Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 1 TEMMUZ 1982 Arjantin Teknik Direktörü Menotti: Ayaz, Isveç'te birinci o!du Spor Servisi Atletimlz Necdet Ayaz, Finlandiya'dan sonra yarıştığı Isveç Vestoras Uluslararası Atletizm yanşmalann da bin metrede birinci oldu. Ağır bir pistte ve saganak yağmuru altında yapılan yanşmada 14.16 lık bir de rece yapan Necdet Ayaz 3 gün önce de Finlandiya'da Saeri Jarvi Uluslararası Atletizm Mitingi'nde 3 bin metrede birinci ol muş ve Turkiye rekoru kırmıştı. ;ı ulkedeki yarışmalarda başanlı so nuçlar alan ve büyuk taktır toplayan Ayaz, birçok Uluslararası yarışmalara davet edildi. "Italya çirkin oyunu ile taktiğimizi bozdu, BARCELONA, (a.o.) Ispan ya'ya Dünya Kupasını muhafaza etmek icin gelen. ancak Ikınci turdo italvo'ya hlç beklenmedık bir şekılde 21 venilen Arjantin, yarın Brezilya İİ9 yapacağı maçın hazırlıklarına başlarken Teknik Dlrektor Cesar Menotti. italya'nın izledığı taktiği «rezalet» dıye niteledl. Dıego Maradona'nm «gölgssl» Claudıo Gentile'nın 90 dakıka boyunca faul yapmaktan başka bir şey düşünmedlğini ilerı süren Menotti; «Maçı alacağımızı umuyordum. Kaybetmek doğrusu aklımdan geçmlyordu. Fakat İtalya çirkin oyunu ile taktiğimizi bozdu» dedi. Menotti, Gentlle'nin mac bo Vunca Maradona'yı en az 20 kez tırpanladığını. Italyan'ların hem top oynamadıklarını ve hem do oynatmadıklarmı llerl surdü. İtalycn takımmm Teknik Direktörü Enzo Bearzot Ise, oyunun sert olduğunu kabul ede rek. oncak Italya'nın. ızlediğl taktık ile Arjantin'in bütün hesaplarını altüst ettiğlni söyledi. Menotti Ise, macın orta hakemi Romen Nicolae Ralnea'nın, Genîıie'ye hoşgörü İle davrandığını kaydederek şunları soyledi: «FİFA kuralları, bir oyuncunun diğerine 6ürekli faul yapması halinde oyundan atılmasını emreder, Gentlle Maradona'ya en az 20 kez faul yaptı. Hokem oldırış dahl etmedi.» Menotti, italya'nın gollerden önce Ar|antin kalesinl bir kez dahl tehdit etmediğinl, Ar|antin'in ise, cok daha baskılı oynamasına rağmen İtalya'nrn «oynatmama toktlğlne kurban flittiğini» beürttl. Menotti, Ar|antin'ln kupadan Dmidıni kesmediğlnl, Brezilya maçını kazandığı takdirds finol şansının artacağını sözlerN ne ekiedi. YİNE ADAM ADAMA Bearzot Ise, Brezilya maçında da adam adama oynayacaklarını acıkladı. Zico'nun ba şına kiml dikeceğlni bellrtmeyen Bearzot, Maradona'yı llk önce Tardelli'nin marke etmesine karar verdığıni, ancak Tardelli'yl geriye almanın forvetın hücum gücünü azaltacağı icin bundan. daha sonra vazgectiğinl söyledi. Bu arada Bearzot, Passarella'nın attığı golün gecerli kabul edılmesıne şaşırdığını, hakemın bir kural hatası yaptığını söyledi. POLONYA MİLLİ TAKIMININ KAPTANI ZMUDA İTALYA'NIN VERONA TAKIMINA TRANSFER OLDU BARCELONA, (a.a.) Poton ya takımmm kaptanı VVIadyslaw Zmuda'nın, bu yıl birıncl lige cıkan İtalyan takımı Verona'ya transfer olduğu açıklandı. Polonyalı yönetlciler, Wıdzew Lodz takımmda oynayan 32 yaşındaki futbolcunun 320. 000 doiar transfer öcreti alacağını söyledıler. Verona'nm, Arjantın MIIII Takımından Osvaldo Ardiles'ın de peş'nde olduğu öğrenlldı. Verona'lı futbol adamları, Ardiles'ın. Fransa'nın St Gsrmain takımı ile bir on anlaşma yaptığını bıldıklerini ancak ünlü futbolcuya daha ytiksek bir ucret teklif etmeye hazır olduklarını soyledıler. Ardıles bu yıl Ingiltere'ye dönmeyeceğını söyleyerek bonservısını istedi. îtalya takım çalıştırıcı Bearzot ise, Passeralla'nm attığı golün geçerli kabul edilmesine şaşırdığını, hakemin bir kural hatası yaptığını söyledi. Arjantin Teknik Direktörü Menotti maçın hakemi Romen Roinea'nın Gentile'ye hoşgörülü davrandığını belirterek «FİFA kuralları, bir oyuncunun diğerine sürekli faul yapması halinde, oyundan atılmasını emreder, Olumsuz futbol mu, o da ne demek?... M M ADRÎD «Olumsuz futbol mu? O da ne demek?. Yanl defansif oynadık falan mı demek istiyorsunuz?... Alman Teknik Direktör Jupp Dervvall, «Neden olumsuz futbol oymıyorsunuz» diyen gazetecinin sorusunu böyle geçiştirmek istedi. Ama gazetecl lnatçıydı. Avusturya maçında futbolu öldüren Almanya, îngiltere maçında da diriltmeğe pek yeltenmemişti. Denvall bu kez gevelemeğe başladı: «Biz defansif değil, kontrollu oynadık. Futbolu asıl öldüren sıcaklar. İki takım da gölgede 40 dereceye yaklaşan sıcakta boğuldu. Aslmda tngiltere bizden de pasifti». Almanya, Mundial82'ın başmdan beri beklenen futDolu oynamıyor. Seyirciler hele hele 54'ün Herberger'inin ve 74'ün Schön'ünün Almanyası'nı bilenler, tatmm olamıyorlar. Insan gayri ihtıyari düşünüyor. Acaba o takımlan Schön ve Hertierger mi yaratmıştı, yoksa o dev fut . bolcular mı Herberger ve Schön'ü? .. Böyle düşünun ce, sonuç mantıksal olarak «bu kötü takım mı Dervvall j başarısızlığa götürü yor, yoksa Denvall mı taknm kötü yapıyor» oluyor.. Denvall dertlı: «Sakatlıklar belim] büktü, en büyük kozlarımı oynatamıyorum. Rummenige. SHelike ve Hans Müller'e bakm. Yeteneklerinm yüzde 4O'ı ile oynuyorlar ancak, bir antrenör, oyun sistenıini ellndeki oyunculara ve onların durumlarına göre ayarlayabilir ancak. Bu kadro ile de ben başka tiirlü oynayamam.» Derwaü'ın her sö zünde, utanç verici Avusturya maçmın günahını çıkarma arzusu var. Gene de anlayamayanlar olur.diye açıkça da söylüyor: «tngiltere ile oynadığınuz maçı izleyenler, herhalde artık bizl anlamış ve affetmişlerdir. tşte Almanya bn...» Gentile Maradona'va en az 20 ARJANTİN ZAFERÎ Finallerin ikinci turunda en zorlu grubun, oto, , , . ., • . ritelere göre en zayıf takımı Italya'nın Arjantin karsısmda aldığı yengitaul yaptı nakem aldinş Dİ y i t a ı . a f t a r lar sabaha dek eğlenerek kutladılar. Kutlamalara verdikleri ad le etmedi. ise «Arjantin Zaferin oldu. İtalyan parlamenterler göbek attı tlk turda oynadığı üç maçta üç beraber lik alarak yengi yüzü görmeden biraz da sansı ve daha çok tecrübesiyie ikinci tura yühselen 1934 ve 1938 Dünva Şampiyonu Italya'nın, unvanını korumah ümidıyle İspanya'ya gelen Arjantin'i 21 yenmesi ve ortaya koyduğu başarıh futbol. Apen'ın Ya nmadasında buyük bir bayram havası yarattı. Romh, Milano, Napoli, Bologna gıbi büyük kentlerde halk sabaha dek şarkılar söyleyerek. çılgınca zaferi kutladı. Bu arada, maç oynanırken toplantıda bulunan İtal yan Hükümeti, Tardelli'nin golü üzerine. parlamenterlerin isteğine uyarak toplantıyı yarıda kesti. Mecüsteki parlamenterlerin ba zılannın tezahürat yaptığı, bir diğerınin de göbeh attığı gözden kaçmadı. Toplantıyı ya rıda kesmek zorunda kalan Başbahan Ciovani Spadolini, Meclis binasının balhonuna çıkarak, gösterilerde bulunan halkı selamladı. Bu sırada «Viva Italia, Viva ltalia!» sesleri, yeri göğü inletti. Başbakan Spado lini Hükümet Konağı'ndan ayrümadan önce, Arjantin'i 2/ yenen İtalyan takımına, «Sizinle tüm ulusça gurur duyuyoruz İtalyan ulusu adına zafennızi kutlar. sizden yeni yeni zaferler beklenz. Sağolun. var olun'» $eklınde bir kutlama tPlgrah çektı. İtalyan Devlet Başkanı Sandro Pertini ise maçı TV'den izlerken sıh, sık heyecanlandı ve etrafmdakilere, «îşte, gerçek îtalya budut» dedi Sporcu Devlet Başkanı, maç biter bitmez, İtalyan zaferiyle ilgili bir oçıfe lama yaparah, «Şu anda tum Italyanlar gibi son derece mutluyum. Dileğim odur ki. futbolcularımız bundan sonra da böyle oynasm ve kazansın» dedi. Dün gece sabaha dek uyumayan İtalya' da sohaklara dökulen halk büyük bir sevmç ve coşkuyla Ariantın yengisini kutladı. Bu arada Roma'nın ünlü •Trevia» çeşmesinin altına elbise'eriyle giren yüzlerce sarhoş futbol hastasını polis güçlühle boşalttı. ADRÎD'in öte başında ıse, bıyık altından kıs kıs gülen bir Ingılız var: Roy Greenwood.. Almanya maçında butıin hesaplarmı bir fikstür azızlığının üzerine kurmuştu. Kurallara gore, üçlü gruplarda ilk maçın mağlubu bekleyen takımla oynuyor. Bu maç berabere bıterse, daha önce kur'a ile belirlenen takım bekleyenıa karşısına çıkıyor. Bu takım Almanya.. Yani maç berabere Diterse, Ispanya once Almanya, sonra Ingıltere ile oynayacak.. Yanl Greenvrood, Ispanya maçmdakı oyununu, Almanya îspanya maçının sonucuna gora ayarlayacak.. Yani DU kez Cezayır'ın durumuna Almanya düşecek. Gözu kapaıı maçlarını bitirip, tngiltere Ispanya maçının sonucunu bekleyecek.. îşte Greenwood'un so ğuk Ingihz tebessümünün altında yatan gerçek, bu hssabın tutmu? olması «Beraberllk en çok Ispanya'mn işine yaradı, diyebilirsiniz. ama yanılırsınız. Almanya da, Ingiltere de tspanya'yı yenecek güçteler. Yan finale bu ikl binden biri Rİder. Ama han gı.si?. Son maç bizim oldu ğuna göre. daha avantajlıyız.».. Ingıltere ustüne gıtseydl, beüu de Almanya'yı perişan eder ve ışını daha ilk maçta bıtirırdı. Nıye gıt nıedı pekı?. Greenwood, onu da anlattı: «Bu maç» kazansak, işi bitirmişfik. Kazanmak İçin ııasıl oynamalıydık? Her gazetecinın fikrl var tabil. Ama kâğıt üzerindeki fikirle sahadaki ujgulama birbirine uymaz. Ben bir küçük kavgayı değil, büyük savaşın sonunu düşünmek zorundayun. Aslında gördünüz, kontrollu oyuna rağmen gaübiyeti kaçıran blz olduk».. Jupp Derwall'in Almanyası bir kez daha yuhalandı 1974'deki Almanya'nın şampiyonliik kadrosun da yer alan Grabowski «Derwall'in bundan son ra takımın başında kalması ölanaksız. Bir Alman olarak yiizüm kızardı. Sergilediğimiz fut boldan utanç duydum» dedi. Spor Servlsl 29 haziran gecesi, şampiyonların gecesiydl. Oysa, dört dünya şampiyonundan ttalya' nm dışındakller futbol severlerl her bakımdan hayal kırıklığına uğrattılar. Avrupa'nm ikl büyüğü, FederaJ Almanya İle tnglltere «Barnebau Stadında seyircileri adeta uyuttular, doksan dakika süreslnce. Herkes soruyor birbirine, «Sampivon adayı Federal Almanya bu mu?» Nerede. elemelerde sekiz maçtan S Önder Samsun'la, Isa'da Mersin. İd. Y. ile anlaştı Spor Servisi Adana Demirspor lu önder'in Samsunspor'a Penerbahçe 11 İsa'nm da Mersin Idmanyurdu'na transfer olduğu bildirlldl. Öte yandan, Fenerbahçe'li Isa bu yıl birinci llge yükselen Mersin ldman yurduna transfer oldu. Taraflar arasm da bu konuda gereklı sözleşmenin imzalandığı oğrenildl. tfimünO kazanırken rakip waH'ın bundan sonra takıler ine gol yağdıran (33 mın başında kalması olagol o müthlş ekip? Gerçek naksız. Bir Alman olarak ten, «danışıku maç» nede yiizüm kızardı, utanç duyniyle seylrcinln Almanlara dum sergilediğimiz futbolhmcı var, hal böyle olunca dan» diye görüşünü özetle00 berabere sonuçlanan di. karşılaşma sonunda Alman ların yuhalanmasmı norrnal karşılamak gerek. Tabii, bu arada İngilizler de nasibinl aldı ateşli tspanyol futbol severlerinden. Tüm Ispanyol yaym organları ve futbol uzmanlan, oyunu kilitleyen iki eski şampiyona ateş püskürü yor ve veryansın ediyor. Is panyol TV \. yorumcusunun maçm özetini yaparken. «Yoksa bu da mı şike?» yorumunda buiunması ilginç her bakımdan. Sovyet Çahştırıcılar Birligi'nin gösîlemcisi olarak tspanya'ya gelen ünlü eskl kaleci Sovyet Lev Yaşin verdiği demeçte, «1958'den bu yana Dünya Kupalarına futbolcu ve izleyici olarak MADALYALARI tLE Romen Silahlı Kuvvetler Güreş takımını 92 yekatıldım. Hiç tereddüt et nen takımımız madalyaları ile (Fotoğraf: (THA) Aydm tşleyen) meden söyleyebilirim kl, ts bugiine dek gördüklerimin en zayıfıdır» şeklinde konu şurken, 1974'deki şampiyon luk kadrosunda yer alan Alman Grabowski de. «Der ALI günü Madııd ve Barcelona'da ringe ddrt eski dünya şampiyonu çıkmıştı. Arjantin, îngiltere ve Almanya hayal kırıkhğı yaratırken, İtalya beklenmedik bir futboı ortaya koydu. Aslında Can Bartu maçtan once soylemış: «ttalya defan sif oynuyor diye kinıse beğenmiyor, bu yüz den kimse dikkat etmiyor. Oysa gök mavilıliler, turnuvanm en iyi takımlarından biri» demiştl. Can, italya uzmanı; dedıgı de çıktı. îtalya Arjantin'i yenerken, Brezilyalılan da denn derin duşündürmeğe başladı. italyan gazeteciJer. «llk kez sşağılık konıpleksl duymadan oynadık, sonucu gördünüz.. Beş olurdu» dıyorlar. Gerçekten de olurdu. Savunmada iyi kapanan ve harika kontrataklar la gol arayan italya, uzak şutlarla da tehlıkeli oluyor. Zaten Mundial82'ın kaderıni yazacak güç de ıyice ortaya çıktı. Uzaktan şut atan ve çok hızlı kontratak yapabilen takım kazamyor. Artık oyle «Al gülüm, ver gülüm» artistık paslarla rakıp kaleye inmek, 18'e dalmak, oradan şut çıkarmak devrı geçtı. Buna, en zayıf takmılar bıle ızın vermıyor. Futbol, basketboıa dönmüş, Ama pota dıbınde sayı yapmanın neredeyse imkânsızlaştığı bir basketbola Bu nettsnle, 2530 metreaen bomba gibı şut atabilen ve rakıp üzerine geldiğı anda bir anda top çıkartıp, daha santradan kalecı ile karşı karşıya kalacak şekilae dalabılen takımlar gole yaklaşıyor. Topu çıkarmakta bir an geciktinız mi, rakip takım sizı en lyı şekilda durduracak taktığl ile savunmada yerini almış oluyor. îtalya çok iyi kontratak yaptığı için kazandı. Top çıkarmakta geciken Arjantin'in büyük kozu Maradona'jı da çok rahat te sırsiz bale getirdi. ••• SPANYA'mn bol keseden attığı penaltılar ve bu konuya ilişkın Pele'nın bir sözü, herkesin dılinde: «Dünyanın en kötü golü, penaltıdan atılan goldür.».,. ••• «1 Oyunu kuracak anahtar adamları seçemedl, 2 Oyun planı kuramadı, 3 Organizasyon gücü yok, 4 Futbolculan kuklaya çevirdi. 5 Çağdışı bir alan s » vunması yapıyor, 6 Takımı forma sokama di, 7 Oyun sırasmda gerekli değişiklikleri yapamıyor, 8 Kenardan oyunu iyi oku yamıyor, 9 Hatalan görecek yetenekten yoksun, 10 Futbolculan harcıyor»... «Yanılmayın.. Bizim bir maçımızdan son ra Coşkun Özarı'yı eıeştırmiyoruz... îspanyol gazeteciler, Santa Maria'mn 10 kusurunu böyle belirlediler. «Bir teknlk dfrektörde başka kusur da olmaz zaten» demeyin. Bızde lıste daha da uzar, bilırsinız.. Aslında takımından memnun tek basın Brezılya'nm.. Ötekilerm hepsi ne oyuncuları beğeniyor, ne de yönetımi. Arjantin galıbiyetıne rağmen Italyanlar, Bearzot ve fut bolcularla barışmış değiller. Konuştuğum tüm îtalyanlar, «tyi ovnamadık; hazandık o kadar» diyorlar. Ne yazık ki, eünümüz futbolunda artık iyi oyunu düşünen yok. Herkes ne olursa olsun kazanma azminde. Olum suz futbol da burdan doçuyor zaten. Kulakların çınıasm Jupp Denvall,, 1 panya'daki Alman takımı, SİLAHLI KUVVETLER GÜREŞ KARŞILAŞMASINDA Türkiye: 9 Romanya: 2 ISTANBUL (THA> Aituniza de Spor Salonunda dün akşam yapılan ikili özel güreş turnuvasmda Türk Sılahh Kuvvetler takımı. Romen Silahlı Kuvvetler takımını 92 yendi. Zevkli ve çekışmeli geçen karşılaşmalar sonunda, Silahlı Kuvvetler gureş takımımıza galiblyet leri 57'de Fettah Berker (hükmen,) ötekiler sayı ile olmak üzere 52'de Erol Kemah, 62 Suphi So ğancı 68'de Akın Alpsaltaş, 74'de Bur'nan Sabancıoğlu (2 ayrı raki bini de sayıyla), 82'de Osman Gazl Saym, 90'da Halil Aras ve ağırda Kenan Çmar kazandirırken, 48'de Önder sayı, 100 kiloda Fikret Demir tuşla mağlup oldular. Günün en zevkli ve çekişmeli karşılaşması ağırda Kenan Çmar ile Romen rakibl arasında cereyan etti. İki güreşçi de şampiyonalarda zor görülen hareketli bir güreş ten sonra 66 berabere kaldılar. llk teknik puanı alan Kenan Çmar sayıyla galip ilan edildi. Müsabakalardan sonra yapılan törende her iki takım güreşçilerin madalyaları verildL BEŞİKTAŞ YENİ DÖNEMİ 14 TEMMUZDA AÇACAK BtZ BİZEYİZ Uluslararası Yaşar Dogu Güreş Birinciligi davet edilen hiçbir Ulkenin katılmaması nedeniyle Türk ekipleri arasında başladı (Fotoğraf: (THA) Spor Servisi Beşiktaş futbol takımı 198283 fut bol dönemini 14 temmuzda açacak. 198283 sezonu şampiyonu Beşiktaş 14 temmuzdaki sezon açılışmdan sonra Bursa Uludağ'da bir otelde kampa girecek. Tatilini ge çirmek için Yugoslavya'ya oradan da Italya'ya geçen Teknik Direktör Dorde Millç ise 13 temmuz günü Js tanbul'a dönecek, Dünya Kupası'nda Haftanın Programı 1 Temmuz perşembe: 1315 K. Irlanda Avusturya. 22 00 S. Blrlığı Belcıka. 2 Temmuz cuma: 18.15 Brezilya Arjantin, 22.00 İspanya Almanya. 4 Temmuz pazar: 18 15 K. İrlanda Beicika, 22 00 S. Bırllğı Polonya 5 Temmuz pazartesl: 18.15 Bre/ılya Italya, 22.00 Ispan\ a Ingıltere. ULUSLARARASI YAŞAR DOĞU GÜREŞ ŞAMPİYONASI BAŞLADI Şampiyonaya tıicbîr davetli ülke gelmedi SAMSÜN, (THA) Uluslaıarası Yaşar Dogu Güreş Şampiyonası fıyasko ile başladı. Şampiyonaya davet edilen ve geleceklerını bıldıren Çekoslavakya, Romanya ve Bulgaristan ekıpleri katılmadılar. Dün başlayan şampiyonaya Greko Romen stilde yapılan güreşlerle girıldi. Karşılaşmalara Samsun, Istanbul ve Ankara karmalarından topiam 27 güreşçi katıldı. Daha önceden geleceklerini bildıren ülkelerin şampiyonaya katılmamalan organizasyona büytlk gölge düşürürken şampiyonaya olan ilgiyi de azalttı. îlk gün karşılaşmaları sonunda rakiplerini yenen 48 kiloda Ali Metin, 52 kiloda Hüseyin Demirtaş, 57 kiloda Ahmet Bayraktar, 62 kiloda Fehmi Akyıldız, 68 kiloda Fikret Polat ve Esat Metin, 74 kiloda Emin Çakıroğlu İle Celal Taşkıran, 82 kiloda Aydm Metiner ve Adil Yiğit, 90 kiloda Saıt Sen ikinci tura yükseldiler. 48 kiloda Muzaffer Aydm. 52 kiloda Mehmet Nalçacı, 57 kiloda Mustafa Aslan, 62 kiloda Arif Aker, 90 kiloda Aslan Aslan ise karşılaşma yapmadan tur atladılar. II IIİİ Hollanda Mektubu: S Amatörler kösesi • Amatör gençler ligi takımlarından Kadırga Kulübü'nün çalıstırıcısı Garabet Ölçen Istifa etti. 13 senedir kulübüne hizmet veren Ölçen, genç v e minik takımlan çalıştınyordu. # Şile'de düzenlenen • Cumhuriyet Ku pası» turnuvasmda G. Birliğı Doğanspor'u 52 yendi, duzeltir özür dileriz. • İstanbul 2. Amatör futbol HgintJe şampiyon olan Bozkurt'un Asbaskanı Hüseyin tgüz'ün oğJn dünyaya geldi ve bebeğe Kerem adı verildi. * Zuhuratbaba Kaymakamlık Kupası maçlannda alman sonuclar şöyle: Çapa S. Sirkeci: 42, Bağcı Yeşildirek: 32, Bozkurt, Gedizspor: 10, Hürbarbaros Demlrspor: 22, THY Şekzadebaşı: 11, Yücespor Kadırga: 32. • Ayazağa'da yapılan Adem Demir Futbol Turnuvası sona erdi. Namağlup Çam olukspor l., Şîrintepe 2. Ortabayır da 3. oldulaf. Spor Servist tsnanya82'ye bugün oynanacak ikinci tur karşılaşmalanyla devam edılecek. llk maçında Polonya'va farkh yeniden Belçika Sovyetler Birliğı ile karşılasırken yi ne ilk macında F Alm"nya"vn boyun eğen Avusturya K. tr landa karsısmda son şansını kullanacak. TV. K. îrlanda Avusturya karşılaşmasım 18.15: Belçika Sovyetler Birliğl macmı da 22.00'den ltibaren naklen ve renkli olarak yayınlanacak. Beicika ve Avusturya son şanslarını kullanıyoHar F. Bahçeli kürekçiier bu yıl da iddialı Spor Servisi Fenerbah" çe kürek takımı hafta sonunda yapılacak olan îstan bul gençler birinclliğine iddialı bir şekllde hazırlanıyor. Bugüne dek gençlerde kti rek birinciliğini künseye kaptırmayan SarıLacivert 11 takımın kürek takımı ça lıştırıcısı Adem Deniz tüm birinctlikleri almak İçin parkura çıkacaklarmı, birin clliğe çok iyi hazırlanandık larmı belirtti. "Hansi Müller dolaştı durdu, Sabri Kenan BAĞCI AMSTERDAM Hollanda basım Fransa Avusturya karşüaşmasıyla U gili olarak verdiği haberde, «Fransa onbirl şikeclye yeterli cezayı veremedi» başlığmı kullandı. Avusturya'yı pro testonun sahada bir «ıshk konserine» neden olduğunu anlatan yazı şöyle devam ediyor: «Fransa kaliteli futboluvla Avusturj'a'yı ezdi geçti. Avusturya takımmın aslarını, Avrupa piyasasının pahalı futbolculannı herke» gordü. Krankl ve diğer ünlülerin 25 kuruş blle ehneyeceklerl belirlendi.» F. Almanya îngiltere karşılaşmasıyla ilgili kritikler de ıse «Alman teknik direktörü galiba hafızasını kaybetti. Karsısmda Avusturya değil tngiltere varrtı. 6 avdır futbol oynamayan Hansi Müller'i kadroya koydu ve bu futbolcu da sahada dolaştı durdu» denılırken Ingıltere ile ilgili bolümlerde Ingilizlerin Falkland krızinden kendilermi kurtaramamış olmalarından söz edaliyor, ve devamla Ingılız hücum oyuncuları anlatılıyor: «Hücumdald oyuncular ayaklanna selen topları Alman deransına, sanki tngiliz deniz kuvvetlerine bağış yaparmışcasına armağan ettiler.» IlllînilliniUllllilllllllllllllllllllllllllııııiııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog