Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet6 ‘ EKONOMİ ı. ‘tEMMUZ 1982k Gıda maddeleri fiyatlarındaki kıpırdanma eğilimi, Kastelli olayından sonra durdu D6v1z Satış 166.87 170.49 9.84 67.93 3.57 19.64 24.48 61.39 27.40 79.37 12.08 65.46 128.95 580.82 26.83 290.27 48.54 A Ef.RtIf Alış 163.60 158.79 945 66.60 3.33 19.25 24.00 60.19 26.86 77.81 11.25 60.97 120.10 540.96 24.90 284.58 45.21 Efıktif Satış 188.51 172.18 9.73 68.80 3.61 19.83 24.72 62.00 27.67 80.14 12.20 66.11 130.21 586.51 27.00 293.12 49.02 D6vIz Ahş DÖViZINCİNSİ 1 ABD Doları 1 AvuStralya Dolan 1 Avusturya Şilini :1 Batı Alman Maria 1 BelCika 1 Danimarka Kronu , Fransız 1 Hollanda Fiorini 1 Kronu 1 İsviçre Frangı :100 Italyan Lireti 100 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinarı , Norveç Kronu 1 Sterlin :ı s. Arabistan Riyail 163.60 187.15 9.45 66.60 3.50 19.25 24.00 60.19 26.86 77.81 11.84 64.18 126.42 569.43 26.21 284.58 47.59 İstanbul’da 4 kisilik ailenin mutfak masrafı haziranda 25 bin 390 lira Meral TAMER Istanbul’da 4 ldşllIk aileftln aylık mutfak masrafı haziran ayı içinde ilginç bir gelişme gösterdi. Haziran ortalarında ayı ramazan öncestnin de etkisiyle yaş sebzelerin dıştndaki gı da maddeleri fiyatlarında gözlenen kıpırdanına eğlilmi Kastelli olayının ardından tersine dörıdil. Görüş aldığımız bakkal, manav ve Kastelli olayının kasaplar. ardından % satışlarında 2OIere varan düşüşler olduğunu ve bu nedenle bazı gıda maddeleri fiyatlarında haziran ayı sonlanna doğyu yeniden düşüşler görtildüğünü kaydettiler. Haziran ayının sarı günlerinde yaptığımız saptama lara göre tstanbulda 4 kişilik bir ailenin aylık mutfak masrafı, geçtiğimiz ay artarak 25 içinde 45 lira bin 390 liraya ulaştı. Ancak yazla birlikte sebze tlyatlarında görülen düşüş ve Kastelli olayının etkisiy le Istanbul piyasasında gı da maddeleri fiyatlarında gözlenen durgunluk sayf 1ye semtlerine yansımadı. Sıcak yaz günlerinde kendilerini tstanbulun yakın semtierlndekl yazlık evierine atan aileler. sebze ve meyva başta olmak üzere pek çok gıda maddesinde bahazı, «ateş fiyatlarla karşılaştılar. Geçtiğimiz ay içinde p1rinç. fasulye. ekmek, makarna tüpgaz fiyat aldı. ve Ekmeğe gramajı düşürmerek yapılan dolaylı zam, bizim de listemizdeki ekmek adedini 60 tan 65e çı karmamıza yolaçtı. Kuru fasulyenin zam görmesine karşılık. ay içinde yeşil mer cimeğin kilo fiyatı 10 lira. kırmızı de mercimeğinki 20 lira düştü. Komisyona Havale Hükümet yetkilileri ile Türk . iş üst arasında 3 saat kadar süren zirve toplantısı icınde sonunda. gündemdeki ana konular tçin. 10 15 kurulmasına karar verildi. Politikada, komisyonlar demokratik savaşımda deneyimli olanlar. sergılemeyi IsOnUda anlaşamadıklarını anlaşamıyorlarsa. de çıkarlarına uygun görmüyorlarsa. zaman kazanmak, yeni olasılıklar için; bazan da anlaşmaya yaolacağı rılan konunun birden açıklanması, hatepkilere yol açacağı için konuları vale ederler... Hükümet . Türk . tş görüşmesinde. 7 önemli ya da. 4 ana. konu vardi. Asgari Ücret Konüsyonutlun toplanması ile. kıdem tazminatının geleceği. zOrufllu kazanmıs 2 önemli sorunu içeren içiçelik nulardan biri idi. Türk . iş tarafından sunulan raporda bir kez daha Asgari Ücret Komisyonu’flun bir an önce toplanması istemi ve Itıdem tazminatı hakkının yeniden kısıtlanmama.sı gereği dile getirildi. Hı1ıkümet cephesi de. Asgari Ücret Komisyonu’derken nun en kısa zamanda toplanmasına asgari ücreti yeniden belirleyecek komisyonun çok kısa bir zaman dilimi içinde toplanabileceği Ancak kıdem tazminatının asgari ücrPtlO müıdeleniyordu. olan iliskisinin kaldırılması karşılığı verilen bu idünün. kıdem tazminatı açısından bedeli açıklık kazanmıvordu.Yaygın kanı. fon tasarısı ile. kıdem tazminatınınmemur ikramiyesi niteliğine Türk Iş’in dönüştürüleceği. 4avanrn fiyat irıdekslerine bağlaramasa önerisinin havada kalacağı doğrultusunda bir sonuca ulaşılacağı. Vanlan sonuç bu ise. bundan ne işçilerin. ne de Türk İş’in bir kazanımı olmadığı gibi, kıdem tazminatı hakkında önemli bir kayıp daha söz konusudur. Yaşama ücreti olan asgari 13cmtin. yeniden ve ivedi görüşülmesinin zorunluluğu. Önemi tartışılamaz. Asgari ücret sadece bu ücretle çalışan toplu sözleşmelerin bulunduğu iş yerleri işçilert için değil, sendikalı olamıyan is yerleri ve hatta sözleşmesi olmıyan işçilere yansıması açısından da çok önemlidir. Ama genellikle iCTTiorde Türk örgOtlenıniş İş tabanı açısından. son 2 yıldır işçi alınmadığı gerçeği içinde, fazlaca bir anlam taşımıyacaktır. Kıdem tazminatının memur emekliliği aylı. ğma dönüştürülmesi ise, bugünkü rakkamlarla 75 bin olan kıdem tazmlnatt tavanının 35 binlere mne si anlamma gelebilecektir ki. bu olgu Türk İş tabarnnda gerçekten önemli yankılar yaratabilir.. Türk iş, YHK çalışmalarını. sorunlarını çok yönlü olarak gündeme getirdi. Türk tş uygulazna, sonuçları. örnekleri ile aniatıidıktan sonra .açık sendikalar Için uvusmazlığa kadar toplu pazarlık hakkı öneriliyordu. Sorun komisyona aRtarıldı. Ancak bu arada YHK’nın ilke kararlarının altında bir düzeyde, bağıtlanacakları yolunda. YHK gündemindeki sözleşmeler ne olacaktı? Yine yaygın kanı. 3 hafta kadar önce büyük tepki karşısında askıya alınan bu sözleşmelerin ortalama % 5’lik bir artış Oranı Ile. yine YHK ilke kararlarının çok altında bir düzeyde, bağıtlanacaklan yolunda. YHT< ister ilke kararı sınırları içinde. Ister altında olsun. lşçilerln gerçek ücretlerini düsüren rakamlarla sözleşmeleıj sonuçlandınyor. Hem de 3 yıllık olarak. yukarı bütün büyük sözleşineler ve özellike KİT’ler en az 1964 sonlarına kadar YHK kanalı ile ücret denetimi altına alınmış oluyor,. bittikten sonra. sendikalara pazarlık hakkı taflinnıası sadece Türk Iş’e örgütlenmede propoganda gücü Sağlar. işçinin genel ücret düzeyinde hiçbir artış sağlamaz. 200 bin işçinin sözleşmesinin YHK ilke kararı rfrtında olması halinde. Türk üyelerini YHK’dan çekeceği sözü ne olmuştur? DISK tabanını koparma yolunda küçük tavizler. yeterli mi olacaktır? Yurt dışı işçi sorunları, kapanan iş yerleri, işçi memur ayırımı sorunları için de komisyonlar kuruldu. Anayasa konusunda, Danışma Mecltsi’n, yönelik çalışmalar yapılması görüşü benimsendi. Zirve toplantısı böylece komisyon çalışmaları sonrasında yinelenmek üzere noktalandı. ISTANBUL’DA 4 KİŞiLİK BİR AİLENİN AYLIK MUTFAK GİDERİ Malın Ginzi Beyaz peynir Zeytin Yumurta Şeker Çay Ekmek Pirinç Makarna Un Patates Miktarı aylık 4 Kilo 1,5 Kilo 90 Adet Kilo 800 Gram 6065 Adet 4 Kııo 2 Kilo 3tCilo 8 Kilo 15 Kilo 15 Kilo 15 Kilo 4,5 Kilo 30 Kilo Kilo 6 Kilo 2 Kilo 2 Kilo t Kilo ),5 Kilo 1 Adet Tutan TL 1 Ha,lran 1520 450 900 549 400 1200 640 200 225 400 1050 2100 8100 720 1950 2700 210 350 330 250 320 130 !5345 Tutarı TL 1 Temmuz 450 900 540 400 1300 680 220 sut r1 LJ>11 29 haziranla 25 lira arttı Fark yok Fark yok Fark yok Fark yok fark 30 liazfran 1982 Cumhuriyet Reşat Kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar Bilezik Gümüş 16675 11.725 12.00012.500 L785 1.770 1.800 1.700 36.00 38.00 Yoğurt Et Bakliyat Sebze Meyva Soğan AyçiçelcYağı Zeytinyağı Tereyağı Tüpgaz TOPLAM 225 320 ı050 2100 8100 765 1800 2700 240 350 330 250 320 830 25390 1 PARAN İZİ İZ YATİRDICIN KURULUS CUVENCELI DECİLSE SACDAKI SİFİRİARİN SOLDAKILERDEN FARKI OKTUR. Y geçen yılki düzeyde kaldI ve ticari bankalar kanalıyla 152,4milyon dolar tutarında vizi geldi. 4 aylık işçi dövizi giriŞi ANKARA,(ANKA) Bu yıl nisan ayında Merkez Bankası db 1981 ve 1982 yak ocaknisan dönemindeki işçi dövizi girişle. rt aşağıdaki tabloda gösterflmiştin Merkez Bankası ABD Datan Lb010L 1982 1981 1982 198.1 Ocak 32.465.519 60.420.390 116.709.495 74.427.061 Şubat 34.881.151 54.500.213 95.951.487 88.973.801 Mart 33.999.704 40.139.885 113.318.374 99.822.407 Nisan 29.676.574 50.096.007 112.750.522 109.046.607 Toplam 131.022.947 205.156.495 448.739.787 371.971.801 Oeak.Nlsan blrtidnıi 1982 1981 Bütün Bankalar 579.752,82 517.128.296 KISA . ÇIMENTOYAZAM akaryakıt zamları Ile birlikte çimento maliyetlerinin arttığı bildirilerek, artan maliyetler düzeyinde çimentoya zam yapılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ba.şvuruldu, Ege Sanayi Odası Meclis Başkanı Şina.. si Ertan, petrol zammının maliyetlerde 400 lira tışa neden olduğunu bildirdi. . HERMES KREDİSİ: Batı Alman İhracat Kmdi Kurumu Hermes. OECD konsorsiyomu çerçevesinde Türkiye’nin Batı Almanya’dan yaparagı krediii ithalatın finansmanında kullanılmak amacıyla 50 milyon mark tutarında kiadi açıyor. . AKBANK’TA ATAMAI Akbank İdare Medilal Muralıhas Üyeliğine, daha önce Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği görevlerin. de bulunan Nazif Kocayusufpa.şaoğlu atandı, . KTFD’NE RENKLİ TV İTHALİ SERBEST1 TRT’nin renkli yayına geçeceğini açıklaması üzeri. ne KTFD renkli televizyon, video ve müzik seti ithalini serbest bıraktı. KTFD Ekonomi ve Maliye Bekanı Salih Coşar ithal edilecek renkli TV fiyatları. nın Güney Kıbrıs’ta uygulanan fiyatlardan daha aşağı olacağını kaydetti. . ODALAR BIRLIGI DİSİPLİN Odalar Birliği üyelerine verilecek dlsiplln cezaları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’nin dünkü sayı. sında yayınlandı. Yönetmeliğe göre, •Müştezı veya iş Sahiplerine karşı taahhütlerini yerine getirmeyen. üyelere kınama cezası verilecek. Yönetmelik kınama cezası verilen üye, 5 yıl içinde aynı suçu işlemesi halinde üyelikten çıkarılmasını öngörüyor. Yüz kızartıcı suçlardan mahkümiyeti kesinıeşen üyele. rin Oda, Bozsa veya Ticaret Sicili’nden kaydı allInecek. 4 . s devaıneclıyo. b
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog