Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

9 HAZİRAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Cad Devlet Baskanı Kamerun'a kactı • Eski Başbakan Habre'ye bağh birlikler ülkenin başkenti N'djamena'yı kontrol altında tutuyorlar. Başkentle haberleşme kesik ye devam ettiğini de sözlerlne ekledi. Libya'nın yardımıylo Iktldarda kalan Devlet Başkanı Oudaei. gecen ay Habre'ye karşı mucadele edebllmek lcın yeniden yardım ısteme amacıyla Trablus'a gıtmiş ancak bu yeni isteğı Libya yetkılilerince reddedilmışti. Bu arada Amerikan AP Alansmın Kahire kaynaklı haberine göre Mısır eski Cad Başbakanı Hissene Habre'nin ülke dekl ceşıtli fraksıyonlarla barış yapmasmı ıstedi ve ulusal uzlaşma cağrısında bulundu. Mısır'm Dışışleri ile gorevli Devlet Bakanı Butros Gali, ülkesi.nın Çad'ın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünO ve ulusal uzlaşma ilkesml destekledığini söyledi. Bilındlğl gibl Mısır, Libya 1980 aralığmda Ouddel'ye yardım amacıyla Cad'a mödahale ettiğlnde, Habre'ye silah ve malzeme yardımında bulunmustu. Dış Haberler Servisl Çad başkenti N'dıamena'run eski Başbakan Hıssene Habre'ye bağlı birliklerın elıne geçmesl üzerine Devlet Başkanı Goukounı Ouddeı'nin Kamerun'o kactığı bıldırılıyor. Kamerun'dakl Fransız yetkıll kaynakları, Ouddeı'nin, Habrenin komutasındaki iki bln kişilik orduya tutsak düşmemek lcin Kamerun'a sığındığını bellrttiler. Cad'ın Paris Büyükelçlliğl sözcüsü, başkent N'd|amena lle tüm haberleşmenm 24 saattir kesik olduğunu söyledi. Sâz cü elcıliğm ülkeyi temsll etme Italya'da yerel seçimleri sosyalistler ve merkez partiler kazandı BOMA, (a.a.) Pazar ve pazartesi gunlerı Italya'nın 180 yerleşim bolgesinde yapılan yerel seçımlerden sosyalıst v e Merkez Partiler kazançh çıktı. Hrıstiyan Demokratlar ile komunistler ise oy kaybına uğradı Buyük bır kısmı kesinleşen sonuçlara göre sosyalistler. uç yıl önce sağladıkları %9 9 oranın daki oylannı bu kez %14.4'e çıkarttılar. Baş bakan Giovanni Spadoli ni'nin Cumhuriyetçi Par tisi %3.1'den %4.5'e yükseldi, Hristiyan Demokratlar ise %35.5'ten %33,9'a düştüler. Ingiliz komutanı, Arjantinlilere "teslim ol,, çağrısfnı yineledi Galtieri: Falkland'i bırakmayacağiz LONDRA / BUENOS AlRES, (a.a.) îngiliz kuvvetleri Falkland Adaları'nın başkenti Port Stanley çevre sindeki çemberi daraltırken Ingiliz kara kuvvetlerine ko muta eden General Jeremy Moore, Arjantm garnızonunun komutanı General Marıo Menendez'e «teslim ol» çağrısında bulundu. Arjantın Cumhurbaşkam Leopoldo Galtieri ise Arjantınli gazetecıler ile bir sohbet toplantısında, Arjantin'in Falkland Adaları'na enin de sonunda kesinlıkle sahip çıkacağmı, Ingiltere'nin bunu onlemeye gucunun yetmiyeceğıni söyledi. Port Stanley'deki Arjantin garnızonunun radyo ha berleşmelermde kullandığı frekansa mudahale eden İn gılız radyo teknısyenlerı ( Ge neral Menendez'e ıletılmek uzere Ispanyolca bir mesaj yayımladılar General Moore'un ımzasmı taşıyan mesajda, Arjantin askerlerının teslim olmasıyla kan dokul mesının onune geçilebüeceğı belırtıldi. General Menendez'ın bu mesaja ne şekılde bır cevap verdığı bilınmıyor. Ancak gozlemcıler generalin geçen hafta emrındekı kuvvetlere «Sonuna kadar çarpışılması için bir genelge yayunladıgını» hatırlatarak bır teslimin soz konusu olamıyacağını kaydettiler. Port Stanley çevresinde 7.500 îngılız askeri bulunuyor. Arjantın garnizonu ise 7.000 kişilik. Îngılız kaynakları son al* tı gun içinde 60 Arjantin as kerinin öldurulduğunu, buna karşıhk îngıltere'nin, düşen bir helıkopterde hayatlarını kaybeden dort kişinın yanında başkaca kayıp vermedığıni soyledıler. Bu arada, Arjantm'ın ga1yet alçaktan uçan «C 130» ağır naklıye uçakları ile son bır kaç gun ıçınde Port Stanley'e yeniden takviye kuvvettı ve malzeme gon« derdıği tespit edıldı GALTİERİ SAVAŞI BİZ KAZANACAĞIZ Öte yandan, Arjantinli general, La Razon gazetesine verdiğı demeçte, îngıltere'nin Falkland Adalan'nı ele geçırmesının bir anlam ifade etmıyeceğini söyledi ve şunları belirtti. «Adalardan çıksak bile tekrar döneceğiz. Tekrar bl zi atarlarsa tekrar geleceğiz şu anda bir muharebeyi kaybedebiliriz. Fakat sa vaşı mutlak surette kazana cağız.» INGİLİZ HELİKOPTERÎ DÜŞTÜ Ingıltere Savunma Bakan lığı onceki akşam bir açıkla mada bulunarak «Gazele» tipi bir helikopterin kaza na deniyle duştuğunu ve helikopterde gorevli Ingiliz askerlerinden dördünun yaşamlannı yitirdiğini bildirdi. Bakanlık, kazanın Doğu Falkland Adası'nda meydana geldıgini kaydetti. İNGİLİZ ASKERLERİNİN KUMANYASI TETERSİZ Eskiden îngiliz ordusun* da gorev yapmış bir beslenme uzmam, Falkland ada larında bulunan İngiliz askerlerine verılen kumanya^ nın vıtamin bakımından ye. tersiz olduğunu one sürdü. İngiliz filosundaki askerlere verilen tipik bir yemeı ğin, haşlanmış et, bezelye, patates püresi, iki paket çu kulatalı karamela ve bir pa ket bisküviden oluştuğunu kaydeden beslenme uzmam, «bu yemeğin kalorisi tamdır, ancak ' C ve 'B' vitamin leri eksiktir. Bu nedenle askerler, olağanüstü koşullara dayanıklılık gösteremeyebilirler. Bu koşullar, yaralanma, fiziksel güçsüzlttk, bunalım ve Falkland'dakf dondurucn soguk olabilir» dedi. Fas ile Mısır yeniden yakınlasıyor KAHÎRE, (ANKA) Fas Dışışleri Bakanı Muhammed Boucetta resmı bır ziyaret için dün Kahire'ye git ti. Boucetta'nın ziyareti, 1B79 yılında Mısır'm Camp David anlaşmalannı imzalama sı üzerine iki ülke arasında diplomatik ilişkılerin kesilmesinden bu yana hükumet düzeyınde gerçekleştirilen ilk resmi temas oluyor. Kahire'deki diplomatik gözlemcıler, ziyaretın. Fa9 lle ABD arasında Amerikan uçaklannm Fas hava üslerinden yararlanmasmı içeren bir askeri işbirliği anlaş ması imzalanmasından kısa bir süre sonraya raslaması nedeniyle, Arap ülkeleri arasında yeni bir «Baü yanlısı eksen» kurulması yolun da ilk adım olarak değerlendırilebileceğini savunuyorlar, PORT STANLEY'DE ARJANTİN ASKERLERİ Falkland adalarında hüküm süren şiddetli kış yüzünden, Port Stanley'e karşı büyük İngiliz saldırısının geciktigi bildiriüyor. Fotoğrafta Port Stanley'de mevzilenen Arjantin askerleri İngilizleri bekliyor. İş Bankasına geldiginizde, güler yüzlü hizmeti tanırsımz. bankalarını, benimsemiş kimselerdir Bankası'na gelen herkese yakmlık duyar güler yüzl yaparl Sudan'da üniversite öğrencileri boykota gitti HARTUM. rANKA) Su dan'da üniversite ve yüksek okullarda eğitim gören binlerce öğrencinin, Devlet Başkanı Cafer Numeyri yönetiminin baskı önlemlerini protesto için boykota gittik leri bildiriliyor. Hartum'dakl diplomatik gözlemcilere göre, öğrenciler. polisin gerekçe gostermeden yaptığı tutuklamalar ve üniversite kampüsle rınin güvenlik kuvvetlerince işgalini protesto etmek amacıyla eyleme gırmış bu lunuyorlar. Bankalılar İS BANKASI TÖRKİYE Düsen Brezilya ucagında 135 kisi öldü FORTALEZA (Brezilya/ajı.) Brezilya Hava Yollan Şırke ti'ne (VASP) bağk Boeıng 727 Yolcu uçağında yer alan 126 yolcu ve 9 kışüik mürettebattan kurtulan olmddı. Yolcu uça ğı dün sabah, ülkenin kuzsydoğusunda bulunan Fortaleza bolgeslnde düşerek parçalanmıştı. Uçağın, ucuz tanfeden yararlanmak ısteyen yolcular ya ranna bir gece uçuşu yaptığı ve kazanın sabaha doğru mey dana geldığı öğrenıldl. Kazanın ktitü hava koşullan yüzünden ve lnişe sadece 18 da kıka kala meydana geldıği belir «liyor. Arjantin peşin para ile birçok ülkeden sifah alıyor BUENOS AIRES, (a.a.) 4 Arjantin hükumetinuı, ihtıyacı olan her tur sılahı çeı şıtli ulkelerden, peşin ödeme yaparak satm aldığı og renildı. Arjantin'e silah sağlayan ülkelerm başında Israil, Pa ru ve Venezuela ile merkezi Libya'da bulunduğu iddia edilen «Silah karaborsası» ga liyor. Arjantin'li bir yetkili, si lah borsasında yalnızca pa ranın geçerlı olduğunu be^ lırterek parası derhal öden mek şartıyla her türlü sıla hın bulunabileceğini kaydet ti ve Arjantin'in Sovyetler Birliği, Küba ve Güney A£rika'dan silah almadığı ö^ zellıkle vurgulandı. Iyi haber alan kaynaklara göre Arjantin 2 nisan'dan bu yana Israil'den Ameri» kan yapısı 24 Skyhawk uçagı ile Dagger uçakları, Lib ya'dan Fransız yapısı «Exocef» füzeleri, Peru'dan Mirage uçakları ve Venezüella* dan da yedek parça ve va çakları için jet yakıtı aldı. Libya'dan sağlanan Exo« cet füzelerine, normalin 500 üstünde, bir milyon dolac ödendiği bildiriliyor. Polonya'da bir maden ocağı çöktü: 4 ölü var VARŞOVA, (a.a.) Polon ya'nın GuneyBatısmda bulunan Wıktorıa de Walbrzych mademnm çökmesi sonunda. 4 madencinın ölduğü. ikısinin kurtanldığı, dığer tkısımn ise, hâlâ top rak altında kaldıklan bıldi nldi. Kurtarma çalışmalarmın oldukça zor şartlarda yürütüldüğünü belırten Polonya resmi haber ajansı, kaza nedenini araştırmak için. ö2el bir komisyonun kuruldu ğunu bildirdi. MEKStKA <a.a.) Meksika' da pazartesi günli meydana ge len ve 12 saat süren 22 deprem de, 5 kişi ölmiiş. 7 kişl yara landı. Richter ölçeğıne göre 6.5 şlddatindeM ilk depremin, Guerre ro'da meydana geldiğl, Morelas, Puebla, San Lıus Potosi eyaletlerinde, Meksıko'da ve Oa zaca'da da hisscdildıği ve S klşinin ölümüvle sonuçlandığı be Urtüdl. 1 Başkent Mekslko ' i meydana gelen ve yaklaşık iki daklka süren deprem ise, büyük pa nlğe yol açmıştır. Bir çok bjnanın yıküdığı, yangın çıktıgı, gaz kaçağı meydana geldiğl be UrUldl. Meksika'da 12 saatte 22 deorem oldu F.AImanya'da Hükümet düsrne tehlikesiyle karsı karsıya BONN (a.a.) Federal Al> manya'da pazar günü yapılan yerel seçimlerde Başbakan HeL mut Soımidt'ın Hamburg'ta seçimleri yıtırmesi, itıbarını sarsarak, 13 yıllık koalisyon hü kumetıni düşme tehlikesi il« karşı karşıya bıraktı. Seçimlerde Schmidfin Soayal Demokrat Partisi 120 sandalyeli parlamentoda 55 sandel ye elde etti. Muhafazakâr Hristiyan demokratlar ise, oylaran %43.2'sini kazanarak 56 sandalye elde ettiler. Hamburgta 20 yıldan bu yana ilic kez bu kadar büyük bır başan kazanan Hristiyan Demokratlar yine de iktidar olmak için çoğun luğu elde edemedi. BİR BANKADAGÖRMEK ÎSreSKLERTMZİ j ) İŞ BANKASI NDA BULJURSUNIJZ]|P^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog