Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 4 KÜLTÜRYAŞAM televizyon 19.50 İFTARA DOĞRU Kur'anı Kerim Fussulat suresi 3036'ncı ayetleri İhsan Sedef okuyor. Türkçe açıklamasından sonra Diyanet Işleri Başkanhğı eski Başkan Yardımcılanndan Halil Sevgin'le İslâm Dininin adalete verdiği önsm konusunda bir sohbet yer alıyor. Hadislerle suren pıogram. ezan ve iftar duası ile son bulacak. I haftadan seçme İKİ HAFTAUK GECİKMEYLE... Pazartesi, saat 21.55 Televizyon, pazartesi gün leri için planladığı «mini dizi»lerin bir yenisinin yaymma bu akşam başlıyor: «Martı Adası». İkt hafta önceki «seçmeler»de yazmıştık. pazartesi günlerine konan bu küçük diziler, gerçekten beğenüen, sevile rek izlenen diziler. TRT bu güzel alışkanlığından vazgecmemeli. Ne var ki, birl bitince ondan sonra yayına girecek olanı da elcle hazır tutmah. Bugün başlıyacak dlzi. iki haftalık bir geclkmeyle getirilebildl ekranlara. îzleyiciyi haîtanın belli bir gününde. belli bir yaym türüne, biçimine alıştırdıktan sonra, bu yaymdan vazgeçmek, ya da geciktirmek. en azından izleyiciyl hafife almaktır. Yeni bir dizi başlarken söylemeyi gerekli gördüğümüz bir konudan da söz etmek istiyoruz: TRT acaba, yeni clizileri başlatırken, o diziy le ilgill küçük bir tanıtma yapmayı neden akıl etmez. Geçtiğimiz yıllarda bu tür tanıtıcı programlar düzenleniyordu, pek de güzel oluyordu. Ayrıca böyle bir çalışma izleyiciye saygınm da bir ifadesi sayılmaz mı? Basmda çıkan yazıları yalnızca arşivlemek için kesip saklayan TRT ilgililerinin, bu konuya eğileceklerini sanmıyoruz ama, belki ilgilenirler diye yazmadan edemedik. Bol olaylı dramatiK gerilimi iyl ayarlanmış, «merak» ögesi unutulmamış «Martı Adası» adlı yeni dızi bunları getirdi aklımıza... Başkan ve karısını izlemek ilginç olabilir. Radyo YOĞUN İŞLERDEN UZAKLAŞMAK... Pazartesi, saat 12.10 (TRT1) ÖTEDEN BERİDEN 20.30 HABERLEK, 20.50 HAVA DURUMU 21.05 EV HALİ Bir ailede bazı olaylann güldürü biçiminde sunulduğu programda Levent Kırca, Gülsen Tuncer, Dursun Ali Sarıoğlu, Osman Çağlar ve Ece örge oynuyor. 21.40 CAMİLERİMİZ: SELİMİYE CAMİİ Programda Mimar Slnan'ın ustalık dönetni eserlerinden en önemlisi olan Edirne'deki Selimıye Camii tanıtıhyor. 21.55 MARTI ADAS1 Yeni dizinin ilk bölümünün konusu özetle şöyle: Mary Artn Sanders, Roma Müzik Akademisinde piyano öğre nimıni yapan kör bir kızdır. Mary Ann'iıi çağınsına uyarak onun konserini izlemeye gelen kızkardeşi Baıbara Mary Ann'ın kaybolduğunu öğrenir. Barbara onu bulabilmek umuduyla Mary Ann'ın erkek arkadaşıyla buluşacağı sırada onun öldüğünü öğrenir. (Renkli) 22.55 HABERLER 23.00 KAPANIŞ radyo yanonun öyküsü, 10.00 Türküler, 10.20 ŞarKılar, 10.40 Çoğalan dünya, 11.00 Türkü05.00 Açılış, 05.05 Ezgj kervaler geçidı, 11.20 Hafif münı, 05.30 Şarkılar ve oyun zik, 11.40 Şarkılar, 12.00 Tür havaları, 06.00 Kısa haberküler, 12.15 Ankara Badyosu ler, 06.02 Bölgesel yayuı, Çoksesli korosu, 12.30 Bsra06.30 Köye haberler, 06..40 ber şarkılar, 13.00 HaberGunaydın, 07.30 Haberler, ler, 13.15 Saz eserleri, 13.30 07.40 Günün içinden, 10.00 Bir albüm, 14.00 Türk îolkKısa haberler, 10.02 Arkası lorundan damlalar, 14.30 Ya yann, 10.22 Bölgesel yayın, bancı dil oğrenelim, 15.30 Za 11.00 Kısa haberler, 1V.05 man içinde sanat, 16.00 Türk Türkçe sözlü hafif müzik, musikisl sözlüğü, 16.20 Ar11.20 Şarkılar, 11.40 Bızden kası yarm, 16.40 Türkülersize halk müziği, 12.00 Kısa den bir demet, 17.00 Olaylahaberler, 12.05 Reklamlar, n n içinden, 17.30 Küçük 12.10 Öğle Uzerl, 1255 Rek konser, 18.00 Küçük koro, lamlar, RadyoTV program18.30 Türk romanı, 19.00 ları, 13.00 Haberler, 13.15 Türküler geçidi, 19.20 BeHafif müzik, 13.30 Bölgesel raber ve solo şarkılar, 19.50 yayın, 14.45 Öğleden sonra, Türkçe sözlü hafif müzik, 16.00 Kısa haberler, 16.05 20.10 TUrküter, 2U.30 SolistTürküler, 16.25 Şarkılar, ler geçidi, 21.0001.00 TRTI 16.45 Haîif müzik, 17.00 Olay ile ortak yaym. ların içinden, 17.30 Fasıl, 18.00 Kısa haberler. 18.05 Çoouk bahçesi, 18.20 Haftanın çocuk şarkısı, 18.2321.00 • Bölgesel yayın ve iltar prog 07.00 Açüış, 07.02 Güne başratnları, 21.0001.00 $BT2 ıle larken, 08.00 Sabafr konseri, ortak yayın, 21.00 Haberler, 09.00 TUrkçe haberler, 09.03 21.30 Erkekler topluluğu, Barok müzik, 09.30 Paul Si22.00 Kısa haberler, 22.05 mno söylüyor, 10.00 Saz eser Çeşitli sololar, 22.25 Türküleri, 10.15 Çeşitli müzik, 11.00 ler, 22.40 Şarkılar, 23.00 HaÖğleye doğru, 12.00 Haberberler, 23.15 Gecenin içınler, 12.12 Dickotegimizden, öen, 00.55 Günün haberlerın13.00 Konser saati, 14.30 den özetler, 01.00 Kapanış, Caz müziği, 15.00 Müzikli da 01.0005.00 Gece yarısı, (02.00kikalar, 16.00 Günün konse03.30 Sahur programı) ri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler için, 18.00 Plâklar arasında, 19.00 Haberler, 19.12 Akşam konseri, 19.45 Hafif müzik, 20.30 Caz müziği, 07.00 AÇihş, 07.02 SoUsUer. 21.00 Müzik sohbetlen, 22.00 den seçmeler, 07.30 HaberHaberler, 22.12 Gecenin geler, 07.40 Türküler ve oyun tirdikleri, 23.00 Muzık takhavaları, 08.00 Sabah içın vimi, 24.00 Gece ve müzik, .müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 01.00 Kapanış. . Tarüıte bu hafta, 09.30 Pı TRTI zırlanan salı konserlerinin «Ayın Konseri» programlarmdan pe kayrımı yok. Ama salı günleri yaymlanmaya başlayan bu tür kon serlerin, izleyiciler tarafmdan çok beğenilmesl belki TRT'ye yol gösterici bir etki yapar da, bu konserler sürer gider. Televizyonun usta yönetmenlerinden Bü lent Osma'nın emeğiyle ğer çekleşen bu yapımlar içln bir küçük eleştirimiz var; neden sanatçılar izleyicilerle daha fazla «diyalog» kurmuyorlar. Neden • öyle «şu iş bitse de gitsem» havasmdalar. Bu işi birazcık Emel Saym yapar gibi oldu, ama o da bize göre yeterli değildi. «ŞU İS BÎTSE DE SaU, saat 21.50 GITSEM» Sah, saat 21.05 Emel Sayın ve Hülya Sözer'den sonra, salı konserlerinde Serap Mutlu Akbulut'u izleyeceğiz. Geçen ya yın dönemlerinde televizyon «Aym Konseri» adıyla Türk sanat müziği sanatcılannı ekranlara getiriyordu. Ramazan nedeniyle ha KÖR AVCININ KUŞ AVLAMASI Elde yerll yapım olmaymca, olanlar da bir bir bitmeye başlaymca, TRT, salı günlerine de film koymak zorunluluğunu duydu. Böylece her hafta, birisi yerli olmak üzere tiç film izleme olanağı bulacak izleyiciler. Salı gününe film plase etme düşüncesl, yu TRTIII karıda da yazdığımız gibl, izleyiciden gelen istekler gdzonünde bulundurularak dogmuş bir düşünce değil. Hemen hemen her yabancı Ülke televizyonu «izleyici araştırması» yaparak, bu araştırmadan almacak so PAZAR'DAN nuçlara göre yeni program DERLEMELER ları plase eder, yeni programları hazırlatır. Ama ne Yerli yapımların sayısıradyomuz, ne de televizyo nın iyice azaldığını, Seçnumuz bugüne değin böyle meler'e aldığımız bu progbir araştırma yapmanın ge ramlardan, elbette ki sizler reğini duymamışlardır. Çok de farkediyorsunuz. Pazar basit bir benzetmeyle TRT gününü dışarıda eğlenerek nin bu tavrı, kör bir avcı değerlendirme olanağına nın kuş avlaması gibi bir sahlp olmayan izleyıcilere şeydir. Salı sineması da ne yazık ki, ylne yabancı kör avcımn attığı kurşun kaynakh yapımlardan bazı lardan biri. Tek kanaüa ya larmı Izlemelerini öneryın yapan ve haftada üç mek zorundayız. Bunlardan film gosteren yabancı ülke ilki 14.10'da yaymlanacak televizyonu olduğunu san olan «Pazar Sineması». Pamıyoruz. Bu konuda tek ör zar sinemasında «Brigadonek var, o da TRT. Zaten on» adlı film yaymlanacak. TRT de giderek kendine Vi'ncente Minelli'nin yönet bile yabancılaştığı için, böy tigi filmde Gene Kelly ile le bir benzetmeye de ge Van Johnson başrolleri reksinme yok. Salı sinema paylaşıyorlar. tiginç bir aşk smda Başkan Ronald Re filmi. 17.30'da Catherina agan He eşi Nancy Rea Valente geliyor ekranlara. gan'ın 1949 yılmda çevir 45 dakikalık bu show progdikleri «Kahranıan Deniz ramını beğeneceğinizi umu ciler» adlı film ekranlara yoruz. 19 00'da, yüzme spogeliyor. Yönetmen Nathan rundan hoşlananlar «BalJuran'm çevirdiği filmin kan Tüzme Şampiyona»sın konusu, çok rastlanan de dan ekrana gelecek görünnizcilik konularından. Ama tülerl kaçınnasmlar. Yemek saatinde, çok kısa bir süre İçin de olsa, dinleyicileri, günün yoğun işlerinden, düşüncelerinden uzakCumartesi, saat 18.45 laştırmak, onlara Türk Hafif ve Türk Sanat Müziglnin güzel örneklerini sunmak, bu arada da kısa söyleşilerle bir kaç önemli soruna değinmek, bu programın amaçlan içe Evet yapımın adı bu; ö teden Beriden. Bu ad, ya risinde. Ahmet özhan, Dean Martin, Necdet Tokatlıoğlu, pımın hiçblr ağırhğı yok Kartal Kaan, Kemal Sünnetçioğlu dinleyenlere güzel par muş, sıradan bir program çalar söyliyecekler. Şarkıların arasmda da Devlet Tatbiüyelerinden mış gibi bir duygu uyandı kt Güzel Sanatlar Yüksek Okulu öğretim nyor kişide. Ama öyle de Kadri Özayten ile TUSİAD Başkanı All Koçman'la yapıgü. Televizyonun şu ankl lan söyleşilere yer verilecek. (Yapımcı Nurzen Amuson) yerli yapımları arasmda, HEM İLGİNÇ KONULAR, HEM MÜZİK adı anılması gereken güzel bir yapım. Haldun Dormen ile Nevra Serezli'nin birlik Sah, saat 06.40 TRT1) te sundukları bu yapımda Erken kalkan dinleyiciler için, «Haftadan Seçmeler» tiyatro ya da sahne sanatçılarımız, yazarlanmız, o de her pazartesi bir gunaydın programmm tanıtımını ya zanlarımız tanıtılıyor. Ama pıyoruz. Bu hafta dinlemenizi önereceğimiz «Gunaydın» iki usta oyuncu. izleyiciyi programmm yapımcısı, radyonun deneyimll yapımcılasıkmadan ve ilginç soru rından biri; Bengi Baytur. Programda üç değişik konu larla, konukların yaşam öy ele alımyor ve bu konularda uzmanların görüşlenne yer külerini, ünlendikleri sanat veriliyor. îlk konu «Kazalarda tlk Yardım». Gbrtişttne dalıyla ilgili düşüncelerini, başvurulan kişi ise Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı anılarını anlattırmayı ba Uzmam Gürbüz Turhan. İkinci olarak Doç. Dr. Celal Er, şarıyorlar. Bu haftaki prog bir dinleyicinin «Şekcrpancan YetiştirJcillgi» konusunda ramın konuk sanatçısi, Gö sorduğu soruyu yanıtlıyor. Halk sanatları ürünlerimlzin nül Yazar. Dileriz ki bu değerlendirilmesi ve korunması konusunda da DTCF Halk program da Müşük Ken Bilimi Kürsüsünden Dr. Atilla Erden bu konuda görüşleter'in programı gibi bagarı rini açıklıyor. Bu ü^ konunun işlenme&i sırasında güzel lı olur. müzik parçaları da dinleyebillrsiniz. (Yapımcı Bengi Baytur) BANKERZEDELER İÇİN Sah, saat 18.30 (TRT2) Günümüzün en ilginç konulanndan, sorunlanndan birisi bilindiği gibi «bankerler» konusu. Hele heie «Kastelli»nin kaçışmdan sonra «bankereedelerin» sayısı ve bu konunun oluşturduğu sorunlar iyice arttı. Ortaya çıkan hukuki durum ve alacaklıiarın paralarmı nasıl alacakları konusu, şu sıralarda hemen her evde konuşulan bir konu. İşte, «Hukuk ve Sorunlarımı» adh yapım, bu güncel konuyu getiriyor mikrofonlara. Bu konuda yargıçlar, Yar gıtay üyeleri, hukuk bilimcileri görüşlerini açıklıyorlar ve bankerlerden zarar görmüş olan yurttaşlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. llgiyle dinleyeceğinizi umduğumuz bir program. (Yapımcı: Günseli Akyol) TURİZM KREDİSİ NASİL ALINIR? Cumartesi, saat 15.30 TRT2) Yaz aylarımn gelmesiyle blrlikte, bütün çaltşanlan, özelükle memurları bir telaştır allr. «Tatil nerede ve nasü geçirilecektir?» Tatile gidiş içln para nereden buluna caktır? Kimden borç istenebilir? Tatil kaça patlıyacaktır? Hemen her memur evinde, eline kalem kağıdı alan memurlanmız birtakım toplamalar çıkarmalar yaparak, tatil programmı gerçekleştirebilecekleri yolları ararlar. «Tnrizm» adlı yapımda, Türklye'nin turlzm potansiyell ve dünya turizmine kısa bir bakıştan sonra, Turizm Bankası'nın verdiği krediler hakkmda, Bankanm Müdürü Cafer Çanlı'nın yaptığı açıklamalara yer veriliyor. Tatile cık aa»k İstiyenler, Turlzm ^Bankası'tidan nasıl kredi alabilirler, hangi koşullar gerekir, kredl almak için nasıl başvurulur? Bu sorulara programda yamtlar getlriliyor. (Ya pımcı: Duygu Törümküney) 1 LA N İSTANBUL 13. İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No. 982/256 Mahcuz olup satılmasma karar verilen (225.000) TL. Kıymetinde 2 adet 3,5 x 2,5 metre ebadmda kenarlan san uzeri çiçekli göbekli bünyan halısı, 1 adet kahverenkli san ve lacivert bunyan halısı, 1 adet ŞHARP . Lorenz marka beyaz renkli 61 ekran televizyon, 1 adet AEG marka 11 ayak çalışır vaziyette buz dolabı, 1 adet StEMENS marka elektirikli supurge. 1 adet yemek odası takımı cevız kaplama ustu vitrin altı kostum bufe, 1 adet açılır kanir, 8 kişilik masa ile 8 sandalye bei kadife kaplısandalye, ı adet misafir odası takımı bir üçlü iki tek kışüık kanape koltukutı birinci açık artırması 13 7.1982 günu saat 16.45. 17.00 arasmda mahcuzun bulunduğu Etiler Akatlar Zeytinoğlu Cad. No: 43 Kemer AP, D. 22'de yapılacaktır. O gün mahcuza verilen muhammen değerin %75'ini bulmadığı takdirde ikinci satışı 14.7.982 gunu aynı yer saatte yapılarak eh çok artırana peşin para ile satılacaktır. Ihale karar pulu ile deHaliye tesmi ahcıya aittir, almak istiyenlerin satış mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 16/6/1982 (Basın 7519) bulmaca 1 12 3 4 5 6789 SOLDAN SAĞAc l lki*kötüden daha az kötü olam. 2 Neonun slmgesi... Takım, kategori. 3 Çorum'un bir ilçesi. 4 Mıkroskopun altına konan dar ve uzunca cam parçası... Hollanda'da bir şehır. 5 Bir hareket veya sefer için merkez olarak seçihp donatılan yer... Mesafe... Stronsiyumun sımgesi. 6 Gozde sarıya çalar kestane rengi... Guneydoğu Anadolu'da bir akarsu. 7 Ergi... Force ennemie (Düşman Kuvvet) adlı romanı ile 1903 Goncourt cjdulünu kazanmış olan Fransız yazan. 8 Köpek... Ankara'nın bir ilçesi. 9 Güney Afrika Cumhuriyeti'nin eski Hollandalı sömürgecilerıne verilen ad. YUKARIDAN AŞAĞIYAı 1 Grip, paçavra hastalığı.' 2 Helyumun simgesi... Temel. 3 îşaret... Üst. 4 Batı Almanya'da bir nehir... Eski bir devlet. 5 Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrar edilen ve bestesi değişmeyen parça. 6 Bir sayı... Iskambilde birli... Baryumua simgesi. 7 Alev... tman 8 Kat'ı nâkıs... Bir çeşit hafif îngıliz birası. 9 Bir tiyatro topluluğunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu piyeslerm lıstesı. TRTII 123456789 Kars İli Daimi Encümen Başkanlığından TEKNİK HU8USLAR: 1. Koparma gücu 2. Kazma derinlıği 3. Kepçe ağzı derıniığı 4. Toplom ağıriık 5. Toplam boy 6. Toplam genlşlik 7. Toplam yükseklik 8. Mak. yürüme hızı 9. Arazi hızı M O T O R i 1. Motor cmsı 2. Zaman 3. Siiindır adedi 4. Motor gücü 5. Stlındlr cap» 6. Plston kurs bovu 7.. Strok hacml 8. Ateşleme sırası 9 Morş motoru 10. Hava fılttresı En az (15 ton) (4500 mm.) (5601300 mm.) (13.5 14.5 ton) (8000 9000) kepçe ve bunlar toplu halde. (23002500 mm.) (32003400 mm.) kepçe ve bunlar toplu halda. (20 Km./Saat) (34 Km./Saat) Dızel 4 dırek püskürtmell TURIZM ODA /1J/1NS 449295 ulusoy Eş siz güzeüikUki Fethiye 'de bir Tabiat Harikaa colorama V* TURİZM hautorkestra dıskoteklı 6 2000 Dev/dak. 100 H.P 98 125 m m . 5.65 Lt . 15, 36, 24 12 Volt direkt Ağır hizmet tıpl A1OTEL »GBCE KÜLÜBÜ .RBSTORAN .CAPE .AMEKtKANBAR »VIDEOTV .OÎÜNSALCWU GönBinüzoe bdr tatil icin, Yukanda teknik evsafı acıHanan bir adet lastlk tekerlekü kanal kaz.cısı Ekskavator, YSE hızmetlermde kulianı'.maK uzere Özet İdcre Mudurluğunce 2490 sayılı Kanunun 3Vıncı maddesl gereğınce kapalı zarf usuiü ıle sotın clınocaktır a) Muhammen bedâiı 16.000.000 lira olup, geçıci temmatı 4SO00O lıradır. b) ıhaiesı 11.8.1982 carşamba günü soot 14.00'de Encumen huzurun'da yopılacaktır. c) Ihalesno katilmok istoyen flrma veya temsilcilerınln 9.8.1982 günü mesai saatı bitımıne kodor Ozel Idare veznes;ne yatırmaiarı. C) Talıpıilerm temınat mektubu veya makbuzunu bir zarf ic'.nde 13 Tommuz 1982 aKşamına kadar Encümen Kolemine vermelerı, lelefon telgrof ve postadakl vaki gecıkmeler kabııl edılmeyeceği ılân olunur. "(Basın: 18571) KLÂSİKBOYÜK AVRUPATURLARI •ofy» Zaptb. Vcmedik Milano Ceame • P«riı Laadn • Aauterdua Midh Vlyusa Bclgrmt Plovdiv Otobüi* 20 gün 75. OOO TL vt 400 Dolar Hatiran / 9 *" " Ttmmuz 3(17/24 Ağutto$ 7 / 21 128 AKDENİZ OLKELERİ YEORTAAVRUPA „M Venedlk Rent Flonan (HM) Nkc CUIIKS Moate OMİO • ÖLÜDENİZ motel meri Her cuma ozel otobusle, her cumartesi ve salı uçakla ve her günkü münferit rezervasyonlarınız için. TEK YETKİLİ REZERVASYON LİON TURİZM: Onur İş Henı Kat: 3 So: 309 Tel: 38 87 76 AltıyolKADIKÖY ALANYA "1 Coloromaıle bir başkadır ına t7777tl AAARAAARIS Bayram rezervasyonlanmız D E V A M EDİYOR. ALANYA BANANA MOTEL Bucdoıu Vılıacc • Pul> Londn Aattmhm • Mttalh • Vlyını • OtobiiMt 25gün 110.000 TL v* İSO Dokr Ttmmut 3311 Ağtutoı 28 OteUı tarianns ttı coıMİitio» <ı MORACAAT: İSTANBUL: tnönli Ctd. 67 Takara GâmU|iuyu Tel: 43 10S4J6 / 49 10 11 ANKARA: tnkilap Sok: 18/A ' Kni»yT«l; 17 Sl 71/18 56 36 SAMSUN: Klrtur Tel: 13310 MIIUITOUI BODfiUMTOUR Mavi gunler... Mavi haftalar.. MAVİ YOLCULUK ,ç,n en güzel yallar ve servis HAFTALIK Tam Pansıyon REZERVASYON "tatilinizi değerlendirir" HOTEL LİDYA 24.444. TL MOTEL POSEIDON 21.111.TL HOTEL ÖZGÜR 18.888.TL J0 GDN HAREKET 9 AĞUSTOS 1982 T.P. 19.850.TL Y.P. 17.750.TL "• Yuımf havuılu ve orkestralı 10 Gl?N 9 GECt YARAR MOTEL 9 GON 8 GECE AVŞA ARNAVL/njJK T.P. 17.450.TL T.P. 1O.4S0.TL "~ ŞARKÖY ERKAN MOTEL T.P. 17.450.TL NORMAL TURLARIMIZ" '.!«< C«a Kat» UI ls MorK.tı No. 202 KatDEVAM 169 FındtkZ«d« Istanbul ? Od* No. ETMEKTEDİR 8 ' 5 GÜN 4 GECE tertemizl ptnlpnK REZEKVâ8TON. AVfiK 1S7M1 tST M81M41TB3B • ANTALYATALYA OTELI (Oda/Kahvaltl) 25.710 • MARMAHİSLİDYAOTELI 23,800" + ANTALYAKEMEROLIMP0SM0TEU 22.750 ••FETHIYE MOTEL MERI ^22.400• BODRUM GUMBET MOTEL SAMI 21 .000 " • MARMARIS MARTI TATİL KOYU 25.606 " • BODRUM TMT TATİL KOYU/YP. 144 DOLAIU14.444TL ^ ^ ^ akrabalannda kalmak iıtevenlcre 2 aya kadar izin verilir. 9 GDN 8 GECF. • BODRUM MOTEL HALIKARNAS/YP. • KUSADASI IMBAT MOTEL 21.980. + KUŞADASI KUSTUR TATİL KOYU 14 070.BODRUM TURİZM TİCARET ve SANAYİ A Ş Cumhurıyet Caddesı, Ege Han 22/24 Elmadağ Taksım Tel 40 18 50 • 47 36 81 • 48 85 29 • 46 70 26 İSTANBUL 26.250 27.000 Lux Havuzlu Hotel PERLA Hareket her SALI günleri BİZİ BtZİMLE SEYAHAtJ EDENLERDEN SORUNUZ Hareket Her Cuma ve Salı gütüeri ötel otobitâerle tfidiş gelişler tesiste tam pansıyon yanm pantiyonlarda 2.000 TL tenzilat. HARBİYS. • HALASKARGAZİCAD. | 53 / 2 İSTANBUL ROMANYA mamaia j OPERATÖR KULAK BOGAZ BÜRUN HASTALIKLARI MÜTEHASSISI Sanat Galcrilcri 7. Kunıluş Yıldonumü 'Tütk Resminde lnsan ve Pottre"! sergisiyle kutlanıyor Kasım 1982 144 DOLAR*14.444 TL 10 gıin tam panıiyon Dr. KAZIM SARI Genel Cerrahi Uzmam Mecidlyeköy. Kervangeçmez Sok. No. » Reramet Apt (Keçeciler Garajı yanı) Tel: 06 47 48 OTBHİUU'ın URART SAJHAT GALE«lSt Tel: 48 03 26 AXL LITSCHKE Yıjlı boya ve Suhı boy» re«m S Ttmmuz 22 ttmmut Op. Dr. EKREM GENÇ Ytiksel Cad. Karanfil Sok 12/12 ANKARA Tel.: 1738 5S rlç* KurnıIuş"Cad7l9Î'B Sinemköy 40 47 83 TEL: 46 06 8641 43 97 Kendınize güveniyorsunuz. GeleCekle ilgili projeleriniz var. Bir imkân tanmsa yükseleceksınız. Bu. bisît arıyorsunu? demektır. Çıragan Caddesi Tarhan Han No: 46 Kat: 3 Beşiktaş Lise mezunu gençsinİ2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog