârdiyeyeberiiyör BALKAN ŞAMPİYONASI'NIN ILK GÜNÜNDE gibi bir yer: Inönü % Genç atletlere, «anlattıklarınız hep yazılan, klasik seyler, baska bir sey yok mu?» diye soruyoruz. Bizi yanıthyorlar: «Peki her zaman yazılıyor da, niye yapılmıyor. Yapılmazsa bizde sbyleriz.» O Kafamızi ne zaman Batıva çevirsek yine soracağız «bizden niye böyle atletler çıkmaz» diye. Oysa samldığı kadar güç ve karmaşık değil bu sorunun yanıtı. Gidip İnönü Stadmı gezmek yeter de, artar bile. Serhat ÖZTÜRK 2 ikincilik 1 ücüncülük aldık BÜKREŞ, (Cumhuriyet) Balkan Büyükler Yüzme, Atlama ve Sutopu Şampiyonası'nm ilk gününde, sporcularımız 2 ikincilik, 1 ücüncülük aldılar. ( 200 metre kurbağalamada 2 28 30 ile ikincl olan Murat Özüak, aym zamanda, bu dalda Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. 4x200 erkekler bayrak yanşında Ise, Sadrl özün, Sabri Özün, Gökhan Aktaroğlu ve Murat Özü ak'tan kurulu takımımız, 7.56 63 ile yine ikinci olarak yenl Türkiye rekorunu elde etti. Sadrl özün ise, yüz metre kelebekte 57.60 ile üçüncü oldu. Dünkü yarışmalardan sonra yüzücülerlmiz, takım ha llnde Bulgaristan'ın ardmda, 2. sırada yer aldılar. Sutopunda ilk karşılaşmasını yapan ulusal "takımımız, Bulgaristan'a 136 yeniürken ezilmedi. Şampiyonaya bu gün de devam edilecek. DOLAP YOK, DUŞLAR AKMIYOR Soyunma odasında ne dolap var ne askılık. Musluk tıka» mış, yerler pisükten geçilmiyor. Duşlardan ise ne sıcak, ne soğuk su akmıyor. Scoff, Ovetfin rekoruna yaklaştı ama kıramadı LOZAN, (a.a.) AmerikaU Steve Scott,, Lozan'da düzenlenen üluslararası Atletizm Yanşmalan sırasında 1.500 metrede 3 dakika 32. 33 saniye ile mevsimin en iyi derecesini yaparken lngiliz Steve Ovett'in elinde bulunan 3.31.36'lık rekoru kıl payı farkla ellnden kaçırdı. Gayet çekişmeli geçen 1.50O metre finalmde, iklncıliği 3.32.76 ile Amerikalı Sydney Maree, üçüncülüğü de 3.35.28 ile Craig Masback elde ettiler. Scott, cumartesi gecesi Londra'mn Crystal Palace Stadı'nda yapılacak atletizm yanşmalarında aynı mesaîede dürıya rekorunu yenlden kırmaya çalışacak. Londra'daki 3 000 metre yarışına ise Henry Rono, Steve Ovett ve 5 000 metrede dünya rekorunun yeni sahibi olan tngiliz Dave Moorcroft da katılacaklar. Lozan'dakl diğer yarışmalarda, bayanlar 800 metreyi 1.58.33 İle Amerikalı Mary Decket Tabb, 5.000 metreyi 13 dakika 15.19 saniye ile Portekizli Fernando Namede, 400 mstre engelliyi 45 77 saniye ile Avusturyalı Richard Mitchell, erkekler 100 metreyi 10.33 saniyede Amerikalı Jeff Phillips va erkekler 200 metreyi de 20.39 saniyede Jamaikalı T)on Ouarrie kazandılar. konuştu. Besiktas Uludağ'da calısıyor BURSA (a.a.) Yeni sezona hazırlanmak amacıyla Uludağ'a gelen takımlar yeni dönem ça lışmalarma başladılar. Geçtiğimiz sezonu şampivonlukla bi tiren Beşiktaş, önceki gün Uludağ'a geldi. Kadrosunda SUleyman, Fikret. Adem, Zafer, Rasim, Kenan, Hasan, Bora, Kadir, Ziya, Taner, Cemil, Mehmet Ekşi, Necdet, Ulvi, Feyyaz, Alaaddin, Sinan, Ali Kemal, "Serdar ve Kücük Haluk, olduğu KISAKISA • Her ytf 24 temmuz tarihin de yaptlan Kıbns Banş Yüzme Maratonu'nun, bu yıl ilk kez «Üluslararası Banş Yüzme Maratonu» adı altında yapılacağı bildirildi. • TUrkiye Kupası Kürek Şanı piyonası, 1718 temmuz tarihlerinde Arkara Mogan Gölü tesislerindo yapılacak. .Yarışmalara katüacak bolgelerin, bugün mesai bitimine kadar, Beden Terbiyesi Genel MUdürlügü'ndeki Kürek Federasyonu bürosuna başvuruda bulunmala rı istendi • S. Slrkeci'de yıldızı parladıktan sonra Galatasarav'a transfer olan ve sarıkırmızı formayı yıllarca taşıyan ÇilH Mehmet, geçtlğtmiz dönem Ana dolu'da başarüı maçlar çıkarclıktan sonra, tstanbul'un ikin ci ligdeki yeni temsllcilerinden, eski kulfibü S. Sirkeci ile sözleşme yaptı. • Galatasaray'ın Pederasyon Kupası'nı almasında büyük kat kılan olan Yugoslav futbolcular Peydiç ve Hosiç, «Büyük )1 gi şördüğümüz Galatasaray, b! zinı son kulübtimüz olacak» de diler. • Ulusal TaekivonDo'cıı tsmet traz, Beşiktaş başkanlığına adaylığını koyacağını açıkladı. Aston Villa ile şampiyon kulüp ler turnuvasında karşılaşacak o lan Beşiktaş'ın, ilk turu atlayacağına inandığını söyleyen Iraz, «Beşiktaş için her şeyim feda olsun» şeklinde konuştu. • Feriköy, bugün saat 18.00' de, kendi alanında yapacağı bir törenle mevsımini açacak. • Zuburatbaba'da yapılan Bakırköy Kaymakamlık Kupası maçlannda dün şu sonuçlar almdı: THY Yeşildirek: 30, Demirspor Bagaziçi: 31, Çapa Kadırga: 31, B. Mensucat • S. Sirkeci: 10. Şphzartebaşı • Yii ccspor: 00. • Amatör Spor Demekleri Konfederasyonu Genel Sekreteri Hüdaverdi Talay «önümüzde ki dönem amatör maçlann daha sağhklı oynanması için Lan ga ve K. Çekmece sahalan bir an önce acılmalıdır» dedi. • Istanbul 2. Amatör Futbol Ligl takımlanndan Yıldınmgenç'in başkanlığına Mehmet Çataloğlu yeniden getirildi. Os ıran Yıldınm, Metin Ok, Cemil Silen, Fehmi Güven, BeytuIIah Kar, Harun Ok ve Sinan Boya ci yeni yönetim kurulunun öte ki üyeleri oldular. • îstanbul 1. Amatör Putbol Llgi'nde geçtiğimiz dönem başa rılı sonuçlar alan Küçükköy, futbol mevsiminı, önümüzdekı pazar günü kendi alanında, saat lfi.30'da açacak. • Feriköy alanında düzenlenen futbol turnuvasına, geçtiği miz hafta oynanan maçlarla clp vam edildi. Doğangüneş ve Şafakspor, gruplarında lirtorlikler, ni sürdürüvorlar. ha'İâe "Üİ'ucfara çîkarisıyari Beyazlılar, teknik direktörü Dordo Miliç nezaretinde çalışıyorlar. Beşiktaş'ın üludag'daki kam pı 25 temmuz tarihine kadar sürecek. Ancak, yetkililer, Beşiktaş'ın kamp süresinin uzatılabileceğini söylediler. Zaten olsa bile bunları asa ya başlıyoruz. Aslında on ler» diye yanıthyorum oncak askılık da yok. Geldiği lar heyecanla birşeyler an ları «daha ilginç, daha t>a<, miz yoldan geri dönüp latıyorlar da, biz ne soraca ka birşeyler yok tnu anlağımızı bilemiyoruz demek tacak?» güneşe cıkıyoruz. tnönü Stadı artık stad daha doğru olacak. önce KLASİK BtR olmaktan çıkmış. Soyunma «Peki her zaman yazılıhep bir ağızdan konuşmaSORUYLA SÖYLEŞt odaları mikrop yuvası olmuş yon da niye yapılmıyor? YaYıldız bayanları çalıştı ya başlıyorlar, sonra içle pılnıazsa biz de söyleriz» di su içmek içinse tuvalettekl musluklnrı kullanmak gere ran eski ulusal atlet, şim rınden biri anlatmaya baş yerek lafı ağzıma tıkıyor kiyor. Bakımsız pistte ko di bölge antrenörü Gülçı lıyor. bir diğeri. «Duşlar akmıyor. Soyunşan atletlerin nasıl olup ta ray Akbaş'ın yanına gidiHaklılar, haklı olduklanyor ve kendimizi tanıtıp ço ma odamızı gidin bir görün. sakatlanmadıklarına şaşıcuklarla biraz konuşmak Sonra alet sorunu var me nı da biliyorlar. Biz de biliyor insan. Biraz abartmali • da olsa denilebilir ki: «tnö istediğimizi söylüyoruz, ve sela, ben gülle atmak için yoruz haklı olduklarını annii'ye sağlam giren, hasta atletleri toplaması için ri kuyruk beklemek ya da sa cak verecek bir cevap yok. atlerce gülle aramak zo En büyüğü 67 doğumlu olan cada bulunuyoruz. çıkar.» lara Türkiye'de neden bu Kısa bir süre sonra top runda kalıyorum.» İnönü stadmın loş korl«Anlattıklarınız hep kla sorunun daima klasik oldulanıyorlar çimende. Tek tek dorlarmda ilerlemeye başşik şeyler, hep yazılan şey ğunu nasıl anlatırsınız. lıyoruz foto muhabirl ar tanıştıktan sonra konuşmakadaşla beraber. Sağda ve solda kapılar geçivor. Acaba bunlardan hangisi bayanlarm soyunraa odası? Sonunda rastladığımız iki genc kız hize odayı gösteriyorlar 2 metreye 4 metre bir oda. tki tane uzunca sıraya benzer tahta var, köşede tıkanmış bir musluk agzına kadar pis bir suyla dolu. tcinde ayran kutusu, kâ ğıtlar. cöpler... Yerler cok U7t\n bir süredir silinmemiş olmalı. tnsan ayakkabılan na bile ktvamıvor neredevse. Mu'îlueun saS yanında 'ki tane duş yeri var, ancak perdeleri actığmızda içerde kazma kürekle kârşılaşıyorsunuz. Sıcak sudan vazgeotik soSuSu bile yok burada pikkati ceken bir başka van. sovunma odası denilen bu verde doiabın olmama TUVALET MUSLUGUNDAN SU tÇlYORLAR Inönü Stadı'nda su içmek istiyorsamı, çaresiz sı. tçeride hiç eşya da yok. tuvalete gideceksiniz, dayayacaksınız ağzımzı musluğa, kana kana içeceksiniz, su bu abı hayat.. SU tÇMEK ÎÇtN ÖNCE DUR VE DÜŞÜN «Erkeklerin odasında ktütli dolaplar var bizde askı hile yok. Niye ayrım yapıyorlar» diye anlatıyor bıcır bıcır ufak bir kız. Yakıcı güneş altında epeyce konuşmuşuz. ağzımız kuruyutı ca aklımıza içecek sorunu geliyor birden. «Pek! su nercden iciliyor burada?» Hemen biri öne fırlıyor gelin götüreyim sizl diyerek ve düşüyor önümüze. Diger leri de takip ediyorlar bizi. TPkrar loş tünele giriyoruz. etrafta. su içilecek bir yer gözükmüyor gözümüze. Oysa nek uzağımızda degilmiş. KüçOk kız tuvalete giriyor ve rnrOnfrn eösteriyor eliyle. «tste bnrası.» Hic sasırmp'oruz Zaten atelt c'ediftin de tuvalete gider davar aö7inı musluğa kana kana Içer. Su bu, abu hayat. başka seye benzemez ki. Potograflamak istiyoruz bu olayı. Hemen sıraya girlyorlar pn öndeki aSıznı mua luga dayıvor. <fl)ur dur içme» diye baSırıvorum «tcermis gibl yapsan yeter. Bu suyu içme. Ne oinr ne olmaz» Birşey olmaz» diye yamtlivor blzl bilgic bllgiç «bte BANKERLER" BANKERLER" HiSSE SENETLERİ HiSSE SENETLERi .TAHVİLLER TAHViLLER finans dergisi, Her türlü yatınm kararlarınızda sıze yardımcı olabil mek MEBAN'ın en önemli amacıdır. • TAHVtL VE HtSSE SENliDt, ALIMSATTM İT' H*ZMETtNtZDEYlZ Sermav» ve para piyasalatı bankacuuc ve bankerlik sektorleri ve TUrk ekonomisinin genel gidişatı hakkında etraflı ve aydınlatıcı bilgiler verir. Memleketimizln başhca yöneticilerinin görüş ve önsrilerini her savısında sizle vrtıın turizm Sunar Avrupa Teakvondo Şampiyonası seçmeleri Agustos'ta' yapılacak ANKARA (A.A.) TaekwonDo Federasyonu Genel Koordı natörü îsmet traz, Avrupa TaekwonDo şampiyonası seçme lennin 48 agustos tarihleri ara smda Eskişehir'de yapılacağı m açıkladı. Türkiye Spor Yazarlan Derneğı ve Spor Kulübu Ankara Şubesı Lokalinde dün bir basm toplantısı düzenleyen traz, TaekwonDo'da Avrupa şampi vonasına en son 1976 yılmda ka tıldığımızı ve Avrupa üçüncüsü olduğumuzu belirterek, «Bu yıl yapılacak şampiyonada da en az ücüncülük bekliyoruz. Av rııpa Şampiyonu da olabiliriz» dedi. Eskişebir'ds 4a agustos ta rihleri arasında yapılacak olan Atatürk Kupası şampiyona sına 300'e yakın Taekwort Do' cunun katılacağım söyleyen traz, «Bu kadar sporcu arasm dan 35 kişi seçecek ve kampa AĞRUBU 1001 S 9«c»/K)j0n h»r cunv 'BODRUM ı.M.T OTEL Z 19.900.TL. SultanSarau Motel ' 19.900.TL. |SEKETUR OTEL ^FETHİYE MARMARIS MEBAN . MENKUD..:ji DEÖERLER BA.NKERLtKve FtNANSMAN \$. 451250 I5hat) Kayıtlı Sermayesi: «00.000.000 TL. Ödenmiş Sermayesi: 300.000.000 TL. Merkez: tstiklal Cad. Odakule î ş Merkezi No: 286/A Tel.: 51 12 50 51 52 53 54 Telex 24124 MBAN TE. Tahvil, hisse senetleri ve mevduat sertifikalan alım ve satımma ılişkin tüm işlemlerinizde Meban uzman kadrosu Ue hizmetmizdedir. ARANAN HtSSE SENETLERt: • ANADOLU CAM • ALPA • BAĞFAŞ • BATI ANADOLU ÇİMENTO • ÇİMENTAS • KORDSA • ÇÜKUROVA ELEKTRÎK • OLMUK O SARKUYSAN • ÜNİROYAL • GOOD YEAB • EGE BtBACILIK • EGE GÜBRE • NTTH ÇÎMENTO MEBAN YAYINLAR» PARA DERGtSt Türkiye'nin en önde gelen MOTIl 13.900TL MmARtf Arapça Şirket Kuruluş sözleşmeleri çeviri. Daktilo 49 45 44 re sunar. Ayda bir kez yavınlanır. Fıyatl 200 TL. Yılhk abone Ucreti 2400 TL. «Para» abonelerine aynca Meban Sermayesi Piyasası Bülteni Ucretsiz gönderilmektedir. • HtSSE SENEDt NEDİR? Fiyatı 25 TL. • TAHVtL NEDtR? F<yatı 25 TL. SATILAN HtSSE SENETLERt • KORUMA TARTM • RABAK • ÇELtK HALA" • TEZSA • tŞKUB • METAŞ • LASSA • AKSA ^ MARtl C3TEL 30000TL. totll Myü 21.900.TL k ( h « Olobu» »Ikramlır Şjrvl» v»V «611074 618226 tt, 26105 İrtlbat Abentur 376)07 BARBAROS BCH.VARI 3 5 / 5 BEŞİKTA: DUYURU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON tDARESt GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN VtDANJÖR HORTUM, ÇEŞtTLt CtNS ELEKTRİK MALZEMELERt, HAVA TANKI, RENO STATION YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAK VE EVRKI MATBUA BASTIRILACAKTIR Idaremiz gereksınimı a) Çeşitli cins ve miktarda elektrık malzemesi, vidanjör hortumu, hava tankı, Reno Statıon yedek parçaları satın alınacak. b) Evrakı matbua kapalı fiat teklifleri alınmak suretiyle bastırılacaktır. 20 Temmuz 1982 Salı günü yapılacak olan; 1) Vidanjör hortumu ihaleslne ait tahmlnl tutar 725.000. TL. geçid temlnat 55.000. TL. 2) Muhtellf cins ve miktarda elektrik malzemesi ihalesine ait tahmini tutar 780.000. TL geçici teminat 58.500. TL. 3) Hava tankı ihalesine ait tahmlnl tutar 2.400.000. TL. geçtoi teminat 180.000. TL. "' 1) Reno Statıon İhalesine ait tahmini tutar 354.000. TL. geçici temlnat 26.550. T L 5) Evrak1 matbua ihalesine ait tahmini tutar 8.500.000. TL. geçici teminat 637.500. TL. dır. thalelerlmlze ait umumi, teknik şartnameler İle malzeme listeleri ve proje îdaremlz vezneslnden bedell karşılığmda temin edilebilir. îhalelerimize katılmak lsteyenlerin (katılmak lstediklerl lhale İle ilgili) vereceklerl teklif zarfına îdare veznesine yatıracakları geçid teminat makbuzunu da ekleyerek engeç ihale günü saat 11.00'e kadar Beyoğlu, îstiklâl Caddesi 379 no. da îdaremiz Zabıtalar ve Kararlar Bürosu Müdürlügü'ne vermeleri gerekmektedir. tdare ihaleleri yapıp yapmamakta veya diledlğlne yapmakta serbesttir. B: 18807 5115 GENÇ BAYAN ULUSAL VOLEYBOL TAKIMI BEIJRLENDI Bottun ^abalamni7a karym y\ur1 içi vt \*urf 'iı^ınıUkj oım Pl \ST\k S\SMLVRI ^ ilgılı tajiaıçtlanmırm \r y^ZîiUnmaın jd;oknnı um vc doğru oLaıalı icjbıl cdemedık <uı«malanıraı ** bazı •crvialen »cifbıln«k ıçtn uKunf kadaı ala)am3ui>£ım A > ^ I Ç 1 vt \ A İ A R L M U adreslerinı uthH rtmck LCTFF.N BİZt ADRtStMZl BİLDİRİR MthtNt2 ' SaygüarunızU SAYIN ÎANAÎf,lt AR şampiyonası final müsabakasına katılacak bayan voleybol ulusal takrmımız belirlendi. Başkanlığını Necı Bayramoğlu'nun yapacağı kafilede Kemal Gökçay, Necla Evren (tdareci), Hüseyin özcoşan (Antrenör) ve şu sporcular yer almakta. Macide Top, Arzu Bayrakgıl, Renan Kömürcüoğlu, Fergun Akıncıer, tpek Özgüden, Nalan Gülergin, Şehnaz Karagöz, Pınar Erel, Sinem Beltam, Banu Turam, Yurdagül Işıkcı, Si bel özgür. Eh doğrusu böyle alışkanlığa can kurban. Çocuklara bu alışkanhgı verenler 6nünde sapka çıkarmamak elde deSil. SONUÇ NE Mt OLACAK Bir saniye daha erken koşabildikleri zamanki sevlnçlerini, çoşkularmı ve heyecanlarım görmek gerek. O çok sözünü ettiğlmiz yannlarda kafamızı ne zaman batıya çevirecek alacağız. 1926 eylfll tarihleri olsak yine soracağız «biz arasında ttalya'nın başkenti Ro den nive böyle atletler çıkma'da yapılacak olan Avrupa maz» diye. şampiyonasına da 12 klşilik kız Oysa sanıldığı kadar uve erkek takımı ile katılacağız» zakta değil bu sorunun cediye konuştu. vabı. Hemen bir kaç adım TaekwonDo'nun az masrafötedekl soyunma odalarına h bir spor olduğunu vurgulayan tsmet traz, «Taekwon Do kadar gitsek, su içtiklerl tu asla bir dövüş sporu değlldir. valet musluğunu görmek, TaekwonDo nefs'i müdafaa ve bir de koştukları pistte sporudur.» dedi. nasıl olup da sakatlanmadık larım izlemek yeterll. Bütün bu yeterlilikler İçin de kosuyor tlknurlar, Arifeler, Sevtaplar, Gülçiçekler ve diğerlerl. Ve soruyorlar bize «alet yok diye yazmak neden klasik oluyor» diye. Biz de size soruyoruz sayın yetkililer «Sîz olsaydmız bo •"îoruya ne cevap verîrdlniz» diye 10, 11, 12, 13 yaşmdakl ANKARA Psderal Almanbu gencecik beyinlerin hak ya'nın Frankfurt Kentinde 20 lı sorununa ve sorusuna. Ne 27 temmuzda yapılacak olan genç bayanlar Avrupa volekbol cevap verirdiniz.? Türkiye Jimnastik yarışmaları yarın başlıyor Spor Servisi Jimnastik Pe derasyonu'nca düzenlenen Türkiye Yunanistan ulusal Jimnastik karşılaşmalan bugün başlayacak. Bağlarbaşı Spor Salonu"nda saat 14.00'de başlayacak karşılaşmalar pazar günü sons erecek. Karşüaşmalara katılack Jimnastik Takımımızda Ankara bölgesinden Ereun Şengül Ue Nazmi Mirza antrenör olarak görev alacaklar. İstanbul Tenis Birincîliğî'nde favoriler yendi Spor Servisi TED kulübü kortlarmda yapılan tstanbul Tenis Birinciliği'nin dünkü kar şılaşmalannda, favori raketler kolay yendi. Rakiplerini yenen sporcular şöyle: Bayanlar: T. Celaloğlu, A. Al çıtepe. S. Akdere, G. Güzelbey. Erkekler: T. Yenilmez, E. Er gün, C. Erginay, T. Demir, Y. Yenilmez, A. Karagöz, M. Gü 7. Kuruluş YüdönümO 'Türk Resminde lnsan ve Portre" sergisiyle kutlanıyor Kasım 1982 rmim Mrtnak btoymtar {çh Kurtuluş"Cad7l9Î/B Sinemköy 40 47 83 URART SAMAT GALLRİSİ Adli Tıp Kurumu Satınalma Komisyonu Başkanlığından İSTANBUL Muhammel Bedel! Clnsl Miktarı 22.581.000. T L Tıbbi Cihaz 11 kalem Geçid Temlnat lhale GünveSaatl 677.430. TL 16 Agustos 1982 Saat 10.30 rer. Çıft erkekler: GUrer Karagöz çifti. Karşılaşmalara bugün de de vam edilecek. Kururumuz 2490 sayılı ihale kanununa tabi olup Idarl ve teknik şartnameler Başkanlığımız Satın Alma Komisyonu'ndan temin edilir. Son teklif verme müddeti 16 AGUSTOS 1982 günü saat 9.30'a kadardır, postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (Basın: 18827) 5116 ANKARA, (a^.) Kıbns Türk Su Sporları Federasyonu'nca geleneksel olarak her yıl 24 Temmuzda yapılan Banş YUzme Maratonu, bu yıl ilk kez Üluslararası Banş Yüzme Yarışı adı altında vapılacak. 8 kilometrelik geleneksel par kurda yapılacak maratona Türkıye, Suriye, Suudi Arabistan, Pakistan ve ttalya'dan davet edilen sporcular katılacaklar. Maraton 24 Temmuz cumartesi günü saat 15.30'da çıkarma pla jından başlayıp Girne Limanı' nda son bulacak. TUrkiye Yüzme Maratonu ka filesi Mustafa Tuncer Başkan lığında Üstün Erek (antrenbr), Kasım Kazbay, Burhan Ünal'd nlusmakta. Uluslararas1 Banş Yüzme Maratonu Girne'de yapılacak Salnikov, Yüzmede 400 metre serbestte dünya rekoru kırdı KtEV, (Ajanslar) Erkekler Dünya 400 metre serbest yüzme eski rekortmem Vladimir Salnikov, Kanadalı Peter Szmidt'e ait dünya rekorunu 3 49 57 ile kırdı. Kiev'de yapılan yarışlarda dünya rekoru kıran 22 yaşmdakı Sovyet yüzücü 1980 Moskova Olimpiyat lan'nda da 3 altm madalya kazanmıştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog