Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 9 HAZtRAN 1982 Besiktas taraftarları sessiz bekleyis icinde Serhat ÖZTÜRK Şeref Stadının gınşmde ki ulu Çınar'a asıh beyaz kartonda şunlar yazıyor: «Beşıktaş'hlara, Eskışehır'e şampıyonluk turuna gıdıyoruz GıdışDbnuş otobus ucretı 1500 JTL'sı. Hareket: Cumartes ı saat 24 OO'te Spor ve Ser > gı Sarayı'nın onunden..» Bızle bırlıkte ilanı okuyan bir taraftar tüm Beşıktaşlı'lann ortak düşun cesını ozetleyivenyor. «Eskışehır'de sokağa çıkma yasağı da kaldırildı. Ne bıçım kutlanz şampıyonluğuv. Ve turnike kapı dan geçıp stada ginyoruz. Içerde yaklaşık 200 kışı var. Bunlar obek obek top lanmışlar hararetli hararetli tartışıyorlar. Birbırini tanımayan insanların bu .lgınç dıyaloglarında konu hafta sonu oynanacak Es kışehır maçı, buna bağh olarak Trabzon ve G Antep maçları. Beşıktaş'm şampıyoniuk hesaplan yapıhyor kısaca. Bir haftadır Istanbul'u kasıp kavuran Beşiktaş fır tınası yermi büyuk bir ses sı?lığe bırakıp geçip gitmış Sankı bir hafta evvel kı ınsanl<ar gıtmiş vprıne venılen grplmış bu şehre. Bu sırada gırışte konuşan bırmin seslen geli yor kulağımıza. hemen o tarafa yoneüyoruz. •Arkadaslar, kapıdaki iianda otobüs fiyatı 1500 TL. dive yazmıslar. Ben sizi 750 liraya götürüp ge tireceğim. Beşiktaşhlar i Siyah Beyazlı futbolcular Eskişehirspor deplasmanı için dün çalıştı TV, Eskişehirspor Beşiktaş düğüm maçmı naklen yayınlamak için hazırlıklara başladı çin herşey feda olsun. Be şıktaş taraftarı olarak ka zık yemeyelım uyanık olalım.» dıye bılgı verıyor kır saçh bir baska taraftar. Herkes bu adanun çevre sini sarıyor ve konuşmaya, adres almaya baslıyorlar. Ve oyuncular sahaya çı kıyorlar Ister istemez tezahürat ve teşvık edıci soz ler bekliyor kulaklarıınız. Oysa hıç bıri yok bunlarm. Seyirci kendi derdine duşmuş şampıyonluk hesapları yapıyor. Antrenmanda sakat olan Fikret ile izınlı olan Ali Kemal'ın dışında bütun futbolcular var. Öte yandan TRT'nın Tür kıye Lıglerinın son yıllarda kı en krıtık karşılaşması olan EskışehirBeşıktaş ma çını naklen yayınlamak içın çalışmalara başladığı bıldınliyor. Amatörlerîn yuzde 8'lik payını ödemeyen BTGM reklam gelirlerinin yüzde 5'inî de kesmeye başladı İZMİR, (THA) Amatcr Spor Kulüplerıne parasal yardım sağlamak amacıyla amator kuluplerın formalarma reklam almalanna olanak sağlovan kararın uygulamasından doğan aksaklıklar amotor kuluplerın şıkâyetlerıne neden oluyor. Beden Terblyesi Genei Müdurlüğu'nün uygulama emrırıs gore, kuluplerın alacakları rek lam ücretlerının yuzde 5'mi Be den Terbıyesı Bolge Müdurlerı veznesıne yatıımck zorunda ol malan neden.y'e amator kulup ler de profesyonel kulupler gıbı aldıkları reklam ucretlerinın vu?de 5'ını bolgeye yatırıyoriar. Uygulama İle ilgili görüş ve düşuncelerıni THA muhabirine lleten İzmlr Amator Spor Kulüp yoneticileri konuya ilışkin olarak şunları soyledıler: «Beden Terbiyesı profesyonel karşılaşmalardan yapılan yuzde 8'lik amator hisselerln dağıtımını yapmakta ve bu kesinîüerin harcama yerleri hakkında bir acıklama gereğinl bl le duymamaktadır. Bu yetmiyor muş gibi amator kuluplerın de karşılaşmalarda formalar üıerine reklam alabilmelerine olanak sağlayan karardan sonra profesyonel kulüplere uygulanon hususlar aynen amator ku luplere de uygulanmaktadır.» SPORDA DI/ALOC Yücelman sordu, Talat Tokat yanıtladı: 'Hakem imparatordur, 0 Hakem bir imparatordur ama, bir yalnız imparatordur, vicdanı ile başbaşa kalan ve işini hobi olarak yapan ama» tör bir imparatordur "Kim, o Kimdirr 1937 yılında Siirt'te doğdu. Babasının görevl Icabı Diyarbakır'da okudu. Hava Astsubay Okuluna yazıldı. 1956'da mezun olup Diyarbakır'a tayin oldu. 1962 yılmda Ankara'ya tayin oldu ve 1976 da kendl isteği ile emekliye ayrıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Tokat yurt dışında 27 ulusal ve uluslararası maç yönetti. FİPA kokartı sahibidir. Havagücü'nde futbol oynamıştır. Ispanyol Basmı'na göre: "DÜNYA KUPASI İSPANYA İÇİN FELAKET OLACAK,, MADRİD, (a.a.) Dünya Ku pası fmal maçlarının başlama sına bırkaç gun kala, hıç bırşe yın hazır olmadığmı yazan Ispanyol gazetelerı, kupanın Is panya ıçın ulusal bir felâkete donuşebıleceğmı belırttıler. Ülkenın en çok satan gaze tesi olan «El Pais», bir çok stadda, numaralı olması gereken koltuklara hâlâ bir numa ra konmadığını, basma aynlan çalışma yerlerınm tamam lanamadığını ve bazı stadlarda telefon hatlannın hâlâ çe kılmedığıni behrttı. Valencia Havaalanı'nın ınşaa tı, çeşitli nedenlerle gecikti. îspanya'nın bulunduğu Valencıa grubunda kentın bir kaç gıtne kadar dolması beklenmek te, ancak ılgılıler, her gün yü ze yakın uçağın ınmesının bes lendığı havaalanmda hıç bır şeym hazır olmadığını soyledıKupanın resmı seyahat acen tası olan Mundıespana, fıyatlann çok yüksek tutulması ne denıyle yer ıptallennın son gun lerde çığ gibı buyuduğunü kabul ettı Organızasyon komıtesı ilk başlarda bılet satışlarında 10 milyon dolar kâr beklediğıni soylerken şımdi zarardan soz etmeye başladı. Ilk başlarda bütçesını az tutan komıte, kabaran giderler karşısında devletten 7 milyon dolar daha almıştır. Ancak ozellıkle güvenlık servıslerınm artan ihtiyaçlan bu tahsisatın da yetersiz kalmasına yol açtı. Ancak Hazine Bakanlığı, 19 Kısan'daki özel pıyango çekilışinden elde edilecek para ile butün masraflann karşılanabüe ceğme ınanmakta. Falkland bunalımı nedenıyle bınlerce Arjantın'lınin tspanya'ya gelmekten vazgeçmesı, mali sorunlara bir yenısını da ha ekledi. Komite, Arjantın Belçıka maçı için sadece 450 Arjantuı'lının bilet aldığını açılc ladı. Komıte bu arada, ıtfaıye mil dürlügunü Barcelona'daki Nou Camp Stadı'na sadece 92.000 seyirci alınması yolundaki isteğıni dikkate alnuyarak açılış maçı içm 103.000 bıletl satışa çıkarttı. Yılm maçı diye nitelenen ve günlerce kamuoyunu meşgul eden şampıyonluğun kılıt maçı dedığınız Beşiktaş Trabzonspor karşılaşması bır büyük maç olur da, maçı yonetecek hakem, bir üfleyişi Ue oyuna bükmeden, sert bır bakışı ile futbolcuları hizaya sokan sıyah gıysili adama ne denir? «tmparatordur» diye yanıtlıyor o önemli maçm, onemlı adamı Talat Tokat. Talat Tokat ile, o günlerce beklenen maçtan tam 2 saat önce înönü Stadı'nın nakem odasmda konuşuyoruz. Boylesine bır kritık maçta, böylesıne elektrikli bır ortamda ne gibi duygular içindesiniz? Bu maçın önemı sizi ne derecede etkiliyorî Talat Tokat tahmlnimin tam tersi öyle«ıne rahat bır hava içmde ki, ANTRENMAN SESSÎZ GEÇTİ Diın Şeref Stadı'nda antrenman yapan Beşiktaş takımını yaklaşık 200 kadar seyirci izledi. Çok sessiz geçen antrenmanda ısınma hareketleri yapan Mecdet görülüyor... (Fotoğraf: Asena OZKAN) Yılm maçını yöneten hakem Talat Tokat, Abdulkadir Yiıcebnan'ın sorulannı yanıtlarken, yan hakem Hüseyin Karaca onlan dlnliyor. (Fotoğraf: Ender ERKEK) Benım için olsun, her nakem İçin olsun her maç aynı onemı taşır. Bır okul, bır amator maçmış, ya da profesyonel bir karşılaşmaymış, farketmez. Maçın büyüğü, küçüğü olmaz. Tıpkı 90 dakikanın uzayıp ku salamıyacağı gibi.. Sizce hakemlik nedir, ne değlldırî Hakem sahada bır diktator müdur, yoksa adalet dağıtan bır kışı mı? Hakem sahada bır imparatordur Verdığı karar yanlış da olsa kinıse değıştıremez. Kararına ne bır kımse nıüdahale edebilır ne de bır kurum. Onun için ımparatordur. Ama, yalnız bir ımparatordur, vıodanı üe başbaşa kalan bir imparatordur, amator ve ışıni hobi olarak yapan bir imparatordur. Hakem olmak nereden aklınıza geldi? Tesadufen hakem oldum. 1961 yılında Diyarbakır'da amator futbol oynarken, Beden Eğıtımı oğretmenı Tahir Arcan, «Hakem kursu açacağım seni de kaydettim» diyınce mecbur kaldım, gıttım, kursu bıtırdım. ve 1962 yılında ılk resmı hakemlığınu 5 ocak 1962'cie Ankara'da bır amator maçta yaptun. Türk hakemhgi Türk futbolundan daha önde mı sızce? Bu bır gerçek. Bugun eğer Türk: ha> kemi dunya kupasında değüse bunun neciem politıktir. Ben son olaraK daha 2 ay once Münıh'te Avrupa şampıyon kulupler çeyrek fınahni ybnettım. Bayern Münıh Kraiowa maçını. Dünya kupası grup maçını yonettım Macaristan Isvıçre arasındaki. Türkiye'de mı, yoksa yurt dışında mı daha kolay maç yonetılıyor? Şımdi şu tansıyonu ytıksek Beşiktaş. Trabzonspor maçını yönetmek bir büyük zevk. Bu her nakeme nasip olmaz. > A B. Grupta sansı olmayan ekip, Honduras 5. grubun favorlleri ev sahlbi tspanya ile Yugoslavya. Bu ikı ulkeden Ispanya seyirci ve salıa avantajı nedenlyle birıncılığe daha yakm gözüküyor. Grubtakı dlğer ild takımdan K. îrlanda uzak bir ihtimal olmakla bırlıkte sürpriz yapabilir. Dünya Kupası finallerlna ilk kez katılan Honduras'ın ıse hıç bir şansı yok. 13 milyon olan K. Irlanda'da lisanslı futbolcu savısı 24 bın, kulüp sayısı ıse, 1555. Kaptanlık pazubantını 90 kez milli Pat Jennıngs'in taşıdığı K. trlanda'nm yıldızları Sammy N&son ve Gerry Armstrong, yaz tozluk. NUfusu 4 milyon, lisanslı futbolcu sayısı 15 bın, kulup sayısı 550. Honduras Ulusal Takımında 49 kez milli olan Jose Bulnes yapıyor. Mundial 82"ye ev sahipMgı yapan ve eleme grubuhaa'nîÜ cadele etmeden, kupa fınallerine doğrudan katılan Ispanya'yı antrenor Jose Santamaria hazırladı. Ulusal renkleri kırmızı üst, mavı şort ve kırmızı, be m HONDURAS Honduras Ulusal Takımı'nı ftnallere ünlü antrenor Jose de la Paz Herrera hazırladı. Ulusal renkleri mavl beyaz Ust, beyaz şort ve mavi be m İSPANYA 6 YUGOSLAVYA yaz çizgili sıyah tozluk. NUfusu 36 milyon olan tspanyada, lisanslı futbolcu sayısı 318 bin, kulüp sayısı ise, 7581. Takım kaptanı 38 kez milli olan kaleci Luis Arconada. Ispanya'nın kozu ise, orta sahada görev yapan Jesus Zamora. tspanya bugüne dek katıldığı 5 finalde sadece 1950 yıhnda 4.1Uk almış bunun dışında bir başansı yok. A Eleme grubunda ttalya'yı ge nde bırakarak finallere katuma hakkmı elde eden Yugoslavya"yı antrenor Mıljan Müjanıc çalıştırıyor. Mavı ust, beyaz şort ve kırmızı tozluk ulusal renklerı 23 mılyon nulusu olan Yugoslavya'da lısanslı iutbolcu sayısı 230 bın. kulup sayısı ıse, 42S9. Yugoslavya'da kaptanlığı 51 kez mıllı olan ünlu futboleu Surjak yapıyor. Takımın dığer yıldızları orta sahada gorev yapan Petrovıc ile ilerı uçluöe yer alan Susıc. Bugüne dek 1934 38 66 70 vp 78'ın dışmdakı fmallerde yer aıan Yugoslavya şimdıye dek hıç fmal oynamadı. En büyuk basanları 1030'dakı 3.'luk üe 1962'dettı 4.'lük. YARIN: 6. GRUP. Çakal: «Cemal Kamacı gelsin beni yensin» Spor Servisi Profesyonel boksorlenmizden Mehmet Çakal, yarın îstanbul Açıkhava Tıyatrosu'nda Yu nan takıbı Kostas Saxanidis ile karşılaşacak. Bu karşılaşma ıçın .5 aydan berı çalışan boksorumuzun rakibı bundan once Atına'da vino profesyonel boksorlerimızden Kadır Yuceler'i yenmiştı Maç ile ilgili olarak bilgisını aldığımız Mehmet Çakal, rakıbınin çok iyı bir boksor olduğunu ama karşılaşma sonrasında elleri havaya kalkan boksorun kendisı olacağını soyledi. Çakal ozetle şoyle konuştu: «Yunanlı çok iyi bir boksörmüş. Kime sorsak öyle söylüyor. Zaten Kadir Yüce ler'i de Atina'da bir kez yen miş. Ben burada Türk'ün intikamını alacagım. Perşembe günü tüm boksseverleri maçıma bekliyorum.» Daha sonra Avrupa eski şampıyonlarından profesyonel boksör Cemal Kamacı'nın yapacağı ünvan maçı hnkkında konuşan Çakal, «Kamacı gelsin benimle maç yapsm» dedi. Çakal şöyle konuştu: «Cemal Kamacı, hep Müslüman olduğundan falan bahsediyor. Onun. ünvan maçından önce beni yenme si gerek. Müslümanın yumruğu kuvvetli olur derler. Gelsin benimle bir maç yap sm, ben onu yenerim. Öyley se ben daha Müslümanım.» SPOR DUNYA9NDAN Hakem her lokantaya gidemez, her otelde kalamaz. İna> nır mısınız bir köftecıye gidip köfte piyaz yemeyi öylesine özledim ki... A Maçtan sonra hata yaptığımı anlayınca elbette ü/üiürüm ve ayni hatayı yapmanıaya çalışırım. Stadyumda bana bağıran seyirciierin sokakta ceketinin düğmesini ilikleyip de karşıma t>eknesi hakemliği bize oevdiren ilÇinç yanlarından birisidır. A K. İRLANDA K. trlanda Dunya Kupası finallenne antrenor Billy Bınghom tarafıncan hazırlandı. Ulusal renklerı yeşıl ust, beyaz şort ve yeşıl tozluk. Nulusu EN BUYUK KOZU Kari Heınz Rummenigga. F. Aimanya'nın bu kupadaki en buyuk kozu. mııııı DUNYA KUPASI VE EANKER Dunya Kupasıyla banker ve bankerliğın ne ilışkisi oîabilır?.. demeyinız. Var ta bu. Dünya Kupasının Kuru cusu olarak, uzun yıllar Uluslararası Futbol Federasyonu (F.I F.A.)'nun başkan hğını yapan Fransız Hukukçu Jules Rımet bilınır. Oysa, daha FI.F.A. kurulma dan. Hollanda Futbol Fede rasyonunun başkanlığmı ya pan Hirschman. Dünya Kupası veya buna benzer bir turnuvanın düzenlenmesini önermişti. Hırschman'm asıl mes leği, bankerlikti. '193OUruquay'dan 1902 bpanya'ya F.ALMANYA1974 1974 Dünya Kupası finalleri P. Almanya'da yapıldı. Bu kupada öncekilerden farklı bır uygulamaya gıdıldi. tlk turu geçen 8 ekip 2. final turu adı altında «A» ve «B» grublarında 4'er takımla mücadele ettıler. Gruplarında bırmcı olan F. Almanya ile Hollanda final oynama hakkını elde ederlerken, grup ıkıncıleri Brezılya ve Polonya üçüncüluk maçı yaptı. Polonya Brezılya'yı 10 yenerek 3. oldu ve Dünya Kupası tarıhindeki en buyuk başarışını kazandı. F. Almanya'dakı Beckenbauer, Overath, G. Müller, Breıtner gıbı unlu ısımlere karşı, Hollanda'da süper bır futbolcu Johan Cruyft yer alıyordu. Kazanılan penaltıyı Nesskens kullandı ve Almanlar'ın ünlü kalecısı Zepp Maier'i mağlup ederek takımını 10 öne geçırdı. Bu gole Almanlar 25. dakikada Hölzenbein'ın ayağından cevap verdiler. 11. Golden sonra açılan Almanlar gelmış geçmiş en buyük golculeri Gerd Müller'ın ayağından bır gol daha kazandılar ve karşılaşmadan 21 galip aynldılar. YİTIRILEN ŞAMPIYONLUK SONU ULUSAL MATEM Futbol, Lâtin Amerikalılar için spordan çok, onla rm yaşamlarının bir parça &ıdır. 1950'de Brezilya'da dü zenlenen Dördüncü Dünya Kupasının Final Grubunda Brezilya'nın, Uruguay'la yapacağı VB «Final» niteliği taşıyan karşılaşmaya «Çanta «la keklik» gözüyle bakılıyor •7. dakikada Friaça'nın g o lüyle 10 öne geçen Brezilya, sonunda Schiaffino ve Ghiggia.nın gollerine engel olamadı. maçı ve dolayı sıyla şampıyonluğu yitirdi. Bu hezimetti ve tüm ülkede bir anda şok etkisi yaratmıştı. Brezılya Devlet Başkanının emriyle ülkede «Ulusal matem» ilan edildl ve bayraklar yanya indirildi bir hafta da öyle kaldı bayraUar, ARJANTİN1978 11. ve son Dünya Kupası finallerıne Arjantın ev sahıplığı yaptı. 1974'te uygulanmaya başlayan yenı sıstem bu kezde sürdürüldü. Ilk tur maçlan sonunda ıkıncı final grubuna kalan 8 takım «A» ve «B» gruplarında mücadele sonunda «A» grubunda Hollanda bırıncı olarak ıkıncı kez fmal oynama hakkını elde etti. «B» grubununun bırincisi ıse, ev sahipliği yapan Arjantin'dı. Grup ikıncllen Brezilya ile ttalya arasındaki maçı 21 kazanan Brezılya 1978 Dünya Kupası 3.'üncüsü oldu. Final karşılaşması Rio de la Plata Stadı'nda oynandı. 77 bın kişırun ızledıği final normal süresı karşılıklı atııan gollerle 11 sonuçlandı ve uzatma dakıkalanna gidıldi. Ilk doksan dakıka Arjantın'e başarıyla direnen Hollanda uzatmada çözüldü ve önce kupanın yıldızı Marıo Kempes'in daha sonra da Bertonitdn attıgı gollere engel olamayarak sahadan 31 mağlup aynldı. • Türkiye 1. Lıgt île Federasyon Kupası şamplyonları arasmda yapılan Devlet Başkan lığı Kupası maçının tarihj olarak 16 baziranın saptandığı bll dirildi. Bu kupa için Galatasaray ile karşüacak takım, pazar günü oynanacak maçlardan sonra ortaya çıkacak. Bu da Be şiktaş veya Trabzonspor olacak. C îstanbul KaragücU, tzmir Denizgücü, Siirt Petrolspor, Kocaeli Kâğıtspor, Samsun Bafraspor ve Manisa Mensucatspor*un katüdığı Amator Takımlar Türkiye Futbol Şampiyonası final karşılasmkları bugün KayserTde başlıyor. KIŞfiKKfi Hakemlik dışındaki işınız?.. 1976 yılında assubaylıktan emekli oldum, şımdı bır ozel şırkette muhasebe ışlen ile uğraşıyorum ve bır de lavuk çıftiıgım var. Tavuklar çıitlıkte çırkın tezahurat yapmıyacaklarma gore, mesele yok demektır. Stadlardakı çırkın tnbun eüebıyatı sızi etkılemıyor mu? Trıbunleri duyuyorum dersem yalan olur. Bır hakemın kulağı trıbunde olursa maçtakı hareketleri gorür ama, bakar korden farksızdır. Onun için biz maçta gozümüzle, kulağımızla, beynımizle, topa verırız dikkatimizi. Evlısinız ve çocuklannız da var, degil mi? Evet bır kızım, bir oğium. Akşam maç donusu eve geldığınizde çocuklarınız sıze «baba bugun yıne epey tezahurat yaptnar» falan fılan gıbı şeyıer soylemıyorlar mı? Evde fazla konuşmayız. Oğlum da hakemlik yapmaya başladığına gore, samrun pek bu tıp tezahürata Kulak asmıyor. Aslında hakemlik çok onurlu bır ıştır. «Bu 41 Tribünlere kulak vermem. yapılacak iş değildir» der herkes. Ama, şu anda stadyumu bır dınleyın (dışarda Beşık Çünkü verirsem topa ve t'uttaş ve Trabzonspor taraltarları stadı yıkar bolculara verdiğinı dikkati casına tezahurat yapmakta, halay çeKmefr te, horon tepmekteydj). Binlerce kışı kımkaybederim ve daha çuk habılır sabahm kaçında gelıp oturmuşlar. Teta yaparım levızyon başında mılyonlarca kışı maçın başlamasını bekliyor. Takımlar sahaya da Tribünde bagınp çağıran, küfüı çıksalar ış bıtmış sayümaz. Ancak, ben çıkar düdüğu öttürür maçı başlatırsam ba^ eden seyirci, sokakta sızi görünce ne yapııar v Bu herkesın sandığı kadar baslt bir ış yor?. Hıç bir şey. Karşıma geldiğınde ceniidır? Boylesine bır gorev ınsana onur verketinın düğmelerini ilıkliyor. îşte bizı mes ınez mı? leğe bağlayanlardan bırısı de bu saygı. Yanı herkes imparatoru bekhyor. Pe Hakemlığm sorunlan nelerdır? ki Talat bey evde de ımparator musunuzî Hakem önce toplumun mahdır. La Müsaade edın de oyle olsun. lettayin bır lokantaya bıle gıdemez. îüanır Hıç arada sırada mutfağa talan gir mısmız bır köfteciye gıdip kbfte piyaz yediğiniz? meği öyle özledim ki. Ama hakem olarak Arada bır oluyor. Çiğ körte yapmak en iyi lokantaya gıdeceksıniz, en iyi otelde için, Ankara'ya gelırsenız beklerim. kalacaksınız. Yaşantınıza dikkat edeceksinız, çünkü halkın gözü sızdedir. tçki, sigara gibi &lışkanlıklarınız?.*. Bu sizi rahatsız etmıyor mu? Hayir hiç birisini kullanmam. TV den maç nakli hariç hiç kimse beni gece Doğrusu etmiyor. Halk tarafuıâan ta saat 10'dan sonra ayakta göremez. nınmak, sevılmek ayn bir şey. Bu ülkede Peki maç gecesi sinir yatıştırmak Bakanların adını bile bilmez çoğu kişi. Aiçin bir müsekkın?... ma yolda beni görse hemen yanındakini Hayır, kesinlikle. Biz hakem olarak dUrtüyor, «Bak, Talat Tokat.» halka hızmet veriyoruz. En azından 20 yıl. Maç saatı yaklaştıkça trıbünleıdekl teHakemlik ulvi bır ıştır, bir duygudur, bir zahürat da artıyor ve konuşmalarımızı ban görevdir, bır hobidir. öyle musekkinle ta da bile kaydedemiyoruz ve Talat Tokat'a lan idare edilmez. veda ediyoruz. ma yuıt dışında futbolu bııen iki takım ile tutDol kuraUarını bılen seyırcıl«nn ızledıgı bır maçı vonetmek avn üir sey. Bu ım zevkı bırbınne kanştırmamak gerek. Her maç bir olay, her maç yenı olaylara gebe. Sız evden çıkıp maça gıderk>ia eşınız bır dılekte bulunuyor mu? Arkamdan bır kova su ddkup çabuk gelmemı dıler. Maçtan eve dbnüunüz, TV'den de maçı yavaş çekımle ızledınız, hata yaptıgınızı gordunuz, ne yaparsınız? Uzülurum ve bır daha böyle bu nata yapmamaya çaüşırım. Herkes hata ya pabılır, onun ıçın biz hakemler ıçm her maç bır eğitımdır, bir derstır. Bır şey soy lıyeyım mı, dunyada en çok âenetlenen kışı hakemdır. Işte şu stadda şımaı 40 bm kışı var, 80 bın goz eder. Bunlann nepsı de maçı ayn gozle izlerler. Oysa hakem her hareketı aynı değer olçusüyle değerlen dırmelıdır. Peki ama hiç haca payı olmaz mı bu kararlarüa, olmaması murnKun mu? Unutamadığımz ya aa Dir an önce bıtmesını ıstedığınız bir maç? Her kotü oynanan maçın bıtmesıni isterlm. Ama bakmışım oylesıne guzel bır futboı oynamyor kı, ınanın trıbunlerdeki ıslıklar çahnasa saate bıle bakmayı unutacağım. Bır gun maçın bıtmesıne 16 dakıka kala bır tutbolcu üe sakatlandım ama maçı bırakmadım, ışto o 16 riftfrikft bana 16 yıl gibı geldi unutamam. Hıç «yaktın bizi hakem» denılen cinsten maç yonettığınızı hatırlıyor musunuz? Ya da şoyle sorayun, ceza alaınız mı? Hata yaptığınızı maçfan sonra anlayıp «Og lum Talat sen biraz ıstıranat el» dıyıp ken dı kendınızı cezalandırüıguuüı oldu mu? Hatırlamıyorum (boyie öedı Talat Tokat ama bır tarattara sorsak belki Talat Tokatın bır değıl bırkaç cidcü maçını anım sayabılirdi hemenoecık).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog