Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜRYAŞAM 1 TEMMUZ 1982 televizyon 18.05 AÇILIŞ 18.15 AVUSTURYA K. İRLANDA DÜNYA KUPASI TUR, MAÇI (NAKLEN/RENKLİ) 20.00 İFTARA DOĞRU 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU 21.10 HACI ARİFBEY2 Sultan Abdülmecit zamanında, saray fasıl he/etinde hanende olan Arif Bey, padişah huzurunda verilen bır fasıldaki başarısmdan dolayı, Sultan Abdülmeclt'in gü venini kazanarak kendisine mabeyinci olmuş ve harem Üe cariyelere müzik hocahğma başlamıştır. Bu dersler esnasında padişahın gözdelerinden Çeşmı Dilbere sevdalanan Arif Bey, birbirinden güzel besteler yapar. Bu arada Donizetti Pa$a ile aralarmda bir dostluk başlar ve olaylar böylece gelişir. TRT ile Yugoslavya (Tristine) televizyonunun ortaklaşa işbirliği ile hazırlanan programın senaryosunu Ayşe Şasa ve Biüent Oran yazdı. Müzik yönetmeni Yalçm Tura. Yapım İlksen Bektaş, !Yönetim Yücel Çakmakh. Hacı Arif Bey rolünü Ahmet Özhan oynuyor. Yugoslav sanatçılaruı da rol aldıgi eserde misafir sanatçı olarak devlet sanatçılan Suna Korad ve İstanbul Devlet Operası sanatçılan da rol alıyor. (Renkli). Oâuz Akkan îcin ne dediler ? Kitapcılığa kara bir leke indi Ara GÜLER ugune kadar Turkıye'de bir kitapçılık vardı. Bunun kâğıt maliyetı he sap edilir, baskı ve telif ücretlerı hesaplanır eğer satacak gıbi gözükürse kıtap da satıhrdı. tnlcılap Aka, daha sonra Eemzi Kıtabevi, daha sonra Turk edebıyatma el uzatan Varlik ve Yedıtepe Yaymevleri ve daha sonra Cem Yaymevi ve diğerlen. Oguz, bu yenılıği devam ettiren yayınevi sahiplerimizden birıydi. Aşağı yukarı bütün bun lar Türk edebiyatım korudular ve devam ettirdiler. Oğuz'un yaptığı ışe gelince. Son 5 sene içinde modern edıtorlügü anlamağa başlamıştı. Dünya edebivatını bize aktarmakla kalmadı... İllüstre kitaplara doğru da yayınlara başladı. Bunlardan bir tanesi Fikret Mualla kitabıdır. Çünkü, Oğuz bir kitap çıkarmanın yalnızca kağıt stok etmek, matbaacıya para ödemek olmadıgını anlamıştır. Bir editör oturur kafasmda bir plan hazırlar. lllütrasyoncuya illüstrasyonları çizdirir, fotoğrafçıya fotoğraflan çektirir. Yazarına yazıyı yazdırır ve eseri yayına koyar. Tabii bundan evvel de marketingini yapar. Örneğin Edition Skira, Etidion Maznit, Edition Plammarion, Edition Abrams... Bunlar editörlerdir. Editörlük mesleğini anlayan tek ve son kitapçı Oğuz Akkan'dır. Ansiklopedilerden sonra zaten başladığı işi devam ettirecekti. Ne yazık ki kitapcılığa kara bir perde inmiş oluyor onun ölümüyle. tstanbul FesrivaH YUGOSLAV HALK DANSLARI TOPLULUĞU «ABRASEVfÇ» Dünyamn olmasa da Avrupa'nın en eskı ve en iyi eğitım merkezlerınden bıri olan Yugoslav Halk Danslar Topluluğu, Abraseviç Kültür ve Sanat Merkezı'nin gösteri ekiplerinden biri. Merkezin ayrıca orkestra, ses, cımnastik, klasik bale, folklorık ve danspandomım gıbi bölümleri de bulunuyor. (\cıkhava Tivatrosu. saat: 21.30, fiyatlar: 500. 400. 300, 2U0 TL.) Olumıın gucu insanlara yetiyor Atilla ÖZKIRIMU lum bır gerçektır, çogu kez inanılmaz, kabullenilmez bir gerçek. Özelhkle de yakm olduğunuz bi"inı yitirmışseniz. Yapmak istediklerini, tasanlannı bıldigınız birini. Dogrusu sık sık duşünmüşumdür kendi ölumümu. Her gun. her an oluvereceğimi. Bünun doğallıgmı. Ama Oğuz Akkan. olumu en son aklıma gelebılecek kışıydı. kesınhkle boyle bu. Ç'ok degıl, olumunden iki gun once ynyınevındeydık bırhKtc Herkes gıttıkten sonra o, ben, Ah Ugur oturmuş, onumuzdekı günler neler yapılabılecegıni konuşmuştuk İve dıleri. ivedı olmayanlan. Yıllarla duşunuyordu Oguz Akkan Geıecek on yıl ıçınde yapılacaklan sıralıyordu bır bir, Yayımlanacak kitaplan. ansiklopedıleri, Bntannıccayı. Arkadaşıydım, kitaplannı yayımladığı yazanydun TabHlannın buyukluğu korkutuyord'j benı. Ama o başını arkava atıp bılınen kahkahasıyla yanıtlıyordu her zaman oldugu Eibı. Oylesme u/.aku olumden. oJum duşuncesınden Ne söylenebılır Oguz Akkan'ın ardından? Çaltşkanlığı. ya?arlara karşı durustluğu. dostça tutumu .. Yavımladıgı yuzierce kıtap bunun tanıgı değıl mi? Kurduğu yayınevıyle daha çok yaşayacak aramızda. Ölumun gucu msanlara yetiyor. kitaplara değıl. B Ö S. BİRLİĞİ BELÇtKA DÜNYA KUPASI TUR MAÇI (NAKLEN/RENKLİ) 23.50 HABERLER 23.55 KAPANIŞ 22.00 ADAM DARİUSKAZİMİR KOLESNİK Altı kıtada altmıştan fazla ulkcde gosterılere çıkan Adam Darıus'un yaygın bır unu var. Danus pandomım sanatçıhğmın yanısıra İngiltere'nin en önemli mim merkezi «The Mime Centre»in başında bulunuyor. Sanatçı ayrıca pandomim üzerine kitaplar çıkardı. Gösteride kendisine eşlik edecek olan Kazımır Kolesrulc, Darius'un yoneticıliğıni yaptığı mım merkezinde çalışıyor. (Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon, saat 31.30, flyatlar: 500, 400, 300 TL.) 9 Pamukbank Çocuk Tiyatrosu Rüştü Asyalı'nın yönetiği «Keloğlan»ı Atatürk Kültür Merkezi'nde sunacak. (Saat 11.00) 0 Festıval kapsamında düzenlenen «Osmanlı Sanatı» başlıkh ^onferanslar çerçevesinde bugiın Prof. Dr. Bülent Özer dinlenebiliyor. Özer «Mimar Sinan'ın Osmanlı Mimarisindeki Yeri» üzerine konuşacak. (Atatürk Kültür M kezi, saat 18.00) • Melih Cevdet Andayto dilimize kazandırdığı ve Yıldız Kenter tarafından yönetilen Turgenyev'in «Ba balar ve Ofullar.ı Bumelihisan*nda. (Saat 21.30). • Wolfgang Scheidt yönetımindeki Prankfurter Kan torei Korosu, İstanbul Dev let Senfoni Orkestrası ile birlikte Aya Irini'de. (Saat 18.30) radyo 05.00 Açıhş, 05.05 Ezgl kervaıu, 05.30 Şarkılar, 06.00 Kısa haberler, 06.02 Bölgesel yayın, 06.30 Köye haberler, 06.40 Günaydın, 07.30 Haberler, 07.40 Günün içinden, 10.00 Kısa haberler, 10.02 Arkası yarın, 10.22 Bölgesel yaym, 11.05 Türküler, 11.20 Hafif müzik, 11.40 Şarkılar, 12.00 Kısa haberler, 12.05 Reklamlar, 12.10 ögle üzeri, 12.55 Reklamlar, Radyo TV programlan, 13.00 Haberler, 13.15 Hafif müzik, 13.30 Bölgesel yayın, 14.45 Öğleden sonra, 16.00 Kısa haberler, 16.05 Türküler, 16.25 Hafif müzik, 16.40 Şarkılar, 17.00 Olayların içinden, 17.30 Din ve ahlâk, 18.05 Çocuk bahçesi, 18.20 Haftanın çocuk şarkısı, 185321.00 Bölgesel yayın ve tftar programlan, 21.0001.00 TET2 ile ortak yayın, 21.00 Haberler, 21.30 Pasıl, 22.00 Kısa haberler, 22.05 Gece konseri, 23.00 Haberler, 23.15 Gecenin içinden, 00.55 Günün haberlerinden özetler, 01.00 Kapanış, 01.0505.00 Gece yansı, (01.4503.15 Sahur proşramı) TRTI Türküler geçidi, 10.40 Denizin sesl, 11.00 Şarkılar, 11.30 Türküler, 11.45 Kabotaj Bay ramı özel programı, 12.00 Şarkılar ve saz soloları, 12.30 Beraber ve solo türküler, 13.00 Haberler, 13.15 Saz eserleri, 13.30 Melodiler geçidi, 14.00 1leri Türk musikl si konservatuarı, 14.30 Yabancı dil öğrenelim, 15.15 Türküler, 15.30 Barok müzik, 16.00 Gönül sesimiz, 16.20 Arkası yann, 16.40 Türküler geçidi, 17.00 Olaylann içinden, 17.30 Küçük konser, 18.00 Beraber ve solo şarkılar, 18.30 Hikâyelertmiz, 19.00 tkl solistten türküler, 19.30 Hafif müzik, 19.45 Şarkılar ve oyun havalan, 20.15 Türküler geçidi, 20.40 Türkçe sözlü hafif müzik, 21.0001.00 TRTI üe ortak yaym. OGUZ AKKAN Kurduğu Cem Yaymları ile Türk yazınına birbirinden degerli kitaplar hazandırmıştı... Güzel şeyler yapmahyız Cengiz BEKTAŞ TRTIII TRTtl 07.00 Açılış, 07.02 Solistlerden seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 Türküler ve oyun havalan, 08.00 Sabah için müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Sağlığımız, 09.30 Sabah konseri, 10.00 Şarkılar, 10.20 07.00 Açılış, 07.02 GUne başlarken, 08.00 Sabah konseri, 09.00 Türkça haberler, 09.03 Küçük konser, 09.30 Toto topluluğu, 10.00 Hafif müzik, 11.00 öğleye doğru, 12.00 Haberler, 12.12 Diskoteğimizden, 13.00 Konser saati, 14.30 Klasik TUrk müziğl korosu, 15.00 Müzikli dakikalar, 16.00 Günün konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Slzler için, 18.00 Plaklar dönüyor, 19.00 Haberler, 19.12 Bir konser, 20.45 hafif müzik, 21.00 Müzik dün yasmdan, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin getirdikleri, 23.00 Opera saati, 24.00 Gece ve müzik, 01.00 Kapanış. 7. Knruluş Yıldöndmfl 'Xbrk Resminde lnsan ve Portre" aergisiyle kutlamyor Kasım 1982 nrimartmak tatoyontart^n Kurtuluş Cad. 191/B Suıemköy 404783 «İSTANBUL FESTIVALİ . KAPSAMINDA 18201920 PENTÜRDE ISTANBUC 27haziran20 temmuz tnşallah onun yerini başkalan alacaktır. Oguz'la röportaja gittik hem de dünyamn öteki ucuna. O bir şeye bakarken anlar, onu severdi. Bir dokümanın Ustüne düşer, ne olduğunu araştınrdı. Işte bu modern editörlüğün belki de ilk adımıdır. Kitapçılık da tıpkı diğer sanatlarda olduğu gibi bir şeyi görmek onu sevmek, bunu bılmeyen adamlara iletmektir. Bu bir milletin uygarlıga doğru ilerlemesini saglar. îşte Oğuz buna hazırdı. zra Erhat istîvor da, el kadar kartoncuklar üze. rine dörtlukler, şur parçacıklan yazıyorum son günlerde. îçlerinden birinı alıp elinde tutuyor bir süre. Azra ERHAT Sonra dteklni... Gercekte hepsinı ezbere bildiğinden hiç kuşkum yok... ğuz Akkan, sen Sabahattin Eyüboğlu'nun son yıllannın en Uçdört gün önce bir tane vefalı en sevimli dostlanndan biri idin. Her akşam gelir onunla yer içer, satranç, tavla oynar, kahkahalarınla çınla daha yazdım: Yaşamak şakaya gelmez, tırdın ortalığı. Eyüboğlu'nun yüzü aydınlanırdı senl görünce. büyük bır ciddiyetle Cem yayınlannı kurmakla Sabahattin Eyüboğlu'na Türkiye'de yaşayacaksın güzel, temiz pınl pırıl bir dost yayınevinin varolabileceğini kabir sincap gibi mesela nıtlamıştın. Sabahattin, sana her kitabmı hazırladığında derin bır yani, yaşamın dışmda ve sevinç duyardı. Paraca da ilk kez hakkını aldığına inanmış guötesinde ven duymuştu. hiçbir şey beklemeden, Mavl Yolculuğa tüm coşku ve gençliğin ile katılmıştm. yani, bütün işin RUcün Eyüboğlu'nun «Mavl i'olculuklann bir gün bir teknesi olur» düyaşamak olacak. şünü de nerde ise gerçekleştirdin. Götüremedimdi daha... CuEyüboğlu'nun öldüğü gece kapıdan içeriye girdiğinde yüzüne baktım. Okuduğum sonsuz çocukça acıya bir de kararlılık kan martesiydi (19 haziran). Oğua geldi. Evde oturduk azıcık. şıyordu. Anladım ki Eyüboğlu'nu sürdüreceksin. Mavl Yolculuklann başma geçtin. Birbirinden mavi ve bir Sonra, «Ben annemin elmi birinden neşeli yoleuluklar düzenledin. Hep güleryüzlü, hep öpüp geleceğim» dedi. Gitti olumlu davranırdın her durumda. Mavi Yolculuklan bir kucak geldi... Kuzguncuk'ta îsmet Baba'nm yerine oturduk. layışın, bir öpüşün vardı kl öksüzlüğümüzü unuturduk. Maviye kavuştun güzel dost YıUardır Oğuz, Bekir YılSana kötülük duyan olmuşsa dız, ben, 1 ocak günü buluşurMaviden bulsun. duk. Çoğunluk Kuzguncuk ko Maviye kavuştım güzel dost A O nısunda yürürdıik... Birbirimizl kıyasıya eleştirirdik. Tartışırdık. Hesaplaşırdık... Bu yıl yaparnadıktı nedense... Hepimiz ayrı ayrı karmakarışıktık da ondan mı? Kuzguncuk'ta Ismet Baba'nın yerınde Oğuz, sanki yıllık eleştiri konuşmamızın sonunu bağlıyordu: Benim babam ellisine varamadan öldü. Pilan da... Şu da .. Bu da... Çok önemli yaşlardayız. Çok ' zamanımız yok. Bundan sonra hep güzel şeyler yapmahyız. Sonra yeni yayın programını anlattı. Bir yıl önceden bilinecekti o yılın içinde basılacak kitaplar... Hep birlikte tartışılacak, seçilecekti... Şimdiye dek ne denli sorumlu davranılmışsa şimdi daha da titiz olunacaktı. ••• Her kapı çalınışmda, kapıyı gören pencereme Oftuz"un gölgesinl görmek için bakıyorum hâlâ... Neredeyse telefonu açıp: Oguz can çok özledim, neredesin? Diyeceğim. İLAN ŞİŞLt 1. SULH HÜKÜK HAKİMLİĞİNDEN bulmacâ 123456789 URART SANAT GALERtSİ' Tel:48 03 26 Prognmı OıgOn Baıkılar Sogid 22 Haziraır<3Temımız 1982 Sdrador DıE: VOLTAIRE AIcxander Calden J. MIRO M u t Tobey: F. MOURLOT Brano Bnırfc MICHELANGELO Paolo BoniJ.S.BACHRCHOPIN W.A. MOZART Hdlippc Noyer TOULOUSELAUTREC Ivd WcSıminicr TOULOUSEIAUTREC P. GAUGUJN K ROUSSEAIT Mdendoıff: ELLA FITZGERAJLD CAZSANAIÇILAİU SOLDAN SAĞAı 1 Yazıbilim. 2 Gözleme. 3 Tulyumun simgesi... Veba. 4 Karanhk... Fırka. 5 Kadınlar... Nıkelin simgesi. 6 Ekmek... Rey... Sezyuıımn simgesi. 7 Birli... Bunama. ö Aynştayniyumun simgesi... Ayak... Bolmeli buyuk goçebe ça dırı. 9 Doğu muziğinde bir makam. YUKARDAN AŞAĞIYA. 1 Batı Almanya'da bir şe hir. 2 Anlam... Bir nota. 3 Hayâ... Hoş. 4 Bir sinema yıldızınm, şeırkıcının veya caz sa natçısınm hayranı... Belçıka'da bir kaplıca şehri. 5 Osmiyumun simgesi... Su. 6 Bir çeşıt palmiye. 7 Denizlerde yaşayan bir memeli... Sık gözlu ağ. 8 Bır çalgı... Zırh. 9 Siyer (Hz. Muhammed'in hayatı) uzenne İki eser yazmış olan VIII. yüzyıl Arap tarihçisi. DÜZELTMEı 24 hazira n perşembe günü yayınlanan bulmacada Nedim'in ünlü bir gazellnden alınan Mahlas Beytinin doğ rusu şöyledin «Çeh Değil Sîbi Zenahdâmnda yer kalmış Nedim/ Zahmı Engüşti Nigâhı imtihâbından senin..» galatasanat galerisi tunelg«n ısham 9/2B 493551 1 2 3 4 56 7 8 9 1 1 Le ;E R 1 c u M M 2 T !T A [T •A. İ JM I N R 3 T M E i A 4 T T lv M A N 1 / 5 A V 6 A tfi I 7 A L A k A i Tı A 8 U A ia \ S 9 A • •1 •• •• i 982/27 ves. 4. Levent, Seyrantepe Mah. ÇlçekJl Sok. No: 4 dekl adresinde ikamet eden FEVZt TAŞ'ın aynı adreste 1kamet eden küçükler Gülsen Taş, Şerefnaz Taş, Yavuz Taş, Ayşe Taş, Ibrahim Taş ve Ay nur Taş'ın 25 6.1982 t a rihli ve 982/2749 esas karar sayılı ilama vasl tayin edtlmiştir. Keyfiyet ilan olunur. 25.6.1982 (Basın: 7102) Iskenderun Festivali bugün baslıyor Sanat Servlsl îskenderun Uluslararası 3'üncü Turizm Pestivali, bugün tö renlerle başlayacak. 5 gün sürecek festival, «Festival Güzeli»nin seçimiyle sonuçlanacak. TJzun zamandan beri sür dürülen hazırlıklar sonucunda, bu yılki festivale çok sayıda sanatcmm katılması sağlandı. Festival boyunca konser verecek sanatçıların adlan şöyle: îzzet Altmmeşe, Taner Şener, Mustafa Sağyaşar, Sevim Tanürek, Sevda Sonat, Engin Evin, Semai Semir, Meral Küçükerol, Gül can Sevim Bilgin, Cavit Tanürek, Aylâ Oranlı, Tülay Karaca, Ümit Tokcan ve Ersan Erdura. • • 9.11.1981 tarih 184781 nolu A Ö S.'den aldığım Depozito Makbuzumu kay bettim. HÜkümsüzdür. H. Hüseyin TATJ»R TURIZM MOTEL SULTAN SARAY MARMARİS "H«Mk.th.rh«ft»Cum»günU (9g»c»10fUn) ?^M SETmiACHUSI sunm Kuşadası Kuştur '• TatUKöyüT.P. 18.500 Bodrum Kortan Otel T.P. 18.500 TL. Alanya Büyük Otel T.P. 15.000 Alanya Yalıhan Motel T.P. 21.500 Marmaris Atlantik Otel T.P. 22.500 TL. Marmaris Sülüman'ın Yeri $osyete panayonu)YP 13000 ODA AJ/\NS 449295 TEKTUMZM YUzma havuzu. ELİTUR »fya Zagrep Venedik Milano Nice Barsetona Valance Paris Londra Amsterdam Frankfurt Münih Vjyana Budapeşte Kluj Bükreş İstanbul ^ 1 2 5 . 0 0 0 . + 460 Dola S& Otöbüde 11 ülke 16 1 K l Ş t TAM Pan: 18.500 T L Ayrıntılı bilgi ve rezervasyoniçin EASTANB4SA •TJÇAK İLE TAM PANSİYON Tüm Rczilcrdahil 65.000 TL + 262 i MOSKOVA LENİNGRATRİGA KİFV uluaoy yurtdısi AVRUPA TURLARI Y ? Math Vlyuı. Bclfnt f lovdiv Otobüde 2ugürv 75.000 TL v* 400 Dohr Hatiran 19 *~ ' Temmuz 3/17/24 Agunoı 7/21/28 AKDENİZOLKELERİ VEORTA AVRUPA Vcncdik • Rona • nonaıa (Pi«) Mce CuıiKf Montc GtrioSkıcdou Vahııce Pu<> Loadn Amıterdam • Mflnih Vlyaaa • Bcitrat •ofyı Zarcb Veacdik KBbao C Cumhuriyet Caddesî 193/1 HirbtyeİST Tel :46 S2 56 41 78 71 NOT: Munferitıez«vasvonlarıçm . ıcentcmizle trmau geçilmearicaoTumır. Türizm Organuasvon TÜEKTUR Mini solf Pinkpong, Amerikan W9YA bar. BÜYÖKAVRURATURU 30 Temmuz hareket Video Ive •en ucuzu simgeliyor UCAKİLE (ftçdbcıri w ftcıruft ALANYA S S 9500f/ CADMftV CENNET FETİYE <S&3> TURİZM, Şeker BayramındaKAMDOKYATuru 21 Temmuz 25 Temmuz arası, otobüsle gidiş geliş 4 gece Çevre Gezileri Yarım Pansiyon 17.500 TL. LETOON MOTEL yOLHARlç 11.900 TL. YOLDAHİI. 13.950 TU ~ BAYRAMDAKIBRISygeceSgün Dome Otel 4Z000TL. Yarım Pansiyon Salamis Bay 40.000 TL Yarım Pansiyon DOME OTEL40.800 TL. REBECCA OTEL 31.000 T L . Otobüs Feribot ile 13 gün Kıbrıs'ta 5 gece Alanya'da 3 gece SALAMİS BAY 29.300 TL. REBECCA OTEL 24.000TL. VE DİĞER OTELLER 10 Kun »fecr otobüale Y.P10.9S0TI RUMMETKAMPİKG TÜRrİYATlAJUMIZ ^ C Ü 7GECESCÜN VETAMPANStYONDUR XEPT11R TÜRİZM 5151146 2 5 2 3 4 6 6 S * * BODRUM OtobUdt aSgün 110.000 TL vt 460 Dolar Ttmmux i 31 /Ağıutot SS OtoM. tuAmmm tb eM«tkwb ÎMORACAAT: İSTANBUL: t n S d Cad. 67 TıloimG<hnü|luyu LONDRA TURLARI ?£*&. tiOOOttj 95OOtt BIR HAFTALIK TURLARIMIZA volvatakkahvaltı dahildir Ş Ainvays ile 1 aylık bilet dönüşte iki eskal 87.500.TL. Mcrkez Tet 40 10 33 48 59 05 Şube Tei: 38 86 07 AdıeR Cumhuriyet Cad. No. 259 Kat. 1 Harbiye ltianbul Tdex: Elit 22 624 7VİfflİYGLCUWK lam Pansiyon 1 hafu 17.500 TL. Halaskârgızi Cad. No: 111 /2 Harbiyelst Tel:47 8174 T 4 1 9 6/49I01I dS0 / ANKARA: tnkiUp Sok U/A Kn*«y Tfl; 17 31 71 / It 36 36 SAM8UN: K«tvgT«li 13310 1 I 1 I I '4 SEVCAN TURİZM VARMAAlTINKUMb HOTELRODİNA • HOTELCUCULİGA Bır iiafta tam pansiyon 12S.Dolar v» 5000.TL. Her hafta devamiı OTOBÛSLE HOTEL SHIPKA ÇigonMSzigiüLKESİ MACARİSTAN BUDAPEŞTEOTOBÜSIE Haltad» ıkı qun devamlı BUDAPEŞTE'de UCUZOîelpansıyontar. oda kahvallı HOT: özel arabalart K» gıdeceklere her İki ülkede rezervasyonlar I 1 •••••aaH Marmaris Grande Tatil Köyü T.P. 18.500 TL. SEVCAN TURİZM^ Millet Cad. Sorguçcu Sok. 3/1 |U Aksıravljtanbul ± Tel: 25 26 35 25 76 09 fi? Ç : 22 084 tra Tr.»JtW> EştizgtiztUiktekiFethiye'debirTabiatHankası ÖZEL İNOİldMLE OİLEDİKLERİ PROGRAMI , UYGULARIZ TAKSİTYAPIUR' İstanbul 25 7512 STRAZBL'RC CAtt NO 49 SARKSEL Kt MAtTEFr *NKAXA V MUNOA HlZMCTİNlZDEOİR ADAPAZARI TEL 52 07 ANKARA TEL 30 19 54 44.9295 OCMAHNS FERSBylBE günkzri bulösecte sizlerlq/iz Özd otobüslerimizle 10 gün 9 gece teâslerde 8 gün 7 gece HER CUMA KESİN HAREKET ÖDEMEDE KOLAYLIK TEK TURİZM Altıyol İnşaatçılarİşhanı Kat 2 KADIKÖY Tel: 38 83 9680 69 19 ÖLÜDENİZ motel meri Her cuma özel otobüsle, her cumartesi ve salı uçakla ve her günkü münferit rezervasyonlaruuz için. TEKYETKtLtREZERVASYON LION TURİZM: Onur İş Hanı Kat: 3 No: 309 Tel: 38 87 76 AltıyolKADIKÖY 363170 37103i 521259 Ozd pUu, yuznç hıvuzu. konforlu odalır Oenu tarafl 19.700 T L B«hçe Urmfl 12.900 Tİ." 21 • ir, Temmuz S jün (T.P) Derııztarafı 19.100 T L B*hçet*nnl 7.700 TU RAMAZAN'DA EDİRNE 4Tframuz 1100 TL. 11 T emmuz Pazar 1100 Tt* TURİZM SEYAHAT L/iuUNA IİEACH , , Otelde 1 hafta 425Otlue KALABİÜRSINİZ ŞEKER BAYRAMINDA, ÖREN KESKİN MOTEL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog